SZÉPÜL A SZENTÉLY - Savaria Fórum

savariaforum.hu

SZÉPÜL A SZENTÉLY - Savaria Fórum

20. ÉVF. 19. SZÁM • SZOMBATHELY, 2010. MÁJUS 22. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

SZÉPÜL A SZENTÉLY

A SZEMÉT VONZZA A SZEMETET

„A MI KIS PÜNKÖSDJEINK…”

MÁV-INGATLANOK BALRÓL, JOBBRÓL

9700 Szombathely

Bejczy u. 1–3. I. em. 17.

Tel.: 94/322-470

06 20/499-2232

06 30/730-6225

www.alex92nyelvsuli.hu

Már most jelentkezz június–júliusban induló tanfolyamainkra!

Azért, hogy hasznosan teljen a nyár!

A Vas Megyei TIT Egyesület vizsgafelkészítô helye

TELC, ORIGO, OECONOM regisztrált nyelvvizsga-felkészítô hely

AKKREDITÁLT angol (PL-1404/51) és német (PL-1403/30) nyelvtanfolyamok

4–8 fôs csoportok, kedvezô árak!

Részletfizetési lehetôség minden tanfolyamunkra!

Nyilv.sz.: 000732-2008


Szombathely,

Rumi út. 181.

(Rumi út és a körgyûrû keresztezôdésében)

Telefon: 312-450 • www.mozaikfurdoszoba.hu

Nyitva tartás: H–P: 8.30–17, Szo.: 8.30–12

FÜRDÔSZOBA SZAKÜZLET

Burkolatok • Szaniterek • Csaptelepek • Fürdôszobabútorok

Eredménykimutatás adatai

Savaria Rehab-Team Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási

Kiemelkedôen Közhasznú Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásával

kapcsolatos eredménykimutatás, és mérlegadatok e Ft-ban.

e Ft-ban

Közhasznú tevékenység bevétele 520.103

Vállalkozási tevékenység bevétele 33.764

Összes bevétel 553.867

Közhasznú tevékenység ráfordításai 491.654

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 32.949

Összes ráfordítás 524.603

Adófizetési kötelezettség 302

Közhasznú tevékenység eredménye 28.449

Vállalkozási tevékenység eredménye 513

Tárgyévi eredmény 28.962

M É R L E G A D A T O K

ESZKÖZÖK

FORRÁSOK

Befektetett eszközök 210.511 Saját tôke 158.433

Forgóeszközök 152.605 Kötelezettségek 60.628

Aktív idôbeli elhatárolások 18.965 Passzív idôbeli elhatárolások 163.020

ESZKÖZÖK Összesen 382.081 FORRÁSOK Összesen 382.081

AZ ÉRSZÛKÜLET KEZELÉSE

NASHWAN-PARASOUNDPLUS ELJÁRÁSSAL

Az újságokban egyre többet olvashatunk

az érszûkületrôl, annak veszélyeirôl és tüneteirôl.

A rendszeres felvilágosítás egyre

több érintett beteget ébresztett rá hazánkban

is a betegsége gyógyíttatására.

Nagyon fontos, ha idôben fedezik fel magukon

a tüneteket, akkor elkerülhetik a

tragédiát, az amputációt. Megoldás lehet

a már városunkban is elérhetô Nashwan-

ParasoundPlus kezelés.

Az érszûkület ma már népbetegségnek

számít, Dr. Khaled Nashwan találmánya

ezt a kórt kezeli sikerrel, és ami fontos,

fájdalommentesen. A jemeni származású

orvos találmányáért 25 nemzetközi

nagydíjat kapott, és 2006 évben ô lett Magyarországon

az év feltalálója. Az eljárás

infra-, ultra- és hallható hang alapján rugalmasabbá

teszi az ér falát, valamint a

beszûkült, elzáródott érszakasz környékén

mellékereket képez és azokat funkcióátvételre

serkenti. A készüléknek köszönhetôen

több száz beteg számolhat be

javulásról, gyógyulásról. Az érszûkületrôl

érdemes tudni, hogy nemcsak az erek szûkületét,

hanem a mozgás, az optimizmus,

Fontos a betegség idôben történô

felfedezése

a remény és a kedélyállapot szûkületét is

jelenti. Hiszen e betegség képes megingatni

az ember mozgását, keresôképességét

és a nyugalmát, tehát alattomos betegségrôl

van szó. Rengetegen esnek áldozatul

az érszûkületbôl adódó szövôdményeknek,

tudniillik sokan izületi, vagy

egyéb betegségnek tulajdonítják az érszûkület

tüneteit, így évek múlnak el úgy,

hogy a betegség nincs megfelelôen kezelve.

Ami észrevétlenül egyre rosszabbodni

fog, és már csak akkor kezdenek

el vele komolyan foglalkozni, amikor

már késô, és csak keveset lehet tenni ellene.

Az érszûkület sok esetben vezethet

tragédiához, konkrétan az amputációhoz.

Hazánkban évente 5000 lábat amputálnak,

nemzetközi becslések szerint pedig

közel egymillió végtagot távolítanak el a

világon. Milyen tünetei vannak az érszûkületnek?

Figyelmeztetô jelek lehetnek,

ha nyugalomban vagy terhelésre mással

nem magyarázható végtagi fájdalom jelentkezik,

ha olyan tünetek jelentkeznek,

mint pl. a járástávolság csökkenése, sápadt,

hideg végtag, a végtag(ok) zsibbadtsága,

férfiaknál szexuális zavarok, fejfájás,

fülzúgás, szédülés és fáradékonyság.

Az érszûkület kialakulásában kockázati

tényezôt jelent a dohányzás, a cukorbetegség,

a magas vérzsír- és koleszterinszint,

a magas vérnyomás és a családi

halmozódás (örökletes). Emellett szerepet

játszik még az idôs életkor, az elhízás,

a mozgásszegény életmód és a

stressz, ezeknél a megelôzés nagy jelentôséggel

bír. Az eljárást kezelô centrumok

Szombathelyen és minden megyeszékhelyen

megtalálhatóak.

További felvilágosítás: www.medhungary.com vagy 06-70/210-15-13,

06-30/265-93-60, 06-20/327-68-35, 06-72/551-714

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Károlyi Renáta, Szabó Zoé

• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ:

Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka

Stúdió • NYOMDA: Press-Tige 2009 Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média

Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi

Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.:

94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán

Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu,

hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu • ISSN 1215-993X MINDEN JOG FENNTARTVA!

2


2010. MÁJUS 22.

F Ó R U M B A N

A szemét vonzza a szemetet

TÖBB TÍZMILLIÓBA KERÜL A VÁROS TISZTÁNTARTÁSA

A járdán összetört sörösüvegek, mindenfelé

elszórt cigarettacsikkek, a kihelyezett

kukák mellett kisebb szeméthalmazok,

a köztéri virágágyásban papír

zsebkendô, mûanyag pohár – ez a

nem túl szép látvány fogad egy szombati

hajnalon a Fô téren, amikor a

SZOVA városgazdálkodási részlegének

munkatársaival, az úgynevezett „buli

járattal” a helyszínre érkezem, hogy figyelemmel

kísérjem a takarítást. Néhány

óra, s mire a lakosság ébredezik,

a belváros olyan, mintha nem is ismerné

a szemetelést.

Szombat, reggel hat óra. A belváros

még szinte üres, csak a városgazdálkodás

sárga egyenruhás munkásai dolgoznak

szorgalmasan a Fô téren. A tegnapi rendezvény

után bôven akad dolguk. Mert

hiába a kihelyezett szemetesek és szelektív

hulladékgyûjtôk, a mûanyag poharak,

a papír zsebkendôk, a McDonald’s-os

zacskók, a sörösüvegek mindenfelé szétszórtan

hevernek. Némelyik kuka pedig

szinte teljesen üres… A SZOVA Zrt. dolgozói

összehangoltan takarítanak: négyen-öten

söprik a Fô teret, megtelik a

lapát cigarettacsikkekkel, egyikük az

oszlopokra felszerelt szemeteseket üríti

ki, egy kisebb, többfunkciós kukásautó

pedig begyûjti a felhalmozódott hulladékot.

Alig egy óra, és a kukásautó tele, a

Fô tér pedig már tiszta. Idôközben

megérkezik Balogh István köztisztasági

mûvezetô is, aki miközben ellenôrzi a

munkát, elmondja, hogy itt nem ér véget

a feladatuk, a belváros csak az elsô állomása

annak a körútnak, melyet nap

mint nap takarítanak, sôt a Fô teret napjában

kétszer is.

– A centrum után a piac és a Borostyánkô

Áruház környéke, a Thököly, a Kossuth

Lajos, a Kôszegi, Király, Petôfi utcák jönnek,

hétvégén pedig további helyszínekkel

is bôvül a „buli kommandó” körútja,

mert a szórakozóhelyek környéke is

megkívánja az odafigyelést és a takarítást

– mondja a köztisztasági mûvezetô.

is gyújtják azokat. Olykor akaraton kívül,

egy még égô cigarettával, ám megesik,

hogy szándékos rongálást mutatnak a jelek.

Az sem ritka, hogy a Perint-patakból

kell kihalászni a tönkretett hulladékgyûjtôket,

mondja el Vörös Lajos, a

SZOVA Zrt. egységvezetôje.

– Mindig akadnak fiatalok, akik az éjszakai

mulatozás után szórakoztatónak

tartják az efféle cselekedeteket. Csak azt

felejtik el, hogy a megrongált szemeteseket

az emberek, az adófizetôk pénzébôl

állítjuk helyre. Egy-két millió forint

elúszik arra is, hogy felszámoljuk az illegális

szemétlerakó helyeket, csak mert sokan

nem az arra kijelölt helyre rakják le

a hulladékaikat. A szemét pedig vonzza

a szemetet. Egy erdôszélen kihajított szemeteszsák

mellett néhány nap múlva már

további három-négy adag is fekszik, kis

idô után pedig szemétlerakó válik a

helyszínbôl – meséli Vörös Lajos, ám

ezután hozzáfûzi, hogy a helyzet szerencsére

nem annyira, vagy legalábbis nem

mindig ilyen rossz:

– Megesik, hogy három-négy hétig semmi

rendkívüli rongálás nem történik, és

szemétbôl is keveset találnak a kollégák

az utcákon. Szombathely alapvetôen

tiszta város, ami nem csoda, hiszen mi is

és a város is rengeteg pénzt, évi több

tízmillió forintot költünk el a tisztántartására.

Kiemelt helyeknek számítanak a

közterek, játszóterek, a belváros, a szórakozóhelyek

környékei, melyek tisztasága

nemcsak a helyiek jó érzését szolgálja,

de a turisták miatt sem elhanyagolható.

Ráadásul a lakosság egy jelentôs része

ügyel a környezetére, ezt bizonyítja,

hogy számos bejelentés érkezik hozzánk,

amelyekben illegális szemétlerakó

helyekrôl számolnak be az emberek, illetve

kérdéseket tesznek fel a szelektív

hulladékgyûjtéssel kapcsolatban. Van

olyan, aki csak azért emeli fel a telefonkagylót,

hogy megbizonyosodjon arról,

vajon a szelektív gyûjtôkbe helyezett

szemetet nem borítjuk-e össze, miután elszállítottuk.

Sokan arra is veszik a fáradságot,

hogy elautózzanak a Körmendi úti

telepünkre, ahová egy tonnáig, vagy

egy köbméterig ingyen lerakhatják az építési

törmelékeket, elhasznált háztartási

gépeket és egyéb hulladékot – osztja meg

a jó tapasztalatokat is Vörös Lajos.

Az emberek mentalitásán

kellene változtatni

Aki kukába akarja dobni a szemetet, az elmegy

harminc métert, míg útjába akad

egy kihelyezett gyûjtôdoboz. Akinek pedig

semmit sem jelent a környezettudatos

magatartás, az akkor is a földre hajítja

az elhasznált papír zsebkendôt, ha pár

lépéssel tôle ott van a kommunális szemétgyûjtô

– ez a szakemberek tapasztalata.

Szabó Zoé

FOTÓ: Mészáros Zsolt

Van, aki ügyel a környezetére

S valóban. Az egyik diszkó elôtti téren

nemcsak szemét van szétszórva, de az

eredetileg egy oszlopra felhelyezett zöld

hulladékgyûjtô is a földön hever, a tartalmának

egy része pedig mellette. Gyakori

az ilyen eset, sokszor nem csak leszedik

(lezúzzák) a szemeteseket, hanem fel

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a Rákóczi Ferenc utcában. Hérincs

Ferenc és Joó Lászlóné nyerték a Don Pepe pizzautalványokat, amelyeket

szerkesztôségünkben vehetnek át. E heti kérdésünk: Hol lehet ingyen lerakni

az építési törmeléket, egyéb háztartási hulladékot? A megfejtéseket a

szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I.

emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk május 27-ig.

Kérjük, hogy írják meg telefonszámukat is!

3

Játék


4

Válságkezelés civil szemmel

Kríziskamra elnevezésû jótékonysági

projektet indít a Szombathelyi Egyházmegyei

Karitász a rászoruló családok

megsegítésére, mivel a válság nyomán

Vas és Zala megyében is ezreknek

vált bizonytalanná megélhetésük. Az

elképzelések között egyebek mellett a

vásárosmiskei és nagylengyeli plébániák

felújítása is szerepel, ami 30-30

ember számára teremthet munkalehetôséget.

A többgyermekes családoknak

élelmiszersegélyt juttatnak el, valamint

lakbér- és közmûfizetési támogatást

adnak a kiköltözéssel, az áram kikapcsolásával

fenyegetetteknek, mondta

el Tuczainé Régvári Marietta, a

Karitász igazgatója. Dr. Veress András

megyés püspök a jövôre hívta fel a figyelmet.

– Az új kormányzat munkahelyteremtéseket

tervez, de tudjuk,

hogy ez nem megy gyorsan. Mi azzal

segítjük az országot, hogy a mentális

felemelkedését támogatjuk, a leromlott

lelki állapotú emberekbôl egészséges

munkaerôt formálunk – tájékoztatott

dr. Veress András.

Japánban jártak a Mennydörgô vattacukrok

„Bolyais” diákok nyerték a Kultúrák Találkozása

„Fókuszban a japán és magyar

fürdôkultúra” elnevezésû országos

középiskolai vetélkedôt, tavaly

novemberben. A háromfôs Mennydörgô

vattacukrok csapat tagjai–

Hamza Emese, Hollósi Katalin és Kun

János – felkészítô tanárukkal, Dobre

Norberttel jutalmul egyhetes japán

úton vehettek részt idén áprilisban. Jártak

Kyotóban, Miyajimában, Hirosimában,

Narában, Osakában és Tokióban

is. Ízelítôt kaptak a különleges keleti

kultúrából, megfigyelhették, miként

férnek meg egymás mellett a régi

hagyományok és a 21. század világa,

úgy a hétköznapi viselet, mint a szokások,

vagy az építészet terén. A diákok

meglepôdve tapasztalták, mennyire

figyelnek az ott élôk környezetük

tisztaságára, és milyen mély tisztelettel

fordulnak egymáshoz. Ellátogattak

abba a hirosimai múzeumba is, ahol

azok a képek, elemek vannak összegyûjtve,

amelyek az atomtámadást

örökítették meg. Kiemelték, ma már ez

is egy fejlett város, a 60-as, 70-es évekre

sikerült „kiheverniük” az amerikai

támadást, és egyáltalán nem kell sugárveszélytôl

tartani. A legmegnyerôbb

látványt az Aranytemplom nyújtotta

mindenkinek, amely egy tó közepén

van, szinte megközelíthetetlen és a neve

nem csal, valóban arannyal borított.

Az elmúlt évtizedek lenyomata

Bemutatta Minden úgy van címû könyvét

Komondi Gábor, amelyben az elmúlt

15-20 év összegyûjtött jegyzeteit,

riportjait osztja meg az olvasókkal,

mindezt Oroszy Csaba festômûvész illusztrációi

színesítik. Az író elmondta:

ez a kiadvány arról szól, hogy az elmúlt

két évtizedben miként gondolkodott,

milyen új eszmékkel találkozott, és mit

tartott fontosnak. Olyan egységet próbált

teremteni az egyes írások összeállításánál,

ami továbbgondolkodásra

készteti az olvasót.

Ezüstérmes kézisek

Szivacskézilabda tornán vett részt

Gyôrben a Szombathelyi Sportközpont

és Sportiskola Nonprofit Kft. egy

csapattal, melynek tagjai: Bódi Csenge,

Márkus Enikô, Szekeres Szederke,

Szuhogyi Rebeka, Tamási Kata és Váradi

Franciska voltak. Az elôdöntôben

a lányok 6:4-re múlták felül

Egyházgelle csapatát, a döntôben viszont

kikaptak egy góllal, így a második

helyen végeztek.

Lamantin Improvizációs Tábor

Az Improvizatív Zenemûhely Egyesület

június 20. és 26. között rendezi meg ismét

jazztáborát Szombathelyen.

A programban hangszeres egyéni órák,

improvizációs gyakorlatok, zenekari

gyakorlatok, jazzelméleti, jazztörténeti

csoportos órák szerepelnek. Tanárok

és hallgatók, valamint a fesztiválon fellépô

zenészek részvételével jam sessionök

– „tanárkoncert” és táborzáró koncertek

is várják az érdeklôdôket. Az idei

táborban mesterkurzust tart Spányi

Emil, a párizsi akadémia jazz tanszakának

zongoratanára és Benny Golson

(USA) saxofon virtuóz, a jazzvilág egyik

élô legendája. A tábort az Oktatási Minisztérium

akkreditált továbbképzésnek

nyilvánította, ezért a szervezôk várják

zenetanárok, ének-zenét oktató pedagógusok

jelentkezését is! A jelentkezés

határideje: május 25. A jelentkezési

lap letölthetô a www.lamantin.hu

honlapról.

Ünnepel a Gépipari

Ezekben a napokban ünnepli 60. születésnapját

a szombathelyi Gépipari, Informatikai

Mûszaki Szakközépiskola és

Kollégium. Az évforduló tiszteletére az

iskola egy programsorozatot állított

össze, melynek része egy kedden délelôtt

nyílt hármas kiállítás. Ennek érdekessége,

hogy három egykori tanuló –

Marosfalvy Antal festômûvész, Czika

László fotóriporter, Mészáros Zsolt fotóriporter

– mûvei kerültek a falakra.

A képzômûvészeti tárlatok mellett iskolatörténeti

kiállítás is nyílt a jeles évforduló

alkalmából.

Honvédôkre emlékeztek

A Honvédelem Napja alkalmából tartott

megemlékezést a Vasi Honvéd

Bajtársi Egyesület csütörtökön. Elôször

a volt Paragvári úti tüzérlaktanyánál

(jelenleg Váci úti orvosi rendelô)

gyûltek össze az egyesület tagjai és az

érdeklôdôk, ahol koszorút helyeztek

el a 93. Páncéltörô Tüzérosztály

emléktáblája alatt. Következô állomásként

a volt Savaria Laktanyánál található

emléktáblánál rótták le tiszteletüket.


2010. MÁJUS 22.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az elsô kísérletek a telefonnal

A fôgimnázium épülete

„Tekintetes Szerkesztô úr! A telephont a

magyar lapok általában, így a Vasmegyei

Lapok is messzebeszélônek nevezik. Én

ezen két szóból összetett hosszadalmas

kifejezést nem helyeselhetem. Véleményem

szerint helyesebbnek tartanám az

új találmányt távmondónak nevezni,

mert valamint a telegraph = távíró, úgy

lehet a telephon: távmondó, mert a

telegraph távolra ír, a telephon pedig távolra

szól, vagyis távolra mond, ergo távmondó.”

Még csak két hónap telt el

azóta, hogy Alexander Graham Bell bostoni

egyetemi tanár közzétette új találmányának,

a telefonnak a részletes leírását

a Scientific American címû szaklapban,

és egy kôszegi olvasó már a telefon magyar

elnevezésére tett javaslatot. Mindez

azt bizonyítja, hogy nem csak az új találmány

iránt volt érdeklôdés A telephon

terjed címmel 1877 decemberében a

Vasmegyei Lapokban megjelent cikk

nyomán. Egyébként nyelvújítónk javaslatát

nem fogadták meg, és a köznyelvben

a telefon mellett a német Fernsprecher

szó nyomán a „távbeszélô”

rögzült. De ne ragadjunk le az elnevezésnél,

hiszen ennél lényegesen izgalmasabb

kortörténeti esemény volt, hogy a

katolikus fôgimnázium legendás igazgatója,

dr. Kuncz Adolf 1877. december 9-én

elvégezte az elsô telefonos kísérletet az

iskola fizikaszertárában, majd az épület

helyiségei között egy közbeiktatott villanydelejes

jeltoldóval. A kísérlet „fényesen

igazolta” a telefon életrevalóságát,

számolt be az eseményrôl a helyi lap. Még

ugyanebben az évben Herényben

Gotthard István földbirtokos a kastélya

helyiségeit és a szünösei majort kötötte

össze a „távszólóval”. Ugyanakkor fia,

Gotthard Jenô elektromérnök egykori tanárának,

Kuncz Adolfnak a segítségével

a készülék tökéletesítésén dolgozott.

A gimnáziumi igazgató több Siemens-,

Gower-, Böttcher- és Edison-féle készüléket

is beszerzett, és hamarosan sikerült

összekötni a Gotthard-kastélyt a szombathelyi

távírda állomással. Sôt, a sikereken

felbuzdulva 1880-ban telefonkapcsolatot

létesítettek Szombathely és Kôszeg között

is. Mindezeket Mesterházy Sándor

Elsô kísérletek a „telefonnal” Szombathelyen

címmel a Vasi Szemlében megjelent

remek tanulmányából tudjuk. A szerzô

a mûszaki rajzok közlése mellett részletesen

beszámol a Herény és Ógyalla, valamint

a Herény és Pápa közötti telefonbeszélgetésekrôl

is. Bár a technológia készen

volt, Szombathelyen csak 1893 júniusában

sikerült helyi közhasználatú távbeszélô-hálózatot

kiépíteni. Ennek az volt

az oka, hogy a minimálisan szükséges 50

elôfizetôt nehezen sikerült meggyôzni a

technikai újdonság hasznáról. Végül

61-en csatlakoztak a hálózathoz, és

mindjárt a megnyitás napján 293 helyi beszélgetést

regisztráltak. Ekkor még csak

a városon belüli telefonbeszélgetésre

volt lehetôség, nem véletlenül fogalmazott

a Vasmegyei Lapok így: „Már

régóta használjuk a telefont, de valódi

haszna csak akkor lesz, ha Sopronnal is

össze leszünk kapcsolva, amely megnyitja

az összeköttetést Bécs és Budapest

felé is. Csak mozogni kell érte.”

SaFó

(A források felkutatásában a Berzsenyi Dániel

Megyei Könyvtár munkatársai segítettek.)

S A F Ó A N N O

A nyugalom városa

„A szombathelyi polgár igényes, nem

megy el szó nélkül a jogsértések mellett,

nagyon sok, a munkánkat segítô észrevételt

tesznek. A városi kapitányság jó

helyen, viszonylag jó feltételekkel dolgozhat.

Ekkora létszámmal, ilyen technikával

és hasonló anyagi helyzettel

helyt tudunk állni. Ha több pénzünk lenne,

ezt még jobban meg tudnánk tenni.”

Nem vitás, Joó Imre szombathelyi

rendôrkapitány elégedettségének adott

hangot, amikor a Savaria Fórum újságírója

az 1994. évi szombathelyi és Vas

megyei bûnügyi statisztikáról faggatta

egy egész oldalas interjú keretében, éppen

15 évvel ezelôtt. Országos összehasonlításban

a megye a bûnesetek ala-

csony számát tekintve az utolsó volt, de

Szombathely sem szégyenkezhetett,

hiszen a középmezônyben foglalt helyet,

és a régióban jobban álltunk, mint

például Gyôr. Amiben viszont nem sikerült

elôrébb jutni, az a kerékpárlopások

száma volt. Talán nincs is olyan helyi lakos,

akinek a drótszamarát a 90-es

években ne tulajdonították volna el,

emiatt az újságíró ki is fakadt, miszerint

Szombathelyt az ellopott kerékpárok városának

is nevezik. 1994-ben például

több mint 500 kétkerekû tûnt el. A rendôrkapitány

a lopásokat a biciklik magas

számával, valamint azzal indokolta,

hogy egy lecsúszott réteg a városban ebbôl

él, és beszámolója szerint akadnak

olyan fiatalok is, akik nem tudják megvenni

maguknak a divatos bicajokat,

ezért ellopják azokat. De kerekezzünk

tovább, hiszen már 15 évvel ezelôtt is jó

hírnek számított, hogy fegyveres rablótámadás

nem volt a városban, és nyomát

sem találták a szervezett bûnözésnek.

Sôt, az ôsi szakmát ûzô hölgyek, valamint

védelmezôik is messze elkerülték

a vasi megyeszékhelyet. Egyetlen fegyverrel

elkövetett bûncselekmény azonban

mégis akadt: egy a laktanyából

megszökött kiskatona – ki tudja, miért,

talán szerelmi bánatában – fegyverrel

fenyegette meg az oladi benzinkútnál

dolgozókat.

SaFó

5


MÁV-ingatlanok balról és jobbról

MIKOR VESZI MEG SZOMBATHELY A HALI-PÁLYÁT ÉS A CIRKUSZ TERÜLETÉT?

Csaknem másfél éve még arról számolt

be lapunk, hogy célegyenesbe

került az önkormányzat és a MÁV

Zrt. tárgyalássorozata a Rohonci úti

stadion, a Kondics utcai pálya és a

cirkusz területének ügyében. Akkor

még a polgármester, dr. Ipkovich

György is optimistán azt nyilatkozta

a Savaria Fórumnak, hogy a felek

akár már 2008 végén megköthetik a

szerzôdést. Az adásvétel viszont

azóta is várat magára, és még mindig

jelentôs politikai vitákat gerjeszt

az ingatlanok sorsa. A cikkünk alcímében

szereplô kérdést tettük fel a

jobb- és a baloldalnak egyaránt.

A szurkolók is nyomást gyakoroltak

6

Mielôtt azonban megadnánk a válaszokat,

nézzük át az elôzményeket. A városvezetés

2006-ban kezdte meg az

egyeztetéseket a három ingatlan megvételérôl

a MÁV Zrt.-vel. A vasúttársaság

két évvel késôbb hozta meg a döntését,

miszerint könyvértéken, 640 millióért

eladná Szombathelynek a területeket.

Akkor a polgármester derûlátóan

beszélt a mihamarabbi szerzôdéskötésrôl,

és azt is hozzátette: akár

már 2009-ben megkezdôdhet a stadion

felújítása. Ezzel ellenkezô véleményen

volt Horváth Zsolt (Fidesz) költségvetési

tanácsnok, aki szerint ugyanis várni

kellene a vásárlással. Egyrészt az állami

megszorítások miatt, másrészt azért,

mert a válság hatására talán csökken

az ingatlanok piaci ára, és így a város

olcsóbban is hozzájuthat a területekhez.

A tanácsnok szerint kérdéses volt

az is, hogy a megyeszékhely mibôl fogja

felújítani a stadiont a kormányzati

elvonások közepette.

Közben a Haladás szurkolói is összefogtak

és nyomást gyakoroltak a képviselôkre:

Halmosi Zoltán, a Hali egykori focistája

csaknem négyezer szurkoló

aláírását vitte be a 2008 végi közgyûlésre,

és arra kérte a képviselôket,

szavazzanak a vásárlás mellett. A testület

végül igennel voksolt. Az eredeti

terv úgy szólt, hogy a SZOVA Zrt. részben

önerôvel, részben fejlesztési hitel

felvételével finanszírozza a 640 milliót,

ÚJ STADIONRÓL

ÁLMODOZNAK

Mintegy másfél esztendeje alig

néhány hét alatt csaknem négyezer

aláírást gyûjtöttek össze a drukkerek,

akik azt szerették volna elérni:

vásárolja meg a város az ingatlankomplexumot,

és a Hali-pálya

mindenképpen maradjon a

Rohonci úton.

– Alapvetôen továbbra is azt szeretnénk,

hogy a város kezébe kerüljön

a létesítmény, ám tudjuk, hogy

ez nagy kiadással járna. Továbbra

is azt szeretnénk elérni, hogy lehetôség

szerint a stadion a Rohonci

úton maradjon – foglalta össze a

drukkerek álláspontját Keringer

Zsolt, a szurkolói kör elnöke.

– Ideális az lenne, ha új stadion

épülne, hiszen járva az országot, a

miénknél szinte csak modernebb létesítmények

vannak – tette hozzá

végül az elnök.

azonban tavaly márciusban a közgyûlés

úgy döntött, a vagyonhasznosító

cég inkább írjon ki közbeszerzési eljárást

700 millió forint felvételére. A pályázatra

egy pénzintézet sem küldött

ajánlatot. A városvezetés ezután tárgyalni

kezdett a pénzintézetekkel,

aminek során kiderült, hogy mégiscsak

biztosítania kell a SZOVA-nak az

önerôt, a vételár 25 százalékát. Az errôl

szóló elôterjesztést januárban nem

tudta megtárgyalni a testület, ugyanis

Marton Zsolt, a Fidesz frakcióvezetôjének

javaslatára levették a napirendrôl

a MÁV-ingatlanok megvásárlását. Meg

kell említeni azt is, hogy néhány hónapja

a MÁV vezérigazgatója levélben

kérte a várost, hogy tájékoztassák a vásárlás

várható idôpontjáról. Ez a gesztus

akár a vasúttársaság türelmetlenségére

is utalhat.

„Elindult a labdadobálás”

A beruházás mellett érvelô városvezetésbôl

felkerestük dr. Czeglédy Csaba

alpolgármestert, aki elmondta, hogy

miután tavaly sikertelen volt a SZOVA

fejlesztési hitelre kiírt közbeszerzési pályázata,

a vagyonhasznosító vezetôi és

a fideszes képviselôk arra jutottak,

hogy az új kormány megalakulása

után kellene megvenni a területeket,

mert úgy vélik, akkor olcsóbban jutnak

az ingatlanokhoz. Az alpolgármester

hozzátette, hogy ennek érdekében a

Fidesz ismét tárgyalásokat indítványoz

a kormányzattal és a vasúttársaság

vezetôivel.

– A város elôvásárlási jogot jegyzett be

az ingatlanokra, azonban ez csupán

egy elvi lehetôség. Ha jelentkezik egy

befektetô, aki például egymilliárd forintot

ajánlana fel vételárként, akkor

a városnak is minimum ennyit kellene

fizetnie a 640 millió helyett. Jó példa

a MÁV-óvoda is. Arra is bejelentkezett

a város, azonban a vasúttársaság mégis

meghirdette nyílt liciten. Az volt a

szerencse, hogy akkor nem jelentkezett

rá senki. De mi történik akkor, ha a

Hali-stadionra és a cirkusz területére is

nyílt licitet ír ki a MÁV? Elôfordulhat

késôbb az is, hogy egy szakértô magasabb

árra értékeli fel az ingatlanokat

a jelenleginél – fejezte ki aggodalmait

Czeglédy Csaba, majd még két lényeges

gondolatot emelt ki: egyrészt hiába

van a város rendezési tervében


2010. MÁJUS 22.

U T Á N A J Á R T U N K

sportcél meghatározva a Rohonci úti

területre, semmi sem akadályozza meg

mondjuk öt év múlva a képviselô-testületet,

hogy megváltoztassa a besorolását,

miután egy befektetô kezébe került

az ingatlan. Az alpolgármester emlékeztetett,

hogy láttunk már ilyenre

példát. Másrészt a városvezetés elérte

a vasúttársaságnál, hogy a szerzôdésbe

belekerüljön, hogy a Hali-stadion

végleges helye a Rohonci út. Azonban

ez csak akkor kötelezi a MÁV-ot, ha az

önkormányzattal szerzôdik, másnak

viszont nyugodtan eladhatja úgy az ingatlant,

hogy nem köti ki, mi legyen a

sportlétesítmények sorsa. Czeglédy

Csaba szerint ha késôbb kerülnek az ingatlanok

Szombathely tulajdonába,

akkor is veszít vele a város. Legalábbis

azt, hogy a stadiont idôközben fel lehetne

újítani. Az alpolgármesternek az

a véleménye, hogy az önkormányzat

abból a két és fél milliárd forintból finanszírozhatná

a befektetést, ami a

SZOVA-nál van lekötve kötvénypénzként,

azonban úgy gondolja, a cég

igazgatósága a kezdetektôl fogva nem

támogatja a vásárlást, és azt akarja elérni,

hogy a város fizesse ki a 640 milliót.

Czeglédy Csaba így fogalmazott: „Elindult

a labdadobálás a SZOVA és az önkormányzat

között. Ezen kívül a közgyûlés

jobboldali többsége csaknem

négyezer szurkoló kívánságát söpörte

le az asztalról.”

Versenytársa akadt a városnak?

A MÁV-ingatlanok kapcsán Molnár

Miklóst is megkerestük telefonon, ám

a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke

arra a kérdésünkre, hogy legkorábban

mikor tudhatja magáénak a város

a Hali-pályát és a cirkusz területét,

csupán annyit nyilatkozott, hogy a

SZOVA-nál és a közgyûlésben is folynak

a megbeszélések az ügyben, de nem

tud többet elmondani annál, mint

ami az áprilisi közgyûlésen elhangzott.

Megjegyezzük: akkor a képviselôk arról

vitatkoztak, hogy milyen módon lehetne

megvásárolni az ingatlanokat,

valamint megbízták a SZOVA-t, hogy

vizsgálja meg, milyen úton jutott hozzá

annak idején a MÁV a cirkusz területéhez.

Vagyis döntés még múlt hónapban

sem született az ingatlanok

megvételérôl. Akkor dr. Czeglédy Csaba

felhívta a testület figyelmét arra,

hogy úgy tudja, más befektetôk is érdeklôdnek

az ingatlanok iránt, de

Lazáry Viktor fideszes képviselô, a

sportbizottság elnöke ezt a hírt csupán

riogatásnak minôsítette. Hozzátette,

hogy a város rendezési terve egyébként

sem kedvez arrafelé a befektetôknek.

Horváth Zsolt költségvetési tanácsnok

lapunknak elmondta, hogy Szombathely

célja az volt, hogy egy elfogadható

ajánlatot csikarjon ki az államvasutaktól,

de végül akkora összegben határozta

meg a MÁV a vételárat, amire

sem a városnak, sem pedig a SZO-

VA-nak nem volt, és most sincsen pénze.

A tanácsnok hozzátette: a bankok

is éppen azért nem adnak hitelt, mert

túlzónak találják a 640 milliót, amit személy

szerint ô is sokall.

– Könnyû összefoglalni a SZOVA álláspontját

a MÁV-ingatlanok kapcsán: a

vagyonhasznosító azokat a projekteket

tudja támogatni, amik késôbb megtérülnek.

Vagyis a cég menedzsmentje és

igazgatósága minden javaslatot üzleti,

szakmai szempontból vizsgál meg,

és nem politikai aspektusból értelmezi

azokat – összegezte véleményét

Németh Gábor vezérigazgató, és aláhúzta,

hogy a beruházás a jelenlegi

konstrukcióban nem lenne megtérülô

befektetés. A vezérigazgató tehát

nem ért egyet Czeglédy Csaba kijelentésével,

miszerint a SZOVA a kezdetektôl

fogva nem akarja támogatni az ingatlanok

megvételét. A legutóbbi közgyûlésen

pedig arra kérte a képviselôket:

adjanak pár hónapot arra, hogy

megvizsgálják: milyen kedvezôbb

konstrukcióban lehetne megvásárolni

a területeket.

Az üzlet tehát egyelôre nem köttetett

meg, ez pedig azt is jelenti egyben,

hogy a stadionfelújítás késik. Pedig valljuk

be, igencsak ráférne a rekonstrukció

a kéthetente több ezer szombathelyi

drukkernek szórakozást garantáló

létesítményre…

Tóth Katalin Lilla

7


P Ü N K Ö S D

„A mi kis pünkösdjeink…”

P. CSÁNY PÉTER SZALÉZI SZERZETESSEL MISSZIÓRÓL, GYERMEKEKRÔL, E-MAILEKRÔL

8

– Mikor mehetünk át csocsózni? – kiabálja

át az út túloldaláról egy hatéves, viseltes

ruházatú kislány, aki két testvérével barangol

a csípôs, szeles, esôs idôben a

Táncsics Mihály utcában.

– És a köszönés? Gyertek négyre, de addig

is jók legyetek – válaszol P. Csány Péter

plébános, szalézi rendi szerzetes, aki immár

fél esztendeje hirdeti az igét, rendtársaival

együtt szervezi az egyházközösség

életét Szombathelyen, a szaléziak Szent

Kvirin plébániáján. A negyvenesztendôs

atya és rendtársai kiváló munkát végeznek:

a vasárnap délelôtti gyermekmisére egyre

többen járnak; a hívôk rendszeresen hírlevélben

tájékozódhatnak a szaléziaknál

történt eseményekrôl; az ifjúsági házban

pedig (szalézi nyelven: oratóriumban)

rendszeresen 20-30, nyilvánvalóan szeretethiányban

szenvedô, vagy pusztán játszani

vágyó gyermek és fiatal találja meg

a szórakozását.

– Bár még csak fél éve vagyok Szombathelyen,

19 esztendôvel ezelôtt zöldfülû novíciusként

már egy évet eltöltöttem itt. Bár

régen volt, a közeg azért mára mégsem

teljesen ismeretlen, és ami segít: tapasztalatom

szerint a szalézi szerzetesnek

kötelessége Don Bosco példájára minden

körülmények között elboldogulni – meséli

Péter atya, miközben betérünk a plébánia

hivatalba.

– Szombathely és a fôváros között alapvetô

különbség, hogy itt könnyebb megszólítani

a gyerekeket. Elôzô helyemen,

Óbudán is számtalan kísérletet tettünk arra,

hogy lekössük a kicsiket és a fiatalokat

szabadidejükben, itt viszont úgy érzem, nagyobb

erre az igényük, nekünk pedig az

esélyünk. Nyilvánvalóan szeretethiánnyal

küszködnek, és bizony viselkedni sem

tudnak mindig, ám ha valamelyikünk

mesélni kezd nekik az ifjúsági házban, akkor

többen tágra nyílt szemmel lesik szavainkat.

Aztán, ha rendszeresen visszatérnek

a gyermekek, alkalmasint játék közben

arra is rákérdezünk, nincs-e valami,

ami szívüket nyomja. Persze, mindenkinek

van, és egy idô után talán bizalommal öntik

is ki szívüket: ha elnyertük a gyermekek

bizalmát, ôk megnyílnak, és akkor hamarabb

barátjuknak tartanak bennünket.

Nálam a pünkösd, a Szentlélek-várás egyfajta

ilyen „lelki tehermentesítést” is jelent.

És hála az Úrnak, sok ilyen „apró pünkösd”

ér minket – mosolyog Péter atya.

A gyermekek jönnek szép számmal, a közelmúltban

egy sorversenyt hirdettek

meg a szaléziak, és vagy ötven-hatvan ifjú

érkezett. Közülük sokan visszatértek,

mert talán megérintette ôket a hely szelleme,

hangulata. Sôt, ma már ketten-hárman

a templomi kórusban is énekelnek

vagy ministrálnak.

– Ez a küldetésünk: a gyerkôcök, amíg itt

vannak, addig sem tesznek rosszat, felszabadultak,

kinyílik a szívük, és az ilyen események

hatására jobban összeforr a közösség.

Mert a gyermekek tiszták: még Budapesten

az egyik prédikációmban beszéltem

a böjt igazi és eredeti értelmérôl. Az

egyik kisfiú ezek után úgy értelmezte a böjt

fogalmát, hogy a rokonoktól húsvétkor kapott

csokihalmának egy részét odaadta nekem,

mondván, én Kazincbarcikán úgyis találkozom

nélkülözô gyerekekkel, így hát

vigyem el nekik az édességet, amirôl az ô

számukra mondott le. Aztán, amikor ezt

a történetet beépítettem Barcikán a prédikációmba,

akkor már a misén résztvevôk

is átérezhették az önzetlenségnek ezt a csodáját.

Ezek az általunk is megélt tapasztalatok,

élettörténetek a legjobb és legéletszerûbb

prédikációk! Amikor pedig átadtam

az ajándékot, az ottani lurkók nem is

tudták hova tenni a jelenséget: hogy ôk

ajándékot kaptak teljesen ismeretlenül egy

pesti kisgyermektôl?!

Egyre többen járnak a vasárnap délelôtti

10 órás szentmisére a Szent Kvirin-templomba,

ám ez nem a véletlen mûve.

A szalézi szerzetesek nyitottak minden értelemben

a hívôk felé. Péter atya keresi velük

a kapcsolatot, mint meséli, ebben már

némi gyakorlatot szerzett a fôvárosban is.

– A Budapesten elkezdett módszeremet

folytattam, fejlesztettem itt is: a személyes

ismerkedéssel párhuzamosan egyszerûen

megkérdeztem a templomunkba járóktól,

hogy nem vennék-e tolakodásnak, ha elkérném

nevüket, elérhetôségüket, e-mail

címüket, egyfajta templomi személyi igazolványként.

Fontos, hogy mind több hívô

váljon mihamarabb plébánosuk, lelkipásztoruk

személyes ismerôsévé is (és fordítva),

és már így váljon a templomi közegben

is közösségalkotó személlyé. Kint egy

ládikában gyûjtöttük a papírosokat, és szép

számmal érkeztek visszaigazolások. Címlisták

alapján küldök hetente információkat

az egyházközösségünk életérôl, és a

templom utáni vagy irodai találkozások által

egyre több névhez tudok már arcot is

kapcsolni. Senki nem vette tolakodásnak

a dolgot, azt remélem, így még inkább úgy

érezhetik a hívôk, hogy egy gondoskodó

közösségnek komolyan vett tagjai. Egy kicsit

könnyedebbre véve a figurát: lehet,

hogy már kereszteléskor el kellene kérni

mindenkinek az e-mail címét is (én

legalább is a személyes beszélgetés, képzés

mellett ezt teszem), és ezzel bekapcsolni

az egyházközösség virtuális és informális

közösségébe, hiszen tulajdonképpen a

keresztég épp errôl szól: az Istenben való

életrôl és az egyházközösséghez és tevékenységéhez

való tartozásról.

A modern korral lépést kell tartania az egyháznak

is, vélekedik Péter atya, aki ennek

megfelelôen rendszeresen igyekszik frissíteni

a szaléziak honlapját, sôt, megélt lelkipásztori

vagy közösségi tapasztalatairól

alkalmanként blogol (internetes naplót vezet),

a friss bejegyzésekrôl, személyes élményekrôl

pedig rendszeresen tájékoztatja

a híveket, ha nem a prédikációban, akkor

elektronikus levélben. Legutóbbi üzenetében

épp arról írt, hogy egy hányattatott

sorsú lurkó elôször tért be a templomba,

a szertartás kellôs közepette integetni

kezdett felé, tudomást sem véve arról,

hogy tart a szentmise.

– Ezek a mi „kis pünkösdjeink”. Leírhatatlan,

mélyen lélekemelô-lelkesítô érzés, amikor

délutánonként jönnek a gyerekek,

olykor átölelve üdvözölnek minket, és alig

várják, hogy valaki meséljen nekik, tanítsa

ôket, de elôször is játsszon velük – mondja

búcsúzóul a plébános, miközben egy öt

év körüli fiú lép oda hozzánk a kapuba.

– Itt van már a bátyám? – veti oda a kérdést

a gyermek.

– Na és a köszönés, barátocskám? – hangzik

Péter atyától a válasz, majd betereli a

fiút az ifjúsági otthonba…

Krilov István


2010. MÁJUS 22.

P R O G R A M A J Á N L Ó

Május 22–28.

AGORA–SAVARIA

FILMSZÍNHÁZ

május 21-tôl

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Báb-kukucs – új bábokkal

Kicsinyke kiállítás a „Mesebolt”

bábtárából a

gyermekkönyvtárban

május1–július 15.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Azok a 60-as, 70-es évek

– fotókiállítás-sorozat a

Berzsenyi Dániel Könyvtár

fotógyûjteményébôl

„Munkával a békéért!

(1)” Szombathelyi üzemek,

gyárak

május 7–június 5.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

A vers világa. A Berzsenyi

Dániel Könyvtár és a Mûvészeti

Szakközépiskola

közösen meghirdetett

képzômûvészeti pályázatára

beérkezett mûvek

kiállítása.

május 22., 18.00

MMIK – I. Savaria

Hastáncfesztivál

május 22., 19.00

Szimfónia Kávézó

Blues Jam-koncert

május 22–24.

Gencsapáti Sportpálya

XIX. Gencsapáti Pünkösdi

Vigasságok

XIV. Gencsi Söprû Regionális

Néptáncfesztivál

május 23., 10.00, 18.00,

24., 10.00

Evangelikus Egyház

Pünkösdi istentisztelet

május 23.

Szombathelyi

Egyházmegye

9.00 Bérmálás (Székesegyház)

Püspöki program

15.00 Bérmálás (Szent

Kvirin-templom – Szalézi)

Püspöki program

május 24., 19.30

Bartók Terem

A Capella Savaria hangversenye.

Közremûködik:

Kalló Zsolt – hegedû. Vezényel:

Medveczky Ádám

május 25., 16.00

MMIK

Kapunyitási pánik – Logo

május 25., 18.00

MMIK – Fényballaszt

Nagy Gábor György grafikusmûvész

tárlatának

kiállításmegnyitója

május 25., 26., 20.00

Bloom-ház

Öt az egyben (A Weöres

Sándor Színház elôadása)

május 26., 15.00

Smidt Múzeum

Hadifogoly-találkozó –

Elôadó: Ozoli József

május 26., 15.30

Vas Megyei TIT

Hölgyklub

Látogatás a zarkaházi

Szily-kastélyban. Házigazdánk:

Hegedûs Éva

május 26., 20.00

Country Club

Joint Ventures-koncert

Szervezô: Improvizatív

Zenemûhely Egyesület

május 27., 13.00

Vas Megyei TIT

Szenior klub

Tavaszi évadzáró közös

ebéddel az „Öreg

Sam” Étterem kerthelyiségében

május 28., 9.00, 12.00,

19.00

Agora–Mûvelôdési és

Sportház

A Kanizsai Dorottya

Gimnázium és a Jurisich

Miklós Gimnázium diákjaiból

álló színtársulat új

darabot tûzött mûsorra;

nevezetesen Tasnádi István

Finito címû verses

komédiáját.

május 28–29., 15.00

Martineum

Felnôttképzô Akadémia

Pedagógus

továbbképzés

május 29., 9.00

Szombathelyi

Lovasiskola

Nyílt nap a gyermeknap

alkalmából

május 30., 10.00–19.00

Történelmi Témapark

Városi Gyermeknap az

Agora–Gyermekek Háza

szervezésében

(Esôhelyszín: AGORA–

Mûvelôdési és Sportház)

Mesebirodalom kicsiknek

és nagyoknak: labirintus,

mézeskalács házikó,

óriások és törpék

birodalma, tündértanoda,

sárkányvár, Óperenciás-tenger

Kézmûves foglalkozások,

logikai és ügyességi

játékok, színpadi

elôadások egész nap

15.00 óra Szalóki Ági:

Gingalló – lemezbemutató

koncert

21–26-ig 16.45-kor

Szélcsend 91’ (16)

21–26-ig 18.30-kor

Budapest 113’ (16)

21–26-ig 20.30-kor

Párterápia 88’ (12)

20–26. 15.00-kor

Czukor Show 88’ (16)

20–26. 16.30-kor

Hihetetlen utazás 81’ (BA)

20–26. 18.00-kor Alice

csodaországban 101’ (12)

20–26. 20.00-kor

Tetro 127’ (12)

27–jún. 2. 27-én 15.15-kor;

28–jún. 2-ig 16.45-kor

Kecskebûvölôk 94’ (16)

27–jún. 2. 27-én 17.00-kor;

28–jún. 2-ig 18.30-kor

Exférj újratöltve 110’ (BA)

28–jún. 2. 20.30-kor

Tetro 127’ (12)

27–jún. 2. 27-én 16.00-kor;

28–jún. 2-ig 15.00-kor

Sárkányvadászok 80’ (12)

28–jún. 2. 28–jún. 2-ig

16.30-kor

Alice csodaországban

101’ (12)

27–jún. 2. 27-én 18.30-kor és

20.45-kor; 28–jún. 2-ig

18.15-kor és 20.30-kor

Bombák földjén 131’ (16)

Helyzetek és gyakorlatok

– Tolerancia Filmklub

27. 19.00-kor

Camino 143’ (BA)

Szombathely, Fô tér 2. fszt. 1.

Bejelentkezés: 94/318-522, + 36 30/857-3541

Nyitva: H–P: 8.00–18.00

www.liviaszalon.hu

Alakformálás felsôfokon!

Beautytek kezelések a megyében CSAK NÁLUNK!

Elsô kezelés

fél áron: 4.000 Ft!

Kedvezményes bérletek!

Szalonunk szakorvosi irányítás mellett mûködik!

elôtte

12 kezelés után

• arc, toka

• akne, heg

• ráncok

• mellemelés

• has, derék

• láb, fenék

• cellulitisz, stria

9


KOSZORÚZÁS A HÔSÖK NAPJÁN

ÜGYELETES PATIKA

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Hôsök Emlékünnepe

alkalmából május 30-án 10 órai kezdettel a Március 15. téren

városi megemlékezést rendez. Kérjük mindazokat a társadalmi és civil szervezeteket,

politikai pártokat, melyek koszorút kívánnak elhelyezni a Hôsi

Emlékmûnél (Március 15. tér), a szervezôk munkájának segítése érdekében

május 27-én (csütörtök) 12 óráig Pásti Zsuzsannánál, személyesen

a Polgármesteri Hivatal, 6. emelet 604. szoba, vagy telefonon az 520-211,

vagy 520-176-os telefonszámon jelezni szíveskedjenek! Kérjük, hogy az

ünnep alkalmából lobogózzák fel a házakat, épületeket!

TAVASZI LOMTALANÍTÁS

A 2010-es tavaszi lomtalanítás utolsó, hatodik napja május 29., a terület

pedig: a Perint-pataktól nyugatra esô városrész a Jáki úti temetôvel

bezárólag (ide tartozik Olad, az Oladi ltp., a Csónakázótó környékétôl

a Jáki úti temetôig húzódó városrész). A szombathelyi lomtalanítás teljes

ütemtervét az újság március 6-ai számában találják!

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-

tól vagy este 20.00-tól másnap

reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet május

22-tôl május 28-ig.

22., Szo – Szent Márton, Szent

Márton u. 18., 318-438, 20.00–

8.00; 23, V – Boróka, Újvilág u. 1.

(INTERSPAR), 500-322, 8.00–8.00;

24., H – Kámoni, Munkácsy M. u.

33., 344-372, 8.00–8.00; 25., K –

Belvárosi, Kôszegi u. 6., 801-230,

20.00–8.00; 26., Sz – Gyógyszerpont

Zanati u. 7273. (MOL-kút),

501-305, 20.00–8.00; 27., Cs –

Calendula, Szelestey u. 4–6., 509-

405, 20.00–8.00; 28., P – Elefánt,

Zanati u. 20., 508-553, 20.00–8.00.

Ne bízza a kisbíróra!

Menjen biztosra, hirdessen

a Savaria Fórumban!

Telefon:

94/505-895

Fejlesztések, új munkahelyek

A szombathelyi Tátika u. 3-ban

található Kelet-Ablak Kft. 2004-ben

kezdte meg mûködését mûanyag

ablakok készítésével. Mára Vas

megye egyik legnagyobb nyílászárógyártója

lett.

A nyílászárókat ROPLASTO és a

DECEUNINCK profilokból gyártják,

melyeket Németországból importálnak.

A többi alapanyag Magyarországról

származik. A cég rendelkezik

ÉMI és CE minôsítéssel, és most

van folyamatban a Kiváló Építési Termék

jelzés használatát engedélyezô

vizsgálat. A vállalat kétszer nyert európai

uniós támogatást gépek beszerzésére

2008 és 2009 között.

A gépbeszerzési projektek összértéke

127 millió forint.

Idén nyáron egy új automata gépsor

érkezik, mellyel 30 százalékkal tudják

növelni kapacitásukat. Jelenleg egy

mûszakban napi 80-90 darab ablakot

gyártanak. A cégnél az ISO rendszer

kialakítása is folyamatban van.

A cég tavaly pályázott egy telephelyfejlesztési

európai uniós pályázatra

(NYDOP-1.3.1./D-2009 pályázaton).

Az Európai Unió és a Magyar Állam által

nyújtott támogatás összege 40

millió Ft.

Az ablakgyártó üzem kapacitásbôvítése

2009 év végén kezdôdött el.

Az új üzemcsarnokba új gépek kerülnek.

Bôvülnek a szociális helyiségek

és az irodai rész is. A projekt megvalósulása

további öt új munkahelyet

teremt. A fejlesztések, bôvítések

várhatóan 2010 augusztusára fejezôdnek

be.

A Kelet-Ablak Kft. célja az új, modern

üzemben rövid határidô belül

kiváló minôségû termékek gyártása.

(X)

10


2010. MÁJUS 22.

C I V I L

2010. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGÉSZSÉGÜGYI

CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA

Szombathely közgyûlésének Egészségügyi

Szakmai Bizottsága pályázatot

hirdet a városban mûködô egészségügyi

civil szervezetek pénzügyi támogatására.

A pályázat célja: A korszerû

egészségmegôrzés, betegségmegelôzés

és egészségismeret elsajátítását közösségi

programok szervezésével, szakelôadók

és korszerû szakmai anyagok

biztosításával. A program segítse elô

a közösségi élet minôségi javulását. Támogatottak

köre: Szombathely város

területén mûködô és bejegyzett, mindazon

társadalmi szervezetek és alapítványok,

amelyeket a bíróság 2006. január

1. elôtt nyilvántartásba vett, az

alapszabályuknak, alapító okiratuknak

megfelelô tevékenységüket ténylegesen

folytatják. A pályázatok benyújtása

és elbírálása: A pályázatot a

pályázati felhívás vonatkozó részében

és a pályázati útmutatóban foglalt

tartalmi és formai követelményeknek

megfelelôen, pályázati adatlapon

egy eredeti és három másolati példányban,

postán (ajánlott küldeményként)

kell feladni, vagy személyesen a

felhívásban megjelölt befogadó szervezethez.

(SZMJV Polgármesteri Hivatalának

Egészségügyi és Intézményi Irodája,

Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.,

306. iroda). A pályázati felhívás, adatlap

és útmutató letölthetô SZMJV

honlapjáról, illetve beszerezhetô

SZMJV Polgármesteri Hivatalának ügyfélszolgálatán

(Szombathely, Kossuth

L. u. 1–3.) A pályázat benyújtásának határideje:

június 4. Határidôn túl érkezô

pályázatok automatikusan elutasításra

kerülnek! A támogatás formája

és mértéke: Vissza nem térítendô, elôfinanszírozású

támogatás. Támogatás

mértéke: a pályázat keretösszege

1500 000 forint. Egy pályázó csak egy

pályázatot nyújthat be!

PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város

Önkormányzata pályázatot

hirdet a tulajdonában álló

alábbi helyiségek licitálás útján

történô bérbeadására:

Személygépkocsi-tárolók: Kisfaludy

S. u. 14. kt. 2. (16 m 2 ), Petôfi

S. u. 9/B 6. sz. (18 m 2 ), Bem

garázssor 309. sz. (14 m 2 ),

Paragvári u. 68. 12. sz. (15 m 2 ),

Nádasdy F. u. 10. (21 m 2 ), Széll

K. u. 8. kt. 4. (14 m 2 ), Zrínyi I. u.

11. fszt. 4. (15 m 2 ).

Mûhelyek: Welther K. u. 13. (17

m 2 ), Széll K. u. 35. (24 m 2 ).

A pályázati ajánlatok beadási

határideje: 2010. június 8.

További információ: Polgármesteri

Hivatal, Szombathely, Kossuth

L. u. 1–3.; Tel.: 94/520-204,

www.szombathely.hu (E-ügyfélszolgálat-Pályázatok-Általános

útvonal)

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

11


H Á T T É R • J Á T É K

Megfogták az istennô lábát

Az Iseum rekonstrukciója

közben talált leletekbôl

nyílt rögtönzött tárlat a Savaria

Múzeumban kedden

este a Múzeumi Világnap alkalmából.

Az eseményen

Sosztarics Ottó, az ásatásokat

vezetô régész tartott

ÚJULT ENERGIÁVAL!

elôadást a szentély eddigi

történetérôl a római kortól

a szocreálig.

Negyedmillió darab lelet

került elô a földbôl az egykori

Iseum-szentély helyén.

Ezek között arany pénzérmék,

szobortöredékek, freskómaradványok

és sok-sok

apró emlék is megtalálható.

Az egyik legelgondolkodtatóbb

egy picike bronzládika

nyitó, amelyre egy legyet

öntöttek a kézmûvesek.

A régészek szempontjából a

leghasznosabbak a szentélybôl

elôkerült kôdombormûvek,

amelyek egy furcsasággal

is szolgálnak. Az

Iseum építésének idejében

– a pontos dátumot egyébként

a habarcsba véletlenül

esett pénzérmékbôl állapították

meg a kutatók – a

falra helyezett dombormûveket

egy lapból vésték ki,

majd ezt rögzítették. Az

egykori Savariában álló

szentélyben azonban közvetlenül

az építôkövekre

dolgoztak a mûvészek. Ezzel

mintegy 150-200 évvel

öregítették meg ez épületet,

hiszen ezzel a technikával

akkor már mintegy két

évszázada felhagytak. Elôkerült

többek között Isis istennô

szobrának egyik darabja

is: a köpeny alól elôbújó

láb. Sosztarics Ottó le

is ütötte a „magas labdát”:

– Megfogtuk az istennô lábát

– jegyezte meg viccesen.

Az egykor a szentély elôtt álló

oszlopokat jelenleg a Savaria

Múzeum raktárában

restaurálják, azokat eredeti

állapotukban szabadtéren

állítják majd ki. A homlokzatot

azonban már nem tudják

kitenni az idôjárás viszontagságainak.

Így azt a 850 négyzetméteres

kiállítótérben helyezik

majd el. Akárcsak az

Iseum modern kori történetéhez

kapcsolódó szocreál

épületrészt, ami az „átkosban”

állt szentélyként, Isis istennô

kultuszát hirdetve.

Mint ismeretes, az Iseum

rekonstrukcióját 2008 ôszen

kezdték el. A mintegy 1,8

milliárd forintból megépülô

beruházáshoz 1,5 milliárd

forintos uniós támogatást

kapott a város. A tervek

szerint pedig az idei Savaria

Karneválra el is készül majd

az új kiállítóterem.

Farkas Balázs

Tévén, interneten és telefonon kívül már kedvezményes áramés

földgázszolgáltatást is kínál – akár 5, illetve 8%-os árkedvezménnyel

– a T-Home.

Az innováció terén élen járó T-Home vadonatúj szolgáltatásával

a Miskolcon, Szegeden, Székesfehérváron, Szombathelyen, valamint

Budapest XVIII. kerületében lakó ügyfelek rendszeres havi

megtakarítást, három elérhetô kedvezményszintet, szolgáltatóváltással

járó teljes körû ügyintézést kaphatnak. Akik jelenleg

vagy a jövôben elôfizetôi lesznek valamely T-Home – kábel-, mûholdas

televízió, internet és vezetékes telefon – szolgáltatásnak,

az egyetemes árhoz igazodó áram- és gázdíjból számított kedvezménnyel

(vagyis olcsóbban, mint az egyetemes szolgáltató tenné)

juthatnak áramhoz és földgázhoz. Ez több T-Home alapszolgáltatás

igénybevétele és meglévô kedvezményjogosultsági

szint esetén az áramdíjból akár 5, a gázdíjból pedig akár 8% százalék

kedvezményt jelent. Természetesen a T-Home az energiaszolgáltatást

megrendelô ügyfelek részére a szolgáltatóváltással

járó adminisztratív teendôket is teljes egészében intézi. Érdemes

mindent egy helyrôl, megbízható szolgáltatótól „beszerezni”.

Az energiaszolgáltatás feltételeirôl bôvebb információ a

www.t-home.hu oldalon vagy a T-Pontokban található. (x)

JÁTÉK • JÁTÉK • JÁTÉK

OTTHONUNK, SZOMBATHELY

KEDVES OLVASÓINK!

Az Otthon Centrum Ingatlan- és Hitelirodával közös játékunk

elsô fordulójában a Bagolyvár épülete volt a megfejtés.

A szerencse Kovács Endrénének (nyereménye egy esernyô)

és Francsics Péternének (nyereménye az Öreg Sam Étterem

5.000 Ft értékû étkezési utalványa) kedvezett. A játék folytatódik:

Mi látható a képen? Május 26-áig várjuk a megfejtéseket

szerkesztôségünk címére (Szombathely, Semmelweis

u. 2.), vagy e-mailen (hirdetes@savariaforum.hu). Kérjük, tüntessék

fel játékunk nevét: Otthonunk, Szombathely. A helyes

megfejtôk között két esernyôt sorsolunk ki. Akik mind

a hat fordulóban helyes megfejtést küldenek be, azok között

további értékes nyereményeket sorsolunk ki a játék végén.

OTTHON CENTRUM

Elsô a környéken – elsô az országban

HASZNOS TANÁCSOK

HASZONÉLVEZETI JOG

• személyhez kötött vagyoni értékû jog, amelynek alapján

a jogosult a más tulajdonában lévô dolgot használhatja,

hasznosíthatja, át nem ruházhatja;

• szerzôdéssel ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba

kell foglalni; az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jogot

az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni;

• elbirtoklással nem lehet megszerezni;

• korlátozott idôre és legfeljebb a jogosult élete végéig

állhat fenn;

• a tulajdonos személye változhat, ez azonban a haszonélvezeti

jogot nem szünteti meg;

• több személyt is megillethet ugyanazon az ingatlanon;

• a haszonélvezôt megilleti a birtokvédelem joga.

www.oc.hu/szombathely

ORIGO-SÁNTA REAL KFT. Szombathely, Mátyás király u. 13.

Telefon: +36 94 505 222, +36 70 454 1455

Bármely ÚJ étel* és 1L Next termék rendelése

esetén megajándékozzuk

1L Next gyümölcsitallal**

*Pizzák, húsételek, vega és szezonális ételek, tészták,

saláták (kivéve: savanyúságok)

**Barack-alma, narancs, alma, ananász

Szombathely

Körmendi út 52–54.

(a Savaria Plázában)

94/516-516

✆ 30/371-9036

AZ AKCIÓ CSAK

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSNÁL ÉRVÉNYES,

A MEGJELENÉS NAPJÁTÓL ÁPRILIS 30-IG TART.

12


2010. MÁJUS 22.

Milyen az egészséges cipô?

A nap jelentôs részét cipôben töltjük, ám nem mindegy, milyenben.

A terhelés álláskor a sarokra és a két szélsô lábujj tövére

esik. A láb hosszú távú egészségéhez megfelelô cipô kell,

amely jól tartja a bokát, sarokmagassága maximum 4 centiméter.

Talpa legyen rugalmas és hajlékony, fontos, hogy az

izmok dolgozhassanak. A nem megfelelô lábbeli következtében

gerincünk és izmaink megfeszülnek, rossz lesz a tartásunk.

A magas sarkú cipô a leggyakoribb egészségtelen lábbeli. A magasra

emelt sarok révén kénytelenek vagyunk lábujjhegyen

járni, és ezzel túlzottan megterheljük a lábujjak tövét. A láb

harántboltozatára nehezedik testsúlyunk nagy része, ami ezt

biztosan nem bírja sokáig, és lesüllyed. A magas cipôsarok okán

megváltozik a tartás: a medence hátradôlése fokozódik, a deréktáj

homorulata is nô, és a hasizmok megnyúlnak. A térd

is fokozottan megfeszül, túlterhelôdik, ízületi problémák alakulnak

ki. A jó cipô talpa rugalmas, könnyedén követi a láb

gördülését. A merev talp megváltoztatja a lábizmok dinamikáját,

ehhez pedig egész testünknek alkalmazkodnia kell. A lábat

a rossz cipô viselôje kénytelen csapkodni, hogy a gördülés

elmaradását pótolja. Ez terheli a végtag egyéb ízületeit és

a gerincet is. A vezérelv a különféle divatirányzatok során is

az legyen, hogy érezze magát jól a lábunk a cipôben, járásunk

ruganyos maradjon, és nagyobb terhelés után se fájjanak az

ízületeink.

Gyógyászati segédeszköz

forgalmazói végzettséggel eladót keresünk.

Az önéletrajzokat a gyogyboltv@gmail.com

címre várjuk.

É L E T M Ó D

ÖRMÉNY BABOS-

ZÖLDSÉGES HÚS

Hozzávalók: 20 dkg tarkabab, 60 dkg

marhalábszár, 5 dkg füstölt szalonna,

1 fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma,

babérlevél, 1 mk. kömény, 1 mk. majoránna,

só, ôrölt bors, 1 ek. paradicsompüré,

1/2 dl vörösbor, 30 dkg vegyes

zöldség (sárgarépa, fehérrépa,

zeller), 30 dkg burgonya

A babot elôzô este langyos vízbe áztatjuk, másnap lecsepegtetjük.

A felkockázott szalonnát zsírjára pirítjuk, megfonnyasztjuk rajta a finomra

vágott hagymát, rádobjuk a kb. 2x2 cm-es kockákra szabdalt

marhahúst, néhány percig erôs tûzön pirítjuk. Hozzáadjuk a zúzott

fokhagymát, a fûszereket, a kevés vízzel felhígított paradicsompürét,

a bort, sózzuk, borsozzuk,majd összeforraljuk. Egy beáztatott

római tálba öntjük a húsos ragut, hozzáadjuk a babot és annyi vizet,

hogy éppen ellepje. Befedjük, és hideg sütôben kezdve a sütést, 200

°C-on 40 percig pároljuk. Kivesszük a tálat a sütôbôl és hozzáadjuk

a hasábra vágott zöldségeket és a burgonyát. Ha elfôtte a levét, egy

kevés forró vizet adunk hozzá, majd további 30 percre visszatesszük

a sütôbe. Akkor jó, ha minden összetevô megpuhult benne és enyhén

leveses-tocsogós az állaga, de kiszárítani nem szabad!

Friss sertéscomb

Friss sertésmáj

Friss sertéstüdô, -szív

Friss csirkefarhát (szerdától)

Disznósajt házias jellegû

Pápai Gépsonka

1.145 Ft/kg

349 Ft/kg

480 Ft/kg

229 Ft/kg

1.299 Ft/kg

1.349 Ft/kg

Étkezési jegyeket elfogadunk!

Szombathely, Maros u. 2. • Tel.: 94/500-465

AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 2010. 05. 25–05. 29-IG (KEDD–SZOMBAT), ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG.

NÉGY HÓNAP ALATT FELSÔFOKÚ

– TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

INTERJÚ KOVÁCS BLANKÁVAL ÉS SZEKERES GEORGINÁVAL

– Kedves Blanka, bizonyára sokakat meglep, hogy lehetséges

ilyen rövid idô alatt nulláról felsôfokú nyelvvizsgát

tenni. Talán az is szerepet játszott ebben, hogy

Ön gyakorló nyelvtanár?

– Valóban, az ELTE bölcsészkarán végeztem, de a sikerhez

vezetô úton a döntô tényezôt egy számomra

új módszer, a Kreatív Nyelvtanulás jelentette.

– Tudtommal pontosan négy hónappal azután, hogy

elôször kezébe vette a tananyagot, 90% körüli eredménnyel

a nap legjobb szóbeli vizsgáját produkálta – felsôfokon!

– Így van. Akkor kezdtem el tanulni a Kreatív Nyelvtanulással, amikor még

heti 35-40 órát tanítottam, de egyáltalán nem esett nehezemre, hogy a

mindennapos munka után nekiálljak tanulni, gyakorolni. Sôt, a sikerélmény,

hogy már az elsô lecke után rengeteg mondatot tudtam aktívan

használni, még jobban motivált. Alig vártam, hogy újabb és újabb leckékbe

fogjak bele, és hogy megismerkedjek a még ismeretlen szavakkal, nyelvtani

jelenségekkel.

– Ön egy személyben „kreatív” nyelvtanuló és a hagyományos módszereket

is tökéletesen ismerô nyelvtanár. Így ritka rálátása lehet a szakmai kérdésekre,

és hiteles véleményt mondhat. Mi e módszer fantasztikus sikerének kulcsa?

Mitôl igazán újszerû és hatékony a Kreatív Nyelvtanulás?

– Én eddigi nyelvtanári munkám során még nem találkoztam ennyire logikus

szerkezetû tananyaggal, személyes meggyôzôdésem, hogy ma ez a legjobb

nyelvkönyv a piacon kezdôk/újrakezdôk számára, ill. akik rendszerezni

vagy felfrissíteni kívánják eddigi tudásukat.

– Ön pedig kedves Gina, tíz hét alatt sikeres középfokú

C nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári

segítség nélkül, egy egyedi nyelvtanulási metódussal.

Igaz?

– Valóban így történt. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás,

melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 középfokú

állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni bajnoka

Magyarországon.

– Mitôl más és mitôl ilyen sikeres ez a módszer?

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal célnyelven kellett megszólalnom,

miközben a kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan ellenôrizni tudtam

magamat. Nem volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás.

Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól mentesen!

Az oktatócsomag és a CD-minôségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga

követelményeit veszik célba.

– Milyen nyelvekbôl hozzáférhetô a Kreatív Nyelvtanulási Módszer, és

mennyibe kerül?

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol, svéd, dán és norvég nyelvre

készült tananyag, az oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez

alig egy tucat magánóra költségeinek felel meg.

– Kedves Blanka és Gina, sok sikert a további nyelvtanuláshoz!

Tóth László

+3620-996-5533

www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója Szombathelyen! ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG

tananyagok megtekinthetôk és megvásárolhatók: Szombathelyen a Megyei Mûvelôdési és Ifjúsági Központban

(Ady tér 5.), 2010. május 27-én és június 3-án, csütörtökön, 17 és 19 óra között.

13


A gyógyító fény

Ahogy szervezetünknek a vízre, a táplálékra, úgy a fényre

is szüksége van az egészséges mûködéshez. A fény

gyógyító, energetizáló hatását a modern orvostudomány

is felismerte.

Az 1980-as évek elején egy fiatal magyar fizikus, Fenyô

Márta és kutatócsoportja felfedezte, hogy a polarizált fény

jelentôs mértékben serkenti a szervezet öngyógyító képességét.

Kutatómunkája eredményeképp megszületett

a polarizált fényt kibocsátó lámpa, ami végül Svájcból indult

el világhódító útjára, s azóta orvosok, kórházak, rendelôintézetek

és magánszemélyek nélkülözhetetlen gyógyító

eszközévé vált az egész világon. A Bioptron lámpa

sikerét követôen 22 évnyi várakozás után született meg

a továbbfejlesztett vívmány, egy olyan fényterápiás berendezés,

amellyel a világon elôször lehet a teljes emberi

testfelületet polarizált fénnyel kezelni. Eddigi kutatások

és eredmények támasztják alá a polarizáltfény-terápia

jótékony hatásait, mi szerint – a polarizált fény biológiai

serkentô hatása a vérkeringésbe bejutást követôen

fokozza a sejtek anyagcseréjét, harmonizálja azok mûködését,

javítja a vérkeringést, továbbá stimulálja az immunrendszert,

ezáltal elôsegíti a gyógyulást. Pozitív hatást gyakorol

az energiapályákra és magára az idegszövetre is: ennek

köszönhetôen nyugtatja, csillapítja vagy megszünteti

a fájdalmat. A ma már széles körben elfogadott és használt

terápia tehát hatásosan alkalmazható megelôzésként,

gyógyításként, általános közérzetjavító célokra, sôt az állóképesség

növelésére is.

(X)

HOMEOPÁTIÁS ORVOSI

RENDELÉS Schüssler-arcdiagnosztika

dr. Borcsányi – Andits Mónika

orvos, homeopátiás terapeuta

Szombathely, Sugár út 9. (ÁNTSZ-rendelô)

Idôpont-egyeztetés: 30/959-9818

Éljünk egészségesen!

A magyarok sajnos nem arról

híresek, hogy egészséges

életet folytatnak. A statisztikai

adatok is azt mutatják,

hogy a világon elsôk között

vagyunk a szív- és érrendszeri,

valamint a cukorbetegség

tekintetében.

A hagyományos magyar étrend

túl sok húst, zsírt, kalóriát,

és kevés növényi rostot

tartalmaz. Emellett

rosszak az étkezési szokásaink,

mivel reggel szinte

semmit, este pedig túl sokat

eszünk. Egyre több helyen

hozzáférhetôek a modern

vegetáriánus szakácskönyvek,

melyek ötleteket és segítséget

nyújtanak az étrendbeli

váltáshoz. A modern

világ egyik jellegzetessége

a mozgásszegény

életmód. Talán kevesen tudják,

de nem kell különösebben

megterhelni a szervezetet,

naponta csupán egy jó

MADENTKO

óra tempós sétára volna

szükségünk ahhoz, hogy a

testmozgás pozitív hatásait

megtapasztaljuk életünkben.

Egy felnôtt embernek

naponta kb. 1,5-2 liter vizet

kellene elfogyasztania ahhoz,

hogy a szervezet számára

optimális körülményeket

biztosítson. A rendszeres

és tudatos vízivással olyan

panaszokat lehet megelôzni,

mint a fejfájás, alacsony

vérnyomás, vesekôképzôdés.

A rohanó ember általában

a pihenést igyekszik

megspórolni, gondolván,

hogy ezzel idôt nyer. Pedig

ez egyáltalán nem igaz. Minél

fáradtabb valaki, annál

több idôre van szüksége ahhoz,

hogy egy adott feladatot

jól és hibátlanul elvégezzen.

A legfontosabb, hogy

mindig éjfél elôtt aludjunk

el, mert ez az alvás legpihentetôbb

módja.

AMBULÁNS ÉS FEKVÔBETEG-ELLÁTÁS:

emlôkisebbítés, -nagyobbítás (életre szóló cseregaranciával), -felvarrás,

zsírleszívás, arc-, hasplasztika, orr-, fül-, alsó, felsô szemhéj plasztika,

BOTOX-kezelés, ráncfeltöltés, kissebészeti beavatkozások

Telefon: 94/318-800, 30/994-0354

E-mail: krecsanyi.kalman@chello.hu

www.madentko.hu • Szombathely, Széchenyi u. 4–6.

Rendelési idô: kedd 16–18 óráig • MÁV-rendelôben: kedd 14.30–16 óráig

Egynapos sebészeti beavatkozás a sárvári kórházban!

Rókus GYÓGYSZERTÁR

SZÉLES VÁLASZTÉK, BÔVÜLÔ SZOLGÁLTATÁS

• ingyenes parkolási lehetôség

• bank-, egészségpénztári kártyák és wellnes utalványok elfogadása

• KSZDSZ-kártyára kedvezmény

• ingyenes vérnyomás-, vércukor-, koleszterin-, triglicerid- és

testzsírindex mérés

• törzsvásárlói hûségkártyával pontgyûjtés

• pontokért ajándékok

• ingyenes újságokat biztosítunk törzsvásárlóinknak

• havonta változó AKCIÓK!

Fiatalos csapat, gyors,

precíz, udvarias kiszolgálás!

Szombathely, Rumi u. és

Gábor Á. u. sarkán

Tel.: 94/510-312, 94/510-313

Nyitva: H–P 8–18-ig

14


2010. MÁJUS 22.

É L E T M Ó D

15


ÚSZÓTÁBOR

A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA szervezésében

KEZDÔK és HALADÓK részére

JÚNIUS 21-tôl AUGUSZTUS 19-ig,

5 napos (hétfôtôl – péntekig) turnusokban.

Érd: 30/348-8457, 70/317-9735

Hirdetôink

figyelmébe!

Lapunk jövô héten

16 oldalas labdarúgó

vb-melléklettel

jelenik meg.

A hirdetési lehetôségrôl

érdeklôdjön

a 20/455-7721-es és

a 20/463-0213-as

telefonszámon!

ALLERGIÁSOK FIGYELEM!

Jönnek az allergének és velük együtt a szenvedés:

viszketés, tüsszögés, orrfolyás…

Mindezt sikeresen kezeljük, mellékhatások nélkül

(álmosság) – több éves tapasztalattal!

Jöjjön el hozzánk, és meg fog lepôdni, mennyire

egyszerûen kezelhetôk problémái!

Szeretettel várom:

Dr. Kún Csaba homeopátiás családorvos

Címünk: Kossuth L. u. 10., I. em. 15.

Telefonos idôpont-egyeztetés: 317-631

AGROKER ÁRUHÁZ

05.22–06.05-ig

AJÁNLATA

FÛNYÍRÓ TRAKTOR

old.kidobós 12,5 LE

357.700 Ft

+ AJÁNDÉK

bozótvágó

Racing Briggs motoros 125/96

MTD TB

790-es

54.700 Ft

Már profi

traktorok és fûnyírók

is kaphatók.

Szombathely, Pálya u. – Sági u. sarok

Tel.: 501-702 • SZERVIZ: 505-831

More magazines by this user
Similar magazines