Galambfalva község - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Galambfalva község - Hargita Megye Tanácsa

A kultúrházak felújításával

teret hozunk létre, hogy a

kultúra vidékre is eljusson,

ugyanakkor a többi programunkkal

összhangban, például

a Színház Székelyföldnek!

programunkkal azt akarjuk

elérni, hogy a vidéki lakosságnak

a városihoz hasonló

körülményeket biztosítsunk

az egyetemes kultúrával való

találkozásra.

A közösség magáénak érzi az új ravatalozót

2012. november

Lakossági tájékoztató

Galambfalva község

– A kultúrházéval egy időben

a helyi ravatalozó átadását is

megtartották, amelynek építését

Hargita Megye Tanácsa

szintén támogatta.

– A kisgalambfalvi ravatalozó

építése ugyancsak 2011 tavaszán

kezdődött. A megyei tanács

két ütemben járult hozzá

az építési munkálatokhoz,

én azonban itt inkább a helyi

közbirtokosság, valamint a

helyi református és baptista

hívek adakozását emelném

ki, akik előteremtették a hiányzó

összeget.

Azért tartom fontosnak

megemlíteni a hívek összefogását,

mert jelzésértékű,

annyiban, hogy ráeszméltek

egy ravatalozóhelyiség jelentőségére.

Amikor a megyei

tanács elindította a ravatalozók

építésének pénzügyi

támogatással való ösztönzését,

ezt azért tettük, mert

úgy gondoltuk, szükség van

egy olyan helyre, ahol a közösség,

a család méltó búcsút

vehet hozzátartozójától. A

ravatalozóépítés ugyanolyan

civilizációs követelmény, mint

például a kórházépítés. Nem

azért épül egyik sem, mert az

építők mindenáron oda akarnak

kerülni, hanem amikor

eljön az idő, legyen egy hely,

ahol összegyűlve igazi közösségként

lehet elbúcsúzni az

eltávozott embertársunktól.

Nagyon örvendek, hogy a

kezdeti idegenkedés és számonkérés

után – hogy miért

költünk közpénzeket erre a

célra – a közösségek, a hívek

belátták a kezdeményezés értelmét,

és most már maguk is

hajlandóak áldozatokat hozni

ennek érdekében.

– Végül említsük meg a

kisgalambfalvi vasúti peron

megemelését is.

Megyeszerte figyelünk a

lakosság gondjaira, és igyekszünk

minél hamarabb megoldani

a panaszokat, amikor

bizalommal fordulnak hozzánk.

A peron megemelése

is a lakosság és a közintézmények

közötti bizalom jó

példája. A helyi lakosok a kultúrotthon

szeptember 8-i átadásakor

említették nekem a

kisgalambfalvi vasúti megálló

peronjának megemelésére

vonatkozó tervüket. Kérték,

hogy a megyei tanács is támogassa

a kezdeményezést.

Azóta a helyi tanács odaszállított

négy autó kavicsot, és

a vasúti és helyi munkások

elvégezték a munkálatokat.

Folynak a peronemelési

munkálatok

Három fontos munkálat Kisgalambfalván

Bővebb információ:

Hargita Megye Tanácsa

tel.: 0266-207701, fax: 0266-207703, www.hargitamegye.ro, e-mail: office@hargitamegye.ro

Galambfalva Község Polgármesteri Hivatala

Tel.: 0266-332122; fax: 0266-332242; e-mail: office@csikszentmarton.ro Honlap: www.csikszentmarton.ro

Hargita Megye Tanácsa


Tisztelt Falustársaim!

Folytatódik az építkezés!

Ezúton is köszönöm a június

10-i helyhatósági

választások alkalmával

belém vetett bizalmat.

Mint a közelmúltban is láthatták,

igyekszünk folytatni

a megígért fejlesztéseket,

felújítottuk a kisgalambfalvi

kultúrházat, saját ravatalozó

épült, valamint a

kisgalambfalvi peron megemelésével

szinte azonnal

eleget tettünk az Önök

óhajának. Ez utóbbi, még

ha csekély fejlesztés is, kiváló

példája a közösség

összefogó erejének, hiszen

a megyei tanács nyújtotta

anyagi támogatást leszámítva

magunk teremtettük

elő a beruházáshoz szükséges

építőanyagokat.

Emellett az elmúlt időszakban

egy veszélyeztetett

háztól támfal építésével

hárítottuk el a veszélyt,

ugyanott tervezzük egy híd

felújítását szintén önerőből.

Ezenkívül folyamatban

van 18 kilométernyi mezei

út felújítása a 125-ös intézkedésből.

A munkálatok 70

százalékát már elvégeztük.

Szintén a Mezőgazdasági és

Vidékfejlesztési Minisztérium

árvíz sújtotta települések

számára kiírt alapokból

a 322d intézkedés révén 1,5

millió eurós pályázatból valósítjuk

meg a községi utak

aszfaltozását. A turisztikai

fejlesztésekre lehetőséget

adó 313-as tengelyen turisztikai

információs iroda

építésére pályáztunk meg

sikeresen 70 000 eurót. Remélem,

mindezen tervek

megvalósításával könnyebbé

tudjuk tenni községünk

mindennapjait, illetve remélem,

közösségünk további

erősödését fogjuk

elérni az ANL-es lakások

befejezésével, biztosítva

fiataljainknak az itthon maradás

lehetőségét.

Mint látják, vannak teendőink

az elkövetkező időszakra

is. Nem lesz könnyű,

de remélem, hogy Hargita

Megye Tanácsa, a megyei

és helyi RMDSZ-szervezetekkel

együtt és az Önök

támogatásával, összefogással

sikerül célkitűzéseinket

megvalósítani. Ezután is

arra törekszünk, hogy ne

csak a kampány egy hónapja

alatt végezzünk látványos

munkát, hanem

folyamatosan jelen legyünk

a közösség életében odafigyelve

a lakosok gondjaira,

és a rendelkezésünkre

álló eszközökkel, illetve a

közigazgatási intézmények

támogatásával könnyebbé

tegyük mindennapjaikat.

Gyerkó Levente

polgármester

Az elmúlt fél évben is gazdagodtak a

kisgalambfalviak

Interjú Borboly Csaba megyeitanács-elnökkel

– Az utóbbi időszakban

több fejlesztést adtak át

Kisgalambfalván. Megújult

a helyi kultúrotthon, megépült

a település saját ravatalozója,

és megemelték a

vasútállomás peronját. Hargita

Megye Tanácsa mindhárom

beruházás megvalósításában

szerepet vállalt.

Hargita Megye Tanácsa

nemcsak kampányban tevékenykedik.

Természetesen

a kampány idejére is esett

néhány átadás, de igyekszünk

ezt a látszatot elkerülni.

Arra törekszünk, hogy

a lehető legkevésbé legyen

kampányíze a munkánknak,

hiszen a megyei tanács

egyenlőképpen figyel minden

településre. Jelen esetben

most kisgalambfalvi

eredményekről számolhatok

be, amelyek a településen

június óta megvalósultak.

– Megújult a

kisgalambfalvi kultúrotthon,

a munkálatok ünnepélyes

átadására szeptember

8-án került sor. Milyen

szerepet vállalt a megyei

tanács a felújításban?

– A felújítás 2011-ben kezdődött

a megyei tanácstól

folyósított húszezer lejes támogatásból.

Eredetileg csupán

az épület nyílászáróinak

kicserélését tervezték, de a

helyi tanács jól gazdálkodott

a pénzzel, így a munkálatok

menet közben folyamatosan

bővültek. Az ésszerű,

költséghatékony gazdálkodásnak

köszönhetően lehetőség

nyílt az álmennyezet

felszerelésére és a kultúrház

villanyhálózatának felújítására

is. Ezt látva a helyi

vezetők újabb kérésére

Hargita Megye Tanácsa további

alapokat különített el,

amelyeknek köszönhetően

kívülről-belülről teljesen új

köntösbe öltözött az épület.

– Miért érdemes a helyi kultúrházakra

áldozni?

– A kultúrház, amely gyülekezési

és ünneplési, megemlékezési

tér szerepét

is betölti, fontos egy több

mint félezer lelket számláló

közösségnek, mint

Kisgalambfalva. Meglétük

támogatás a többi közösségerősítő

tevékenységnek.

Ezentúl megyezászló is lobog a felújított épületen

More magazines by this user
Similar magazines