Letöltés - Hidak és Szerkezetek Tanszéke - Budapesti Műszaki és ...

hsz.bme.hu

Letöltés - Hidak és Szerkezetek Tanszéke - Budapesti Műszaki és ...

P Á L Y Á Z A T

A BME HIDAK ÉS SZERKEZETEK TANSZÉKRE KIÍRT

TANSZÉKVEZETŐI BEOSZTÁSRA

Dr. Dunai László

egyetemi tanár

KSZK azonosító: 165.667/2012

Budapest, 2012. december


PÁLYÁZAT

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Hidak és Szerkezetek Tanszékre kiírt

tanszékvezető beosztás betöltésére

A pályázó neve:

Munkahelye:

Beosztása:

Munkaköri besorolása:

Dr. Dunai László

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Hidak és Szerkezetek Tanszék

egyetemi tanár, tanszékvezető

egyetemi oktató

Tartalom

1. Szakmai és tudományos életrajz

2. A tanszékvezetői tevékenységre vonatkozó tervek

2.1. Motiváció

2.2. Oktatás

2.3. Kutatás

2.4. Nemzetközi együttműködés

2.5. Ipari együttműködés

2.6. Infrastruktúra

2.7. Személyi háttér

3. Publikációs és hivatkozási jegyzék

4. Mellékletek

Budapest, 2012. december 6.

Dr. Dunai László

egyetemi tanár


1. Szakmai és tudományos életrajz

Személyes adatok

Név: Dunai László

Születési ideje, helye: 1958. december 20, Medgyesegyháza

Család: Dóra (1987), Péter (1991)

Lakcím: H-2045 Törökbálint, Józsefhegy u. 19.

Hivatali cím: BME Hidak és Szerkezetek Tanszék

H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Tel.: +36-1-463 1791, Fax: +36-1-463 1784

email: ldunai@epito.bme.hu

Felsőfokú diplomák

1983 – okleveles építőmérnök, BME, 92/1983

1986 – okleveles mérnöki matematikai szakmérnök, BME, 8751/1986

Tudományos fokozatok

1987 – egyetemi doktor, (Dr. Univ.), BME, 4494/1987

1995 – a műszaki tudomány kandidátusa, MTA, 15.763/1995

1996 – Ph.D., BME, 357-PhD/1996

2002 – Dr. habil., BME, 250-H, oklevél kelte: 2002.07.19.

2008 – MTA doktor, MTA, 4771, oklevél kelte: 2008.06.27.

Nyelvvizsgák

orosz alapfokú állami nyelvvizsga, AÁ 08212 /1984

angol középfokú állami nyelvvizsga, Á 048496 /1985

Munkahelyek, beosztások

MTA-TMB/ BME Acélszerkezetek Tsz., tudományos ösztöndíjas (1983-86)

MTA, MMTKCS, BME Acélszerkezetek Tsz., tudományos munkatárs (1986-89)

BME Acélszerkezetek Tsz., egyetemi adjunktus (1989-96)

BME Acélszerkezetek Tsz. (Hidak és Szerkezetek Tsz.), egyetemi docens (1996-2000)

BME Hidak és Szerkezetek Tsz., egyetemi docens (2000-2003)

BME Hidak és Szerkezetek Tsz., egyetemi tanár (2003-)

Ösztöndíjak

BME Acélszerkezetek Tanszék, 1983-86 TMB Tud. Továbbképz. Ösztöndíj

Lehigh University, USA, 1989-90 (9 hónap), Korányi Ösztöndíj

Osaka University, Japán, 1992-93 (15 hónap), JSPS Posztdoktori Ösztöndíj

Széchenyi Professzori Ösztöndíj 1997-2000

Széchenyi István Ösztöndíj 2001-2003


Oktatási tevékenység

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építőmérnöki Kar:

BSc és osztatlan képzés: Acélszerkezetek I, Acélszerkezetek II, Magasépítési acélszerkezetek,

Magasépítési öszvérszerkezetek, Hídépítés, Acélhidak, Öszvérszerkezetű hidak, Acél CAD,

Steel buildings, Steel bridges

Építőmérnök kari ipari hátterű alternáló képzés kidolgozója és kari felelőse 1996-2005.

MSc képzés: Vékonyfalú acélszerkezetek, Acél VEM, Stability of structures, FEM based

design of structures

Záróvizsga-bizottsági elnök:

Magasépítési szakirány, Építő2000, BSc; Építési menedzsment szakirány, Építő2000

Tartószerkezeti és geotechnikai szakirány, MSc

PhD képzés: Vékonyfalú acélszerkezetek elmélete, Szerkezetek vizsgálata földrengésre

Osaka University, Department of Civil Engineering:

MSc képzés: Nonlinear finite element analysis of steel structures, diplomamunka konzulens.

Posztgraduális képzés: Euro-hidász szakmérnöki kurzusban előadó: Együttdolgozó

szerkezetek; Mérnöki Kamara: Eurocode 3 és Eurocode 4 tanfolyamok előadója.

Hallgatók

TDK dolgozatok száma: 39

Diplomatervező hallgatók száma: 127 (nappali, BSc, MSc, szakmérnöki, külföldi hallgatók)

Doktorandusz hallgatók száma: 16, közülük eddig PhD fokozatot szerzett: 12

Ádány Sándor (2000), Kiss Kornél (2002), Kovács Nauzika (2005), Vigh László Gergely

(2006), Katula Levente (2008), Erdélyi Szilvia (2008), Joó Attila László (2009), Jakab Gábor

(2010), Kövesdi Balázs Géza (2011), Néző János (2011), Mansour Kachichian (2012), Seres

Noémi (2012)

Aktív PhD hallgatók (kezdés ideje): Oszvald Katalin (2010), Budaházy Viktor (2011)

Egyetemi funkciók

Kari Oktatási Bizottsági tag (1997-2006)

Kari Oktatási Bizottsági elnök (2000-2001)

Egyetemi Oktatási Bizottsági tag (2001-2006)

Kari Ipari Alternáló Képzés felelős (1996-2005)

Kari Tanács tag (2000-)

Kari Doktori és Habilitációs Bizottsági tag (2006-)

Tanszékvezető-helyettes (1999-)

Stratégiai dékánhelyettes (2007-2009)

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és Földtudományi Doktori Iskola, törzstag (2006-), Szerkezetépítőmérnöki

Program vezető (2009-)

Általános dékánhelyettes (2009-)

Tanszékvezető (2010-)


Főbb szakterületek

Acél- és acél-beton együttdolgozó szerkezetek.

Szerkezeti csomópontok/kapcsolatok viselkedése ismétlődő terhekre.

Vékonyfalú acélszerkezetek kölcsönhatási problémái.

Új vékonyfalú szerkezeti rendszerek.

Hidak stabilitási és fáradási problémái.

Szerkezetek numerikus modellezése: nemlineáris végeselemes modellezés.

Szerkezetek vizsgálata laboratóriumi és virtuális kísérletek alapján.

Végeselem-módszer alapú méretezés.

Publikációk

Összes tudományos közlemény: 205; összegzett impakt faktor: 18,16

könyv: 3, folyóiratcikk: 67 (nemzetközi: 34, hazai/idegen nyelvű: 8, hazai/magyar nyelvű: 25),

konferencia cikk: 135 (idegen nyelvű: 116, magyar nyelvű: 19), szabadalom: 1

Független hivatkozás tudományos közleményekre: 191

Összes tudományos és szakmai közlemény: 334

Szakmai elismerések

Galvani úti Duna-híd pályázat; 2. díjas tervezőcsoport tagja, 1992

Komplex könnyűszerkezetes csarnokrendszer pályázat; 1. díjas fejlesztőcsop. tagja, 1995

Angol nyelvű képzés kiváló oktatója, BME, 2000

Jubileumi emlékérem, BME, 2000

Kari Közéleti Díj, Oktatói Tagozat, BME Építőmérnöki Kar, 2001

Pro Progressio BME Oktatói TDK Díj, 2006

Thierney Clark Díj, Magyar Mérnöki Kamara, 2007; kapta a BME Hidak és Szerkezetek

Tanszéke a Pentele Duna-híd tervezésében, kivitelezésében való részvételért; témavezető:

Dunai L.

Legjobb jegyzet díj, BME Építőmérnöki Kar 2007; szerzők: Dunai L., Horváth L., Kovács N.,

Vigh L.G., Verőci B.

OHV díjak 2007/08 – 4. hely; 2008/09 – 3. hely, BME Építőmérnöki Kar

Apáczai Csere János-díj, Magyar Művelődésügyi Minisztérium, 2009

Akadémiai Díj, Magyar Tudományos Akadémia, 2009

MTA levelező tag jelölt, 2012


Szakmai közéleti tevékenység

Tudományos testületi tagság:

Fritz Engineering Research Society (1989- tag)

Structural Stability Research Council (1991- Member-at-Large tag)

Association of Steel – Concrete Composite Structures (1994- tag)

IABSE Magyar Nemzeti Bizottság (1999- titkár)

MTA Szilárdtestek Mechanikája Bizottság (2002- tag)

MTA Földrengési Bizottság (2002- tag)

OTKA Építő-Építész-Közlekedés Szakzsűri (2005-2008, tag)

Magyar Mérnöki Kamara (1999- tag); Hídszerkezet tervezésére kiterjesztett tartószerkezeti

vezetőtervező, tervellenőr és szakértő: Th-T-Tell, SZÉS-1-Th

Közlekedéstudományi Egyesület Mérnöki Szerkezetek Szakosztály (1989- tag, 2007-

vezetőségi tag, 2010- elnök)

Magyar Acélszerkezeti Szövetség (2005- tag; 2008- elnökségi tag)

MTA Közgyűlési képviselő (2010-)

Konferencia szervező bizottságokban tagság:

Részvétel 25 nemzetközi konferencia szervező és/vagy tudományos bizottságaiban

IABSE Symposium 2006, Budapest; szervező bizottság elnöke

Eurosteel Conference 2011, Budapest; szervező bizottság elnöke

Eurosteel Conference sorozat, Steering Committee elnöke (2011-)

Szakmai-tudományos bírálói tevékenység:

Disszertáció bírálatok: habilitációs tézis: 1, PhD tézis: 4

Bíráló bizottsági tagságok: MTA doktori biz. tag: 3, habilitációs biz. tag: 2, PhD biz. elnök: 5,

PhD biz. tag: 7

Folyóirat lektorálások: Computers and Structures (16 cikk), ASME Structural Engineering (4),

Periodica Polytechnica in Civil Engineering (3), Thin-Walled Structures (2), Journal of

Constructional Steel Research (2), Steel and Composite Structures (1), Pollack Periodica (1).

Folyóirat szerkesztőbizottsági tagság:

Journal of Constructional Steel Research (2009-)

Steel Construction (2011-)

Computers and Structures és Advances in Engineering Software (1-1 különszám Guest Editor,

2012)

Structural Engineering International (2008- Hungarian SEI correspondent)

Könnyűszerkezetes Építés (2006 - 2008)


Tudományos és kutatás-fejlesztési projektek

OTKA alapkutatási projektek: témavezető: 3, résztvevő: 3

TÉT kétoldalú együttműködési kutatási projektek témavezető: 4, résztvevő: 1

Monbusho kutatási projektek (Osaka University): témavezető: 1, résztvevő: 1

COST kutatási projektek: résztvevő: 2

NKFP K+F projektek: részfeladat témavezető: 1, résztvevő: 1

OM K+F projektek: témavezető: 1, résztvevő: 2

BME K+F projekt: témavezető: 1

ÉVM-ÉTI K+F projekt: témavezető: 1

Jelentősebb ipari K+F projektek: témavezető: 26

Tervezési és szakértői projektek

Kutatói, szakértői, társ-tervezői és független ellenőri részvétel magasépítési és ipari

acélszerkezetek, valamint acél- és öszvérszerkezetű hidak tervezésében; ezek közül

jelentősebb projektek:

Magasépítési és ipari acélszerkezetek: Lindab könnyűszerkezetes épületrendszer, Butler

csarnokrendszer, Paksi Atomerőmű szerkezetei, Astron csarnokrendszer, acélszerkezetű

hűtőtorony.

Duna hidak: Pentele-híd (Dunaújváros); Megyeri-híd, Szabadság-híd, Margit-híd, M0 Hárosihíd,

Kvassay-híd (Budapest); Beszédes József-híd (Dunaföldvár), Erzsébet-híd (Komárom)

Tisza hidak: Móra Ferenc-híd (Szeged), II. Rákóczi Ferenc-híd (Vásárosnamény), Tiszavirághíd

(Szolnok)

Egyéb hidak: Budaörsi körhíd, Sárvári Rába-híd, M3 Keleti főcsatorna híd, M6 Sió-híd, M6

Szebényi völgyhíd, Márkói völgyhíd.


2.1. Motiváció

2. A tanszékvezetői tevékenységre vonatkozó tervek

Mielőtt a tanszékvezetői tevékenységre vonatkozó terveimet ismertetném, szeretnék az alábbi

bevezetésben a pályázatom motivációjáról írni.

A Hidak és Szerkezetek Tanszék, illetve előd tanszékei a kezdetektől napjainkig olyan nagy

tudású oktató és kutató kollégák sorát vonultatja fel, akikre mind szakmailag, mind emberileg

nagy tisztelettel nézek fel, többüket példaképemnek tekintem. Véleményem szerint a Tanszék

jelenének és jövőjének ezen elődök munkásságának folytatásán és hagyomány tiszteletén kell

alapulnia.

A tanszékvezetést kihívásnak tekintem: megfelelni az elődök által magasra állított mércének,

gyorsan változó, fejlődő tudományágunk és a mérnökképzés elvárásainak.

A tanszékvezetést eddigi tevékenységem az alábbi módon készítette elő. Személyes

környezetemben létrehoztam és vezetem az 1990-es évek második felétől a korábbi TDK-zó,

diplomatervező, doktorandusz hallgatóimból kinőtt – kisebb tanszék méretű –

kutatócsoportomat. Úgy érzem, tudományos kutatási, oktatási és szakértési tevékenységük

koordinálása során jelentős vezetési tapasztalatot szereztem. Tanszékvezető-helyettesként 10

éven át szerveztem a Tanszék acél- és öszvérszerkezetek témájú tárgyait és nyomon követtem

a Tanszék belső ügymenetét. 2010. július 1-től, a korábbi elvek szerinti vezetési módszerek

kiterjesztésével, a Hidak és Szerkezetek Tanszék vezetője vagyok.

A kari és egyetemi közéletben betöltött funkcióim kapcsán olyan hátteret és tapasztalatokat

szereztem, amelyek nagy segítséget nyújtanak a tanszékvezetői feladatok ellátásához. Dékánhelyettesként

lehetőségem nyílott a Tanszék szerepének és működésének megismerésére a

Kar, illetve az Egyetem viszonylatában is. Az utóbbi bő évtized munkája oktatási,

tudományos és gazdasági bizottságokban olyan általános szemléletet adott, amelyet nagyon jól

tudom hasznosítani tanszékvezetőként.

Külföldi tanulmányútjaim, valamint aktív nemzetközi tudományos közéleti tevékenységem

kapcsán megismertem a külföldi társ-tanszékek kollégáit, oktatási és kutatási struktúrájukat.

Ez a globális szemléletmód ahhoz segít hozzá, hogy a Tanszék tevékenységét nemzetközi

viszonylatban is meg tudjam ítélni.

Véleményem szerint az elmúlt két és fél évben megtartottam a Tanszék letisztult működési

rendjét, a kollégák számára nyugodt munkahelyi légkört biztosítottam. Tanszékvezetőként

alapvetően fontosnak tartom ezek megőrzését, folytatását. Az alábbiakban tanszékvezetői

terveim közül elsősorban azokat hangsúlyozom, amelyek a különböző tanszéki tevékenységi

területeken az általam elkezdett új struktúrákhoz, követelményekhez és lehetőségekhez való

igazodást, a megkezdett munkák folytatását tűzik ki célul.

2.2. Oktatás

A Tanszék oktatási tevékenysége az egyetemi képzés valamennyi szintjét felöleli. Ebben a

fejezetben összefoglalom az ezekre vonatkozó terveimet.

A kifutó Építő2000 okleveles mérnökképzés egyre kevesebb oktatási terhet ró a tanszékre.

Törekvésem – a kari tervekkel összhangban – olyan tantárgyi és órarendi átalakítások


végrehajtása, amelyekkel az Építő2000 kis létszámú kurzusai összevonhatók a közalkalmazott

oktatók által felügyelt BSc és MSc kurzusokkal.

A BSc rendszer tapasztalatai alapján tanszékvezetői megbízatásom alatt egy vezetőoktatókból

összeállított csoport segítségével elvégeztük tárgyaink felülvizsgálatát és továbbfejlesztését.

Az elkészült áttekintés eredményeit felhasználva:

- megszüntettük a tárgyak közötti átfedéseket,

- más tanszékekkel közös tárgyak esetén egységesítettük és pontosítottuk a követelményrendszert,

- harmonizáltuk a tananyagot társ-tanszékekkel,

- javítottuk és kiegészítettük az oktatási segédleteket,

- módosítottuk a házi feladatokat,

- egységesítettük a diplomamunkák adminisztrációs és tartalmi követelményeit, konzultációs

hátterét és bírálati módszerét,

- fiatal mérnök kollégák bevonásával kiterjesztettük a külső konzulensek és bírálók körét.

A BSc képzés áttekintése során előtérbe kerültek olyan, a tanszéki oktatáson túlmutató

kérdések is, amelyek a kétlépcsős oktatási rendszer egészének hatékonyságát is érintik.

Kezdeményezni kívánom ezek kari szintű vizsgálatát.

Az MSc képzést a mérnök elitképzés alapjának tartom, ezért erre különösen nagy hangsúlyt

kívánok fordítani. Fontosnak tartom azt is, hogy a végzett BSc-s hallgatóink a mi MSc

képzésünkben folytassák tanulmányaikat, a jelenleginél nagyobb számban. A képzési

formával kapcsolatban az utóbbi években összegyűjtött tapasztalatokat elegendőnek ítélem,

hogy a BSc képzéshez hasonlóan ezen a területen is meg tegyük az oktatási rendszerünk és

tárgyaink áttekintését és igény szerinti módosítását. A tanszék irányításom alatt jelentős

szerepet vállalt az új angol nyelvű MSc szakirány kidolgozásában; ezen a területen is jelentős,

rövid időn belül megoldandó feladatok várnak még az új tárgyak előadóira és tárgyfelelőseire.

Jelentősen előreléptünk a mesterképzés diplomamunkáinak tartalmi, konzultálási, beszámolási

és bírálati rendszerének kidolgozásában. Meg szeretném valósítani, hogy a jó-jeles szintű

diplomamunkákban elért eredményeket hazai és nemzetközi szinten is publikálják a hallgatók

és konzulenseik.

Az új oktatási struktúrában megváltoztak a tanszék lehetőségei a TDK területén. Bár

érdeklődő BSc hallgatóink vannak, kissé későn kerülnek hozzánk, így nehezen valósítható

meg tartalmas dolgozatok elkészítése. Elindítottam és a továbbiakban is ösztönözni fogom

ezért a kétlépcsős TDK tevékenységet, amely egymásra épülő – BSc és MSc – kutatómunkán

alapul, és az MSc diplomamunkában teljesedik ki.

A doktorandusz oktatásban a tanszék tárgyait felül kell vizsgálni, az MSc tárgyak tükrében.

Ösztönözni fogom a fiatal vezető oktatókat új PhD tárgyak meghirdetésére és kidolgozására.

Fontos része a doktorandusz képzésnek a szemináriumokon való megméretés. A

doktoranduszok mellett ki szeretném terjeszteni a szemináriumokat a poszt-doktor kollégák

beszámolójára, illetve a tanszéki K+F projektek bemutatására is.

Az ipar igényli és elismeri posztgraduális oktatási tevékenységünket. Támogatom és

továbbfejlesztendőnek tartom a sikeres szakirányú továbbképzéseinket (szakmérnöki képzés).

Erősíteni szeretném szerepünket a mérnöktovábbképzésben is. A hagyományos Eurocode


oktatási tevékenységek mellett, véleményem szerint felkelthető az igény kutatási feladataink

és eredményeink hazai publikálására is.

Az oktató-hallgató viszony kapcsán mélyen hatott rám az Oszakai Egyetem egyik

professzorától hallott elv: „a mi hallgatónk, a mi kincsünk”. A talán frázisnak tűnő mondat

kifejezi a hallgató és oktató kölcsönös megbecsülését. Kifejezi azt a rangot és büszkeséget,

hogy valaki annak a kiváló egyetemnek a hallgatója, illetve köztiszteletben álló oktatója.

Tapasztalataim alapján ez az elv vallható, és az oktatási, emberi kapcsolatokban

kamatoztatható nálunk is, egy széles hallgatói rétegre vonatkoztatva.

2.3. Kutatás

A tanszék a szakmai tevékenységi köréből eredendően alap-, alkalmazott és K+F+I (kutatásfejlesztés-innováció)

kutatásokat folytat. Kutatócsoportomban szerzett korábbi tapasztalataim

alapján, részben sikerült megvalósítani tanszéki szinten is a különböző kutatási projektek

egyensúlyát és összekapcsolását. Definiálva a Tanszék alapkutatási témáit, növelnünk kell

azok súlyát, elsősorban az OTKA projektek megpályázásával. Az alkalmazott kutatások terén

törekednünk kell a hazai és nemzetközi pályázati lehetőségeket jobb kihasználására.

Alapkutatási szinten az utóbbi évek sikertelen pályázatai, alkalmazott projektek esetén pedig

az elnyert pályázatok tapasztalatai alapján szeretném a tanszék pályázati tevékenységét

jelentősen erősíteni. Feltétlenül ambicionálom és elvárom vezetőoktatóink részéről az

aktívabb kutatási pályázati tevékenységet. Saját kutatói csoportom kapcsán elkezdtem, majd

tanszékvezetőként kiterjesztettem az alábbi tanszéki kutatási struktúrát, amelyet a

továbbiakban is működtetni szeretnék:

A tanszéki kutatás bázisa a doktorandusz kutatás. Ennek előkészítése a TDK és az MSc

kutatás, kibontakozása pedig a poszt-doktori kutatási tevékenység. A kutatási témák

összhangban kell legyenek a hazai és nemzetközi kutatási trendekkel. Nagyobb hangsúlyt

kívánok fektetni az ipar által támogatott, gyakorlathoz kapcsolódó PhD kutatási témákra. A

doktorandusz témák kombinálhatók (alap-, illetve alkalmazott jellegű), azokhoz

kapcsolódhatnak TDK és MSc kutatási területek is. A komplexebb projektek több

doktorandusz témára, illetve poszt-doktori kutatásra is kiterjedhetnek, amelyek tanszéki,

tanszékek közötti vagy nemzetközi kutatócsoportban is folytatódhatnak. A kutatócsoport

vezető, illetve a doktorandusz tudományos vezető – a tanszéki struktúrában vezető oktató –

feladata és felelőssége a kutatás hátterét biztosító projektek megpályázása, vezetése,

publikálása. A kutatócsoport vezetőnek határozott globális tervvel kell rendelkeznie a saját

további tudományos fokozatszerzését illetően (ezen a területen jelentős előrelépésre van

szükség a tanszéken).

Hatékonyabbá kívánom tenni a nagyobb kutatási projektjeink tanszéki prezentációjának

rendszerét, valamint az eredmények publikálását rangos nemzetközi folyóiratokban. A

tudománymetriai adatok egyre fontosabb szerepet töltenek be az egyetemek, karok és

tanszékek értékelésében. A tanszéknek ezen a területen is jelentősen előre kell lépnie.

A kutatási eredmények bemutatását, népszerűsítését és a publikációk hivatkozását a tanszéki

honlapon kell tovább bővíteni. Ezzel a lehetőséggel a jövőben fokozottan kell élnünk.


2.4. Nemzetközi együttműködés

A tanszék kiterjedt oktatási és kutatási nemzetközi együttműködési kapcsolatokkal

rendelkezik. Ezek egyetemi vagy kétoldali egyezségek keretében zajló tevékenységek,

amelyek kisebb-nagyobb hatékonysággal működnek. Az alábbiakban összegyűjtöttem azokat

az együttműködési formákat, amelyek tapasztalataim szerint hatékonyak, és amelyekben

további lehetőségeink vannak.

Az MSc oktatás kutatási jellegű diplomamunka féléve jól beilleszthető a már meglévő

külföldi együttműködés rendszerébe, illetve alapul szolgálhat új a kapcsolatok kiépítésére. Az

utóbbi két év kedvező tapasztalatai alapján növelni szeretném az általunk kiadott és külföldi

társ-konzulens segítségével készülő diplomamunkák számát.

A MSc szintű külföldi kutatások folytatásából nőhetnek ki a külföldi partnerek társtémavezetésével

végzett doktorandusz kutatások; ezt a közös kutatási formát saját

tapasztalataim alapján nagyon hatékonynak tartom. Támogatom, hogy valamennyi

doktorandusz, illetve poszt-doktor ösztöndíjas tanulmányút keretében legalább egyszer

hosszabb kutatást végezzen külföldi társintézménynél.

Az egyéni előmenetel és a Tanszék szempontjából egyaránt fontos a kollégák megjelenése

nemzetközi konferenciákon, illetve részvételük nemzetközi szakmai szervezetekben. Ezek

támogatására a jövőben is elsősorban a kutatási projekteket tudjuk felhasználni.

A Tanszék, illetve elődei nemzetközi elismerést szereztek nagysikerű konferenciák hazai

szervezésével. Ezt a hagyományt is ápolandónak tartom, és ösztönzöm nemzetközi

rendezvények tanszéki szervezését.

A Tanszék élenjár a szabványosítás hazai folyamatában; hasznos lenne, és ösztönzöm néhány

kolléga nemzetközi testületekben való szerepvállalását is.

Úgy értékelem, hogy sikerült megtalálnunk a nemzetközi szakmai és tudományos szervezetek

közül azokat, amelyekben a tanszéki kutatások közvetlenül meg tudnak jelenni. A nemzetközi

bizottságokban folytatott munkát a Tanszék nemzetközi rangjának növelése céljából nagyon

fontosnak ítélem, és az egyre szűkülő anyagi lehetőségek mellett is támogatni kívánom.

2.5. Ipari együttműködés

A Tanszék ipari együttműködés keretében elsősorban olyan kutatási, szakértési és tervezési

tevékenységet folytat, amely közvetlenül kapcsolódik nagylélegzetű projektekhez. Ezt

alapvetően fontosnak, és kiemelkedően támogatandónak tartom a következők miatt: (i) ipari

tapasztalatok oktatási felhasználása gyakorlati tárgyainkban; (ii) tanszéki K+F+I kutatások

anyagi hátterének biztosítása; (iii) a Tanszék bevételt szerző tevékenységének biztosítása; (iv)

a tanszéki kollégák anyagi támogatása. Az ipari projektek felvállalásában az alábbi két

szempontot tartom mérlegelendőnek:

1) a megfelelő arányok megtalálása a különböző ipari tevékenységi körök között, és a

2) feladatok szakmai szintjének és volumenének kompatibilitása a Tanszék szakmai

színvonalával.

Tapasztalataim szerint nagyon hatékonyak az ipari partnerekkel közösen megpályázott,

nagyobb volumenű hazai és nemzetközi K+F+I projektek; az utóbbi évek beszűkült


lehetőségei mellett örvendetes és a jövőre nézve bíztató a közelmúltban elnyert néhány ilyen

pályázatunk.

Az egyetemtől függetlenül folytatott ipari együttműködések és egyéni projektek szintén

szolgálhatják – legalábbis részben – a fenti szempontokat, ezért ezeket is támogatom, azzal a

feltétellel, hogy összhangban vannak az egyén tanszéki tevékenységével és nem befolyásolják

kedvezőtlenül az oktatási-kutatási feladatok ellátását.

A Tanszék sok ipari szakemberrel tart fenn aktív szakmai, oktatási kapcsolatot. Ezeket a

kapcsolatokat, valamint K+F+I projektekben való együttműködést az óraadói támogatási

rendszer ismert nehézségei ellenére is ösztönözni kívánom.

Erősíteni szeretném az együttműködést a Magyar Mérnök Kamarával és az MMK fiatal

mérnök csoportjával.

Nagyon hasznos a Tanszék számára, hogy a tevékenységéhez kapcsolódó, valamennyi hazai

szakmai és tudományos testületben képviselteti magát. Tanszékvezetőként arra törekszem,

hogy fiatal vezető oktató kollégák beépítésével biztosítsam a folyamatosságot a szakmai

szervezeti tagságokban.

A Tanszék működése szempontjából nagyon fontosak az egyéb ipari támogatási formák, mint

pl. alapítványi támogatások. A megfelelő partneri kapcsolatok fenntartását, illetve kibővítését

tervezem.

2.6. Infrastruktúra

A Tanszék két éve új helyre költözött; véleményem szerint olyan infrastrukturális

körülmények közé kerültünk, ahol a korábbi tevékenységünk zökkenőmentesen

folytatódhatott, és az új formáció sokat segített a tanszéki kollektíva összekovácsolásában.

Az egyetemi épületgazdálkodási koncepció alapján az utóbbi két évben jelentősen átalakult a

Szerkezetvizsgáló Laboratórium is, amelyet a Tanszék stratégiailag nagyon fontos részlegének

tartom; ennek fenntartása és fejlesztése kiemelt célom. Kisebb területen gazdálkodva

megvalósítottuk egy hatékonyabb működés infrastrukturális hátterét. Kialakultak azok a társtanszéki

kapcsolatok, amelyek lehetővé teszik az együttműködést hatékony eszközhasználat és

nagyobb beruházási pályázatok terén. A laboratórium eszközparkjának racionalizálásával és

kisebb fejlesztésével biztosítottuk a stabil működőképességet az utóbbi években.

A versenyképesség fokozása céljából elengedhetetlen a műszerpark továbbfejlesztése. Ezt és a

laboratóriumi munkatársak támogatását a korábbiakban említett kutatási és szakértői

projektekkel látom biztosíthatónak.

Kulcsfontosságú, feltétlenül támogatandó tanszéki feladatnak tartom a laboratórium

akkreditációjának fenntartását és kiterjesztését. Célom a laboratóriumi akkreditációs csoport

erősítése, fiatal, laboratóriumi tapasztalattal rendelkező kollégákkal.

Egy általam felkért tanszéki csoport tervet készített a laboratórium fejlesztéséről és

működéséről az alábbiak szerint: (i) eszközpark fejlesztése és pályázati lehetőségek

felkutatása; (ii) a műszerpark fenntartásához szükséges kutatási projektek feltételeinek

meghatározása; (iii) a laboratóriumi munkatársak utánpótlásának biztosítása; (iv) a

laboratóriumi eszközök kölcsönzési rendjének kidolgozása. A megfogalmazott teendők

tükrében a következő periódusban a konkrét stratégia kidolgozása és megvalósítása a célom.


2.7. Személyi háttér

Oktatói háttér:

A jelenlegi struktúrában nagy a Tanszék oktatóin az oktatási teher, ugyanakkor a fenti

követelmények alapján jelentősek a kutatási elvárások, amelyekhez hozzáadódik az ipari

tevékenységek időigénye is. Mindezek ellátása szakmai elkötelezettséget és nagy munkabírást

követel meg az oktató kollégáktól.

Az utóbbi időben örvendetesen sok kolléga szerzett PhD fokozatot a Tanszéken, ez hosszú

távon biztosíthatja az oktatói/kutatói utánpótlást. Az a célom, hogy a fiatal vezető oktatók

kiválasztásában is érvényesüljenek a pályázatomban részletezett elvek. Az előmenetel

feltételeinek és lehetőségeinek tisztázásával valamennyi fiatal kolléga számára világossá kell

tenni az életpálya modellt.

Támogatom fiatal poszt-doktor kollégák ipari gyakorlati tapasztalat szerzését és

posztgraduális továbbképzését.

Fontos tanszékvezetői feladatnak tartom a kollégák habilitált doktori és MTA doktori

fokozatok megszerzésére vonatkozó szisztematikus felkészítését.

A Tanszéken van egy domináns nyugdíjas, illetve nyugdíj közeli korosztály. Ezek a kollégák

nagy tapasztalattal rendelkeznek, és fontos szerepet töltöttek/töltenek be a Tanszék és a Kar

tevékenységében. Megfelelő erkölcsi és anyagi elismerés biztosításával, tanszékvezetőként

továbbra is számítani szeretnék munkájukra.

Adminisztrációs háttér:

A Tanszék működésének meghatározó alapja az oktatási, gazdasági és ügyviteli

adminisztráció: a közelmúltban végrehajtott átalakítások után megnyugtató módon megoldott

minden területen a tanszék adminisztrációs háttere.

Véleményem szerint a tanszéket alapvetően nyugodt és kollégális hangulat jellemzi, amelyben

mindenki feszültség nélkül végezheti munkáját. Ennek fenntartása alapvető célom a

továbbiakban is.

Budapest, 2012. december 6.

Dr. Dunai László

egyetemi tanár


3. Publikációs és hivatkozási jegyzék

Részletesen lsd. a BME Publikációs Adatbázisban


4. Mellékletek

Mérnöki oklevél

Szakmérnöki oklevél

Dr. Univ. doktori oklevél

Kandidátusi oklevél

PhD oklevél

Habilitációs oklevél

MTA doktori oklevél

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Egyetemi tanári kinevezés

Apáczai Csere János díj

Akadémiai díj

Nyelvvizsga bizonyítványok

Nyilatkozatok

More magazines by this user
Similar magazines