mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum

savariaforum.hu

mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum

22. ÉVF. 41. SZÁM • SZOMBATHELY, 2012. NOVEMBER 3.

ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

MINDENKI

JUTKA NÉNIJE

KÖZGYÛLÉS:

MEGALAKULT

A JÁRÁSI HIVATAL

ACZÉL ZOLTÁN:

„A FUTBALLMAFFIA CSAK

RÖHÖG RAJTAM…”

PÁLYAINFÓ MELLÉKLET


HIRDETÉS

November 4-én 16.00 órakor

P. Böjte Csaba ferences

misézik a szombathelyi

ferences templomban.

A misén a Szent Ferencoltárra

elhelyezhetik

adományaikat, akik

az általa mûködtetett Dévai

Alapítványt támogatják.

KÉMÉNY és

TETÔDOKTOR Bt.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

Kémény-béléscsövezés

Szerelt kéménykészítés

Termoforkémény-kiváltás

egyedi kéményekre

Penészirtás

hosszú távú garanciával

fûtésmegtakarítással

Szén-monoxid- és

szén-dioxid-mérgezések megelôzése!

www.peneszirtok.hu • Tel.: 0670/3255715

SEGÍTEK!

Sok a munkája?

Nem ér rá otthoni feladataira?

TAKARÍTÁS • VASALÁS

ABLAKTISZTÍTÁS

TELEFON: 0670/210-6642

Kaszó Vadászház Üdülô és Sportcentrum

Szilveszter 2012.

december 31 – 2013. január 1.

A szilveszteri csomag tartalma:

• Szállás félpanziós ellátással

• Érkezés napján köszöntô ital

• Vezetett túra vendéglátással

• Falusias kolbásztöltés „bökô” pálinkával

• Szilveszteri kisvasutazás a Baláta-tóhoz forralt bor kíséretében

• Gálavacsora és hajnalig tartó mulatozás

• Masszázs

A szállás már 35.070 Ft/fô/csomagtól!

Bôvebb információ:

S M I N K T E T O V Á L Á S

Szemöldök:

23.000 Ft

Vékony felsô szemhéj:

15.000 Ft

Vastag felsô szemhéj:

20.000 Ft

Extrém felsô szemhéj technika: 23.000 Ft

Alsó szemhéj:

8.000 Ft

Szájkontúr:

23.000 Ft

Félsatír:

30.000 Ft

Teljes satír:

45.000 Ft

Sminktetoválás és kozmetika

Szombathely, (Helena Szalon) Király u. 2.

Október 1-jétôl MÁR Szépészeti

Kozmetikai kezelések is!

• Arckezelés

• Gyantázások

• Tápláló, feltöltô kezelések

• Szempilla-, szemöldökfestés, formázás

Bejelentkezés: 06-30/538-98-09

Ajándékutalvány kapható!

NYITÁSI

AKCIÓ!

Érvényes: 2012. 12. 31-ig!

• 3 ponton záródó

• 3 fegyverhelyes

• külön zárható

lôszertartós

FEGYVERSZEKRÉNY

eladó

Tel.: 20/9843-025

SZOMBATHELY

INGYENES HETILAPJA

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Szabó Zoé • FOTÓ: Mészáros Zsolt

• CÍMLAP: Bonyhádi Zoltán • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ:

Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Danubia Web Kft.

• Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,

Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi

• TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely,

Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-894 • Fax: 94/505-895 • e-mail:

ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu • ISSN 1215-993X

MINDEN JOG FENNTARTVA!

2


2012. NOVEMBER 3.

FÓRUMBAN • UTÁNAJÁRTUNK

Trafiktörvény: egészségünk védelmében

Majdnem két hónapja már, hogy a parlament

elfogadta a „trafiktörvényt”,

melyet Brüsszel is jóváhagyott, így

jövô júniustól eltûnnek a cigarettás állványok

a boltokból, s a jól megszokott

helyek helyett csak az erre kijelölt „dohányboltokban”

lehet majd beszerezni

a cigarettát. A dohánykereskedelem

tehát állami monopólium lesz, ám a

kormány nem plusz pénzbevételt

remél a lépéstôl, hisz a törvény szellemiségének

értelmében a cél a fiatalkorúak

és az egészség védelme. A legtöbben

egyetértenek ezzel.

Jelenleg 42 ezer helyen lehet dohányárut

kapni az országban, köztük benzinkutakon,

kávézókban, élelmiszerüzletekben

és a nagy hipermarketekben is. 2013. június

elsejétôl ez megváltozik, és legfeljebb

7000, külön erre a célra kijelölt boltban

lehet csak cigarettához jutni. A hétezer

„dohányboltot” pályáztatás során

választják ki: november 15-én jelenik

meg a koncessziós pályázat kiírása, majd

ettôl számított hatvan napon belül kell

benyújtani az anyagot. Az elbírálás

után összeáll az új trafikhálózat, melynek

tagjai húsz évre kapnak engedélyt

a dohányáruk értékesítésére. A pályázatok

elbírálásánál elônyt élveznek a kisvállalkozók,

a tartós munkanélküliek, a

csökkentett munkaképességûek, illetve

az ôket alkalmazó vállalkozások, de figyelembe

veszik a kereskedelmi gyakorlatot

is, és azt, eddig is foglalkozott-e az

illetô dohánycikkek árusításával. Ez tulajdonképpen

egy ötszázmilliárd forintos

piac újrafelosztását jelenti, amitôl a

kormány nem extra bevételt vár, hanem

az egészség védelmében tesz lépéseket.

A Heti Világgazdaság forrásai szerint

ugyanis 2010-ben az Országos Egészségbiztosítási

Pénztár mintegy 440 milliárd

forintot költött a dohányzással kapcsolatos

egészségügyi ártalmak kezelésére,

miközben a dohánytermékek jövedéki

adójából és áfájából „csupán” 360 milliárd

forint folyik be. Ez 80 milliárd forint

mínuszt jelent az állami kasszában. Arról

nem is beszélve, hogy manapság szinte

(ha akar) minden fiatal hozzájuthat a cigarettához.

Az életben lévô szankcióknak

nincsen visszatartó ereje, a legtöbben

a tizenéveseket éppúgy kiszolgálják

dohányáruval, mint csokoládéval. Gyulai

Zsolt, a Nemzeti Dohánykereskedelmi

Nonprofit Zrt. vezetôje szerint ez jövô

nyártól másképp lesz. Egy sajtóbeszélgetésen

a vezetô úgy vélekedett, hogy

7000 helyet sokkal könnyebb ellenôrizni,

mint 42 ezret, ráadásul, ha valaki húsz

évét „rátette” a dohányüzletre, akkor kevés

a valószínûsége, hogy kockáztatna.

Kiváltképp, ha emiatt be kellene zárnia

a boltját, továbbá 200 ezer és tízmillió

forint közötti bírságot is fizetnie kellene.

Ami további szigorítást jelent a fiatalok

védelmében, hogy 18 éven aluli

jelenlétében senki sem adhat el dohányárut.

Vagyis, ha egy szülô a gyermeke

kíséretében venné meg a cigarettáját, az

eladó nem szolgálhatja ki. Aki pedig illegálisan

árul cigarettát, az öt és ötszázmillió

forint közötti büntetésre számíthat.

Mellette vagy ellene?

A törvény egyébként az osztrák mintára

lett megalkotva, vagyis kétezer fô után

lehet majd egy dohányboltot nyitni.

A 2000 fô alatti településeken nem lesz

muszáj külön trafikot nyitni, más üzlet

elkülönített részén is meg lehet oldani

az árusítást, esetleg állami mozgóbolt látogatja

majd a települést. Szombathelyen

körülbelül 35-40 dohánybolt lesz. A cigaretta

ára folyamatosan emelkedni fog,

míg eléri a nyugat-európai átlagárat, ezzel

párhuzamosan pedig 2020-ig a vágott

dohány forgalmazását teljesen fel fogják

számolni az unióban.

Erôs Szabolcsnak Szombathely belvárosában

van egy kis trafikja. Tizenöt éve

nyitotta a boltot, s a hírlapok és a dohányáru

mellett apróbb játékokat, üdítôt,

csokoládét is árul. A cigaretta a nyeresége

ötven százalékát teszi ki, dobozonként

a nyereség öt százalék körül van.

– Mindent elolvastam a trafiktörvényrôl

az interneten, már számítottam rá, hogy

hamarosan történik valami ehhez hasonló.

Azt azonban nem gondoltam, hogy

elsô lépésként ennyire szigorúan járnak

majd el. Megértem az indokokat, van is

ráció a törvényben, elvégre a dohányzás

káros, a fiatalok látják, és elôbb-utóbb

ki is akarják próbálni. Nemsokára kijön

a miniszteri felhívás, akkor már többet

tudhatunk. Sokat gondolkodtam, hogy

megpályázzam-e a dohányboltot, és

úgy határoztam, megpróbálom. Igaz,

kicsit át kellene alakítanom a trafikot,

hisz az új törvény szerint nem lehet majd

ablakon keresztül árusítani, hanem a

vevônek be kell lépnie az üzletbe. Ha

kevesebb helyen lehet árulni, akkor

meg is lehet majd belôle élni, bár jobb

lenne követni az osztrák modellt, ahol

ezekben a trafikokban hírlapokat, lottót

is árusíthatnak. Ezt a részét nem is értem

a törvénynek, bár lehet, hogy még finomítanak

rajta, engednek belôle – osztja

meg a véleményét Erôs Szabolcs. – Ha

pedig nem sikerül a pályázat, akkor cigaretta

nélkül próbálom fenntartani az

üzletet, esetleg veszek egy lottógépet,

hogy felpörgessem kicsit a forgalmat.

Nem mindenki látja ilyen optimistán a

trafiktörvénnyel járó változásokat. Egy

belvárosi, cigarettát is áruló üzlet vezetôje

felháborodásának adott hangot: –

A kormány tulajdonképpen egy 1945-ös

osztrák törvényt húzott elô, amit egykor

azért alkottak meg, hogy a Tabacok létrehozásával

„helyzetbe hozzák” a hadirokkantakat.

Vagyis, hogy ne az államnak

kelljen eltartania ôket. Egy dohánybolt

beindításához a hivatalos források

szerint nyolcmillió forintra van

szükség. Mint tudjuk, a pályázatok elbírálásánál

elônyt élveznek a rokkantak,

csökkentett munkaképességûek. Kérdem

én: honnan lenne nekik meg a kezdéshez

szükséges tôke? A cigarettán

amúgy is nagyon kicsi, 3,8 százalékos az

árrés. Ez konkrétan azt jelenti, hogy egy

800 forintos cigi esetében az árrés 25 forint.

Egy dohányboltban minimum kétháromszázmilliós

forgalmat kellene csinálni

a megélhetéshez – vélekedik az üzletvezetô,

majd felveti a jogbiztonság

kérdését is: – Két dolog is foglalkoztat.

Egyrészrôl, ha a dohányipar állami monopólium

lesz, mi a biztosíték arra,

hogy a jelenlegi 3,8 százalékos árrés néhány

éven belül nem csökken le egy-két

százalékosra. Semmi. Mert errôl nem szól

a törvény. Ahogy azt sem tudják még,

hogy lehet-e majd hírlapot, esetleg lottót

árulni a cigaretta mellett. Azt mondják,

még júniusig eldöntik. Vagyis úgy

kell benyújtani a koncessziós pályázatot,

hogy az ember nincs pontosan tisztában

a játékszabályokkal – foglalja össze saját

és több üzlettulajdonos kétségeit is

a vezetô.

Szabó Zoé

3


FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A Fidesz pápát intett a Szombathely melletti repülôtérnek

Hende Csaba szombathelyi országgyûlési

képviselô Szombathelyen,

Orbán Viktor társaságában bejelentette,

hogy a Vát–Porpác települések

mellé tervezett, teherszállításra alkalmas

repülôteret az Orbán-kormány

inkább Pápán valósítja meg.

Mi közleményünkben jeleztük felháborodásunkat,

mely szerint döbbenetes,

hogy Orbán Viktor pár hete a Parlamentben

még azzal tréfálkozott,

hogy ha lesz pénze a kínaiaknak, akkor

lesz majd reptér Szombathely

mellett, most pedig azt jelenti be kormányának

szombathelyi tagja, hogy a

szombathelyi adófizetôk pénzébôl is

egy másik régióban valósul meg a

reptérberuházás. A szombathelyi Fidesz

erre azt reagálta: „A soha, senki

által nem látott kínai, és az állítólagos

magyar befektetôk 2009 óta egyetlen

lépést sem tettek a projekt engedélyeinek

megszerzése érdekében”.

Orbán Viktor és a Fidesz szombathelyi

vezetôi, Hende Csaba, Puskás Tivadar,

Lazáry Viktor nem mondanak igazat!

Mivel a repülôtér Vas megye gazdasági

fejlôdésének sorsfordító fejlesztése

lett volna, nem hagyhatjuk,

hogy a közvéleményt a Fidesz valótlan

állításaival ismételten manipulálja,

ezért lássuk a tényeket:

Ez volt a cél

„A cél mindenképp az, hogy 2012-ben

már nemzetközi teherszállító repülôgépeket

fogadjon a cargo-reptér,

amelynek szomszédságában párhuzamosan

egy ipari park is kiépülne. Így

teljes üzemben összesen 2500-3000 ember

számára lesz itt munkalehetôség.”

2009. június. 08.

2007. június

A Vas Megyei Közgyûlés jóváhagyta

a nemzetközi repülôtér megvalósítását

elôsegítô – a SIA-PORT Kft.-vel kötendô

– együttmûködési megállapodást.

A megállapodást Kovács Ferenc

megyei elnök aláírta.

4

2009. június

Budapesten tárgyalt a tervezett reptérben

érdekelt kínai nagykövet, a sanghaji

polgármester és egy népes szakértôi

gárda a Vát és Porpác határában

megépítendô cargo-reptérrôl. Varga

Zoltán önkormányzati miniszter fogadta

a beruházásban érdekelt hazai

cég, a Sia-Port Kft. képviselôit, Kovács

Ferenc megyei elnököt és dr. Ipkovich

György szombathelyi polgármestert,

akik szintén támogatják a beruházást.

2009. december

A létesítmény elôkészítését végzô kínai

állami küldöttség a magyar kormánnyal

egyeztetett az aktuális tennivalókról,

december elején pedig az illetékes

parlamenti bizottság után az Országgyûlés

is rábólintott az Országos

Területrendezési Tervrôl szóló törvény

módosítására, nevezetesen nemzetközi

repülôtérré fejleszthetô területté

nyilvánította a Vát–Porpác területet.

2011. június 25.

Ven Csia-pao kínai miniszterelnök

magyarországi látogatása fordulópont

lehet Vas megye számára.

A gazdasági vezetôkkel érkezô politikus

Orbán Viktorral esedékes tárgyalásain

eldôlhet a Vát és Porpác közé

tervezett repülôtér sorsa.

2011. június. 26.

Tizenkét kétoldalú megállapodást írtak

alá Orbán Viktor miniszterelnök és Ven

Csia-pao kínai kormányfô jelenlétében.

Ezek egyike szerint a kínai fejlesztési

bank egymilliárd eurós hitelkeretet nyitott

a kínai vállalatok részvételével

megvalósítandó magyarországi projektek

finanszírozására. Kovács Ferenc fideszes

országgyûlési képviselô, megyei

elnök elmondta: elôkészítettsége alapján

szerinte a vasi reptérprojekt áll legközelebb

a megvalósításhoz. Kovács Ferenc

arra emlékeztetett, hogy a Savaria

Airport esetében minden feltétel adott

a munkák mielôbbi elindításához, s

ugyancsak a Vát és Porpác közötti területre

tervezett létesítmény mellett szól,

hogy a kínaiak zöldmezôs beruházásban

akarnak repülôteret, s hozzá kapcsolódóan

logisztikai bázist építeni.

2012. július 26.

Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés

elnöke nemrégiben Kínába utazott,

hogy többek közt a Vát–Porpáci

reptér ügyében is tárgyalhasson.

A kínai út részleteirôl az elnök ma

délelôtt a Megyeházán tájékoztatott.

Kovács kiemelte, nyolcéves elôkészítô

munka van a Vát–Porpáci

központ tervezésében. Egyúttal megköszönte

a Sia-Port Kft.-nek, hogy

olyan konkrét javaslatot és tervet

tudtak letenni az asztalra, amely

alapján Kovács szerint: „sikerre van

ítélve ez a történet”.

2012. augusztus 17.

A kormány visszavonta a Vas megyei

Vát és Porpác községek határában tervezett

cargo-repülôtér nemzetgazdaságilag

kiemelt státuszát. Kovács Ferenc

(Fidesz–KDNP), a Vas Megyei

Közgyûlés elnöke úgy látja, hogy a kereskedelmi

repülôtér reményei „nem

szálltak el”. Kovács Ferenc reményét

fejezte ki, hogy a mostani kormányhatározatot

egy újabb követi majd,

amely támogatásáról biztosítja a régió

számára fontos beruházást.

2012. október 1.

Orbán Viktor: „Nem látjuk komolynak

a befektetôi szándékot, ezért szüntette

meg a kormány a kiemelt minôsítést.”

2012. október 26.

A kormány szerdai ülésén döntött a NA-

TO-val már egyeztetve arról, hogy a pápai

repülôteret egy vegyes használatú

civil és katonai teherszállító gépek fogadására

is alkalmas intermodális logisztikai

csomóponttá fejlesztik – közölte

Hende Csaba honvédelmi miniszter.

2012. október 26. A repülôtér-fejlesztést

elôkészítô cég közleménye

„2010. tavasza óta 15 vezetô kormányzati

tisztviselôvel folytattunk személyes egyeztetéseket

a magyar kormány tagjai közül.

Ezúton köszönjük még egyszer azoknak,

akik segítôen viszonyultak a terveinkhez,

és támogattak minket. A helyi lakosság –

még ha egy ilyen érzékeny kérdésben érthetôen

némileg megosztott módon is –

egyértelmûen támogatott minket, népszavazásokkal

megerôsítve. A finanszírozási

kérdésekben, azok bizalmas, érzékeny

jellege folytán, szûkebb vezetô kormányzati

szereplôkkel egyeztettünk.”

A tények – álláspontunk szerint – önmagukért

beszélnek. Meggyôzôdésünk,

hogy több, becsületesen dolgozó

Vas megyei fideszes vezetôt saját

párttársai átverték, és az országunkat

lassan felfaló gazdasági csoportok érdekei

szerint hozták meg Budapesten

ezt a Vas megye számára kárt okozó

döntést. Azt, hogy Orbán Viktor és a

Fidesz szombathelyi vezetôi nem

mondanak igazat, az elmúlt két és fél

év kormányzati tárgyalásainak listája

is egyértelmûen alátámasztja:


2012. NOVEMBER 3.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

KORMÁNYZATI SZÓBELI

TÁRGYALÁSOK 2010.

MÁJUS UTÁN:

1.) Márton Attila Nemzetgazdasági

Minisztérium, légügyi biztos –

2010. júniusban írásos megkeresés,

majd július 5. elsô személyes

találkozó, majd októberben,

novemberben további találkozók,

a kínai partnercég és a kínai

nagykövetség részvételével,

illetve írásos kérdésekre válaszok.

Teljes körû finanszírozási

koncepció ismertetése 2010

novemberében

2.) Becsey Zsolt Államtitkár Nemzetgazdasági

Minisztérium – személyes

találkozó 2010. október 13.,

majd november 9.; kínai finanszírozási

tárgyalásokra való hivatalos

informáló levél átadásával

3.) Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes

– személyes találkozó,

2011. július 5., dr. Puskás Tivadar

szervezésében

4.) V. Németh Zsolt államtitkár,

Vidékfejlesztési Minisztérium –

személyes megbeszélés július

28-án elôször, majd számos

alkalommal,

5.) Urbán Zoltán MFB vezérigazgató-helyettes

– személyes találkozó

2010. szeptember, október

6.) Kusai Sándor pekingi nagykövet

– 4 éve tájékoztatás, közös

tárgyalások

7.) Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési

miniszter 2010. december

– Pekingi Nagykövetségen találkozó

a sanghaji partnercég

európai igazgatójával, majd

személyes találkozó Budapesten

2011. szeptemberben, addig

pedig írásos tájékoztatások

és kérelmek. A miniszterelnöki

egyeztetések után HírTvben

erôsítette meg a kormányzati

tárgyalások tényét.

8.) Dr. Hende Csaba honvédelmi

miniszter 2010. december 27. –

telefonos egyeztetés Puskás

Tivadar szervezésében

9.) Halasi Tibor államtitkár, Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium –

2010. november, személyes tájékoztatás

10.) Mendelényi Dániel Nemzeti

Fejlesztési Minisztérium – 2011

májusától folyamatos személyes

és írásos tájékoztatás, egyeztetés,

mind Budapesten, mind

Pekingben, kínai partnerekkel

közösen is

11.) Rozgonyi Árpád Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium – 2011. július

26-án személyes egyeztetés,

majd írásos tájékoztatás

12.) Schváb Zoltán helyettes államtitkár

és Kocsis Tamás kabinetfônök-helyettes,

Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium – 2011. januárban

írásos tájékoztatás, majd

februárban személyes tájékoztatás

a beruházás teljes részletezésérôl,

a kínai partnerek kéréseirôl,

visszajelzés kérésérôl

13.) Kínai–magyar miniszterelnöki

találkozó utáni tájékoztatóra

kiemelt státuszú meghívás –

2011. április

14.) Horváth Marcell kabinetfônök,

Nemzetgazdasági Minisztérium

– 2012. február, személyes tájékoztatás

a beruházással kapcsolatban

15.) Nemzetgazdasági Minisztérium

kínai osztálya számára tájékoztató

anyagok 2012-tôl,

majd tájékoztató a 2012. április

miniszterelnök-helyettesi

találkozóhoz

KORMÁNYZATI ÍRÁSOS

TÁJÉKOZTATÓK:

1.) Fellegi Tamás miniszter – 2010.

szeptember 28., válaszlevelében

Kovács Ferenc megyei közgyûlés

elnökének Márton Attilát nevezi

meg felelôsnek a projektért,

aláíró Fellegi Tamás

2.) Matolcsy György miniszter –

2010. október 27.; írásos megkeresés,

megyei kormánypárti,

megyei országgyûlési képviselô

aláírásával – Kovács Ferenc,

V. Németh Zsolt, dr. Puskás Tivadar,

dr. Hende Csaba, Ágh Péter,

Básthy Tamás, Bebes István,

dr. Gulyás Gergely

3.) Orbán Viktor miniszterelnök

számára – 2010. október 22.,

írásos levél, érintett önkormányzati

vezetôk által aláírva

4.) ITD munkatársaival írásos, személyes,

folyamatos egyeztetés

NEMZETKÖZI EGYEZTETÉS:

1.) Kínai Nagykövetség illetékes

munkatársaival, nagykövettel

5 éven keresztül

2.) Amerikai Nagykövetség illetékes

munkatársaival 2 éven keresztül

3.) Kínai miniszterelnök-helyettessel

személyes tárgyalás, ahol

támogatásáról biztosította a

projektet

4.) Sanghaj polgármester-helyettesével

és Sanghaj Gazdasági

Bizottságának elnökével több alkalommal

tárgyalások, akik támogatták

a kezdeményezést

5.) Air China Cargo elnökével, Hainan

Airlines elnökével, Shanghai

International Airlines Cargo vezetô

munkatársaival, Shanghai

High-Tech Ipari Park managementtel

tárgyalások, akik támogatták

az elképzelést

6.) 2010. november: Kínai Kereskedelmi

Minisztérium támogató

levele, finanszírozási tárgyalások

megkezdésére engedélyezéssel

7.) Kínai és amerikai partnereink

több millió dollár értékben költöttek

elôkészítésre, tervezésre

és szerzôdésekre

Dr. Ipkovich György

országgyûlési képviselô

Dr. Nemény András

országgyûlési képviselô

Dr. Czeglédy Csaba

szombathelyi frakcióvezetô

MSZP Vas Megyei és

Szombathelyi Szervezete

Fizetett politikai hirdetés (X)

IDÔJÁRÁS-ELÔREJELZÉS

Dátum

Idôkép

Hômérséklet

Nov. 3., szombat

Szeles idô várható

2˚C

12˚C

Nov. 4., vasárnap Esô várható 6˚C 14˚C

Nov. 5., hétfô Esô várható 6˚C 11˚C

Nov. 6., kedd Zápor várható 3˚C 10˚C

Nov. 7., szerda Zápor várható 2˚C 10˚C

Nov. 8., csütörtök Zápor várható 1˚C 9˚C

Nov. 9., péntek Zápor várható 1˚C 8˚C

5


VISSZAPILLANTÓ

Orbán Viktor az Illés Akadémián

Mint arról múlt heti számunkban beszámoltunk,

a LUK Savaria Kft. új

üzemcsarnokának avatására városunkba

érkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök

a gyárlátogatás után az

Illés Béla Futball Akadémiára ment,

ahol dr. Puskás Tivadar polgármesterrel,

helyi politikusokkal, valamint az

akadémia vezetôjével hosszan értekeztek

a magyar futball helyzetérôl,

valamint az akadémia mûködésérôl,

szabályairól, rendszerérôl. A miniszterelnök

újabb pályák építésére biztatta

a helyieket, s közben figyelemmel

kísérte a meccset, amit látogatásakor

játszottak a szombathelyiek a

Vasas ellen. Két érdekesség is kísérte

a programját, elsôként megtekinthetett

egy újraélesztési gyakorlatot a kihelyezett

sátorban, melynek végeztével

egy egyedi feliratozású Haladás–Illés

Akadémia-mezt kapott ajándékba

a miniszterelnök, majd pedig

megismerkedett az akadémia egyik

legtehetségesebb játékosával, Rácz

Barnabással. A látogatás egy zárt ajtós

tárgyalással ért végét, melyen elhangzott,

hogy a város segíthetné az

akadémiát abban, hogy új pályák

épülhessenek a fiataloknak. Orbán

Viktor a nap kezdetén a polgármesteri

hivatalban is tárgyalt a városvezetéssel,

egyebek mellett a sporttelep

kérdésérôl. Kiderült: a kormány támogatja,

hogy a Rohonci úti Haladás-stadion

a MÁV-tól ingyenesen önkormányzati

tulajdonba kerüljön (részletek

lapunk közgyûlési tudósításában),

továbbá a volt megyei

temetkezési vállalat állami tulajdonrészét

is megkapja a város.

Megint nem volt gáz a HVSE-nél

A szolgáltató kikapcsolta a gázt a hét

elején Haladás VSE létesítményeiben,

az egyesület ugyanis mintegy hat

és fél millió forinttal tartozik. A helyzet

már fennáll egy ideje, de csak

most, a hideg idô beköszöntével vált

valóban jelentôssé a probléma: a

csarnokban öt fok körülire hûlt a

hômérséklet, a tornászok múlt héten

kesztyûben edzettek, igaz rövidebb

ideig a megszokottnál. Pintér Zoltán,

a Haladás VSE ügyvezetô elnöke egy

sajtómegkeresésre elmondta, hogy valóban

tartozásuk van a szolgáltató felé.

A szerdai közgyûlésen is szóba

került a téma, és délutánra már

megoldódott a helyzet. Molnár Miklós

alpolgármester bejelentette, hogy a

gázszolgáltató cég gyors reagálásának

köszönhetôen visszakapocsolták a

fûtést a létesítményekben.

A Jobbik az igazságot akarja

„Köszönjük Fidesz! – Búcsút mondhatnak

a vasiak a repülôtérnek” címmel

hívott össze sajtótájékoztatót

kedden Balassa Péter, a Jobbik szombathelyi

önkormányzati képviselôje

és Rába Kálmán, a Jobbik Vas megyei

közgyûlési képviselôje. Rába Kálmán

elmondta, hogy a Jobbik mindig is

figyelemmel kísérte a váti reptér

ügyét, s emlékeztetett az állítólagos

„elôrehaladott tárgyalásokra és a

kivitelezésre jelentkezô kínai cégre”.

A jobbikos képviselô egy stratégiai

vitaanyagot is bemutatott, mely

szerint a vasi fejlesztések között elsô

helyen szerepel a váti reptér kérdése.

Balassa Péter és Rába Kálmán

tudni szeretnék az igazságot: Vas

megye helyett miért Pápán valósul

meg a beruházás?

Szombathely visszavár!

Ötödik állomásához érkezett a Szombathely

visszavár elnevezésû programsorozat,

amelyben az önkormányzat

öt nagyvállalattal (BPW, LUK,

EPCOS, JABIL, DELPHI) együttmûködve

igyekszik a nagy szakmai beruházásokhoz

elegendô szakembert a városba

„csábítani”. Múlt szombaton megtelt

a városháza nagyterme, a diákokat

Molnár Miklós alpolgármester

köszöntötte, majd arról beszélt, hogy

mivel a Szombathely–Szentgotthárd–Zalaegerszeg-térség

hamarosan

kiemelt jármûipari centrummá válik,

szakképzett munkaerôre lesz szükség.

A gazdasági fejlôdéshez mûszaki

szakemberekre, mérnökökre van szükség,

s aki ezt az irányt választja, annak

hosszútávra lehet biztosítva a jövôje.

Molnár Miklós a távlati célok között arról

is szólt, hogy Szombathelyen felsôfokú

mûszaki képzés indítását is szorgalmazzák.

A Szombathely visszavár!

program következô állomása a 7–8.

osztályos diákok szüleinek szóló összevont,

városi szülôi értekezlet lesz.

Szeretteinkre emlékeztünk

Csütörtök délután a Jáki úti temetô

ravatalozója elôtt tartották a halottak

napi városi megemlékezést, melyen

a polgármesteri hivatal Versmondó

Stúdiója a Vas megyei Önkormányzat

Vagyonkezelô Kft. kegyeleti

ágazatával közösen adott irodalmi

mûsort. Az emlékmûsort a történelmi

egyházak képviselôinek közremûködésével

ökumenikus ima követte.

Dr. Puskás Tivadar polgármester

ellátogatott és megkoszorúzta a

Jászai Mari utcai cigány holocaust emlékmûvet,

majd a Kálvária domb

alatti 83. gyalogezred emlékére emelt

elsô világháborús szoborkompozíciót,

ezután a Jáki úti temetôbe ment,

ahol ugyancsak koszorút helyezett a

„Kürtös szobra” elnevezésû elsô világháborús

emlékmûre, „A második világháború

szombathelyi áldozatainak

emlékmûvére”, valamint „Az embertelenség

áldozatainak” emlékmûvére

is.

FOTÓ: GARAI ANTAL

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-tól vagy este 20.00-tól másnap reggel 8.00-ig

tart. Az ügyelet november 3-tól november 9-ig.

3., Szo – Levendula, Zanati út 70. (TESCO), 506-112 20.00– 8.00; 4., V –

Nova Ôrangyal, Újvilág u. 1. (INTERSPAR), 313-300 19.00–8.00; 5., H –

Szent Márton, Szent Márton u. 18., 318-438 19.00–8.00; 6., K – Pelikán,

Semmelweis u. 4–6., 500-440 20.00–8.00; 7., Sze – Rókus, Gábor Áron u.

12., 510-312 20.00–8.00; 8., Cs – Stromfeld, Stromfeld A. u. 15., 801-230

20.00–8.00; 9., P – Panacea, Dolgozók útja 35., 324-500 19.00–8.00.

RENDELÉS: NONSTOP

Szombathely, Bartók B. krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

www.allatkorhaz.com

6


2012. NOVEMBER 3.

ANNO

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A Szent Erzsébet-templom története

„A mezôváros polgárai a XIV. század

elején a falakon kívül a Gyöngyös áradásos,

vizenyôs rétjén a város szegény betegeinek

ellátására istápolyt építettek,

amelynek kis kápolnáját a nemrég szentté

avatott Árpád-házi királylány, Erzsébet

tiszteletére szentelték.” A Fô téren található

ferences templom az elmúlt évszázadok

során megannyi érdekes történet

részese volt…

Szent Erzsébet-templom, ezzel a címmel

jelent meg írás 1981-ben a Tájak, Korok,

Múzeumok kiskönyvtára sorozatában,

amely részletesen ismertette a templom

történetét. Szent Erzsébetrôl kapta tehát

a nevét az istápoly, II. András királyunk

leányát „szerte a világon mindenütt

úgy tisztelték, mint a betegek pártfogóját,

s a kórházak, istápolyok védôszentjét.

A XIV. század közepén szörnyû pestisjárvány

söpört végig Európán. Egyes

források szerint mintegy 25 millió ember

esett áldozatául a fekete halálnak az

öreg kontinensen. „A kis szombathelyi

lazarétumban is sokan pusztultak el a járvány

idején, sokáig nem is merészelt senki

a közelébe menni a fertôzött épületnek:

üresen romladozott, amíg Kálmán

gyôri püspök ferenceseket nem telepített

az elhagyott épületbe.”

A ferences rend tagjai már a XIII. században

megtelepedtek Magyarországon, IV.

Béla király például már az ô templomukban

temettette el magát. Az Anjou-királyaink

is támogatták a rendet, több

templomot kaptak meg a ferencesek.

„Amikor Károly Róbert természetes fia,

Kálmán lett a gyôri püspök (1337–1375),

az Anjou-hagyományokon nevelôdött

hercegben a ferencesek is támogatóra találtak.

Kálmán a Nápolyból jött Sienai János

fráter tanácsára, a szombathelyi

polgárok hozzájárulásával 1360-ban az

elhagyott szombathelyi istápolyt a ferenceseknek

adta.”

A rend tagjai beköltöztek az épületbe,

amelyet nyomban át is alakítottak.

Lebontották a korábbi kápolnát, és egyhajós

csarnoktemplomot emeltek.

A XVI. század elején a ferencesek pecsétjén

Szent Antal képe volt látható, így többen

azt a következtetést vonták le ebbôl,

hogy az újjáalakított templomnak

a páduai teológus volt a védôszentje.

Más adatok viszont arról számolnak be,

hogy Szent András tiszteletére emelték

a szombathelyi templomot. Ami biztos:

a törökök kiûzése után egy 1639-es

forrás „Szent Eörzsébet Asszoni kalastromban

leuô Franciascanus barátok”-ként

emlegeti az épület lakóit.

A török hódoltság idején egyébként ismét

kihalt a kolostor. „Amikor a török

visszaszorítása 1630-ben lehetôvé tette,

hogy újra birtokba vegyék és rendbeszedjék

a rongált és protestáns birtoklást

is elszenvedett templomukat és zárdájukat,

nyolcvanéves távollétet emlegettek.”

A zaklatott idôszak után Sennyei

István gyôri püspöksége idején térhettek

vissza a rend tagjai. Itt tért vissza ôsei hitére

Bethlen Gábor özvegye, Brandenburgi

Katalin, és az ô segítségével kezdôdhettek

meg a felújítási munkálatok.

Igen ám, de 1716. május 3-án hatalmas

tûzvész pusztított Szombathelyen.

Leégett „Pater Franciscanus Uraim Tornya

is, de a klastrom megh maradt”.

Csaknem 15 évig tartott a felújítás, akkor

épült meg a kolostor déli szárnya is.

A gótikus templom barokk köntösbe öltözött.

Legközelebb 1903-ban újították

fel a templomot, ekkor erôsítették

meg a szentély boltozatát.

A templom századokon keresztül buzgó

lelkipásztori székhely lett, de nem volt

plébánia. Mikes János szombathelyi püspök

1930-ban szervezte meg a helyi

plébániákat, és a ferences templom ettôl

kezdve lett Szent Erzsébetrôl nevezett

plébánia.

A Rákosi kommunista diktatúra idején,

1950. július 11-12. éjszakáján a ferenceseket

kényszerlakhelyre, Szécsénybe deportálták,

a plébániát a Szombathelyi

Egyházmegye vette át. Ebben az évben

talált itt otthonra a Vakok Intézete.

1989. március 8-án a megszüntetett

szerzetesi közösségek újra megkezdhették

mûködésüket. A szombathelyi ferencesek

1989. szeptember 4-én kezdték

meg újra templomukban a lelkipásztori

szolgálatot.

KI

A források felkutatásában

a Berzsenyi Dániel Könyvtár

munkatársai voltak segítségünkre.

Játék

Legutóbbi játékunk helyes megfejtése:

Bulgária. A Helena Szépségszalon

5.000 Ft-os kozmetikai utalványát

Mándli Éva, a Savaria Fórum-bögrét

Kanizsai György nyerte. E heti kérdésünk:

Mikor pusztított tûzvész

Szombathelyen? A helyes megfejtést

beküldôk között a Helena Szépségszalon

5.000 Ft-os kozmetikai utalványát,

valamint egy Savaria Fórum-bögrét

sorsolunk ki. A megfejtéseket

a szerkesztôség címére

(Szombathely, Semmelweis u. 2.,

Palace Irodaház, I. emelet), vagy az

ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk

november 8-ig. Kérjük, feltétlenül

írják meg telefonszámukat is!

7


Közgyûlés: megalakult a járási hivatal

Megalakult a járási hivatal, ám a szerzôdés

megkötése elôtt hevesen vitatkoztak

a felek a kérdésrôl. A szerdai

közgyûlésen szó volt még a Haladásról,

a közbiztonságról, a közvilágításról,

valamint a város környezetvédelmi

rendeletérôl is.

8

A közgyûlés elején elsôként dr. Puskás Tivadar

polgármester elevenítette fel az elmúlt

bô másfél hét legfontosabb eseményeit.

Kitért rá, hogy október 18-án

átadták a Csaba utcai felüljárót, „a hidat,

amely városrészeket, korszakokat, városvezetéseket

köt össze, és kényelmet, valamint

alternatív bevezetô utat biztosít

Szombathelynek”. A forradalmi megemlékezés

után három nappal a kormányfô

látogatott Szombathelyre, fontos

megállapodások születtek vagyontárgyakról,

emellett a miniszterelnök

felavatta a Luk új, hétszáz fôt foglalkoztató

gyáregységét. (Orbán Viktor látogatásának

további állomásáról lapunk 6. oldalán

olvashatnak.)

A polgármester felszólalása után az

ellenzék a MÁV-ingatlanokkal kapcsolatosan

tett észrevételeket. Dr. Czeglédy

Csaba (MSZP–SZTKE) szerint mindenképpen

nagy szó, ha sikerül valóban ingyen

megszerezni az említett területeket,

ugyanakkor arra emlékeztetett,

hogy a kormányzat valamennyi olyan

MÁV-ingatlant, amely nincs a vasúti

közlekedéssel szoros összefüggésben,

átadja az illetékes önkormányzatoknak,

tehát Szombathely esete nem példa

nélküli. A politikus rámutatott: az elôzô

és a jelenlegi városvezetés célja nem

tért el egymástól, a koncepció azonban

más volt. „Igaz, hogy mi pénzért jutottunk

volna hozzá a komplexumhoz,

azonban azt követôen mi dönthettünk

volna a sorsáról, mi lettük volna a terület

gazdája. Így viszont meg lesz kötve

a kezünk 15 évre, hiszen ennyi ideig csak

sportcélra lehet használni valamennyi részét

az ingatlannak. Ez pedig költségekkel

jár majd” – vélekedett a frakcióvezetô.

Marton Zsolt (Fidesz) alpolgármester

szerint örülni kell annak, hogy nem 600

millióért, hanem ingyen kerül a város birtokába

a terület, ugyanakkor megérti az

ellenzék reakcióját, hiszen 8 év szocialista

városvezetéssel még pénzért sem

sikerült pontot tenni az ügy végére.

„Közös célunk vált valóra, megnyitja a lehetôséget

a fejlôdésnek, amelyért

Czeglédy Csaba is még alpolgármesterként

dolgozott” – mondta az alpolgármester.

Lazáry Viktor (Fidesz) alpolgármester

szerint végre Szombathelyhez

került a belváros szívében egy területegyüttes,

amely rekreációs fejlesztésekre

tökéletesen alkalmas. Ugyancsak szóba

került, jelenleg nincs fûtés a létesítményben

(szerdán), emiatt sürgôs támogatást

kell nyújtani az egyesületnek.

Balassa Péter (Jobbik) erre úgy reagált,

hogy a Haladást az MSZP–Fidesz-házasság

bitorolja. Alkalmatlannak titulálta a

vezetést, és úgy vélekedett: ennyi pénzbôl

extratámogatás igénylése nélkül is lehetne

mûködtetni a Haladást. „Nem kaszinóznia

kellene az elnöknek, hanem

dolgoznia!” – fakadt ki a politikus, aki

sürgette, hogy mielôbb váltsák le a jelenlegi

vezetôt. Szakály Gábor (Fidesz) frakcióvezetô

szerint nem kampányolnia

kellene a jobbikos városatyának, hanem

cégvezetôknél kalapolnia az egyesületnek

támogatásért. A tanácsnok

emellett felhívta a figyelmét Balassa

Péternek, hogy egy civil egyesület belsô

ügyeibe nem szerencsés beavatkozni, így

hát abba a kérdésbe sem, hogy ki az elnök.

A MÁV-ingatlanokról még hosszasan

diskuráltak a felek, a vita azzal

zárult, hogy a stadion garantáltan marad

a Rohonci úton.

Ezt követôen az 1-es napirendi pont

került terítékre, amely a szombathelyi

önkormányzat és a kormányhivatal

között a járási hivatalok kialakításához

kötendô megállapodást taglalta. Elsôként

Harangozó Bertalan kormánymegbízott

(képünkön balra) kapott szót, aki ismertette

a közigazgatási átalakítás részleteit,

majd részletezte a kötendô kontraktust.

Szólt egyebek mellett a feladatátcsoportosításról,

a személyi és vagyoni

kérdésekrôl. Mint kiemelte: figyelembe

vették maximálisan a szerzôdés

összeállításakor Szombathely érdekeit. A

Petôfi Sándor utca 8. szám alatt, valamint

a jelenlegi okmányirodában látnák el a

járási feladatokat, az önkormányzat

megmaradna a város háza, azaz az önkormányzat

fennhatósága alatt maradna

a polgármesteri hivatal. „Hatékony, racionálisan

mûködô államigazgatási szervezetrendszer

jön létre, amely jobban ki

tudja szolgálni az állampolgárokat” – érvelt

a kormánymegbízott.

Az ellenzék részérôl többen azt sérelmezték,

hogy nem kapták meg idôben az

elôterjesztést, így nem is volt idô a szerzôdéstervezet

átgondolására. Dr. Czeglédy

Csaba azt kérte: elsô olvasatban tárgyalja

meg a testület e fontos kérdést,

aztán pénteken, rendkívüli közgyûlésen

hozzon döntést. „Ki lesz a járási hivatal

vezetôje?” – vetette fel a frakcióvezetô,

aki késôbb sorolta még a válaszra váró

kérdéseket: Lesz-e elbocsátás az önkormányzatnál

az átszervezés miatt? Miért

nem kér pénzt az önkormányzat az ingatlanok

használatáért? A politikus

kiemelte: 2010-ben a választópolgárok

a helyi ügyeket a megválasztott képviselôkre

bízták, nem a kormányhivatalra,

nem messzirôl jött emberekre.

Dr. Szakács Dávid (Fidesz), a pénzügyi, gazdasági

és jogi bizottság elnöke azt mondta:

olyan megoldást kell találni, amely

mindkét félnek elégedettségére szolgál.

És e döntés nem tûr halasztást. „Az utol-


2012. NOVEMBER 3. KÖZGYÛLÉS

só pillanatig történtek az egyeztetések,

történelmi jelentôségû változás elôtt állunk,

mindannyiunk közös érdeke, hogy

a helyi közigazgatás a leghatékonyabban

tudjon mûködni” – érvelt a fideszes városatya.

Dr. Horváth Attila (MSZP–SZTKE,

képünkön jobbra) úgy fogalmazott: sérti

a szervezeti és mûködési szabályzatot

az az eljárás, amelyet most rá akar kényszeríteni

a városvezetés a képviselôkre.

Ennyi idô alatt ugyanis nem lehet érdemben

tárgyalni ilyen súlyos kérdésrôl, tette

hozzá. Balassa Péter diktátumnak nevezte

a szerzôdéstervezetet, hiszen ha a

képviselôk nem támogatják a kontraktust,

akkor is életbe lép az. A Sandyhurrikánhoz

hasonlította a járási rendszer

kiépítését, mondván: mindent visz, de

nem tudni, mekkora kárt okoz. Dr. Szakács

Dávid reagálásában az ellenzéki felszólalásokat

zavarkeltésnek titulálta, és azt kérdezte:

a szocialisták miért nem szakmai

hozzászólásokkal járulnak hozzá a vitához?

Dr. Horváth Attila azt mondta: az

nem lehet érv arra, hogy késôn kapták

meg a képviselôk a szerzôdéstervezetet,

hogy „éjjel-nappal dolgoztak” a kontraktus

összeállításán, majd bejelentette,

hogy frakciójuk a törvénysértés miatt kifogással

él. „A városvezetésnek 3 hónap

kevés idô volt ahhoz, hogy a szombathelyi

polgárok életét jelentôsen befolyásoló

döntést elôkészítsék” – fûzte hozzá. Dr.

Czeglédy Csaba még annyit jegyzett

meg, hogy meggyôzôdése szerint alig

több mint egy évig lesz mûködôképes a

járási rendszer, emellett továbbra is arra

a kérdésre várt választ: lesz-e elbocsátás

az átszervezés miatt.

Dr. Puskás Tivadar szerint a járási rendszer

betagozódik a magyar közigazgatás

rendszerébe, méghozzá az állampolgárok

érdekében. Vannak olyan feladatok,

amelyek állami jellegûek, ezek most

visszakerülnek a megfelelô helyre. „Jobbá

válik a közigazgatás, ennek vagyunk

a részesei” – hangoztatta a polgármester.

A vita zárásaként Harangozó Bertalan kapott

szót. Mint fogalmazott, üzemeltetési

szerzôdést kötnek a felek, az ingatlanok

nem tulajdonba kerülnek, az állam

használati jogot kap. „Korrekt megállapodást

kötünk, egyetlen ingatlan sem cserél

majd gazdát. Az alaptörvényben szerepel,

hogy a nemzeti vagyonnak két eleme

van, az egyik az önkormányzati tulajdon.

Ingyenes használatbavételi jogról

beszélünk, nem vagyonelemek átadásáról.

A jegyzôre telepített államigazgatási

feladatellátás tekintetében jelent csak

változást a járási rendszer, az önkormányzat

autonómiája nem csorbul. A kölcsönös

érdekek figyelembe vételével kívánunk

megállapodni. A megállapodás

során senki nem kerül majd az utcára” –

zárta a szavait a kormánymegbízott.

A közgyûlés szünetében sajtótájékoztató

keretében Harangozó Bertalan kormánymegbízott

és dr. Puskás Tivadar polgármester

aláírták a járási hivatal felállításáról szóló

megállapodást. – Hatékonyan, célszerûen,

átláthatóan kívánjuk az államigazgatási

feladatokat ellátni – húzta alá a

kormánymegbízott. Jelenleg 86 hivatalban

folyik a megyében államigazgatási ellátás,

és a tervek szerint közel 170 megállapodást

köt majd a kormányhivatal az egyes

önkormányzatokkal.

A Haladásnál megoldódott a fûtésprobléma,

jelentette be a szünet után Molnár

Miklós (Pro Savaria) alpolgármester,

akinek Balassa Péter gratulált, majd javaslatot

tett, hogy az alpolgármester vállaljon

szerepet az egyesület vezetésében.

A pápai repülôtér is szóba került. Dr.

Czeglédy Csaba szerint nem született jó

döntés, és felvetette: vajon a kínai cégek

használják-e majd a NATO-kötelékbe

tartozó, részben katonai funkciókat ellátó

bázist. „A kormánynak joga van

dönteni, de nem kellene félrevezetni a

szombathelyieket” – mondta. Egy másik

témát is szóba hozott a politikus: a Körmendi

úton, a pláza mellett sikerült

egy „fantom balra kanyarodási lehetôséget”

csinálni, ez pedig korrupciógyanús.

A polgármester úgy reagált, hogy

mindenképpen kivizsgálják az ügyet.

Kôvári Attila (MSZP–SZTKE) arról szólt,

hogy szerinte sötét a város, a Fô téren,

és más helyeken is gyakori a szolgáltatás

kimaradása. Az E.ON-nal kötött szerzôdés

felülvizsgálatát kérte a szocialista

képviselô.

Horváth Attila azt kérdezte egyebek mellett,

hogy igaz-e az a hír, miszerint a Savaria

Karnevál Alapítvány tartozik még a

2011-es rendezvény miatt a SZOVA-nak.

A szocialista képviselô arra is kíváncsi volt,

hogy az oktatási intézmények államosítása

miatt nem kell-e visszafizetni majd a pályázatokon

nyert uniós pénzeket, mivel akkor

azt garantálta a pályázó, hogy öt évig

nem változtatja meg a fenntartó személyét.

Dr. Puskás Tivadar az elsô kérdésre azt

mondta: informálódnak a karnevállal

kapcsolatos kérdésben, és válaszolnak is

majd arra. A második felvetéssel kapcsolatban

úgy reagált: meggyôzôdése, hogy

nem alakít ki olyan helyzetet az adminisztráció,

hogy a támogatás összegét

vissza kelljen fizetni.

Késôbb Horváth Csaba (Fidesz), a közbiztonsági

bizottság elnöke Balassa Péter egy

korábbi közgyûlési felszólalására reagált,

amelyben a bizottságot, valamint az

ô munkáját kritizálta. A fideszes városatya

kiemelte: a jobbikos politikus korábban

azt sérelmezte, hogy a rendôri vezetôk

eltitkolnak súlyos bûncselekményeket,

emellett Balassa Péter azt is követelte,

hogy a rendôri vezetôk számoljanak be

a közbiztonság helyzetérôl a bizottság

elôtt. Mint kiderült, ez megtörtént (igaz,

azon az ülésen nem volt ott Balassa Péter,

mert másik bizottsági ülésen volt), és

az adatok alapján Szombathely a közbiztonságot

tekintve országosan elôkelô helyen

áll. Horváth Csaba kiemelte: Balassa

Péter nincs tisztában a bizottság kompetenciájával.

Ezen aztán még hosszasan elvitatkoztak

a felek…

A környezetvédelmi szabályok is szóba kerültek

késôbb. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária

(Fidesz) azt mondta: fogadóóráján többen

azt sérelmezték, hogy vannak, akik vasárnap

is használnak motoros fûnyírókat. Lendvai

Ferenc (Fidesz) szerint is pontosítani kell például

az avarégetés szabályait. Marton Zsolt

egyetértett a felvetésekkel azzal a kiegészítéssel,

hogy vasár- és ünnepnapokon este hat

után és délelôtt 10 elôtt ne lehessen használni

a motoros berendezéseket. Balassa Péter

is támogatta az elképzelést, ám azt nem

tudja, ki ellenôrzi majd a szabály betartását.

Dr. Czeglédy Csaba szerint épp az ilyen szabályoknál

lenne komoly feladatuk a civileknek,

ám a rendelettervezetben nem találja

ennek nyomát. Arra emlékeztetett, hogy

a törvény kötelezôvé is teszi, hogy a környezetvédelmi

civil szervezetek véleményét ki

kell kérni ilyen témában. Dr. Puskás Tivadar

abbéli aggályának adott hangot, hogy e szabályozás

nem feltétlenül harmonizál az

uniós jogszabályokkal. Marton Zsolt szerint

ettôl nem kell tartani. Abban maradtak,

hogy e kérdést a jogtudó emberek tisztázzák

majd. Végül az a döntés született,

hogy a következô közgyûlésen újratárgyalják

majd e kérdést.

SaFó

Fotó: Bonyhádi Zoltán

9


„A futballmaffia csak röhög rajtam…”

Egy évvel ezelôtt, egy borongós novemberi

szerda estén a Hali kupameccset

játszott Székesfehérváron.

Ez önmagában nem bírt nagy jelentôséggel,

paprikás meccsen nyert a

házigazda, ám e találkozó egy embernek

biztosan örök életére emlékezetes

marad. Aczél Zoltán akkor

irányította utoljára Guzmicsékat.

A lefújás után meggyanúsították

bundavádakkal, elôzetes letartóztatásba

került, majd a szövetség eltiltotta

a kispadtól. A 46 esztendôs

szakember ma már képes elôre tekinteni,

nem akar véget vetni az életének.

Tudja, hogy kik húzták csôbe,

egy cseppet sem fél, hiszen a futballmaffia

tagjai tisztában vannak vele:

nem tud köpni, hiszen nem tud semmit.

Aczél Zoltánnal beszélgettünk…

– Egy esztendeje, november utolsó

napján Fehérvárra utazott a csapat.

Volt bármiféle elôjele annak, hogy

így ér véget a találkozó?

– Semmi, az égegyadta világon! Aki

lop, csal, hazudik, zsarol, veszteget, az

mindig tart a lebukástól. Miután én

nem így éltem az életem, meg sem fordult

a fejemben, hogy így járhatok. Parázs

meccset vívtunk a Vidivel: össze is

szólalkoztam Paolo Sousával, még a lefújás

után is szócsatáztunk. A fehérváriak

akkori pályaedzôje, Bekô Balázs

nyugtatott; valahogy az volt az érzésem,

hogy ô sem értette a portugál tréner

kirohanását. Már kezdtem lehiggadni,

tereltem be a srácokat az öltözôbe,

amikor villant a vaku. Ekkor

egybôl indultam a „fény felé”, mondván,

biztos újságírók faggatnak majd

a meccsrôl. Nem ôk voltak… Itt egy két

másodperc ki is maradt nálam, csak arra

emlékszem, hogy csattant a bilincs.

Néhányan azóta felvetették, hogy

miért voltam ilyen készséges a hatósághoz.

Kérdem én: mit kellett volna tennem?

Ellenállnom? Egyébként nem

kívánom senkinek ezt a szitut, borzalmasan

éreztem magam. Eltelt egy év,

de még mindig nem tudtam megnézni

az akkor készült felvételeket. Aljas

módon megrendezett színjáték fôszereplôje

lettem: újságírók hada várta

már a pillanatot, hogy mikor vezethetnek

el rabláncon. Néhány embernek

szúrtam a szemét, most már tudom,

hogy kik voltak a „jóakaróim”, és nekik

köszönhetôen megaláztak, tönkretették

az életét egy háromgyermekes

10

családapának. Gusztustalan, vérlázító,

felháborító, ami a magyar futballban

folyt a 2000-es évek elejétôl. Ma

már pontosan tudom, hiszen az elmúlt

hónapokban beleástam magamat a témába

rendesen.

– Azzal vádolták önt, hogy két meccsen

úgy állította össze a csapatot, hogy az

tutira veszítsen. Hogy kell ezt csinálni?

– Jó kérdés, nem tudom. Két találkozóról

volt szó, mindkettô siófoki

edzôsködésem idején történt. Az

egyiknél állítólag nem volt pénzmozgás,

a másikon bundáztak néhányan.

Ez egy ZTE elleni meccs volt, mi hajtottunk

a bennmaradásért, ám végül

kikaptunk. Csank János, a zalaiak

akkori mestere elismerôen szólt a

gárdámról. És valóban: amikor átvettem

a Balaton-partiak irányítását, 8

pontunk volt, ennyit szedtek össze

Détári Lajossal. Mi tavasszal 20-at

szereztünk, és sokáig esélyünk is volt

arra, hogy meghosszabbítsuk élvonalbeli

tagságunkat. Nem sikerült végül.

De kérdem én: ha mi bundázunk, akkor

miért nem veszítettünk többször?

Miért küzdöttünk az utolsó

mérkôzésig? Azt gondolom, hogy

aki valaha is legalább egyszer megfordult

futballpályán, pontosan tudja,

hogy a bundázáshoz egy ember nem

kell, az pedig az edzô. Másrészt, ha én

csibész vagyok, miért csak néhányszor

küldtem pályára vesztes alakulatot?

Ha megjött a fûtésszámla, akkor direkt

vesztettünk? Nem életszerû…

Mint ahogy az egész történetem,

amibe belekevertek.

– A siófoki meccsekkel gyanúsították

meg. Az említett találkozókon kívül

volt olyan mérkôzés, amelyen azt érezte:

bundáztak a játékosai?

– Így utólag azt mondom, hogy bizony

több is. Az egyik éppen Szombathelyhez

köthetô, no nem, nem a Haladással történt

az eset. A DVTK-val érkeztünk a

Rohonci útra, a szombathelyieknél akkor

Róth Antal ült a kispadon. A Hali vezetett,

mi egy szabadrúgásgólból egyenlítettünk.

Aztán az utolsó percekben történt

egy s más… Mi vezettünk akciót, aztán

egy labdavesztést követôen olyan 25

másodpercnek voltam tanúja, amit ha

nem látok, nem hiszek el. Másnap jeleztem

az elnöknek, hogy szerintem néhányan

a csapatból veszteni akartak, ám

nem tudtunk mit tenni, szezon közben

voltunk, nem tudtunk kirúgni senkit a

csapatból. Engem aztán elküldtek, utánam

pedig mentek az említett légiósok

is… De említhetek még érdekes összecsapásokat

a REAC-nál eltöltött idôszakomból

is, ám ezek akkor még nem

tûntek fel. Ma, ismerve, hogy mi folyt a

magyar fociban, biztos vagyok benne,

hogy többször is manipulált eredmény

született. Azonban egy dolgot kiemelnék:

a Haladásnál remek focistákkal

dolgozhattam együtt, velük kapcsolatban

soha, egyetlen alkalommal sem vetôdött

fel, hogy bundáznának.

– Nem gondolja, hogy jeleznie kellett

volna a szövetség felé az említett eseteket?

– És miként lehetett volna bizonyítani

egy-egy esetet? Egy elpasszolás lehet

ügyetlen mozdulat, de lehet szán-


2012. NOVEMBER 3. SPORT • INTERJÚ

dékos cselekedet is. De nemcsak az én

csapataimnál voltak fura dolgok, ám a

többi edzô is hallgatott. Itt a bizonyításon

van a hangsúly, ha nem kapod

A TELJESÍTMÉNY SZÁMOKBAN

Aczél Zoltánnal a kispadon a Haladás

a 2010/2011-es szezonban 20 mérkôzésbôl

11-et megnyert, négyszer ikszelt,

5-ször kapott ki, gólaránya 34–17 volt

Keneseiéknek. A következô szezonban

17 bajnokin irányította a Halit Aczél: ekkor

a mutatója 4-5-8 volt. Összességében

a 37 Haladás-meccse közül 15-ször

gyôzelemre vezette a zöld-fehéreket a

46 esztendôs szakvezetô, 9 döntetlen

és 13 vereség szerepelt még a Hali neve

mellett az Aczél-érában. Aczél

Zoltán nevéhez egy rekord fûzôdik: hét

egymást követô találkozón csak az ô vezetésével

gyôzött a Rohonci úton az NB

I-ben a Haladás.

rajt a játékosodat, hogy pénzt vesz át,

akkor tulajdonképpen nincs mirôl beszélni.

Én minden egyes csapatomnál

úgy mutatkoztam be az öltözôben,

hogy tisztességes hozzáállást kértem a

futballistáktól. Voltak, akik ezt komolyan

vették, voltak, akik nem. Meggyôzôdésem,

hogy az edzôkollégáim is

többször tapasztaltak hasonló eseteket,

ám ôk sem szóltak korábban, senki

nem ütötte az asztalt. Most meg mindenki

nagyon meglepôdött, és úgy tett,

mintha ismeretlen dolgokkal szembesült

volna. Persze, így egy év távlatából,

kicsit lehiggadva azt mondom, megértem

ôket. Volt egy riválisuk, egy feltörekvô

tréner, aki most partvonalon

kívülre került. Egy konkurenciával kevesebb,

vagy úgy is fogalmazhatunk,

egy kispaddal több…

– Kemény szavak. Nem tart attól,

hogy megütheti a bokáját?

– A futballmaffia tagjai állítólag jókat

röhögtek rajtam, mondván, nem baj,

ha az Aczél szabadlábon van, úgysem

tud semmit. A szövetségtôl eddig sem

kaptam semmi jót, jogellenesen eltiltottak

a munkától. Azért az vicces,

hogy a szabály szerint MLSZ-rendezvényen

nem ülhetek le kispadra. No de

minden bajnokság MLSZ-rendezvény…

Ha valamely csapat felvállalna, akkor

tuti, hogy pert nyernénk az MLSZ ellen.

De olyan világot élünk, hogy senki nem

akar a hatalommal újat húzni. Ha az

volt a céljuk, hogy tönkretegyenek

egy olyan embert, aki élt-halt a fociért,

akkor jelentem, küldetés teljesítve.

– És hogyan tovább?

– Tartalékaimat feléltük, de muszáj elôre

tekintenem. Focival foglalkozom,

gyerekeket oktatok, ám a feladataim

zömét társadalmi munkában látom

el. A futballtól nem tudok és nem is

akarok elszakadni. Jelenleg is súlyos

anyagi problémákkal küzdünk, de

nem adom fel. Tudom, hogy mostanság

nem jópont velem barátkozni. Sokan

el is tûntek mellôlem, de azért szerencsére

maradt néhány barátom.

– Szombathelyen is?

– Igen. A Szombathelyen eltöltött idôszak

mindig emlékezetes és fontos része marad

életemnek. A Halinál olyan esélyt kaptam,

amilyenre korábban nem volt példa.

Megalapozhattam volna a jövômet, három

évre szóló kontraktust kívánt velem

kötni a klub. Aztán ebbôl sem lett semmi.

Nem, nem neheztelek az itteni vezetôkre,

annyi azonban nagyon jólesett volna,

hogy megköszönjék a munkám. Mert

igen is büszke vagyok, hogy remek játékosokkal

dolgozhattam együtt, és érhettünk

el közös sikereket! Négy pontja volt

a Halinak érkezésemkor, a végén 41-

gyel zártunk, és a 8. helyre futottunk be.

Azt gondolom, ezt a teljesítményt nem

kell különösebben megmagyarázni. „Így

tovább nem tudunk tartani, de köszi, amit

eddig tettél” – nagyjából ennyi lett volna,

amit szerettem volna hallani…

KI

A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K

SZÜLETÉS: Berényi Gábor és Pajor Judit Mária fia: Ferenc, Dömötör Balázs és Sásdi Viktória fia:

Botond, Horváth András és Szöllôsi Kármen leánya: Hanna, Szalay Gyula és Fülöp Viktória Mária

leánya: Emese és fia: Kristóf (ikrek), Dervalics Roland és Solymár Eszter fia: Hunor, Zsolnai Ferenc

Tamás és Komondi Gyöngyi fia: Áron, Tilinger Gábor és Kecskeméti Edit fia: Félix, Polgár Balázs és

Misik Anikó Márta leánya: Jázmin Anna, Horváth Balázs és Szôke Szilvia leánya: Réka, Cserkuti András

és Horváth Erzsébet leánya: Dia, Benke László és Simon Andrea leánya: Liliána Andrea, Gazda Zsolt

és Pintér Nikolett leánya: Nikolett, Pócza László és Gregorich Ágnes leánya: Regina, Nagy Gábor József

és Müller Éva Ágota fia: Zoárd Gábor, Horváth Ottó és Horváth Alíz fia: Misa, Orbán József és Kopcsándi

Katalin fia: Boldizsár, Böröndi Nándor és Fülöp Nikoletta leánya: Lili, Rácz Milán Attila és Csóka Enikô

Krisztina leánya: Léna, Vincze Zsolt és Huszár Bernadett fia: Gergô, Fazekas Balázs és Májrits Zita

fia: Kornél, Németh Szabolcs Imre és Szakály Hajnalka fia: Dominik, Ézsöl Attila és Vas Krisztina leánya:

Nóra, Tordy József és Karlovics Nikolett fia: Benedikt, Goór László és Bors Kitti Katalin fia: Botond

László, Horkits Ákos és Nagy Zsófia fia: Áron, Bolla Ferenc és Gordos Éva fia: Levente, dr. Német Levente

Barna és dr. Koka Katalin fia: Ádám, László Róbert József és Kiss Diána fia: Sebestyén, Németh Gábor

és Bôdy Beáta fia: Ákos, Péter Balázs és Máthé Enikô Zsuzsanna fia: Márk, Kovács Gábor és Olaszy

Eszter fia: Mátyás Gábor, Laposa Zoltán és Németh Ibolya fia: Bálint, Jankovics László Bence és dr.

Jójárt Ágnes Szilvia fia: Márton László, Mátyás Szabolcs és Németh Nikoletta leánya: Janka, Ambrus

János és Tóth Andrea fia: Dániel, Mersich Csaba László és Péntek Renáta fia: Milán Csaba, Garai Gergô

József és Móricz Márta fia: Levente, Tolmácsi Csaba és Tóth Eszter fia: Ádám, Szakál Zoltán és Már

Anikó Gyöngyi fia: Ábel, Gróf Péter és Bognár Gabriella fia: Zétény, Horváth Péter és Asbóth Ildikó

fia: Benedek, Katona Szabolcs és Horváth Edit fia: Nándor.

HALÁLESET: Pék Pálné Nagy Erzsébet, Holdosi Árpád, Szalai László, Bárdosy Károlyné Imre

Erzsébet, dr. Farkas Attila, Farkas Miklós, Várhegyi Jánosné Köncz Erzsébet, Sturm Imre András,

Polgár Ferenc, Baksai Zoltán Lászlóné Mészáros Rozália, Fábrics István, Csizmadia András, Keszte

Jánosné Horváth Margit, Farkas Ferenc István, Groszner Gyöngyi Mária, Bódi Ferenc, Imre Jánosné

Haraszti Anna, Király György, Heffler Gyula, Nagy Rezsôné Keserû Piroska, Zsunicsné Udvardi

Éva Hildegarte, Jáger Péter, Juhász-Tóth Róbertné Kovács Mária, Kisely Mihályné Dudás Etelka,

Kiricsi Miklós, Kovács Károlyné Czibók Matild Franciska, Sági Imre, Horváth László, Drenovácz

Elemér, Simon Péterné Horváth Zsuzsanna Mária, Bencsics József, Guttmann Miklósné Hompasz

Karolin, Cziráki Istvánné Vilics Mária, Nagy László, Lakner Imréné Németh Mária, Sándor István,

Gulyás Lajosné Komondi Anna, Kiss Lászlóné Sziklai Márta Terézia, Nagy László András.

WWW.BOROSTYANESKUVOISZALON.COM

Szombathely, Semmelweis I. u. 4–6.

Bejelentkezés: 06/94/338-133; 06/30/3352-180

11


KULTÚRA • INTERJÚ

Csiribiri

HALÁSZ JUDITTAL BESZÉLGETTÜNK

Nincs ember ebben az országban,

akivel ha barkóbáznánk, és azt mondanánk

neki, hogy Bóbita vagy Csiribiri,

ne vágná rá rögtön: Halász Judit.

Mindnyájan ismerjük, generációk óta

rajta és a dalain nôttünk fel, „vele”

ünnepeltük a szülinapokat, hajtottuk

esténként álomra a fejünket, ültünk

fel a Helikofferére, amikor pedig havazik

(zik-zik), nótáztunk együtt Micimackóval.

Mindenki Jutka nénije a

minap Szombathelyen járt.

12

Az MMIK nagyterme csordultig megtelt

családokkal. Csak úgy, mint mindig,

amikor Halász Judit áll a színpadon.

Gyerekek és szülôk együtt énekelték a

régi és új dalokat, mindenkit magával

ragadott a hangulat. A kicsik ujjongtak,

a nagyok pedig a dalok szárnyán

visszarepülhettek egy órácskára a múltba,

gyerekkoruk világába. Az est végén

sokan nem mentek még haza, „Jutka

néni” ugyanis az öltözôjében fogadta

a vendégeket, válaszolgatott a kérdésekre,

dedikált, s boldogságot ajándékozott

a látogatóinak.

– Volt, aki Sopronból, sôt Bécsbôl érkezett

a koncertre. Nagyon jól sikerült

az este, hallatlanul kedves volt a közönség.

Régi és új dalokat egyaránt éneklek,

a Csiribiri, az Almaszósz most is része

az elôadásnak, ezeket elsôsorban

a szülôknek szánom, hisz a koncertjeim

családi koncertek, a felnôtteknek is jár

némi öröm – mondja kedvesen másnap,

mikor sikerül beszélnünk. Sok ideje

ezúttal sincs, az unokájának épp most

vették ki a manduláját, és a nagyszülôknél

tölti a napot. – Most a férjem játszik

vele, aztán én vagyok a soros – ad

rövid magyarázatot, és bár még a

színházba is mennie kell próbára, csöppet

sem türelmetlen, barátságosan

válaszolgat a kérdésekre.

– Színésznôként kezdte a pályáját,

sôt a mai napig a Vígszínház oszlopos

tagja. Sokan talán nem is tudják ezt, hiszen

a dalai tették országszerte ismertté

és népszerûvé. Hogy került a

gyerekek világába?

– Életemben nem gondoltam, hogy

közel kerülök a gyerekekhez. Jó barátságban

voltam az Illés együttessel, különösen

Bródy Jánossal, ô segített hozzá

az elsô lemezhez. Amit tulajdonképpen

nem is gyerekeknek szántunk,

mégis náluk aratta a legnagyobb sikert.

Megzenésített verseket már régóta énekeltek

mindenütt, de ezzel valami egészen

új dolog körvonalazódott: a kicsik

számára keresni és énekelni verseket úgy,

hogy megértsék és élvezzék azokat.

A siker láttán a második lemezzel már

kifejezetten ôket céloztuk meg. Koncertekre

akkoriban egyáltalán nem gondoltam,

mígnem négy fiatalember bekopogott

a vígszínházi öltözômbe, mondván,

szívesen kísérnének élôben. Ôk voltak a

Bojtorján együttes tagjai. Nem vettem

komolyan az ajánlatot, igazság szerint

gyorsan túl akartam lenni a beszélgetésen,

hogy próbálhassak, ezért beleegyeztem.

Aztán amikor legközelebb visszajöttek,

azzal álltak elô, hogy szerzôdtek

két koncertre Szentendrén. Na, ekkor

már „muszáj” volt odafigyelnem rájuk,

nem volt visszaút. Ez lett az elsô fellépésem

énekesnôként. Rettentôen féltem.

Nem tudtam, hogy álljak a gyerekekhez,

nem tudtam, hogy van-e érzékem ahhoz,

hogy kommunikáljak és megtaláljam

a közös hangot velük. Engem lepett

meg a legjobban, hogy végül mennyire

érdekesnek találtam az egészet, talán a

legérdekesebbnek egész életemben.

Teljesen elbûvölt a gyerekközönség.

– Soha nem bánta, hogy mindenki

Jutka nénijeként vált népszerûvé, nem

pedig színésznôként?

– Egyáltalán nem. Azon a nyáron, amikor

az elsô lemezem megjelent, két filmet

forgattam, és még fogalmam sem

volt arról, milyen folytatás vár rám.

A színházban mindvégig játszottam, de

köztudott, hogy a színház nem képes

olyan könnyen eljutni mindenkihez.

A Vígszínház közönsége ismert, mint színésznôt,

a vidékiek kevésbé. De rengeteg

tévéjátékban is szerepeltem, ezek

valamennyiünknek meghozták az ismertséget.

Idôvel túl sok lett a felkérésem,

és sok olyan is akadt köztük, amivel

nem tudtam közösséget vállalni. Ezzel

szemben a koncerteken azt mondtam,

amit akartam, azt csináltam, amit

akartam, vállalni tudtam magam.

– A többit pedig ismerjük. Húsz lemeze

jelent meg az elmúlt évtizedekben,

s a gyerekkoncertek lassan családi

koncertekké nôtték ki magukat. Lesz

folytatás?

– Igen, lesz. Tervezem az új lemezt, és

gondolkodom sok minden máson is,

most azonban színházi feladataim vannak,

illetve néhány családi ügynek kell

pontot tennem a végére. Emellett rengeteg

elfoglaltság jutott az év utolsó

két hónapjára. A következô napokban

két televíziós mûsorban kell megjelennem,

egy rádiós beszélgetésen, több

koncertem lesz Budapesten és vidéken

is, és próbálok a színházban is.

– Jut még ideje valamire?

– A családra mindenképp, ôk a legfontosabbak.

Három unokám van, négy és

nyolc év közöttiek. Négy évet Amerikában

töltöttek, most viszont itthon

vannak, és azóta a nagymama szerepre

is sokkal több idô jut. Minden nap

eszembe jut valami, hogy mi az, amit

még nem tanítottam meg nekik. Azt

gondolom, hogy a nagymama és az

anya feladata, hogy a gyerekek megkapják

az érzelmi adományokat.

Az apától pedig a biztonságot. Így lesz

kerek a világuk. Emellett kell, hogy találjanak

magukban valami tehetséget,

amiben elmélyülhetnek, amivel

szeretnek foglalkozni, és amit a késôbbiekben

tanulhatnak, hogy felnôtt

korukban örömét leljék a munkájukban

és az életben.

– Önnek mi volt ez a hobbi, ha volt

ilyen?

– A lovaglás. Egész életemben a lovardában

tanultam a legtöbbet. Emberségrôl,

a viselkedésrôl, a fegyelemrôl,

a koncentrációról, a barátságról, a kötelességtudatról.

A lovaglásnak nem a

lovon ülés az értelme, hanem az állattal

való kapcsolat. Energiát kell belefektetni,

minden nap ki kell menni hozzá,

meg kell etetni, kivinni a levegôre,

lecsutakolni, gondoskodni róla. És

mindennek a gyümölcse egy igaz barátság,

ami felkészít az életre. És ami

a mai napig kamatozik…

Szabó Zoé


2012. NOVEMBER 3.

TÁMOGATOTT

OLDAL

Sószoba: gyógyulás pirulák nélkül

Az ôszi-téli idôszakban is egészséges

szeretne maradni? Akkor jöjjön a Thököly

utcai SÓSZOBÁ-ba!

kély átmérôvel rendelkezô sószemcséket,

és így szemmel is látható sóködöt hozunk

létre. Ezek az igen apró szemcsék már képesek

eljutni a tüdô legmélyébe, a legkisebb

hörgôcskékbe is, vagyis ahol a valódi

probléma van.

Másrészt, a terápia során ionizált sót

használunk fel, ami tovább többszörözi

az eljárás hatásfokát. A kúra során a

belélegzett sószemcsék rátapadnak a káros

sejtekre, és elpusztítják azokat. Ezt

követôen az elhalt sejtek orrváladék

formájában, vagy köhögés útján kiürülnek

a szervezetbôl, és szépen kitisztulnak

a légutak és a tüdô. És bár sokan attól

félnek, hogy az ilyen helyiség a betegségek

melegágya lehet, ez tévedés.

Épp ellenkezôleg, ugyanis az ionizált só

teljes mértékben fertôtleníti a szobát,

olyan minôségû levegôt biztosítva, mint

amilyen kórházi mûtéteknél szükséges.

A sószoba klímája hangsúlyozottan gyógyítja

az asztma, az allergia, a szénanátha,

a krupp, a légcsôhurut, a hörghurut

és az arcüreggyulladással küszködôket.

Légúti gyulladásos betegségekben szenvedôknek,

dohányosoknak, de teljesen

egészséges városlakóknak is az immunrendszerük

preventív erôsítésére, a teherbíró

képességük fokozására ajánlható.

A kúra alkalmazása

A kezeléseket terápiás jelleggel javasolt

végezni. Asztmás, súlyosabb allergiás tünetek

esetén 20 alkalom javasolt, melyet

asztma esetén 1 év elteltével ajánlott

megismételni, megfázás esetén néhány

alkalom is elegendô. A kezelések hatékonysága

akkor szavatolt, ha 2 alkalom

között nem telik el több mint 48-72 óra.

Ezért egy héten minimum 2-3 látogatás

javasolt beütemezni a megfelelô eredmény

érdekében. Két látogatás között

minimum 6 óra szünetet kell tartani, de

akár naponta is lehet, sôt javasolt 1-1 órát

a sóban tölteni. Amennyiben volt fulladás

vagy elôfordult nehézlégzés, sípolás,

Az ôszi-téli idôszakban fellángolhatnak

az asztmás tünetek és gyakoribbak a légúti

megbetegedések, melyek kezelésének

egyik igen hatásos módszere Szombathelyen

a Thököly utcai SÓSZOBA. Ha

szeretné, hogy a gyerekeivel az idei tele

kicsit önfeledtebben telne, mint a tavalyi,

akkor látogasson el hozzánk.

Sajnos, sok felnôttet és gyereket az

ôszi-téli idôszakban folyamatosan köhögés

és orrfolyás kínozza, idônként megtoldva

lázzal és hörgôgyulladással, torokgyulladással

és hasonlókkal, amelyeken

már tényleg csak az antibiotikum kúra

segíthetett. Ez igazán elkeserítô lehet, érdemes

tehát megismerni a Thököly utcai

SÓSZOBA módszerét, hogy hogyan

enyhíthetôk a tünetek. Hogy ne kelljen

az idei telet is gyógyszerekkel átvészelni,

sôt hogyan lehet inkább elébe menni

a betegségeknek, hiszen tudjuk, hogy

a prevenció nagyon fontos.

A 100 százalékban természetes módszer

hatásossága orvosilag is igazolt, hiszen

a légúti betegségekre, asztmára szakosodott

Országos Tüdôgyógyász és Fül-orrgégész

Szakkollégiumok kiemelten ajánlják.

Nemzetközi kutatások megállapították,

hogy a felnôtteknél 88-90 százalék,

gyermekeknél 90-96 százalékban értek

el jelentôs javulást légúti betegségben

szenvedôknél.

Miért válasszák az „AREC” terápiát?

Sok mindent „ránksóznak” sószobaként,

de fontos tudni, hogy a hagyományos

sótéglával kirakott helysiégek

esztétikusak ugyan, de hatástalanok, hiszen

nem kerül só a levegôbe. A hagyományos

inhalációs, vagyis vízben oldott

sóval történô eljárás esetén a túl magas

páratartalom miatt a só nem jut le a tüdô

mélyére, a kishörgôkbe és a léghólyagocskákba.

Pedig pont ott van a

gyulladt és görcsös állapot, és ott gyógyíthatóak

a betegségek.

Mi ezzel ellentétben az otthon megszokott

komfortos környezetben, vagyis

szobahômérsékleten és a megszokott páratartalommal

AREC száraz eljárást alkalmazunk,

mely két dolognak köszönheti

hatékonyságát. Elôször is a legfontosabb,

hogy a levegôbe porlasztunk 0,5

és 5 mikron közötti, vagyis rendkívül cse-

külön fontos kihangsúlyozni az úgynevezett

szoktatási periódust, amelynek lényege,

hogy egy rövidített expozícióval

indítunk, azaz az elsô alkalom 15 perc,

a második 30 perc, a harmadik 45 perc.

Gyerekeknél ez a maximum, felnôtteknél

60 percben maximalizáljuk az egyes

kezelések idôtartamát. Erre azért van

szükség, hogy a szervezet hozzászokjon

a mikroklimatikus gyógyközeghez, és legyen

ideje reagálni.

A legjobb szakvéleményeink vannak,

többek között a Debreceni Egyetem

Orvosi Karának Kutatásetikai Bizottságától,

továbbá dr. Szilasi Máriától, a Tüdôklinika

professzor asszonyától. A Tüdôgyógyász

Szakmai Kollégium kiegészítô

eljárásként javasolja.

(x)

Várjuk szeretettel a gyerekeket és

felnôtteket egyaránt. Nem fognak

csalódni! Idôpont-egyeztetés: 06/30

434-6280, Szombathely, Thököly u.

12., www.soszoba.hu.

13


PROGRAMJÁNLÓ

• CIVIL

FOGADÓÓRÁK

Sági József, Szombathely 14. sz. választókerületének önkormányzati

képviselôje november 8-án (csütörtökön) 17.00 órától a

Szôlôsi Klubban (Szombathely, Pásztor u. 1.) fogadóórát tart.

Marton Zsolt, Szombathely alpolgármestere november 06-án

(kedd) 15.00–17.00 között fogadóórát tart a Városháza földszinti

kistermében. A fogadóórára a sorszámokat 13.00-tól az ügyfélszolgálaton

lehet kérni!

Lazáry Viktor, Szombathely alpolgármestere és a 11. számú választókerület

önkormányzati képviselôje november 7-én (szerdán) 18.00–20.00-ig a Weöres

Sándor Óvodában (Márton Áron utca 58.) alpolgármesteri és egyben képviselôi

fogadóórát tart. Alpolgármester úr továbbá november 7-én (szerdán) 20.00

órakor lakossági fórumot tart a Herman Ottó Szakközépiskola ebédlôtermében.

James, E. L.:

A SZÜRKE ÖTVEN

ÁRNYALATA

Bp. Ulpius-ház,

2012. 524 p.

Szent Márton-heti programok

Szent Márton emléknapján, november 11-én, és az ahhoz kapcsolódó idôszakban

az egyházi tiszteletadás mellett a gazdag néphagyomány is

megelevenedik. Szent Márton kultusza egyre erôsebb Szombathelyen,

ennek jegyében egyházi megemlékezések, lampionos felvonulás, színházi

elôadások, koncertek, kiállítások, nemzetközi kórustalálkozók, elôadások,

vetélkedôk, gyermekprogramok várják az érdeklôdôket. A részletes

programokról egy sajtótájékoztatón számolt be Grünwald Stefánia, az

Agora igazgatója, dr. Takátsné dr. Tenki Mária tanácsnok asszony, valamint

Molnár János püspöki titkár. A gazdag kínálatból szemezgettünk.

November 4-én, vasárnap 16.00-kor a Via Savaria pályázat támogatásából

megvalósult Szent Márton-templomról készült kiadványokat mutatják

be a Szent Márton Plébánián. November 8-án 16 órakor a Székesegyházban,

a Brenner János Általános Iskola növendékeinek

elôadásában misztériumjátékot tekinthetnek meg a látogatók Szent

Márton életérôl. 9-én, pénteken 17.45-kor lampionos felvonulás indul

a Székesegyház elôl, amely a Szent Márton-szobor megkoszorúzásával

ér véget. 10-én, szombaton az Agora munkatársai a Fô térre várják

a gyermekes családokat, ahol a „Márton-napi kirakóval”, vagyis szabadtéri

játszóprogrammal, ügyességi és gondolkodtató feladatokkal

járják körül Szent Márton legendáját. Ugyanezen a hétvégén tartják

a hagyományossá vált Szent Márton-napi országos nagyvásárt a Vasi

Múzeumfaluban, amelyre hazánk szinte valamennyi szegletébôl érkeznek

minôségi portékákat kínáló árusok, de persze az erdélyi kézmûipari

termékek sem hiányoznak majd a palettáról. Nagyszínpadi programok,

gasztronómiai ízkavalkád gondoskodik a jókedvrôl. November

10-én 10 órakor a Székesegyházban püspöki koncelebrációs szentmisét

tartanak, a fôcelebráns Várszeghi Asztrik pannonhalmi fôapát lesz.

A Szent Márton-napokhoz kapcsolódik a Híres szombathelyi nôk címû

könyvsorozat legújabb kötetének bemutatása is. Dr. Zsámbéki Mónika

mûvészettörténész Batthyány Erzsébet életét dolgozta fel, a dedikálással

egybekötött könyvbemutató a Szent Márton Plébánián és Látogatóközpontban

lesz november 11-én, vasárnap 16 órakor.

A kiragadott programok mellett számos kiállítás (Magyar Királyok Panoptikuma,

Átélt mítoszok, 100 éves a magyar cserkészet stb.), kézmûves foglalkozások,

családi játszóház, oratóriumi játékdélután, helytörténeti vetélkedô,

ingyenes idegenvezetés „Szent Márton nyomán”, egészségügyi

szûrések, színházi elôadások, a Four Bones Quartet: „Crossroads” lemezbemutató

koncertje, Soós Gábor orgonamûvész koncertje és Hobo-koncert

is tarkítja majd a programokat.

SaFó

Az erotikus, mulattató és mélyen

megindító Ötven árnyalattrilógia

olyan történet, amely

hatalmába keríti és birtokba veszi

olvasóját, azután mindig

vele marad. Amikor Anastasia

Steele, az irodalom szakos egyetemi

hallgató interjút készít

Christian Greyjel, az ifjú vállalkozóval,

gyönyörû, okos és

ijesztô férfival találja szemben

magát. A nem e világban élô és

ártatlan Ana megretten, amikor

ráébred, hogy akarja ezt a férfit,

és annak rejtélyes tartózkodása

ellenére kétségbeesetten

próbál közelebb kerülni hozzá.

Grey, aki képtelen ellenállni

Ana csendes szépségének, eszének

és független szellemének,

elismeri, hogy ô is akarja a

lányt de a saját feltételei szerint.

Ana, akit egyszerre ijeszt és

izgat Grey szokatlan szexuális

ízlése, habozik. Greyt minden sikere

– multinacionális vállalkozásai,

hatalmas vagyona, szeretô

családja – ellenére démonok

gyötrik és az önuralom kényszere

emészti. Amikor a pár vakmerô,

szenvedélyes viszonyba

kezd, Ana fölfedezi Grey titkait

és tulajdon, sötét vágyait.

Berzsenyi Dániel Könyvtár

www.bdmk.hu

14


2012. NOVEMBER 3. ÖNKORMÁNYZAT • KÖZÉRDEKÛ

NEVELÔSZÜLÔKET VÁRUNK!

A Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthon és

Általános Iskola felhívást tesz közzé nevelôszülôi feladatok ellátására. Várjuk

azokat a szombathelyi érdeklôdôket, akik elhivatottságot éreznek az

állami gondoskodás alatt álló gyermekek gondozására-nevelésére. Az új

program keretében, az arra alkalmas jelentkezôk számára a 60 órás felkészítô

képzés ingyenes. Jelentkezési határidô: 2012. november 30. Jelentkezni

személyesen: Vas Megyei TEGYESZÁ 9700 Szombathely, Vörösmarty

u. 11. sz. alatt (Gadavicsné Szabó Tünde) vagy tel.: 94/514-590, e-mail:

vasitegyesz@mail.datanet.hu.

SZOMBATHELYI ADVENT 2012

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. november 24-tôl

december 23-ig a város Fô terén karácsonyi vásárt tart. Felhívja a vásáron

részt venni kívánó kereskedôk, vendéglátók figyelmét, hogy az itt felállítandó

14 db 10 m 2 -es pavilon üzemeltetésére pályázatot lehet benyújtani

november 7-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályára.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó vállalkozás adatait, elérhetôségeit,

az érvényes kereskedôi, vállalkozói igazolvány (igazolás),

cégbírósági bejegyzés számát, keltét, az értékesíteni kívánt áruféleségek

felsorolását, a pályázat leadásával egy idôben 10.000 Ft bánatpénz befizetésének

igazolását. Az üzemeltetésre elsôsorban a kézmûves terméket,

házi készítésû csomagolt élelmiszert, egyéb saját elôállítású terméket,

az ünnephez kötôdô ajándékot, játékot, dísztárgyat, csomagolt édességet

forgalmazó kereskedôk jelentkezését várjuk. Vendéglátó tevékenységre

korlátozott számban van lehetôség. A pályázatok elbírálására

november 8-án kerül sor, a nyerteseket írásban értesítjük. A nem nyert

pályázók részére a bánatpénz visszafizetésre kerül. Kizárólag az ünnephez

kapcsolódó ajándéktárgyakat, kézmûves terméket, saját elôállítású

terméket, mûalkotást, édességet értékesítôk 167.000 Ft, kultúrcikket, játékot,

dísztárgyat, illatszert értékesítôknek 220.000 Ft, a többi termék értékesítônek

és a vendéglátóknak 290.000 Ft bérleti díjat kell fizetni a megnyert

pavilon után. Az üzemeltetési jogot elnyerô pályázónak a szerzôdéskötéssel

egyidejûleg a vásár kezdetét megelôzôen bérleti díjat egy

összegben meg kell fizetni. A bánatpénz a bérleti díjba beszámít. A versenytárgyalással

kapcsolatosan felvilágosítást ad a Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztálya (tel.: 520-315). A pályázati adatlap a szombathely.hu

honlapról letölthetô.

VÁROSI SZINTÛ SZÜLÔI ÉRTEKEZLET

Az öt legnagyobb vállalat, a BPW, a DELPHI, az EPCOS, a JABIL és az LuK

a következô években közel 2.500 fôt kíván alkalmazni.

A sikeres „Szombathely visszavár!” programsorozathoz kapcsolódóan a

cégek és a város közötti együttmûködés keretében egy városi szintû

összevont szülôi értekezletre kerül sor, amelyet az általános iskolák 7. és

8. osztályaiba járó, elsôsorban a mûszaki pálya iránt érdeklôdô tanulók

szüleinek szervezünk. A rendezvényen az érintett cégek vezetôi

tájékoztatást adnak az elhelyezkedési lehetôségekrôl, és ismertetik

azokat a felsô-, és középfokú szakképesítéseket, amelyekkel rendelkezô

fiatalokra a közeli jövôben szükségük lesz. A rendezvényre 2012.

november 9. napján 17 órakor kerül sor az Oladi Általános Mûvelôdési

Központ Színháztermében (Szombathely, Simon István utca 2-6.).

Dr. Puskás Tivadar polgármester

GYÛJTIK

A FALEVELEKET,

ÜLTETIK A FÁKAT

Ôsz derekán is rengeteg a

teendôje a Szombathelyi Parkfenntartási

és Temetkezési

Kft.-nek. Elsôdleges feladat

a lehullott lombok gyûjtése,

elszállítása. Ezt azonban

csak száraz idôben tudják a

parkfenntartó cég munkatársai

elvégezni. Amennyiben

nem esik az esô, akkor a

héten is folytatódik a lehullott

falevelek összegyûjtése.

A havas, fagyos, téli idô beállta

elôtt a játszóterek karbantartási

munkálataira is fokozott figyelmet

fordít a parkfenntartó.

Ahol szükséges, ott novemberben

még lenyírják a füvet.

Ha az idôjárás túl hideggé válik,

és állandó fagyok lesznek,

akkor elkezdik a tervezett favágásokat.

Az egységes utcafásítási

tervben foglaltak szerint a

Bem József utcában és a Forró

utcában nagyobb mértékû fakivágást

tervez az önkormányzat

parkfenntartó cége. Szombathely

más utcáiban csak egykét

fát vágnak ki.

Várhatóan november közepén

kezdi meg a cég a fatelepítéseket.

Ebben az évben is a fásítási

terv alapján végzik el a munkákat,

amelyek december közepéig

biztosan eltartanak. A teljes

fasorok ültetése mellett a

város több pontján is egy-két fa

pótlásával egészítik ki a meglévô

fasorokat. A fásításhoz kapcsolódóan

egyes cserjefelületek

felújítása miatt cserjetelepítési

munkák is megtörténnek. A lakótelepek

cserjefoltjai megújulnak.

A lakossági kérések figyelembe

vételével kerül sor ezekre a

munkákra: a lakosság biztonságérzetét

nagymértékben növeli

a cserjék magasságának

csökkentése, jobb lesz a területek

átláthatósága.

Szombathelyi Parkfenntartási

és Temetkezési Kft.

15


PROGRAMAJÁNLÓ

november 3–10.

november 3. (szombat)

A-Club

21.00 Csúcscelebek party

Palace Café

22.00 Fütyülôs koktélok

Cuba Café

22.00 Cuba Underground

november 4. (vasárnap)

Mesebolt Bábszínház

10.00 A rút kiskacsa

– bemutató elôadás

Szentháromság-szobor

A Honderû Asztaltársaság

megemlékezése az 56-os

forradalom és szabadságharc

leverésének emléknapja

alkalmából

18.00 Találkozás a Szentháromság-szobornál

(Fô tér).

Gyertyával vagy mécsessel

a kézben átvonulás az

Evangélikus Templomba

(Körmendi út. 2), ahol rövid

áhítat után megkoszorúzzák

az ’56-os forradalom

és szabadságharc és az

azt követô megtorlások

áldozatainak emléktábláját.

Filmvetítés (evangélikus

gyülekezeti terem): Emlékezzünk

a Hôsökre – 1956

Bevezetô beszédet mond:

Dr. Cholnoky Péter. A filmvetítés

után szerény vendégasztal

várja a megemlékezôket.

november 5. (hétfô)

Berzsenyi Dániel

Könyvtár

17.00 Milyen volt az emberiség

és a magyar költôk jövôképe?

Elôadó: Szilvási

Csaba

Cafe Frei

18.00 A Savaria Karnevál

legjobb fotói – kiállításmegnyitó

és eredményhirdetés

november 5–16.

(hétfô–péntek)

Agora–Gyermekek Háza

Márton-napi vásárfia

készítése

november 5–18.

(hétfô–vasárnap)

Agora–Mûvelôdési és

Sportház

Panoptikum kiállítás

november 6. (kedd)

Vas Megyei TIT

17.00 Ország-Világjárók

Baráti Köre. Északi hegyek

ölelésében. Elôadó: Lugosy

Piroska

NYME SEK C–épület

18.00 Hérincs Dávid elôadása

Zivatrok megfigyelése

Egyházasrádócon és környékén

címmel

november 7. (szerda)

Vas Megyei TIT

15.30 Hölgy Klub.

Az ismeretlen Albánia.

Vendég: dr. Lakotár

Katalin

Cafe Frei

17.00 Színházszerda. Aki

kérdez: Kiss Mari. Aki válaszol:

Csonka Szilvia

Bibliaiskolák Közössége

(Szabó M. u. 14.)

17.00 Élteden át tartson

erôd! címû programsorozat

elsô elôadása: Vedd

elejét a gyomorbajnak

címmel. Elôadó: Tóth Gábor

okl. élelmiszeripari

mérnök

november 8. (csütörtök)

Vas Megyei TIT

15.30 Szenior Klub. Portugáliai

élmények. Czeiner

Gábor okleveles építészmérnök

vetített képes

elôadása

Vas Megyei Levéltár

17.00 Bél Mátyás: Notitia

Hungariae novae címû

könyvének bemutatója

Szombathelyi Képtár

17.00 Kéky-Magyar Éva

festômûvész, grafikus

„Átélt mítoszok” címû

retrospektív kiállításának

megnyitója. A kiállítás

megtekinthetô december

15-ig.

Herényiek Háza

17.00 Velünk élô népmûvészet

– a gyermekkortól az

elmúlásig címmel sióagárdi

hímzésekbôl nyílik kiállítás

Bezákné Hargitay

Márta emlékére

Szombathelyi Zsidó Hitközség

Bernstein Béla Kulturális

Központ

16.00 Séták a szombathelyi

zsidóság múltjában

– Márkus Sándor hitközségi

elnökkel: A kile imaterme

(férfiaknak kipa/fejfedô

kötelezô) – találkozó

a hitközség épületének

bejáratánál

17.30 Mayer László levéltáros

(Vas Megyei Levéltár):

A szombathelyi gettó

1944-ben

november 9. (péntek)

Fô tér

13.00 Márton-napi kirakó

– szabadtéri játszóprogram

Vitalitas Galéria

16.30 Veres Éva ötvös iparmûvész

kiállításmegnyitója.

A kiállítás megtekinthetô

december 7-ig.

Agora–Mûvelôdési és

Sportház

19.00 Agora Fesztivál. Fellépôk:

30Y, Punnany

Massif, Intim Torna Illegál,

Elefánt

november 10. (szombat)

Fô tér

10.00 Márton-napi kirakó

– szabadtéri játszóprogram

Cafe Frei

14.00 Jánosi Sándor: Álom

vagy valóság … – könyvbemutató

november 10–18.

(szombat–vasárnap)

Zsidó Fesztivál Szombathely

5773 és SOHA Fesztivál – kisfilmek

a holokausztról.

Részletes program:

http://szombathelyizsido

hitkozseg.hu/fesztival

A Weöres Sándor Színház

elôadásai, november 3–9.

(szombat–péntek)

november 5. (hétfô)

19.00 Nevünk minekünk

nincs, mert minek – mozgásszínház

november 6. (kedd)

19.30 Széllel szemben –

poénok és poémák. Jordán

Tamás stand up estje

november 7. (szerda)

19.00 Tizenkét dühös

ember

november 8. (csütörtök)

19.00 Játék a kastélyban

19.00 Szigorúan ellenôrzött

vonatok

november 9. (péntek)

19.00 Játék a kastélyban

19.00 Szigorúan ellenôrzött

vonatok

november 19.

Szent Erzsébet-templom

Árpád-házi Szent Erzsébet

ünnepe

17.00 Esti dicséret a templomban

P. Rácz Piusz plébános

vezetésével

17.30 Ünnepi szentmise,

melynek fôcelebránsa P.

Hesz Dénes sümegi ferences

Agora–Savaria Filmszínház

(november 4–14.)

4–7. 13.30-kor, 15.00-kor és

16.30-kor

Albert Flórián 87’

Magyar dokumentumfilm

a „Császárról”, a ferencvárosi

legendáról, aki már életében

legendává vált

4–7. 4–5-ig és

7-én 18.00-kor

A boldogság sosem jár

egyedül 110’ (12)

Szinkronizált francia

romantikus vígjáték

4–7. 20.00-kor Kertvárosi

kommandó 102’ (16)

Amerikai vígjáték

4–7. 21.45-kor

Magic Boys 90’ (16)

Magyar vígjáték

4–7. 14.00-kor, 16.00-kor

és 18.00-kor

Asterix és Obelix: Isten

óvja Britanniát!

3D 110’

Szinkronizált francia–spanyol–

olasz–magyar családi vígjáték

4–7. 20.00-kor

007 – Skyfall 140’ (12)

Szinkronizált angol–amerikai

akciófilm

8–14. 13.30-kor

Albert Flórián 87’

Magyar dokumentumfilm

8–14. 8–12-ig és

14-én 15.00-kor

Mindenki a mennybe

megy 101’ (16)

8–14. 8–12-ig és 14-én

17.00-kor; 13-án 16.15-kor

A hatalom árnyékában

101’ (16)

8–14. 8–12-ig és

14-én 18.45-kor

A boldogság sosem jár

egyedül 110’ (12)

Szinkronizált francia

romantikus vígjáték

8–14. 8–12-ig és 14-én

20.45-kor; 13-án 20.00-kor

007 – Skyfall 140’ (12)

Szinkronizált angol–amerikai

akciófilm

8–14. 14.00-kor és

16.00-kor

Asterix és Obelix: Isten

óvja Britanniát! 3D 110’

Szinkronizált francia–spanyol–

olasz–magyar családi vígjáték

8–14. 18.00-kor

Shame – A szégyentelen

101’ (18)

8–14. 19.45-kor és

21.30-kor A maflás 105’

(12) Amerikai akció-vígjáték

16


2012. NOVEMBER 3.

P Á L Y A I N F Ó 2 0 1 2

w w w . n y u g a t r m k . h u

Oladi Általános Mûvelôdési Központ

Savaria Ifjúsági Centrum

Szombathely, Simon István u. 4.

Nyitva: csütörtök–péntek:

szombat:

Tornaterem (T)

9.00–17.00 óráig

9.00–16.00 óráig

A-8

A-7

Aulája (A)

A-2

A-5

A-6 A-4

A-1

A-3

LÉPCSÔ

T-9

T-8 T-7 T-6 T-5 T-4

T-22

T-21

T-20

T-19

T-3

Iskola Aulája (I)

I-3

INFOR-

MÁCIÓ

T-10

T-23

T-24

T-18

T-2

I-4

I-2

T-11

T-1

I-5

T-12

T-13

T-14

T-15

T-16

T-17

I-6

I-1

KIÁLLÍTÓK

Tornaterem (T)

T-1 Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola

T-2 Kölcsey Ferenc Gimnázium

T-3 VM DASZK Szakképzô Iskola VM

Középiskola, Mezôgazdasági Szakképzô

Iskola és Kollégium

T-4 Élelmiszeripari és Földmérési Szakképzô

Iskola és Kollégium

T-5 Bau-Extra Oktatási és Szakképzési Kft.

T-6 Herman Ottó Kertészeti,

Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási

Szakképzô Iskola és Kollégium

T-7 Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola

T-8 Hefele Menyhért Építô- és Faipari

Szakképzô Iskola

T-9 III. Béla Szakképzô Iskola és Kollégium

T-10 Premontrei Rendi Szent Norbert

Gimnázium

T-11 Magyar Honvédség

T-12 Dr. Nagy László Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani

Intézmény Speciális Szakiskola

T-13 Béri Balogh Ádám Posta- és

Bankforgalmi Szakközépiskola

T-14 Mûvészeti Szakközépiskola

T-15 Nagy Lajos Gimnázium

T-16 NYME Bolyai János Gyakorló Általános

Iskola és Gimnázium

T-17 Tinódi Sebestyén Gimnázium és idegenforgalmi,

Vendéglátói Szakképzô Iskola

T-18 Oladi Általános Mûvelôdési Központ

Teleki Blanka Középiskolája és

Szakiskolája

T-19 Horváth Boldizsár Közgazdasági és

Informatikai Szakközépiskola

T-20 Evangélikus Mezôgazdasági,

Kereskedelmi, Informatikai Szakképzô

Iskola és Kollégium

T-21 Nádasdy Tamás Közgazdasági,

Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium

T-22 Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola

és Kollégium Savaria Szakképzô Iskolája

T-23 Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola

és Kollégium

T-24 Szombathelyi Mûszaki Szakképzô Iskola

és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája

Aula (A)

A-1 Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképzô

Iskola és Kollégium

A-2 Jurisich Miklós Gimnázium és

Középiskolai Kollégium

A-3 Kanizsai Dorottya Gimnázium

A-4 Perintparti Szó-Fogadó Szombathelyi

Waldorf Óvoda, Általános Iskola és

Gimnázium Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény

A-5 Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási

Intézmény Vörösmarty Mihály

Gimnáziuma

A-6 Pécsi Tudományegyetem gészségtudományi

Kar Szombathelyi Képzési

Központ

A-7 BFI Felnôttképzési Közhasznú

Nonprofit Kft.

A-8 Brenner János Óvoda, Általános Iskola,

Gimnázium és Kollégium

Iskola Aulája (I)

I-1 Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Központja

I-2 EURES-T PANNONIA

I-3 Vas Megyei Tudományos Ismeretterjesztô

Egyesület

I-4 Türr István Képzô és Kutató Intézet

Szombathelyi Igazgatósága

I-5 Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

I-6 RITMO Gépjármûvezetô-képzô Kft.

17


Pályaválasztási és képzési kiállítás

Idén 15. alkalommal rendezi meg a Vas

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Központja a Pályaválasztási és Képzési

Kiállítást 2012. november 8–10. között

az Oladi Általános Mûvelôdési Központban.

A szervezôk várják a hetedik,

nyolcadik osztályos diákokat, a középiskolák

negyedik osztályos tanulóit,

de számítanak a pályakorrekció

elôtt álló felnôttek részvételére is.

Ezúttal mintegy 38 kiállító lesz jelen a háromnapos

rendezvényen, a középfokú

oktatási intézmények és a piaci képzô intézmények

mellett a munkáltatók is,

akik az iskola befejezését követô elhelyezkedési

lehetôségekrôl tájékoztatják a

diákokat. Az érdeklôdôk és szüleik kérdezhetnek

az iskolák képviselôitôl, és

megkapnak minden információt úgy az

elméleti képzésekrôl, mint az oktatott

szakmákról, a beiskolázás feltételeirôl.

A megszokáshoz híven a kiállítók nemcsak

bemutatkoznak, tájékoztatást adnak,

hanem törekszenek arra, hogy

szemléletes képet adjanak az iskoláról, az

oktatott szakmákról. A tanulók a helyszínen

bemutatót tartanak, tényleges munkát

végeznek. Dolgoznak a fodrász-,

kozmetikustanulók, megszépítik az arra

vállalkozó látogatókat. A péknek készülô

diákok jóvoltából lesz látványpékség

sok-sok finomsággal és kóstolóval, de

figyelemmel lehet kísérni a hidegtálkészítés

és -díszítés fortélyait, ötleteket lehet

gyûjteni az ünnepi asztaldíszítéshez,

gyakorolni lehet a szalvétahajtogatás

különféle módjait. A számítástechnika,

a mûszaki ismeretek iránt érdeklôdôk

is megismerkedhetnek a legújabb oktatási

eszközökkel. Bemutatót tartanak

az építôipar leendô mesterei, a kômûvesek,

az asztalosok, az ácsok és burkolók.

A kiállítás ideje alatt az emeleti klubtermekben

szakmai programokat tartanak,

és lesz „Tárlatvezetés” is, amelynek segítségével

a tanulók könnyebben tájékozódhatnak

a lehetôségekrôl.

Pénteken délután fél kettôtôl Szakmai

fórumot szerveznek az iskolák igazgatói,

pedagógusok és a pályaorientációban

érintettek részére. Elôadás hangzik

el többek között a szakképzés és a felnôttképzés

rendszerében várható változásokról,

új lehetôségekrôl és módszerekrôl

a pályaválasztási folyamat elôkészítésében.

Tizennyolc munkáltató nyújt lehetôséget

arra, hogy az érdeklôdôk üzemlátogatáson

is részt vegyenek, megismerhessék

egyebek mellett a munkafolyamatokat,

és a munkáltatói elvárásokat.

A szervezôk szórakoztató mûsorokkal is

várják a látogatókat: a színházteremben

az egyes szakmákhoz, illetve a tevékenységükhöz

kötôdô produkciókat mutatnak

be. Lesz zenés, sportos bemutató,

táncos mûsor, rendôri önvédelem és közelharc-bemutató,

formációs táncbemutató.

Sôt, grafológus is „dolgozik” majd

a helyszínen, „Mutasd az írásod, megmondom,

ki vagy!” címmel íráselemzéssel

segíti a fiatalokat a helyes döntés meghozatalában.

A rendezvény csütörtökön és pénteken

kilenctôl ötig, szombaton kilenctôl négyig

tart nyitva, a belépés ingyenes.

SaFó

A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai

Szakközépiskola és Kollégium

(9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.)

várja az érdeklôdô nyolcadikosok

jelentkezését az alábbi képzésekre:

• Közgazdaság ágazat

• 01 kódszámmal Pénzügyi-számviteli ügyintézô

(4+1 tanév)

• 02 kódszámmal, Pénzügyi-számviteli ügyintézô

nyelvi elôkészítô osztállyal (1+4+1 tanév)

• 03 kódszámmal, Pénzügyi termékértékesítô (bank,

befektetés, biztosítás) (4+1 tanév)

• 04 kódszámmal, Vállalkozási és bérügyintézô

nyelvi elôkészítô osztállyal (1+4+1 tanév)

• Ügyvitel ágazat

• 05 kódszámmal, Ügyviteli titkár (4+1 tanév)

• Informatika ágazat

• 06 kódszámmal, Gazdasági informatikus

(4+1 tanév)

Honlap: www.hbsz.sulinet.hu

Tájékoztató az 512-930-as telefonon, vagy

e-mailben is (akta@hbsz.sulinet.hu) kérhetô!

Jurisich Miklós Gimnázium és

Középiskolai Kollégium

A 2013/2014. tanévben tervezett csoportjaink:

5 évfolyamos képzési

formáink:

• 51 Arany János Tehetséggondozó

Program hátrányos

helyzetû tanulók számára

• 52 két tanítási nyelvû (magyar–angol)

tagozat

• 53 intenzív angol és német

nyelvi elôkészítô évfolyammal

induló gimnáziumi oktatás

(emelt óraszámú informatikával)

4 évfolyamos képzési

formáink:

• 41 emelt szintû idegen nyelvi

képzés (angol és német), fakultációs

lehetôséggel Utazás

és turizmus tantárgyból

• 42 emelt szintû biológia–kémia

tagozat

Központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, matematika) kell részt venni a kéttanítású

(angol) nyelvi csoportba és az Arany János Tehetséggondozó Programra

jelentkezô tanulóknak. Mindenki más általános iskolai eredményt (7. év vége, 8.

félév) alapján lehet a gimnázium tanulója. Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani

a gimnáziumba felvett gyermekek számára.

Jó iskolaválasztást kívánva, tisztelettel köszöntöm Önöket

a tantestület nevében: Horváthné Kutasi Mária igazgató

9730 Kôszeg, Hunyadi u. 10. • Tel.: (94) 360-131 • Fax: (94) 361-404

www.jurisich-koszeg.sulinet.hu • Az iskola OM kódja: 036725

18


2012. NOVEMBER 3.

P Á L Y A I N F Ó 2 0 1 2

ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS PÉLDAKÉPEK NYOMÁN

A PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUMBAN

Értelmet az életnek a jövô ad! A jövôt pedig tudatosan formálhatjuk,

ha vannak értékeink. Vitathatatlan, hogy

mindazt, amik vagyunk, és amivé válunk, sok tekintetben

találkozásainknak köszönhetjük. E szemszögbôl egyáltalán

nem mellékes, hogy egy serdülô fiatal – életszakaszának

talán legsérülékenyebb idôszakát – milyen környezetben,

kik között tölti el, mert feladata nem kevesebb, mint

az értékek elkötelezett belsôvé tétele.

A Premontrei Gimnáziumban zajló nevelômunka eredményességét

a közösségben élôk így fogalmazzák meg: „Nálunk

a tudás mellett a szív és a lélek is gazdagodik. Köztünk

több a mosolygó ember, mert emberségünk összekovácsol

minket.”

Egy iskolának nem az a feladata, hogy a felnövekvô generációnak

meggyôzôdéseket közvetítsen, hanem hogy

hozzásegítse tanítványait ahhoz, hogy a saját szemükkel

nézzék a világot. Célunk megláttatni a felnôtté váló ifjakkal,

hogy mi magunk is keresôk vagyunk, és ôket is a keresôk

útjára szeretnénk elvezetni. Bár valamennyien

egyénien gondolkodunk, érzünk és szeretünk, tudnunk kell,

hogy EMBERNEK lenni azt jelenti: különlegesek vagyunk.

Együtt képesek vagyunk élhetôbbé tenni ezt a világot nemcsak

a magunk, hanem barátaink, szeretteink és minden

embertársunk számára. Erôt meríthetünk ehhez egykori

igaz életû premontrei diákok és tanárok példamutatásából,

akiknek küzdelmeit megismerve megtanuljuk a legfontosabb

leckét: „A szeretet ott folytatja, ahol a tudás

abbahagyja.” (Aquinoi Szent Tamás) Így válik teljessé hitvallásunk:

AD OMNE OPUS BONUM PARATI – MINDEN

JÓRA KÉSZEN!

JÓ SZAKMÁVAL A JÖVÔBE!

SZAKKÖZÉPISKOLA (5 év)

• CAD-CAM INFORMATIKUS

• VENDÉGLÁTÁSSZERVEZÔ-VENDÉGLÔS

• MECHATRONIKAI TECHNIKUS

• FAIPARI TECHNIKUS

SZAKISKOLA (3 év)

• ASZTALOS

• VILLANYSZERELÔ

• GÉPI FORGÁCSOLÓ

• PINCÉR

• SZAKÁCS

• ELADÓ

III. BÉLA SZAKKÉPZÔ

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

9970 Szentgotthárd, Honvéd út 10.

Telefon: 94/ 554-217, 554-268

ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu

A kézilabda iránt érdeklôdôk csatlakozhatnak

a gimnázium kézilabdaosztályához!

Kérje részletes tájékoztatásunkat,

vagy látogassa meg honlapunkat:

www.belasztg.sulinet.hu

Élelmiszeripari és Földmérési

Szakképzô Iskola és Kollégium

Szombathely

Szent László király u. 10.

Telefon: 94/513-500

E-mail: efsz@efsz.sulinet.hu

Honlap: www.efsz.sulinet.hu

Felvételt hirdet nappali tagozaton

a 2013–2014-es tanévre.

ÉLELMISZERIPARI TECHNIKUS (4+1 ÉV)

SÜTÔ- ÉS CUKRÁSZIPARI

SZAKTECHNIKUS (+1 ÉV)

TAGZATKÓD: 10

FÖLDMÉRÔ ÉS TÉRINFORMATIKAI

TECHNIKUS (4+1 ÉV)

TAGOZATKÓD: 20

PÉK SZAKMUNKÁS (3 ÉV)

TAGOZATKÓD: 60

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ (3 ÉV)

TAGOZATKÓD: 70

19


Külföldön is elismert

szakképzések az „Orlayban”

1921-ben alapított iskolánk a megye és a város kereskedelmi,

vendéglátói és idegenforgalmi képzésének bázisiskolája

volt a múltban és a jelenben egyaránt. Megújult

intézményünk jelentôs tradíciókkal rendelkezik az idegen

nyelvi oktatásban és a gyakorlatorientált szakképzésben

egyaránt.

Szakközépiskolai osztályainkban két idegen nyelvet tanítunk.

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz, francia, orosz.

Gyakorlatorientált szakképzésünket évek óta a kamara

által ösztönzött duális formában szervezzük. Az iskolában

folyó elméleti oktatást több mint hetven vállalkozásnál

folyó gyakorlati képzés teszi teljessé. Az idegen nyelvi

oktatás és a gyakorlati képzés összekapcsolására jó lehetôséget

kínálnak a külföldi szakmai gyakorlatok Németországban,

Olaszországban és Ausztriában.

(X)

20

ÁTALAKUL AZ OKJ, szigorodni fognak a képzési feltételek!

Most még a régi követelményekkel, kedvezôbb áron tanulhat!

Kamatmentes részletfizetési lehetôség!

Oktatás, vizsgáztatás, könyvellátás egy helyen!

2012. NOVEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEINK:

• Adótanácsadó

• Mérlegképes könyvelô – vállalkozási szak

• Mérlegképes könyvelô – államháztartási szak

• Társadalombiztosítási és bérügyi szakelôadó

• Pénzügyi-számviteli ügyintézô

• Raktáros

• Nyilvántartási és okmányügyintézô

• Logisztikai ügyintézô,

kereskedelmi ügyintézô és

nemzetközi szállítmányozási ügyintézô

– 3 végzettség 1-ben

• Sportedzô, Sportoktató

• Pénzügyi Közvetítô Hatósági Tanfolyam

Jelentkezni lehet:

PERFEKT ZRT. VAS MEGYEI KÉPZÉSI KÖZPONT

(PTE EGÉSZSÉGÜGYI FÔISKOLA ÉPÜLETE)

9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em. 216.

Tel./fax: 94/345-220

e-mail: szombathely@perfekt.hu

www.perfekt.hu/vas

FNYSZ: 01-0507-04 • FAT: AL-0036


2012. NOVEMBER 3. P Á L Y A I N F Ó 2 0 1 2

Szakembereket a mezôgazdaságnak!

A Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában, térségi integrált

szakképzô központ tagjaként mûködô iskolánk elsôsorban

a mezôgazdaság számára képez szakembereket, de képzési kínálatunkban

megtalálható a környezetvédelmi ágazati, valamint

a közszolgálati, rendészeti szakmacsoportos képzés is.

Kiváló gyakorlati feltételekkel, jól mûködô, 300 ha-os tangazdasággal,

gépmûhelyekkel, fizikai, kémiai, biológiai, anyagvizsgáló

és hidraulika laboratóriummal segítjük a gépészet iránt

érdeklôdô fiatalokat a gyakorlatias, biztos tudás megszerzésében.

A falusi vendéglátók gyakorlatát tankonyhánkon, kertészetünkben,

lovardában szervezzük. Minden diákunk számára

biztosítjuk a gyakorlóhelyet tangazdaságunkban, illetve

megállapodás alapján egyéni gazdálkodóknál, vállalkozásoknál.

Külföldi (német, szlovén, szlovák) partnerkapcsolataink a

nemzetközi tapasztalatok megszerzésében segítik tanulóinkat.

Bejárni nem tudó diákjaink igénybe vehetik kollégiumunkat,

bejáró tanulóink menzai étkezést kérhetnek.

A tanulás mellett az egykori Erdôdy grófok több mint 50 ha-os

birtokán csodálatos természeti környezetben a pihenésre, a szórakozásra,

a kultúrált kikapcsolódásra is lehetôség nyílik. Az érdeklôdési

körök szerint indított szakkörök az ismeretbôvítést,

a sportfoglalkozások pedig az aktív pihenést szolgálják. Tanulóink

Balatonakaliban található Ifjúsági Táborunkat kedvezményesen

vehetik igénybe.

És hogyan vélekednek diákjaink?

„Ebben az iskolában megvan minden, ami kell. Jó hangulat, tanárok,

barátok és gyönyörû környezet.”

„Szeretek ebbe az iskolába járni. Tetszik, hogy sok mindenben kikérik

a véleményünket, beleszólhatunk itteni életünk dolgaiba.”

(x)

Szombathely, Hollán E. u. 13.

Tel.: 94/514-552

www.pandanyelvstudio.hu

Intenzív tanfolyam

30% kedvezménnyel

(nov. 3–dec. 30-ig)

ANGOL, NÉMET

ÉS OLASZ

NYELVTANFOLYAMOK

folyamatos kezdéssel

rugalmas idôbeosztással kezdôtôl

a felsôfokig.

PANNON NYELVVIZSGAIDÔPONTOK:

Angol: január 12.

Német: január 12.

Jelentkezési határidô: november 20.

Nyilvántartási számunk: 00491-2009 • Akkr.szám: AL -1157

VM DASzK, SZAKKÉPZÔ ISKOLA –

VM Középiskola, Mezôgazdasági

Szakképzô Iskola és Kollégium

(OM azonosító: 036410)

9751 Vép, Szent Imre u. 36–38. • Tel.: 94/543-200, Fax: 94/543-204

E-mail: titk@mezgazd-vep.sulinet.hu • Honlap: www.mezgazd-vep.sulinet.hu

Iskolánk az alábbi képzéseket ajánlja

a 2013/2014-es tanévben:

Szakközépiskola (4 év)

• Mezôgazdaság

• Környezetvédelem-vízgazdálkodás

• Mezôgazdasági gépész

• Közszolgálati szakmacsoport,

rendvédelmi szakközépiskola

Szakiskolai képzéseink (3 év)

• Mezôgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

• Mezôgazdasági gépész

• Kertész

Érettségire épülô szakmai képzéseink (2 év)

• Mezôgazdasági gépésztechnikus

• Mezôgazdasági technikus

Kollégiumi elhelyezést, szakmai gyakorlóhelyet biztosítunk.

Tanfolyami képzések (Ny. sz.: 17-0154-04)

• Aranykalászos gazda

• Építô- és anyagmozgató gépkezelôje

(targoncavezetô, földmunkagép-kezelô)

• Fakitermelô

• Kertépítô és -fenntartó

• Lakott-területi fakitermelô

• Méhész

• Parkgondozó

• Traktorvezetô (közúti jármûvezetô)

• 80 órás növényvédôszer-felhasználó

A tanfolyami képzéseink teljes kínálata megtalálható honlapunkon.

A szombathelyi

Herman Ottó

Szakképzô Iskola

a 2013/2014-es tanévben

az alábbi, szakmát adó

képzéseket indítja:

Érettségit adó szakképzések:

• Környezetvédelmi technikus

• Erdészeti és vadgazdálkodási technikus

• Parképítô és fenntartó technikus

Szakmunkásképzés:

• Dísznövénykertész

• Virágkötô és virágkereskedô

Középiskolai képzés:

• Illés Béla Futball Akadémia

Szombathely

Ernuszt K. u. 1.

www.hermanszombathely.hu

Érdeklôdni az iskolában a 94/512-420-as telefonszámon vagy személyesen.

21


Az élet áramlása

Bevezetô hétvégék Szombathelyen!

NOVEMBER 10–11., DECEMBER 1–2.

Részletek a www.bothmer.hu honlapon!

Méhes Csaba – pantomimmûvész

„A Bothmer-képzés során tudatossá vált bennem,

amit eddig csak ösztönösen éreztem; hogy valójában

mi egy mozdulat, miért olyan, amilyen,

honnan jön, hova tart, illetve hogy milyen hatalmas

jelentôsége van a mozgásnak, s miért van

szükség mozgásunk mûvelésére, ápolására.

A négy év tapasztalata hatalmas segítségemre

van a pantomim, a színpadi mozgás, a tánc oktatásában, és

nem utolsósorban alkotói munkámban.”

Sajgó Kornél – mérnök-közgazdász, röplabdaedzô

„A Bothmer-képzéssel egy idôben kezdtem pszichológiát

tanulni, és fantasztikus élményt jelentett

nekem az egyetemen tanultakat a Bothmer-gimnasztikában,

a játékokban, a gyakorlatban megélni.

A két képzés egymást erôsítette bennem.

Megtanultam átélni a mozgás örömét, az áramlást,

elengedni a teljesítményt. Nyitottabbá váltam, tapasztalatokat

szereztem a szabadságról és az együttmûködésrôl.

Képessé váltam jelen lenni, és tudom, mit jelent valóban

a másikra figyelni. Legalább olyan fontos számomra, mint maga

a képzés, hogy része lehettem egy nagyszerû társaságnak,

akikkel sokat és nagy odaadással dolgoztunk együtt, és akik

között igaz barátokra leltem.”

Kôszegvári Erika – tanár

„Kinyúlni a perifériára, »megérinteni« a végtelent,

majd megérkezni legbensôbb lényünkhöz, centrumunkhoz

– nekem ezt jelenti a Bothmer-gimnasztika.

Osztálytanítóként a Bothmer-gyakorlatok

sokat segítettek a különbözô életkorok minôségének,

lelki tartalmának gyakorlati megértésében,

megélésében. Segítettek közelebb

kerülni a gyermekekben zajló folyamatokhoz, változásokhoz.

A képzés egy jó csoportot, igaz barátokat, találkozásokat, a

tanulás mellett önfeledt örömet, kikapcsolódást, nevetést,

könnyûséget és nehézséget, magasságot és mélységet, valós

tapasztalatot adott az önismerethez.”

Az elhelyezkedésnél

nem mindegy, hogy

hol végzi

a tanfolyamot!

A VAGYONVÉDELMI

ORSZÁGOS

KIKÉPZÔ KÖZPONT

BIZTONSÁGI ÔR

Intenzív, OKJ-s

szakmunkásképzést indít

a szakmai szakszervezetek

ajánlásával, ORFK-vizsgával!

November 10-én és 17-én

SZOMBATHELYEN,

SÁRVÁRON és

KÖRMENDEN.

+36-30-981-19-83

Hétvégén is hívható!

Hölgyek, nyugdíjasok, pályakezdôk

jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu

Könnyû és gyors elhelyezkedés!

Fegyvervizsga 1 nap alatt!

NE HIGGY az átverôknek,

ÓVAKODJ az olcsó tanfolyamoktól!

Fnysz: 01022-2010

SANSZ FELNÔTTKÉPZÔ KFT.

Felnôttképzési nyilvántartási szám: 00741-2012

Képesítést adó képzéseink:

Szabásminta-szerkesztô, modellezô

Jelmez és alkalmiruha-készítô

Szabás-varrás alapfokon

TÛZVÉDELMI

ELÔADÓ ÉS

FÔELÔADÓ

tanfolyamok

indulnak

Szombathelyen.

Érd.: 06/20/436-5910;

info@feot.hu;

www.feot.hu

FEOT Kft. • Al.: 0331

Nysz.: 08-0041-05

Hobbi szintû tanfolyamaink:

Varrótanfolyam kezdô hobbivarrónôk számára

Varrótanfolyam haladó hobbivarrónôk számára

Foltvarró (patchwork) tanfolyam

RÉSZLETES FELVILÁGOSÍTÁS:

Ezredév Méteráru szaküzlet

Szombathely Kôszegi u. 1. sz.

Telefon: 94/340-740 Mobil: +3670/574-7271

Web: http://sansz.freewb.hu/

e-mail: sansz.fk@gmail.com

MERT MINDENKINEK VAN EGY SANSZA!

22


2012. NOVEMBER 3.

F E L N Ô T T O K T A T Á S • C S A L Á D I

Connecting The Next Generation

NEMZETKÖZI KONYHA

ARGENTÍN KONYHA

Angol nyelviskola gyermekeknek

3 hónapostól 14 éves korig.

A gyermekek korának és tudásának megfelelô angol

nyelvtanfolyamok, egyedülálló, 1985-ben szabadalmaztatott,

a világ 25 országában sikeresen mûködô, folyamatosan

fejlesztett anyanyelvi módszerrel és speciális tananyaggal.

Szombathely, Thököly u. 12. • Tel.: 30/267-9339

E-mail: szombathely@helendoron.com

MÁR KÔSZEGEN IS!

www.helendoron.hu

Argentína lakossága többnyire európai eredetû, csak kisebb részben

mesztic vagy indián. Ezért az olasz és a spanyol konyha hatása

ma is érezhetô az argentin étkezési kultúrán. Kialakulására

hatott a francia, a német és a svéd kultúra is.

Sok tésztát fogyasztanak, a legjellemzôbb azonban a marhahús.

Ez érthetô, hiszen az ország adottságai sokkal inkább kedveznek

az állattartásnak, mint a növénytermesztésnek. Tengerparti

ország lévén népszerûek a különbözô halak és tengeri herkentyûk,

amelyeket minden elképzelhetô módon fogyasztanak:

grillezve, sütve, marinálva, fôzve.

PUCHERO

Hozzávalók: 60 dkg sertéscomb,

1 db nagy csirkecomb, 5 dkg kolozsvári

szalonna, 10 dkg lángolt kolbász,

10 dkg csicseriborsó, 50 dkg

burgonya, 15 dkg sárgarépa, 25 dkg

kelkáposzta, 30 dkg vöröshagyma,

4-5 gerezd fokhagyma, 1 db darabolt paradicsomkonzerv (kb.:

40 dkg), babérlevél, kakukkfû, fehérborecet, chilipor, bors, só

A felkockázott vöröshagymát és szalonnát együtt olívaolajon

szép barnára pirítjuk. Hozzáadjuk a felkarikázott kolbászt

és a legalább egy éjszakára beáztatott csicseriborsót. Felöntjük

vízzel és ízesítjük babérlevéllel, kakukkfûvel, borssal, sóval.

Amikor a hús félig már megpuhult, beledobjuk a kicsit vastagabbra

karikázott répát. Közben a káposztát felkockázzuk,

a burgonyát felszeleteljük. Ahogy szépen puhul a hús, mehet

bele a burgonya, a káposzta és az aprított fokhagyma is.

Szépen lassan fôzzük; az utolsó 15 perben beleöntjük a paradicsomot

és hozzárakjuk a külön roppanósra pirított,

csontozott csirkecombfalatokat, utóízesítjük, fehérborecettel

savanyítjuk és készre fôzzük.

A középiskolás nyelvvizsgabajnok!

TÍZHETENKÉNT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA, KÉT ÉV ALATT 9!

Cz. Nagy Zsófia, a harmadikos

gimnazista beszél korosztályos

rekordjáról és az ehhez vezetô

módszerrôl – a Kreatív Nyelvtanulásról!

– Kedves Zsófia! Hogyan sikerült

18 évesen ezt a rendkívüli teljesítményt

véghezvinnie? Nyolc

középfokú nyelvvizsgájával

ugyanis nyelvtanulásban a középiskolások

egyéni bajnoka lett Magyarországon!

Kérem, sorolja fel

ôket idôrendi sorrendben!

– Nem lesz egyszerû, de megpróbálom

évekre bontani:

2010. március – spanyol, június

– német, szeptember – francia,

2011. január – olasz, május –

holland, szeptember – orosz,

2012. január – eszperantó, április

– dán, május – angol. A hollandot

leszámítva mind „origo”

típusú, elôtanulmányaim csak

angolból és németbôl voltak, a

többi nyelvet nulláról kezdtem.

– Hogy találkozott a módszerrel?

– Már általános iskolában is tanultam

nyelvet, de amikor gimnáziumba

kezdtem járni, kerestem

a lehetôséget, hogy hogyan

tudnék hatékonyabban tanulni.

Nagyapám, aki személyesen

ismeri a szerzôt, hívta fel a

figyelmemet a Kreatív Nyelvtanulási

Módszerre, mivel Ô is sikerrel

használta a tananyagot.

– Mi a tanulás menete?

– Ez egy egyéni nyelvtanulási

módszer. Otthon a saját tempójában

tud tanulni a tanuló, így

maga osztja be az idejét. Nyelvtani

szabályok mentén haladva

begyakorolja a beszédet és az

írást is. A tananyag minden

nyelvi létformára hat, tehát megtanít

írni, olvasni, beszélni és

megérteni a gyors beszédet.

– Hogyan gyakorolja a beszédet

egyedül?

– Úgynevezett beszédszimulációs

módon. A sok ezer kétnyelvû

feladatot idôre is el

kell végezni, olyan sebességgel,

ahogy magyarul beszélünk.

Ehhez minden segítséget

megkap a tanuló, megfelelô

szókincset, érthetô nyelvtani

magyarázatokat, CD-ket a kiejtés

elsajátításához.

– Hogyan tovább?

– Úgy döntöttem, hogy folytatom

a nyelvek tanulását, és

már az érettségi elôtt szeretnék

tíz nyelvvizsgával rendelkezni.

Kevés szabadidômben

elôadásokat tartok a módszerrôl,

hogy mások is megismerjék

és ôk is sikeres nyelvtanulók

legyenek. Így személyesen

is találkozhatnak velem az

érdeklôdôk.

– Kedves Zsófia, még sok további

sikeres nyelvvizsgát kívánunk!

www.kreativnyelvtan.hu

Angol, német, olasz, francia,

orosz, spanyol, portugál, holland,

svéd, norvég, dán, eszperantó

tananyagok megtekinthetôk

és 21.990 Ft egységáron

megvásárolhatók:

Szombathelyen a Megyei

Mûvelôdési és Ifjúsági

Központban

(MMIK, Ady tér 5.)

2012. november 6-án (kedd)

és november 13-án (kedd)

17–19 óráig.

Sárváron a Nádasdy-vár

Mûvelôdési Központban

(Várkerület 1.)

2012. nov. 9-én (péntek)

és november 16-án (péntek)

17–19 óráig

Info: Hudi Tibor

Tel.: 06 30/ 318-4953

23


Winners

ANGOL HASZNÁLT

RUHA

TELJES ÁRUCSERE!

November 7., szerda 8.00 óra

Petôfi S. és a Kôszegi u. sarkán.

A szlovén – magyar határon átnyúló

projekt keretében létrehozott új helyi termékeket és ételspecialitásokat

keresse az alábbi Vas megyei éttermekben:

Bognár Étterem 9941 Ôriszentpéter, Kovács szer 96.

Claudius Hotel 9700 Szombathely, Bartók B. krt. 39.

Május 1 Sörözô 9700 Szombathely, Szent István park

Pannónia Étterem 9700 Szombathely, Fô tér 29.

Ôrség Vendégház 9933 Ôrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 35.

Hotel Trófea 9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth u. 3.

Tóvendéglô 9700 Szombathely, Rumi Rajki stny. 1.

Hotel Lipa és

Étterem 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.

Hotel Piroska 9737 Bük, Kossuth u. 60.

Szombathely, Szily J. u. 40.

Tel.: 94/342-510, 30/216-3152

ANGOL, NÉMET, OLASZ

FRANCIA, SPANYOL

TANFOLYAMOK

INDULNAK

NOVEMBER 14-TÔL!

15 ÉVESEK VAGYUNK!

Ne hagyja ki

szülinapi

akciónkat!

Akár 15% kedvezmény!

*RÉSZLETEK A HONLAPON!

Nyilv. szám.: 18-0166-04 Akkr.sz.: 0349

www.zenitnyelviskola.hu

• Szôrme- és irhabundák, bôr- és tollkabátok

értékesítése, méretre készítése, tisztítása, javítása

• Bôrkabátok festése, felújítása

• Szôrmekiegészítôk, sapkák, kesztyûk forgalmazása

• Mindezt termelôi áron, közvetlenül a készítôtôl

Elérhetôségeink:

9700 Szombathely, Király utca 17.

Tel.: 0694/344-464 • Mobil: +3630/2657-318

E-mail: pinter.szorme@gmail.com

Honlap: www.pinterszorme.hu

Dr. Ogoliuk Leonid

általános orvos, homeopata

22 év homeopátiás gyógyítói tapasztalat,

Schüssler-sóterápia, fájdalommentes

allergiavizsgálat, fitoterápia

Rendel: keddenként

a Zöldpatikában, Óperint u. 12.

Bejelentkezés: 30/4383-929, 94/310-044

NOVEMBERI

ÁRESÔ

Összes

termékünkre

15%

kedvezmény

nov. 1-jétôl 15-ig.*

AGROKER ÁRUHÁZ

Részletek: 94/501-702

www.vasiagrocenter.hu

*A hirdetés felmutatójának.

A készleten lévô termékekre, alkatrészekre, munkadíjra.

November 5–11-ig ingyenes!

More magazines by this user
Similar magazines