2 - Savaria Fórum

savariaforum.hu

2 - Savaria Fórum

2

SAVARIA FÓRUM

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 2006

Fidesz-gyõzelem Vas megyében

„A Fidesz öt körzetbõl hármat már megnyert,

és nagy esélyünk van arra, hogy a

két szombathelyi kerületben is jobboldali

siker szülessen” – kezdte a Fidesz szerdai

sajtótájékoztatóját Kovács Ferenc, a párt

megyei elnöke.

Básthy Tamás a kõszegi és Németh

Zsolt, a körmendi térség képviselõi köszönetet

mondtak a választóknak a bizalomért,

valamint támogatásukról biztosították a két

szombathelyi jelöltet. Dr. Puskás Tivadar,

az 1-es körzet jelöltje elmondta, hogy a

mostani választáson megfordult az eddigi

trend, a Fidesz és az MDF jelöltjei közösen

több szavazatot szereztek, mint az MSZP-

SZDSZ jelöltje. A 2-es számú választókerületben

szintén jobboldali gyõzelem született,

ugyanis a Fideszre kétezerrel szavaztak

többen, mint az MSZP-re. Dr. Hende

Csaba, a választókerület képviselõjelöltje a

második fordulóban számít az MDF-es szavazókra,

hiszen mint mondta: „aki kormányváltást

akar, annak a Fidesz jelöltjeire

kell szavaznia. Aki otthon marad vagy más

jelöltre voksol, az Gyurcsány Ferencet és

az MSZP-t támogatja!” A sajtótájékoztatón

még szó volt arról a példátlan lejárató kampányról

is, amit dr. Hende Csaba ellen folytattak

az elmúlt hónapokban. A képviselõjelölt

szerint ezzel nem értek el sikert ellenfelei,

ahogyan a napokban a postaládákba

beszórt megtévesztõ anyagokkal sem

fognak. Az embereket nem lehet megtéveszteni.

– Aki dr. Hankó Faragó Miklósra

szavaz, az országos listáról Wekler Ferenc

Baranya megyei SZDSZ-es képviselõt juttatja

a parlamentbe. Aki viszont dr. Puskás

Tivadarra és rám adja voksát, az még két

vasi képviselõt küld az országgyûlésbe a

megyei listáról – hallottuk a politikustól.

Új rendõrautók

Nyolc új rendõrautót kapott a Vas Megyei

Rendõr-fõkapitányság. A Skoda Octaviákat elosztották

a városi kapitányságok között, Szombathelyre

kettõ jutott belõlük. A jármûpark várhatóan

év végéig újabb kocsikkal gyarapodik.

Tavaly 27 autót kapott az ORFK-tól Vas megye.

Ezekkel tudták kiváltani a már több százezer

kilométert futott gépjármûveket, amelyeket március

elején árverésre bocsátottak. A most kapott 8

új kocsira is szükségük volt, ugyanis még mindig

sok közel 2-300 ezer kilométert futott jármû teljesít

szolgálatot. Az új gépek az elõzõekhez hasonlóan

bérleti konstrukcióban kerültek a rendõrséghez.

(www.sztv.hu)

Savaria Fórum

az interneten:

www.safo.hu

Fizetett politikai hirdetés

Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos

(20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721), Pozsgai József (20/424-0006) • Címlap: Az utolsó vacsora • Fotó:

Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja

a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • internet:

www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/509-687 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757 • Készült

33.000 példányban • ISSN 1215-993X

Szerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


Megyénkben összesen öt választókerület

van, melyek közül a kõszegi központúban

Básthy Tamás, a sárváriban Kovács Ferenc, a

körmendiben Németh Zsolt szerzett mandátumot

az elsõ fordulóban. Õk mindhárman a

Fidesz–MPSZ és a Kereszténydemokrata Néppárt

közös jelöltjei.

Vas megyei területi választókerületben magas

volt a részvételi arány, a választópolgárok 69,82

százaléka élt demokratikus jogával. A Fidesz kapta

a legtöbb listás szavazatot, a voksolók 50,84

százaléka jelölte meg a szavazólapon ezt a pártot.

A Magyar Szocialista Párt 35,65%-kal a második

helyre szorult. A Magyar Demokrata Fórum 5,78,

SAVARIA FÓRUM

Szombathelyen ismét szavazunk

Az országgyûlési választások április

9-i, elsõ fordulójában mindkét szombathelyi

választókerületben érvényes, de

eredménytelen volt a voksolás. Ez azt

jelenti, hogy a városban (és még további

22 Vas megyei településen) április 23-

án újra szavazni kell, ezúttal már csak

az egyéni képviselõjelöltekre.

a Szabad Demokrata Párt 5,7, a MIÉP-Jobbik

1,82, a Kereszténydemokratapárt 0,21 százalékát

kapta az érvényes voksoknak.

Ezen területi listás

eredmények alapján a

Fidesz-KDNP, valamint

az MSZP is két-két mandátumot

szerzett a parlamentben.

A szocialisták

megyei listájáról bejutott

dr. Ipkovich György és

Jelölt neve

Jelölõ szervezet(ek)

Kapott

érvényes szavazat

%

1 Böröcz Miklós MDF 2 536 8,95

2 Gaál Angelika

SZDSZ - A MAGYAR

LIBERÁLIS PÁRT - MSZP

12 716 44,86

3 Dr. Hende Csaba FIDESZ-KDNP 12 704 44,82

4 Dr. Kunhegyi József

FÜGGETLEN

KISGAZDAPÁRT

387 1,37

A Vas megyei 02. számú választókerület elsõfordulós eredményei

Megújuló város

Kiélezett küzdelem a pártok jelöltjei között

Jelölt neve

1 Dr. Hankó Faragó Miklós

Rába László. Azt viszont még nem lehet tudni,

hogy a Fidesz-KDNP által megszerzett két mandátumot

ki kapja meg, ugyanis jelenleg a megyei

listájuk elsõ két helyén dr. Puskás Tivadar és dr.

Hende Csaba szerepel, akik a második fordulóban

egyéni jelöltként ismét

megmérettetnek. Ha

õk gyõznének az egyéni

választókerületükben,

akkor a Fidesz

megyénkbõl összesen

hét képviselõt ültethetne

az országgyûlésbe

(köztük Bebes István

Gézát és Ágh Pétert).

A szombathelyi 1.

számú választókerületben

a szavazásra jogosultak 72,51%-a (29 529 fõ)

járult az urnákhoz, de a három képviselõjelölt közül

egyiknek sem sikerült megszereznie a szavazatok

több mint felét. Dr. Hankó Faragó Miklós

(SZDSZ-MSZP) nevét az emberek 49,77%-a, dr.

Puskás Tivadarét (Fidesz–KDNP) 43,84%, dr.

Radnai Endréét (MDF) pedig 6,38 százalék ikszelte

be. Szerdán a Városi Választási Iroda arról

Jelölõ szervezet(ek)

Kapott

érvényes szavazat

%

SZDSZ - A MAGYAR

LIBERÁLIS PÁRT - MSZP

14 541 49,77

2 Dr. Puskás Tivadar FIDESZ-KDNP 12 808 43,84

3

Dr. Radnai Endre MDF 1 865 6,38

A Vas megyei 01. számú választókerület elsõfordulós eredményei

tájékoztatott, hogy az 1. számú választókerületben

újra megvizsgáltak 296 érvénytelen szavazatot.

A felülvizsgálat során további 3 érvényes voksot

találtak dr. Hankó Faragó Miklósnak, és még

egyet dr. Hende Csabának. Ez azonban az eredményt

nem befolyásolta.

A szombathelyi 2. számú választókerületben

a választópolgárok 69,94%-a (28658 fõ) szavazott,

és itt sem bizonyult eredményesnek a voksolás.

Gaál Angelika (MSZP-SZDSZ) és dr.

Hende Csaba (Fidesz-MPSZ) között nagyon kiélezett

volt a „verseny”, hiszen kettejük eredménye

között mindössze 12 szavazat, azaz 4

század százalék a különbség. A szocialista-liberális

jelöltet 44,86%, a fideszest 44,82%,

Böröcz Miklóst (MDF) 8,95% és dr. Kunhegyi

Józsefet (FKgP) 1,37% támogatta. A szombathelyi

két választókerületben tehát április 23-án,

vasárnap reggel 6 és 19 óra között újra az urnákhoz

járulhatunk, hogy szavazatunkkal lelkiismeretünk

szerint támogassuk az egyik vagy másik

országgyûlési képviselõjelöltet.

JÓPÉ

3

A Fõ tér felújításának befejezõ szakasza április 18-án

elkezõdik – hangzott el egy csütörtöki sajtótájékoztatón. A közmûcserék

után hozzálátnak a régi burkolat bontásához, hogy a

tervek szerint július 31-ig befejezzék a tér felújítását. Kedden este

fórumot is tartanak, ahol a lakosságot és az érdekelt vállalkozókat

tájékoztatják az átalakítás menetérõl.

Idén közel egy tucat játszóteret

is felújítanak. A Savaria Fórum

hasábjain már beszámoltunk a városi

játszóterek állapotáról. Mint

ismert: egy korábbi rendelet kötelezte

az önkormányzatokat a köztéri

játszóterek állapotfelmérésére.

Ezt követõen a balesetveszélyes

játékokat azonnal leszerelték,

de az átfogó rekonstrukciós programra

egészen mostanáig várni

kellett. Idén két ütemben tizenegy

játszóteret újítanak fel Szombathelyen;

az elsõ ütemben negyvenmillió

forintért négyet: a Krúdy

Gyula utcában, a Szûrcsapó utcában,

az Iparterületen és Gyöngyöshermánban

– mondta a sajtótájékoztatón

Csermelyi András

alpolgármester. Ezeken kívül a jövõ

évi költségvetés terhére még

további hetet korszerûsítenek és

tesznek biztonságosabbá, hetven

millió forintért.

Jól szerepelnek a szombathelyi

pályázatok az országos Panel prog-

ramban. A benyújtott tizenöt pályázatból

hét már biztosan nyert, másik

hét a hiánypótlás után nyertes stádiumban

van, egyet pedig elutasítottak

– mondta Kõvári Attila, a lakásbizottság

elnöke. Ennek köszönhetõen

várhatóan mintegy 465 millió forintból

917 lakást tudnak felújítani.

Ezenkívül két gyûjtõkéményes pályázata

is nyert az önkormányzatnak.

Ezeket a felújítási munkákat

még ebben az évben, legkésõbb október

végéig szeretnék befejezni –

hangzott el.

Soós József, a városfejlesztési

bizottság elnöke elmondta: a városi

út-hídfelújítási program keretében

idén 19 utcát és 2 hidat (a Kisfaludy

Sándor utcai, valamint a

Csónakázó tó szigetére vezetõt)

újítanak fel közel 230 millió forintból,

amiben szerepelnek járdarekonstrukciók

is. Ez az összeg

azonban nem végleges, mivel folyamatban

lévõ pályázatokból további

20-30 millió forintra számítanak.

A fejlesztések forrásai a

költségvetésben biztosítva vannak

– mondta Szücs Gábor, a pénzügyi

és gazdasági bizottság elnöke, aki

hozzátette: örömteli, hogy a termálfürdõ

felújításának elsõ szakasza

is végéhez közeledik. Ám további

2 milliárd forintból a fürdõ

fejlesztésének második üteme is

elindulhat: benne barlangfürdõ

vagy szabadtéri medence építésével,

ami teljessé teheti az itt lévõ

rekreációs övezetet.

Molnár Péter


4

SAVARIA FÓRUM

Politizáló kisdiákok

FÓKUSZBAN

Az elsõ osztályosokkal, úgy tûnik, viszonylag könnyû

dolguk van a pedagógusoknak, mert õk még hallgatnak a

felnõttekre. Egy elsõs csoport osztályfõnöke arról számolt be

lapunknak, hogy bár csak kis mértékben, de már a hétévesek

világába is beférkõzött a politika.

A diákok is felfigyelnek a plakátokra

A választások elõtt nem, csak a

szavazás másnapján került szóba a

gyerekek között a vasárnapi esemény.

Egy iskolán kívüli foglalkozásra

indultak, amikor az osztály

néhány tagja felfigyelt az utcán

a plakátokra. Egyikük felkiáltott,

hogy „éljen az x párt”. Majd

arról kezdtek csevegni egymás

között, hogy kinek hogyan szavaztak

a szülei, s még olyan megjegyzésekkel

toldották meg mindezt,

hogy „pfuj x” vagy „pfúj y”.

– Azokat a kifejezéseket használták,

amelyeket a szüleiktõl

hallhattak. Természetesen elmagyaráztam

nekik, hogy ezt nem

szokás az iskolában megbeszélni,

hiszen a téma nem ide való, és

esetleg meg is bánthatják egymást.

Ha foglalkoztatja õket a kérdés,

inkább otthon, a családban beszélgethetnek

róla. Az elsõsök ezt

azonnal tudomásul vették – mesélte

a pedagógus, megjegyezve,

hogy a hétévesek még nem tudhatják,

hogy ez nem iskolai téma, és

könnyebben elfogadják, amit a ta-

nító néni mond. Hozzátette, úgy

tudja, hogy a párhuzamos elsõ osztályban

semmi nem hangzott el,

ami a politikával kapcsolatba hozható.

Elmondta még azonban,

hogy kolléganõje, aki negyedikes

gyerekeket tanít, más tapasztalatokat

szerzett. Az egyik foglalkozáson,

még a választások elõtt, szabályosan

összevesztek a kiskamaszok,

és olyan erõs szavakat használtak,

amelyeket valószínûleg a

televízióból hallottak, ez a korosztály

ugyanis már sok esetben a híradót,

és más, nem kifejezetett

gyermekeknek szóló mûsort is

megnéz.

– Náluk elõfordult, hogy egy

kisfiú kijelentette: „õk véresszájú x

pártiak”. Erre a társa felháborodott,

és azt kérdezte: „hogy lehettek ilyenek?”,

majd a foglalkozás veszekedésbe

fordult, míg a tanító meg nem

oldotta a helyzetet, és a gyerekek

megnyugodtak. Az alsó tagozatosok

között (akárcsak sokszor a felnõtteknél)

az is számít, milyen körben

esik szó a politikáról. Megesett,

hogy egymás közt beszélgetve egy

kisgyerek azt mondta: „mi az x

pártra szavaztunk”, mire a másik

úgy felelt: „én is x-re szavaztam

volna, de a szüleim nem”. Ilyenkor

nem tudni, fõleg a nagyobbaknál,

hogy valóban így gondolja-e, vagy

csak a társainak szeretne imponálni.

A tanító néni még megjegyezte:

négy évvel ezelõtt sokkal inkább

beférkõzött a politika az osztálytermekbe,

mint idén. Akkor még a

szülõk is errõl beszélgettek, miközben

most úgy látja, kerülik a témát

egymás közt.

Kitör-e a harmadik világháború?

Fotó: Vass Szilárd

Fa és MDF beltéri ajtók hagyományos

és utólag szerelhetõ tokkal

Ingyenes felmérés, árajánlat és

energetikai pályázat készítése

Szabvány méretû fa nyílászárók

rövid szállítási határidõvel

EURÓPA ÉP-KER

9700 Szombathely, Barátság u. 23.

Tel./Fax: 94/320-909 Mobil: 30/290-99-13

Nyitva: H–P: 9.00–16.00

Négy éve még polgármesternek készült a történetünkben szereplõ

kis Csongor. Óvodába menet figyelte a plakátokat, és igyekezett

ránézésre kideríteni, ki lehet a legalkalmasabb a posztra.

A gyerek, ugye, kérdez, amire

válaszolni kell, így a maga módján

tudta, mire megy ki a „játék”.

Olvasni még nem tudott (nem törõdött

vele, ki pályázik a városvezetõi,

s ki a képviselõi székre),

jelölõ szervezet és név nem számított,

mindenki, aki a lámpaoszlopról

rá mosolygott, versenyben

volt nála. Nyerõ volt a tekintélyt

sugárzó arc, a szakáll vagy a

szemüveg. Úgy gondolta, ezek

lehetnek az okos ember ismérvei,

s talán az a legjobb, ha egy okos

ember vezeti a várost. Délutánonként

maga is választási plakátokat

rajzolt: házakkal és öregekkel.

Némi fogalma lehetett róla,

hogy mi a dolga egy polgármesternek,

mert elhatározta, ha megnõ,

és ez a poszt az övé lesz, otthonokat

épít majd, hogy mindenkinek

szép és nagy lakása legyen,

és az idõsekrõl fog gondoskodni.

Mamája szerint ma már (évekkel

késõbb) nem akar polgármester

lenni, de a politika továbbra is érdekli.

Hallott (hogy ne hallott

volna) a kampányról, a harcról,

sõt a jelek szerint valamiféle háborúról

is, mert otthon, miután

kiderítette, hogy eddig már két

világháború volt, elõállt azzal a

kérdéssel, hogy akkor most a választások

után, ha x párt nyer, kitör-e

a harmadik. Múlt vasárnap

nagyon készült a tévémûsorra,

amelybõl ugyebár megtudható az

eredmény, de szülei úgy alakították

az esti programot, hogy

Csongornak ne is jusson eszébe a

televízió elé ülni. Azon voltak,

ha már nem tudták megóvni a fiukat

a mindent átszövõ politikától,

legalább a számára nehezen

érthetõ mélységektõl kíméljék.

Másnap persze adva volt a téma

az osztályban. A gyerekek hétfõn

izgalommal telve faggatták egymást:

a te anyukádék kire szavaztak?

Suli után a kisfiú, amikor

beszámolt szüleinek a nap eseményeirõl,

kiselõadást hallgathatott

magánügyrõl, titkos szavazásról

és illemrõl, hogy nem kérdezzük

meg senkitõl, kire voksolt,

ahogy azt sem: milyen vallású

vagy éppen mennyi a fizetése.

Csongort sok minden foglalkoztatta

ezzel kapcsolatban, az is

például: minek a második forduló,

hogy is van az, hogy nem tudták

eldönteni az emberek múlt

vasárnap, mit akarnak.


Tõlünk tanulják a mintákat

A csapból is politika folyik a kampány alatt, így elkerülhetetlen,

hogy a gyermekek ne vegyenek belõle észre semmit.

Nem baj (sõt normális), ha egy gyereket foglalkozatja az, amit a

környezetében gyakran hall. És mostanában valószínûleg sûrûn találkozik

pártnevekkel, politikusokkal, szlogenekkel. – Az a legfontosabb,

hogy a gyereket érdeklõ témákról beszélgessen a család –

állítja dr. Udvari Csilla pszichiáter, családterapeuta, aki szerint

hosszú távon káros, ha úgy teszünk, mintha nem létezne a politika.

Úgy látja, az iskolákban nincs helye ennek a témának, fõleg akkor,

amikor a pedagógus is érzelmileg túlfûtötten áll a kérdéshez. Van,

hogy maguk a gyerekek hozzák szóba a politikát, ilyenkor muszáj

beszélni róla. – Nem mindegy, hogy ki és hogyan mond véleményt

a család fiatal tagjai elõtt. Jó megoldás lehet, ha pszichológus, mentálhigiénés

szakember bevonásával beszélgetnek tanárok is, szülõk

is a gyerekekkel, akár egy délutáni foglalkozás keretében, de mindez

csak egy része a nevelés hosszú folyamatának. Ha az osztályteremben

arról társalognak, a szüleik kire szavaztak, arra kell rávezetni

õket, hogy nem vagyunk egyformák, különbözõ a véleményünk.

Nem baj, ha valaki másképp gondolkodik, emiatt nem haragudhatunk

rá – fejtette ki a pszichiáter. Hozzátette még, hogy

mindez akkor mûködhet csak, ha a társadalom felnõtt tagjai maguk

is elfogadják ezeket a normákat, „megtanulták a demokráciát”, és

érzelmileg hangsúlyos helyzetben éretten tudnak viselkedni. Ez ma

még nincs mindig így – jegyezte meg a szakember, aki szerint a politikai

közéletet, a választásokat övezõ indulatoknak évtizedekre

visszanyúló okai vannak. Éppen ezért figyelmeztetett: a gyermekeink

tõlünk tanulják el a mintákat.

SAVARIA FÓRUM

Megújuló erõ

Egyesületet alapítottak a zöld-fehér öregfiúk

Szeretnének biztos anyagi

feltételeket teremteni, ezért

gazdasági tevékenységet folytatni.

Céljuk, hogy minél jobban

népszerûsítsék szeretett

játékukat. A Haladás Öregfiúk

múlt hétvégén közösen tekintették

meg a Szombathelyi Haladás

– Integrál DAC találkozót,

majd egy ankéton ismertették

elképzeléseiket.

Vida Ferenc

– Megtiszteltetés, hogy az egykori

nagyszerû játékosok engem

bíztak meg ezzel a feladattal. Tisztában

vagyok vele, hogy nem vállaltam

könnyû feladatot, hiszen nagyon

gyorsan szembesültem vele,

mennyire nehéz támogatókat találni.

Az eddigi tapasztalataim azt bizonyítják,

hogy nagyon meg kell becsülnünk

azokat a vállalkozókat,

akik segítik munkánkat – mondta a

Savaria Fórumnak Vida Ferenc.

– Miért volt szükséges egyesületet

alapítani? Esetleg a bajnokságban

is indulnának?

– A gazdasági feltételek átalakulása

miatt. Remélem, hogy így valóban

könnyebb lesz az életünk. Nem

tervezzük, hogy a bajnokságban indulunk.

Célunk az, hogy minden

meghívásnak eleget tegyünk, és bízunk

abban, hogy minél több saját

rendezvényen mutathatjuk meg, az

idõ haladtával mit sem kopott játéktudásunk.

A közénk tartozó emberek

rajonganak a labdarúgásért.

SPORT

5

– Mikor láthatjuk pályán elõször

a legendás játékosokat?

– Jövõ hétvégén a Szombathelyi

Haladás – BKV Elõre találkozó elõtt

lépünk pályára, akkor egy osztrák

együttes lesz az ellenfelünk. Játszunk

a Király Sportlétesítmény

születésnapján is. Nyáron pedig egy

négycsapatos tornát rendezünk a

Rohonci úton. Felvettük a kapcsolatot

a Rapid Wien együttesével, tárgyalunk

több budapesti és egy dunántúli

ismert gárda öregfiúk-csapatával

is. Természetesen valamennyi

meghívásnak eleget teszünk, játszunk

pálya- és öltözõavatókon is.

– Az elsõ rendezvényükön

minden generáció képviseltette

magát.

– Természetesen mindenkire

számítunk, aki valaha magára húzta

a Haladás mezét. A tapasztalat az,

hogy általában a negyvenes korosztály

az aktív, azaz õk lépnek pályára.

Ez nem jelenti, hogy az idõseket ne

látnánk szívesen. Kötelességünk segíteni

a beteg társainkon, valamint

megemlékezni azokról, akik már

nem lehetnek közöttünk. Szeretném,

ha ez egy összetartó, egymásra odafigyelõ

közösség lenne.

– Mit gondol, a mostani csapat,

a jelenlegi Haladás profitálhat

abból, hogy önök sikeresek?

– Az utóbbi években nagyon

rossz tapasztalatok vannak ezen a téren,

így szkeptikus vagyok.

– Nem fél attól, hogy

alábbhagy a lendület, és oda

lesz a lelkesedés?

– Azt tapasztalom, hogy a játékosok

komolyan gondolják, és szeretnének

tenni a közösségért. Többen

kerestek meg kreatív, jó ötletekkel.

Igaz, nélkülük nem lehet, és

nincs is értelme dolgozni. Bízom

benne, hogy nem csak egy fellángolásról

van szó. Pál T. Gábor


6

SAVARIA FÓRUM

Fontos tudnivalók a második

választási fordulóval kapcsolatban

Szombathely Városi Választási Iroda tájékoztatja a választópolgárokat

az alábbiakról:

1. A választási eljárásról szóló törvény elõírásai szerint, a két választási

forduló között igazolást kiadására nincs lehetõség. Aki 2006.

április 7-én 16 óráig nem kért igazolást a II. választási fordulóra, a lakóhelye

szerinti szavazókörben adhatja le szavazatát.

2. Az a választópolgár, aki a két forduló között létesít új lakcímet, a

II. fordulóban, a lakcímbejelentéskor kapott igazolás segítségével, a

régi lakóhelye szerinti szavazókörben szavazhat. Az új lakcím szerinti

névjegyzékre nem kerül fel, ha e szerinti szavazókörben jelenik

meg, visszautasításra kerül. Természetesen személyazonosságát a régi

lakcím szerinti szavazóhelyiségben is igazolnia kell, nem elegendõ

az új lakcímbejelentés szerinti igazolás.

3. Azok a választópolgárok, akik mozgásukban korlátozottak, kérhetik,

hogy hozzájuk a mozgóurnát vigyék ki. Mozgóurnát kérni a szavazást

megelõzõ napig, április 22-ig, Szombathelyen a Szombathely

Városi Választási Irodánál (Szombathely, Kossuth L. u.1-3., telefonszám:

520-360, 520-361, 510-295) lehet, vagy a szavazás napján

a szavazóhelyiségben az SZSZB-nél lehet. Mozgóurnába szavazni

csak érvényes személyi okmányokkal a lakóhely szerinti szavazókör

területén lehet, vagy érvényes eredeti igazolással azon a településen,

amelyre az igazolás szól.

4. A választópolgár személyazonosságát az alábbi érvényes okmányokkal

igazolhatja:

• Régi típusú személyi igazolvány, amelyhez abban az

esetben szükséges lakcímkártya, ha az igazolványban

szereplõ cím már nem érvényes

• Új típusú (kártya formátumú) személyi igazolvány + lakcímkártya

• 2001. január 1-jét követõen kiállított kártya formátumú

vezetõi engedély (jogosítvány) + lakcímkártya

• útlevél + lakcím kártya

Képes történelem

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 2006

A VAS MEGYEI 01. SZ. ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁ-

LASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA a választási eljárásról

szóló 1997. évi C. tv. 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A 2006. április 9. napjára kiírt országgyûlési képviselõ választás a

szombathelyi székhelyû Vas megyei 01. sz. Országgyûlési Egyéni Választókerületben

érvényes, de eredménytelen volt. Ezért a Vas megyei

01. sz. OEVK területén 2006. április 23. napján (vasárnap) a választás

második fordulójára kerül sor.

Kérjük a Választópolgárokat, hogy a 2. fordulóban is ugyanazt a szavazókört

keressék fel, mint az elsõ fordulóban!

A szavazókörök Szavazatszámláló Bizottságai 2006. április 23-án

(vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig várják a szavazókat.

Tájékoztatjuk továbbá azon szombathelyi választópolgárokat, akiknek

lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak

a „Szombathely” megnevezést tartalmazza, azok a 1. számú szavazókörben

(TIT Székház, Szombathely, Kõszegi u. 2.) szavazhatnak.

A VAS MEGYEI 02. SZ. ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁ-

LASZTÓKERÜLET VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA a választási eljárásról

szóló 1997. évi C. tv. 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján

az alábbi hirdetményt teszi közzé:

A 2006. április 9. napjára kiírt országgyûlési képviselõ választás a

szombathelyi székhelyû Vas megyei 02. sz. Országgyûlési Egyéni Választókerületben

érvényes, de eredménytelen volt. Ezért a Vas megyei

02. sz. OEVK területén 2006. április 23. napján (vasárnap) a választás

második fordulójára kerül sor.

Kérjük a Választópolgárokat, hogy a 2. fordulóban is ugyanazt a szavazókört

keressék fel, mint az elsõ fordulóban!

A szavazókörök Szavazatszámláló Bizottságai 2006. április 23-án

(vasárnap) reggel 6.00 órától este 19.00 óráig várják a szavazókat.

Tájékoztatjuk továbbá azon szombathelyi választópolgárokat, akiknek

lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak

a „Szombathely” megnevezést tartalmazza, azok a 1. számú szavazókörben

(TIT Székház, Szombathely, Kõszegi u. 2.) szavazhatnak.

A szöllõsi kápolna és iskola fénykorában, valamint bontása

közben néhány hónapja. Helyükre lakóházak épülnek. A képeket

Semei Ferenc készítette.

Kedves olvasóink!

Ha önöknek is van Szombathely múltját, történelmét idézõ fényképük

otthon, akkor küldjék el nekünk, vagy hozzák be szerkesztõségünkbe

(Géfin Gy. u. 22., e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu), hogy

közkinccsé tehessük a Savaria Fórumban! A képekhez írjanak pár soros

történetet, hogy többi olvasónk is feleleveníthesse a fotón

megörökített eseményhez kötõdõ emlékeit!


SAVARIA FÓRUM

7

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 2006 ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 2006

A koalíció jelöltjeinek

támogatását kérték

Szerdán délelõtt a koalíciós pártok miniszterelnök-jelöltjei

kampányoltak Szombathely Fõ terén. Gyurcsány Ferencet

és Kuncze Gábort hozzávetõlegesen ezerfõs tömeg fogadta.

Mindketten arra biztatták a választópolgárokat, hogy

ne maradjanak távol, menjenek el szavazni a második fordulóban

is.

A politikusokat a Savaria téren várták szimpatizánsaik, akik kék „Rajtunk

múlik”, illetve piros „Igen MSZP” táblával jelezték, egyetértenek a

két párt együttes törekvéseivel. Rövid Fõ téri sétát követõen Kuncze Gábor

azt mondta: ahhoz, hogy Szombathelynek továbbra is erõs képviselete

legyen, elengedhetetlen Gaál Angelika és dr. Hankó Faragó Miklós

elsõ fordulós gyõzelmét

megismételni

a másodikban is.

– Van programunk,

van jövõképünk.

Az ellenzéknek se

programja, se miniszterelnök

jelöltje

– mondta az

SZDSZ elnöke. Ezután

Gyurcsány Ferenc

arról beszélt,

hogy a szocialisták bizonyították, nem akarnak visszafordulni. – A mi

programunk, hogy felemeljük ezt az országot, felemeljük Szombathelyt

– mondta. Szerinte Magyarországnak nem felelõtlen ígérgetésekre – például

járulékcsökkentésre – van szüksége, sokkal inkább beruházásokra,

utakra. Vas megyének fontos, hogy minél hamarabb elkészüljön az M8-

as, M9-es és az M86-os út. A városnak reményt adhat, ha meg tudja mutatni

történelmi belvárosát a világnak. Soha annyi beruházó nem érdeklõdött

Szombathely iránt, mint az elmúlt idõszakban, akiknek nem olcsó

munkaerõre, hanem a szombathelyi emberek tudására van szüksége –

hangsúlyozta a miniszterelnök. – Aki a Magyar Szocialista Párt programjára

szavaz, az a koalíció, a demokrácia, a beruházás és az építkezés

programjára szavaz – zárta szavait. P. T. G.

Fotó: Czika László

Versenyben az MDF-jelöltek is

Továbbra is készülnek a Magyar

Demokrata Fórum szombathelyi

jelöltjei a második választási

fordulóra – hangzott el a

párt városi székházában egy

szerda esti sajtótájékoztatón.

Az MDF országos elnöksége

ajánlást fogalmazott meg

jelöltjei számára, hogy ne lépjenek

vissza a Fidesz javára a

két párt politikai programjának

összeegyeztethetetlensége miatt.

Ennek ellenére Szombathelyen

egyeztetések folytak kedden

és szerdán a visszaléptetésekrõl

– tájékoztatta a sajtót

Gróf István, az MDF megyei

elnöke. Ugyan megyei szinten

elfogadhatónak tartotta a Fidesz

a megegyezés feltételeit

(hogy az egyik választókerületben

az MDF, a másikban a

Fidesz jelöltje lép vissza), de

helyben már nem sikerült megállapodni.

Racker Béla szerint

a Fidesz álságos abban, hogy

meg akar egyezni. A nagyobbik

ellenzéki pártnak csupán

bûnbakra van szüksége, amiért

nem tud kormányt alakítani.

Az MDF a szombathelyi jelöltek

esetében nem zárkózik el a

további tárgyalásoktól, bár

nem látnak esélyt a megegyezésre

– tette hozzá a megyei alelnök.

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK 2006

Választási rendezvények

Dr. Puskás Tivadar (Fidesz-KDNP) országgyûlési képviselõjelölt az

alábbi helyszíneken várja a választópolgárokat: április 18. (kedd): 9.00 Fõ

tér, 16.00 Jéé Diszkont elõtt – Váci Mihály utca, április 19. (szerda) 16.00

Órás Ház – Domus elõtt, április 21. (péntek) 9.00 Fõ tér

Dr. Hende Csaba (Fidesz-KDNP) országgyûlési képviselõjelölt az alábbi

helyszíneken várja a választópolgárokat: április 18. (kedd): 8.00 Thököly

utcai buszmegálló, 13.00 Zeneiskola elõtt, április 19. (szerda): 13.00 Mari

ABC elõtt, április 20. (csütörtök): 8.00 Mari ABC elõtt, 13.00 Ipar telep –

ABC elõtt, 17.00 Interspar mögött, április 21. (péntek) 7.00 Piac

Hirdetésfelvétel: 506-557

BETONÜZEM

9700 Szombathely, Jávor u. 14.

Tel.: 94/508-662; 30/436-0007

Fax: 94/508-663

BETONÉRTÉKESÍTÉS

KÉMÉNY ÉS TETÕ

DOKTOR BT.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

Kémény-béléscsövezés

Szerelt kéménykészítés

Termoforkémény kiváltás

egyedi kéményekre


8

SAVARIA FÓRUM

MESÉLÕ MÚLT

Kívül zsinagóga, belül koncertterem

A Bartók Terem múltja és jövõje

Ha harminc évvel ezelõtt elõre lehetett

volna látni a szimfonikusok igazgatójának

megválasztása körüli 2006-os méltatlan

marakodást, másképp néztek volna a jövõbe

akkor a zenei élet képviselõi. Akkor

egyöntetûen úgy vélték, hogy a muzsika

aranykorát éli, s a fejlõdés elé már soha

semmi nem gördíthet akadályt. Talán nem

is. Mindenesetre átépítették a szombathelyi

neológ zsinagógát, hogy hosszú idõ

után végre a kellõ kiegészítõ helyiségekkel

is ellátott, jó akusztikájú hangversenyterme

legyen a városnak. A majdnem 130

éves épületet idén ismét felújítják.

Neológ zsidók temploma

A Bartók Termet „magába záró” zsinagóga

története több mint egy évszázados, s nem éppen

békés események vezettek oda, hogy a zsidó

templommal gazdagabb lett Szombathely. Zsinagógája

ugyan már a XIX. század elsõ felében is

volt a városnak, pontosabban

csak a

szomszédos Szentmárton

településnek,

ahol 1836-tól állt e

felekezetnek imahelye

(iskolát is alapítottak),

de 1868-ban

a zsidóságon belül

ellentétek támadtak

a konzervatív és a reformhívõ

tábor között.

A konfliktusok

egy évtized alatt olyannyira

kiélezõdtek,

hogy miután a hitközség

ketté is szakadt,

a régi egyházi

épületet megtartották

az ortodoxok, míg a neológok új zsinagóga

építésébe fogtak a mai Batthyány téren. E birtokrészt

sokáig bérelte a zsidó közösség, de a Batthyány

család késõbb eladta a tömböt (a múltra

utal a tér mai elnevezése), itt épült meg 1878 és

1880 között Magyarország elsõ tornyos zsinagógáinak

egyike. Ludwig Schöne bécsi építész tervei

szerint, a romantikus kor eklektikába forduló

elemeit felhasználva készült el a templom. Tornyai

hagymakupolásak, az oromzatok csipkézettek,

de az elegáns külsõhöz a nyerstégla homlokzat

mellett a gótikus ablakok is hozzájárulnak.

Paplakkal, tanácskozóteremmel, iskolával és irodával

toldották meg az amúgy mintegy 200 ezer

forintból megépült egyházi épületet, ami miatt

még hitelfelvételre is rákényszerült a hitközség.

Megõrizve újítani

Ünnepi megnyitóhangverseny

a Bartók-teremben (1975)

A zsidó hitélet központjaként funkcionáló zsinagógában,

illetve az ortodoxok épületeiben a

második világháborúig aktív társadalmi és kulturális

élet zajlott. A vészkorszakban a neológ zsinagóga

körül alakították ki a szombathelyi gettót,

ahová több ezer zsidót tereltek, mielõtt koncentrációs

táborokba szállították volna õket. A háború

után igencsak megfogyatkozott a hitközség létszáma,

és a zsinagóga állapota egyre romlott. A

zeneiskola, valamint az összekötõ folyosó és a

földszinti mûvészszobák, öltözõk már készen voltak,

mielõtt a zsidó imahelybõl Bartók Terem vált

volna. Kialakításukkor ugyanis figyelembe vették

a jövõbeni terveket, amelyek Károlyi István építészeti

elképzelései szerint valósultak meg 1975 tavaszára,

az átépítés és a berendezés költségeivel

összesen 23,5 millió forintból. Az avató-koncertet

az április 4-i ünnepségek másnapján tartották az

újonnan kialakított hangversenyteremben. A belsõ

teret úgy építették ki,

hogy közben a zsinagóga

külsõ architektúráját

eredetiben meghagyták.

Az átalakításhoz úgy

fogtak hozzá, hogy eleve

eltökélték: a városképet

meghatározó épületet

megtartják. A Bartók Terem

legfõbb ismérve a jó

látási és akusztikai kiképzés

volt. A vasbeton

tetõszerkezettel és faburkolatú

falakkal a kor legmodernebb

stílusát követték.

A nézõteret közel

400 fõ befogadására tették

alkalmassá, a hangversenydobogót

pedig a

nagy létszámú zenekarhoz méretezték. A karzat

mögött stúdiófülkék kaptak helyet, de klímaberendezést

és szabályozható világítási rendszert is

kiépítettek a teremben. Növelte a költségeket,

hogy a zsinagóga fa tetõszerkezete és a hagymakupolák

váza gombásodott, így azokat teljes egészében

ki kellett cserélni. A folyosón és az elõtérben

pénztárat, büfét, ruhatárat helyeztek el, míg a

hivatali helyiségeket a zeneiskolába számûzték.

Koncert az építõmunkásoknak

Korábban leginkább a fõiskola vagy a Nagy

Lajos Gimnázium (ma Premontrei) dísztermében

lehetett zenekari hangversenyeket tartani, de ezeken

a helyeken sem ruhatár, sem mûvészszoba,

sem büfé nem szolgálta a közönség és a fellépõk

kényelmét. A nagyobb koncerteknek az MSH

adott otthont, ahol pedig az akusztika nem volt az

igazi. Mindezekkel szemben a Bartók Terem

minden kívánalomnak megfelelt, és hamar kedvelt

elõadóhellyé vált. Szükség is volt már rá nagyon,

hiszen a ’70-es évek elejére pezsgõ zenei

élet alakult ki Szombathelyen. Az 1972/73-as

évadban például közel 70 hangversenyt tartottak

a városban, több mint 15 ezer hallgatóval. Népszerûek

voltak a kórushangversenyek, a zeneiskola

bérletes koncertjei, de a bérleten kívüli szóló-

és kamarahangversenyek is. A várva várt Bartók

Terem megnyitóján többek közt Erkel Ünnepi

Nyitányát játszotta a Szombathelyi Szimfonikus

Zenekar, de a fellépésen közremûködött a

Szlovák Filharmónia Kórusa és a Hámán Kató

iskola Kodály-kórusa is. Felcsendültek az eseményen

Liszt- és Kodály-darabok is. A koncerten az

elõnyök mellett a kisebb hibák is kiderültek: az

akusztika túl érzékeny, és felnagyítja a hangzásbeli

eltéréseket, a kelleténél kisebb a kórusok felvonulási

területe, nem alakítottak ki külön helyiséget

a nagyobb hangszerek tárolására, a légkondicionáló

pedig hangosan mûködik, ráadásul az

így keltett légáramlat lengeti a világítótesteket is.

A tökéletlenség ellenére azért mindenki örült az

új hangversenyteremnek, mert hát elõnyökbõl

mégiscsak több akadt. A megnyitó másnapján

köszönetképpen az építõmunkások tiszteletére is

koncertet adtak a szimfonikusok. Késõbb nemcsak

zenei rendezvények, hanem más programok

is helyet kaptak a Bartók Teremben: nagy vállalati

összejövetelek, tudományos gyûlések, napjainkban

pedig a városi díjátadó ünnepségek méltó

helyszíne a zsinagógából hangversenyteremmé

alakított épület.

Idén 380 millió forintból újul meg a koncertterem,

mert bár idõközben a fûtési rendszert

már átalakították, nagyobb felújítás eddig még

nem történt. A beruházással, talán már a 2006-

os karácsonyi hangversenyre, szebbé és biztonságosabbá

válik a Bartók Terem.

szerk.: hhá

Forrás: Savaria Fórum 2005./12.; Horváth Rezsõ: Elsõ évad a szombathelyi Bartók-teremben.

In: Vasi Szemle 1975./3.


SZELLEM

SAVARIA FÓRUM

9

Egy közelgõ évforduló és a szombathelyi identitás

Az idén lesz 85 éve annak, hogy

néhány száz, de legföljebb 3-4 ezer

önkéntes magyar felkelõ kifüstölte a

megszálló osztrák csendõrséget és

katonaságot a ma Burgenlandnak

nevezett nyugat-vasi, nyugat-soproni

és nyugat-mosoni területsáv egészérõl,

Gyanafalvától Köpcsényig.

Az így felszabadított terület nem térhetett

vissza Magyarországhoz, mert

a magyar kormány, az antant hatalmak

fenyegetésének engedve nem

támogatta, sõt akadályozta a felkelõk

tevékenységét. Ebben a helyzetben

a felkelõk ötletes lépésre határozták

el magukat: ha nem kellenek

hazájuk kormányának, létrehozzák

saját államukat, amely majd – a kedvezõ

politikai pillanatot kivárva –

egyesülhet Csonka-Magyarországgal.

1921.

október 4-én Felsõõr fõterén

a települések küldötteinek

részvételével kikiáltották a

független Lajtabánságot. Államfõnek

Prónay Pál alezredest tették

meg. Lapot alapítottak, saját bélyeget

bocsátottak ki, és megkezdték a

közigazgatás megszervezését. Kormányt

azért nem tudtak teljes létszámban

kiállítani, mert – mily hihetetlen

ez ma! – akadt felkért miniszter,

aki úgy találta, hogy amíg folyik

a harc, addig fontosabb dolga van,

ráér miniszterkedni azután is.

A harc sokfelé folyt. Vas megyében

például Alhónál, Gyanafalvánál

és Pinkafõnél volt komoly

összecsapás. Felsõõr (Oberwart)

visszafoglalása során néhány bátor

magyar harcos megugrasztotta a

sokszoros létszámfölényben lévõ

osztrák csapatot. Voltak a harcnak

áldozatai is: magyar hõsök, akiknek

a nevét egy sorban kellene emlegetni

az egri várvédõkkel, a kuruc vitézekkel

vagy Görgei honvédeivel.

A vasiak közül egyedül Pehm Ferenc

szombathelyi vasutas neve ismert.

Az életben maradt résztvevõk

„Nem lehet hazugságban élni. S ma

már miért is kéne?”

közül megemlítem itt a

szombathelyi Olaszy Józsefet,

a rohonci dr. Marton

Jenõ ügyvédet és a

Borostyánkõn birtokos dr.

Egán Imrét, aki saját csapatával,

lovasként vett részt a

küzdelmekben. Az osztrákok

elfogták, és megkínozták.

Lajtabánság kb. egy hónapig

állt fenn. Ezen idõszak

végére, nem kis részben a

szabadságharc eredményeképpen,

a Trianonban már

elcsatolt Sopronra és környékére

népszavazást írtak

ki a nagyhatalmak. S bár a felkelõk

vereségként élték meg, hogy el kell

hagyniuk a területet, az õ érdemük

is, hogy a leghûségesebb város ma is

Magyarország része. Önként adódik

a kérdés: mi lett volna, ha az ellenállás

zászlaját nemcsak itt, a többségében

németlakta Lajtabánság területén

bontottuk volna ki, hanem már

1918 õszétõl a magyar többségû

Székelyföldön, a Bácskában, a Csallóközben

stb. is (ahelyett, hogy

higgyünk a dilettáns Károlyi-rezsim

pacifizmusának)? Ez örökre kérdés

marad.

Ám azon talán érdemes elgondolkodni,

hogy 85 évvel az események

után vajon mi indokolja még

mindig a közvélemény, sõt a helyi

politikai osztály szembeszökõ tájékozatlanságát?

Hogy lehet, hogy

alig-alig akad emberfia Szombathelyen,

de egész Vas megyében is, aki

hallott volna a bravúros fürstenfeldi

akcióról, amikor egy maroknyi magyar

csapat betört osztrák területre, s

nagy mennyiségû fegyvert zsákmányolt,

ami aztán lehetõvé tette a fölkelés

elindítását? Vagy a pinkafõi

csatáról? Magáról a Lajtabánságról?

A szabadságharcos csapatok vezetõirõl?

S egyáltalán, arról, hogy itt,

Vas megye területén is harcok folytak.

Azért a vidékért, amit teljesen

érthetetlen módon, a velünk együtt

háborút vesztett Ausztriának ítéltek

Trianonban. Annak ellenére, hogy

Ausztria korábban soha nem tartott

„Szükséges-e piaci alapra helyezni

önazonosságunkat?”

igényt erre a területre. E történetet

minden vasi iskolában tanítani kellene.

Ma már talán nincsen (?) olyan

ideológiai kényszer, ami ezt megakadályozná.

Ma már nem lehet

akadály, hogy a fölkelés katonai vezetõi,

Héjjas Iván, Ostenburg,

Prónay részt vettek a 19-es kommunista

terror ugyancsak terrorisztikus

megbosszulásában, sõt irányították

azt. Ez vitatható szerep, de független

attól, hogy Nyugat-Magyarországon

a magyar nemzet hõseiként viselkedtek.

Lehet, hogy az osztrákok érzékenységét

óvjuk tudatlanságból

eredõ hallgatásunkkal? Ez képtelenség.

Hiszen nem mi vettük el azt,

Tanulni egy életen át! – ma

talán ez az egyik legtöbbet hangoztatott

szlogen. Érdekes, hogy

ennek hallatán általában a felnõttképzésre

asszociálunk, sosem

jut eszünkbe az

általános vagy középiskolai

képzés. Pedig

eme szellemiségnek

itt lehet leginkább

gyökeret verni, például

tanulmányutak segítségével.

Már hagyomány,

hogy itteni franciául

beszélõ középiskolások

egy hetet Toursban

töltenek, elsõsorban

nyelvgyakorlás

céljából. Viszonzásként évrõl évre

ottani diákok érkeznek hozzánk

viszontlátogatásra. Idei magyarországi

tartózkodásuk utolsó

napján, szerda délután fogadta a

36 tagú tours-i delegációt Feiszt

György alpolgármester a városháza

házasságkötõ termében. A

francia fiatalok elõzetesen felkészültek

Magyarország kulturális,

ami az övék volt. S mi most sem feszegetjük

a határok dolgát, de az

igazság kimondásától nem tekinthetünk

el, mert nem lehet hazugságban

élni. S ma már miért is kéne?

E kérdések (végül) úgy hiszem,

alkalmat adnak annak

fölvetésére, hogy vajon, amikor

napjainkban a vasi megyeszékhely

kulturális önazonosságához a

múltban keresünk fogódzókat, nem

kellene bátrabban kiemelnünk a városnak

a magyar történelemhez kapcsolódó

érdemeit? Biztos, hogy a

szombathelyi identitás legfõbb alapjait

a rómaiak korában kell megtalálnunk?

S ha a XX. századba érünk,

akkor leginkább egy ír szerzõ által

kreált fiktív figurával kell házalnunk

a kulturális piacon? Egyáltalán:

szükséges-e piaci alapra helyezni

önazonosságunkat?

Gyurácz Ferenc,

a Vasi Szemle címû

folyóirat fõszerkesztõje

Kultúrák találkozása

gazdasági, politikai helyzetérõl.

Franciául megjelent magyar regényeket

is kötelezõ volt elolvasniuk.

Itt-tartózkodásuk alatt családoknál

laktak, megismerkedtek

Fotó: Vass Szilárd

a város és környéke nevezetességeivel,

de ellátogattak Budapestre,

a Balatonhoz, és Sopronba is.

A csereprogram a tours-i Magyar

Baráti Társaság kezdeményezésére

indult el. A látogatás

viszonzásaként õsszel francia

nyelvet tanuló szombathelyi

diákok utaznak Franciaországba.

M. P.


SAVARIA FÓRUM

Négylábú terapeuta

RIPORT

Nem vagyok hozzászokva, hogy

olyan kitörõ örömmel fogadjanak munkám

közben, mint történt ezen a reggelen,

ahhoz meg fõleg nem, hogy még

össze is nyalogassanak. Sírástól és nevetéstõl,

feszült csendtõl és hangos

ugatástól izgalmas a kívülállónak egy

kutyás terápiás foglalkozás, elvileg,

mert gyakorlatilag lehetetlen kívülállónak

maradni. Egy óra öt tüneményes

gyerekkel, és négylábú barátjukkal,

Jenny-vel, s garantáltan élménnyel teli

a nap. Receptre írnám.

Érzelmi alapon

Óvatosan nyitottam az ajtót, mert az üvegen

keresztül már láttam leendõ riportalanyomat, és

nem akartam megijeszteni, nehogy eleve rosszul

indítsak nála. Utóbb persze megtudtam, nem

olyan egyszerû felbosszantani a selymes szõrû,

zsemleszínû labradort. Gazdájával, Schrõterné

Vári Anitával (riportalanyom „szóvivõjével”) a

volt Frim Jakab Általános Iskolába, ma Aranyhíd

Oktatási–Nevelési Integrációs Központ néven

mûködõ intézménybe beszéltük meg a találkozót,

ahol terápiás kutyavezetõként az értelmileg akadályozott

gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógus

fejlesztõ munkáját segíti (járnak még óvodába,

szociális otthonba is). Jenny a kutya-metakommunikáció

eszközeivel nem spórolva üdvözölt, már

csak a kis nebulókkal kell összebarátkoznom, gondoltam.

Megfigyelõi posztomat a hosszú pad legvégén

foglaltam el. A bájos kislány, Ivett, fittyet

hányva társaira, tanáraira és a négylábú terapeutára,

mellém csúszott, és magára öltötte azt a mosolyt,

ami még egy órával késõbb sem tûnt el. Néhány

szót váltottunk, hogy megismerkedjünk, aztán

szorosan hozzám bújt, átölelt. A kitörõ érzelmek

váratlanul értek, de hamar rájöttem, mire lehet

számítani, mert Dani, a szemüveges, jó fej kissrác

is csatlakozott hozzánk, hogy hármasban társalogva

várjuk a foglalkozás kezdetét.

Egymásra hangolódva

A laikus szemmel is láthatóan jól felépített játékos

órán nyilvánvaló volt a munkamegosztás.

Fotó: Czika László

A gyógypedagógus a gyerekeket

irányította, Anita

pedig (aki mintegy kapocsként

mûködik Jenny és az

apróságok között) a kutyát.

Bevezetésképpen elõkerült

a hám, a nyakörv, a póráz,

hogy az állat beöltözzön a

feladatokhoz, a gyerekek

pedig feloldódjanak az ismerõs,

mégis mindig új élményekkel

szolgáló társuk jelenlétében. Niki, a

Down-kóros kislány „csak” szemlélõként vett

részt az órán, de megtudtam, nagy eredmény nála,

hogy legalább már végigüli a foglalkozást.

Tomi és Adrián szintén downos, közülük Adrinak

volt most rosszabb napja, mert bár nem jellemzõ

rá, ezen a reggelen semmi kedve nem volt

a szerinte „nyálas és büdös” Jenny-hez, aki ráadásul

lánykutya, ellentétben Pompival, az otthoni

kedvenccel. Sokáig úgy tûnt, leküzdhetetlen

marad a rossz kedve, de végül mégsem. S

jöttek a jópofa feladatok. Színes labdák gurultak

a távolba, hogy gyerek és állat versenyezve szaladjon

értük. Örömrõl árulkodó szemek csillogtak,

amikor valamelyikük Jenny elõtt ért célba, s

azonnal értettem is, mi lehet a kutyás terápia lényege.

Következhetett a padon sétálás, amikor a

kicsik Jenny-t követték

és utánozták,

ha leülni, lefeküdni

vagy épp

menni kellett a tornaeszközön. A kutya békés és

nyugodt természetét bizonyítja, hogy a négylábú

meg sem rezzent, amikor a füle mellett ugráltak

le a padról a gyerekek. Pedig mint tudjuk, az

egyszerû „mezei kedvenceket” nem szerencsés

váratlan hanghatásokkal zaklatni. Jenny természetesen

más. Az a dolga ugyanis, hogy sérült

kis embereket segítsen a gyógyulásban, akkor is,

ha a füle mellett ugrálnak.

Versengés, sikerélmény

A kártyás játék nehéz ügynek bizonyult. Bójákra

aggatott, számozott papírokkal párosították

saját kártyalapjukat a picik, s közben Jennyt

vezették pórázon. A vezényszavak (lábhoz, ül,

fekszik, köszön) nem mindig sikerültek elsõre,

de a küzdelemért kárpótolt a feladat végkifejlete,

a kutya díjazása, amikor alma- és sajtfalatok

jutottak a munka hõsének. Majdnem össznépi

derültségbe fulladt a dolog, amikor Jenny orra

kis híján beleszorult ételtartó táskába, de a játék

azután visszatért a normális kerékvágásba, és

ismét versengés következett. A gyerekek párosával

futottak a labdáért, majd aki elõbb ért

oda, eldobta a játékszert, hogy Jenny-nek is

jusson tennivaló. Persze a gyõzni akarás az

egyébként problémákkal küzdõ srácokból sem

hiányozhat, lett is sírás belõle. A pedagógus remek

érzékkel zárta le a kérdést, pótfutamokat

rendezett, így végül mindenki megélte, milyen

gyõzni. A foglalkozást a búcsú és a köszönetnyilvánítás

követte, az összebújás és a simogatás

már nem csak a kutyának volt jutalom. A terápia

is kölcsönös.

Jenny, az elsõ

A játék után még arra kértem Anitát, akinek

pedagógusi múltjával, kutyatartóként egyenes út

vezetett mai szakmájához, meséljen a munkájukról,

így hármasban beszélgettünk kutyákról

és emberekrõl. Hármasban, mert Jenny közben

eldõlt a lábunknál, és hevesen lihegett még

hosszú ideig. Megtudtam, hogy Vas megyében

összesen tizennégy csoportnak tartanak öt kutyával,

heti rendszerességgel terápiás foglalkozást

a „Négylábúak az Emberért” nevû séi alapítvány

munkatársai. Nagyon szigorú vizsgán

kell átmenniük az ebeknek, hogy terápiában alkalmazhassák

õket. Jenny egyébként az országban

az elsõk között volt, akik az ELTE etológiai

tanszékének szakembereitõl, 98%-os eredménnyel

megszerezték a képesítésüket, s igaz, azóta

már sok kutya levizsgázott, még mindig kevesen

vannak, az igény

pedig egyre nõ.

Várják is az önkéntes

kutyásokat

az alapítványnál! A terápia lényegérõl Anita elmondta,

hogy az alapja az emberek és a természet

(az állatok) közötti ösztönös vonzódás. A

kutya feladata az, hogy folyamatosan motiválja

a mozgásra, a figyelemre a gyerekeket úgy, hogy

õk játéknak érezzék a foglalkozást. A kutya pedig

(csak így mehet át a vizsgán) semmilyen körülmények

között nem válik agresszívvé, sem a

zaj, sem a körülötte történõ mozgás nem zavarja.

A feladatsort úgy állítják össze, hogy figyelembe

veszik az adott csoport tagjainak sajátos

problémáit, szükséges fejlesztési irányait. Különösen

sikeresek a beszédfejlesztõ csoportok,

amikor egy dadogó kisgyerek megtapasztalja,

hogy a kutya nem érti meg a vezényszavakat, ha

nem mondja ki teljesen a kifejezéseket. Így

kényszerül gyakorlásra, erõfeszítésre a gyerek,

és így fejlõdik a beszéde.

A kutyák szeretik a munkájukat. Anita elmesélte,

hogy amikor „dolgozni” indulnak,

minden állat heves farokcsóválásba és rohangálásba

kezd. Jönne mind, ha lehetne. A foglalkozás

ideje alatt végig az öröm jelei látszódtak

Jenny-n is, aki végül feltápászkodott, és búcsúzásképpen

még jól összenyalogatott, hogy kétségem

se legyen a szeretete felõl.

Haitzmann Ágnes

A terápia alapja az emberek és az állatok

közötti ösztönös vonzódás


A jelképes szédertál

A zsidó húsvét, azaz a peszach a kovásztalan kenyér ünnepe,

melyet az õsi rítus szerint a széderestén ünnepelnek meg

a zsidók szerte a világon. A vacsorával egybekötött szertartást

Szombathelyen évek óta Vasadi Péter budapesti elõimádkozó

vezeti.

A széder lényege az egyiptomi kivonulás, a rabszolgasorból való szabadulás

története, és a zsidó nép nemzetté válásához kapcsolódó események

elbeszélése, a hagyomány továbbadása.

A széder két fõ pillére a jelképek felvonultatása és a történések elõírásos

sorozatának elbeszélése, mely során felemlítik az isteni ígéretet,

miszerint a zsidó nép történelme során megmenekült ellenségeitõl.

A szertartás elengedhetetlen kelléke a szédertál, melyen az est jelképei

szerepelnek. A három pászka a zsidó nép három rétegét jelzi,

egy kemény tojás a Szentély idejében szokásos áldozatra emlékeztet.

Ezzel átellenben foglal helyet a sült csirkenyak, mely a peszach bárányáldozat

szimbóluma. Ott van még egy fõtt krumpli vagy egy

hagyma, valamint kétféle keserû gyökér – rendszerint reszelt torma

és fejes saláta – a keserû számûzetést szimbolizálva. A gyümölcspép,

ami szigorúan almából, dióból, borból és mézbõl készül, az egyiptomi

piramisok építéséhez használt maltert példázza. Az asztalokra sós

víz kerül, melybe petrezselymet mártogatnak. A széder fontos része

négy pohár bor, mely közül az elsõt mindjárt annak áldása után ürítenek

ki. A szertartáson sorra fogyasztanak a jelképekbõl, majd az ünnepi

lakoma, vagyis a sulchán oréch következik. Ennek menüje rendszerint

maceszgombóc-, vagyis laskalisztbõl készült leves, valamint

sült hús zöldségkörettel. A szertartás ezután tovább folytatódik az

asztali áldással, melyet követõen már semmit sem szabad enni, csak

vizet inni. A rítus a negyedik pohár bor elfogyasztásával és közös

énekléssel ér véget.

Zs. Gy.

SAVARIA FÓRUM

11

A zöldségek végzetesek lehetnek

Húsvét alkalmával egyre

több szülõ lepi meg gyermekét

élõ ajándékkal, ám valószínûleg

kevesen tudják, hogyan

kell bánni egy

nyuszival, azt

meg még kevésbé,

hogy a

megunt állatokat

visszafogadják

a kereskedõk.

Az általunk felhívott állatkereskedésben

húsvét elõtt átlagosan

ötven-száz nyulat szoktak eladni,

tudtuk meg Varga Tamás

tulajdonostól. Tapasztalatai szerint

ilyenkor kétfajta vevõ van:

az egyik csak a húsvéti hétvégére,

esetleg az azt követõ egy hétre

szeretne nyuszit vásárolni, a

másik úgy tervezi, valószínûleg

hosszú távon megtartja az állatot.

Annak ellenére, hogy a nyulak

szeretik a friss füvet, a leggyakoribb

betegséget, a hasmenést pont

ez okozza, ettõl két nap alatt el is

pusztulhatnak. Éppen ezért nem a

Visszafogadják a megunt nyuszikat

Dr. Ujváry Ede, a köztéri alkotások óvója

zöldséggel történõ etetés a megfelelõ,

hanem a legjobb, ha nyúltápot

vagy szárazmag-keveréket

adunk enni kis kedvenceinknek.

Innivalót (ivóvizet) elég, ha reggel

és este kapnak.

A nyulacskákat

tarthatjuk lakásban,

kertben vagy

erkélyen is, nem

kell attól tartanunk,

hogy megfáznak,

hiszen a

tenyésztõk is hidegben nevelik

õket. Ami viszont fontos, hogy

legyen egy olyan hely, ahol nem

áznak meg. A lakásban a vizelet

felszívására rendszeresen cserélt

forgácsalom mindig legyen alattuk,

így egyáltalán nem lesz kellemetlen

szag.

Mivel a kereskedõ nem szeretné,

hogy az állatokat bármilyen

baj érje, minden eladott nyúl

mellé „használati utasítást” adnak,

továbbá mindegyiket (blokk

és igazolás nélkül) díjmentesen

befogadnak.

Zsebõk Györgyi

OLVASÓI LEVÉL

Mozaikok a néhai polgármester munkásságából

A ’90-es évek végén sok olyan

sírt lehetett találni a Szent Márton

temetõben, amelyet elhanyagoltak.

Az bántott a legjobban, ha

ezen síremlékek olyan személyeké

voltak, akik neves néhai polgárok

Szombathelyen. Például dr.

Ujváry Ede volt polgármesteré is,

akinek sírját születésének 130.

évfordulóján én is fontosnak éreztem

felújítani.

Kutatásaim során, amelyek a

’30-as évek Szombathelyéhez kapcsolódtak,

több esetben is találkoztam

Ujváry Ede nevével, hiszen

új épületeket adott át, illetve

emlékmûavatásoknál mondott beszédet,

többek között a Szent István

parkban található „Szombathely

házi ezrede” elsõ világháborús

emlékmûnél. Ezt 1931. május

3-án leplezték le, az alkotó Merkly

Ferenc helyi szobrászmûvész volt.

A mû egy oroszlános talapzaton

álló zászlós bakát ábrázol. A 83-as

és a 106-os honvéd gyalogezred

katonáinak állított emléket, akik az

elsõ világháborúban harcoltak a

keleti, majd az olasz frontokon.

Tormássy Dezsõ ny. tábornok adta

át az alkotást, amelyért Ujváry Ede

polgármester mondott köszönetet:

„…a kegyelet méhében fogant

eszme testet öltött, az emlékmû

elkészült… itt áll ma elõttünk… a

város legszebb közkertjében, a

magasba nyúló fenyõfák között…!

A rohamra induló vitéz szimbóluma

az égõ hazaszeretetnek, a harci

vitézségnek, az önfeláldozásnak!”

Beszédében megfogadta, hogy a

város lakói vigyáznak majd az emlékmûre,

ennek ellenére állapota

napjainkban leromlott. A Rumi

Rajki Mûpártoló Kör több alkalommal

jelezte már ezt. Sikerült

idõközben egy kis kerítést állítani

az emlékmû köré, ez némi védelmet

jelent a vandálok ellen. A

parkõri szolgálat újbóli bevezetése

és az emlékmûvet óvó lakosok

odafigyelése haladékot jelent a

méltatlan állapot további romlásának.

A Szily-szobor 1999-es felújítása,

Horváth Boldizsár szobrának

esedékes felújítása jelentheti

számunkra azt a reménysugarat,

hogy helyi értékeinket, a múlt üzenethordozóit

meg tudjuk menteni.

A Szépítõ Egyesület történetében

is szerep jutott Ujváry Edének,

aki a fenti szervezetet a városi

kultúra rohamcsapatának nevezte.

Az egyesület állt élére az

oladi kilátó építésének. 1937. évi

elnöki megnyitójában Országh

László ma is követendõ gondolatokat

fogalmazott meg: „Sikereket

egyesületünk azért tudott felmutatni,

mert nem túl nagy számú

tagjai mindig egységesek voltak

felfogásukban, terveikben és

a céljaik kitûzésére szolgáló eszközök

megválasztásában. Mindig

megfelelõ ember állt a megfelelõ

helyen, soha viszály az egyesület

életében nem volt, s az egyesület

mindig tudta, hogy mit akar!”

1933-ban új tisztikart választott

az egyesület, melyben ismerõs

névként ott találjuk dr. Ujváry

Edéné nevét is, aki szintén azért

tette dolgát, hogy legyen mire

büszkének lennünk, nekünk,

szombathelyieknek!

Kacsics Kristóf,

a Rumi Rajki Mûpártoló Kör

titkára


12 SAVARIA FÓRUM

KÖZLEMÉNYEK

Fogadóóra

Soós József, Szombathely Megyei Jogú Város 12.

sz. választókerületének önkormányzati képviselõje 2006.

április 19-én (csütörtök) 17.00 órától a Nyitra utcai

ÁMK-ban fogadóórát tart.

2006. évi útfelújítások Szombathelyen

Szórt felületi bevonatok:

1. Dombtetõ u. 1190 m²

2. Szántó K. J. 880 m²

3. Szõlõsi stny. (Vitéz u. – Szt. Gellért u.) 840 m²

4. Pozsony u. 3000 m²

5. Üstökös u. 2106 m²

6. Csillag u. 2162 m²

Kevert felületi bevonatos felújítások:

1. Rumi u. (Szt. Flórián – Szt. Gellért) 5530 m²

2. Károlyi A. u. 1710 m²

3. Nagy Lajos kir. utca, 3480 m²

4. Rákóczi Ferenc utca (Szt Flórián krt. – Németújvár u. között)

2812 m²

Hideg-aszfaltos burkolatok:

1. Május 1. u. (11-es Huszár u. – Verseny u.) 1080 m²

2. Vasvári P. u. (Budai u. – Móra F. u.) 2279 m²

3. Hollósy S. u. 1053 m²

4. Vénusz utca 2284 m²

Aszfalt-betonos burkolaterõsítések:

1. Aréna u. (Zrínyi u. – Vak B. u.) 1783 m² út, 500 m² járda

2. Kárpáti K. u. (Mátra u. – Tátra u.) 2170 m²

3. Kiskar u. 4765 m² út,

934 m² járda

4. Hársfa u. (szerkezetcserével) 1690 m² út, 768 m² járda

5. Bartók Béla krt. (Rohonci u. – Szabó M. u. között)

4493 m² út

395 m² járda

A közbeszerzési eljárások 2006. április végére befejezõdnek.

A fenti utcák több ütemben készülnek, végsõ befejezési határidõ 2006.

augusztus 30.

Már megjelent a Vasi Szemle

idei második száma

A vasi tudományos és kulturális folyóirat új számának élén Szentmártoni

Szabó Géza, az ELTE tanára közöl tanulmányt Faludi Ferenc egyik verse

kapcsán, amelyben a nagy XVIII. századi vasi költõ a tarcsai gyógyvizet ünnepli.

A szépen illusztrált tanulmány sok-sok ismeretlen adalékot tár fel arról,

hogy egykori jeles embereink miként éltek a tarcsafürdõi „savanyúvíz”

áldásaival.

Lõcsei Péter Weöres-sorozata ezúttal Weöres Sándor és az Életünk folyóirat

– ideologikus tehertételektõl nem mentes – kapcsolatát elemzi Kulcsár

János fõszerkesztõsége idején, majd két portré-tanulmány befejezõ része következik:

Békés Márton Lingauer Albin, a vasi „újságkirály”, Széll Kálmán

és Széll Tamás pedig Mészáros József, a legendás szombathelyi festõmûvész

életét és mûvét mutatja be.

Jelentkezik e számban az orvosi rovat, amelyben ezúttal Horváth Boldizsár

és szerzõtársai a méhen belül fertõzés és a szülés körüli agysérülések

közötti összefüggéseket elemzik.

Átfogó földrajzi tanulmányt írt Csiszár Károly szülõföldjérõl, egy részben

vasi, részben zalai szépséges tájról: a Kerka patak völgyérõl.

Az esszé-rovat pedig ezúttal ismét Molnár Miklós, Szombathelyen élõ József

Attila-díjas író írásával jelentkezik: Pünkösd királyai és királynõi címmel.

A Könyvszemle-rovatban ezúttal nem kevesebb, mint tizenkét vasi vonatkozású

mû értékelõ bemutatását találhatja meg az érdeklõdõ.

Ügyeletes patika

Ápr. 16-án és 17-én Calendula (Szelestey L. u. 4–6.; 509-405) • ápr. 18-án Ezerjófû

(Wesselényi u. 16/a; 509-410) • ápr. 19-én Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.; 508-110)

• ápr. 20-án Gondviselés (Vasút u. 17.; 331-294) • ápr. 21-én Szent Márton (Szent

Márton u. 18.; 318-438) • ápr. 22-én Calendula • ápr. 23-án Ezerjófû

ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek és felnõtt

orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén és

ünnepnapokon egész nap.

NONSTOP Állatkórház

Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B.

Telefon: 94/310-034

Bérbeadás

Szombathely önkormányzata pályázatot hirdet az alábbi

ingatlanjainak bérbeadására: – üzlet, mûhely: Brenner T. krt. 12.

(üzlet); Fõ tér 19. (üzlet); Széll K. u. 35. (üzlet), Széll K. u. 35. (mûhely);

Széll K. u. 44. (üzlet); Váci M. u. 68. (üzlet) – személygépkocsi-tároló:

Bartók B. krt. 39/A, Brenner T. krt. 10., 12., Bem garázssor, Kisfaludy S.

u. 14. mögötti kt., Petõfi S. u. 9., 31.

A pályázati ajánlatok beadási határideje: 2006. április 25., 12 óra.

Információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., tel.:

94/520-204.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló „Szombathely Megyei Jogú

Város szennyvíz-elvezetési és -tisztítási rendszerének fejlesztése” elnevezésû

projekt kivitelezési munkái a közeljövõben megkezdõdnek.

A több részfeladatot felölelõ, 19.820.000 euró nagyságrendû projekt

Kõszeg-Szombathely térség legjelentõsebb környezetvédelmi infrastrukturális

beruházása, amelynek költségeit 60%-ban az Európai Unió Kohéziós

Alapja, 30%-ban a központi költségvetés, 10%-ban az önkormányzatok

önrésze fedezi.

A projekt részeként, elsõ ütemben a Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának

– közel 3.000.000 euró értékû – kivitelezési munkái kezdõdnek

el. A kivitelezés során egy új fõgyûjtõ, egy átemelõ telep megépítése

és több mint 3,5 km hosszú csatorna rekonstrukciója valósul meg a városban.

A fõgyûjtõt a Körmendi úton alakítják ki több mint 1 km-es szakaszon. A csatornaépítés

és rekonstrukció a következõ utcákat érinti: Gyõrffy, Táncsics M.,

Avar, Somlay A., Szent László király, Gagarin, Bartók B. krt., Arany J., Tompa

M., Árpád, Szinyei M. P., Szabadságharcos és a Katona J.

A kivitelezési munkák megkezdése elõtt Szombathely Megyei Jogú

Város Önkormányzata

2006. április 19-én, szerdán 17.00 órakor

az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzõ Iskola és Kollégium

dísztermében (Szombathely, Szent László király utca 10.)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

szervez, amelyre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk.

A lakossági fórumon jelen lesznek még a városrész érintett önkormányzati

képviselõi és a TEERAG ASDAG AG munkatársai, a kivitelezést

végzõ „Borostyánkõ Konzorcium – 2005” tagjaként.


Fürkész

Játék szemfüleseknek a Savaria Fórumban!

Kilencedik fordulójához érkezett játékunk. Kérjük, írják meg nekünk,

hogy a képen látható alkotás hol található a városban, és mit ábrázol!

Most igazán szemfülesnek kell lenni!

A beküldõk között minden alkalommal két, szabadon felhasználható

mozijegyet sorsolunk ki! Címünk:

Fürkész, Savaria Fórum, 9700

Szombathely, Géfin Gyula utca 22.,

e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,

SMS: 06/20-362-44-86. Beküldési

határidõ: április 20., csütörtök.

Elõzõ feladványunk megfejtése:

hõsi emlékmû a Március 15. téren.

Mozijegyeket nyert Cser Annamária,

akit telefonon értesítünk.

Jó üzlet vagy nagy kedvezmény?

A kettõ nem mindig jár

együtt. A Sipos Autóház azt gondolja,

az autóvásárlásnak vannak

reális keretei. Ha túl jó az ajánlat,

az minden esetben egy rossz,

nagy kockázatú hitelt ellensúlyoz.

Most a gyár és a kereskedõ

által közösen támogatott autócserét

kínálunk. A Sipos Autóház

250 ezer forinttal segíti minden

ügyfelét, hogy régi autóját egy új

Swiftre cserélhesse.

Autóházunkban minden jelenleg

elérhetõ hitelkonstrukció megtalálható,

amelyeket igyekszünk

minden kedves ügyfelünknek személyre

szabottan ajánlani.

Továbbá szervizmûhelyünk

15 éves tapasztalattal áll vásárlóink

rendelkezésére. Manapság

sokszor találkozunk fantasztikusnak

tûnõ ígéretekkel, fekete

alapon nagy betûkkel, már-már

hihetetlen törlesztõrészletekkel,

amik minden esetben csillagozva

vannak! (*csak hitelfelvétel esetén,

**részletek a kereskedésben

stb.) Sok-sok felkiáltójel, egyszerû

szorzás, és rájövünk, vannak

varázslók, akik féláron adnak

autót. Akár a kereskedelmi

árrés két-háromszorosát is odaadják

ajándékként.

Ezt egy egyszerû technikai

trükkel a hitelbe beépítve visszalopják

a vásárlótól. Ezért érdemes

megnézni mindig a szolidabb ajánlatokat

is. A közmondás szerint is:

„A kevesebb néha több!”

Mi is értetlenül állunk az ilyen

hirdetések elõtt. Vajon a Versenyhivatal

vagy a Fogyasztóvédelem,

illetve az Adóhivatal mit szól ehhez?

Nekik a verseny tisztaságáért

kellene dolgozniuk.

Attól a „piaci arénától”, ahol

csak a hazugságokról szól egy hirdetés,

a Sipos Autóház távol tartja

magát! Elhatárolódik!!!

Azt gondoljuk, hogy azok az

emberek, akik nem igénylik, hogy

becsapják õket, vagy egyszerûen

számolnak kicsit, belátják, hogy a

Sipos Autóház ajánlatai, konstrukciói

– amelyek nem biztos, hogy

olyan hangzatosak, mint versenytársainké

– minden esetben a VÁ-

SÁRLÓ érdekeit szolgálják.

Autóvásárlás elõtt minden esetben

kérje tanácsunkat, forduljon

hozzánk bizalommal!

(x)

SIPOS AUTÓHÁZ, Szombathely, Zanati út 48. Telefon: 512-771

SAVARIA FÓRUM

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

lukácsházi gyára

bõvülõ piaci tevékenység miatt foglalkoztatna

Kõszeg–Szombathely vonzáskörzetében élõ

munkatársakat az alábbi munkakörökben:

MÛSZAKI RAJZOLÓ

Feltételek:

• legalább középfokú mûszaki végzettség

• AutoCad (2D, 3D), SolidEdge programok ismerete és

gyakorlati alkalmazása

• számítógépes ismeret

• angol (német) nyelv ismerete elõnyt jelent

Feladat:

• mûszaki dokumentáció készítése, nyomon követése

• projektekben, fejlesztésekben való részvétel

KARBANTARTÓ GÉPFELÚJÍTÓ

Feltételek:

• középfokú mûszaki, technikai végzettség

• ipari gyakorlat

• gépszerelésben való jártasság

• angol (német) nyelv ismerete elõnyt jelent

Feladat:

• karbantartás, gépszerelés, gépfelújítás 1 mûszakos

munkarendben

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ

Feltételek:

• elektromûszerész, elektrotechnikus, esetleg

villanyszerelõ végzettség

• termelõ üzemben szerzett tapasztalat

• Omron / Siemens PLC ismeret

• számítógépes ismeret elõnyt jelent

• angol vagy német nyelv ismerete elõnyt jelent

Feladat:

• villamos jellegû berendezések és a mérésekkel

összefüggõ eszközök mûködésének biztosítása

4 mûszakos munkarendben

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

Feltételek:

• középfokú mûszaki végzettség (autószerelõ,

mezõgazdasági gépszerelõ, géplakatos)

• gépjavításban való jártasság

• pneumatikus ismeret elõnyt jelent

Feladat:

• termelõgépek folyamatos mûködésének biztosítása,

szakszerû felügyelete 4 mûszakos munkarendben

Jelentkezni lehet önéletrajzzal az alábbi címen:

forma vitrum kft. személyügyi osztály

9724 Lukácsháza, Páskert • Tel.: 06 94 568 409

E-mail: zsuzsanna.farkas@schott.com

13


14

KÖNYVAJÁNLÓ

Farley Mowat

Ne féljünk a farkastól!

Farley Mowat neves etológus könyvei sokféle témával foglalkoznak

– az északi vadon életétől a sarkkutatókéig, Észak-Amerika keletkezésének

problémájáig.

A Ne féljünk a farkastól! meghökkentő, izgalmas

és rendkívül mulatságos beszámoló egy sarkvidéki

nyárról. Mowat a szemtanú hitelességével írja le az

állatok valódi viselkedését, életét, a könyvből megismerjük

a rettegett ragadozók valódi jellemét, szétfoszlanak

az alaptalan tévhitek. Közben a sarkvidéken

elszenvedett viszontagságok, megélt kalandok,

izgalmak nagyon emberien, utánozhatatlan

humorral elevenednek meg előttünk. Ez a könyv

tulajdonképpen igazi tudományos munka, élvezetes

regénynek álcázva.

Farley Mowat többi könyvét is érdemes keresni (Sarkvidék Robinsonja,

Ilyen kutya nincs is, Baglyok a családban, Víziszonyos vitorlás, A

mészárlás tengere, A jégsivatag népe, Meg kell ölni a bálnát?) – nem

fognak csalódást okozni olvasóiknak.

Járai Andrásné, a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa

Itt a tavasz!

Május 15-ével a hivatalos fûtési

szezon véget ér.

A 2005. október 1. napján hatályba

lépett 157/2005. (VIII. 15.)

Kormányrendelet – „a távhõszolgáltatásról

szóló 2005. évi XVIII.

törvény végrehajtásáról” – 3. sz.

mellékletének (Távhõszolgáltatási

Közüzemi Szabályzat) 2.1.7. pontja

értelmében szeptember 15-tõl

május 15-ig tart a fûtési idény.

A Szombathelyi Távhõszolgáltató

Kft. saját döntése alapján akkor

zárja el a fûtést, ha a meteorológiai

szolgálat által megadott napi

átlaghõmérséklet három egymást

követõ napon 12 O C fölé emelkedik.

Természetesen lehetõség nyílik

arra is, hogy a lakóközösség a

fentiektõl eltérõ módon kérje a fûtést.

Amennyiben másként igényelik

szolgáltatásunkat, kérjük a közös

képviselõket, a lakásszövetkezeteket

és közületi fogyasztóink

képviselõit, hogy a fûtés lemondását,

valamint a fûtésmegrendeléseket

írásban jelezzék társaságunk

felé személyesen ügyfélszolgálati

irodánkban: Szombathely, Király

u. 12/A, faxon: 94/513-678, vagy

levélcímünkre: 9701 Szombathely,

Pf.11.

Reméljük, hogy a fûtési szezon

alatt elégedettek voltak hõszolgáltatásunkkal.

Ha bármilyen kérdésük,

észrevételük van, továbbra is

forduljanak hozzánk bizalommal!

Ügyfélszolgálatunk

félfogadási rendje:

Tel.: 94/331-199

Ingyenes zöld szám: 80/204-617

• hétfõ: 7.00–14.30

• kedd: 7.00–14.30

• szerda: 9.00–17.00

• csütörtök: 7.00–14.30

• péntek: 7.00–13.00

SAVARIA FÓRUM

Szombathelyi

Távhõszolgáltató Kft.

(x)

KIÁLLÍTÁS

Április 20. (CS) 17 óra: a 85

éves Csonka Ernõ, Szombathelyen

élõ festõmûvész jubileumi

kiállításának megnyitója. Helyszín:

MMIK.

Április 21. (P) 10.30 óra:

„Kuka Vitéz” – a Föld napja alkalmából

rendezett kiállításon kidobott

holmikból készült diákmunkákat

mutatnak be. „Újrahasznosítás

– megújuló energia”

témakörben tablókészítés a diákok

részvételével. Helyszín: Nyitra u.

ÁMK.

Április 21. (P) 17 óra: Visszaváltható

üvegek – megnyitó. Az

ipartörténeti és környezetvédelmi

szempontból is érdekes kiállítást

az 1930-as évektõl forgalomba hozott

magyar betétes üvegcsomagolásokból

rendezi a Kerekerdõ Alapítvány.

Helyszín: Kõszegi u. 3.

Április 21. (P) 17 óra: Oszkay

Réka keramikus kiállítása. Helyszín:

Oladi Galéria.

Április 21. – május 13.: Föld

Napja – pályázati kiállítás. Megnyitó:

21-én 15 órakor. Helyszín:

Gyermekek Háza.

KOMOLYZENE

Április 20. (CS) 19 óra: Kamaraest

Bartók Béla emlékére – a

„Hazatérõk” sorozat keretében.

Közremûködnek: Deák Márta – hegedû,

Fülei Balázs – zongora. Helyszín:

Mûvészetek Háza, Szalon.

Április 21. (P) 19.30 óra:

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar:

Filharmónia–Raiffeisen

bérlet 7. Mûsoron: Weber-, R.

Strauss- és Dvořák-mûvek. Helyszín:

Bartók Terem.

JUNIOR

Április 17. (H) 14 órakor: Húsvéti

tojásvadászat a Kámoni Arborétumért

Egyesület szervezésében

3–6 éves gyerekek részére játékos

programokkal, vetélkedõkkel. Helyszín:

Kámoni Arborétum.

Április 19. (SZ) és 21. (P) 10

óra: Regélõ – gyermekkoncert a

Holló Együttes elõadásában. Zenés

Gyermekbérlet. Helyszín: MSH.

Április 19. (SZ) 14.30 óra:

„Könyvespolc” – irodalom tantárgyi

vetélkedõ 6. osztályosoknak.

Téma: Daniel Defoe: Robinson.

Helyszín: Gyermekek Háza.

Április 19–26.: Matéria – A

kenyér és a pék. Rendhagyó

PROGRAMAJÁNLÓ

órák általános iskolásoknak különbözõ

anyagok történetérõl, tulajdonságairól,

hasznosításuk lehetséges

módjairól. Helyszín:

Gyermekek Háza.

Április 22. (SZO) 9–12 óráig:

„Üstökös” dobálójáték készítése

a Kézmûves Kuckóban. Helyszín:

Gyermekek Háza.

Április 22. (SZO) 15–18 óráig:

Föld Napja Játszóház – agyagozás,

nemezelés, préselt virágdíszek, képek,

dobozok, terepasztal készítése,

bodzasíp, vesszõjáték, játék földdel,

vízzel, levegõvel. Helyszín: Gyermekek

Háza.

Április 22. (SZO): A természet

napjai – környezet-és természetismereti

vetélkedõsorozat:

Föld Napja – túravetélkedõ a

Kõszegi-hegységben. A Gyermekek

Háza programja.

MINDENFÉLE

Április 17. (H) 9–17 óráig:

Húsvéthétfõ a Vasi Múzeumfaluban.

10.00: Nyuszikaland –

vetélkedõ; 14.30: Triola Alapfokú

Mûvészeti Iskola tánccsoportjai;

15.00: Óperenciás Bábszínház

– Húsvéti kaland Nyúlcsi

Julcsival; 16.00: Szivárvány

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

csoportjainak néptáncbemutatója;

16.30: A locsolóversíró

verseny gyõzteseinek kihirdetése;

16.45: Szivárvány

Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

csoportjainak néptáncbemutatója.

A délután folyamán

lesznek még kézmûves bemutatók,

foglalkozások (tojásfestés,

batikolás, írókázás, tojáskarcolás,

tojáspatkolás) és játszóház.

Április 18. (K) 8 óra: Tavaszi

nagytakarítás a 87. sz. fõút mentén

– a PTE Egészségügyi Fõiskola

és a LOGO Zöldövezet Klub

szervezésében. Találkozás a PTE

fõbejáratánál.

Április 19. (SZ) 17.30 óra:

Magyar irodalmi emlékhelyek.

Elõadó: Lugosy Piroska. Szervezõ:

a Tájak Korok Múzeumok

Klub. Helyszín: MMIK.

Április 19. (SZ) 18 óra:

„Egyedül a szeretet hiteles” –

Hans Urs von Balthasar gondolatrendszere.

Németh Norbert

elõadása a Napba nézõ emberek c.

teológiatörténeti sorozat keretében,

a KÉSZ szervezésében. Helyszín:

Egyházmegyei Kollégium

díszterme.


SAVARIA FÓRUM

15

Április 20. (CS) 17.30 óra: A

népbetegségek kialakulásának

korai megelõzése – elõadó: Dr.

Horváth Boldizsár fõorvos, a

Markusovszky kórház igazgatóhelyettese,

szervezõ: a Szív a Szívért

Egyesület. Helyszín: MMIK.

Április 21. (P) 17 óra: A

neuronális ember – Szabad akarat

és neuronális determináció, a megfigyelõ

az agyban, neurobiológia és

filozófia... Nemes Gáspár germanista

elõadása a Kulturális evolúció c.

elõadás-sorozat keretében. Helyszín:

Berzsenyi D. Könyvtár.

Április 21. (P) 18 óra: Képzeletbeli

utazások két évtizeden át

– az Ország–Világjárók Klubjának

bemutatkozása. Helyszín: MMIK.

Április 21. (P) 19 óra: Táncház

– mestereinkkel. Vendég: Szomjas

György filmrendezõ, muzsikál a

Boglya zenekar, táncot tanít:

Csollány Csaba és Csollányné Horváth

Krisztina. Helyszín: Mûvészetek

Háza, Szalon–Pincegaléria.

Április 22–23. (SZO–V):

Szent György-napi országos kézmûipari

vásár. Helyszín: Vasi

Múzeumfalu.

M O Z I

KÖNNYÛ

Április 16. (V) 19 óra:

Demjén 60 év – szuperkoncert.

Helyszín: MSH.

SPORT, TÚRA

Április 22. (SZO) 6.15 óra:

Közép-Dunántúli Piros Túra.

Útvonal: Várpalota – Inota – Száraz-horog

– Csór, táv: kb. 19 km.

Találkozás a szombathelyi vasútállomásról

6.15-kor induló vonatnál.

M Û S O R

SAVARIA MÛVÉSZMOZI

SOPHIE SCHOLL – AKI SZEM-

BESZÁLLT HITLERREL (1943.

Müncheni egyetemisták elszánt

megmozdulása az igazságszeretet és

bátorság mindig követésre méltó

példája marad.) ápr. 16–19-ig

17.45-kor

JÉGKORSZAK 2. – AZ OLVA-

DÁS (A nagysikerû szinkronizált

családi rajzfilm folytatása.) ápr.

16–19-ig 14.30 és 16.00-kor

MÁRIA MAGDOLNA /MARY/

(Abel Ferrara filmjében a címszerepet

Juliette Binoche játssza.) ápr.

16–19-ig 17.30, 19.00 és 20.30-kor,

20–23-ig 17.30 és 20.30-kor, 24-én

21.00-kor, 25-én 17.15 és 21.00-

kor, 26-án 17.15-kor

BAMBI 2. – BAMBI ÉS AZ ER-

DÕ HERCEGE (A Walt Disney

Stúdió szinkronizált vidám rajzfilmje.)

ápr. 16–19-ig 14.45-kor

PIROSSZka – A jó, a rossz, a farkas

MEGAnagyi (Szinkronizált

animációs vígjáték.) ápr. 16–19-ig

16.15-kor

HA TE NEM LENNÉL (Arnaud

Desplechin filmjében Nora, a gyönyörû,

elegáns nõ és szeretõje,

Ismael groteszk és komikus bonyodalmait

kísérhetjük nyomon. A pszichiáternõ

szerepében: Catherine

Deneuve.) ápr. 16–19-ig 19.45-kor

A RÓZSA ÉNEKEI (Szilágyi Andor

kegyetlen idõkben játszódó

filmjében, ha kis idõre is, de kiderül

a fény.) ápr. 20–24-ig 17.00-kor

AZ ÍJ (Tíz éve egy hajón él együtt

egy 60 éves férfi és egy 16 éves

lány, amikor egy fiú érkezik… Romantikus

japán–koreai film.) ápr.

20–23-ig 15.30 és 18.45-kor,

24–26-ig 15.30 és 20.30-kor

ELSÕ A SZERELEM (A lány 37

éves, a srác 23, a mama meg rettentõen

hagyománytisztelõ… A

romantikus vígjátékban Uma

Thurman és Meryl Streep.) ápr.

20–23-ig 20.15-kor, 24–26-ig

18.45-kor

A VARÁZSDADA /NANNY

McPHEE/ (A hét megátalkodott

kölyök csínytevésein csak a csoda

segíthet. Szinkronizált vígjáték.)

ápr. 20–23-ig 15.45-kor, 24–26-ig

17.00-kor

EL CAMINO – AZ ÚT (Tolvaly Ferenc

zarándokfilmje újra mûsoron.)

ápr. 20–23-ig 19.00-kor, 24–25-ig

15.45-kor, 26-án 15.30-kor

Kedves Olvasóink!

Játékunkban a Forma-1 autóversennyel kapcsolatos

kérdéseket teszünk fel. Hetente három

kérdésre kell helyesen válaszolni, majd

ezeket a 4. forduló után együtt küldjék be

szerkesztõségünk címére: 9700 Szombathely,

Géfin Gy. u 22. vagy számítógéprõl, mobiltelefonról

az ujsagiro@savariaforum.hu címre!

Az értékelés május elején lesz, a

jó megoldást beküldõk közül öten a

Toldi Autósiskola felajánlásaként

50%-os kedvezményt kapnak az iskola

által meghirdetett tanfolyamok elméleti

képzési díjából. Jó játékot kívánunk!

II. forduló

1. Milyen nemzetiségû a kétszeres

világbajnok Emerson Fittipaldi?

1 argentin

2 brazil

X olasz

2. Ki lett világbajnok (képünkön) a

motoros és az F-1-es mezõnyben is?

1 Mario Andretti

2 Jochen Rindt

X John Surtees

3. Az alábbiak közül ki kétszeres világbajnok?

1 Graham Hill

2 Damon Hill

X Phil Hill

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


16

SAVARIA FÓRUM

KONYHATIPP

Fûszeres, sonkás pulykamell

Hozzávalók: 1,5 kg pulykamell,

25 dkg darált füstölt sonka,

1 db zsemle, 1 db nagy

póréhagyma, 1 db alma, 1 db

piros húsú paprika, 40 dkg reszelt

füstölt sajt, 3 db tojás + 2

db tojássárga, 2,5 dl húsleves

leve, 1 cs. petrezselyemzöld, 3

ek. mustár, só, bors

Az elkészítés módja: A pulykamellet

középen felszúrjuk

egy éles késsel. A húst kívül-belül

sózzuk és borsozzuk. A zsemlét vízben beáztatjuk, a póréhagymát megtisztítjuk,

és vékony karikákra vágjuk. Az almát és a paprikát megtisztítjuk,

húsukat apró kockákra vágjuk. A kinyomkodott zsemlét, a darált sonkát,

a póréhagymát, az almát, a paprikát, 3 db egész tojást és 20 dkg reszelt

sajtot sóval, borssal összedolgozunk. Ezzel töltjük meg a pulykamellet, a

nyílást összevarrjuk. Tepsibe tesszük, aláöntjük a húsleves levét, alufóliával

letakarjuk. Elõmelegített sütõben 200 fokon, kb. 75 percig sütjük.

Amíg sül, elkészítjük a sajtkrémet. A megmosott és apróra vágott petrezselymet

összekeverjük a maradék sajttal, a mustárral és a 2 db tojássárgával.

Ezt kenjük a húsra, és így kérget sütünk a pulykamellre. Ha kész, bármilyen

körettel tálalhatjuk, vagy kihûtve hidegtálra is rakhatjuk. Nagyon

finom, különleges étel, érdemes kipróbálni!

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines