Wm~ìoÄ{zÜuAjºnlŒ - Savaria Fórum

savariaforum.hu

Wm~ìoÄ{zÜuAjºnlŒ - Savaria Fórum

KIRENDELTSÉGEK

Szombathely, Petõfi S. u. 18. 94/512-665

Szombathely, Szûrcsapó u. 23. 94/510-055

Szombathely, Savaria tér 1/a 94/511-166

Ják, Szabadság tér 10. 94/556-015, 017

Torony, Rohonci u. 2. 94/352-008

Sárvár, Batthyány u. 43. 95/326-081

Körmend, Rákóczi u. 8. 94/410-313

Bük, Széchenyi u. 2. 94/558-322

Salköveskút, Március 15. tér 2. 94/555-055

Lukácsháza, Szombathelyi u. 6. 94/568-004

Kõszeg, Rákóczi F. u. 12. 94/563-132

Csepreg, Széchenyi tér 4. 94/565-230, 235

Gencsapáti, Szent Flórián tér 11. 94/324-479


2

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

NAPRÓL NAPRA

November 26. péntek

Virrasztás a világbékéért

Este 9 órától másnap reggel 9

óráig a Logo Ifjúsági Szolgálat a

Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi

Fõiskolai Kara Szombathelyi

Tagozatának hallgatói kezdeményezésére

beszélgetéssel, filmvetítéssel

egybekötött virrasztást

szervezett a világbékéért. Minden

korosztályból, sõt több világvallás

képviseletében is jelentek meg érdeklõdõk.

Utóbbi esetben lehetõség

volt egy ökumenikus oltár elõtti

elmélyülésre, imára, melyen helyet

kaptak a világvallások szimbólumai

és szent könyvei. Mindazok,

akik életük néhány percét, óráját

rászánták arra, hogy részt vegyenek

a programon, megbizonyosodhattak

arról, hogy mindannyiunk

lelkében ott él a vágy és a remény

egy békés világ után.

November 28. vasárnap

Vasi siker

a hegedûversenyen

Kiemelkedõ vasi sikerrel ért

véget a XI. Országos Koncz János

Hegedûverseny. A négynapos zenei

megmérettetésen az ország

legtehetségesebb fiatal hegedûsei

három korcsoportban mérték öszsze

tudásukat. A körmendi Nyári

Ernõ az elsõ helyen végzett, míg a

szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola

növendéke, Radványi Dóra a

második korcsoportban a harmadik

helyet szerezte meg. Vasárnap

délelõtt gálakoncerttel ért véget a

hegedûverseny. A záróünnepségen

az ifjú muzsikusok legjobbjai

léptek fel.

November 29. hétfõ

280 milliós támogatás

280 millió forintos támogatást

nyert idén a Mûvészeti Szakközépiskola

és Gimnázium az Oktatási

Minisztériumtól. Az 1975 óta

zenei, 1995 óta

képzõmûvészeti tagozatot

mûködtetõ

iskola képzõmûvészetis

diákjainak

továbbtanulási

eredményei országos

viszonylatban

a legjobbak.

A jelenlegi épü-

Fotók: Vass

let sok gondot

okoz, több tantárgyat

csak külsõ intézmények

termeiben

tudnak oktatni. Az oktatási

tárcától elnyert összegbõl hangszigeteléssel

látják el a zenészek termeit,

rézfúvós-, ütõs-, olvasó- és

számítástechnikai helyiségeket

alakítanak ki. A hároméves finanszírozási

tervben egy új szárny

építése is szerepel, ezt a képzõ- és

iparmûvészeti tagozat használni

fogja majd.

Elismerés Gothard Jenõ

emlékének ápolásáért

Rangos elismeréssel jutalmazták

a Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumért

Alapítványt. Egy nemzetközi

cégcsoport Természeti és

kulturális örökségért elnevezésû díját

és az ezzel járó kilencszázezer

forintot dr. Jankovics István elnök

vehette át. A fenntartó ELTE jelenleg

nehéz anyagi helyzetben van,

azonban az intézmény mûködésében

ez nem érezhetõ. Az alapítvány

az egyetemtõl kapott 30 millió forintból

gazdálkodik.

Magyarországon 1995-ben ítélték

oda elõször a díjat. A tudományos

intézmény a második helyezésért

járó rangot azzal érdemelte ki,

hogy méltó módon ápolta Gothard

Jenõ munkásságának emlékét,

amellyel a csillagász hozzájárult az

asztrofizika egyetemes fejlõdéstörténetéhez

– áll az indoklásban.

November 30. kedd

Ajándékbútorok

Négyszázezer forint értékû

bútort kapott az Aréna

óvoda néhány helyi vállalkozótól.

Az Aréna utcai

óvoda harmincegy éves

fennállása óta ugyanazokat

a bútorokat használták tárolásra

a gyerekek és az

óvónõk. Mostantól azonban

már színes szekrényekbe

és polcokra pakolhatják

játékaikat az óvodások. Az

intézményben a kilenc csoportból

három szobában

helyezték el az új tároló

elemeket. Emellett számos

régi szekrényt is felújítottak a szakemberek.

A segítõk személyes kapcsolatban

állnak az intézmény dolgozóival,

ezért ajándékozták meg õket.

December 1.

szerda

Petárdák

A Vám- és Pénzügyõrség folyamatosan

ellenõrzi a piacokat és

a pirotechnikai eszközöket árusító

helyeket. A rendõrség egyelõre

csak a forgalmazókat figyeli, december

7-tõl azonban közös akciókkal

vizsgálják a szabályok betartását.

Szombathelyen hat cég

rendelkezik a pirotechnikai eszközök

forgalmazásához szükséges

engedélyekkel. A petárdafajtákat

hatóanyag-tartalmuk mennyisége

alapján kategóriákba sorolják. A

kettes osztályba tartozó hang- és

fényhatású robbanóeszközöket a

tavaly életbe lépett törvénymódosítás

értelmében december 28-a és

31-e között vásárolhatjuk meg, de

csak szilveszter éjszakáján használhatjuk.

December 2.

csütörtök

Új menetrendek

December 12-én lép életbe a 2005-

ös vasúti és a távolsági autóbuszmenetrend.

Szombathely környékén nem

várhatóak nagy változások, a fõvárosba

azonban ezentúl expressz vonatok

is közlekednek, s a helyjegy sem lesz

kötelezõ. Az új vasúti menetrend már

kapható, a távolsági járatokat tartalmazó

füzet jövõ héten érkezik meg a

menetjegy-árusító helyekre.

A MÁV Budapestre továbbra is

napi öt InterCity járatot indít. Közvetlen

IC-vonat közlekedik jövõ vasárnaptól

az osztrák fõváros és Pécs

között, Szombathelyen keresztül.

Nem ígér meglepetéseket a Vasi

Volán Rt. a jövõ évi menetrendváltozásnál,

október 1-jétõl ugyanis már

több hétvégi járat forgalmát korlátozták.

A Vasi Volán Rt. a vasúti

közlekedéshez próbál igazodni.

KÖZLEMÉNY

Szombathely Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala

Okmányirodáján és Igazgatási

Osztályán technikai okok miatt

2004. december 8-án, szerdán

12 óráig lesz ügyfélfogadás. Szíves

megértésüket kérjük!

Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Mb. szerkesztõ: Horváth Vilmos (20/984-3025) • Munkatársak: Gombás Mónika (30/901-

6132), Haitzmann Ágnes (20/390-6255), Komondi Gábor (20/390-6256), Óvári Gábor (20/390-6280) • Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési

vezetõ: Horváth Vilmos • Hirdetésszervezés: Grófsics László (20/455-7721), Mezei Mária (20/964-3797), Pozsgai József (20/424-0006) •

Címlap: Czika László • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés, levilágítás: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) •

Nyomda: Antók Nyomda Kft., Celldömölk • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató •

Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • Tel.: mb. szerkesztõ: 94/506-557, újságírók: 94/506-551, 94/506-552 • Fax: 94/509-687 •

E-mail: savariaforum@axelero.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. • Készült 32.500 példányban • ISSN 1215-993X


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

3

KULTÚRÁNK LEHETÕSÉGEI

BAZÁR HELYETT ÉKSZERBOLTOT!

Színház és egyetem. Amikor beszélgetésünk idõpontját egyeztetem Prof. dr.

Lõrinczy Hubával, s az interjú témáját említem, legelõször is e kettõt hozza szóba,

s ha már így történt, nem is tágítunk innen. A Berzsenyi Dániel Fõiskola Magyar

Irodalomtörténeti Tanszékének vezetõje szerint egyik kiköveteli majd a másikat,

csak az elsõ lépést kellene végre megtenni.

– Valóban ennyire színház- és egyetemfüggõ

a kultúra?

– Nélkülük nem történhet elõrelépés. Ambrus

Zoltán bölcsességét idézem: „A bazárokban mindenütt

nagyobb a forgalom, mint az ékszeres boltokban”.

Véleményem szerint Szombathelyen

csakis bazárokat telepítünk, ékszeres boltot egyet

sem. A város kulturális élete ijesztõ mértékben tolódik

el a tömegkultúra felé, a magas kultúrát ma

alig néhány együttes és intézmény képviseli.

– Mi ennek az oka?

A közönség igénye formálja

a kínálatot?

– Úgy látom, politikai

megfontolások és érdekek

is, elég, ha arra az arcpirító

huzavonára gondolunk,

amely tizenöt éve zajlik a

nem létezõ színház körül.

Szóba került már a Kisfaludy

utcai helyszín, legutóbb

a HEMO, hallani lehetett

azt is, hogy egyik

sem megfelelõ; ugyanott

tartunk, mint az elején,

nincsen színházunk. A bazárok

száma pedig egyre

szaporodik, a Karnevál

egész évben témát szolgáltat,

készül rá a város, holott olyan alacsony kultúrát

képvisel, amellyel én nem tudok azonosulni.

Ráadásul az ember nem tud más rendezvényt választani,

mert nincs mellette semmi, fõként nem a

miskolci operafesztiválhoz hasonló program.

– Tekintve a város anyagi helyzetét,

nem jut elég pénz a kultúrára, így színházra

sem.

– Ez nemcsak pénz kérdése. Nem vagyok arról

ugyanis meggyõzõdve, hogy a döntéshozók

valóban színházpártiak. Ha eddig megvoltunk

színház nélkül, megleszünk ezután is, gondolhatják,

s ebben van némi igazság. Kétségtelen,

lehet nélküle élni, de szerintem nem érdemes.

Azt kellene megérteni, hogy szükség van – kimondok

egy sokak számára irtózatos szót – elitre,

egy olyan városnak mindenképpen, amely

kulturális központ akar lenni. Ki kell nevelni a

szellemi elitet, és meg is kell tartani, ám ez színház

és egyetem nélkül nem megy.

– A színház nevelne. Milyen hatása lenne

még?

– Beszédtémát adna, hangulatot teremtene, a

lokálpatriotizmust erõsítené, gyarapítaná a mûveltséget,

vitatkozhatnánk végre más városbeli

„…ki kell nevelni a szellemi elitet”

színházkedvelõkkel, hol játszanak jobb színészek,

hol fut jobb elõadás. S bár egyelõre nincs egyetem,

a Fõiskola bölcsészettudományi karának

hallgatói is bizonyosan érdeklõdnének, és erõsebben

kötõdnének Szombathelyhez.

– A kulturális élet szempontjából a

színházéhoz hasonló súlyú ügy az

egyetemmé válás?

– Feltétlenül. Nehéz elképzelni olyan egyetemi

ifjúságot, amely éveken keresztül színházi táplálék

nélkül él. Kikövetelnék. Ahhoz

pedig, hogy egyetemi ifjúságunk

legyen, szívós belsõ

munkára van szükség.

Nem csekély feladat mind

több tanszéknek egyetemi

akkreditációt szereznie, de a

jövõ útja csakis ez lehet.

Utalnék a bolognai folyamatra:

hatalmas verseny lesz

– hozzáteszem, nem értek

Fotó © Garas Kálmán

egyet a kultúra, az oktatás

szereplõinek versenyeztetésével

–, amelybõl sok intézmény

kerül majd ki vesztesen.

– Azt gondolja, a

szombathelyi Fõiskola

is köztük lesz?

– Lehetséges, mert fõiskolaként hátrányban

vagyunk az egyetemekkel szemben. Ráadásul a

kétfokozatú oktatás még rosszabb lesz a mai rendszernél:

a hároméves alapképzésben egyszerre

kell „piacképes” diplomát adni – amelytõl még

nem biztos, hogy valaki értelmiségi lesz –, illetve

a kétéves mesterképzésre felkészíteni a hallgatókat.

A kettõ összekapcsolása szinte lehetetlen.

– A szombathelyi intézmény könnyebben

venné ezt az akadályt egyetemként?

– Mindenképpen, hiszen sokkal jobban vonzaná

a hallgatókat. Egyetem viszont csak akkor leszünk,

ha a mesterképzésre is jogosultságot szerzünk

– a dolgok jelen állása szerint félõ, hogy csak

alapképzést végezhetünk majd –, sõt, doktori iskolát

is mûködtetünk. Sajnos egyelõre nem túl sok

esélyünk van rá, hogy ezeket a kiváltságokat megkapjuk,

de a harcot nem adhatjuk fel, s tán politikai

támogatást is szerezhetünk ügyünknek. Ha idõvel

mégis egyetemmé válna a Fõiskola, Szombathely

presztízse megnõne, az egyetemi oktatóknak magas

színvonalú kulturális programokra lenne igényük,

a város pedig belátná, hogy – miként a színház

is – az egyetem messzire viszi a hírünket.

hhá

A MIKULÁSRÓL

HETI JEGYZET

És akkor a döbbenettõl földbe

gyökerezett a lábam. Ahogy

nézett rám az édességbolt kirakatüvegén

keresztül, SZTKkeretes

szemüvegével, hatalmas

füleivel, éles metszõfogaival:

enyhén szólva is bizarr

látványt nyújtott. Piros palástja,

a púpos hátára felrajzolt

puttony még inkább groteszkké

tette vonásait.

– Ki vagy Te, barátom? – morfondíroztam

magamban, míg egyszerre csak

megvilágosodtam: Nyúlmikulás! A honi

élelmiszeripar új „mûremeke”, aki alighanem

sok kis, szépen kitisztított csizmácskából

fog kikandikálni Mikulás-este.

Az már fogas kérdés, hogy a gyerekek

el tudják-e dönteni, hogy õkelme Mikulás

vagy krampusz?

Úgy tûnik, a giccs nem ismer országés

korhatárokat. Az ízléstelenség sztanioljába

csomagolva most már a kisdedeket

fertõzi. Az egykori myrai püspök, a

jótékonykodó Szent Miklós igaz történetét

vajon hány gyerek ismeri?

Anatóliában Miklós püspök nem legenda,

hanem valós történelmi személyiség

volt. Kis-Ázsiának ezen a részén, amikor

az emberek kiejtik Szent Miklós nevét, arcuk

átszellemül, és ma is mint a legnagyobb

szentet tisztelik. Minden imájukban

õt hívják segítségül. Életében nevezték el

„Noel Baba”-nak, ami annyit jelent, „Ajándék

Apa”. A legenda szerint, mikor egy nemes

ember nagy szegénységre jutott, úgy

próbált magán segíteni, hogy leányait erkölcstelen

életre akarta kényszeríteni, abban

az idõben gyakran megesett az ilyen.

Miklós püspök három éjjel egymás után

egy-egy zacskó aranyat dobott be házuk

ajtaján. Innen ered a Mikulás-csomag és

az aznapi ajándékozás.

A Diocletianus császár által bebörtönzött

anatóliai szent már életében messze

földön híressé vált. Tanítása, a szolidaritás

és az önzetlen segítségnyújtás szép példája

1700 év után is aktuális. Szent Miklóson

nem fogott az idõ, és az ilyen-olyan

megfontolásból elkövetett átkeresztelések

(Télapó, Hóapó, Gyed Maróz) sem.

A püspök szerény volt, ahogy szerénynek

kellene lennie ünnepének is.

Emlékszem, gyerekkoromban csak

ilyenkor lehetett déligyümölcsöt, egészen

pontosan narancsot kapni. A banánt

meg csak könyvekbõl ismertük.

Eszem ágában sincs visszasírni ezeket

az idõket, mégis az akkori ünnepek valamiben

mások voltak, egyszerûbbek,

mértéktartóbbak és emberibbek.

És nyulat is csak húsvétkor láttunk.

martius


4ÉLETMÛDÍJASOK

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

VÉRBELI PEDAGÓGUS

VOLT...

Nyolc hónap telt el azóta,

hogy elhunyt Németh István,

mégsem sikerült róla úgy beszélgetnem

a Puskás szakképzõ

mai megbízott igazgatójával,

Balogh Gabriellával, hogy ne

kellett volna a könnyeivel megküzdenie.

A néhai tanár, igazgató,

oktatáspolitikus emlékét az

elõtérben látható portréval õrzik

az intézmény falai között,

tisztelték, szerették, s szeretik

ma is õt. A szombathelyi önkormányzat

az idei Szent Mártonnapon

Posztumusz Pedagógus

Életmûdíjjal ismerte el több évtizedes

munkáját.

Fotó: Vass

– Németh István '81 óta tanított

az iskolában, én három évvel késõbb

jöttem, azóta együtt dolgoztunk.

Mérnök lévén mûszaki tárgyakat tanított,

értett hozzá, és nagyon jó érzékkel,

átéléssel adta át a tudást. A

tanítványai azt mondták róla: még a

bõre alatt is chipek vannak. Osztályfõnök

is volt, rengeteget törõdött a

gyerekekkel, vérbeli pedagógus

volt. '96-ban lett igazgató, engem

akkor kért fel helyettesének.

– Vezetõtípus volt?

– A terveirõl rendkívül átszellemülten,

elszántan tudott beszélni, a

lelkesedését azonnal átadta kollégáinak.

Igaz, nehéz volt vele dolgozni,

meggyõzni szinte lehetetlen volt, de

az iskola hihetetlen fejlõdésen ment

keresztül az õ vezetése idején.

– Hogyan alakult az iskola

élete ez idõ alatt?

– A '80-as években nem sok

minden történt, a rendszerváltás után

viszont teljesen átalakult a szakmunkásképzés,

komoly problémákkal

álltunk szemben. Pista akkor vette át

az iskola vezetését, amikor az mélyponton

volt. Javasolta az intézmény

névváltoztatását, Berzsenyirõl Puskás

Tivadarra, és számos folyamatot

beindított. Puskás vetélkedõt szerveztünk,

jelvényt terveztünk, és az õ

ötlete volt a Puskás Galéria is. Bár

mûszaki érdeklõdésû ember volt,

vonzódott a kultúrához is, azóta háromhavonta

kiállítást nyitunk.

– A képzés hogyan változott?

– Mindig a fejlesztésre összpontosított.

Új szakmák oktatását indította

el, ezekhez az eszközparkot is bõvíteni

kellett, ami persze sok pénzbe került.

Hogy forráshoz jusson az iskola,

pályázatokon kellett részt vennünk.

Az anyagokat egyébként Pista írta,

jellemzõ volt rá, hogy szeretett mindent

maga csinálni. Együttmûködtünk

külföldi intézményekkel – a

nemzetközi kapcsolataink jó részét

neki köszönhetjük –, amelyekkel közös

programokba kezdtünk. Pista alakított

ki tartós, jó viszonyt az ausztriai

pinkafõi, és a Németországban lévõ

bucheni szakképzõvel, ennek nyomán

gyerekek és tanárok egyaránt

utazhattak, külföldi társakkal, kollégákkal

dolgozhattak.

– A szakmai munka mellett

a közösségépítésre is ügyelt…

– Mindkettõ fontos volt számára.

Zárkózott ember volt, mindent nagyon

mélyen élt meg. Ha kudarc érte,

láttuk rajta a fájdalmat, ha viszont

sikert ért el, nem volt felhõtlenül

boldog, inkább elégedetlen maradt.

Nem tudott megfeledkezni arról,

ami még hiányzott.

– Az utóbbi idõk nagy sikere

a szoláriskola.

– 2003 nyarán pályáztunk. A program

azt célozta, hogy a Güssingi Technológiai

Centrumon keresztül bekapcsolódjunk

az európai szoláriskolák

hálózatába, megnyissuk az elsõ magyar

szoláriskolát. Felépül egy labor,

és a 18 hónapos projekt eredményeként

jövõre indul a szakemberképzés.

Idén februárban érkezett a hír, hogy

nyert a pályázat, de másfél hónappal

késõbb már nekem kellett aláírnom a

szerzõdést, mert Pista közben meghalt.

Máig nehéz elhinni. A gyerekek

aznap síri csendben hagyták el az iskolát,

végtelenül megható volt. Mindent

folytatunk, amit õ elkezdett. Ha

elkészül az új labor, emléktáblát helyezünk

el az emlékére.

hhá

ÁTADTÁK A GYORSFORGALMI UTAT

A szomszéd füve (nem) mindig zöldebb....

A bucsui határállomás forgalma

a rendszerváltás óta különösen

megnõtt, és ennek fõként

a határhoz vezetõ út mellett

élõ emberek látták a kárát.

A napi három-négyszáz kamion

és a több ezer személygépkocsi

okozta zaj- és környezetszennyezés

szinte elviselhetetlenné

tette az itt lakók életét

Ez szûnt meg most, átadták

ugyanis azt a négy és fél kilométer

hosszú, Sé és Torony községeket elkerülõ

utat, amelyen Szombathelytõl

közvetlenül lehet eljutni az országhatárig

úgy, hogy nem kell lakott területen

áthaladni az autóknak. Az elavult,

kanyargós, balesetveszélyes régi út

helyett egy korszerû, a megnövekedett

forgalom levezetésére alkalmas vonalvezetésû

úton közlekedhetünk, egyelõre

csak az országhatárig.

Osztrák oldalon ugyanis még

nem készült el az A2-es autópályához

a csatlakozás. Dr. Ipkovich

György polgármester bízik abban,

hogy a szomszédoknál hamarosan

elkészül az a 8 km hosszú szakasz,

amellyel Szombathely bekapcsolódhat

Ausztria, és ezen keresztül

Európa autópályarendszerébe. Ez új

távlatokat nyithat meg a város fejlõdése

elõtt, hiszen egy idetelepülni

akaró vállalkozás számára alapvetõ

szempont a jó közlekedési feltétel

megléte.

Az ilyen fejlesztések teszik lehetõvé,

hogy Magyarország ne csak jogi,

hanem funkcionálisan is csatlakozzon

az Európai Unióhoz – mondta avatóbeszédében

dr. Kóka János gazdasági

és közlekedési miniszter. Örömmel

nyugtázta azt is, hogy sikerült megelõzni

az osztrák útépítõket, ami

ugyan ma még nem általános tendencia,

de jelzi, a magyar vállalkozások

is alkalmasak a feladatok gyors és

színvonalas megoldására. A teljes

szakasz a Gazdasági és Közlekedési

Minisztérium megbízásából nyolcmilliárd

forint felhasználásával, két és

fél millió euró PHARE-támogatás

igénybevételével valósult meg. A tizenkét

kilométeres út többcsatornás

finanszírozással, három szakaszban

épült meg. A mintaértékû, több politikai

cikluson átnyúló építkezésben a

Vegyépszer Rt., a Swietelsky –

MÁVÉPCELL Konzorcium és a Betonút

Rt. vett részt. A közlekedés biztonságát

növeli a körforgalmi csomópontok,

hidak és üzemi átjárók megépítése.

Kovács Jenõ, a Vas Megyei Állami

Közútkezelõ Kht. ügyvezetõ

igazgatója az útavatáson elmondta, a

határidõ elõtti átadást azt tette lehetõvé,

hogy a nyugati országokban

már régóta alkalmazott gyakorlatnak

megfelelõen az új út egy szakaszán

csak a jövõ év tavaszán fektetik le a

záróréteget. Ez semmit sem ront a

közlekedés feltételein,

így viszont

hónapokkal

korábban át lehetett

adni az utat a

forgalomnak. A

bucsui körforgalom

mellett felújították

az egy-

Fotó: Czika

kori Szombathely-

Rohonc vasútvonal

megállóját,

amely a késõbbiekben

egy

közlekedési emlékhelynek ad otthont.

Itt a töltés mellett lesznek

majd láthatók annak a római kori

vízvezeték-rendszernek a maradványai

is, amely az út építése elõtt elvégzett

régészeti kutatások eredményeként

került a felszínre.

Velencei Pál


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

5

ZSUZSA TITKAI

Mint mindig, ezúttal is óriási közönségsikert aratott a Mûvelõdési

és Sportházban a magyar popzene nagyasszonya,

Koncz Zsuzsa. A két–három évente városunkba visszatérõ

mûvésznõ ismételten elvarázsolta közönségét. Az elõadás

után beszélgettünk vele sikerrõl, zenei divatról, titkairól.

– Úgy hírlik, hogy Szombathelyen

különösen szívesen lép

fel. Jól érezte magát nálunk?

– Igen. Mindig is így volt. Szinte

a pályám kezdete óta szívesen

jövök ide. Ráadásul a mai koncert

az én érzésem és barátaim szerint is

jól sikerült.

– Lát különbséget a nyugatmagyarországi

és a keleti végek

közönsége között?

Koncz Zsuzsa elismerései:

Liszt Ferenc-díj (1977)

Érdemes Mûvész (1989)

Kazinczy-díj (1992)

A Magyar Köztársasági

Érdemrend Tisztikeresztje (1995)

Huszka Jenô-díj (1998)

Emerton-díj (1999)

Hungaroton-életmûdíj,

Arany Zsiráf-életmûdíj (2000)

Maecenas-díj (2001)

A Francia Becsületrend

Lovagja kitüntetés (2001)

– Nehéz, de tény az, hogy speciálisan

Szombathelyen bizton számíthatok

a közönség szimpátiájára.

– Önt hallgatva elgondolkozik

az ember, hogy ennyi színpadon

eltöltött év után mi motiválja

önt. Egyáltalán honnan

veszi az erõt az állandó megújuláshoz?

– Nehéz ezt megmondani. Ami

biztos, hogy nagyon sok erõt kapok a

közönségtõl. A direkt találkozások, azaz

a koncertek amúgy is nagy hatással

vannak rám. A személyes találkozások

pótolhatatlanok. A koncertjeimre

olyan emberek jönnek el, akik kedvelik

a dalaimat, s ez engem is inspirál.

– Kíváncsi lennék, hogy amikor

egy-egy új mûsort vagy albumot

állít össze, akkor ez mi

alapján történik. Konkrét számokkal

keresik meg önt a zeneszerzõk

és a szövegírók, akik

közül sok állandó társa önt nyilván

jól ismeri?

– Már pályám elején is elég

öntörvényûen magam döntöttem

el, hogy egy számot eléneklek-e

vagy sem. Arra hagyatkozom,

hogy mi az, ami

bennem belülrõl szól. Ha valami

nem motivál eléggé, akkor

inkább nem éneklem el. Így

voltam például a legendás

„Mama kérlek” címû dallal.

Amikor elõször elénekeltem,

nem voltam elégedett vele, valószínû,

nem voltam hozzá

elég érett még. Három évvel

késõbb ismét felvettük, s igazán

akkor nõtt hozzám. Fontos

számomra a szövegben rejlõ

intimitás és vonzás.

Fotó: Czika

azt, amit fontosnak és érdekesnek

– Ennek tükrében érdekel,

hogy mennyire követi figyelemmel

látunk a világból, ráadásul elmondásra

érdemesnek tartunk. Mindaz,

a zenei trendek ami megjelenik a dalaimban, belül-

változását. Kíváncsi rá vagy

hidegen hagyja?

– Valamennyire érdekel, de különösebben

nem befolyásol, hogy

mi a „kurrens cikk”. Megmaradtam

annál az alapállásnál, amit pályatársaimmal

együtt gondolunk: nevezetesen

ezt a mûfajt bizonyos

mértékig önkifejezésre használjuk.

Megpróbáljuk megjeleníteni mindrõl

fakadó, a gondolataimról, érzéseimrõl,

ítéleteimrõl is szól. Ez

nem szükségszerû persze ebben a

mûfajban, de a mi korosztályunknak

ez az alapállása. Megváltoztatni

ugyan nem tudjuk a világot, legfeljebb

hozzá tudjuk tenni a magunkét,

és akinek ez kedvére van,

az meríthet belõle.

Horváth Vilmos

FÓRUM EXKLUZÍV

KÖZGYÛLÉSI VISSZHANGOK

A víz- és csatornadíjak közel

tízszázalékos emelésérõl, a

sportcsarnok-beruházás fedezetérõl

és sportügyekrõl beszéltek

a képviselõk múlt héten,

a közgyûlés után megtartott

sajtótájékoztatókon.

Tisztviselõk:

Stratégiai döntések

– Tárgyszerû volt, és kulturált

hangnemben zajlott a közgyûlés –

hangoztatta dr. Ipkovich György polgármester

a tisztségviselõi beszámolón.

A Haladás VSE leszavazott 30

millió forintos igényérõl a polgármester

elmondta: higgadt, átgondolt döntés

született, januárban újra megvizsgálják

az egyesület finanszírozását.

700 millió forintot költ a város évente

a sportra, ezt a pénzt kell minél hatékonyabban

felhasználni. A víz- és csatornadíjak

emelésérõl szólva kijelentette,

hogy a város csatornahálózata elöregedett,

rekonstrukciós munkák elvégzése

szükséges. A díjemelés 3 százalékkal

haladja meg az inflációs rátát.

A polgármester stratégiai döntésnek

nevezte a Vérellátó épületének rekonstrukcióját,

amelyet a város és a

megye közösen vállal fel.

MDF: Vízdíjemelés

Böröcz Miklós a víz- és csatornaszolgáltatási

díjak emelésérõl

szólva kifejtette: társasházi lakók

számlával igazolták, hogy 100 m³

víz elfogyasztásáért most közel

nyolcezer forinttal fizetnek többet,

mint egy évvel ezelõtt. A közgyûlés

által tervezett emeléssel pedig közel

2500 forinttal nõ. A képviselõ megdöbbenésének

adott hangot a sportcsarnok

építésének támogatása kapcsán,

mivel a városvezetés szerint

idén csak valószínûsítik, hogy az állam

400 millió forintot biztosít.

Pro Savaria:

Vagyongazdálkodás

Molnár Miklós a közgyûlésen

történteket összefoglalva elmondta:

2006-ig kapott kinevezést a Házkezelési

Kft. igazgatója, ami azt jelenti,

hogy mégsem hozzák létre a Vagyongazdálkodási

Rt.-t. A képviselõ

hozzátette, hogy a szakértõi elemzésekre

már 15 millió forintot költöttek.

A Vérellátó ügyében született

döntésrõl elmondta: mindent el kell

követni, hogy az intézet Szombathelyen

maradjon.

FIDESZ MPSZ:

Ismeretlen elõterjesztések

A Fidesz sajtótájékoztatóján

Horváth Zsolt a jövõ évi költségvetésrõl

szólva leszögezte: az elõterjesztés

alkalmatlan volt az érdemi

tárgyalásra, a számok azt mutatják,

hogy a jövõ év pénzügyi szempontból

katasztrofális lesz. Vigh Gábor

szerint a városvezetés alkalmatlan

a feladatára, mivel nem határozta

meg a prioritásokat a problémák

kezelésére. Ilyen ügy a HVSE támogatása

is, hiszen a problémát

már fél éve ismerik, mégsem tettek

semmit. A Fidesz politikusai hangsúlyozták:

az elõterjesztések tárgyalásába

nincs bevonva az ellenzék,

úgy kell vitázniuk a kérdésekrõl,

hogy azokat csak a városvezetés

ismeri.

MSZP: Nem kell újabb hitel

Az MSZP szerint alaptalan vádaskodások

jellemezték a közgyûlést.

Tóth Kálmán a HVSE támogatási

igényérõl szólva kifejtette: a város

nem tud 30 millió forintot adni,

mert ahhoz újabb hitelt kellene felvenni.

A pénz akkor is csak arra lenne

jó, hogy az adósságokat törleszszék,

az pedig nem oldana meg semmit.

A vízdíjak emelésérõl a képviselõ

elmondta: a lakosság érdekeit is

védeni kell, ugyanakkor a szolgáltatás

színvonalát is fontos biztosítani.

Az önkormányzat 50 százalékban

tulajdonosa is a Vasivíz Rt.-nek,

ezért tulajdonosként is felelõsség

terheli.

Óvári Gábor


6

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

HÁZIDOKTOR TALÁR KISKERT PANASZKÖNYV

Ha úgy érzik, vásárláskor

sérelem éri Önöket, vagy valamilyen

szabálytalansággal találkoznak,

írják meg, és mi Büki

György, a Vas Megyei Közigazgatási

Hivatal Fogyasztóvédelmi

Felügyelõségének vezetõ

fõtanácsosa válaszát kérjük

az ügyben. Továbbra is

várjuk leveleiket! 9700 Szombathely,

Géfin Gyula u. 22.

Hol a hús a

hamburgerben?

Egyik kedves levélírónk arról

számolt be, hogy hamburgert vásárolt

egy gyorsétkezdében. Hazaérve

tapasztalta, hogy a szendvicsben

lévõ húspogácsa felháborítóan

kicsi. Mint írja, a zöldségek között

csak hosszas kutakodás után

talált rá a húspogácsára, ami kb.

5 dekás volt. Kérdése: mit lehet

tenni ilyenkor?

Ha ilyen jellegû panasza van a

vásárlónak, azonnal szólni kell a

kiszolgálónak, illetve

az üzletvezetõnek.

Ha hazavitte,

akkor a probléma

észlelése után

azonnal érdemes

visszamenni az üzletbe.

Szerencsés,

ha az esetet a Vásárlók

Könyvében

is rögzítik. Ha a vásárló kérését az

üzletben visszautasítják, akkor az

esetet be kell jelenteni a fogyasztóvédelemnél.

A hivatal pedig

minden ilyen esetet kivizsgál. Az

ellenõrzés próbavásárlással kezdõ-

Büki György

dik, majd a hivatal munkatársa

megvizsgálja az üzlet gyártmánylapját,

amelyen szerepelnie kell a

nyersanyag-összetétel kimutatásának

is. Ebben tüntetik fel a kifogásolt

termék súlyát. Ha a kiadott

termék, jelen esetben a hús, súlya

kisebb, mint a gyártmánylapon

szereplõ érték, akkor a vásárlót

megkárosították.

A karácsony közeledtével a fogyasztóvédelemhez

gyakrabban érkeznek

bejelentések. A hivatal azt

tanácsolja a kedves

vásárlóknak, hogy

a piacokon és más

vásárhelyeken legyenek

körültekintõbbek,

különösen

az olyan termékek

vásárlásánál, amelyek

nem EU-országból

származnak.

Sajnos a távol-keleti termékek

közül jó néhányat be kellett tiltani,

mert nem feleltek meg a biztonságtechnikai

elõírásoknak. A letiltott

termékek listája megtekinthetõ a

www.fvf.hu weblapon.

Bemutatkozik:

HERÉNYI KULTURÁLIS ÉS

SPORTEGYESÜLET

A Herényi Kulturális és

Sportegyesület Szombathely város

VIII. kerületében – Herényben

– 1994-ben alakult azzal

a fõ célkitûzéssel, hogy a Herényi

Kultúrházat megmentse a teljes

lepusztulástól, abba új életet

leheljen. Másik fontos célkitûzés

volt a helyi hagyományok, emlékek

megõrzése, és az õseink iránti

tisztelet elültetése az itt élõk

körében.

Tevékenységünkkel

a herényi városrész életébe

új színt vittünk, a

sok évtizedes tradícióban

gyökerezõ herényi

lokálpatriotizmust újra

életre keltettük.

A Herényi Kultúrházat

1996-ban vettük

át mûködtetésre. Munkálkodásunk

során alkalmi

hangversenyek,

kiállítások, ismeretterjesztõ

elõadások, kirándulások

mellett heti állandó

programjainkkal rendszeres találkozási

lehetõséget adtunk az

itt élõ különbözõ korosztályoknak.

Rendszeres programjaink

a karate, nõi torna, íjászat, hagyományõrzõ

és kézimunkakör,

játszóház (kézmûves foglalkozások),

ökumenikus ifjúsági

kör, bélyeggyûjtõ szakkör, nyugdíjaskör,

színjátszókör, sakk, labdarúgás.

CIVIL TÉR

Herényi virágút

Egyesületünk szervezésében

jött létre 2003-ban

és 2004-ben a Herényi Virágút

c. virág- és dísznövény-

kiállítás és vásár,

mely városunk egyik kiemelkedõ

rendezvénye.

Egyesületünk alapító

tagja a Civil Közösségi

Házak Magyarországi

Egyesületének, mely a közösségi

színtereket mûködtetõ civil

szervezõdések érdekvédelmét

és szakmai segítségét szeretné ellátni.

Egyesületünk képviselõjét,

Szekér Tamást beválasztották az

országos vezetõségbe.

Ezúton kérjük azokat a civil

szervezeteket, akik közösségi házat

mûködtetnek, hogy a jövõbeni

hatékonyabb érdekérvényesítés

érdekében csatlakozzanak az

országos kezdeményezésünkhöz.

Elérhetõségünk: 30/394-0875.

Fotó: Vass

ELADÓ LAKÁSOK:

• Szombathelyen, a Szinyei M. P. utcában 1

szoba + galériás, 38 m²-es, gázkonvektoros

fûtésû, jó állapotú téglalakás ötlakásos társasházban.

Irányár: 7.900.000.-

• Szombathelyen, a Király utcában négyemeletes

épületben IV. emeleti, kitûnõ állapotú, 2 szobás,

51 m²-es egyedi gázfûtéses téglalakás

azonnali költözéssel. Irányár: 11.700.000.-Ft

• Szombathelyen, a Széchenyi utcában II. emeleti,

3 szobás, 72 m²-es, jó állapotú téglalakás

azonnali költözéssel. Irányár: 17.000.000.-

• Szombathelyen, Bejczy utcában második

emeleti, 2+1 fél szobás, 63 m²-es, teljesen

felújított lakás azonnali költözéssel. Irányár:

14.900.000.-Ft

• Szombathelyen, Kálvária utcában második

emeleti, másfél szobás, 41 m²-es, felújított lakás

azonnali költözéssel. Irányár: 8.800.000.-Ft

• Szombathelyen, a Faludy F. utcában 2 éves

épületben III. emeleti, 2+1 fél szobás, bruttó

74, nettó 64 m²-es, igényes kivitelezésû,

egyedi gázfûtéses téglalakás gyors költözéssel.

Irányár: 14.900.000.-Ft

• Szombathelyen, Jászai Mari utcában hatlakásos

társasházban földszinti, 2+1 fél szobás, 68

m²-es, gázfûtéses lakás, garázzsal, tárolóval, jövõ

évi költözéssel. Irányár: 15.000.000.-Ft

• Szombathelyen, a belvárosban nagy belmagasságú,

2 szobás, 85 m²-es, irodának,

rendelõnek kiválóan alkalmas földszinti lakás.

Irányár: 18.400.000.-Ft

ELADÓ CSALÁDI HÁZAK:

• Szombathelyen, a kámoni városrészen kb. 50

éve épült, 7 éve részben felújított, 2 szobás,

100 m²-es, gáz központi fûtéses családi ház

530 m²-es telekkel, 3 hónapos költözéssel.

Irányár: 16.500.000.-Ft

• Szombathelyen, herényi városrészen, 60-as

években épült 95 m²-es, 3 szobássá alakítható,

gázfûtéses családi ház, 604 m²-es telekkel,

melléképületekkel, azonnali költözéssel.

Irányár: 17.000.000.-Ft

• Szombathelyen, a Kárpáti K. utcában 20 éve

épült, jó állapotú, 2 szint + tetõteres, 6 szobás,

250 m²-es családi ház 3 garázzsal, 730 m²-es

telekkel. Irányár: 39.000.000.-Ft

ÚJ LAKÁS:

• Szombathelyen, belvárosban, hétlakásos,

új építésû társasházban 3 szobás lakások decemberi

költözéssel eladók. Irányár:

15.000.000.-Ft-tól

• Szombathelyen, Minerva parkban háromlakásos

átriumházban 4–5 szobás lakások saját

telekrésszel, jövõ nyári költözéssel eladók. Új

lakásra járó kedvezmények igénybe vehetõk.

Irányár: 19.900.000.-Ft-tól


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

7

ÉHEN GYULA, A MÁSODIK VÁROSALAPÍTÓ

Éhen Gyulát „1895. november 14-én közfelkiáltással választották

meg” Szombathely elsõ emberének. „Vezérre van szükség,

aki irányt jelöl és kezdeményez, (…) aki javasol és elvégre

alkot is valamit” – hangoztatták a türelmetlen polgárok. Elvárások

tehát voltak jócskán, az új polgármesternek pedig volt rá bõ

hat éve, hogy ezeknek megfeleljen. Modern várost épített hát.

Ügyvédbõl

városfejlesztõ

Éhen Gyula Szombathely mellett,

az akkor még különálló Szõllõsön

született 1853-ban. A gimnáziumot

városunkban kezdte, ám késõbb iskolát

váltott, a pápai református kollégiumba

került. Bár osztályzatai

nem voltak fényesek, az irodalom

különösen érdekelte, önképzõkörben

verselt és írt, sõt, színészkedni próbált,

késõbb két verseskötete is megjelent.

A kritika így fogalmazott róla:

„az akarat dicsérendõ, az eredmény –

annyira nem”. A jogakadémiát Pozsonyban,

majd Pápán járta, s 1876-

ban megnyitotta ügyvédi irodáját. Erre

az idõszakra tehetõ, hogy megírta

a Hová jutunk?! címû röpiratot,

melyben kettõs feladatot jelölt ki a

kormány számára: küzdjön a pánszlávizmus

ellen, és az állami közigazgatás

segítésével teremtse meg az

egységes nemzetet. Késõbb mégsem

a nagypolitika, inkább a kommunális

ügyek érdekelték. Belevetette magát

a közéletbe, elõbb képviselõ, majd

választott tanácstag lett, lapokat szerkesztett,

cikkeket írt, és hamar nyilvánvalóvá

vált, hogy a városfejlesztés

elkötelezett alakjává nõtt. A református

közösség tagja lévén – amely

törpe kisebbségnek számított Szombathelyen

– a felekezeti együttmûködés

híve volt, ma úgy tartják: vallásos

világképe nem kellõen értékelt mozzanat

az egykori polgármester pályafutásában.

Rumi Rajki István szobra

Megélhetési politikus?

Amikor Éhen Gyula a csatornázás megoldásának fontosságáról és

arról beszélt, hogy mindeközben a házak belsõ udvarai tiszta benyomást

keltenek, mindig kiemelte: ez nem más, mint a „trágyahalom rózsaszínû

takarója”. Bár volt már Szombathelyen egy kezdetleges csatornarendszer,

az fõleg csak a csapadékvizet vezette el, muszáj volt tehát lépni.

A munkák 1898 tavaszán indultak meg: a régi csatornákat megszüntették,

és új betonvezetékeket fektettek le. Vízvezeték a rómaiak óta

nem volt a városban, az ivóvizet talajvízkutak szolgáltatták, így még

ugyanebben az évben a vízvezetéki csövek lefektetése is megkezdõdött,

közülük az elsõ a Paragvári utca alá került. Sürgõs feladat volt az úthálózat

rendbetétele is: a Király és a Széll Kálmán utcán aszfalt, a Szent

Márton utcán gránitburkolat került az útra, s jöhetett a többi is. Éhen

Gyulának egyedül a gázgyár városi tulajdonba kerülését célzó terve fulladt

kudarcba, pedig ezzel bevételi forráshoz jutott volna Szombathely,

és a gázárakat is szinten tudták volna tartani.

Fotó: Czika

Legfõképpen intézmények idetelepítésében

látta Szombathely

biztos jövõjét, s amikor a városról

beszélt, – kiderült – egész Vas megyére

gondolt. Tudta, hogy önerõbõl

nem valósítható meg a programja,

kormányzati támogatásra

számított, ezért kijáró képviselõ

megválasztását is szorgalmazta.

Híres volt pártpolitikai fordulatairól,

amellyel kapcsolatban akad,

aki úgy véli: kár benne következetességet

keresni, Éhen Gyulát „inkább

a megélhetési politika, az

elõbbre jutás mozgatta”. Anyagi

gondjait sajátosan oldotta meg, felesége

halála után kiderült, hogy

„hozományát eltékozolta, s az ezzel

kapcsolatos vádakra megnyugtató

választ sohasem adott”. Tagja

volt több társadalmi szervezetnek,

ám ilyesfajta közszereplésében is

többen csak az érvényesülés szándékát

látták.

„Falu” helyett

modern várost!

Az 1893-ban hivatalban lévõ

belügyminiszter újszerû programot

adott ki: vízvezetéket, színházat, új

utcákat kell építeni, meg kell oldani

a közvilágítást. Az „ötlet” Szombathelyen

is nagy tetszést aratott, nem

utolsósorban azért, mert a megvalósítást

kedvezményes hitel is segítette.

Hogy a város falusias jellege

megszûnjön, pótadókat kellett kivetni,

ez elõl Éhen Gyula elõdje, Török

Sándor elzárkózott, így ahhoz sem

járult hozzá sokban, hogy a tervek

valóra váljanak. „Ez egy dinamikus

korban véteknek számított.” A következõ

évben aztán elindult valami,

idekerült a vasúti üzletvezetõség, s

úgy tûnt, megkezdõdhet a modern

városarculat kialakítása. A bukott

polgármestert váltó Éhen Gyula –

aki egyedüliként pályázott a posztra

– nekilátott hát a vízvezeték-hálózat,

a csatornarendszer kiépítéséhez, az

utak kövezéséhez és a köztisztaság

rendezéséhez, vagyis kimozdította a

várost az „évek óta tartó helyben járásból”.

A gigászi munkát késõbb az

egyházpolitikai harcok nehezítették,

ám Éhen, aki efféle kérdésekben

mindig visszafogott volt, egyfajta

integráló erõként tudta lecsillapítani

a kedélyeket. Egyebek mellett létrehozta

a Városi Kaszinót is, amelyet

a polgárság fórumának, a felekezeti

megosztottság alternatívájának szánt.

1896 végén újraválasztották, s ez

nem lepett meg senkit, hiszen nemcsak

hogy megvalósította célkitûzéseit,

de írásaiban közre is adta gondolatait.

Visszatérés

és elismerés

Miután távozott a polgármesteri

székbõl, szabadelvû programjával a

város képviselõjévé választották.

Nem bánta, hogy így alakult, hiszen

már nem tudott megbékélni Szombathely

pénzügyi helyzetével, a pótadók

emelésének kényszerével. Késõbb

az elismerés több formájából

kijutott neki, õ volt „az egyetlen ember

a XX. századi Szombathelyen,

aki megtehette, hogy díszpolgárként

sétál a róla elnevezett téren”. A Parlamentbe

mindössze szavazni járt

be, az országos politikai karrier elmaradt,

és Városok címû mûve sem

aratott akkora sikert, mint várta. A

vasi megyeszékhelyen azonban továbbra

is elfogadták településfejlesztési

ötleteit, és elismerést hozott

számára az 1903-as Iparkiállítás is,

Éhen Gyula fogadása a vasútállomás elõtt

amely korábbi iparfejlesztési szándékainak

egyik jelentõs állomása

volt. A szabadelvûek vereségével

aztán neki sem volt maradása 1905

után a Parlamentben, hazatért, és

ideje nagy részét az írásnak szentelte.

Felhalmozott kapcsolati tõkéjét

kihasználva elérte, hogy Szombathely

legyen az elsõ megyeszékhely,

amely minden járási központtal vasúti

összeköttetésbe került, s megvalósult

egyik fontos elképzelése is:

felépült a munkástelep. Éhen Gyula

1932-ben hunyt el.

Forrás: Katona Attila: „Csak az utakban és módokban

van eltérés”. Töredékes pályakép Éhen Gyuláról.;

Melega Miklós: Éhen gyula polgármester infrastruktúra-fejlesztõ

programja. In: „Alkotni, teremteni

kell”. Éhen Gyula emlékezete. Szerk.: dr. Köbölkuti

Katalin. Szombathely, 2004.

LOKÁLPATRIÓTA


8ÉRDEKES EMBEREK

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

EGY VÉN MACSKA KÜLÖNÖS KALANDJAI

W. Farkas László arcai

Annyi mindent hallani róla, hogy már

nem voltunk biztosak benne: mindig

ugyanarról a W. Farkas Lászlóról van

szó. Jobbnak láttuk kikérdezni, s – ha

netán akad ilyen – annak, aki nem ismeri,

õt (vagy sok-sok arcát) bemutatni.

Találkozónkra némi késéssel, futólépésben

érkezett.

– Minden napja így telik?

– Állandóan rohanok. Reggeltõl estig negyedóránként

osztom be a programjaimat. Angoltanár, szinkrontolmács,

nyelvvizsgáztató vagyok – idõnként

idegenvezetek, nyugat-európai egyetemeken angolul

tanítok –, de kulturális, civil szervezeti munkát is végzek,

és folyamatosan szervezek valamit. Van rádió- és

televízió-mûsorom, és lefoglal a Homo Ludens.

Amerikai út, angolosan

– Hogyan kötött ki az angol nyelvnél?

– Általános iskolában oroszt tanultam, remek tanárom

volt, Bedecs Zoltán tanár úr, innen a nyelvszeretet.

Hadifogolyként tanult meg oroszul, nagy

élményt jelentettek az órái. Építészmérnöknek készültem,

ezért a Nagy Lajos Gimnázium fizika tagozatára

mentem, a sors pedig úgy hozta, hogy itt angolul

kellett tanulnom. Ezt is megszerettem dr. Horváth

Jenõ tanár úrnak köszönhetõen.

– Mi lett a fizikával? Azt meg sem

szerette?

– Dehogyisnem, a mai napig bútorokat készítek,

magam végeztem lakásunk elektromos szerelését, a soha

meg nem épült házamat is megterveztem. A gimiben

végül más irányba fordultam. Bennem volt a humán érdeklõdés

is – az építészet is inkább a mûvészettörténet

miatt állt hozzám közel –, az angol adott volt, mellé választottam

a történelmet, negyedikben utóbbiból hatodik

A Homo Ludens tagjaként a Karneválon

lettem az országos versenyen. Ez a lendület bevitt a debreceni

egyetemre. Megszerettem ezt a várost, a feleségemre

is ott találtam rá. Az egyetemen aztán a történelem

háttérbe szorult, az angolra koncentráltam. Országh

László ekkor már nem tanított, de találkoztunk, sokat

beszélgettünk, kaptam is tõle egy dedikált könyvet. Nagyon

meg kellett tanulnom a nyelvet és a szakmát. Megmaradtam

a mûvészettörténetnél is, hisz a középkori angol

katedrálisokkal is foglalkoztam. Vázlatosan már a

doktorim is elkészült belõle, amikor Szombathelyen

felkértek angol nyelvi szakfelügyelõnek.

– A doktoriját végül

mikor írta meg?

– Egy jó évtizeddel

késõbb tértem rá vissza,

addigra viszont a világ is,

az érdeklõdésem is megváltozott.

Miután a Berzsenyi

fõiskolán részt vettem

az angol tanszék

megszervezésében, már

sok szállal kötõdtem az

angol nyelvhez, és az ezzel

kapcsolatos munkákhoz,

az Egyesült Államok

nagykövetsége ösztöndíjat

ajánlott. Amerikába

mentem tanítani, ahol

megismerkedtem George

Orwell-lel, végül „belõle”

doktoráltam.

Klub, délután

– Az angol nyelvterületek közül melyik áll

önhöz a legközelebb?

– Mind közel került hozzám. Az Egyesült Államokban

leginkább azt szeretem, hogy polgárként élhettem

ott. Megtetszettek az egyszerû emberek, a segítõkészség

és a tolerancia, amivel ott találkoztam.

Ausztráliát a tanulmányaim, a tanítás során ismertem

meg, érdekelt az „aboriginal”, bennszülött kultúra,

amit szívesen kutattam is volna, ha lehetõségem

lett volna rá. Amire módom volt: Nagy-Britanniát

és Írországot kutatni. Legalább tizenötször jártam

ott, kutattam, idegenvezettem, laktam luxusszállóban,

de olyan is volt, hogy két hónap alatt gyalog

bejártam a fõszigetet, millió élményt gyûjtöttem. Ez

a nagy szerelem az angol nyelvterületek közül, az

Egyesült Királyság a második hazám.

– A szombathelyiekkel is megosztotta az

élményeit, ismereteit…

– Tizennégy évig mûködött az Angol-Amerikai

Klub, ez kifejezetten az angolszász országok kultúrájáról

szólt, angol nyelvû elõadásokat tartottunk a város, a

megye közönségének. Késõbb a Sokszínû Világ Kört,

amely ma is mûködik, már magyar nyelvû programmal

indítottam el azért, hogy eligazítást adjunk a

multikulturális világban, segítsük az ismeretszerzést,

mielõtt valaki kialakítja a véleményét mondjuk a különféle

egyházakról, a természetgyógyászatról, tehát a

„szokásostól eltérõ” megközelítések képviselõit hívom

meg a körbe. A célom elismerésének tekintem, hogy

két éve az UNESCO Erõszakmentesség és Békekultúra

Évtizedének társprogramjává választották a klubot.

Szia, cicus!

– A színészet hogyan jött a képbe?

– Már kisgyerekként sokat szerepeltem, szavaltam

Lenin-ódát, de játszottam Micimackó történetében is, ki

lehet találni, melyik szereplõ voltam én… Megszerettem

a színjátszást, a versmondást – sajnálom is, hogy mostanában

nincs módom verseket

mondani –, késõbb zongoráztam,

az egyetemen pedig

énekeltem egy spirituálécountry

együttesben.

– Már értem, miért

zenés színpad a Homo

Ludens!

– Mindig közel állt hozzám

a zene, különösen a

musical mûfaját szerettem

meg. ’99-ben – miután a fõiskolán

tanár kollégáimmal

már készítettünk paródiákat

– egy MMIK-beli Dorotytya-bálra

macskajelmezben

Fotók: Czika

mentem. Miközben barátaim

körében vacsoráztam,

megjelent tizenöt „cica”.

Odajöttek hozzám, és megkérdezték:

szia, cicus, ki

vagy te? Az est hátralévõ részét már az õ asztaluknál

töltöttem, kiderült, a Macskák címû darabon dolgoznak.

Rákérdeztem: nincs-e szükségük egy vén macskára.

Hát volt. Következõ héten már próbáltunk, egy

hónap múlva elõadásunk volt. Azóta hetente háromszor

két órát gyakorlunk, nagy örömömet lelem benne.

W., a megkülönböztetett

– Nagy gyûjtõ hírében áll. Az egyik sörözõben

közszemlére tette lenyûgözõ whiskys

üveg kollekcióját, de más is van, igaz?

– A whisky-s üveg kiállítás anyagát több mint

húsz évig gyûjtöttem. Az ismerõseim zacskószámra

hordták az üvegeket, de gyakran elõfordult az is,

hogy a szórakozóhelyekrõl kértem el õket. Emellett

gyûjtök pénzérméket, bélyegeket, római cserepeket

és tengeri kagylókat, csillagokat is, a ’60-as évek óta

pedig magyarországi tömegközlekedési jegyeket is,

van például 2 forintos buszjegyem.

– Még valami… Mit jelent a Farkas László

elõtt a W.?

– Amikor Debrecenbõl visszakerültem Szombathelyre,

volt itt egy közismert újságíró, Farkas László.

Rendszeresen összekevertek bennünket, írt is rólam,

Farkas Lászlóról, persze Farkas László aláírással,

ami bonyodalmakat okozott, sõt, egyszer a tiszteletdíjamat

is felvette helyettem. Az egyetemen

Wolfy-nak (farkaskának) hívtak, megkülönböztetésül

tehát ennek kezdõbetûjét választottam. Hát ez a

története annak, miért vagyok W. Farkas László.

hhá


9

Kire várunk?

Aigner Géza

római katolikus plébános

Gyermekkorunkban decemberben

vártuk az ünnepet, a

szenteste meghittségét, a kölcsönös

ajándékozást, a rokonok

látogatását, a karácsonyfák,

betlehemi jászolok örömteli

szépségét.

Ahogy az ádventi koszorúk

gyertyáit sorra meggyújtjuk, újra

várakozásban élünk. Elmélyedve a

négy hét tartalmában, az ádventi

idõ kialakulásában, ráébredünk,

hogy Jézus Krisztusra várunk. A

Biblia elsõ lapjait forgatva már

megelevenedik elõttünk az emberiség

várakozása, hogy helyreálljon

a világ rendje. Majd a választott

nép Messiás-várásáról olvashatunk.

Várják, aki megszabadít

minden rossztól, aki megvalósítja

Isten országát. Magunk elõtt látjuk

minden kor emberét is, aki a jövõbe

néz és reménykedik. Az Újszövetségi

Szentírás elején az angyalok

azt adják hírül a pásztoroknak,

hogy megszületett Megváltótok,

Krisztus, Dávid városában.

Beteljesedett a várakozás.

Megjelent egy személy az emberi

történelemben, aki azóta elválaszthatatlan

tõlünk. Elérkezett

emberi világunkba, akire

vártunk, s ezután vele járjuk

utunkat.

Az egyházi év körforgásában

Isten Fia megtestesülését ünnepeljük

karácsonykor. A liturgia,

a szent szertartások jelenvalóvá

teszik azt, amit ünneplünk. Belépünk

Isten világába, ahol nincs

idõ, ahol az üdvösségtörténet

eseményei szemlélhetõk, ahol

jelen van Krisztus születése. Ott

mindezeknek részesévé válik az

ember. Erre várakozunk, és erre

készülünk Ádventben.

Ez a négy hét lelki elõkészületre

szolgáló idõ. Nagyon fontos

mozzanata a csend. Belsõ világunkat

akarjuk feltérképezni

és széppé formálni. A várakozásban

éberré tenni. A keresztény

ember várja, hogy megérintse

Isten. Minden érzékével

ezt keresi, erre figyel. Biztos,

hogy jelenlétének egyre több jelét

fedezi fel, egyre több üzenetét

hallja meg. Egyre inkább jelen

lesz gondolkodásában, életformájában.

Amikor pedig megszólal

az éjféli szentmisére hívó

harang, tudja, hogy Krisztus

születésétõl illetõdött meg az

egész világ.

Jó, hogy az idei évben korán

kezdõdik és teljes négy hét az

ádventi idõ. Talán megelõz minden

vásárlási lázat. Mert elõször

lélekben kell elõkészülnünk,

utána jöhetnek a cselekedetek.

Mit tegyünk? – Idõzzünk

hosszasan az ádventi koszorú

égõ gyertyáinál. Hagyjuk a bennünk

lévõ mélység hangjait

megszólalni. Ne szégyelljünk

imádkozni a felszín alól elõtörõ

szavakkal. Családunkban közösen

gyújtsuk meg az ádventi

gyertyákat. Gyerekeinknek beszéljünk

a Betlehembe igyekvõ

Máriáról és Józsefrõl, és a Gyermekrõl,

akinek születésére vár

az egész világ. Segítsük egymást

odafigyeléssel élni, másnak, igazabbnak

lenni. Segítsük egymást

várakozásban, készületben élni,

… hiszen az égõ gyertya a

közelgõ Krisztust jelenti, aki a

világ világossága,

… hiszen az égõ gyertya jelzi

a keresztény embert, aki maga

a tartóra helyezett világosság.

Ugye, eljössz

még…

Jakab Bálint

református lelkész

Arcokat látok, öregekét, akik

bizonytalanul lépegetnek már a

kiskapuig, mégis az utolsó kocsiajtó-csapódás

elõtt elejtik szégyenlõsen

az esdeklõ szót. Arcokat

látok, tömbházak betonrengetegébe

bezárt kényszerûséget,

amely még kicsoszog a látogató

után és sokáig áll némán, hallgatózva

a folyósón, míg morogva

megáll a lift, vagy csattan az ajtó.

Arcokat látok, napi tíz–tizennégy

órát hajtó ápolt, haza csak aludni

járó fiatalokat, akik egy régóta hiányzó

nagy beszélgetés után tépett

pizzadobozok valamelyikének

suttognak félálomban.

Toporgó tizenévest látok a zúzmarás

õszi ködben félig megfagyva,

születõ érzéseivel esetlenkedõ, füles

sapkája alól kikívánkozó félénk

kérdésével. És mind azt kérdezik:

ugye, eljössz még? Mindannyian

várunk. Valamire. Valakire.

Várni és bizonyosságot nyerni,

ez az Advent kérdése. A négy

gyertya jelzi az idõt, a Karácsony

közeledtét. A látható érkezését.

Így késztet a készülõdésre. Advent

nemcsak várni tudás arra,

hogy meg fogom kapni azt, amire

igényemet hetekkel, hónapokkal

elõtte bejelentettem – keserû

iróniával szoktam hallgatni gyerekszájból,

hogy õ már tudja, mit

fog kapni Karácsonyra –, hanem

készülõdés a találkozásra. Ez a

második Advent. Börtönébõl,

mint fény felé igyekvõ folyondár

kúszik fel a kérdés az ott sínylõdõ

Keresztelõ Jánostól tanítványaihoz:

„Menjetek el, és kérdezzétek

meg! Te vagy-e az eljövendõ,

vagy mást várjunk?” Mert

hallott Krisztusról. És neki kérdése

lett a bizonyosság utáni

vágy. Nem személyes szabadsága

izgatta, hanem a prófétai szó

igazsága. Mert ha Jézus az, aki

„eljövendõ”, akkor értelme volt

az életének, szolgálatának. A hûségének

és szenvedésnek is. Ez a

feltételes és kijelentõ mód közötti

idõ, ez a legnehezebb. Kivárni

a remélt bizonyosságot. Kiszámíthatatlan

ideig égni, hogy honnan

jön korábban a hang; az ajtó

vagy ablak felõl? A földi vég felõl,

vagy a mennyei örökkévalóságból?

Az ítélet vagy a kegyelem

szólal meg korábban? Angyalok

lépteit hallja, a hang is

mint angyal szava zuhog alá a

keskeny résen a mélybe, pedig

tanítványai beszélnek: „Láttuk,

beszéltünk vele. Csodák történnek,

a vakok látnak, bénák járnak,

örömüzenet szól a szegényekhez

is, evangélium a világnak”!

Ez Krisztus! Megnyugszik

János. Nyílhat az ajtó, mindegy,

hogy hóhér, vagy kegyelem érkezik.

Isten elõbb érkezett. Ugye,

eljössz még, Krisztus… Ez a hit

legnehezebb kérdése. De ez a bizonyossága

is. Ez az adventi várakozás

fokmérõje. Hogy lesz találkozás.

Vele. Hogy Benne utat

találjunk egymáshoz. Ember az

emberhez.


KarácsonyiAjánló

10

KARÁCSONY A NAGYVILÁGBAN

t f ldrØsz nnepel

A téli ünnepkör, különösen a karácsony, számtalan formát ölt a

világban. A földrajzi és kulturális különbözõségek számunkra néha

meglepõ szokásokat alakítottak ki, különösen a déli féltekén,

ahol decemberben javában tombol a nyár. Akad olyan szeglete a

világnak, ahol erõteljesen jelennek meg misztikus történetek,

máshol pedig a gyerekek a szerencsések, mert a Mikulás egy hónapon

keresztül folyamatosan hordja az ajándékokat. A karácsonyi

ünnepek évszázadokig a húsvét árnyékában álltak. Csak a XIX.

századra vált Európa-szerte a karácsony az elsõ számú keresztény

ünneppé és vált fokozatosan családi eseménnyé. A karácsonyi

ajándékozási tradíciók szinte országonként és nyelvterületenként

mások, de azért hasonlóságok is vannak.

Karácsonyi zörgés és

mesevillamos

Az európai országok nagyjából

egységes szokásrendszer szerint

ünnepelnek, ez természetes, hiszen

azonosak a kulturális gyökerek. A

magyar karácsonyhoz leginkább az

osztrák ünnep hasonlít. A fõ jelkép

a fenyõ, amit december 24-én este

díszítenek fel a szülõk, miközben a

gyerekek játszanak. A városokban

igazi karácsonyi miliõ uralkodik,

esténként sok a színes program, az

utcákon árusok teremtenek igazi

karácsonyi hangulatot. Csehországban

a szentestének misztikus

jelentõséget tulajdonítanak. Ekkor

a hiedelem szerint csodák történnek,

éjszaka megismerhetõ a jövõ

is. Az ajándékokat a Mikulás hozza,

érkezését a kis Jézus jelzi csengettyûvel.

A szlovák szokások

gyakorlatilag megegyeznek a magyarral.

Svájc fõvárosában, Bernben

karácsonykor mesevillamos

szállítja a gyerekeket a városon keresztül.

Svédországban az elsõ adventi

gyertya meggyújtása után veszi

kezdetét a karácsony ünnepe. Az

emberek skandináv motívumokkal

kívül-belül feldíszítik házaikat. A

karácsonyfa alá az ajándékok mellé

szalmából készült kecskebak

kerül. Ezt karácsonyi zörgésnek,

azaz Jolklapparnak hívják, és egy

Karácsonyfa a londoni Trafalgar téren

régi svéd szokást elevenít fel,

mely szerint az emberek megzörgették

annak a kapuját, akit meg

akartak ajándékozni. A karácsony

január 13-án zárul, ekkor a svéd

családok még egyszer körbetáncolják

a karácsonyfát.

Portói a Mikulásnak

Finnországban jó dolguk van a

gyerekeknek. Ott él a Télapó, a

Joulu Pukki a lappföldi

Rovaniemi városkában.

Saját irodája

van és postabélyegzõje.

Karácsony

este a családok kimennek

a temetõbe,

hogy gyertyát gyújtsanak

hozzátartozóik

sírjánál. A finn

karácsonyi menü

igencsak figyelemre

méltó. A vacsora lazaccal

indul, majd

sajtleves és sült rénszarvashús következik.

Desszertnek tejszínes

szilvakrémet tálalnak.


A belga karácsony olyan, akár

a magyar Mikulás. A gyerekek

nem 24-én, hanem 6-án kapják

meg az ajándékot, amit nem a Jézuska

hoz, hanem a Mikulás. Angliában

karácsony este a fa alá rakott

portóival és süteményekkel

vendégelik meg a Mikulást.

Franciaországban az ünnepi

vacsora csak az éjféli mise után

következik. Ekkor libamáj, szarvasgomba,

vadak, halak és pulyka

kerül az asztalra. Dél-Franciaországban

elõételként tejes, világos

színû kolbászt sütnek, amelyet sült

cukros almával tálalnak.

Provance-ban szenteste nem tálalnak

fel húsételt. Specialitásuk az

articsókás omlett és a 13-féle deszszert,

ami Krisztus és a 12 apostol

utolsó vacsoráját jelképezi.

Karácsony a pálmafák

árnyékában

Libanonban karácsony elõtt

egy hónappal gabonamagvakat ültetnek

el, amelyek karácsonyra

már zöldellnek. Ekkor a növényekkel

egy kört alkotnak a karácsonyfa

és a karácsonyi barlang

körül. Kenyában nagy gondossággal

díszítik fel a templomokat. Az

KarácsonyiAjánló

11

ünnepi vacsora a szabadban készül

el a nyílt tûzön. Dél-Afrikában

nyáron van a karácsony. A bõséges

ebéd után a családok felkerekednek

és meglátogatják barátaikat.

Ausztráliában is a nyár kellõs közepén

van az ünnep. Az ausztrálok

mûfenyõt állítanak, éjféli misére

mennek és megajándékozzák egymást.

A különbség csak annyi,

hogy az ünnepek alatt kimennek a

tengerpartra is. Új-Zélandon is

nagy a hõség december vége felé,

ezért az emberek általában hideg

sonkát esznek, jégbe hûtött sört

isznak, majd kimennek a strandra.

Szentképek

óriásplakátokon

Az Egyesült Államokban a karácsony

népünnepélynek számít.

Nagy tömegek lepik el az áruházakat,

látványos karácsonyi showmûsorokat

és felvonulásokat rendeznek.

A városok, de még a legkisebb

települések is ünnepi díszekben

ragyognak. A vegyes kultúrájú

amerikaiak ilyenkor óhazájuk

szokásait is felelevenítik, így

az ünnep igencsak különleges.

Amerikai szokás a kandalló fölé

akasztott zokni, amelyet az amerikai

Santa Claus tölt meg ajándékkal

karácsony estéjén. A kifejezetten

vallásos mexikóiak legfontosabb

ünnepe a karácsony, bár havat

még sosem láttak. Jellemzõ,

hogy a karácsony estét szélesebb

körben tartják meg, ilyenkor akár

tíz család is együtt ünnepel. A családok

eljátsszák Mária és József

közé tartoznak a szentképek, amelyeket

óriásplakátokon ragasztanak

ki szerte a városokban.

Vodkás tészta

élesztõs lazaccal

Oroszországban kissé csúszik a

karácsony. Nagy ünnepet csak január

6-án, vízkeresztkor tartanak.

Ekkor díszítik fel a karácsonyfát

és zajlik az ajándékozás.

A vacsora fontos

esemény, még a szegényeknél

is, akik akár hónapokig

spórolnak, nehogy nélkülözni

kelljen karácsonykor.

Elõétel a zakuszki, a blini,

ami tulajdonképpen egy

élesztõs lazaccal és kaviárral

töltött palacsinta. Népszerû

még a virágformájú

töltött káposzta. Igen gyakran

fogyasztanak ünnepkor

szoljanka levest vagy scsít,

ami mellé darált hússal töl-

A párizsi Diadalív advent idején

tött vodkás tésztát szolgálnak

fel. Fõétel a perzsa eredetû

pilaf, amely birkahúsos vagy

útját Betlehembe, miközben december

16-tól házról házra viszik zöldséges sáfrányszínû rizs. Deszszert

a sajttorta vagy egy szelet

a pár szobrát. Szenteste aztán a

szobrok a betlehemi oltárokba kerülnek.

A legfontosabb jelképek

Óvári

oroszkrémtorta.

Gábor


KarácsonyiAjánló

12

VASÁRNAPI VÁRAKOZÁS

Adventi koszorú az otthonunkban

Jó néhány éve, hogy az adventi koszorú a magyar családok

otthonában is – így, karácsony elõtt – vasárnapról vasárnapra

gondoskodik a meghitt hangulatról, azt mégis csak bátortalanul

mondhatjuk, hogy hagyománnyá vált a gyertyagyújtás. Talán ma

még nem, ám idõvel bizonyosan az lesz, hiszen mindannyian vágyunk

rá, hogy családunk körében átéljük az ünnep elõtti áhítatos

és izgalmas várakozás szépségét, s ennek jegyében lakásunkat

is a karácsonyi elõkészületek idõszakát jelzõ szimbólumokkal

díszítsük. Ez az, amiért egyre többen kötünk adventi koszorút

szenteste elõtti negyedik vasárnapra.

Ahogy múlik az idõ…

A világon elõször egy evangélikus

lelkész, Johann Heinrich

Wichern jelezte a karácsonyig hátralévõ

idõt körben elhelyezett

gyertyákkal. A források szerint

mindez 1860-ban,

egy berlini árvaházban

történt, ám az esetnek

kétféle változata is ismert.

Van, ahol úgy tartják:

a lelkipásztor egy abroncsos

csillárt díszített

fel, máshol azt találjuk,

hogy már ekkor is koszorúra

kerültek a gyertyák. Egy

biztos, azóta világszerte elterjedt

szokássá vált a kis lángokkal jelezni

az idõ múlását.

A német

nyelvterület

protestáns

közös-

ségei-

bõl indult hagyomány – mely szerint

eleinte az adventi idõszak

minden napjára jutott egy gyertya

– gyorsan kedveltté vált a katolikusok

körében, illetve egyre távolabbi

tájakon is. Hazánkban nagy

számban a második világháborút

követõ idõszakban kezdték az adventi

koszorút templomokban,

középületekben a csillárra függeszteni,

s az utóbbi évtizedben

már az otthonoknak is gyakori kelléke

a karácsony elõtti hetekben.

Egyre több a fény…

Leginkább a fenyõkoszorú

népszerû, de nem meglepõ, hogy

napjainkban számtalan anyagból

készítenek adventi díszt. Egy a lényeg:

hogy izgalmassá, s egyben

meghitté varázsolja a

szenteste elõtti négy vasárnapot.

Többnyire ez az

idõszak még munkával telik,

nem árt tehát, ha legalább

a hét utolsó napján a közelgõ

ünnepre gondolunk, szerencsés

esetben családunk körében,

akikkel egyébként kevés idõt tudunk

együtt tölteni. A koszorú

gyertyái a hagyomány tisztelõinél

a karácsony elõtti vasárnapok liturgikus

színeit, a lilát és a rózsaszínt

költöztetik a lakásba, de már

ebben is sokan eltérnek az eredetitõl,

és más színvariációkat

használnak. Az adventi

idõszak különös

hangulata

abban áll,

ahogy közösen

hétrõl hétre

mindig eggyel

több gyertyát


gyújtunk meg. Így ég mindig egygyel

több láng, így lesz egyre

több a fény, s mind közelebb a karácsony.

Négy láng világít…

Kevéssé ismert, hogy egyes

vidékeken a nyári napforduló

napján is kötöttek koszorút. Sokan

június 24-én, Szent Iván éjjelén,

vagyis az év legrövidebb éjszakáján

is virágból vagy – miután

az aratás befejezõdött – kalászos

szalmából készített koszorúval

díszítették környezetüket, de

a hagyomány szerint akadt terület,

ahol még a szüret végeztével

is hasonlót kötöttek szõlõlevélbõl.

E népszokások és ünnepi

kellékek sorát gazdagítja másfél

évszázada az adventi koszorú,

amely ugyancsak arra utal: különleges

idõszakot élünk. Az elmúlt

vasárnap reggelén meggyújtottuk

az elsõ gyertyát, s így teszünk

a következõ hétvégéken is

sorban, hogy legvégül, szenteste

elõtt néhány nappal, mind a négy

láng világítson, jelezve, hogy itt

van a karácsony.

Forrás: www.harmonet.hu

KarácsonyiAjánló

13

DÍSZ ÉS MEGHITTSÉG:

Gyertyák ünnep elõtt

Kinek ne hiányozna e sötét,

borongós, fagyos napokon

egy kis fény, némi melegség?

Most, karácsony közeledtével

mindannyian jobban

érezzük magunkat a meghitt

gyertyafénynél, de a hétköznapokat

is ünnepivé teszik az

apró lánggal égõ gyertyadíszek.

Kísérletezzünk!

Melegség és fény

Emlékezzünk csak, néhány éve

átvészeltünk egy olyan idõszakot,

amikor boldog-boldogtalannak

gyertyát vagy gyertyatartót ajándékoztunk,

nem is válogattunk, mármár

elértük azt, hogy ne legyen jelentése,

hogy a gyertya elveszítse

õsi varázsát. Nos, talán túljutottunk

ezen, mert amióta a világ – önvédelembõl

– ismét egyre nagyobb jelentõséget

tulajdonít a hangulatnak, az

érzelmeknek, a harmóniának, a bensõségességnek,

hiszen felismertük,

hogy tagadhatatlanul igényünk van

rá, azóta, úgy tûnik, mi magunk is

átgondoltabban választunk. Újra

fontos részévé válhat otthonunknak,

s így hétköznapjainknak e melegséget

árasztó, az ilyenkor annyira hiányzó

fényrõl gondoskodó szimbólum.

Már nem pusztán ékesség, az

ünnep misztikus díszlete. Annál

sokkal több.

Teremtsünk harmóniát!

Különleges erõvel bír, valljuk

be, ha akár egyetlen, végtelenül

egyszerû gyertyaszál is ég az asztalon.

Ezenkívül persze számtalan

variáció létezik rá, hogy hangulatossá

tegyük környezetünket, s ne

felejtsük el: advent idõszakában

sem véletlen, hogy egy-egy újabb

láng fellobbanásával várjuk az ünnepet.

A gyönyörû viaszhasábokból

kedvünkre válogathatunk a boltokban,

a választékra ma már nem

lehet panasz, használjuk a fantáziánkat,

hallgassunk a szívünkre, és

teremtsünk lakásunkban meghitt

harmóniát. Ha máskor nem is, így,

karácsony elõtt mindenképpen. Néhány

hosszú, vékony gyertyaszállal

az ünnepi asztalt tehetjük szebbé, a

vacsora ettõl bizton hangulatosabbá

válik, de ne hanyagoljuk e kelléket

a hétköznapokon sem, pár kisebb

mécses minden étkezést kicsit

bensõségesebbé varázsol. Fantasztikus

hatás érhetõ el, ha a szobát

egyszínû, de különféle

méretû, sõt, eltérõ alakú

gyertyák sorával

díszítjük, ezt a kompozíciót

az ablakban

is elhelyezhetjük, jelezve

a külvilágnak

is: e ház lakói ünnepelnek.

Megbízónk, a Reca Kft. 10 éve eredményesen tevékenykedik

a magyarországi piacon. Nemzetközi konszern

leányvállalataként professzionális szerelés- és

rögzítéstechnikai cikkeket értékesít ipari vevõk részére.

Részükre keresünk

ÜZLETKÖTÕ – ÉRTÉKESÍTÕT

Vas megye területére.

Feladatok: Kötõelemek, szerszámok, segédanyagok eladása ipari végfelhasználók

részére, rendszeres vevõlátogatás, új vevõk felkutatása, szaktanácsadás.

Ideális pályázónk: Legalább középfokú mûszaki végzettséggel vagy mûszaki

területen 2–3 éves munkatapasztalattal rendelkezik. Eladási érzék, határozottság,

dinamizmus, önállóság jellemzi. Következetes, kedveli a felelõsséggel, kihívással

járó feladatokat. Értékesítésben szerzett tapasztalat, Szombathelyen vagy vonzáskörzetében

levõ lakhely elõnyt jelent.

Ajánlatunk: Alapfizetés + forgalomarányos jövedelem. Megállapodás

szerint cégautó vagy saját gépkocsi költségtérítéssel, mobiltelefon. Alkalmazotti

jogviszony, színvonalas munkakörnyezet, szakmai képzés, jó piaci lehetõségek,

nemzetközi háttér.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát a megjelenést

követõ 8 napon belül „Savaria Fórum” hivatkozással.

D–TRACE

Személyzetfejlesztési Tanácsadó Bt.

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 72. Tel./fax: 06/1/311-2004

E-mail: dtrace@axelero.hu; céginfo: www.reca.hu

Szerkesztõség:

(94)

506-552


KarácsonyiAjánló

14

KARÁCSONYI CSEMEGÉNK:

A „szalonczukkedli”

Nem feltétlenül kell gyereknek lenni ahhoz, hogy a sajátos ünnepi

desszert miatt is várjuk a karácsonyt. Hogy miért szaloncukor

a szaloncukor, hogy Magyarországon kívül szokás-e a színes

papírba csomagolt édességgel díszíteni a karácsonyfát, s

hogy mi az a ricselõ gép, kiderül alábbi, nem csak

édesszájúaknak készített összeállításunkból!

Saját kezûleg

Millió fajtáját ismerjük a szaloncukornak,

mégis van egy, az igazi, amit a

nagyi fõzött anno. Ennek ízét lassan

sajnos már elfelejtjük, de van mivel pótolni,

az üzletek polcai ugyanis ez idõ

tájt roskadoznak a szebbnél-szebb, olykor

már rikítóan csicsásba hajló papírral

borított apró édességektõl. Ám nem

minden arany, ami fénylik, vagyis nem

feltétlenül kell a legszínesebbet vásárolnunk,

az egyszerûbbek között is találni

igazán ízleteset és szépet, sõt, nem

is muszáj ily módon hozzájutnunk a fára

való finomsághoz, ha elég bátrak és

gyakorlottak vagyunk, magunk is elkészíthetjük.

Nem olyan bonyolult, mint

elsõre gondolnánk! De vajon hogyan

lett elmaradhatatlan kelléke a karácsonyi

ünnepnek a szaloncukor?

Hagyomány maradt

Legelõször a múlt században készült

szaloncukor, méghozzá neves

cukrászok keze nyomán, s alig kellett

néhány évtizedet várni,

hogy a századfordulóra

már

népszerû karácsonyi

édességgé

váljon. Cukornak

cukor,

ehhez

semmi kétség

nem fér, de miért

szalon? Állítólag azért,

mert épp a reformkorban, az ünnepi

nyalánkság megszületése elõtti

években jött divatba szalont kialakítani

a polgári lakásokban, s hová

máshová kerülhetett volna a karácsonyfa,

mint ide, az otthonok legékesebb

helyiségébe. Ezután már

egyszerû kitalálni, hogy az itt álló

fenyõre felkerült csemege emiatt

kapta a szaloncukor nevet, annak ellenére,

hogy Jókai szalonczukkedlinek

keresztelte a csokiba burkolt

desszertet, a cukorka név ugyanis a

német salonzuckerl szóból eredeztethetõ.

Szóval a szaloncukor hamar

elterjedt a köztudatban,

kedvelték

is sokan Európaszerte,

ám míg

más országokban

ezek

fára aggatása

múló szeszélynek

bizonyult,

addig ez az ínycsiklandó édesség

Magyarországon visszavonhatatlanul

a karácsonyi ünnep kelléke lett, s

ma is az.

Rojtos papírban az igazi

Az eredeti elõírások szerint sztaniolpapírba

kerül a cukorból, vízbõl, különféle

ízesítõ hozzávalókból és csokoládéból

készülõ szaloncukor, ma azonban

már bármilyen szép és erre alkalmas

anyag felhasználható a csomagoláshoz.

Van valami, amitõl valóban

szaloncukor egy szaloncukor. Az igazinak

rojtos a két vége! Ahhoz, hogy ezt

a különleges sajátosságot rávarázsolják

a papírra, elõdeinknek ricselõ gépre

volt szükségük, ez a masina egyetlen

mozdulattal kirojtozta a cukor csomagolásának

végeit. Szóval vették a cukrot,

a vizet, a marcipánmasszát, kifõzték

és megformázták a finomságot,

csokiba mártották, majd csodás papírba

tekerték, s a rojtozás volt az utolsó fázis

az elkészítés során. Az így megalkotott

karácsonyi kellék végül a díszes fenyõfára

került, minden decemberben, hogy

a múlt században újdonságnak számító

polgári szokásból hosszú ideig õrzött

hagyomány váljék.

Forrás: www.origo.hu

OLCSÓ SZÁMÍTÓGÉPEK,

MONITOROK, NYOMTATÓK

Használt és új számítástechnikai eszközök, számítógépek,

monitorok, notebook-ok, nyomtatók és tartozékok

SZÁMÍTÓGÉPEK MÁR

Pentium II.-es 18.625 Ft-tól

Pentium III.-as 36.875 Ft-tól

MONITOROK (színes) MÁR

15" SVGA Digitális 10.624 Ft-tól

17" SVGA Digitális 18.625 Ft-tól

21" SVGA Digitális 24.875 Ft-tól

NOTEBOOK-OK

Aktuális ajánlatunkról érdeklõdjön

üzletünkben!

OLCSÓ LÉZERNYOMTATÓK

INDULÓKÉSZLETTEL

MÁR 19.750 Ft-tól

NYOMTATÓPATRONOK,

TONERKAZETTÁK

SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL

VÁRJUK ÖNÖKET

ÁRAINK BRUTTÓ ÁRAK, ÉS A KÉSZLET EREJÉIG

ÉRVÉNYESEK.

Lea-Sir Bt. Irodagépcentrum

9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.

Tel./fax: 94/316-405 • e-mail: leasir@freemail.hu

A Festékkazetta-Birodalom!


KarácsonyiAjánló

15

LUCA-NAP ÉS BETLEHEMEZÉS

Régi magyar karácsonyi szokások

Szokásokban és hagyományokban talán a karácsony a

leggazdagabb a magyar ünnepek közül. A karácsony, vagyis

Jézus születése a keresztény világ legnagyobb ünnepe

volt mindig is. Színessé, változatossá leginkább két hagyománykör

teszi, hiszen a ma ünnepelt karácsony alkalmával

keverednek a kereszténység elõtti pogány és antik

szokások, valamint a keresztény tartalom. A karácsonyi ünnepkör

advent elsõ vasárnapjával kezdõdik, és egészen január

6-ig, vízkeresztig tart.

Luca napja

Az egy hónapos karácsonyi készülõdés

és ünnep alatt számos szokás

gyökerezett meg a magyar hagyományokban,

amelyek közül néhány

ismertebb és fontosabb „rituálé”

fõleg vidéken még ma is elevenen

él. Pogány eredettel bír a Luca -

nap, amelynek fõ eseménye Luca

székének kifaragása. A legenda szerint

ezt a népszokást már a kelta papok,

a druidák is ismerték. A szék

formája szabályokhoz kötött volt.

Szabályos ötszög köré írt, öt egyenlõ

háromszögbõl formált csillag volt

az alakja. Készítõje Luca napján

kezdte el faragni, mindennap kellett

vele tenni valamit, és csak karácsonyeste

volt szabad befejezni a

munkát. Innen a mondás: lassan készül,

mint a Luca széke. Kilencféle

fából készült. De vajon mire is használták

az elkészült Luca székét? Segítségével

tulajdonosa felismerte a

falu boszorkányait. Magával vitte az

éjféli misére, ott ráállt és nyomban

felismerte a boszorkát, mert az szarvat

hordott. A hiedelem szerint ekkor

a szék tulajdonosának szaladnia

kellett, nehogy a lebuktatott boszorkányok

széttépjék. De nem volt

elég, ha elfutott, útközben mákot

kellett szétszórni, a boszorkányoknak

ugyanis azt fel kellett szedni.

Így nem érték be a leleplezõt. A rituáléhoz

tartozott, hogy hazaérve a

széket el kellett égetni.

Betlehemezés

A magyar ünnepkör legkedveltebb

és legismertebb szokása a betlehemezés.

A játékban Jézus születésének

eseményeit elevenítik fel a

betlehemezõk. A történelem során

ez a szokás is formálódott, némileg

átalakult. A középkorban felnõttek

játszották, a Jézus születése körüli

eseménysort misztériumjáték keretében

adták elõ a templomban. A

XIX. századtól a betlehemezésnek

két formája maradt fenn. A bábokkal

és az élõ szereplõkkel elõadott karácsonyi

játékok. A bábozást fõleg a

Dunántúlon és a Felsõ-Tisza-vidéken

gyakorolták, míg Erdélyben

fennmaradt a misztériumjáték jelleg.

Ma már gyakorlatilag mindenütt

gyerekek mutatják be olyan jelenetekkel,

mint a szent család keresése,

a pásztorok imádása és a háromkirályok

látogatása. A ma is látható betlehemek

a többszáz éves bábjátszás

kellékeiként maradtak fenn. A betlehemes

játékok legkorábbi feljegyzései

Erdélybõl származnak.

og

Forrás: www.herendherald.hu

TAMÁSI ÁRON

KÖNYVESBOLT

Ajánlatunk: Újdonságaink:

Márai Sándor: Ajándék a végzettõl

Somogyváry Gyula: És mégis élünk

Sántha Attila: Székely Szótár

Kriza János: Székely népmesék

Wass Albert élete: Töretlen hittel ember

és magyar

Wass Albert utóélete: Isten kenyere

Dr. Gyimesiné Kovassy Zsuzsanna üzletvezetõ

9700 Szombathely, Nárai út 3. • Telefon: 94/505-221

Nyitva tartás: H–P: 9.00–16.30 • Szo.: 9.00–12.00

Hirdetésfelvétel:

(94)

506-557


Adventi hétvégék a Fõ téren

December 9., csütörtök: 10.00 Megnyitó dr. Ipkovich György polgármesterrel

• 10.10 Betlehemezés • 10.30 Jézuska-várás • 11.00

Pethõ Ferenc karácsonyi dalai

December 10., péntek: 10.00 Mocorgó Óvoda – Betlehemes játék •

10.30 Hétszínvirág Óvoda – Adventi játékok • 11.00 Horváth Boldizsár

Szakközépiskola német kamarakórusa • 11.30 Bolyai Gimnázium

hagyományõrzõ csoportja – Nyugat-dunántúli betlehemes

• 15.00 Joós Tamás mûsora – Mikulás bácsi! Jó napot! • 15.30 Maros

utcai Óvoda – Mikulásváró mûsor

December 11., szombat: 11.00 Hórukk Színpad • 11.30 HEMO

MUSICAL STUDIO

KarácsonyiAjánló

16

A Szombathelyi Horvát Kisebbségi Önkormányzat szervezi azt a hagyományos

karácsonyi ünnepséget, amely december 19-én (vasárnap)

15.00 órától lesz a Kisfaludy S. u. 1. szám alatt. A mûsor fellépõi: Mesevár

óvoda óvodásai, Váci M. Általános Iskola horvát tanulói és hétvégi

iskolai tanulói, a büki Horvát Kisebbségi Önkormányzat énekkara, a

Szalézi Énekkar, valamint a szombathelyi Djurdjice Énekkar. Ünnepeljünk

együtt!

Mackó bál a Mikulással – December 5-én (vasárnap) 15.00 órakor

a Mackófesztiválhoz kapcsolódóan jelmezes gyermekbál lesz az MMIKban

– mackókkal, zenével, vetélkedõkkel, málnaszörppel, mézes kenyérrel,

süteményekkel, arcfestéssel. Sõt, a bálon kiderül az is: kié a közönségdíjas

mackó, és a rajzpályázat nyerteseit is díjazzuk!

Karácsonyi készülõdés két héten át! A Gyermekek Házában december

6-a és 17-e között kézmûves foglalkozások segítik az ovisok és

kisiskolások ünnepi ráhangolódását. Igény szerint különféle programokon

lehet részt venni: többek közt mézeskalács-, csomagolópapír-készítés,

szaloncukorfõzés, üvegfestés szerepel a választékban.

Mikulás Kuckója – ezt a címet viseli az a december 6-i (hétfõi),

10.00-tõl 15.00 óráig tartó Gyermekek Háza-beli rendezvény, amelyre

vendégségbe érkezik a Mikulás! Õt aztán a játékkuckóban verssel, énekkel

vagy szép rajzzal lephetik meg a kicsik, a Mikulás pedig viszonzásul

a szülõk által hozott csomagot nyújtja át.

Szombathely, Körmendi út–Gyõrffy I. u. sarok

Tel.: 345-474, 20/9753-683 • Nyitva tartás: H–P: 9.00–17.30, Szo.: 9.00–13.00

Decemberi akciók:

– Rottex latex biomatrac 41.000 Ft helyett 38.900 Ft (80x200)

– Rottex 7 zónás exkluzív biomatracok 10% kedvezménnyel már 59.800 Ft-tól

– Boxspring ágy ágytakaróval 66.600 Ft helyett 55.500 Ft + matrac

– Nizza rugós, ágynemûtartós franciaágy 68.400 Ft helyett 59.900 Ft

– Dunlopillo német ágyrácsok 20% kedvezménnyel

Budapest Bank áruhitel ügyintézés helyben!

Fokozza az ünnepek meghittségét egy megújult hálószobával!

Forgalmazott márkák:

Fáradt? Sok a stressz? Legalább aludjon jól!

Minõségi termékék – elérhetõ áron

A néhány hónapja megnyílt Matracpark Ágy- és paplanstúdió új

színfoltot hozott a város kereskedelmi palettáján. A rideg, minden

hangulatot nélkülözõ diszkontáruházakkal szemben barátságos, esztétikus

környezetben kínálja megbízható minõségû termékeit: itt

minden megtalálható, ami a nyugodt, egészséges alváshoz kell (matracok,

ágyak, ágykeretek, ágyrácsok, paplanok, párnák, matracvédõk,

bébi ágynemû-garnitúrák, ágynemûhuzatok stb.).

Szakbolt lévén e területen egyedülálló választékot nyújt, pl. rugós

és biomatracok közül a városban itt próbálhatjuk ki élõben a legtöbb

típust, melyek közül a legmegfelelõbb kiválasztását felkészült, udvarias

eladók segítik.

Korábbi tapasztalataink alapján azt gondolhatjuk, hogy egy ilyen

hangulatosan berendezett, kiemelkedõ választékot kínáló szaküzletben

minden méregdrága lehet, azonban errõl szó sincs. Megtalálhatjuk

itt a legolcsóbb, 10.000 Ft alatti rugós matractól kezdve a 40.000

Ft körüli verhetetlen árú latex biomatracon át a valóban prémiumkategóriás

német luxus biomatracot is. Az üzlet egyik jelmondata: az

egészséges alvás kellékei is lehetnek elérhetõ árúak!


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

17

RAMAT-GAN, A KERTEK VÁROSA

Ramat-Gan, Szombathely közel-keleti testvérvárosa sok

különlegességgel bír. Testvérvárosaink leírásánál általában

azokat a jellegzetességeket keressük, amelyek köthetõk

Szombathelyhez is. Az európai városok esetében leginkább a

települések kora, a város hasonló mérete és a kultúra gazdagsága

a közös kiindulópont. Az izraeli Ramat-Gan viszont

a leginkább parkjai által köthetõ városunkhoz, bár ott a város

méreteihez viszonyítva is jóval nagyobb területet foglalnak

el a zöldövezetek.

Izrael legzöldebb

városa

Ramat-Gan európai szemmel

nézve fiatal város. A ma már 150

ezer lakosú Ramat-Gant zsidó telepesek

alapították 1914-ben. Akkor

a „Kertek városa” nevet kapta,

mivel a város életét a mezõgazdasági

tevékenység határozta meg.

Fõleg árpát, búzát és görögdinnyét

termesztettek, ebbõl élt a település

éveken át. 1926-ban kapott saját

önkormányzatot, addig a brit kormányzóság

részét képezte. Az

1930-as évekre lakosainak száma

négyezerre nõtt, gazdasága pedig

már inkább az iparra és a kézmûvességre

épült. A folyamatos bevándorlás

miatt a település lélekszáma

1958-ra már elérte a 20 000

fõt. Kedvelt hely lett, hiszen a

Kertek városa földrajzilag is kedvezõ

helyzetben volt. A városi rangot

Ramat-Gan hivatalosan 1950-

ben kapta meg, vele az „Izrael legzöldebb

városa” címet is. Területének

csaknem 25 százalékán húzódik

az Avraham Krinitzi Nemzeti

A fiatal és modern város

Park. Ezenkívül számtalan park,

szafari- liget és kert található a településen,

de itt kapott helyet az

állattani központ állatkertje is,

amelyben egy teljes afrikai rezervátum

mûködik. Oroszlánok, zsiráfok,

zebrák és elefántok növelik

a város vonzerejét. A város látképe

inkább hasonlít egy amerikai

nagyvároséra, mint egy közel-keleti

településre. Az alig nyolcvanéves

múltra visszatekintõ

Ramat-Gan belvárosában számos

felhõkarcoló tornyosul. A legmagasabb

közülük Izrael harmadik

legnagyobb épülete, a City Gate

Tower, a 2001-ben épített, 244 méter

magas és 68 emeletes posztmodern

toronyépület. Nem sokkal kisebb

a kicsit a New-York-i Empire

State Buildingre hasonlító, posztmodern

stílusban épített Sheraton

City Tower, amely 170 méterével

magasodik a város fölé. A klíma

különösen kedvezõ. Ramat-Gant

hegyek védik az erõs szelektõl, így

nincs kitéve az idõjárás viszontagságainak.

Az átlagosnál nagyobb a

csapadék mennyisége, ez kedvez a

helyben élõ növényvilágnak, az

erdõknek. A helyi klíma sajátosságai

közé tartozik a gyakori hõhullám.

A mészkõ és homok borította

talajt a nap erõsen felmelegíti napközben,

majd a gyors éjszakai lehûlés

úgynevezett hideglevegõ-tavakat

hoz létre.

A kultúra és

az oktatás fellegvára

Mint oly sok más testvérvárosunkra,

Ramat-Ganra is igaz a

pezsgõ és lüktetõ kulturális élet.

Ehhez azonban hozzájárul a magas

életszínvonal, így a kultúra

magas támogatottsága is. Az önkormányzat

kulturális és mûvészeti

hivatala havonta mintegy

150 rendezvényt szervez a városban

irodalom, zene, tánc,

képzõmûvészet, filmes elõadások,

színházi estek témájában.

Ramat-Gan ad otthont az orosz,

zsidó és japán múzeumoknak is.

Az oktatási és szociális rendszer,

a szakképzés és az idõspolitika

magas színvonalú ellátást nyújt,

ennek Izraelben és külföldön is

elismeréssel adóznak. Az oktatási

rendszer fenntartására és fejlesztésére

a költségvetés harmadát

fordítják. Minden általános és középiskola

kiválóan felszerelt, számítástechnikai

berendezésekkel

ellátott, az iskolaépületek kifogástalan

állapotban vannak. A különleges

képességû gyerekek

önálló oktatási programban vehetnek

részt a rendszer keretein belül.

A középfokú képzés területén

kiemelkedõ a Shenkar Textilipari

Szakközépiskola, a Beit Zvi Mûvészeti

Sazkközépiskola. A Bar

Akár egy amerikai nagyváros...

Ramat-Gan legnagyobb

toronyháza

Ilan Egyetemen doktori képzés is

folyik természettudományoks

judaisztikai, jogi, mûvészeti és

más humán területeken. Jelentõs

összegeket fordítanak a sportélet

fenntartására is. Ramat-Ganban

található a Közel-Kelet egyik legnagyobb,

50 ezer férõhelyes stadionja.

Maximális kihasználtságú,

városszerte fellelhetõ 13 futballpálya,

7 kosárlabdapálya, 3 teniszkomplexum,

a fedett kézilabdapályák

és a számtalan uszoda.

Az önkormányzat különös figyelmet

fordít a mozgássérültek sportolási

lehetõségeinek megteremtésére

és bõvítésére. Kifejezetten a

fogyatékkal élõk sportolását szolgálja

egy önálló sportcentrum,

ahol már számos paralimpiai bajnokot

is neveltek.

Óvári Gábor

TESTVÉRVÁROSAINK


18 2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

SZOMBATHELY

A GLOBÁLIS GAZDASÁGBAN

Postaláda

A hajléktalanok téli gondjairól

Kóka János gazdasági és közlekedési

miniszter volt a vendége a Versenyképességünk

a globális gazdaságban

címmel múlt héten megtartott

szimpozionnak a Pelikán Hotelben. Az

önkormányzat és az Informatikai Vállalkozások

Szövetsége által szervezett

esemény kitûzött célja volt megismerni

és megismertetni gazdasági versenyképességünk

erõsítésének új lehetõségeit,

amelyek a helyi, regionális és nemzetközi

együttmûködés révén nyílhatnak

meg. Kóka János miniszter elmondta:

rossz megoldás a fejlettebb nyugati régió

háttérbe szorítása a fejletlenebb országrészekhez

képest, mert ez egy minden

fronton elszürkülõ Magyarországot

eredményezhet.

Elõadást tartott Wang Ji-jun, a kínai

ZTE Corporation vezetõje, aki prezentáció

keretében bemutatta vállalatát

is: Kína legnagyobb infokommunikációs

cége, jelentõs kutatás-fejlesztési

háttérrel rendelkezik, 18 ezer alkalmazottat

foglalkoztat világszerte.

Hazánkban pár hete vannak jelen, és

már kezdeményezték az együttmûködést

több egyetemmel a kutatás-fejlesztés

érdekében. A kínai vállalatvezetõ

szerint Szombathely ideális hely

egy logisztikai központ kiépítésére.

Abajkovics Péter, az informatikai

szakmai bizottság elnöke Szombathely

versenyképessége – új lehetõségek, új

feladatok címmel tartott prezentációt.

Mint elmondta, információtudatos helyi

kormányzásra van szükség városunk

versenyképességének erõsítéséhez. A

helyi önkormányzatnak kezdeményezõ

szerepet kell vállalnia a település informatikai

kultúrájának fejlesztésében,

melynek érdekében együtt kell mûködnie

a gazdasági élet szereplõivel.

og

Képviselõi levél

A nyáron fordultam a közigazgatási hivatal vezetõjéhez egy fontos emberi jogi

kérdésben, mivel a felvetett problémára a mai napig választ nem kaptam. Azóta

többször megismételtem a közérdekû felvetésemet, de hiába!

Azt kértem, hogy a hivatal vezetõje a közgyûlést kötelezze arra, hogy hozzon

rendeletet arról, hogy ha a hajléktalan jelentkezik a problémájával az intézményben,

vegyenek fel hivatalos jegyzõkönyvet, rögzítsék azt, hogy el tudják-e helyezni,

illetve nem, vagy õ nem veszi igénybe a szállást. A jegyzõkönyv egy példányát

adják át a hajléktalannak, hogy tudja igazolni: az intézmény miatt lett elutasítva,

ha megfagy, akkor legyen felelõs azért, mert megfagyott.

Budapesten 10 ezer hajléktalan van, ám a kormány csak 4 ezer helyet biztosított.

A rendszerváltás óta évente több százan fagynak meg, mert a mindenkori

politikai hatalom nem rendezi ezt a fontos kérdést. Mivel emberi életekrõl van

szó, nyilvánosan is felhívom a hivatalvezetõ urat, dr. Tömböly Tamást, hogy intézkedjen,

hogy legyen nyilvánvaló az, hogy a magyar állam a rendszerváltás óta

felelõs a megfagyott emberek pusztulásáért. A magyar állam az uniós csatlakozási

programjában vállalta, hogy a szociálpolitikáját tisztességesen ellátja. A családsegítõ

intézmények egyébként a polgárok irányában másban is sumákolnak.

A hozzájuk forduló polgároknak nyújtott segítségrõl a polgár nem kap semmilyen

igazolást, hogy milyen anyagi segítséget kapott.

Erdélyi László

független cigány kisebbségi képviselõ

Fotó: Vass

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

szombathelyi ajÆndØktÆrgyak lØtrehozÆsÆra

Szombathely Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Szakmai Bizottsága

pályázatot hirdet szombathelyi ajándéktárgyak megtervezésére

és kivitelezésére két kategóriában:

I. kategória: reprezentációs célú ajándékok

II. kategória: tömegértékesítésre szánt ajándékok

A pályázati kritériumok a következõk:

• az elkészült munka Szombathely fontosabb történelmi korszakaihoz (ókor,

barokk kor stb.), jelentõs személyiségeihez (Claudius, Szent Márton, Szent

Quirinus stb.), a város jellegzetes szimbólumaihoz, építészeti emlékeihez

(Isis-szentély, Borostyánkõút stb.) kapcsolódva markánsan, egyértelmûen

reprezentálja a várost

• az elkészült pályamunka lehetõség szerint a városra jellemzõ egyedi alkotás,

nem katalógustermék díszítése

• az elkészült pályamunka legyen sorozatgyártásra alkalmas

• az elkészült pályamunka – kivitelezési költségeit is szem elõtt tartva – kereskedelmi

forgalomba kerülhet

A pályázatra benyújtandók:

• 1 db ajándéktárgy – készre kivitelezett pályamû

• a benyújtott tárgy tervei, rajzai, sorozatgyártásra is alkalmas technológiai leírása,

a várható bekerülés költségei – az alkotóra utaló jelzés feltüntetése nélkül

• külön borítékban: kérjük megadni a szerzõ/tervezõ/készítõ nevét, címét, telefonszámát,

egyéb elérhetõségeit, illetve nyilatkozatot az önálló szellemi

termékrõl, szerzõi, alkotói tulajdonról

A pályázatok benyújtásának helye: Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya: 9700 Szombathely, Bejczy u. 1–3. I.

emelet, titkárság.

A pályázatok benyújtásának ideje: 2005. január 30.

A pályázatok díjazása: az I. kategóriában csak az I. helyezettet díjazzuk,

melynek összege: br. 300.000 forint. A II. kategóriában az elsõ helyezett 150.000,

a második 100.000, a harmadik 50.000 forint díjazásban részesül.

A felhívással kapcsolatosan további tájékoztatás kérhetõ: Szombathely Megyei

Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya, Tourinform Iroda

(9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3., tel: 94/514-451, fax: 94/514-450, e-

mail: szombathely@tourinform.hu).

SÍKÖLCSÖNZÕ

SZEZONÁLIS KORCSOLYAKÖLCSÖNZÉS

Szombathely, Nefelejcs u. 5. Tel.: 94/322-537, 30/217-4607, 20/454-7671

KÖNYV-

ÚJDONSÁGOK

A szombathelyi B.K.L. Kiadó

az ünnepek elõtt több újdonsággal

is kirukkol. December

9-én este hat órától az

MMIK színháztermében mutatják

be mûsoros est keretében

„Ajándék könyvecske” címû sorozatuk

elsõ négy kötetét.

Másnap, szombaton délután

két órakor a Mûvészetek Házában

Keppel Miklós szombathelyi

fotográfus „Szombathely

zöld szíve” fotóalbumát Feiszt

György alpolgármester ajánlja a

nagyérdemû figyelmébe. Mindkét

rendezvényre várják a

könyvkultúra barátait.

2.500 Ft-tól


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

19

Kedves Olvasóink!

A bal oldali képen látható fotóhoz

várjuk az önök minél szellemesebb

ötletesebb képaláírásait.

A legtalálóbb aláírás(oka)t lapunkban

közöljük, s az általunk legjobbnak

tartott cím beküldõjét jutalmazzuk.

Elõzõ fényképünkre (jobb oldali

kép) a legötletesebb képaláírást

Meiszner Zsolt (Szombathely, Mátyás

király u. 6.) olvasónk-„Én már

megtaláltam a Nagy Õ-t!” küldte.

Nyereményét, egy Savaria Fórum-os

pólót naponta 8 és 15 óra között

szerkesztõségünkben (Szombathely,

„Én már megtaláltam a

Nagy Õ-t!”

Géfin Gy. u. 22.) veheti át. Ugyanide

várjuk e heti megfejtéseiket is december

8-ig.

VAN KÉPÜNK HOZZÁ!

DÍSZBEMUTATÓ A SAVARIA FILMSZÍNHÁZBAN

December 18-án, szombaton

este 6 órától a Világszám címû

új magyar film premier elõtti

díszbemutatója lesz a Belvárosi

Savaria Filmszínházban. Vendégként

jelen lesznek a film alkotói:

Koltai Róbert rendezõ,

egyben az egyik fõszereplõ,

Györgyi Anna, Gáspár Sándor

színmûvészek. Az új film zeneszerzõje, Dés László szintén a mozi vendége lesz.

A filmszínház szeretettel vár minden mozirajongót a díszbemutatóra.

Aki lemaradna az eseményrõl, az december 23. és 29. között nézheti meg

az alighanem közönségsikerre számító filmet.

FORRALTBORFÕZÕ VERSENY

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az ADVENTI

HÉTVÉGÉK címû program keretében FORRALTBORFÕZÕ

VERSENYT hirdet 2004. DECEMBER 17-ÉN 17.00 órára

Szombathely Fõ terére. A versenyre 4–6 fõs társaságok jelentkezését

várjuk az alábbi feltételekkel:

VERSENYKATEGÓRIÁK:

I. fehérborból készült forraltbor

II. vörösborból készült forraltbor

III. egyéb

MEGFÕZENDÕ MENNYISÉG:

minimum 5 l

A versenyhez szükséges alapanyagokat,

illetve kellékeket a nevezõk

hozzák magukkal (edény, bor, fûszerek).

Tüzelõ alkalmatosságról a rendezõség

gondoskodik. A versenyen

szakavatott zsûri kóstolja végig az elkészült

italokat. A díjazott csoportok

értékes ajándékokkal lehetnek gazdagabbak.

Nevezési határidõ: 2004. december 10., péntek

A nevezéseket a Tourinform Irodába várjuk – a csoport nevének,

létszámának, és a versenykategóriák egyikének megadásával – s

9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1–3. címre.

Tel.: 94/514-451, fax: 94/514-450, e-mail: szombathely@tourinform.hu

HETI BAROMÉTER

Kedves Olvasóink! Legutóbb a kínai üzletekrõl kérdeztük

önöket. A beérkezett válaszokat összesítettük, s az

alábbi eredmény született:

A beküldõk

közül a Savaria

Belvárosi Filmszínházba

szóló

belépõjegyet

nyertek: Kovács

Heléna (Szombathely,

Nefelejcs

u. 20.) és Szûcs

Tibor (Szombathely, Hunyadi u. 51.) olvasóink nyerték, amit szerkesztõségünkben

vehetnek át.

E héten lapunkról alkotott véleményükre vagyunk kíváncsiak. Önök a

lapban található szelvényen válaszolhatnak a feltett kérdésre, mi pedig öszszesítjük

az adatokat, a végeredményt közzé is tesszük. A válaszadók között

– a választól függetlenül – ajándékokat sorsolunk ki. E heti kérdésünkre

december 15 ig kérjük véleményüket szerkesztõségünk címére (Szombathely,

Géfin Gy. u. 22.) vagy a www.tvszombathely.hu honlapon található

kérdõívre megküldeni. A levelezõlapra írják rá: HETI BAROMÉTER.

Önnek mi a véleménye lapunkról?

! jónak tartom, mert informatív

! jobb is lehetne

! közömbös számomra a lap

! unalmasnak tartom

Beküldõ neve: ..............................................................................................

Címe: ............................................................................................................


20

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

Fotó: Czika

FOGAD

RA

VIGH G`BORRAL

Kedves Olvasónk! Nagysikerû nyílt fogadóóránk folytatódik.

Itt az újabb alkalom arra, hogy elsõ kézbõl tájékozódjon.

Meghívott vendégünk ezúttal Vigh Gábor (FIDESZ-MPSZ)

városi képviselõ, aki válaszol az ön kérdéséire a város ügyeivel,

problémáival kapcsolatban. December 7-én, kedden 14 és 16

óra között õ várja hívását az 506-557-es telefonszámon vagy a

savariaforum@axelero.hu e-mail címen.

A beszélgetések szerkesztett változatát pedig már jövõ heti számunkban

olvashatja.

Kedves Olvasónk! Éljen a lehetõséggel, telefonáljon vagy

írjon tájékozódjon elsõ kézbõl!

FOGADÓÓRA

Dr. Ipkovich György, Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának

polgármestere 2004. december 8-án (szerdán) 15.00

órától fogadóórát tart a hivatal földszinti tanácskozótermében.

* * *

Csermelyi András alpolgármester 2004. december 8-án (szerdán)

14.00-17.00 óráig hivatali helyiségében (Városháza, Kossuth

L. u. 1-3. I. em. 105. sz.) fogadóórát tart.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek bérbeadás útján történõ hasznosítására:

Szombathely

Nádasdy F. u. 10. számú 21 m² alapterületû garázs

Petõfi S. u. 31. 10. számú 14 m² alapterületû garázs

Széll K. u. 5. számú 14 m² alapterületû garázs

Széll K. u. 29. 1. számú 16 m² alapterületû garázs

Váci M. u. 66. 16. számú 19 m² alapterületû garázs

A pályázati ajánlatok legkésõbb 2004. december 14-én 12.00 óráig

nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Aljegyzõi Titkárságán (Szombathely,

Kossuth L. u. 1–3. I. em. 113.). Pályázati tárgyalás 2004. december

15-én lesz a Városháza V. emelet 516. számú irodájában. A részletes pályázati

felhívás megtekinthetõ a Városháza földszinti hirdetõtábláján, továbbá

interneten Szombathely város hivatalos honlapján, a

www.szombathely.hu címen, az e-Ügyfélszolgálat menüpontban, Közgyûlés

– Pályázatok elérési útvonalon.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Soós József, Szombathely Megyei Jogú Város 12. sz. választókerületének

képviselõje 2004. december 15-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel

a Zanati Közösségi Házban lakossági fórumot tart. Téma: tájékoztató

a zanati városrész fejlesztésének pályázati lehetõségeirõl, és egyéb

aktuális kérdések. Meghívott vendégek: dr. Ipkovich György polgármester,

Csermelyi András alpolgármester, Kutnyánszky László városi

fõépítész és Pénzes László közlekedési csoportvezetõ.

Szombathely Megyei Jogú Város jegyzõje értesíti a tisztelt ügyfeleket,

hogy a 2004. december 5. napjára kitûzött országos népszavazást

követõen, 2004. december 6-án (hétfõn) a polgármesteri hivatalban

az ügyfélfogadás szünetel.

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott napon 8 órától másnap reggel 8 óráig tart: dec. 5-én Fagyöngy (Szûrcsapó

u. 23.) • dec. 6-án Gondviselés (Vasút u. 17.) • dec. 7-én Szent Márton (Szent Márton u 18.) • dec.

8-án Calendula (Szelestey L. u. 4-6.) • dec. 9-én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a) • dec. 10-én

Fagyöngy • dec. 11-én Gondviselés – nyitás 12.00 órakor! • dec. 12-én Szent Márton

KÖZMEGHALLGATÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a helyi önkormányzatokról

szóló 1990. évi LXV. tv. 13. §-ában, valamint a Szervezeti és

Mûködési Szabályzatról szóló többször módosított 20/2003. (V.29.)

számú rendelet 111. § (1) bekezdésének megfelelõen 2004. december

16-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel a Városháza I. emeleti

nagytermében (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) KÖZMEG-

HALLGATÁST tart. A közmeghallgatáson az állampolgárok és a

Szombathelyen mûködõ társadalmi szervezetek képviselõi közérdekû

ügyben a Közgyûléshez, a képviselõkhöz, a polgármesterhez, az alpolgármesterekhez,

a tanácsnokhoz, a jegyzõhöz kérdéseket intézhetnek,

illetõleg közérdekû javaslatot tehetnek.

RENDELETEK MÓDOSULTAK

Tájékoztatjuk Szombathely Megyei Jogú Város polgárait, hogy a Közgyûlés

2004. november 25-i ülésén megalkotott, a város lakosságát érintõ rendeletek

közül: • 2004. november 26. napján lépett hatályba: Szombathely Megyei Jogú

Város 2004. évi költségvetésérõl szóló rendeletének módosítása. • 2004. december

1. napján lépett hatályba: a szociális igazgatásról, a gyermekek védelmérõl

és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló többször módosított

13/1993. (IV.29.) számú rendelet módosítása. • 2005. január 1. napján lép

hatályba: a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás kötelezõ igénybevételérõl szóló

önkormányzati rendelet módosítása; a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló

önkormányzati rendelet módosítása; Szombathely Megyei Jogú Város helyi

hulladékgazdálkodási tervérõl szóló rendelet megalkotása. A rendeletek teljes

szövege megtekinthetõ a Jogi és Képviselõi Osztályon.

NYUGDÍJAS VASUTASOK GYÛLÉSE

Avasutasok szombathelyi nyugdíjas szakszervezete december 8-án (szerdán) fél

10-kor tartja éves beszámoló taggyûlését, melyre szeretettel várja tagjait. Helye:

MÁV Rt. Osztószertár-fõnökség, Szombathely, Sas u. 9., oktatóterem.

PÁLYÁZAT

A Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület pályázatot hirdet szombathelyi

polgárok, intézmények, gazdasági egységek, szervezetek, közösségek részére

támogatás elnyerésére külkapcsolataik ápolásához. Az e célra felhasználandó

összeg a 2005. évben 1.250.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 1. A pályázó a Szombathelyi Testvérvárosi

Egyesület tagja. 2. A külkapcsolat Szombathely valamelyik testvérvárosával áll

fenn. 3. A pályázott program összhangban legyen a Testvérvárosi Egyesület célkitûzéseivel.

4. Az egyesületi tagdíj befizetése 5. A pályázatot adatlapon kell benyújtani.

A pályázó vállalja, hogy a program befejeztével, de legkésõbb a pályázati év

december 31-ig rövid beszámolót juttat el a Szombathelyi Testvérvárosi Egyesület

titkárságára, amely tartalmazza az elnyert támogatás felhasználásának elszámolását

is. Évente egyszer nyerhetõ el támogatás. A pályázatok leadási határideje az

Egyesület titkáránál, Pungor Andrásnál (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., VI/615.,

tel.: 520-337, fax: 520-208; e-mail: apungor@szombathely.hu), az elsõ félévre január

31., a második félévre: június 30.


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

21

December 5. vasárnap

10.00: Mesebolt Bábszínház:

Egybeöltögetett mesék – az elõadásra

váltott belépõjegy A szeretet

mackói c. kiállításra és a dögönyözõ

játszóházba is érvényes (bábszínház

kamaraterme)

10.00–12.00 és 14.00–18.00:

Hogyan készítsünk mackót? – kézmûves

foglalkozások gyerekeknek

és Nagyi mesél… – mese- és filmkuckó

(MMIK)

December 6. hétfõ

17.30: Válaszd az életet! –

Egészség téma: Mikulás; Bibliai téma:

Mit adhatok Istennek? (MSH)

19.00: Jacobi Viktor – Martos

Ferenc – Bródy Miksa: Sybill –

operett, Turay Ida Színtársulat, Csákányi

László-bérlet (MSH)

19.30: Szombathelyi Szimfonikus

Zenekar: Funny Woods jubileumi

és jótékonysági hangversenye a

Markusovszky kórház gyermekosztálya

javára (Bartók Terem)

December 7. kedd

dec. 7–12.: „Gördülõ mesevilág”

– az MMIK Vasútmodell-építõ

Klubjának 11. kiállítása (MMIK)

15.00: Ünnepidézõ népmûvészeti

kiállítás – nyitva: dec. 7-tõl 22-

ig és 27–28-ig (Gyermekek Háza)

17.00: Ország-világjárók Klubja:

Töredékeiben is gyönyörû – Szemelvények

a középkori Magyarország

falképfestészetébõl (TIT)

19.00: Moliére – Petri György:

Mizantróp – komédia két részben,

Krétakör Színház, Budapest (HEMO)

December 8. szerda

17.00: „Medvék és égi társai” –

Zombori Ottó, az Uránia Csillagvizsgáló

igazgatójának elõadása (MMIK)

17.00: TIT Hölgyklub: A színházi

élet emlékei, jelene és tervei városunkban

(Szombathelyi Képtár)

18.00: Éltetõ víz – éltetõ víz? –

elõadás (MMIK)

18.00: Konnotáció(k) és képi racionalitás

– Arnold Gehlen mûvészetszociológiája,

beszélgetés a

„Kor-Képek – A modern festészet

szociológiája és esztétikája” c.

könyvrõl (Mûvészetek Háza, Szalon)

December 9. csütörtök

16.00: Belvárosi Nyugdíjas Klub

– Mikulás-ünnepség (MSH)

16.30: Baich Mihály, a szelestei

arborétum továbbfejlesztõje – a

„Jeles vasi személyek évfordulója”

sorozat elõadása (MMIK)

ÖRÖKMOZGÓ MÛVÉSZMOZI

A vetítések 19 órakor kezdõdnek a Savaria Filmszínház felújított kamaratermében!

December 6-án Kitano: Bábok (2002. japán), 7-én Fassbinder:

Katzelmacher – A digó (1969. német)

M O Z I –

M Û S O R

SAVARIA

Belvárosi Filmszínház

SAVARIA MÛVÉSZMOZI

! Dec. 5-én és 8-án 16.45 és 18.15-kor, 6–7-én 15.45 és 21.00-kor

ZSIGULI*

! Dec. 5-én és 8-án 20.15-kor, 6–7-én 17.15-kor CSODÁLATOS JÚLIA

! Dec. 9–11-ig 16.15-kor CSODA KRAKKÓBAN

! Dec. 9–11-ig 18.00-kor CARANDIRU**

! Dec. 9–11-ig 20.45-kor RÓZSADOMB*

NAGYTEREM

! Dec. 5–8-ig 16.30-kor HIHETETLEN CSALÁD

! Dec. 5–8-ig 18.30-kor CSODÁLATOS JÚLIA

! Dec. 5–8-ig 20.30-kor SZEX, CSAJOK, IBIZA**

! Dec. 9–11-ig 16.30 és 18.30-kor POLAR EXPRESSZ

! Dec. 9–11-ig 20.30-kor COLLATERAL – A HALÁL ZÁLOGA**

16.30: Madáreleség, madáretetõ

készítése – Kertbarát Klub (MMIK)

19.00: Kávéházi hangulatot

idézõ zenés-táncos elõadás, elõadja:

Pethõ Kincsõ és Bicskey

Lukács, a zongoránál: Márkus

Tibor (MSH)

December 10.

péntek

15.00: Szombathelyi séták – a

Szombathelyi Képtár, találkozás

15.00 órakor a képtár elõcsarnokában,

bemutatja: dr. Gálig Zoltán

15.00: LOGO Ifjúsági Szolgálat:

Emberi Jogok Napja – beszélgetés,

filmvetítés (MMIK)

16.00: Kézmûves kiállítás – a

Pálos Károly Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálat rendezvénye,

nyitva: dec. 13-ig (Gyermekek

Háza)

16.00: Oladi Nyugdíjas Klub –

Karácsonyi ünnepség, mûsoros est

(Márton Á. u. 58.)

18.00: Nagyanyáink nyomdokán

– kézmûves és életmód-történeti

klub felnõtteknek: szalmadíszek

(Kerekerdõ Alapítvány, Ökocella,

Szombathely, Kõszegi u. 3.)

18.00–21.00: Tinidiszkó – szervezõ:

Városi Diákönkormányzat

(Gyermekek Háza)

19.00: Táncház muzsikusportréval

–„Hajnalban indultunk

…” – riportfilm a Sebõ Ferenc

és Halmos Béla szerzõpárról,

közremûködik: a Boglya zenekar

(Mûvészetek Háza, Szalon – Pincegaléria)

19.00: Oláh Ibolya lemezbemutató

koncertje – Presser-Novák:

egy SIMA, egy FORDÍTOTT

(MMIK)

19.30: Szombathelyi Szimfonikus

Zenekar: Jubileumi Rajterbérlet

3. (Bartók Terem)

December 11.

szombat

5.50: Gyalog a révkomáromi

erõdvonal mentén – táv: kb. 12 km,

találkozás a vasútállomásról 5.50-

kor induló vonatnál (Alpokalja Turista

Egyesület)

14.30: LOGO Ifjúsági Szolgálat:

a Ki-Rándulunk sorozat következõ

állomása Körmend – városnézés,

részvétel a Luca-napi Fesztiválon,

ahol fellép a Zanzibar, indulás

14.30-kor az Ady térrõl

16.00: Jótékonysági hangverseny

– a Zonta Club Szombathely

szervezésében, közremûködnek a

szombathelyi Mûvészeti Szakközépiskola

és Gimnázium hangszeres

szólistái és együttesei (Premontrei

Gimnázium)

buli van!

December második hete a programok sokaságával és sokszínûségével

érkezik. Érdemes lesz körbejárni a városi bulizóhelyeket, mert jobbnáljobb

koncertek várnak Rátok. Biztos, hogy mindenki megtalálja az ízlésének

és hangulatának megfelelõt.

A dzsessz barátai december 8-án,

szerdán a Lamantin Klubban a Gyárfás

Triót és Szalóky Bélát hallgathatják

meg. Kilencedikén, csütörtökön

az Old's Rom Music Pub-ban fõiskolás

buli lesz. 10-én, pénteken a

Végállomás Klubban egy igazi nagyágyú,

Deák Bill Gyula lép fel Blues

Band-jével. Szombaton teljessé válik a könnyûzenei

nagyüzem, este héttõl két helyre is mehettek,

persze nem egyszerre. A Padlás Music Klubban az

Aqustik zenél, míg ugyanekkor az Oladi Mûvelõdési

Központban a 15 éves jubileumát ünneplõ

Tankcsapda koncertje kezdõdik. Elõttük a Moby

Dick és a Cadaveras de Tortougas játszik.

Este fél kilenctõl a Country Clubban a Westend

Blues Band zenél. Ugyanekkor a Havanna Klubban

a Blues Faces vár Benneteket.

HETI KÍNÁLÓ


22

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

APRÓHIRDETÉSEK

Apróhirdetés-felvételi helyek

SZERKESZTÕSÉG • Géfin Gyula utca 22. • Tel.: (94) 506-557

TOURINFORM SZOMBATHELY

Kossuth Lajos u. 1–3. (A Városháza mellett, bejárat a Kossuth Lajos u. felõl)

Tel.: (94) 514-451 • Nyitva tartás: Hétköznap: 09.00–17.00 szombat: 10.00–14.00

MSH JEGYIRODA • Szombathely, Mártírok tere 1.

kínál

" Takarító vállalkozás igényes, megbízható munkával

vállalja intézmények, irodák, rendelõk takarítását a hét

minden napján. Tel: 30/499-1060, 30/419-6042

kiadó

" KISZ lakótelepen aknás garázs kiadó. Tel.: 321-

876, 30/975-80-15

ingatlan

" Szombathelyen, a Kõszegi utcában 2 éve épült, 2

szobás, III. emeleti, jó állapotú lakás. Irányár:

13.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, az oladi városrészen szint + tetõteres,

5 szoba + nappalis, 200 m²-es családi ház 1800

m²-es, panorámás parkosított telken, két gépkocsi részére

alkalmas fedett beállóval, pincével. Irányár:

42.000.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a Széll K. utcában exkluzív kialakítású,

2 szobás, 84 m²-es, délkeleti fekvésû lakás beépített

extra konyhával, a hálóban jakuzzival. Garázs

is vásárolható hozzá. Irányár: 18.500.000.-Ft. Tiborcz

Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a Dr. Szabolcs utcában I. emeleti,

felújításra szoruló, 2 szobás, 56 m²-es téglalakás.

Irányár: 9.800.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, az Óperint utcában földszinti, 3

szobás, 82 m²-es, egyedi fûtéses téglalakás garázzsal.

Irányár: 16.000.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, 14 emeletesben kilencedik emeleti,

1 szobás, 29 m²-es közepes állapotú lakás azonnali

költözéssel. Irányár: 7.000.000.-Ft. Tiborcz Kft,

94/510-157

" Szombathelyen, a gyöngyöshermáni városrészen a

90-es évek elején épült, teljes mértékben felújított,

200 m²-es, 2 szint + tetõteres, szinteltolásos, 5 szobás

családi ház 800 m²-es telekkel, garázzsal. Irányár:

26.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a belvárosban III. emeleti, kétszintes,

tetõtéri, nettó 82 m²-es, 3 szobás, közepes állapotú

konvektoros téglalakás. Irányár: 17.500.000.-Ft.

Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a Fõ téren I. emeleti, 3+1 fél szobás,

114 m²-es, átlagos állapotú lakás a Fõ térre nézõ ablakokkal.

Irányár: 25.000.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, az északi városrészen új építésû,

mediterrán típusú, 3 hálószoba + nappalis, 129 m²-es,

szint + tetõteres családi ház garázzsal, terasszal, 360

m²-es telekkel, burkolatválasztási lehetõséggel. Ár:

29.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, Síp utcában 5 éve épült, 88 m²-es, 3

szoba+nappalis, felújított családi ház nagy terasszal, garázzsal,

800 m²-es telekkel, a telek végében faházzal.

Irányár: 34.000.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a Hadnagy utcában négyemeletes

épületben III. emeleti, 2+1 fél szobás, 57 m²-es, gázfûtéses,

átlagos állapotú téglalakás gyors költözéssel,

hozzá vásárolható garázzsal. Irányár: 12.900.000.-Ft.

Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a belváros közelében, csendes

környezetben 9 éve épült, jó állapotú, 55 m²-es, 1+1

fél szobás, II. emeleti téglalakás gyors költözéssel.

Irányár: 12.900.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, Felsõõr utcában, négyemeletes téglaépületben

harmadik emeleti, 2 szobás, 53 m²-es, felújításra

szoruló, gázfûtéses lakás azonnali költözéssel.

Irányár: 9.500.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

" Szombathelyen, a belváros közelében 2 szobás, 72

m²-es, közepes állapotú családi ház 331 m²-es telekkel.

Irányár: 15.000.000.-Ft. Tiborcz Kft, 94/510-157

Szombathely Keleti

Városrész Egyesülete

tisztelettel megköszöni Szombathely

Megyei Jogú Város

Önkormányzatának az Éhen

Gyula születésnapi

rendezvényére biztosított

százötvenezer forintot.

T

A

N

F

O

L

Y

A

M

A

I

N

K

www.infomix2000.hu

Szombathely Keleti

Városrész Egyesülete

tisztelettel köszöni az

adományozók 2003. évben

felajánlott szja 1%-át.

A teljes összeget, 34.394

forintot az egyesület

mûködésére használjuk fel.

Szombathely, Rákóczi u. 1.

Tel./fax: 94/508-989

• NEHÉZGÉPKEZELÕ

(rakodógépek stb...)

• KÖNNYÛGÉPKEZELÕ (targonca stb...)

ADR

Magánszemélyek a költség 30%-át adójukból leírhatják!

Munkáltatók szakképzési alapra elszámolhatják!

MUNKANÉLKÜLIEKNEK A VAS MEGYEI

MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁMOGATÁSÁVAL!

SULINET-KEDVEZMÉNY!

OKÉV: 01-0083-02 • Int. akkr. lajstromszám: 0336

A biztonság is fontos!

Ha lakást készülünk venni, a fûtésével

kapcsolatban is jó, ha több

szempontot tartunk szem elõtt. A kiszámítható

és megfizethetõ árakon kívül

mindenki számára kulcskérdés,

hogy saját magát és családját biztonságban

tudja. A távfûtésrõl elmondható,

hogy a legbiztonságosabb

fûtési mód.

Az utóbbi idõben sajnos nagyon

sok szomorú balesetrõl lehet

hallani: szén-monoxidmérgezések,

gázrobbanások.

Mindez távhõszolgáltatás

esetén nem fordulhat elõ, hiszen

a fogyasztók nem kerülnek közvetlen

érintkezésbe sem a tüzelõanyaggal,

sem a füstgázzal, így az

ezek okozta balesetek kizártak. Üzembiztonsági

szempontból is olyan termelõkapacitások

állnak a Távhõ rendelkezésére,

melyek garantálják a folyamatos

és biztonságos hõellátást.

Mivel a hõenergia termelése nem

a lakókörnyezetben történik, a távfûtés

helyi viszonylatban javítja az

egyes városrészek, lakótelepek levegõminõségét,

hiszen károsanyag-kibocsátás

csak a telephelyeken történik.

A távhõtermelõ fûtõmûvekben

magasabb technológiai színvonalat is

lehet alkalmazni, mint a lakások

egyedi fûtése esetén, ezáltal tovább

csökken a környezetre gyakorolt negatív

hatás.

Szombathelyen a távfûtésbe bekapcsolt

fogyasztók száma állandó

(kb. a város egyharmada), de a

társaság bízik abban, hogy az

imént felsorolt szempontok a

jövõben egyre nagyobb szerepet

fognak játszani abban,

hogy az új épületeknél milyen

fûtési rendszert alakítanak

ki, és a távhõszolgáltatást

választják.

AZ OTTHON MELEGE,

AZ ÖNÖK KÉNYELME

Szombathelyi

Távhõszolgáltató Kft.

Ügyfélszolgálat:

Szent Márton u. 33.,

nyitva tartás: H., K. 7.00–14.00,

Sz. 9.00–17.00, Cs. 7.00–14:00,

P. 7.00–13.00

Tel.: 33-11-99, ez a telefonszám

félfogadási idõn kívül is hívható, de

csak hibabejelentõként funkcionál.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy december 9-én,

csütörtökön a szombathelyi Fedett Uszodában kerül

megrendezésre a Diákolimpia Úszás városi,

megyei döntõje. Az úszóverseny ideje alatt, 8–12 óráig az

uszoda fürdõvendégek számára nem látogatható.

Az úszóversenyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Fedett Uszoda és Termálfürdõ

Szombathely, Bartók Béla krt. 41. • Tel.: 94/314 336

Nyitva tartás:

Hétfõ: 14.00–21.30 óra, kedd-péntek: 6.00–21.30 óra,

szombat, vasárnap, ünnepnap: 9.00-18.00 óra

50 m-es úszómedence • tanmedence

• meleg vizes lazítómedence

szauna • masszázs • fodrászat • kozmetika


Megjelenik minden szombaton!

2004. december 4.

23

A LEGFONTOSABB EMBERI

KÖZÖSSÉG SZÉTHULLÁSA

Magyarországon minden második

házasság válással végzõdik,

ezért egyre többen teszik fel

a kérdést: érdemes-e egyáltalán

megházasodni? Nem jobb-e a lazább

élettársi viszony, amely kevesebb

felelõsséggel jár, és ha

úgy adódik, különösebb következmények

nélkül felbontható;

vagy nem jobb-e az elkötelezettséget

még inkább nélkülözõ,

úgynevezett „single” életmód,

amelyben az emberek csupán alkalmi

kapcsolatokra rendezkednek

be? Manapság egyre többen

szavaznak igennel az utóbbi

megoldásokra.

Magyarországon a 2000-ben

megszületett csecsemõk egyharmada

olyan családban látta meg a napvilágot,

amelyben a szülõk csak

élettársi viszonyban éltek, további

egyharmada csonka családban,

és csupán a harmadik

harmada született

olyan családban, ahol az

apa és az anya törvényes

házasságban élt együtt.

A szakemberek szerint

a leggyakoribb válóokok:

az alkohol, az

anyagi problémák, az

elhidegülés, a durva bánásmód,

a hûtlenség, a

féltékenység, a szegényes

kommunikáció, a

beteljesületlen várakozások,

a konfliktuskezelésben

való járatlanság,

a házasságot megelõzõ rövid

ismeretség, a más partnerekkel

való, házasság elõtti szexuális élmény,

az együttélés, illetve a fiatal

életkor. Ezek azonban csupán

tünetei egy sokkal súlyosabb

problémának, amely a háttérben

húzódik meg, és közvetve fejti ki

hatását: a 20. század második felében

lezajlott szexuális forradalomnak.

A feminista mozgalom,

a nõi emancipáció, a nõk beáramlása

a munkaerõpiacra, a

karrierépítõ nõ eszményképének

kialakulása, a természetes családi

szerepek felbomlása nem kedvezett

a hagyományos családmodellnek,

és elkerülhetetlenül vezetett

abba a szexuális forradalomba,

amely a napjainkban zajló

válási járvány elsõ számú felelõse.

Amerikai szépség

Ebben a folyamatban az áttörést

a média hozta meg. Mára a nemiség

intimitását csaknem teljes

mértékben lerombolta, és feloldotta

a gátat a szemérem és a szemérmetlenség

között. Számos olyan

dolog, amely a Biblia szerint a nemiség

intimitásához tartozik, ma a

média nyilvánosságával zajlik.

Úgy tûnik, az emberek a valós értékek

világából egyre inkább átlépnek

egy média teremtette virtuális

valóságba, és a magánéletükben,

értékrendjükben is egyre inkább

a tévében látott sztereotípiáknak

akarnak megfelelni. A házasságtörést

népszerûsítõ filmek,

szexszimbólumok, topmodellek

igézetében átalakul az emberek felelõségrõl,

hûségrõl, házasságról,

családról, gyermekvállalásról alkotott

hagyományos véleménye.

Különösen az ötven év körüli

férfiak veszélyeztetettek, akik az

úgynevezett férfiklimax idõszakában

elkezdik félteni férfiasságukat,

és be akarják bizonyítani, hogy

ugyanolyan erõben vannak, mint a

húszas éveikben. A tévében látott

minták hatására elkezdik szégyellni

korosodó feleségüket, és fiatalabb

hölgyeknek csapják a szelet. Életben

akarják tartani magukról azt a

képet, hogy szexuálisan ugyanolyan

aktívak, mint húsz-harminc

évesen. Ezek a próbálkozások azután

számos esetben válással végzõdnek,

amelynek a közvetlen oka

ugyan a hûtlenség, de a hátterében

valójában a médiából áradó erotikus

ingerek és szexuális manipulációk

állnak. Errõl a jelenségrõl ad

döbbenetes közelképet az öt Oscardíjjal

jutalmazott Amerikai szépség

címû film, amelyben egy felelõs

beosztású családfõ beleszeret serdülõ

lányának osztálytársnõjébe a

szalagavatón, majd veszni hagy állást,

feleséget, családot, mindent,

hogy meghódítsa a nála harminc

évvel fiatalabb tinit. Önmagából

teljesen kivetkõzve, mind megszállottabban

fut, erõsít, fiatalodni akar,

hogy elérje célját, eközben pedig

teljesen tönkreteszi a saját és családja

életét.

A másik veszélyeztetett réteg a

tinédzsereké, akik átélték szüleik

válását, és

ezért megrendült

a bizalmuk

a házasság

intézményében,

illetve akiket

normális

családi háttér

híján a média

nevel.

Ezek a fiatalok

már biológiai

érésükkel

egy

idõben szexuálisan

aktívakká

válnak. Ma már az általános

iskolák felsõbb évfolyamaitól

kezdve általános jelenség, hogy a

tinik kicsúfolják azokat az osztálytársaikat,

akiknek nincsen barátjuk,

barátnõjük. Arra is van példa,

hogy az osztálytársak valamelyik

szülõnél költöznek össze. Ugyanakkor

a felmérések azt mutatják,

hogy azok a tinédzserek, akik már

fiatalon nemi életet élnek, és sûrûn

váltogatják partnereiket, lelkileg,

A kép illusztráció

érzelmileg, személyiségükben

olyan mélyen sérülnek, hogy a késõbbiekben

alkalmatlanná válnak

a tartós párkapcsolatra, teljesen kiégnek,

és a hûség fogalma abszolút

kiüresedik a számukra.

A válások talán legrettenetesebb

következményei mindig a következõ

generáció sorsában jelennek

meg, ezért is élik meg a váló

felek a maguk szempontjából

könnyebben ezt a törést. Hiszen õk

már felnõttek, képesek lelkileg legalább

valamennyire feldolgozni a

történteket. Nem így a gyermekek,

akikben egy világ omlik össze, és

egész életükre kiható személyiségproblémát

okoz a szüleikbe és azok

egymás iránti szeretetébe vetett létfontosságú

bizalom összetörése.

Ezeknek a gyermekeknek összehasonlíthatatlanul

nagyobb esélyük

van arra, hogy sohasem lesznek alkalmasak

tartalmas szeretetkapcsolatban

élni leendõ házastársukkal;

sokkal nagyobb számban válnak

drogfogyasztókká, deviánsokká

vagy gátlásos, félénk, életidegen,

emberi kapcsolataikban boldogtalan,

összetört szívû, kizökkent sorsú

felnõttekké, mint egész családban

felnõtt társaik. A válások számának

drámai növekedése így a

neurotikusok számának hasonló

ütemû növekedését vonja maga

után, ez pedig végsõ eredményében

a társadalom széthullásához vezet.

Az internet hálójában

A szexuális forradalom durvább

megnyilvánulási formája a pornográfia

terjedése. A pornó manapság

kilépett az újságok és videokazetták

világából, és elárasztotta az

internetet. Általánosságban elmondható,

hogy az internet-szolgáltató

cégek tíz leglátogatottabb honlapja

közül kilenc pornó honlap. A közelmúltban

több olyan esetrõl lehetett

hallani, hogy magas beosztású embereket

rúgtak ki a munkahelyükrõl,

mert munkaidejükben pornó honlapokat

nézegettek, illetve számítógépükön

pornóképeket tároltak. Pszichiáterek

szerint a pornó rabjai idõvel

teljes mértékben fásultakká válnak

házastársuk felé, a férfiak egy

idõ után durvák lesznek, obszcén

módon kezdenek el beszélni a feleségükkel,

és a nõi nem felé való viszonyulásuk

lezüllik, ami sok esetben

váláshoz vezet.

Folytatjuk

(x)


24

2004. december 4. Megjelenik minden szombaton!

GY M LCS S PISK TA M`SK PP

Hozzávalók: 6 db tojás, 12 dkg kristálycukor,

12 dkg liszt, bármilyen idénygyümölcs

(fagyasztott vagy konzerv is jó), durvára

tört dió, vaj a tepsi kikenéséhez.

Elkészítése: Különválasztjuk a tojások

fehérjét és sárgáját. A fehérjét egy csipet

sóval elkezdjük felverni, de mielõtt teljesen

összeállna, apránként hozzáadagoljuk a

cukrot, így verjük fel kemény habbá.

Egyenként belekeverjük a tojások sárgáját,

majd több részletben a lisztet is. A masszát

egy alaposan kivajazott közepes tepsibe

öntjük, és kirakjuk a gyümölccsel. Megszórjuk

dióval, esetleg egy-két kanál cukorral

is. 180 fokra elõmelegített sütõben 20-

25 percig (tûpróba!) sütjük.

Elkészítése gyorsabb, mint a hagyományos

piskótáé. Sütõpor hozzáadása nélkül is

könnyû, habos tésztát nyerünk, és gyakorlatilag

elronthatatlan! (Aki sütött már kissé gyanús,

szappanos állagú piskótát, annak ez az

utolsó szempont sem elhanyagolható…)

OLASZ LAKATOS BT.

Szombathely,

Márton Á. u. 12.

Tel.: 94/326-690,

30/9278-397

„Az Ön kéménydoktora”

! Kémény-béléscsövezés

! Szerelt kéménykészítés

! Termoforkémény kiváltás

egyedi kéményekre

Keressük Szombathely ízeit!

A Lancsák és Társa Kft., valamint a Represent Plus Bt. lapunk médiatámogatásával

az alábbi pályázatot hirdeti meg.

Keressük Szombathely ízeit! Olyan recepteket várunk, amelyek egyediek, a ház

specialitásai, kísérletezõ kedvû háziasszonyok vagy fõzni tudó és szeretõ urak, esetleg

egész családok találmányai. A pályázaton nevezési díj nincs, csak receptet kell beküldeni.

Egy jelentkezõtõl kategóriánként legfeljebb 3 receptet fogadunk el.

Kategóriák: leves, elõétel, fõétel, desszert. A beküldési határidõ: 2004.

december 15. Cím: Pannónia Étterem, 9700 Szombathely, Fõ tér 29., vagy

representplus@freemail.hu. Kérjük a pályázókat, hogy a borítékon, vagy a tárgy

címszónál tüntessék fel: „KERESSÜK SZOMBATHELY ÍZEIT!”, valamint

nevükön és címükön kívül telefonszámukat is adják meg!

A zsûri összeállításánál arra törekedtünk, hogy vendéglátós szakemberek és közismert

szombathelyi személyiségek egyaránt tagjai legyenek, így nem csupán szakácsszemmel

történik a kiválasztás, de aszerint is, hogy mennyire szombathelyi az

adott étel. A zsûri 2005. január 10-ig dönt a legjobbakról. A díjnyertes recepteket

beküldõk értékes jutalmakban és oklevélben részesülnek. A legjobbnak ítélt ételek

szerepelni fognak a Pannónia Étteremben 2005. januárban rendezendõ Pannónia Est

menüjében, valamint felkerülnek az étterem állandó étlapjára is.

Már 1 749 000 Ft-tól

Tesztvezetéssel egy

Dacia Logant nyerhet!

www.dacia.co.hu

DACIA

Renault Csoport

Az új Dacia megbízható autó elérhetõ áron. Dinamikus,

modern vonalvezetése tágas belsõ térrel párosul.

Hátsó ülésein akár 3 felnõtt is kényelmesen utazhat,

510 literes csomagterében pedig könnyedén elfér a

poggyász. A biztonságról a vezetõ- és utasoldali

légzsákok • és az ABS• gondoskodik. 1,4 75 lóerõs

és 1,6 90 LE-s motorral, már 1 749 000 Ft-tól az Öné

lehet! Ha részt vesz tesztvezetésünkön, egy Dacia

Logant nyerhet.

Várjuk márkakereskedésünkben!

www.renault.hu

Válassza a Renault Crédit finanszírozását:

Kezdõár

1 749 000 Ft

Önerõ 25 %

Havi díj

20000 Ft

Futamidõ 84 hó 48 hó

Maradványérték 0 Ft 643 868 Ft

Változattól függõen. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. A finanszírozási ajánlat a CHF alapkamat változásától függõen módosulhat.

Fogyasztás liter/100 km: vegyes: 6,8–7,2, városi: 9,2–10, országúti: 5,5- 5,7, CO 2 -kibocsátás g/km: 164-173 (változattól függõen).

AUTO BAUMGARTNER

9700 Szombathely, Csaba út 7. Tel.: 94/508-511, 508-512, 508-513

06-30/9867-400, 06-30/9867-800; Fax: 94/508-510

More magazines by this user
Similar magazines