A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

pte.hu

A kritikai gondolkodás fejlesztése - pedtamop412b.pte.hu - Pécsi ...

A magyarországi RWCT-trénerek konferencia-előadásai

BALOGH Lászlóné – IMRE Lászlóné: Az RWCT program bemutatása, előadássorozat az Olvasás éve

alkalmából könyvtárosok és pedagógusok számára, Nyíregyháza, 2001, október-december.

BALOGH Lászlóné: A néprajz tanítása RWCT-s szemlélettel, előadás a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA

Konferencián, Kaposvár, 2001, április.

BALOGH Lászlóné: A néprajztanítás módszertani kérdései, előadás, Apáczai napok, Győr, 2000, október.

BALOGH Lászlóné: Tanulni tanítunk, előadás, Apáczai napok, Győr, 2001.

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Az olvasás

mint az interaktív és reflektív tanulás eszköze, előadás a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA konferencián,

Kaposvár, 2001, április.

BÁRDOSSY Ildikó - DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika –

TRATNYEK Magdolna: From Knowledge Accumulation to Personal Development: How to Get Learners

Personally Involved in Their Educational process, in: How to Develop Individual Curricula in Productive

Learning. IPLE 12 th International Seminar, Pécs–Harkány, 2000, október.

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit – PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Olvasási

stratégiák és technikák a tanárjelöltek szakmai felkészülésében, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés

HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

BÁRDOSSY Ildikó – DUDÁS Margit –PETHŐNÉ NAGY Csilla – PRISKINNÉ RIZNER Erika: Az interaktív

és reflektív tanulás lehetőségei a tanárképzésben, előadás a Tanárképzés és tudomány Országos Tudományos és

Módszertani Konferencián, Budapest, 2000. augusztus.

BARTHA Jánosné: Szövegfeldolgozási technikák a szövegértés szolgálatában, előadás, Apáczai napok, Győr,

2001.

BUDAI Júlia – FÁBIÁNNÉ PÁGER Anna - PÁGER Margit: Mit adott nekünk, tanároknak az RWCT?, előadás

a Mit ér az ember, ha olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

BUDAI Júlia –PÁGER Anna – PÁGER Margit: What did RWCT GIVE U sas Teachers?, előadás RWCT

konferencián, Brassó, Románia, 2001, június.

BUDAI Júlia: Orosz olvasás tanítása főiskolásoknak, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA

konferencián, Debrecen, 2002, április.

CSERHALMI Zsuzsa: Olvasási stratégiák oktatása az irodalomtanításban, előadás a Mit ér az ember, ha

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

DUDÁS Margit: A kooperatív tanulás lehetőségei a hallgatók nézeteinek feltárásában, in: Változó iskola,

változó pedagógus szerepek, Thüringiai – Magyar Pedagógusképző Intézetek Nemzetközi Konferenciája

kötetben, Eger, 2001, 75-88. o.

F. HEGYI Mariann: Írás és szövegértés, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián,

Debrecen, 2002, április.

FÁBIÁNNÉ PÁGER Anna: Az RWCT alkalmazása a napi gyakorlatban a 6-10 éves korúak olvasástanításában,

előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

IMRE Lászlóné: RWCT-s technikák az anyanyelvi tantárgypedagógia oktatásában, előadás, Apáczai napok,

Győr, 2001.

IVÁNNÉ BODÓ Veronika – KOCSIS Tiborné: Hangalak és jelentés tanításának egymásra épülés az alsó és

felső tagozatban, előadás, Apáczai napok, Győr, 2001, október.

IVÁNNÉ BODÓ Veronika: RWCT-s eljárások a meseelemzésben felső tagozaton, előadás az Olvasásfejlesztés –

pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

KOCSIS Tiborné: A folyamat-alapú olvasás tantárgyközi lehetőségei, előadás az Olvasásfejlesztés –

pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002, április.

KOCSIS Tiborné: Hatékony szövegbefogadás RWCT-technikák ötvözésével, előadás a Mit ér az ember, ha

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

MAGYAR István: RWCT speciális kollégium az Eszterházy Károly Főiskolán, előadás a Mit ér az ember, ha

olvasó? HUNRA konferencián, Kaposvár, 2001, április.

PÁGER Margit: Integrálás, komplexitás, tudatosítás. Az RWCT filozófiájának alapelvei az alternatív pedagógiák

olvasástanításában, előadás az Olvasásfejlesztés – pedagógusképzés HUNRA konferencián, Debrecen, 2002,

április.

TÓTH Beatrix: Az értő olvasás fejlesztése változatos technikákkal, előadás az Olvasástanítás, olvasásfejlesztés,

hátránykompenzálás, Olvasás Éve Programiroda és Hunra konferencián, Budapest, 2002, március.

381

More magazines by this user
Similar magazines