az európa tanács és az európai bizottság együttes nyilatkozata a ...

edl.ecml.at

az európa tanács és az európai bizottság együttes nyilatkozata a ...

Európai Bizottság

http://ec.europa.eu/languages/day2011/hu/

A nyelvek európai napja

www.coe.int/JEL

DIRECTORATE OF EDUCATION

AND LANGUAGES

AZ EURÓPA TANÁCS ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG EGYÜTTES

NYILATKOZATA

A NYELVEK EURÓPAI NAPJÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2011. SZEPTEMBER 26.

A kulturális és nyelvi sokszínűség tiszteletben tartása, valamint a nyelvtanulás

támogatása a polgárok körében az Európa Tanács és az Európai Bizottság alapvető elvei

közé tartozik. A minél több nyelv megértése és használata segíti a polgárokat abban,

hogy képességeiket mind szociális, mind pedig szakmai szinten teljes mértékben kit

tudják bontakoztatni. A nyelvtudás alapvető fontosságú a méltányosság és az integráció

szempontjából is. Tekintettel a napjaikban egyre növekvő mobilitásra, a gazdaság

globalizálódására és a gazdasági tendenciák folyamatos változására a nyelvtanulás

szükségessége, valamint a többnyelvű és interkulturális oktatás fejlesztése sokkal

kézenfekvőbb, mint valaha.

Szeptember 26-án van az Európa Tanács és az Európai Bizottság által együttesen útjára

indított „Nyelvek Európai Napjának” 10. évfordulója. Üdvözöljük az elmúlt évtizedben

tett előrelépéseket a figyelem felhívásában Európa gazdag nyelvi örökségére, ösztönözve

a soknyelvűséget a társadalomban, valamint az európai polgárokat minél több nyelv

elsajátítására buzdítva.

A Nyelvek Európai Napja keretében, 2001. óta minden év szeptember 26-án

megünneplik a nyelveket és a nyelvtanulást. A rendezvény tevékenységei valamennyi

nyelvet felölelnek, foglalkoznak többek között a kevésbé elterjedt és tanított nyelvek

támogatásával, valamint a bevándorlók nyelvével és a jelnyelvekkel is. A Nyelvek

Európai Napja ösztönözni kívánja az egész életen át tartó nyelvtanulást az

önmegvalósítás, az európai demokratikus társadalmakban való teljes részvétel és a

szakmai fejlődés érdekében.

A két szervezet megerősíti az iránti elkötelezettségét, hogy a közös értékek és elvek

fenntartása mellett előmozdítsa a nyelvi szakpolitikákat és a nyelvekre vonatkozó

gyakorlatokat, valamint az iránti szándékát, hogy jobban összehangolja a Brüsszelben,

illetve Strasbourgban folytatott tevékenységeket, amelyek magukban foglalják a Grazban

működő Élő Nyelvek Európai Központjának munkáját is. E tevékenységek közé

elsősorban az alábbiak tartoznak:


• Az Európai Bizottság jelenleg végzi az első európai nyelvi kompetenciamérést,

amelynek alapja az Európa Tanács által kidolgozott Közös Európai Referenciakeret. A

felmérés eredményeit a középiskolás gyerekek nyelvi kompetenciáira vonatkozó

mélyreható elemzéssel együtt 2012 második felében ismertetik majd.

• Az Európa Tanács által kidolgozott referenciaeszközt széles körben alkalmazzák a

tantervek és a nyelvtudás felmérésére vonatkozó közös normák kidolgozásához, így

egyre szorosabban fűződik az egész életen át tartó tanulás európai és nemzeti

képesítési keretrendszeréhez, amelyet az Európai Bizottság kezdeményezett és hangol

össze. A Közös Európai Referenciakeret megkönnyíti a nyelvtudás valamennyi

szintjének átlátható, tisztességes és megbízható módon történő értékelését, és egyre

gyakrabban használják a migránsok és az utazó munkavállalók integrálása céljából

nyújtott nyelvi képzésekhez és a nyelvtudás felméréséhez, hozzájárulva ezáltal az

európai munkaerőpiac és a demokratikus társadalmak jobb működéséhez.

• Az Európa Tanács és az Európai Bizottság folytatni fogja az együttműködést,

különösen az Európai Nyelvi Kompetenciamutató továbbfejlesztése terén. E

kompetenciamutató kidolgozását az Európai Unió tagállamai kérték, hogy ezáltal

javítsák az idegennyelv-ismeretet országaikban, és ily módon előmozdítsák a

kölcsönös megértést, valamint fokozzák az európai polgárok foglalkoztathatóságát és

az európai gazdaság versenyképességét.

• A foglalkoztathatóság és az integráció előmozdítása érdekében a szakképzésben és a

felnőttképzésben is nagyobb szerepet fog kapni a nyelvoktatás. Ez mindkét szervezet

számára közös prioritás, amelyet munkaprogramjaikon keresztül valósítanak meg.

Az Európa Tanács által elfogadott Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája az

Európai Unióban egyedülálló eszközt biztosít Európa nyelvi örökégének megőrzéséhez

és támogatásához.

Az Európa Tanács és az Európai Bizottság a jövőben is folytatja a szoros

együttműködést, hogy Európa nyelvi sokszínűségének előnyeit közelebb hozza az

európai polgárokhoz. A két szervezet közötti együttműködés a lehető legtöbb nyelv

ismeretének előmozdítását fogja szolgálni annak érdekében, hogy ezáltal nőjön az

egymás iránti tisztelet, javuljon a foglalkoztathatóság és a mobilitás, valamint hogy

könnyebb legyen az integráció és az aktív demokratikus polgárság az egyre inkább

többnyelvűvé váló és egyre sokszínűbb Európában.

az Európai Bizottság részéről

az Európa Tanács részéről

Andrulla Vasziliu

az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért

és az ifjúságpolitikáért felelős biztos

Thorbjørn Jagland

főtitkár

2

More magazines by this user
Similar magazines