Kórházi tájékoztató - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Kórházi tájékoztató - Hargita Megye Tanácsa

Hargita Megye Tanácsa

2011. november

TÁJÉKOZTATÓ

Kezelés előtt a megyei kórház

Ráncfelvarrás előtt áll a megyei sürgősségi

kórház. A működési engedély

és az akkreditáció megszerzéséhez

több kórházi osztály felújítása és

korszerűsítése szükséges. A november

2-án kezdődő munkálatok során

mintegy két hónap leforgása alatt

újítanák fel a sürgősség-, nőgyógyászat-,

újszülött-, gasztroenterológiaés

urológiaosztályt.

Vízben szülésre és apás szülésre is lehetőség

lesz hamarosan a Csíkszeredai

Megyei Sürgősségi Kórházban, erre

a célra külön helyiség áll majd rendelkezésre,

miután felújítják a szülészetet. A

szülész-nőgyógyászati osztályon kívül az

elkövetkező hatvan napban még korszerűsítik

az újszülött-, a gasztroenterológiai

és az urológiai osztályt, valamint a sürgősséget

is. A munkálatok november 2-i

indításán jelen volt Borboly Csaba, Hargita

Megye Tanácsának elnöke, Demeter

Ferenc, a kórház menedzsere és Vitos

Attila orvos igazgató is. Borboly Csaba

szerint gyorsabb diagniosztizálásra és

kezelésre lesz majd lehetőség a felújítás

után.

– A csíkszeredai szülészetnek rossz híre

van az ott uralkodó állapotok miatt, de

a helyzet a felújítás nyomán változni fog.

Folytatás a 2. oldalon

Rendhagyó kiadvány

Működése kezdeteitől a város

és a megye lakossága

nagyon keveset tudott, tudhatott

meg a Csíkszeredai Megyei

Sürgősségi Kórház tevékenységéről.

Csak a helyi sajtó kapott fel

néhány témát, amikor ezt a

tarthatatlan helyzet vagy egy

új műszer üzembe helyezése

indokolttá tette.

Az elmúlt két évben az egészségügy

átszervezésének és az

uniós alapok pályázati úton

való lehívása több fejlesztésre,

korszerűsítésre adott lehetőséget,

mint az előző 18 évben,

amelyet egyáltalán nem vagy

csak egyoldalúan sikerült népszerűsíteni.

Azt tapasztaltuk, hogy a megye

lakossága, másrészt a megyei

kórház alkalmazottai sok esetben

értetlenül vagy aggodalommal

követték az eseményeket.

Ezt az aggodalmat szeretnénk

tájékoztató kiadványunkkal

eloszlatni.

Meg szeretnénk nyugtatni

a kórházi alkalmazottakat,

hogy a munkálatok miatt nem

szűnnek meg munkahelyek

még ideiglenesen sem, hivatásuknak

mindvégig szakszerűen

eleget tudnak tenni, és

szeretnénk megnyugtatni a

krónikus betegeket, hogy nem

lesznek elhanyagolva, a szülés

előtt álló kismamákat, hogy

nem kell más városban világra

hozzák kicsinyüket.

Jelen kiadványt a szükség szülte,

az ötletet továbbgondolva

fontosnak tartjuk a jövőben

egy olyan rendszeresen megjelenő

kórházi szaklap megjelentetését,

amelyben a helyi

szakorvosok beszámolhatnak

sikereikről, tapasztalataikról,

kutatási eredményeikről. A

publikáció lehetősége reményeink

szerint, az orvosi lakások,

a jobb munkakörülmények

mellett, növelni fogja a fiatal

orvosok ittmaradási hajlandóságát.


2

Kezelés előtt a

megyei kórház

Folytatás az 1. oldalról

Abban bízom, hogy ezentúl

a megyei sürgősségi kórházat

választják szüléshez azok,

akik eddig evégett más városba

mentek vagy más kórházba

jelentkeztek – mondta

beszédében a megyei tanács

elnöke. – Nehéz volt e korszerűsítésre

forrást találni, évek

óta csak ígérgettek, aztán

meghívtuk Cseke Attilát, a korábbi

RMDSZ-es egészségügyi

minisztert, akinek bemutattuk

a kórházat, és sikerült meggyőznünk

arról, hogy szükséges

ennek az intézménynek a

finanszírozása. Az állapotok javításával

további szakorvosokat

vonzunk, hiszen továbbra

is fő prioritásunk az egészségügy.

Borboly Csaba hozzátette: a

megye legszínvonalasabb sürgősségi

ellátására is a megyei

kórházban lesz lehetőség. A

tanácselnök azt is elmondta,

hogy a közbeszerzési eljárás

során erős versenyhelyzetet

teremtettek, hogy „jó munkát

végeztessenek minél kevesebb

pénzért”. Tizennégy cég

versengett egymással, és a

tervező által saccolt költséget

csaknem a felére tudták csökkenteni,

ezáltal pedig a megyei

tanács pénzt spórolt, amit további

fejlesztésekre fordíthat a

kórházban, fejtette ki Borboly.

Mint elhangzott, lehetővé vált

az egyes osztályok profiljának

megfelelő helyiségek kialakítása,

így szakmai szempontból

is jelentősen javulnak a

munkakörülmények. Átalakulnak

a kórtermek, csökken a

kórtermenkénti ágylétszám,

többségükben saját fürdőszobát

alakítanak ki, megújulnak

a nyílászárók, a padlóburkolatok.

A munkálatok nyomán a

személyzet munkakörülményei

is lényegesen megváltoznak,

komfortosabbá válik, és végre

megoldódik az öltözők problémája

is. Az ellátásban, komfortban

a legnagyobb javulás a szülészeten

és az újszülöttosztályon

várható, valamint a sürgősségen,

ahol fogászati rendelő is

helyet kap majd.

Az épület szerkezetének, az

osztályok infrastruktúrájának

és a berendezésnek a felújítására

annak érdekében van

szükség, hogy a megyei sürgősségi

kórház is teljesíteni tudja a

sürgősségi kórházak besorolási

rendszerében a III. osztálynak

megfelelő feltételeket.

A kritériumok teljesítéséért

elsősorban a sürgősségi betegfelvevő

részleg, a nőgyógyászat,

az újszülöttosztály,

illetve az urológia és gasztroenterológia

felújítása szükséges,

amely összesen 2 708

672,86 lej értékű beruházást

igényel. Ennek egy részét,

1 648 000 lejt, Cseke

Attila volt egészségügyi miniszter

révén teremtette elő a megyei

tanács, illetve a hiányzó

1 060 672,86 lejt Hargita Megye

Tanácsának költségvetéséből

különítették el.

Legkésőbb 2012 januárjáig kell

befejezni a felújítási munkálatokat,

amelyek során tekintettel

kell lenni a többi osztály

működésére, illetve a páciensek

megfelelő ellátására is.

Míg a többi osztály esetében

csak felújításról van szó, a sürgősség

és az újszülöttosztály

esetében bővíteni is fogják az

épületet. Mindennek feltétele,

hogy a kivitelező tartsa az

egyes munkafázisokra megszabott,

egyébként is szoros

határidőt.

Tarthatatlan állapot. Felújításra szoruló mosdó, kezelő- és fertőtlenítőhelyiség a szülészeten

A kivitelezéssel megbízott

vállalkozó is bizakodó

Borsodi Zoltán

cégvezető

Nagy és sürgős munka lesz, szoros

a hatvannapos határidő, de

próbáljuk tartani. Nem számítunk

semmilyen váratlan eseményre,

mert van tapasztalatunk hasonló

felújításokban. Egyetlen munkálattal

nem találkoztunk eddig, ez a

kórtermekben az egészségügyi oxigénellátást

biztosító rendszer kiépítése. Erre külön

ilyen munkálatokra szakosodott alvállalkozót kértünk

fel. A kiírt ár 83 százalékával pályáztunk, ezért

a munkálatokat nagyrészt saját embereinkkel próbáljuk

megoldani – mondta a kivitelező Ben-Mar

Kft. tulajdonosa.

Jó példa a decentralizálásra

Cseke Attila

szenátor

A tapasztalat azt mutatja, hogy jó döntés

volt decentralizálni, önkormányzati kézbe

adni a kórházakat. Mert a miniszter ezentúl

is Bukarestből vezeti az egészségügyi

rendszert, de a megyei tanács vezetői nap

mint nap szembesülnek a helyi problémákkal.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi

Kórház esete is nagyszerű példa arra,

hogyan tehető jobbá az ellátás, ha a szaktárca és az önkormányzat

egyaránt kiveszi a részét a befektetésekből.

Miniszterként többször elmondtam, hogy minden kórháznak

el kell látnia a kompetenciáinak megfelelően bizonyos

betegségeket, és ehhez fontos, hogy az Egészségügyi Minisztérium,

az erőforrásokhoz mérten, kivegye a részét a

kórházak fejlesztéséből. A lehetőségek szerint igyekeztünk

támogatást nyújtani, de Csíkszereda az egyik legjobb példa,

hogy mennyivel jobb, ha az önkormányzat döntési helyzetben

van: nemcsak abban van szava, hogy melyik osztály felújítása

a legfontosabb, a legsürgősebb, de az önrész biztosításával

és a munkálatok közvetlen felügyeletével egyaránt

fontos szerepe van a helyi egészségügy fejlesztésében. És ez

a korszerűsítés is, amellett, hogy természetesen az ott dolgozóknak

is jobb körülményeket biztosít, elsősorban a betegeknek

jó, miattuk fontos.

Bővebb információk:

Hargita Megye Tanácsa: tel.: 0266-207701, fax: 0266-207703; www.hargitamegye.ro

Észrevételeiket és javaslataikat jelezhetik személyesen Borboly Csaba megyeitanács-elnöknek az info@borbolycsaba.ro e-mail címen vagy a 0744-

399282 telefonszámon.


3

Három fontos kérdés és válasz

– Interjú Borboly Csaba megyeitanács-elnökkel –

– Miért most kerül sor erre a

felújításra?

– Romániában már elkezdődött

és a következő öt évben lezajlik

a kórházak akkreditációja,

amely arról szól, hogy nyilvántartásba

veszik a kórházakat.

Ezt követően minősítő bizottságok

elvégzik az akkreditációval

kapcsolatos ellenőrzéseket,

amelyek során felleltározzák a

kórház felszereltségét, az orvosi

szolgáltatások palettáját,

és tekintettel lesznek az épület

állapotára is. A felmérő bizottság

feladata meghatározni,

mennyiben felel meg az uniós

tagság miatt folyamatosan szigorodó

egészségügyi előírásoknak.

A felmérést követően egy kritériumrendszer

alapján a bizottság

besorolja a kórházakat,

és az adott besorolási kategóriában

kibocsátja a működési

engedélyt (akkreditálja).

Ezt követően a kórház csak a

besorolás szerint működhet,

azaz a feltételeket nem teljesítő

osztályok működése le kell

álljon, továbbá ha alacsonyabb

besorolásba kerül a kórház, az

a finanszírozás csökkenését

vonja maga után, magyarán a

biztosítótól kevesebb pénz jön

be. Ennek közvetlen következménye

a tevékenységi terület

további beszűkülése és a személyzet

csökkenése lesz.

Megtörténhet, hogy egyes

kórházakat lefokoznak vagy

éppenséggel az állapotuk miatt

bezárnak. Mindkettő elfogadhatatlan

számunkra, persze

a bezárás veszélye nem

Borboly Csaba bizakodó a munkálatok határidejét illetően

fenyeget, a Csíkszeredai Megyei

Sürgősségi Kórház Hargita

megye legjobban felszerelt

kórháza. Azonban, tekintettel

a szakemberhiányra, illetve az

épület állapotára, valószínűsíthető,

hogy jelen helyzetben

alacsonyabb besorolást kap.

A tervezett munkálatokra rendelkezésünkre

álló alapokból

lehetőségünk van a megyei

kórház épületét és felszereltségét

olyan szintre feljavítani,

hogy megőrizhesse jelenlegi

besorolását és ne csorbuljon a

tevékenységi köre.

– Többször merült fel a kérdés

a lakosság részéről még a napilapok

sms-rovatában is, hogy

a régi épület felújítása helyett

egy teljesen új kórház építése

talán jobb lenne.

– Hosszú egyeztetési folyamat

eredménye a döntés, sok orvos

és gazdasági szakember véleménye

alapján körvonalazódott

ez a megoldás. Mérlegeltük egy

új kórház építésének lehetőségét

is. Megvolt az új helyszín, elkészült

a terv is, de a kivitelezés

túl költséges lett volna. A szükséges

tízmillió eurót a megyei

tanács nem tudta volna jelen

körülmények között előteremteni.

Azonkívül nyomós érv volt

a meglévő épület továbbfejlesztése

mellett az is, hogy az új

kórház építése, ha semmi egyéb

nem jön közbe, legkevesebb 2-3

évet venne igénybe, továbbá az

új kórházat is kellene akkreditálni,

míg a kórházat a jelenlegi

állapotokkal jövő nyáron lefokoznák,

illetve reális veszélyt jelenthet,

hogy az épület használatát

nem engedélyezik, mivel

1977 előtt épült, és egyáltalán

nem felel meg az azóta bevezetett

szeizmológiai előírásoknak.

Tehát a mostani megoldással

megőrizhetjük a kórház jelenlegi

besorolását és megelőzhetjük

az elbocsátásokat is.

– Számos alkalommal pályázott

pénzalapokra a kórház és

a megyei tanács is felszerelés,

műszerek vásárlására és tatarozási

munkálatokra. Ezek jó

részét gyakran a politikai széljárás

és változások hiúsították

meg. Most is ez lesz a helyzet?

– Valóban, többször hírül adtuk,

hogy ekkor és ekkor kezdődik a

szülészet felújítása, de aztán nem

történt semmi. Ezúttal azonban

más a helyzet, a szükséges pénz

megvan, a tervek is elkészültek,

így remélhetőleg két hónap alatt

befejezik a munkálatokat. A két

hónapos határidő betartása biztosíték

lenne arra, hogy a nagy

bővítés a választások előtt megvalósulhasson,

főleg ha azt novemberre

halasztják.

Hargita Megye Tanácsa által

a megyei kórház fejlesztésére

befektetett alapok

2008

– 3000 lej gyógyszer és segédeszközök

vásárlására*

– 41 380 lej a csíksomlyói fertőzőés

tüdőgyógyászati részleg felújítására*

– 17 280 lej a szülészet javítási munkálataira*

– 60 000 lej a bőrgyógyászat javítási

munkálataira*

– 58 350 lej a poliklinika és a kórház

főépületének javítási munkálataira*

– 38 900 lej a kórház épületének

energetikai elemzésére*

2009

– 240 000 a kórház épületének

fejlesztésére (fűtőtestek, csaptelepek)*

– 405 000 lej a poliklinika épületének

javítására és korszerűsítésére

(felvonó, parkoló építése, főbejárat

felújítása)*

– 794 398 lej nyolc orvosi szolgálati

lakás építésére*

2010

– 240 000 lej a betegek étkeztetéséhez

szükséges tálcás rendszer kialakítására*

– 5 376 737,17 lej vissza nem térítendő

támogatás, amelyet Hargita

Megye Tanácsa pályázott meg a

14 rendelőnek helyet adó integrált

járóbeteg-rendelő megépítésére a

Regionális Operatív Program 2007–

2013 3.1-es az egészségügyi szolgáltatások

infrastruktúrájának felújítását,

korszerűsítését és felszerelését

célul kitűző kiemelt beavatkozási

területe révén

– 1 068 010 lej minisztériumi támogatás

a Csíkszeredai Megyei

Sürgősségi Kórház ideggyógyászati,

belgyógyászati, kardiológiai és sebészeti

osztályának feljavítására,

amelyhez a megyei tanács 10 790

lejes önrésszel járult hozzá**

– 1 031 640 lej minisztériumi támogatás

felszerelés, műszerek vásárlására**

2011

– 688 730 lej minisztériumi támogatás

a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi

Kórház külső szigetelésére; Hargita

Megye Tanácsának hozzájárulása

6950 lej**

– 194 000 lej minisztériumi támogatás

a tetőszerkezet javítására az

onkológiai osztály fölött, amelyhez

Hargita Megye Tanácsa 6000 lejjel

járul hozzá**

– 2 323 000 lej öt kórházi osztály

felújítására és bővítésére, amelyből

1 600 000 lejt az Egészségügyi Minisztérium,

763 000 lejt pedig Hargita

Megye Tanácsa irányozott elő**

– 1 818 000 lej minisztériumi támogatás

felszerelés, műszerek vásárlására,

Hargita Megye Tanácsa biztosította

a 3 százalékos önrészt 183

160 lej értékben**

– 46 000 lej autóvásárlásra*

– 245 100 lej kazán felszerelésére a

megyei tanács saját költségvetéséből*

* – Hargita Megye Tanácsának

saját költségvetéséből;

Cseke Attila egészségügyi miniszter 2010-es látogatásakor megtekintette a korábbi felújítások eredményét

** – A Cseke Attila RMDSZ-es miniszter

által Hargita Megye Tanácsa

javaslatára kiutalt minisztériumi támogatás


4

Funkcionálisabb, logikusabb kórházszerkezet

Vitos Attila orvos igazgatót kérdeztük a november 2-án elindított felújítási munkálatokról

– Hogyan szervezik meg az osztályok

működését a felújítás

alatt?

– Az érintett osztályok valamelyest

csökkentett létszámmal

fognak működni, a kisebb osztályok

számára az azonos emeleten

található osztályok engednek

majd át néhány kórtermet.

A szülészet esetében felváltva

fogjuk használni a hosszú, illetve

a rövid folyosót. 35-ről 24

ágylétszámra csökkentve fog

működni, de ez elegendő lesz,

mivel az évnek ebben a szakaszában

kevesebb a szülés. A

szülészet az újszülöttosztállyal

együtt mozog majd.

Az újszülöttosztály a nemrégiben

felújított integrált járóbeteg-rendelő

fölé épített szárnynyal

bővül.

A sürgősségi betegfelvevő esetében

a rendelők felújítását egy

bővítési munkálat is megelőzi.

Az autós feljáró fölé öltözőhelyiségek

épülnek a kórház személyzete

számára. Emellett az

autós feljáró közvetlen szomszédságában

váróteremmel és

fertőtlenítőteremmel egészül

ki az épület.

A külső munkálatokat a belső

felújítás követi. Ezalatt kell

az integrált járóbeteg-rendelő

működését úgy megszervezni,

hogy párhuzamosan a sürgősséget

is tehermentesítse, miközben

a kórházépület érintett

része teljesen zárt munkatelep

lesz.

A bonyodalmak elkerülése

érdekében az ambulancia

tevékenysége ideiglenesen

áthelyeződik a kórházi osztályokra,

a szakrendelők felszerelését

elköltöztetve külön

rendelőket rendeznek be a

járóbetegeknek. Tehát az urológiai

rendelő az urológiaosztályra,

a nőgyógyászati rendelő

a nyőgyógyászatra költözik

és így tovább. A forgatókönyv

persze folyamatosan és rugalmasan

módosul. Állandóan

egyeztetünk a kivitelezővel a

nehézségek elkerülése végett.

A belső munkálatoknál a kivitelezés

időtartama öt nappal kitolódhat,

mivel ezek a munkálatok

november 6-án indulnak.

Ez a végső határidőket néhány

nappal módosíthatja, de a kivitelezési

határidőn belül.

– Szakmai szempontból mit

jelent a felújítás a megújult

osztályokon dolgozó orvosok

számára? Könnyebbé teszi a

munkavégzést?

– Az osztályok felújítása nem

csupán egyszerű rehabilitáció,

a folyamat azzal kezdődött,

hogy mindegyik osztályvezető,

az orvos igazgató közreműködésével,

a tervezővel közösen,

átalakította az osztálya szerkezetét,

így az nemcsak komfortosabb,

hanem funkcionálisabb is

lesz, tehát megújult, szép környezetben,

jól átgondolt struktúrákban

folyik majd a tevékenység.

Lehetővé vált az egyes

osztályok profiljának megfelelő

helyiségek kialakítása, így szakmai

szempontból is jelentősen

javulnak a munkakörülmények.

– A felújítás után a páciensek

milyen látványos javulást fognak

észlelni?

– Átalakulnak a kórtermek,

csökken a kórtermenkénti ágylétszám,

többségükben saját

fürdőszobát alakítanak ki, megújulnak

a nyílászárók, a padlóburkolatok.

– Orvosi szemmel hosszú távon

ön szerint melyek lesznek a felújítás

következményei?

– Egy megújult, szép belső

környezetben működő, jól felszerelt

kórház biztosan vonzó

lesz nemcsak a páciensek, hanem

az egészségügyi dolgozók

számára is. Azt reméljük, hogy

vonzóvá válunk a fiatal szakorvosok

számára, hiszen ők, amikor

munkahelyet választanak,

egyrészt igénylik a megfelelő

orvosi műszeres felszereltséget,

a szakmai fejlődési lehetőségét,

lakásgondjaik megoldását,

és hogyha mindehhez még

civilizált, felújított környezet is

társul, biztosan szívesen döntenek

majd úgy, hogy kórházunkban

dolgoznak. Egy ilyen kórház

a pácienseket is vonzani fogja,

korszerű környezetben korszerű

ellátást kaphatnak. Kórházunk

alkalmazottai is értékelni fogják

a jobb munkakörülményeket.

Vitos Attila orvos igazgató szerint javulni fog a kórház besorolása

A részmunkálatok határidői

Osztály Munkálat Időtartam

Sürgősség bővítés és fölötte öltözők megépítése nov. 1–dec. 31.

felújítás nov. 1–nov. 30.

Újszülöttosztály bővítés nov. 1–dec. 31.

Szülészet csövezetcsere a hosszú folyosón nov. 1–nov. 15.

a hosszú folyosó és oldalfolyosó felújítása nov. 1–nov. 21.

a rövid folyosó felújítása nov. 21–dec. 31.

csövezetcsere a rövid folyosón nov. 15–

Urológia felújítás nov. 15–dec. 31.

Nőgyógyászat felújítás nov. 15–dec. 31.

Gasztroenterológia felújítás nov. 15–dec. 31.

Körkérdés: Mi a véleménye a sürgősségi kórházban történő felújításról?

Dorin Sângeorzan

urológus

A felújítás mindenképpen

javít a helyzeten.

Egyszerre

hoz egy bizonyos

többletet

az itt dolgozóknak

és

komfortot a

betegeknek.

A kis kellemetlenség kifizetődő

lesz, mert jobb, 4-5 ágyas, külön

mosdóval ellátott kórtermeket

alakítanak ki. Ez talán a legfontosabb

az urológia esetében.

Ugyanakkor pozitívum, hogy a

munkálatok révén a legutolsóként

létrehozott osztály több

teret kap. Lesz hely ügyeleti rendelőknek,

pihenőszobáknak és

más helyiségeknek.

Lényegesen

megváltoznak

a

személyzet

munkakörülményei.

Biztosítva

lesz

Domokos Ildikó

ápolóigazgató a megfelelő

körforgás az

osztályokon.

Az újszülött-, szülészeti és a sürgősségi

osztályokon olyan helyiségeket

is ki fognak alakítani,

amelyekre eddig is nagy szükség

volt. Lesz váróterem a hozzátartozók

számára, betegelosztó

helyiség, külön mellékhelyiségek

a személyzet és a páciensek

számára. Az is örömre ad okot,

hogy ezután a személyzetnek is

lesznek öltözői.

Polgár Mihály

nőgyógyász

Több mint

harminc éve

itt vagyok, de

meszelésen

kívül nem

történt felújítás,

bár több

rendben volt

ígéret rá. Amióta

a megyei

tanács átvette a kórházat, kezdett

körvonalazódni, hogy meg

is valósul.

Az európai normáknak megfelelő

háromágyas, külön mosdóval

ellátott kórtermeket alakítanak

ki, de a lakosság igényeit követi

az apás és vizes szülést lehetővé

tevő termek kialakítása is.

A felújítás javára válik személyzetnek

és páciensnek egyaránt.

Jelen állapotban

nagyon

ráfér

a felújítás a

szülészetre.

Harminc éve

nem történt

Vitos Emőke

kismama komolyabb

felújítás. Katasztrofálisak

a körülmények, az illemhelyiségek

leírhatatlanok,

hull az ember nyakába a vakolat,

csorognak a csapok, az

ágyak nem állíthatóak, szülés

után nehéz mozogni, főleg

császármetszés esetében.

Nagyon szükséges a felújítás,

de nemcsak itt, hanem a többi

osztályon is.

Vízi Mária Melinda

főnővér

Mindenképpen

szükség

van rá.

A sürgősségi

betegfelvevőt,

ahol dolgozom,

azért

kell felújítani,

mert az utóbbi

években

annyira megugrott a páciensek

száma, hogy szó szerint kinőttük

a rendelkezésünkre álló helyet.

Másrészt a 2006-ban megjelent

1706-os számú törvény szerint

– amely a sürgősségek működését

és a sürgősségi betegellátást

szabályozza – az itteni

helyiségek elrendezése és felszereltsége

nem megfelelő.

More magazines by this user
Similar magazines