MŰVELŐDÉS AZ ŐSKORBAN - Dr. Fehér Katalin

drfeherkatalin.hu

MŰVELŐDÉS AZ ŐSKORBAN - Dr. Fehér Katalin

AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA


Őskor- Történelem előtti kor

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott

emlékek nem maradtak ránk.

Felosztása:

1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000

alsó szakasz: i.e.600 000- 120 000

középső szakasz: i.e. 120 000-40 000

felső szakasz:i.e. 40 000-10 000

2. Mezolitikum: i.e.10 000-5000

3. Neolitikum: i.e. 5000-1200

Rézkor: i.e. 2500-2000

Bronzkor: i.e. 2000-időszámításunk

kezdetéig

Vaskor: i.e. 1200- a római birodalom

kialakulásáig


Paleolitikum

Alsó szakasz: Pitekantropus = előember

Középső szakasz: Neandervölgyi ember

Felső szakasz: Homo sapiens


Mezolitikum

• A mezolitikum i.e. 10 000 - i.e. 5000

• Vadászat, gyűjtögetés - csökken a vadászat

jelentősége, nagyobb szerepet kap a földművelés és

az állattenyésztés

• Vándorló, vagy félig-meddig letelepedett

nagycsaládok - választott vezetők irányítanak

• Kő-, fa- ill. csonteszközök - kidolgozásuk finomabb


Neolitikum

• Neolitikum: i.e. 5000-2500

• A Föld éghajlata változik -- felmelegedés -- gabona

• Az emberi populáció megnövekedik, megindul a

letelepedés

• Az új életmód --új eszközök: ásóbot, kapa, faeke, sarló, a

keményebb, csiszolt kőeszközök (pl. balták).

• Megjelennek a különböző iparágak: a fazekasság, a kosárfonás, a

fonás, szövés, a fémművesség

• Társadalom: nagycsaládok, nemzetségek, törzsek


Rézkor

• Régészeti korszak, amely a

neolitikum (újkőkorszak)

végétől a bronzkor kezdetéig

tartott.

• 6. -4. évezred

• Az ember használni kezdi az

első fémeket: a rezet, az

aranyat és az ezüstöt.

• Kialakul a fémolvasztás és

fémmegmunkálás.


Bronzkor

• i.e. 3. évezred

• a természetes módon felszínre

került érctartalmú ásványokból a

réz és ón kiolvasztásával, majd

ötvözésével állították elő a

bronzot.

• demográfiai robbanás


Vaskor

• A vaskor időbeli kiterjedése

országonként és földrajzi régiónként

változik.

• Az i.e 12. századot tekintik a vaskor

kezdetének, de Közép-Európában

csak az i.e. 8. században kezdődött

• Vasból készült szerszámok,

fegyverek


Szellemi kultúra az őskorban


Nevelés

• Összehasonlító etnográfiai

kutatások

• A tanulás módszere: utánzás.

• A tanítást a közösség felnőtt

tagjai végezték

• Mit tanultak?

- Az élet fenntartásához

szükséges

gyakorlati ismeretek

- erkölcsi erények


Vallás-mágia

• Természetfeletti

elképzelések

• Mágia, mágikus

szertartások

• Totemizmus

• Tabu

• Fetisizmus


Építészet

• Megalitikus építészet

• Hatalmas méretű

köveket használtak

• Áldozati szertartásokkal,

csillagászati

megfigyelésekkel, nap- és

halott kultusszal

kapcsolatosak.

• megalit

• menhir,

• dolmen


• Stonehenge Nyugat-Európa

megalit kultúrájának jelképe.

• A napkultusznak szentelt

építmény, melyet i. e. 1 800

körül emeltek

• Hatalmas kő köre 100 méter

átmérőjű, alaprajza szabályos,

kör és patkó alak

kombinációja.

• Gondosan megmunkált

falaiban a kövek csapolással

vannak összeillesztve.

Stonhenge


• Az őskori festmények tárgya:

állatábrázolás,

• Célja: vadászmágia,

termékenység varázslat

• Színezőanyag: színes föld,

növényi nedvek, korom, szén,

ásványokból őrölt festékpor.

• Kötőanyag: vér, gyanta, tojás,

méz, zsír tartalmú anyagok.

Festészet


Lascaux (Franciaország)

• A sziklaképek keletkezése

i. e. 13 500.

• Egyszerű vonalvezetés,

kezdetleges technikai eljárások

• Téma: állatok, mozgás,

emberek.

• Az emberi alak:

arcvonások kidolgozatlanok

profilok torzak,

testtartás groteszk


Altamira (Spanyolország)

• Keletkezési ideje: i.e. 15 000-

10 000

• A barlang mennyezete 18 m

hosszú és 8-9 méter széles.

• Sziklakiugrások és

mélyedések borítják

• Bölények, vadlovak,

szarvasok különböző

pózokban.

• Ezek a falfestmények a

freskófestészet őseinek

tekinthetők.


Szobrászat

• Kőből vagy csontból készült kicsi

állat és emberfigurák

• Állatábrázolás: összefügg a

vadászattal

• A termékenység: jelképe a nő

• A szobrok többsége agyagból

készült, és 30 cm-nél kisebb.

• A "Vénusz" szobrok jellemzői:

hatalmas domborulatok,

arcvonások kidolgozatlanok

karok és lábak elnagyoltak


Zene

• Zene és beszéd

• Szöveg és dallam

• Ritmus: lábdobogás és

taps

• Tudatos hangkeltés


• Kapcsolat a

varázslással

• Kapcsolat az élet

szakaszaival

• A varázslatnak a

tánc elengedhetetlen

eszköze

• Kollektív

tevékenység

Tánc

More magazines by this user
Similar magazines