BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

savariaforum.hu

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

17. ÉVF. 36. SZÁM • SZOMBATHELY, 2007. OKTÓBER 20. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

BAJNOKPÁROS

MENNYIT KERESNEK VÁROSUNK KÉPVISELÔI?

OKTÓBER 23.: MINEK NEVEZZELEK?

OKMÁNYIRODA: VIRTUÁLIS SORBAN ÁLLÁS

Akciónk október 31-ig tart.


MEGHÍVÓ

A Waldorf Iskola szeretettel

vár mindenkit október 20-

án, szombaton 15 órakor a

Waldorf Iskolába (Szombathely,

Sorok u. 44.) a „Felsôtagozatosok

(9–12. osztályos)

és az anyagok” címû

elôadásra. Beszélgetôtárs és

a muhelymunka vezetôje:

Karl-Heinz Kriegge.

A Közgazdasági Számítástechnikai

Szakképzési Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Az alapítvány az alapító okiratban megfogalmazottak

szerint a 2006. évi közhasznúsági

jelentését ezúton teszi közzé:

• Összes közhasznú tevékenység bevétele: 30.537 Ft

• Közhasznú tevékenység ráfordítása: 28.000 Ft

• Bankköltségek:

11.722 Ft

• Tárgyévi közhasznú eredmény:

- 9.185 Ft

• Mérlegfôösszeg:

267.000 Ft

Az alapítvány ezúton tisztelettel megköszöni

a 2006. évben átutalt szja 1% felajánlást és

közzéteszi, hogy a felajánlást teljes egészében

felhasználta az alapítvány célja szerint.

Connecting The Next Generation

!KIRAKODÓVÁSÁR!

OKTÓBER 28., VASÁRNAP 7.00–18.00 óra

SZOMBATHELY, Borostyánkô Áruház és környéke

SZENT MÁRTON U. – SAVARIA TÉR – KIRÁLY U.

!WESSELÉNYI U. – SZÉLL KÁLMÁN utcáig!

!KISFALUDY utca WÖRÖSMARTY utcáig!

Fenti utcákban október 27., szombat 14.30–október 28., vasárnap 21.00 óráig útlezárás

lesz, kérjük, szíveskedjenek gépjármûveikkel a szomszédos utcákban parkolni!!!

Farmer, divatáru, kabát, sapka, kesztyû, bôrruházat, bôrdíszmûves termékek, csizmák,

cipôk, papucsok, fehérnemû, ajándéktárgyak, kerámia, díszgyertyák,

mécsesek, koszorúk, kézmûves termékek, szôttesek,

rongyszônyeg, édesség, lacikonyha.

Angol nyelviskola gyermekeknek

1–14 éves korig.

A gyermekek korának és tudásának megfelelô angol

nyelvtanfolyamok, egyedülálló, 1985-ben szabadalmaztatott,

a világ 25 országában sikeresen mûködô, folyamatosan

fejlesztett anyanyelvi módszerrel és speciális tananyaggal.

Szombathely, Thököly u. 12. • Tel.: 30/267-9339

E-mail: szombathely@helendoron.com

!MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

Szervezô: Immo Világ Kft. • Tel.: 0620/9347-920, 0620/9428-893

www.helendoron.hu

KÉMÉNY és

TETÔDOKTOR Bt.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

• Kémény-béléscsövezés

• Szerelt kéménykészítés

• Termoforkémény-kiváltás

egyedi kéményekre

SZOMBATHELY

INGYENES HETILAPJA

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Simon–Németh Adél, Tulok

Gabriella • FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Czika László • HIRDETÉSI VEZE-

TÔ: Horváth Vilmos • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió

• NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató

• Készül 33.000 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely,

Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ:

Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDE-

TÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Tel.: 94/505-

894, 94/505-895 • Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu,

www.savariaforum.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!


2007. OKTÓBER 20.

F Ó R U M B A N

A bürokrácia útvesztôjében

LEGTÖBBET A JOGOSÍTVÁNYRA KELL VÁRNI AZ OKMÁNYIRODÁBAN

Nem ismerek olyan nagykorú szombathelyit, aki még ne tette volna lábát az okmányiroda

ovális ügyfélterébe. Hivatalos dolgaink intézését általában nagy sóhajjal

indítjuk, majd bevetjük magunkat a bürokrácia útvesztôjébe, vérmérsékletünktôl

függôen megadón, lehajtott fejjel vagy büszke rátartisággal. Bármilyenek

is vagyunk, elvárjuk a pult túloldalán ülô ügyintézôtôl, hogy problémánkat

gyorsan, és nagy szakértelemmel oldja meg.

– A múlt hónapban általános ellenôrzést

kaptunk a felettes Közigazgatási

és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatalától, és nagyon jónak minôsítette

az iroda szakmai munkáját –

felelte a minôséget firtató kérdésünkre

dr. Németh Adrienn, az okmányiroda

vezetôje, aki elmondta azt is, hogy

munkájuk nagyon sokrétû. Két fô tevékenységi

körük a közlekedésigazgatási

terület és a személyi okmány ügyintézés.

Az útlevél, személyi igazolvány és

vezetôi engedély kiadására pedig országos

illetékessége van a szombathelyi

irodának. Éppen ezért nagyjából

minden nyolcadik ügyfél nem is szombathelyi

– mondja a nemrég kinevezett

vezetô.

Ha nem is szakmai szemmel, hanem

mint állampolgár, mi is szemügyre vettük

az okmányiroda mûködését. Kíváncsiak

voltunk, ha ma – vagyis szerdán

– szeretnénk elintézni ügyünket,

akkor milyen gyorsan kerülünk sorra.

A 21. század gyermekeként interneten

jelentkeztünk. Klikkelve a www.szombathely.hu

oldalra, a közérdekû ikont

választva az oldal bal fülére kattintottunk

az okmányirodai idôpont részre,

és egy rövid regisztráció után máris az

okmányiroda virtuális várótermébe

képzelhettük magunkat.

Ha személyi igazolványt szeretnénk,

akkor november 6-án van egy idôpont,

ha útlevélre van szükségünk, akár holnap

mehetünk, ám ha vezetôi engedélyt

szeretnénk, akkor bizony a következô

három héten belül nincs foglalható

idôpontunk. Tehát, ha lejárt a

jogsink, mehetünk busszal, vonattal

vagy nagy hévvel, gyalog.

A meglehetôsen nagy várakozási idôvel

kapcsolatban dr. Németh Adrienn

megnyugtatott minket, hogy mivel

munkatársaik e területen valóban leterheltek,

ezért orvosolják a dolgot azzal,

hogy fél napot az egyébként más

területen dolgozó ügyintézô a jogosítványok

ügymenetével tölt. Talán gyorsul

a rendszer, teszem hozzá gondolatban,

és rögtön a statisztikát böngészem,

amelybôl kiderül, hogy bizony

nem csak a jogosítványommal foglalkozók

„leterheltek”.

Az év elejétôl ugyanis a különbözô jármûvekkel

kapcsolatos ügymenetek

száma meghaladta a 12 ezret. Lakcímkártyát

több mint 14 ezren igényeltek,

míg az általam panaszolt jogosítványokkal

kapcsolatos ügymenet „csupán”

8 ezer körüli.

– Naponta 4-500 ügyfél lépi át az iroda

küszöbét, és körülbelül ugyanennyivel

postai úton vesszük fel a kapcsolatot,

hatósági munkánk miatt – így az irodavezetô,

aki szerint a 30 ügyintézô tudja

és teszi is a dolgát.

De ezt nyilván ön, kedves olvasó is tapasztalja

nap mint nap. Akár így van,

akár nem, a véleményére kíváncsiak.

Most zajlik ugyanis az ügyfélelégedettség-mérés,

amely dr. Németh Adrienn

szerint nagyon fontos, hiszen mint

mondja, az építô kritika eredményezhet

csak pozitív változást.

Amikor kifelé indulok, az épület üvegajtójánál

még megcsapja fülem egy

hangosan vitatkozó pár hangja, akik

az információs pultnál ülô urat próbálják

meggyôzni ügyük fontosságáról.

Mikor lecsillapodva elmennek, visszafordulva

a pulthoz lépek és érdeklôdök,

hogy mi volt a gond. Az úr elmondja,

hogy a vidékrôl érkezô pár

nem értette meg, hogy már nincs az

okmányirodában sorszámhúzás, hanem

idôpontot kell kérni. Most személyesen

megtették, ám jöhetnek vissza

egy hét múlva ismét – mondja a segítôkész

információs, aki miután megtudja,

hogy újságcikket írok, megkér, fogalmazzam

bele, hogy a személyes és

az internetes jelentkezésen túl az 520-

361-es telefonszámon is kérhetô idôpont

okmányirodai ügyintézésre…

MP

3


4

Civilek kerekasztala

A 61 szervezetet magába foglaló

Szombathelyi Civil Kerekasztal a múlt

hét végén tartotta találkozóját, civil

napját a Savaria Történelmi Karnevál

Közhasznú Alapítvány Aréna utca 8.

szám alatti székházában. A rendezvényen

20 szervezet képviseltette magát.

A csoporttagok mûsorral, kiállítással,

vetítéssel készültek, hogy minél

átfogóbb bemutatót adjanak tevékenységükrôl.

A napra meghirdetett

Civil Tepsi és Civilek Bora pályázatra

megannyi nevezô jelentkezett.

Újra belvárosi ruhaszalon

Hosszú évtizedeknek kellett eltelnie

ahhoz, hogy Szombathelyen újra ruhaszalon

nyíljon meg, mondta Rettegi

Attila, az Oladi Általános Mûvelôdési

Központ Teleki Blanka Szakképzô

Iskola igazgatója az intézmény

Aréna utcai szalonjának megnyitóján.

A ruhaszalon létrehozása Bukvai Albertnénak,

az iskolai tanmûhely vezetôjének

ötlete volt, aki eloszlatta azt

a tévhitet, miszerint a mai nôi szabó

munkája nem áll másból, minthogy a

varrógép fölé görnyed. Az Aréna utcai

karneváli helyiség a diákok olyan

gyakorlóbázisa lesz, ahol a tanulók a

stílustanácsadás, a próbák lépéseit és

a rendelésfelvételt is megtanulják.

A szalonba várják a helyi lakosok, vállalkozások

megrendeléseit is. A belvárosi

ruhaszalont dr. Ipkovich György

polgármester nyitotta meg.

Kôkemény pólósok a Tó fürdôben

Jövô nyáron Szombathelyen száll medencébe

az Eb-re és a pekingi olimpiára

készülô magyar vízilabda-válogatott.

A Magyar Vízilabda Szövetség

keddi tájékoztatója szerint június

27–29-én a Kemény-legények a Tó

fürdô medencéjében mérkôznek

meg a német, a görög és a montenegrói

válogatottal.

Kormányülés alapkôletétellel

Elsô alkalommal tartottak közös szlovén–magyar

kormányülést Lendván

és Szentgotthárdon szerdán. A találkozót

Gyurcsány Ferenc kezdeményezte,

aki Janez Jansa szlovén kormányfôvel

együtt dinamikusnak nevezte

a két szomszédos állam kapcsolatát.

Elhangzott: 2008 végére autópálya

köti össze a két fôvárost. A két

miniszterelnök letette a Felsôszölnök–Kétvölgy

közötti út alapkövét.

Fejlesztések 1,2 milliárdból

Nyilvánosságra hozták a Nyugat-dunántúli

Operatív Program részeként

meghirdetett „Közoktatási infrastruktúra

és szolgáltatások fejlesztése” címû

pályázatra javasolt intézmények

nevét. Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

a csütörtökön megtartott sajtótájékoztatón

elmondta, hogy a városi

iskolák, óvodák fejlesztésére

megközelítôleg 1,2 milliárd forintot

költhetnek majd. Kiemelte, hogy bár

az intézmények korszerûsítésére akár

10 milliárdot is el lehetne költeni,

mégis az elmúlt nyolc évben hasonló

jellegû támogatás nem állt rendelkezésükre.

A maximális 200 millió forintos

támogatást nyújtja majd be a három

kiemelt intézményük: a Paragvári

Utcai Általános Iskola, a Kereskedelmi

szakképzô iskola és kollégium, valamint

a Nagy Lajos Gimnázium. Jelentôs

összegért pályázik a Szûrcsapó Utcai,

a Mocorgó, a Losonc Utcai Óvoda,

valamint a Derkovits, a Neumann, a

Zrínyi Ilona és a Dési általános iskola,

a Savaria középiskola, a Kanizsai gimnázium,

a Gépipari és a Szent–Györgyi

középiskola. Mindemellett az önkormányzat

a jövôre vonatkozó beruházások

miatt nyolc intézménye fejlesztését

is megtervezteti, valamint a Bartók

zeneiskola azbesztmenetesítését

és a Teleki iskola tetôszerkezetének

korszerûsítését a 2008. évi költségvetésbe

veszi bele.

Támogatás Debrecennek

Az elmúlt hétvégén a Halmay Zoltán

Olimpiai Hagyományôrzô Egyesület

vendégeként Szombathelyen tanácskoztak

az olimpiai baráti egyesületek.

A sportbarátok koszorúztak a

Rajczy Imre szülôházánál lévô emléktáblánál,

valamint a nemrég felavatott

Vasi Olimpikonok Falánál. Az

egyesületek írásos nyilatkozatot tettek

arról, hogy Debrecent támogatják

a 2010-es I. Nyári Ifjúsági Olimpiai

Játékok megrendezésért folytatott

versengésben.

Ösztöndíj az élsportolóknak

Havi százezer forint ösztöndíjat kap

október elsejétôl Pars Krisztián és

Hatos Gábor olimpikon. Az errôl

szóló dokumentumot csütörtökön

délelôtt vette át a két sportoló dr.

Ipkovich György polgármestertôl.

Jutalmat kaptak még azok a sportolók

és edzôik is, akik az elmúlt idôszakban

szép eredményeket értek el

a nemzetközi versenyeken. A rendezvényen

megjelent dr. Hegedûs

Csaba, Szombathely díszpolgára is,

aki szerint ez a gesztus a város részérôl

példaértékû az országban. Az

olimpikonok mellett jutalmat vehetett

át Dancsó Zoltán, Marton Klára,

Pôdör Csaba (kick-boksz), ifjabb Veréb

István és Ligeti Dániel (birkózók),

valamint a sportolókat felkészítô

edzôk.

Oktatóbázis a 11-es Huszár úton

Átadták az egykori huszárlaktanya

felújított parancsnoki épületét,

amelyben a Berzsenyi fôiskola oktatóbázisa

mûködik majd. Az épületet

40 millió forintos költséggel az önkormányzat

újíttatta fel. A múlt csütörtöki

avatóünnepségen Kovács Jenô,

az Apáczai Alapítvány kuratóriumának

elnöke elmondta, a földszinten

az oktatóbázis és az alapítvány

irodája kap helyet, az emeleten pedig

mûteremlakást és kiállítótermet alakítanak

ki. Prof. dr. Gadányi Károly, a

fôiskola rektora kiemelte: a soproni

egyetemmel történô egyesülés nyomán

létrejövô új intézmény komoly

hangsúlyt helyez a mûvészeti oktatásra,

az épületet a Mûvészeti Intézet

használja majd. Dr. Ipkovich György

polgármester bejelentette, a felújítás

költségein túl az önkormányzat továbbra

is támogatja a létesítményt,

mivel a város érdeke, hogy jól mûködô,

színvonalas egyetemi központ jöjjön

létre Szombathelyen.

Panelfelújítás

A Panel Plusz program keretében

folytatódik a panelfelújítás a vasi megyeszékhelyen.

A Szent Márton utcában

765 lakást újítanak fel az év végéig,

több mint 160 millió forint állami

támogatással.

FOTÓ: Czika László


2007. OKTÓBER 20.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

A város legrégebbi gimnáziuma

A KILENCVENÉVES KANIZSAI ÖTHETES SOROZATA

Egy iskola életében komoly idô a 90 év, kezdte beszédét Módos Tibor, a Kanizsai

Dorottya Gimnázium igazgatója, aki az elsô világháború idején alapított intézmény

múltját elevenítette fel.

A Szombathely városa által polgárleányoknak

létrehozott középiskola képzési

struktúrája sokat változott, csak

egy példa: a kereskedelmi képzésébôl

a mai Kereskedelmi és Vendéglátói

Szakképzô Iskola, régi nevén az Orlay

nôtte ki magát. Az egykor líceum, más

idôkben gimnáziumnak hívott intézmény

1938-ban a Kanizsai Orsolya nevet

kapta, majd a II. világháború kegyetlen

idôszakaiban az iskola falai között

megszûnt a tanítás, az épület kórházként

mûködött. Az 1948-ban Kanizsai

Dorottya Gimnáziumra keresztelt

iskolába 1965 óta immár fiúk is járhattak.

Nyelvi képzések indultak a hetvenes

években, az intézmény a nyolcvanas

években a megye legnagyobb gimnáziumává

vált, majd 1991-ben újraindult

a nyolc évfolyamos képzés, amelyet

15 évig tartottak fenn. Módos Tibor

kiemelte, hogy iskolájuk jelenleg

az idegen nyelvi és informatikai képzésre

helyezi a hangsúlyt, de fontos

szerepet kap a mûvészeti és a természettudományos

oktatás is. Az igazgató

a rá jellemzô érzékenységgel és profizmussal

beszélt a 90 éves iskoláról,

ahova 582 diák jár. Kiemelte, hogy a

tanulókat összeszokott, 40 fôs pedagógusi

testület oktatja, akik közül tíz

éven belül senki nem megy nyugdíjba,

így elôre láthatóan fennállásuk

századik évfordulóját is közösen ünnepelhetik.

Örömét fejezte ki amiatt,

hogy befejezôdött a fûtéskorszerûsítés,

így immár nem lehet a konvekto-

ros fûtôtesten „melegszendvicset sütni”.

De elmondta azt is az igazgató,

hogy 35 éves a tornatermi parkettájuk,

nem jók a nyílászárók, néhány

tantermet a szülôk és a diákok festettek

ki. A megnyitóval elkezdôdött az

az öt-hathetes programsorozat,

amelynek részeként a mára hírnevet,

elismerést szerzett egykori tanítványaik

tartanak elôadásokat. Heckenast

Gusztáv, az oktatási, kulturális és

sport osztály vezetôje – egykori diák –

a fenntartó részérôl mondott köszönetet,

s emlékezett a város máig meghatározó

gimnáziumára. Az ünnepségre

Mellettem az elôdöm: Dancs János

és Módos Tibor az ünnepség után

az iskola diákjai mûsorral készültek, a

rendezvényen Dancs János egykori

igazgató, s a jelenlegi kollégák is részt

vettek.

VT

FOTÓ: Mészáros Zsolt

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Egy új Magyarországért

„A negyven éve uralkodó rendszer

csôdbe juttatta az országot. A kommunista

kormányok a nemzet gazdasági

és politikai érdekeit a mindenkori

szovjet érdekek alá rendelték, s ezzel

országunkat gyarmati függôségbe taszították…

A diktatúra évtizedei alatt

Magyarország a világ egyik legeladósodottabb

országává vált, gazdaságunk

ipari múzeummá züllött, természeti

környezetünk szinte jóvátehetetlenül

tönkrement. Hazánkban ma

minden ötödik ember szegénységben,

a létminimum alatt él. A kommunista

párt jobbító ígéreteit soha nem igazolták

a tettek.” Íme némi gazdasági és

politikai helyzetelemzés a magyar

rendszerváltás szombathelyi katalizátorának

is tartott Magyar Nyugat

1989. november 3-i számából. A kéthetente

megjelenô újságot az akkor

még a békés egymás mellett élés taktikáját

követô szombathelyi ellenzéki

kerekasztal szervezetei – Fiatal Demokraták

Szövetsége, Magyar Demokrata

Fórum, Szabad Demokraták Szövetsége

– alapították. Amúgy a politikai

lapot szemmel láthatóan is rendkívül

tiszta szándékkal szerkesztették. A

tiszta szándék ma már természetesen

értelmezhetetlen fogalom, de ez legyen

az új évezred lapkiadóinak problémája.

Inkább térjünk vissza az idézetre,

hiszen a magyar gazdaság állapota

mintha semmit sem javult volna,

azt pedig a közgazdászoktól tudjuk,

hogy a boldog 70-es évek életszínvonalát

a mai napig sem sikerült elérni.

Pedig mi, rendszerváltó fiatalok és

öregek mégiscsak abban bíztunk,

hogy 10–15 éven belül elérjük, megközelítjük

a nyugati életszínvonalat. Ehhez

képest a már emlegetett létminimum

alatt élôk száma például cseppet

sem csökkent. Bár ez utóbbi fogalmat

is sikerült elkoptatni. Nézem az újság

fényképeit. Mindjárt a címlapon egy

fiatal pár két 7–10 éves kisgyermekkel.

A szülôk ma az 50-hez közelednek, a

gyerekek a 30-hoz. A szülôk vizitdíjat

fizetnek, a gyerekek tandíjat. Túl vannak

a Bokros-csomagon, a Tocsikügyön,

az olajügyön etc…, most épp a

Gyurcsány-csomagon próbálnak túllépni.

Nézem az október 23-i ünnepségrôl

készített felvételt. Keresem az

ismerôsöket, és olvasom a vasi születésû

köztársasági elnökjelölttel, Für Lajossal

készített interjút (most éppen a

Magyar Gárdával kacérkodik), és elképzelem,

mi lett a sorsa a felszántatlan

hetyei háztájiknak…

SaFo

5


Mennyit keresnek képviselôink?

A VÁROSATYÁK „ZSEBEIBEN KUTAKODTUNK”

Zsebre (is) megy a gyurcsányi hét pont. A kormányfô által október 1-jén meghirdetett

„tisztasági csomag” ugyanis a közpénzek útjának átláthatóságát, közöttük

az országgyûlési képviselôi jövedelmek ellenôrizhetôbbé tételét, majd átalakítását

célozta meg. Az Országház helyett mi a „saját házunk táján” néztünk körül:

milyenek a helyi képviselôk juttatásai.

Nem a zsebekben kutakodtunk, hiszen

aki képviselôi közszereplésre adja

a fejét, annak vagyonnyilatkozatot

kell tennie, a képviselôségbôl származó

jövedelmet pedig törvény alapján

meghatározott helyi rendelet

szabályozza. Szombathely Megyei Jogú

Város Közgyûlése legutóbb 2006.

szeptember 7-én meghozott, és azon

év október 1-jén életbe lépett rendelete

foglalkozik a (feladatukat nem

fôállásban ellátó) városi képviselôk,

bizottsági tagok, bizottsági elnökök

és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni

juttatásaikról.

meg. (A teljesség kedvéért: a nem képviselô

bizottsági tagok havi tiszteletdíja

az alapdíj 45 százaléka.)

A szombathelyi közgyûlés mellett 13

szakbizottság mûködik, így a 25 képviselô

több mint fele vesz fel a bizottsági

elnöknek járó tiszteletdíjat. A két

tanácsnoki poszt egyike átfedéssel bizottsági

elnöki posztot is jelent, így

összesen 14-en kapják a legmagasabb

képviselôi tiszteletdíjat. A többi képviselô

a bizottsági tagsági tiszteletdíjjal

megemelt összeget veheti le havonta

a bankszámlájáról. A képviselôk esetében

érvényes az a szabály, hogy több

bathelyi közgyûlés a 15-ös szorzót

fogadta el, így bruttó 552 ezer forintot

keres havonta a polgármester.

A fôállású foglalkoztatási jogviszonyban

álló alpolgármesterek

bruttó 478 ezer 400 forintot kapnak

fizetésként minden hónap 10-ig.

Míg a három alpolgármester költségtérítésként

90-90 ezer forintot

kap, a városvezetô lemondott a neki

járó 150 ezer forintos költségtérítésrôl.

Megtérítik azonban a mobiltelefon-költségét,

ez a tétel az alpolgármestereknek

is jár.

Költségek a városon túl

A rendelet szerint a képviselôk csak a

képviselôi tevékenységgel összefüggô,

számlával igazolt költségeit térítik

meg, például akkor, ha az önkormányzat

megbízásából konferencián,

rendezvényen, tárgyaláson vesz

részt. Telefonálásra rendszerint a saját

mobilkészüléküket használják, és

élhetnek a hivatali dolgozóknak is járó

kedvezményes tarifával.

FOTÓ: Mészáros Zsolt

Mi kerül a bankszámlára…

A rendelet alapján a képviselôi alapdíj

a köztisztviselôi illetményalap (bruttó

36 ezer 800 forint) 2,6-szerese, vagyis

95 ezer 680 forint. Az önkormányzati

szakbizottságok képviselô tagjai az

alapdíjon felül ezen összeg 45 százalékát,

azaz 43 ezer 056 forintot, így

összesen 138 ezer 736 forintot kapnak

havonta. A bizottsági elnökök az alapdíj

90 százalékát kapják meg az alapdíjon

felül, vagyis összesen 181 ezer

792 forintot. A tanácsnokok tiszteletdíja

is ez utóbbi összeggel egyezik

6

tisztség, bizottsági tagság esetén is

csak a már említett tiszteletdíjakat

kaphatják. Így az a képviselô, aki öt bizottságban

is dolgozik, ráadásul

egyikben még elnököl is, 43 ezer forinttal

kap több tiszteletdíjat, mint aki

csak egy bizottságnak a tagja.

A polgármester jövedelmét is a törvény

alapján dönti el a közgyûlés.

Megyei jogú város polgármestereként

a szombathelyi városvezetô is

a már említett köztisztviselôi illetményalap

és a 14-es vagy 15-ös szorzószám

szorzataként meghatározott

illetményt kaphatja. A szom-

HAVI FIX ITTHON ÉS

KÜLFÖLDÖN

Havi 800 ezer forint körüli fix

összeget jelölt meg lehetôségként

Gyurcsány Ferenc az országgyûlési

képviselôk fizetéseként.

Ma a honatyák alapfizetése

bruttó 220 ezer forint,

pótdíjakkal tiszteletdíjuk felmehet

400 ezer forintra, sôt

fontosabb tisztség esetén 500

ezer forintra is. A törvényhozói

fizetést kilométerpénz és

szállásköltség egészíti ki.

A költségelszámolási szigorítások

és az összeférhetetlenségi

elôírások keményebbé tétele

azonban a meghirdetett elveken

túl egy fontos dolgon bukhat

meg: kétharmados törvény

lévén az érdekeltek ellenállásán.

Más országokhoz képest

egyébként valóban nem magas

a hazai képviselôi bruttó

alapdíj. Európa országaira kitekintve

látható, hogy (250 forintos

euróárfolyamon számolva)

Olaszországban több mint

tízszeres, 2 millió 797 ezer forint

a képviselôk alapfizetése,

havonta. Ausztriában 1 millió

976 ezer forintot, Csehországban

517 ezer forintot, Romániában

393 ezer forintot keresnek

a honatyák.


2007. OKTÓBER 20.

U T Á N A J Á R T U N K

Mivel egy törvényi ajánlás alapján

dolgozták ki a tiszteletdíjakat, a

szombathelyi városvezetéshez hasonlóan

keresnek más megyei jogú városok

vezetôi és képviselôi is. Kissé magasabbak

a megyei közgyûlésben

szokásos javadalmazások. Vasban a

képviselôk bruttó 104 ezer forintot

kapnak havi tiszteletdíjként. A bizottságok

(hét szakbizottság mûködik

a Vas Megyei Közgyûlésben) képviselô

tagjait 36 ezer forint tiszteletdíj

illeti meg, amennyiben több bizottságnak

tagja a képviselô, akkor

ennél több, 46 ezer forintot vihet haza

a bizottsági munkájáért. A bizottsági

elnökök, több tisztség ellátása

esetén is, az alapdíjon felül 93 ezer

600 forintot kapnak havonta.

Utazni és olvasni

Kaphatnak a megyei közgyûlési tagok

autóbuszbérletet a megye

egész területére szólóan. Ha szívesebben

utaznak autóval, akkor a

megyei elnök engedélyezheti személygépkocsi

használatát is. Ez esetben

havonta maximum ezer kilométert

számolhatnak el, csatolva az errôl

szóló üzemenyagszámlát. Természetbeni

juttatásként ingyen igénybe

vehetik a megyei önkormányzat

által fenntartott megyei könyvtár

szolgáltatásait is.

Korábban a szombathelyi városi képviselôk

is kaphattak helyijáratos autóbuszbérletet.

Ez a juttatás azóta

megszûnt, és nem azért, mert a város

büdzséje nem bírta volna el, hanem

az érdeklôdés volt kicsi.

„Másfajta” bizottságok

Nagyobb viszont az érdeklôdés a különbözô

cégek igazgatótanácsi és

felügyelô bizottsági tagsága iránt. Az

egyik cég igazgatótanácsának elnöke

bruttó 564 ezer forintot, tagjai 364

ezer forintot kapnak, a felügyelô bizottság

elnöke 448 ezer, tagjai 294

ezer forint tiszteletdíjban részesülnek.

Nos, nem kell elszörnyedni, ez

egy országos szolgáltatást végzô cégnél

fordul elô. Itt, a megyeszékhelyen

ennél azért kisebbek az összegek. Az

egy felügyelô bizottsági tagság érhet

71 ezer 500 vagy éppen 95 ezer forintot.

De van olyan is, amikor két különbözô

cég felügyelô bizottsági tagsága

után kap a városatya összesen 95

ezer forintot, egy másik képviselô

munkája két másik cégnél már 112

ezer forintot taksál. Igazgatósági tagságért

150 ezer forintot vehet fel

bruttóban egy képviselô.

Egy variációban azért összesítsünk.

Egy bizottsági elnök képviselô, aki

mondjuk két felügyelô bizottságnak

is tagja, közel 300 ezer forintot is

kaphat tiszteletdíjként havonta.

S mi van akkor, ha a képviselô nem

látja el a kötelezettségeit? A városi

közgyûlésben tiszteletdíj-csökkentéssel,

a megyei önkormányzatnál

két egymást követô közgyûlési, illetve

bizottsági ülés elmulasztása esetén

a tiszteletdíjat vissza kell fizetni.

Elvileg.

Tulok Gabriella

Múlt heti játékunk helyes megfejtése: Tours. A szerencsés nyertes Horváth Zita lett,

aki nyereményét, a Savaria moziba szóló belépôjegyeket szerkesztôségünkben veheti

át. E heti kérdésünk: Az öt parlamenti párt közül (MSZP, Fidesz, SZDSZ, MDF,

KDNP) melyik két politikai tömörülés nevéhez nem köthetô népszavazási javaslat?

Megfejtéseiket szerkesztôségünk címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace

irodaház, I. emelet), vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk október 25-éig.

Játék

Az ALAPÍTVÁNY VAS MEGYE

AGYI ÉRBETEGEIÉRT

tisztelettel köszöni az adományozóknak a

2006. évben felajánlott szja 1%-át, a 45.544

Ft-ot. A teljes összeget a Vas megye egész területén

tevékenykedô alapítvány, mint közhasznú

szervezet a diagnosztizálást, betegellátást

segítô rehabilitációs és egyéb eszközök

vásárlására fordította. Kérjük, hogy az

idén feledkezzen meg rólunk, adományaival

segítse az Alapítvány müködését.

A Mozgássérültek

Vas Megyei Egyesülete

tisztelettel köszöni az adómányozóknak a 2006. évben

az egyesület részére felajánlott szja 1%-át, ami

621.568 Ft-ot tett ki. A teljes összeget Vas megye

egész területén tevékenykedô egyesületünk – mint

közhasznú szervezet – tagjaink és más fogyatékosok

érdekében kifejtett közhasznú tevékenységre fordítottuk.

Kérjük, hogy az idén se feledkezzen meg rólunk,

és adományával segítse napfényessé tenni a

mozgássérült gyermekek, felnôttek és idôsek életét.

Köszönetet mondunk mindazoknak,

aki adójuk 1%-ával

a SAVARIA TÁNCCSOPORT

EGYESÜLETET

támogatták. A 2006-ban befolyt

75.417 Ft-ot

a formációs

versenyeken való részvételre fordítottuk.

A BOZA GÁBORNÉ

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

ezúton tisztelettel köszöni támogatóinak

a 2006. évben felajánlott szja

1%-ából felajánlott összeget.

A támogatást a Vas Megyei Szakosított

Szociális Intézet idôskorú

és fogyatékkal lakóinak

kirándulására valamint egészségmegôrzésüket

szolgáló tornaeszközök

beszerzésére fordítottuk.

A Szombathelyi FALCON Lövész

Sportegyesület ezúton köszöni meg

minden támogatójának, hogy 2006.

évi adójuk 1%-át, 31.738 Ft-ot, részükre

felajánlották.

A befolyt összeget a versenyek szervezésére

fordítottuk.

Köszönettel:

az egyesület vezetôsége

A FALCO

KISPÁLYÁS

LABDARÚGÓ

EGYESÜLETE

köszöni barátainak a 2006. évben

befizetett szja 1%-át – 102.681

Ft-ot – amelyet pálya- és terembérletre

költöttünk.

Felajánlásaikat köszönve további segítségükre

a jövôben is számítunk.

Adószámunk: 18883381-1-18

FALCO KLE vezetôsége

Az Alapítvány A Vas

Megyei Pathalogiáért

tisztelettel köszöni az adományozóknak a 2006.

évben az alapítvány részére felajánlott szja 1%-

ot, a 101.391 Ft-ot. A teljes összeget a Vas Megye

egész területén tevékenykedô alapítvány mint

közhasznú szervezet diagnosztizálást, betegellátást

segítô eszközök vásárlására fordította. Kérjük,

hogy az idén se feledkezzen meg rólunk,

adományával segítse az Alapítvány mûködését.

Az Együtt a Gyermekekért

Egyesület

(Szombathely, Krúdy Gy. u. 2/a)

adószáma: 18887275-1-18

köszönetet mond mindazoknak, aki az

SZJA 1%-át 2006. évben a Gazdag Erzsi

Óvoda számára ajánlották fel.

A befolyt 197.066 Ft-ot

a gyermekek részére fellépôruha

készítésére fordítottuk.

7


Október 23.: minek nevezzelek?

A „LÁZADÁS SZENNYES VIHARÁTÓL” A FORRADALOMIG

1956. október 23. Az elmúlt ötvenegy esztendôben igazán sokfajta jelzôvel illették

a forradalmi eseményeket. Írásunkban annak igyekeztünk utánajárni,

hogy a vasi sajtóban milyen híradások jelentek meg az elmúlt rendszerben a

forradalmról. Az 1956-os újságok mellett az 1966-os, 1976-os, az 1986-os, az

1988-as, valamint a rendszerváltás kori, 1989-es megyei napilap aktuális számait

lapoztuk át.

A Vasmegye 1956. október 24-ei, szerdai

száma A budapesti fiatalok hatalmas

felvonulása címmel közölt induló

anyagot. „Kedden délelôtt egymásután

érkeztek a jelentések az egyetemekrôl,

fôiskolákról, amelyek arról számoltak

be, hogy a fiatalok nagyobbszabású felvonulásra

készülnek” A megyei pártbizottság

és a megyei tanács lapjában

megjelent részletes tudósítás pontosan

lekövette a fôvárosi eseményeket. A

megyei sajtó Lapzárta utáni jelentés

Az október 24-ei Vasmegye bár terjedelmes

felületet szán az elôzô napi, fôvárosi

eseményeknek, azért szép számmal

találhatók kis színes anyagok is a

lapban: a Nôk címû rovatban megtudhatták

a hölgyek, hogy mi is kell birsalmasajt,

vagy a zöldparadicsom-saláta

elkészítéséhez, de arra is fény derül,

hogy hamarosan lejár a „kenyérgabonavetés

kedvezô ideje”, sôt az is kiderül,

hogy a szombathelyi Mezôgazdasági

Technikumban iskolai lap indult.

A tíz évvel korábbi történésekrôl november

5-én, szombaton tesz említést a

lap. A Kioltott fáklyák címû dolgozatban

a következô mondatokat írta a

szerzô:„ Amikor 1956. októberének végén

és novemberének elsô napjaiban

hazánkon végigsöpört az ellenforradalmi

lázadás szennyes vihara a gyûlölet

elszabadult vérebe a magyar nép legjobbjaira

támadt. Többszörös bûnözôk,

alvilági söpredékek gyalázatos embervadászatba

kezdtek. Azok bosszúját lihegték,

akik a nép szabadulást keresô

forradalmával szemben alulmaradtak,

hatalmukat és vagyonukat vesztették.”

Az újságíró – aki nem írta alá veretes

gondolatsorát – aztán így folytatja: „

A véres bosszú és leszámolás szenvedélyében

tajtékzó gyûlölködôk ütleget,

ILLUSZTRÁCIÓ: Mészáros Zsolt

címmel közli, hogy „Az Országház elôtt

és a Kossuth-téren összegyülekezett hatalmas

tömeg hosszú ideig együtt maradt…

Nagy Imre elvtárs este kilenc óra

körül rövid beszédet is mondott a Kossuth

Lajos téren.” A távirati iroda tudósítása

szerint „az esti órákban a város

több pontján rendzavarásra került sor.

Különösen súlyosan alakult a helyzet a

magyar Rádió székházának környékén,

ahol a megtámadott karhatalmi alakulatok

szorongatott helyzetükben fegyvert

is használtak. Az összeütközésnek

halálos áldozatai is vannak.”

8

„…hazánkon végigsöpört az ellenforradalmi

lázadás szennyes vihara…”

A Vas Népe 1966. október 23-ai számában

hiába keresünk írást a tíz évvel

ezelôtti eseményekrôl, sehol semmi.

A lap terjedelmes beszámolót közöl az

évforduló napján a kenyérgabona vetésérôl,

megtudhatjuk azt is, hogy „Kôszeg

fejlôdésében a párt helyes politikája

tükrözôdik”, a külpolitikai rovatban

pedig arról olvashatunk, hogy „Az imperialisták

fékezik a nukleáris fegyverek

elterjedésének megakadályozását.”

gyilkos golyót, akasztófát szántak azoknak,

akik a magyar népet emberségére

eszméltették, jussának birtokába segítették

és egy tiszta, értelmes életért folyó

küzdelemre vezették. Mártírjaink

arca fogta fel az ökölcsapást, amelyet a

kisajátított gyárosok a munkásságra, a

földjüktôl megfosztott földesurak a parasztságra,

a birtokukból kiakolbólított

bányabárók a bányászságra akartak

mérni. Mártírjaink nyakán feszült meg

a hurok, amivel imperialista ellenségeink

az egész magyar nép szabadságát

akarták megfojtani.”


2007. OKTÓBER 20.

H Á T T É R

Az írásban aztán emlékezik a szerzô „az

elesett szovjet katonákra, akik ‘56 októberében

önzetlenül a segítségünkre

siettek.”.

„Fáradtságos, de bíztató eredményeiben

gazdag évtized múlt el azóta, hogy mártírjaink

friss sírhantjai felmagasodtak a

temetôkben. Kioltott fáklyák. Áldozatukat,

vértanúságuk buzdító intelmét sohasem

feledjük.”, zárja mondandóját az

újságíró.

„Csak a Szovjetunió önzetlen

segítségével”

Az 1976. október 23-ai Vas Népében

sem találunk utalást az 56-os eseményekre,

viszont megtudhatjuk, hogy mit

is tartalmazott az a kiállítás, amely a

„felszabadulás elôtti munkásság kulturális

tevékenységét jellemezte”. Emellett

az is kiderül, hogy mi hangzott el a

REMIX-ben tartott végrehajtói bizottsági

ülésen, sôt arról is olvashatunk, hogy

az NSZK-ban súlyosan megsértik az emberi

jogokat.

A november 4-ei, csütörtöki újság viszont

öles betûkkel, vezetô anyagként

számol be a Magyar Forradalmi

Munkás-Paraszt Kormány húszéves

megalakulásáról.

„A szocializmusnak, a munkás-paraszt

hatalom megvédésének, az ellenforradalmi

lázadás leverésének alapvetô

feltétele 1956 október végén egy új,

forradalmi pártvezetôség megalakítása,

új kormány megteremtése, amely

képes kijavítani a múlt hibáit, helyreállítani

a pártélet lenini normáit, leküzdeni

a dogmatizmus revizionizmus útvesztôit,

egyesíteni és megszervezni a

forradalmi erôket, a proletárhatalom

híveit az ellenforradalom elleni harcban.”,

áll a dolgozatban, amely arra is

kitér, hogy „a Kádár vezette kormány

legfontosabb feladatának az ellenforradalmi

bandák szétverését tekintette,

s emellett egész tevékenységével arra

törekedett, hogy elôsegítse a megtévesztett

emberek leválasztását az osztályellenségtôl,

az árulóktól.”

Az írásban aztán szerepel, hogy „A munkás-paraszt

kormány, mérlegelve az

adott helyzetet, megállapította, hogy az

ellenforradalom fegyveres erôinek gyors

szétverését, a gyilkosságok, a pusztítások

további megakadályozását az adott

helyzetben csak a Szovjetunió önzetlen

katonai segítsége biztosíthatta.”

A másnapi, november 5-ei lap a címoldalon

hozza a hírt: „Koszorúzások az

1956-os ellenforradalom áldozatainak

emlékére”. Az írásból kiderül, hogy a

Kerepesi temetôben lévô emlékmûnél

„a kegyelet virágait helyezték el a Budapesti

Pártbizottság, a fôvárosi tanács, a

fegyveres testületek, a Magyar Partizán

Szövetség és a KISZ budapesti bizottsága

nevében. A koszorúzás az Internacionálé

hangjaival zárult.”

A négy ok

Újabb tíz évvel késôbb, a Vas Népe

1986. október 23-ai, csütörtöki számában

sincs utalás az ‘56-os eseményekre,

viszont részletes tudósítást találunk arról,

hogy ülést tartott a Minisztertanács,

megismerhetjük Gorbacsov elvtárs

tv-beszédének pontos szövegét, a

glossza rovatban az akkori médiasztár,

Linda kerül középpontba. Egészen november

4-éig, keddig semmi, ami 1956-

ra utalna. Ekkor viszont a 3. oldalon

Forradalmi sorsfordító címmel jelent

meg egy dolgozat.

„…a pártnak és a kormánynak világosan

kifejezésre kellett juttatnia, miben

látja az okát annak, hogy ide jutott az

ország. Az átfogó elemzésre ugyan

csak egy hónappal késôbb, a Központi

Bizottság decemberi határozatában,

az emlékezetes négy ok megfogalmazásával

került sor – a Rákosi–Gerô klikk

szektás, dogmatikus politikája; Nagy

Imre és csoportjának a reakciónak utat

nyitó revizionizmusa; a horthysta, kapitalista-földesúri

elemek restaurációs

célzatú szervezkedése; a nemzetközi

imperializmus aknamunkája –, de a

párt az elsô pillanattól kezdve kétfrontos

harcot hirdetett és folytatott.”

Még egy érdekes adalék: Berecz Jánost,

az MSZMP Központi Bizottságának titkárát

idézi a lap: „ma sem kell másképpen

megítélnünk, az ellenforradalom

nemzetünk tragédiája is.”

Az 1988. október végi Vas Népékben

sincs utalás az ‘56-os eseményekre, a

november 1-ei, keddi számból viszont

kiderül, hogy összehívták az MSZMP

Központi Bizottságát: a téma – egyebek

mellett – a belpolitikai helyzet, a

párt feladatai és a népgazdaság fejlôdése.

Másnap már arról szóltak a hírek,

hogy az ülésen „Határozottan megfogalmazták:

a pártnak vissza kell szereznie

azt a bizalmat, amely az elmúlt

idôszakban megfogyatkozott iránta.”

A kormányszóvivô tájékoztatója szerint

a központi bizottság „A szocialista

pluralizmust az egypártrendszer keretei

között valósítjuk meg”.

Éles váltás a korábbi esztendôkhöz

képest, hogy november 5-én mindössze

egy kishír szól az 1956. november

4-ei eseményekrôl. „Az 1956-ban,

az ellenforradalmárok elleni harcban

elesettek emlékének tisztelegtek pénteken

Budapesten.”

Megemlékezés a népfelkelésrôl

1989. október 21-én a Vas Népe immár,

mint politikai napilap, a következô

anyagokat közli: „Megszüntette

tevékenységét az MSZMP Vas Megyei

Bizottsága”. A dolgozat alcímében

pedig a következô mondat olvasható:

„Megemlékezés az 1956. október 23-

ai népfelkelésrôl”. Az újságban országgyûlési

tudósítás is szerepel, itt olvasható,

hogy törvény született a

Munkásôrség megszûnésérôl.

Arról is olvashatunk, hogy a parlamentben

vita alakult ki, hogy miként

ünnepeljék október 23-át. Elôbb arról

szavaztak a honatyák, hogy október

23-a legyen nemzeti ünnep, de ezt elvetették

a döntéshozók. Aztán arról

voksoltak a képviselôk, hogy legyen-e

munkaszüneti nap 23-a, ám ezt sem

támogatta a többség. Végül Németh

Miklós miniszterelnök javaslatára az a

döntés született, hogy október 23. ne

csak nemzeti emléknap legyen, hanem

ekkor kiáltsák ki a köztársaságot

is. A forradalmi eseményekrôl részletes

összeállítás szerepel a lapban: olvashatunk

Török István sárvári vasesztergályosról,

akit 28 évesen végeztek

ki. A lapban megjelent Faludy György:

1956, te csillag címû verse.

Politikai forradalom

és szabadságharc

Szombathelyi emlékezés címmel a következô

sorok olvashatók: „Az ország

számos helyén gyúlnak gyertyák,

hangzanak el emlékezô beszédek és

történnek tisztes fôhajtások az 1956-

os forradalom elsô napján, október

23-án, azon a napon, amikor a rákosista

diktatúrát órák alatt megdöntötte

a nép, fegyvert ragadva jogai védelmében

és szabadságáért.”

„Magyar Köztársaság”. Ezzel a címmel

jelent meg a lap vezetô anyaga

másnap. Érdekesség, hogy ugyancsak

ebben a számban olvasható a „Felhívás

az MSZMP tagokhoz!” címû dolgozat.

Ötvenhat októberérôl Szombathelyen

címmel olvasható tudósítás a helyi

eseményekrôl.

„Hivatalosan nem volt ünnepnap a

tegnapi, a megbékélés napját mégis

igazi, együttes ünneppé avatta Szombathelyen

a négy ellenzéki szervezet,

az MDF, az SZDSZ, a Fidesz és az Éhen

Gyula Kör. Az írásban szerepel, hogy a

szónok, Ambrus Lajos író, 1956-ot tiszta

politikai forradalomnak és szabadságharcnak

értékelte.

Krilov

9


A nagy testvérnél

SZOMBATHELY ÉS A KÍNAI YANTAI KAPCSOLATA

A kínai yantai-i hírek angol nyelvû portálján is feltüntették a szombathelyi,

városi delegáció kinti látogatását, amelynek eredményeként testvérvárosi

kapcsolat jött létre a hat és félmillió ember lakta tengerparti város és a 80

ezer lakosú vasi megyeszékhely között. A három és félnapos látogatás részleteirôl

a város vezetôit, képviselôit kérdeztük. Beszámolójukból az is kiderül,

vajon közelebb kerültünk-e a Távol-Kelethez?

lentôsebb városában gyökeret vert a

General Motors, a Henkel, emellett az

idegenforgalmilag meghatározó településen

tíz (!) ötcsillagos szálloda mûködik,

jelentôs a borkultúra, amelynek

alapjait még az Osztrák–Magyar Monarchia

fennállása idején magyar szakemberek

teremtettek meg. Dr. Ipkovich

György kiemelte: Yantai egy évet

várt arra, hogy engedélyt kapjon a

testvérvárosi szerzôdéskötésre. Megjegyezte,

hogy a kapcsolat egy Szombathelyen

dolgozó yantai-i férfi révén jött

létre. A konkrét kapocs része a diákok

cserekapcsolata, amely már a jövô tanévtôl

elindulhat. Tíz szombathelyi diák

mehet ki a Távol-Keletre, s ugyanennyi

jöhet Szombathelyre, a Berzsenyi fôiskola

Európa- tanulmányok Intézetébe

tanulni. Emellett igazán fontosnak

tartják a késôbbi, helyi tôkebefektetéseket,

a közös vállalkozásokat. A polgármester

nagy lehetôségeket lát a 13.

testvérvárosi, s eddig várhatóan legjelentôsebb

kapcsolatban.

Szombathely felszállna

a robogó vonatra

egészségügyi szakmai bizottság elnöke.

Elmondta, hogy kinti állomásaikon

több négyzetméteres maketteken mutatták

be az eddig elkészült beruházásokat,

s a jövô terveit. Véleménye szerint

ez a koncepciózus gondolkodás

nálunk teljesen hiányzik. Mint azt egy

nyolcemeletes kórházi épületben látta,

a szolgáltatások színvonala kiváló,

emellett betekintést kapott a járóbeteg-ellátásra

is. Elmondása szerint bizonyára

a legkiválóbb helyekre vitték

ôket, de a plakátoktól elbarikádozott

területek, a reklámok mögött még fel

lehet fedezni, honnan is indult a yantai-i

fejlôdés. A kínai puha diktatúrában

az ipari parkokban a munkások 25

ezer forintért dolgoznak havonta, miközben

az államnak érezhetôen hatalmas

tartalékai vannak.

„Világtörténelmi kísérlet, ami most Kínában

történik”, állítja dr. Gyimesi József

(ESZE) képviselô. Közéleti személyként

arra volt kíváncsi, hogy a belülrôl

politikailag vezérelt, de a világ

gazdaságai felé nyitott, tôkeorientál

ország ebben a kettôsségében miként

tud ilyen döbbenetes mértékben fejlôdni.

Igazi kísérletnek nevezte az ottani

folyamatot. A városatya ízelítôt

kapott a barátságos kínai ember mentalitásából,

hagyománytiszteletébôl,

Yantai

„Ha Európa nem veszi fel a Távol-Kelet

által diktált ritmust, tíz év múlva Kína

teljesen lekörözi az öreg kontinenst.

Éppen emiatt is fel kell szállnunk a robogó

vonatra. Ennek az elsô lépése a

testvérvárosi kapcsolat”, mondta dr.

Ipkovich György polgármester látogatásáról

hazatérve, az élmények hatása

alatt. A város vezetôjének van összehasonlítási

alapja, mivel folyamatos a rálátása

az uniós helyzetre, ugyanis tagja

a Brüsszeli Régiók Bizottságának. Kína

35. legnagyobb városában járva, tapasztalata

szerint az európai fejlôdés

lendülete elmarad a keletihez képest,

ahol rövid idô alatt óriás toronyházakat

húznak fel, nyolcsávos – köztük

van 45 kilométer hosszú is – sugárutakat

építenek. Az ország hetedik legje-

10

„A látogatás óta másként gondolok

Kínára”, jegyezte meg Németh Kálmán

alpolgármester, aki elmondta,

hogy ebben az országban nemcsak az

olcsó termékek gyártása óriási mértékû,

hanem a fejlôdés is, mivel a yantai-i

gazdasági növekedés 10–12 százalékos.

„Lenyûgözô a 220 négyzetkilométeres

ipari parkjuk, ahol 200

ezer ember dolgozik. Repülôterük háromszor

nagyobb, mint a budapesti,

Ferihegyi reptér. A gyerekekben érzôdik

a tanulni akarás, az oktatásban

nagy figyelmet kap Európa történelme

is. A városban meghatározó a környezetvédelem

szerepe és a zöld területek

tisztán tartása”, vélekedett az

alpolgármester, aki a kapcsolatot szintén

kitörési pontnak tartja, s kiemelte:

egyáltalán nem kell attól tartani,

hogy a jövôben több kínai érkezne

Szombathelyre.

„Érezni, hogy Yantai-nak van jövôre

vonatkozó konkrét elképzelése, átfogó

koncepciója”, emelte ki dr. Prugberger

Emil képviselô (Pro Savaria), az

valamint látta, hogyan védik, óvják az

utókor számára a több ezer éves kultúrájukat.

Dr. Gyimesi József szerint

ôszinte az érdeklôdésük Európa iránt.

Úgy véli, Szombathely éppen elhelyezkedésébôl

adódóan egy bázisállomása

lehet Yantai-nak, amelynek egyben

ablakot nyithat Nyugat-Európa felé.

Természetesen kíváncsiak lettünk volna

Rettegi Attila és Sági József fideszes

képviselôk tapasztalataira is, ám

ôk nem osztották meg élményeiket

lapunkkal.

VT


2007. OKTÓBER 20.

H Á T T É R

Családostul az Egészség héten

TÖBB EZREN AZ INGYENES SZÛRÉSEKEN

Idén a város 23 helyszínén, 139 rendezvénnyel tartották meg a XII. Szombathelyi

Egészség hét programsorozatát, amelyre az elôzetes elképzelések szerint

is 10-12 ezer embert vártak. A rendkívül népszerû sorozat múlt szombaton

kezdôdött és csütörtökön ért véget. Az érdeklôdôk ingyenes tájékoztatásokon,

elôadásokon és szûrôvizsgálatokon is részt vehettek. Idén elôször sokan

családostul érkeztek a programokra.

A moziban megtartott megnyitón dr.

Prugberger Emil, az egészségügyi és

szakmai bizottság elnöke hangsúlyozta:

azért is tartja fontosnak a nagyszabású

programsorozatot, mert ha az elôadásokat,

tájékoztatókat látva csak 20-an,

25-en változtatnak életvitelükön, s tesznek

egészségük érdekében, már jelentôs

változás következhet be életükben.

A sorozat díszvendége a Béres Egészség

Hungarikum Program volt, amelynek

alapítója, dr. Béres József elmondta: céljuk,

hogy Magyarország Európa egyik

legegészségesebb nemzetévé váljon,

ehhez pedig az kell, hogy hazánkban

ne az egészségtelenség legyen a hungarikum.

Dr. Nagy Lajos megyei kardiológus

szakfôorvos emlékeztetett arra,

hogy régebben az volt a jó orvos, akinek

kevés volt a munkája. Majd hangsúlyozta

a szív központi szerepét és a betegségek

megelôzésének fontosságát.

A csütörtökig tartott sorozaton több

helyszínen mérték az érdeklôdôk koleszterin-

és vércukorszintjét, súlyát és

vérnyomását is. A résztvevôk tájékoztatást

kaphattak csontsûrûségükrôl, s a

rákszûrés fontosságáról.

Gyarmati Norbert, a rendezvény megálmodója,

fôszervezôje érdeklôdésünkre

elmondta, hogy idén az egészségügyet

támogató civil szervezetek is bemutatták

áldozatos munkájukat. Majd kiemelte

a védônôi szolgálat munkáját,

amelynek eredményeként az óvodásoktól

a 18 évesekig tájékoztatták a fiata-

lokat a rájuk leselkedô veszélyekrôl.

Mint mondta, immár nemcsak a testhigiénia

fontosságára kell felhívni a figyelmet,

hanem a nagyobbaknál példaként

a drogok káros hatásaira, s a szexuális

élet veszélyeire is. Az idén magánszemélyek,

vállalkozások jelezték,

hogy a jövôben támogatnák az egészség

hét programsorozatát. Újdonság

volt, hogy az érdeklôdôk gyakran családtagjaikkal

együtt érkeztek a rendezvényekre.

A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt.

munkatársat keres az alábbi pozícióba:

Jogász (Jogi elôadó)

A pozíció betöltésével járó fôbb szakterületek: általános polgári jog, gazdasági jog, közigazgatási jog, munkajog

Fôbb feladatok:

• Szerzôdések, szabályzatok elôkészítése, megírása, véleményezése

• Jogi állásfoglalások, háttéranyagok elôkészítése

• Hatósági megkeresések intézése

• Társosztályok jogi támogatása

• Szakmai munkához kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs feladatok ellátása

• Jogszabályi változások nyomon követése, jogi folyamatok koordinálása

Elvárások:

• Jogtudományi egyetemi végzettség, legalább cum laude fokozattal

• Legalább 2 éves szakmai tapasztalat

• Önkormányzati tapasztalat és jogi szakvizsga elôny

A FÉNYKÉPES PÁLYÁZATI ANYAGOKAT AZ ALÁBBI CÍMRE VÁRJUK:

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. Gazdasági Igazgatói Titkárság

9700 Szombathely, Welther K. u. 4.

11


HÁTTÉR

Húszéves a jégpálya

KÉTMILLIÓ LÁTOGATÓ KÉT ÉVTIZED ALATT

Csaknem kétmillió látogató kereste fel az elmúlt húsz esztendôben a szombathelyi

korcsolyapályát. A téli sportág szerelmeseinek elméletileg még egy hónapot

kell várniuk a létesítmény nyitására. Ám, ha marad a hideg…

Húsz éve, egészen pontosan 1987. december

22-én nyitotta meg kapuit a

szombathelyi mûjégpálya. Tatai Péter, a

Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási

Zrt. városgazdálkodási

egység szolgáltatási részlegvezetôje érdeklôdésünkre

elmondta: a két évtized

alatt mintegy 2 millió látogató kereste

fel a létesítményt. A nyolcvanas évek végén,

a kilencvenes évek elején 110–115

ezer korizó is jegyet váltott a pályára, az

elmúlt esztendôkben az éves látogatottság

85–90 ezer volt. Ez utóbbi mutatóval

a szombathelyi korcsolyapálya a szabadtéri

létesítmények közül a leglátogatottabbak

közé tartozik. Szombathelyen

egyébként a városi iskolák és óvodák

csoportosan díjmentesen használhatják

a pályát.

A két évtized alatt több sportág is

meghonosodott a vasi megyeszékhelyen,

így például a gyorskorcsolyások, a

jégkorongozók és a szinkronkorcsolyázók

is otthonra leltek a pályán.

Az idén – csakúgy, mint a korábbi esztendôkben

– várhatóan november közepén

nyitja meg kapuit a pálya. Tatai

Péter azonban nyomban hozzátette:

ha esetleg marad a hideg idô, úgy nem

kizárt, hogy a jövô hónap elején már

jégre léphetnek a korisok. Évente átlagosan

110 napot tart nyitva a pálya, november

közepétôl február végéig reggel

hét órától este kilenc-tíz óráig szinte

folyamatosan „használják” a jeget a

szombathelyiek. A belépôjegyek hétköznapokon

600, szombaton és vasárnap

pedig 700 forintba kerülnek. A kísérôjegyek

ára 200, illetve 220 forint.

Az elmúlt három évben mintegy 135

millió forint értékben fejlesztették a

létesítményt. Tatai Péter arról számolt

be, hogy az elmúlt esztendôkben bôvítették

és újították fel a melegedôt,

átadták az 50 négyzetméteres sportöltözôt,

emellett átépítették a lelátókat

is. Idén a pálya világítását korszerûsítették:

az energiatakarékos, korszerû

halogén égôkkel fele költséggel nagyobb

fényerô garantálható.

KI

O L V A S Ó I L E V É L

HADD SZOKJA A POLGÁR A HIDEGET?

Szeretnék reagálni a SaFo idei, 35.

számában megjelent Távhô: Miért

nem fizetünk kevesebbet? címû cikkére.

Van egy „apró” kis eleme városunk

fûtési szisztémájának, ami nem

lett megemlítve az írásban, bár szerintem

a teljes képhez errôl is szólni

kell, nevezetesen arról beszélek

(máig is egy érthetetlen anomáliának

tartom), hogy városunkban, fûtési

szezon idején is csak a nap FELÉBEN

van fûtés! Négy éve lakom Szombathelyen,

elôtte egész életemet Pécsen

töltöttem, és mikor elôször szembesültem

ezzel, egész egyszerûen azt

hittem, hogy vicc!

A cikk egy átlagos lakás, átlagos évi

hôfelhasználásával számol, ami szerintem

két dolog miatt erôsen hibádzik.

Ha teljes országra kiterjedô adataim

nincsenek is, az egyértelmû,

hogy a példaként felhozott városokban

egész nap melegek a radiátorok

fûtési szezon idején.

Egy: ha a 33 GJ hô felhasználást

vesszük alapul (nem vagyok szakember,

ennek realitását nem tudom felmérni,

de itt nem is lényeges), akkor

nehezen tudom elképzelni, hogy a

Szombathelyi Távhôszolgáltató Kft.

ugyanezt a mennyiséget adja le a fele

annyi mûködési idô alatt. Ha így lenne,

akkor a nappali fûtési ciklusban

valószínûleg védôráccsal kéne a lakásokban

leválasztani a tûzforró radiátorokat,

az égési sérülések elkerülése

végett. Természetesen errôl szó sincs,

a fûtôtestek legtöbb esetben még

csak kellôen melegnek sem titulálhatóak.

Tehát józan paraszti ésszel végiggondolva

elég nehezen hihetô az

azonos mennyiségben szolgáltatott

hô. Sôt, merem állítani, hogy a fûtési

ciklusokban (tehát nappal) semmivel

sem melegebbek a radiátorok, mint

más településeken egész nap, így a

szolgáltatott hômennyiség sem lehet

sokkal több a felénél.

Kettô: már pedig, ha ez így van, akkor

a városunkra kiszámolt átlagos, 140

ezer forintos éves fûtési díj horribilisnek

tekinthetô a példában emlegetett

145 – 180 ezer forintos díjakhoz

képest, hisz e valóban kissé alacsonyabb

díjat fele annyi hôért fizetjük!

Kikívánkozik belôlem a félnapos fûtéssel

kapcsolatban az is, hogy miféle nyakatekert

logika késztette a hôszolgáltatót

arra, hogy a fûtési ciklus aktív része

nappalra essen. Talán az, hogy mivel

éjjel és hajnalban jóval hidegebb

van, ezért a nappali fûtéssel kevésbé

tudjanak a lakások felmelegedni, hadd

szokja a polgár a hideget? Ha például

este hét órától reggel 7 óráig fûtenének

(ha már az egész napos fûtés csak

vágyálom), akkor mind a hajnalban

munkába indulókat, mind az akkor haza

érkezôket, mind pedig a korai kelést

megkerülni nem tudó kisgyermekes

anyukákat kellemes hômérséklet fogadná,

nem egy jégverem. Illetve

„uram bocsá” attól sem kellene rettegni,

hogy ha az éjszaka véletlenül kilóg

a lábunk a takaró alól, akkor reggel

tüsszögve ébredünk. Nappal a magasabb

hômérséklet miatt kevésbé hûlnének

ki a lakások, így a már megszokott,

szerény meleget még olcsóbban

tudná nekünk elôállítani a Távhô Kft.

Név és cím a szerkesztôségben

12


2007. OKTÓBER 20.

C S A L Á D I O L D A L

Boldog névnapot, Orsolya!

A latin eredetû Ursula névbôl származik. Jelentése: kis medve. A név magyar

változata már a XVI. században népszerû volt; az 1980-as, 90-es években vált

ismét igen gyakorivá. Rokon nevek: Orsi, Orsika, Ulla, Urszula, Urzula, Urzulina.

Becenevek: Orsi, Orsika, Orsina. Névnap: október 21.

Fatalin Orsolya szerencsés helyzetben

van, hiszen ötéves kisfia a beszélgetésünk

alatt egy röpke névnapi zsúrt varázsolt

neki a babakonyhából. Ezek

után nem maradt más hátra, mint hogy

boldog névnapot kívánjunk neki mi is.

– Fiatal anyuka és feleség vagy. Ez viszont

a nevedbôl nem derül ki.

– Házasságkötésünkkor már nagyon

szerettünk volna családot, így az egyik

fontos szempont az volt, hogy férjemnek,

jövendô gyerekemnek és nekem is

egyforma nevünk legyen. Ezért vettem

fel a férjem vezetéknevét és hagytam

meg a saját keresztnevemet. Sok más

országban ez a természetes házasságkötés

utáni névválasztás. Ha a férjem

teljes nevét vettem volna fel – mint

Fatalin Andrásné –, akkor a keresztnevemet

veszítettem volna el, amit viszont

nagyon szeretek.

– Pár nap múlva itt van a névnapod.

Igaz, kisfiad itt már nagyon süt-fôz neked,

te is készülsz majd a családnak

valami „igazi” finomsággal?

– Az ünnephez legközelebbi vasárnapon

szokott összejönni a család. Ilyenkor

már hagyományosan töltött káposzta

a menü. Szeretem ezeket az alkalmakat,

mert ilyenkor végre nyugodtam

beszélgethetünk, együtt lehetünk

mindannyian.

– A neved jelentése kis medve, ami

meglehetôsen rendkívüli. Mi jut eszedbe

errôl?

– Leginkább a munkám jut róla eszembe.

Ugyanis asszisztensként dolgozok

dr. Kiss Anna állatorvos mellett. Ott aztán

mindenféle kisállat – kutya, macska,

tengeri malac, vadászgörény – megfordul,

de medvével szerencsére még

nem találkoztunk.

– Akkor te vagy…

– „Kígyónak fogsor, madaraknak lábsó…”

Igen, Ursula nôvér vagyok. Ezen jókat

szoktunk nevetni. Nagyon szeretem

ezt a munkát, mert mozgalmas és nagyon

jó miliôben lehetek. De ha már a neveknél

tartunk, érdekes az is, hogy az emberek

mi alapján választják ki kedvencük nevét.

Van, aki divatnevet választ, vagy a megjelenés

alapján, de sokan az interneten böngésznek.

Akad segítség is, ez a kutya utónévkönyv.

És hogy mikor ünnepeljük kedvencünk

névnapját? Azt megtudhatjuk az

úgynevezett „kutyanév naptárból”.

– Az jól látszik – az ízlésesen berendezett

lakásból és a gyönyörû kertbôl is –,

hogy te alapjában véve egy kiegyensúlyozott,

harmóniát keresô fiatal nô

vagy. Van-e olyan vágyad, ami eddig

még nem teljesült?

– Nagyon szeretnék még egy kisbabát.

A kisfiam, Tomika nemsokára ötéves

lesz, és már nagyon jó lenne neki egy

kistestvér. Mostanság erre vágyom a

legjobban.

– Említetted, hogy kisfiadat Tamásnak

hívják. Hogy esett a választás erre a

névre?

– Édesapámról neveztük el, aki sajnos

már nem él. A vezetéknevét én már

nem viselem, de a kisfiamat róla neveztük

el, így – ha már csak ebben a formában

is – ô is köztünk lehet.

Gombával és rozmaringgal

sült báránygerinc

Hozzávalók 4 személyre:

1 kg báránygerinc

40 dkg ceruzabab

4 szelet bacon

4 db champion gomba

4 gerezd fokhagyma

2 ág rozmaring

1 dl fehérbor

1 dl olívaolaj

10 dkg paradicsompüré

4 adag burgonyapüré

olaj, só, bors

A felszeletelt báránygerincnek mindkét

oldalát sózzuk, borsozzuk, rátépkedünk

néhány levél rozmaringot és

néhány órára hûtôbe tesszük. Kevés

forró zsiradékban elôsütjük a bárányszeletek

mindkét oldalát, tepsibe

szedjük. Ráhalmozzuk a szeletekre

vágott champion gombát, sózzuk,

borsozzuk és ráfektetjük a rozmaring

ágacskákat. Meglocsoljuk a fehérbor

felével, és 200 C° fokon lefóliázva

kb. 30 percig sütjük, ügyelve

arra, hogy a belseje rózsaszín maradjon.

A ceruzababot leforrázzuk, kihûtjük

és négy egyenlô részre osztva

baconszalonnába tekerjük. Serpenyôben

olajat hevítünk, és óvatosan

forgatva megpirítjuk benne a

szalonnába burkolt babot, majd

tányérra szedjük. A visszamaradt

zsiradékban paradicsompürét pirítunk,

sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk

a zúzott fokhagymát.

A lisztet megszórjuk, és felöntjük

a maradék fehérborral. A mártásba

szedjük a ceruzabab halmokat,

és készre forraljuk.

Tálaláskor a tányér közepére teszszük

a burgonyapürét, ráhelyezzük a

babhalmokat, köré a hússzeleteket,

rá a gombát, és az egészet meglocsoljuk

a paradicsommártással.

Gellérfi Tamás – séf

ÚJ

Szombathely, Király u. 33.

Tel.: 94/312-230

Árainkból -5%!

kényelmi cipô és papucs

árukészlettel várjuk Önöket!

O K T Ó B E R 1 3 - T Ó L N O V E M B E R 3 0 - I G

P

R

O

G

R

A

M

O

K

Okt. 25., csütörtök 21.00:

Somló Tamás- koncert

Okt. 27. szombat 21:

az Ekrü divatáru üzlet divatbemutatója

Okt. 31. szerda:

Dumaszínház, fellépnek:

Kovács András Péter és Kôhalmi Zoltán

www.palacecafe.hu

Tel.: 94/501-401 • Szhely, Semmelweis u. 2.

13


FELKÉSZÜLTEN – BIZTONSÁGBAN!

Szombathely Megyei Jogú Város Bûnmegelôzési és Közbiztonsági Bizottsága,

a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztetô Fórum és a Városi Diákönkormányzat

támogatásával kétfordulós vetélkedôt hirdet szombathelyi középiskolák

9–10. évfolyamos tanulói részére. A vetélkedô 1. fordulójában 6 fôs csapatoknak

a bûnmegelôzés jegyében kell készíteniük videofilmet (max 10. perc),

vagy „pps” formátumú prezentációt, vagy fotókkal illusztrált „doc” formátumú

esszét (az alábbi témakörökbôl szabadon választott). Velem történt – Veled

ne történjen! címmel. Az ajánlott, feldolgozható témakörök: discobaleset,

kábítószeres karrier!?, közlekedés, tûzvédelem, vagyonvédelem.

Az elkészített anyag saját vagy barátokkal, ismerôsökkel vagy médiákban

látott megtörtént eseményt dolgozzon fel azzal a szándékkal, hogy a korosztály

más tagjainak tanulságul szolgálhasson. A pályamûveket 2007. november

15-én 16.00 óráig kell eljuttatni digitális formában adathordozón

borítékban mellékelve a csapat adatlapját a következô címre: Szombathely

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály,

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3. VI. emelet 606-os irodába. A borítékra

kérjük felírni a vetélkedô mottóját: FELKÉSZÜLTEN – BIZTONSÁGBAN!

Eredményhirdetés: 2007. november 23-án (pénteken), amelyrôl a csapatok

írásban hivatalosan az iskola igazgatóján keresztül, valamint az általuk

megadott e-mail címen értesülnek. A 2. fordulóra a bírálók által választott

10 legjobb pályamû készítôi kapnak meghívást. Ennek idôpontja: 2007. december

13. 9.00-16.00-ig, helye az Oladi Általános Mûvelôdési Központ Savaria

Ifjúsági Centrum. Itt a 6 fôs csapatok elméleti és gyakorlati versenyen

mérhetik össze bûnmegelôzési ismereteiket. A vetélkedô meghívottjait egy

közzétett honlap- és szakirodalom jegyzék, 1. forduló témaköreihez segítô

szakemberek elérhetôsége, valamint a vetélkedô összeállítói által szervezett

nyilvános elôadássorozat segíti az eredményes felkészülésben.

A felhívás és az elôbb említett információk (honlap és szakirodalom jegyzék,

1. forduló témaköreihez segítô szakemberek elérhetôsége, az elôadás

sorozat idôpontjai és helyszíne a www.szombathely.hu/aktuális/felhívások

honlapon megtekinthetôk. A 2. fordulóban résztvevô minden csapatot jutalmazzuk.

A vetélkedô elsô 3 helyezett csapata külön jutalomban részesül!

Boór Sándor vezetô-fôtanácsos,

a Bûnmegelôzési és Közbiztonsági Bizottság titkára

FOGADÓÓRA

Dátum

Okt. 20. szombat

Okt. 21. vasárnap

Okt. 22. hétfô

Okt. 23. kedd

Okt. 24. szerda

Okt. 25. csütörtök

Dr. Prugberger Emil, Szombathely 11. sz. választókerületének

önkormányzati képviselôje október 24-én (szerdán)

15.30-tól a városháza földszinti kistermében fogadóórát

tart.

I D Ô J Á R Á S - E L Ô R E J E L Z É S

Idôkép

Helyenként felhôs hideg

idô várható

Hômérséklet

-2˚C

5˚C

Helyenként havazás

várható

-3˚C 5˚C

Helyenként havazás

várható

-4˚C 3˚C

Helyenként havazás,

havasesô várható

-4˚C 3˚C

Hideg, szeles, derült idô

várható

-3˚C 5˚C

Idônként havasesô

várható

-1˚C 7˚C

Okt. 26. péntek Változékony idô várható 2˚C 10˚C

T Á J É K O Z T A T Ó

Szombathely önkormányzata tájékoztatja

a Szombathelyen önkormányzati tulajdonú

lakásban élô bérlôket (lakáshasználókat),

hogy a közgyûlés 2007. szeptember

27-i ülésén módosította a lakbérek és

a lakbértámogatás megállapításáról szóló

rendeletét, egyúttal a lakbértámogatás

mértékét és hatókörét arányosan növeli

azért, hogy a szociálisan rászorultak

számára a lakbéremelés ne jelentsen jelentôs

többletkiadást.

Lakbértámogatásra jogosult(ak) azon

bérlô(k), illetôleg a lakásban lakó személy(ek)nek,

aki(k)nek – a kérelem benyújtását

megelôzô 3 naptári hónapban

elért – egy fôre jutó nettó átlagjövedelme

a nyugdíjminimum (27.130 Ft) egy fôs

háztartás esetén 450%-át (122.085 Ft),

két fôs háztartás esetén 340%-át (92.242

Ft), három fôs háztartás esetén 300%-át

(81.390 Ft), négy fôs háztartás esetén

274%-át (74.336 Ft), öt és több fôs háztartás

esetén 244%-át (66.197 Ft) nem

haladja meg. A támogatás egy-kettô személy

esetén 55 m 2 alapterületig, három

személy esetén 60 m 2 alapterületig, négy

személy esetén 70 m 2 alapterületig, öt

személy esetén 80 m 2 alapterületig, hat

személy esetén 90 m 2 alapterületig terjedhet.

Minden további személy esetén

az alapterületet személyenként 10 m 2 -el

növelni kell. A feltételek fennállása esetén

sem jogosult lakbértámogatásra:

aki(k), ill. a vele(velük) együttlakó bármely

családtagja olyan ingatlantulajdonnal

rendelkezik, vagy 3 éven belül rendelkezett,

amelynek forgalmi értéke a mindenkori

öregségi nyugdíj legkisebb összegének

50-szeresét meghaladja (2007. évben

1.356.500 Ft.); aki(k) a lakást nem

bérlôként használja(ák), kivéve, aki(k)

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlésének,

a szociálisan hátrányos helyzetben

lévôk részére adósságkezelési szolgáltatás

mûködtetésérôl szóló önkormányzati

rendelete alapján szerzôdést

kötött(ek) és azt teljesítette(ék).

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

A lakbértámogatás igénybevételére a

Polgármesteri Hivatal Lakásirodájánál

kell a kérelmet benyújtani az e célra rendszeresített

nyomtatványon (nyomtatvány

letölthetô a www.szombathely.hu honlapról,

illetve beszerezhetô a Hivatalban.)

A kérelemhez csatolni kell a kérelmezô és

a vele együtt élô(k), jövedelemigazolását,

vagyoni helyzetérôl szóló nyilatkozatot

(értékbecslést) és a lakbér megállapításról

szóló értesítést. HATÁRIDÔ: 2007. november

30. A lakbértámogatáson túl lakásfenntartási

támogatás is igényelhetô –

a szükséges feltételek megléte esetén – a

Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Irodájánál.

Az erre vonatkozó igénylôlap

beszerezhetô a Polgármesteri Hivatal

Szociálpolitikai Irodájánál, illetve letölthetô

a www.szombathely.hu honlapról.

14


2007. OKTÓBER 20. K Ö Z É R D E K Û

TRAFFIPAX-MENETREND

Október 22. 86-os fôút, Vát, Körmend,

Sárvár. Október 24. Vép, 86-

os fôút, Nádasd, 84-es fôút, Zsédeny.

Október 25. 86-os fôút, Vát, Szombathely,

8-as fôút Körmend - Rábafüzes

közötti szakasz, 84-es fôút, Rábapaty.

Október 26. Szombathely, 8-

as fôút, Egyházashollós, Sárvárhegyközség,

84-es fôút, Rábapaty.

Október 27. Gencsapáti, 8-as fôút

Csákánydoroszló-Rábafüzes közötti

szakasz, Sárvár- hegyközség. Október

28. Szombathely, Söpte, 8-as fôút

Körmend-Egyházashollós között,

84-es fôút, Rábapaty, Zsédeny.

(A rendôrség a helyszíneket a közlekedésbiztonsági

helyzet alakulása és egyéb feladatok

végrehajtása miatt megváltoztathatja.)

ELADÓ INGATLANOK

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

pályázatot hirdet a tulajdonában

álló alábbi ingatlanok bérbeadására:

Üzlet, iroda: Király u. 13. fszt. 3. üzlet

(37 m 2 ); Király u. 1. I/3. iroda (17 m 2 );

Brenner T. krt. 12. fszt. 1. üzlet (40 m 2 );

Brenner T. krt. 12. fszt. 2. üzlet (40 m 2 );

Brenner T. krt. 10. fszt. 3. üzlet (29 m 2 );

Jászi O. u. 1. fszt. 1. üzlet (15 m 2 ).

Személygépkocsi tároló: Újvilág u. sorgarázs

6. sz.; Széll K. u. 9. mögötti kt. 6.

sz.; Jászi O. u. 1. alatti 3. sz.; Bartók B.

krt. 39/A. 2. sz. (Claudius Szálló mellett);

Bem J. úti garázssor 620. sz.; Petôfi S. u.

31. sz. alatti 1. sz, 6. sz. és 9. sz.; Széll K.

u. 8. mögötti kt. 3. sz. A pályázati ajánlatok

beadási határideje: 2007. október

29. 12 óra. További információ: Polgármesteri

Hivatal, Szombathely, Kossuth L.

u. 1–3.; Tel.: 94/520-204, www.szombathely.hu

(E-ügyfélszolgálat – Közgyûlés –

Pályázatok útvonal)

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap 18.00-tól másnap

18.00-ig tart.

Az ügyelet október 20-tól október 27-ig.

Szentlélek, Fô tér 9.

26-án, pénteken 18.00 órától

ISIS, Rákóczi F. u. 1.

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely

Bartók Béla krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

Városi megemlékezés

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és

szabadságharc 51., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 18., Szombathely

Megyei Jogú Város Önkormányzata megalakulásának 17. évfordulója és az

elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére 2007. október 23-án megemlékezést

tart. Program: 10.00 Városháza díszterme: az ’56-os Szövetség Vas

Megyei Szervezetének ünnepi közgyûlése. 17.00 Jáki úti temetô: Welther

Károly síremlékének megkoszorúzása. 18.56 Március 15. tér: Országzászló

felvonása katonai tiszteletadással, ünnepi mûsor. 18.00 56-osok tere: Ünnepi

megemlékezés az elesett szombathelyi nemzetôrök emlékére, koszorúzás.

19.00 Városháza díszterme: ünnepi közgyûlés, ünnepi mûsor. Kérjük,

hogy az ünnep alkalmából lobogózzák fel házaikat, épületeiket!

Forgalomkorlátozás október 23-án: Október 23-án a rendezvények zavartalan

lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontokban és helyeken forgalomkorlátozás

lesz. 16.45 – kb. 17.45-ig Március 15. tér: Markusovszky u. – Deák F. u.,

Hadnagy u. – Honvéd u. – Wesselényi u., Szelestey L. u. – Wesselényi u., Petôfi

S. u. – Kôszegi u., Karinthy F. u. – Liszt F. u., Március 15. tér –Deák F. u. keresztezôdések.

17.45 – kb. 18.55-ig Nemzetôrök Emléktáblája (56-osok tere): Király

u. – Széll K. u., Kisfaludy u. – Vörösmarty u., Vörösmarty u. – Szelestey u., Széll K.

u. – Wesselényi u. keresztezôdések. A rendôrség ezen idô alatt mindennemû

gépjármû forgalmat elterel. A fenti helyszíneken az ünnepségek befejezését

követôen áll vissza az eredeti forgalmi rend.

Változások az autóbusz-közlekedésben: A Vasi Volán Rt. tájékoztatja az Utazóközönséget,

hogy Szombathely Megyei Jogú Város 2007. október 23-i ünnepi

rendezvényei miatt az érintett helyi járati autóbuszok az alábbiak szerint

közlekednek. 16.45–18.00 óra között: Az „1”-es, „5”-ös és „25”-ös számú autóbuszok

nem érintik a Berzsenyi Könyvtár, Paragvári úti Iskola, Horváth Boldizsár

krt. és MÁV Üzletigazgatóság elnevezésû megállóhelyeket. Az „1”-es és

„25”-ös járatok a Horváth B. krt.-on a Kórház elnevezésû megállóhelyen állnak

meg. Az „5”-ös járatok a Paragvári u. – Horváth B. krt. – Vörösmarty u. útvonalon

közlekednek és a Paragvári úti iskola, Horváth B. krt. és Kórház megállóhelyeken

állnak meg. 17.45–19.00 óra között: Valamennyi Vasútállomást érintô

járatnál a Vörösmarty u. 15. és 56-osok tere elnevezésû megállóhelyek is kimaradnak.

Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend.

SZÜLETÉS: Retkes András és Mórotz Eszter leánya: ANNA, Boldizsár József és

Horváth Gabriella leánya: BEATRIX, Dabóczi György Tamás és Spanraft Lívia leánya:

VIKTÓRIA, Kremser Csaba Zoltán és Jeney Anita leánya: ELIZA, Sövegjártó Gábor és

Kovács Henrietta leánya: ANNA, Spitzer Gábor és Koroknyai Krisztina fia: VALTER

GÁBOR, Ekbauer Zoltán és Molnár Gabriella fia: BENCE, Horváth Zsolt és Biró Katalin

fia: BALÁZS, Horváth Levente és Bartik Klára fia: LEVENTE, Szalai Tamás és Németh

Melinda Terézia leánya: TITANILLA ANNA, Sodics Miklós és Takács Andrea leánya:

ALÍZ, Pôdör Miklós és Virágh Brigitta leánya: VIRÁG ANNA, Dr. Fukszberger Balázs és

Dr. Artner Tünde Zsuzsanna leánya: ÉVA, Kila Zsolt és Papp Melinda leánya: BIANKA,

Orosz János István és Farkas Edit leánya: NINA, Bauer Zsolt és Mátis Anett fia: MAR-

CELL, Stampf Attila és Makkai Rita Erzsébet fia: ÁRMIN, Gyôre Roland és Fábián

Kármen Cecília fia: NOEL, Jagodics Gyula és Németh Edina Veronika fia: BENCE,

Kardos Rudolf István és Tóth Adrienn fia: PATRIK, Takács Ferenc és Szigeti Ramóna

Mónika fia: ARNOLD ATTILA, Kovács György István és Poór Éva leánya: ANNA, Sebesi

Krisztián és Horváth Tímea Erika leánya: GRÉTA ROZÁLIA, Szele Attila László és

Böszörményi Orsolya fia: PÉTER.

HÁZASSÁG: Gadóczy József és Vincze Ágnes, Polgár Zoltán Péter és Erdélyi

Eszter.

HALÁLESET: Rejtényi Jánosné sz. Poór Piroska Margit, Nyáriné Bognár Ilona

Mária, Arthofer József, Kovács Gyula, Vincze Péter, Németh Lászlóné sz. Kámán

Mária, Horváth Endre, Tarczi Lajosné sz. Frank Ilona Anna , Horváth András,

Gergelics Imre, Németh Gyula, Marton Ferencné sz. Asbóth Gizella, Pethô György,

Kápolnási László, Nézô Istvánné sz. Móré Erzsébet, Bôdy Istvánné sz. Virág Margit,

Földvárszki Jánosné sz. Magyar Zsuzsanna Mária, Szanati Gábor, Ceglédi Imre Tibor,

Kalmár László Antal, Csire János, Gombás Gyula, Dr. Idrányi Zsolt Istvánné sz. Kiss

Erzsébet, Dr. Halmai Tibor, Mazzag Antalné sz.Molnár Mária, Varga Imre Béla,

Németh Imre, Takács József, Kovács Kálmán, Molnár Lászlóné sz. Szántó Valéria,

Pócza Ferenc, Sinka Józsené sz. Kiss Gizella, Kázár Józsefné sz. Bognár Margit.

A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K

15


Október 20–27.

Október 10–31-ig

MMIK – Médium Galéria

A Kárpátoktól a Pireneusig

Thuronyi István, Franciaországban

élô festômûvész kiállítása.

Október 18-tól

Savaria Múzeum

RégióArt – képzômûvészeti tárlat

Október 19–21.

OÁMK – Díszmadár-kiállítás

Felvilágosítás: 0670/9467-528

(Ajkay Ferenc szervezô)

Természetjáró klub

Minden hónap harmadik szombatja

10 órától. Klubfoglalkozások a

Nyitra u. ÁMK-ban, családi kirándulások

szervezése. Felvilágosítás:

Tóth Tamástól az 500-135-ös telefonszámon.

Október 20., 7.45

ÁMK Nagyterem – Megemlékezés –

tiszteletadás az 1956. október 23-i

forradalom és szabadságharc emlékére.

Közremûködnek az ÁMK diákjai.

Október 20., 9.00–12.00

Gyermekek háza

KÉZMÛVES KUCKÓ – Papírbatikolás.

Foglalkozásvezetô: Katonáné

Nagy Mária. Részvételi díj: 300

Ft/fô. Szervezô: Geosits Judit.

Október 20., 19.00

Kamara Savaria – Hazug

Ki ölte meg Bokor Noémit? A kisváros

rendôrségén kihallgatják az

egyetlen gyanúsítható személyt.

A kihallgatás nem mindig a törvények

szerint zajlik. De hát tettes

kell, az újságírók türelmetlenkednek,

a város lakosai rettegnek…

Játsszák: Bajomi Nagy György (Nemzeti

Színház), Czukor Balázs (Örkény

Színház) Kelemen Zoltán (Gyôri Nemzeti

Színház), Endrôdy Krisztián (Kamara

Savaria), Simon Borbála. Jegyárak:

Felnôtt: 1300 Ft. Kedvezményes

diák- és nyugdíjas jegy: 800 Ft.

Október 20., 19.00

„Pannon Ôsz” – 6-dik éjszakai tájékozódási

túra amatôr autósok részére.

Az útvonal: Szombathelyrôl

indul, és oda érkezik vissza, közben

több mint 600 km-t tesznek

meg a résztvevôk éjszakai fényviszonyok

mellett, kb.10 óra alatt.

2007. október 20., 19.00

MMIK – „UTAZÁSOK EROTIKÁBAN”

Ez év októberében jelent meg a

népszerû író, Vámos Miklós legújabb

regénye, az „Utazások Erotikában

”, és ez a címe új mûsorának

is, amelynek során izgalmas, érdekes

és nem utolsó sorban erotikus

történetekkel szórakoztatja közönségét.

Belépôdíj elôvételben:

1600 Ft, a helyszínen: 1900 Ft.

Október 20.

Nyílt gombatúra a Farkaserdôben

(A TKM Klubbal közös szervezésben.)

Túravezetô: Rábai Péter.

Október 21., 10.00–12.00

MMIK – KAKAÓBÁR – Az MMIK

megújult formában újraindítja a

Kakaóbárt. A rendezvényre várják

azok jelentkezését, akik a 80-as és

90-es évek közkedvelt programjain

részt vettek. Ha van fotó vagy

egyéb dokumentum, kérjük, hozzák

magukkal!

Október 21., 14.00

Gombanap Velemben

Október 21.

ÍROTTKÔ 70, ÍROTTKÔ 50,

ÍROTTKÔ 35 teljesítménytúrák

a Thirring Gusztáv Természetbarát

Egyesület szervezésében.

Nevezés és rajt reggel 6-kor (Írottkô

70, Írottkô 35), illetve 6–8-ig Kôszegen

a Jurisich Gimnáziumnál.

Október 21., 11.00

MMIK – A West Wind Harmonica

Band koncertje. A koncert ingyenes!

Október 21.

Szombathelyi Székesegyház

„Családok nélkül nincs jövô”.

A Graz-Seckau-i Egyházmegye Férfimozgalma,

együttmûködve a szomszédos

országok katolikus egyházmegyéivel,

a 17. Közép-Európa Találkozót

Szombathelyen tartják meg az

Eisenstadti, Szombathelyi, Maribori,

Muraszombati és a Varasdi Egyházmegyék

képviselôinek részvételével.

Október 22.

Martineum Felnôttképzô Akadémia.

Kihívásaink a szeretetre éhezô

világban. A Szombathelyi Esperesi

Kerület fiataljainak találkozója.

Jelentkezni lehet Pados Katalinnál

(94-514-355) a katolikus ifjúsági

irodában.

Október 24., 20.00

Lamantin Klub

Creative Art Jazz Trio (Budapest)

Vukán György – zongora, Berkes

Balázs – nagybôgô, Balázs Elemér –

dob. Belépô: 600 Ft, PTE-hallgatóknak:

400 Ft. Szervezô: Improvizatív

Zenemûhely Egyesület.

Október 24.,16.30

OÁMK – Benedek Elek Mesemondó

Verseny a Simon István Utcai Általános.

Iskola alsó tagozatos diákjainak

részvételével.

Október 24., 18.00

Szent Márton-templom

Hagyományos szentmise, amelyen

a hívek immár hetedik alkalommal

a daganatos betegekért, a szenvedôkért

imádkoznak! A szervezô az

„Együtt-Egymásért” Eséllyel az Életért

Egyesület, mely türelmet, reményt

és szeretetet kér a betegeknek

és hozzátartozóiknak.

Október 25., 16.00

Nyitra utcai ÁMK – Diáktanya rendezvény:

„Akarsz beszélni róla?”

Mi kibeszéljük… Dumadélután, fókuszban

a párkapcsolat

Október 25., 10.25–10.45

Nyitra utcai ÁMK – „Az én városom

Szombathely” – lokálpatrióta

sorozat. Osztályok mutatják be

szülôvárosunk nevezetességeit.

Szent Márton-kultusz Szombathelyen.

Gyûjtômunkák bemutatása.

Október 25., 19:30

Bartók Terem

Szimfónia-bérlet 1. – Savaria Szimfonikus

Zenekar. Haydn: I. szimfónia,

Händel-áriák, Stravinsky: Apollon

musagete. Közremûködik: Robin

Blaze – kontratenor.

Vezényel: Alpaslan Ertüngealp.

Október 25., 17.30

MMIK – A Senior Színpad magyar nóta

estje. „A magyar nóta él tovább…”

16


2007. OKTÓBER 20.

P R O G R A M A J Á N L Ó

Senior Klub – Nyitra utcai ÁMK

Az idôsebb korosztály találkozásának

fóruma. A korosodó embereket

érintô és foglalkoztató

problémák megvitatása, hasznos

beszélgetések, viták, kirándulások,

meglepetésprogramok. Heti

egy alkalommal. Rézvételi díj

nincs. Felelôs: Gyôrváry Zsolt,

Tóth Tamás.

Október 26., 15.00

Sugár úti sportcsarnok

Szombathely Megyei Jogú Város

és testvérvárosa, Zilah közös röplabda

öreg fiúk tornája.

Mindkét város 2-2 csapatot állít

ki, a szombathelyieknél egykori, a

70–80-as években az NB I-ben

játszó röplabdások szerepelnek.

Bôvebb információt Szendrôdi János

szervezôtôl/játékostól a 06-

30-396-8070 telefonszámon.

Október 27.

Modellbau 2007

Autóbuszos kirándulás a bécsi

Práterbe, a „miniatûr világba”.

Indulás: 6.00-kor. Utazási költség:

3500 Ft+belépô. Felnôtt: 9 euro,

gyermek 7 euro. (12 éves kor alatt

nem kell belépôt fizetni).

Bôvebb információ és jelentkezés

a 94/500-135-ös telefonszámon.

Alapfokú számítástechnikai tanfolyam

– Nyitra utca ÁMK

Alapfogalmak, alapprogramok.

50 órás, maximum 10 fô. Vezeti:

Fülöp Gábor szaktanár, informatikus.

Internet tanfolyam kezdôknek

Nyitra utca ÁMK

Explorer-használat, -beállítás, e-

mailezés, ftp program használata.

15 órás, maximum 7 fô. Vezeti:

Fülöp Gábor szaktanár, informatikus.

Október 27.,18.00

Pannónia Étterem különterme

Aki három olimpián vitte zászlónkat.

Kulcsár Gergely olimpiai ezüstérmes

élménybeszámolója.

A Halmay Zoltán O. H. Egyesület

rendezvénye.

Október 27., 18.00

OÁMK – Átjáró másfél régióugró

fesztivál. Vas, Zala és Gyôr–Moson–Sopron

megye legjobb ifjúsági

zenekarjainak tehetségkutató

versenye. További információ: az

MMIK LOGO Ifjúsági Szolgálata

irodájában.

Október 27., 17.00–18.00

Savaria Plaza

„Hetet egy csapásra”

Interaktív zenés mesejáték a közkedvelt

Grimask Színházzal.

Október 27., 9.00–12.00

KÉZMÛVES KUCKÓ – Ôszi képkeretek,

lenyomatok készítése

Gyermekek Háza

Foglalkozásvezetô: Németh Zita.

Részvételi díj: 300 Ft/fô.

Szervezô: Geosits Judit.

Október 28., 10.30

MMIK – A West Wind Harmonica

Band koncertje. A koncert ingyenes!

Október 27–29.

Gyermekek Háza

A természet kincsei – túrasorozat

2. túra: 3 napos ásványgyûjtô túra

a Földünkért Világnap keretében

– A Zempléni-hegység és a Mátra.

Szervezô: Kardos Zsolt.

Jóga – relaxáció

Gyermekek Háza – Test és lélek kényeztetése

– felnôtteknek. Vezetô:

Buzás Rózsa dipl. parapszichológus.

Szerdánként 18.00–19.30 óráig.

Október 28., 10 óra

Bábszínház kamaraterem – Janikovszky

Éva: Bertalan és Barnabás.

Rendezô: Kiszely Ágnes.

Október 28., 10.30

Ingyenes matiné vasárnap a Kamara

Savariában!

Százszorszép Bóbiska (bábjáték 4

éves kortól). (A belépés díjtalan!)

Mivel nincs belépô, feltétlenül

helyet kell foglalni a www. kamarasavaria.hu

weboldalon, vagy a

0670/508-6888-as telefonszámon!

Október 28., 16.30

Jótékonysági koncert a szombathelyi

református templomban.

Mûsor: Bach, Vivaldi, Händel mûveibôl.

Fellépnek a Kôszegi Vonósok,

a Dohnányi Trió, a szólisták,

Bertalan Andrea, Dugonics Katalin,

Stánitz Réka, Bognár Róbert,

Pálkövi Ágnes. A belépés díjtalan,

de adományokat szívesen fogadnak

a Markusovszky kórház

gyermekosztálya számára.

A SAVARIA MOZI MÛSORA

18–24. 16.00-kor, 18-án és

21–24-ig 18.00-kor is

Overnight (93’) 16

18–24. 16.15-kor

„Piros a vér a pesti utcán”

Csendkút (90’) 12

18–24. 18-án, 19-én és 21–24-ig 18.15-kor

„Piros a vér a pesti utcán”

Filmek ’56-ról a Savaria Filmszínházban

A Nap utcai fiúk (89’)

18–24. 18-án, 19-én és 21–24-ig 20.00-kor

Ízlések és pofonok (105’) 12

Amerikai vígjáték

18–24. 18-án, 19-én és 21–24-ig 20.15-kor

Férjhez mész – Mert azt mondtam

(102’) 12 Amerikai vígjáték

19–24. 13.00-kor

„Piros a vér a pesti utcán”

Szabadság, szerelem (120’) 12

20. Nonstop mozi

Egy éjszaka Quentin Tarantinoval

Hat Tarantino-film és a hozzájuk tartozó

zenei világ hajnalig!

18.00-kor Ponyvaregény (150’) 18

18.15-kor Grindhouse – Halálbiztos (90’) 18

20.00-kor Kill Bill 1. (111’) 18

20.15-kor Kutyaszorítóban (99’) 18

22.00-kor Spencer and Hill Group-koncert

24.00-kor Kill Bill 2. (136’) 18

24.15-kor Sin City (124’) 18

25–31. 16.00-kor és 18.00-kor

Kertvárosi rockerek (111’) 16

25–31. 16.15-kor

„Piros a vér a pesti utcán”

Csendkút (90’) 12

25–31. 18.15-kor

Zuhanórepülés (105’) 16

25–31. 20.00-kor

Csúcsformában 3. (90’) 12

25–31. 20.15-kor

Férj és férj (114’) 12

CINEMA CITY

A másik én / The Brave One

amerikai akciófilm (f/subtitled) (18)

13:30, 15:45, 18:00, 20:15

p–h: 22:30 is, szo-k: 11:15 is

Megy a gôzös

magyar vígjáték (mb) (12)

16:30, 18:30, 20:30

p–h: 22:30 is, szo–k: 12:30 is

Csillagpor

amerikai romantikus fantasy (mb) (12)

17:30, 20:00, p–h: 22:30 is

szo-k: 10:15 és 12:45 is

Felkoppintva

amerikai vígjáték (mb) (16)

14:45, 19:45, p–h: 22:15 is

Este / Evening (f/subtitled) (12)

amerikai játékfilm, 15:15

Férj és férj (mb) (12)

amerikai vígjáték, 17:15

szo–k: 10:00 és 12:15 is

L’ecsó (mb) (KN)

amerikai animációs film

14:15, v–k: 10:15 is

17


Látogatóban a bajnokpárosnál

„SZORÍTÓBAN” DANCSÓ ZOLTÁNNAL ÉS MARTON KLÁRÁVAL

Amikor hétfôn délelôtt telefonon megbeszélem Dancsó „Kicsi” Zoltánnal, hogy

szeretnék találkozni Marton Klárival és vele, nem is sejtem, hogy pár óra múlva

már a négyszeres világbajnok lakásán várjuk együtt Klárit, aki munkahelyérôl rohan

haza ebédszünetét kihasználva. Amikor belép, nem ugranak egymás nyakába,

nem ölelkeznek percekig, ám valahogy mégis az az érzése az embernek, hogy

ôk így együtt egészek igazán. Két fiatal, de egy, nagyon is közös és tudatos élet.

– Épp a virágokat locsoltam – nyitja az

ajtót öntözôkannával a kezében Dancsó

Zoltán, aki nyomban rögzíti a játékszabályokat.

– Ha kérhetem, ne legyen a hangvétel

amolyan „csöpögôs”, az nem lenne valós,

mi nem vagyunk amolyan „parkban

csókolózó típusúak”…

– Akkor hát milyen pár vagytok?

– Olyanok, akik jól kiegészítik egymást!

Én Zolinak köszönhetem sikereimet,

s talán én is részese tudok lenni az

ô eredményeinek – válaszol immár Klári,

aki megérkezvén, jó háziasszony

módjára gyorsan fôz egy kávét, majd

leül párja mellé.

– Sajnos nem sok szabadidô jut kapcsolatunkra,

ám az, hogy mindkettônknek

– Hogyan ismerkedtetek meg?

– 2000-ben, amikor vezetôváltás volt a

klubnál, Koszogovits Mihály vette át az

irányítást Mayer Gábortól. Akkor lettem

én fôiskolás, és ettôl kezdve vezette

Misi a felkészülésemet, én pedig elkezdtem

foglalkozni az egyesületbe járó

versenyzôkkel, köztük Klárival is –

mosolyog kedvesére Zoli.

– Aztán egyre többet találkoztunk, már

nem csak az edzôteremben, és lassan

kialakult, ami kialakulhat egy fiú és egy

lány között… A szüleink meg sem lepôdtek,

amikor úgymond kiderült, hogy

egy pár vagyunk, hiszen már „szerelmespár”

minôségünk elôtt is gyakran

voltam náluk, és Klári is többször vendég

volt a mi családi összejöveteleinken.

meg az edzéseik, és onnantól már az

eredmények is jöttek…

– Vajon miért teszi ki magát pofonhegyeknek

egy csinos lány? Ez mindig érdekelt…

– Az edzéseken egy csomó hasznos és

érdekes dolgot megtanul az ember. Felkészíti

a testét, hogy alkalmas legyen a

versenyre, aztán amikor elkezdôdik a

küzdelem, az adrenalin olyan szinten

pörög, hogy nem érzed a fájdalmat. No

persze utána a kék-zöld foltokat igen,

de szerencsére egy álcsonttörésen kívül

eddig nem volt komolyabb sérülésem.

– A tréningek között hogy zajlik egy

napotok?

– Reggel viszonylag korán edzünk – kezdi

Zoli. – Néha együtt ebédelünk, aztán

Klári visszamegy dolgozni a Sportszolgáltató

Kht.-hoz, ahol mint sportmenedzser

és sportszervezô tevékenykedik. Délutántól

pedig mennek a saját edzéseink, illetve

a különbözô korosztályok tréningjei.

Este tíz körül fejezem be a napom. Akkor

még a barátokkal lecsúszik egy-egy pohár

sör, aztán valamikor hazaérünk, és mondjuk

nézünk együtt egy DVD-t.

– Ki választ filmet?

– Zoli – vágja rá mosolyogva Klári. – Elsô

osztályú ízlése van. Szereti a jó színészeket,

Robert de Nirót, Al Pacinót, Robin

Williamst.

Koszogovits Mihály 2000-tôl foglalkozik

Dancsó Zoltánnal:

– A prágai vb után – ahol immár negyedszer

bizonyult light contactban

a világ legjobbjának – kapott néhány

nap pihenôt „Kicsi”. A lazítás

azonban nem tart sokáig, hiszen november

27-én egy újabb rangos verseny

vár Zoliékra a portugál Coimbrában,

ahol a semi contact világbajnokságot

rendezik – adott betekintést

az elkövetkezendô hetek programjába

Koszogovits Mihály, aki az

„aranyos párossal” kapcsolatban elmondta:

jó, hogy Zoli és Klári egy

pár, mivel tudják segíteni egymást a

felkészüléseken, ám a sok közös

munka ellenére mégsem mennek

egymás idegeire.

a sport az elsô, sokat számít. Ezzel az

életvitellel, az állandó edzôtáborozásokkal,

versenyekkel és az edzésekkel

nem sok minden fér bele a magánéletbe.

Ám, elég toleránsak vagyunk egymással

szemben a tekintetben is, hogy

néha külön töltjük a szabadidônket,

mindenki a maga baráti körével –

mondja „Kicsi”.

18

– Fiatal lányként miért éppen a nem

igazán nôies kick-boxot választottad?

– Táncoltam, teniszeztem, ám valahogy

nem éreztem jól magam egyik

sportban sem. Anyukám mondta, hogy

ismeri a klubnál Mayer Gábort, aki

nagy szeretettel fogadott, és végül is

megkedveltette velem is a sportágat.

Aztán jött Koszogovits Misi és Zoli, no

– Ha már itt tartunk. Zoli, te tudod,

hogy Klárinak kik a kedvencei?

– Ô a zenészek közül nagyon szereti

Robbie Williamst, a sportolók

közül Mihalcsevszkyt, Montoyát,

míg a színészfavorit nála Antonio

Banderas…

– Csak kettesben éltek, semmi háziállat…


2007. OKTÓBER 20.

S P O R T

– Itt tényleg csak kettesben vagyunk,

de nekem, otthon, édesanyáméknál

van egy cicám: Marci. Ô nagyon komoly

egyéniség, amolyan Garfield típus, Zoli

nagyon szereti – mondja ironikus mosollyal

Klári, amire rögtön reflektál Zoli:

– Allergiás vagyok a macskaszôrre…

– Mindig Zolié az utolsó szó?

– Az elsô és az utolsó is Zolié – mondja

Klári, éppen úgy nevetve, mint amikor

arról volt szó, hogy ki választja az aktuális

esti filmet. – „Kicsi” nagyon erôs

egyéniség, én meg rendszerint ráhagyom,

vagy dúlok-fújok pár napig és

aztán lassan megnyugszom…

– Akkor végül teljes a harmónia. A csillagokban

írták kapcsolatotokat?

– Én Vízöntô vagyok, Zoli pedig a Kos

jegyében született – így Klári, majd

folytatja: – „Kicsi” valóban az a hirtelen

haragú, akaratos ember, én viszont

nyugodtabb vagyok, ám tovább tartom

a haragot.

– No persze, olyan nagy veszekedések

nincsenek – veszi vissza a szót és

az irányítást Dancsó. – Ha összeszólalkozunk,

becsukom az ajtót, aztán

legfeljebb pár napig kicsit kerüljük

egymást, ami nem is olyan nehéz, hiszen

sokszor tényleg alig tudunk egymásra

idôt szakítani, ám nehogy valaki

ezt panaszkodásnak vegye, hiszen

mi „baromira” szeretjük ezt az

egészet, amit csinálunk. A reggeli felkeléstôl

az utazások elôtti csomagoláson

keresztül az edzéseken át a versenyekig

és a tanítványok felkészítéséig.

Ez az életünk, és szerintem a

kapcsolatunk titka is, hogy mindkettônknek

ez az élete.

– Szinte egyfolytában úton vagytok.

Nyaralás is belefért a programba?

Dancsó „Kicsi” Zoltán eredményei:

1997-tôl válogatott.

6 vb-bôl négyszer bajnok, kétszer

második.

5 Eb-bôl négyszer kontinens elsô

és egyszer második.

2000 óta védi profi világbajnoki övét.

Marton Klára eredményei:

2003 óta vb elsô.

2004-ben Eb második.

2006-ban Európa-bajnok.

– Az idén nem, de tavaly Horvátországban

voltunk, ahol parádés napokat

töltöttünk. Érdekes: annak ellenére,

hogy a versenyek miatt szinte mindig

úton vagyunk, az utazás mindkettônk

hobbija.

– Elképesztôek az eredményeitek,

amely most újabb világbajnoki gyôzelemmel

bôvült. A trófeák alig férnek

el a polcon. Az ember elképzeli,

hogy ezeket a géneket összeolvasztva

nem sülhet ki rossz dolog.

Bôvül-e a közeljövôben a bajnokcsalád?

– Nem – vágják rá szinte egyszerre. –

Most minden a helyén van. Ebbe se

több, se kevesebb nem fér bele, és

amíg ez így van, addig még csak nem is

beszélünk arról, hogy mi lesz késôbb –

mondja Zoli.

És valóban övé az utolsó szó…

MP

19


Az Ifjúsági Fúvószenekarért

Alapítvány

(adószám 19246664-1-18)

köszöni az szja 1%-ból

kapott támogatást,

a 348.020 Ft-ot az

együttes németországi

útjára fordítja.

A Magyar Gyógytornászok

Társasága

Vas Megyei Szervezete

köszönetet mond mindazoknak,

akik személyi jövedelemadójuk

1%-át a szervezetnek juttatták.

Az ebbôl származó 178.937 Ft-ot

szakkönyvek, tornaeszközök beszerzésére

és tagjaink továbbképzésére

fordítottuk.

A ZONTA CLUB

SZOMBATHELY

tisztelettel köszöni az

adójuk 1%-át

felajánlók támogatását.

A 135.783 forintot

a fogyatékkal élô és

hátrányos helyzetû

gyermekek megsegítésére

fordítottuk.

A GYERMEKEK

HÁZA

köszöni, hogy 2006-ban

támogatta adója 1%-

ával a gyermek és ifjúsági

programok színvonalas

megrendezését!

Köszönjük

a felajánlásukat!

„MINDENRE VAN MEGOLDÁS”

Teljes körû környezetvédelmi

szolgáltatással

állunk ügyfeleink

rendelkezésére.

További ajánlatunkról érdeklôdjön telephelyünkön, az akció október 20-tól a készlet erejéig érvényes.

Szombathely, Körmendi út 92.

Tel./fax: 331-085, 30/2046-402

megoldas@mail.datanet.hu

www.megoldaskft.hu

A „LEO” KARATE DO

SPORTEGYESÜLET

(adószám: 18894051-1-18)

a számára felajánlott

2006. évi szja 1%-át,

32.835 forintot

sporteszközök

vásárlására fordította.

A felajánlásokat

köszönjük.

A KUTYAPARK

EGYESÜLET Szombathely

(adószáma:18894556-1-189)

megköszöni a 2006. évi szja

1%-ából befolyt 81.328 Ft-ot.

Az összeget kiképzési

eszközök korszerûsítésére

fordítottuk.

Kérjük, a következô

évben is éljen támogatásának

e lehetôségével!

Élelmiszeripari és Földmérési

Szakképzô Iskola és Kollégium

Szombathely

Szent László király u. 10.

Telefon: 94/513-500

E-mail: efsz@efsz.sulinet.hu

Honlap: www.efsz.sulinet.hu

A VAS MEGYEI MENTÉSÜGYI

ALAPÍTVÁNY

(adószám: 19246121-1-18)

köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-ával

támogatták alapítványunkat. A kapott 1.416.550 forintot

egészségügyi és oktatási eszközök beszerzésére, valamint

szakdolgozóink továbbképzésére fordítjuk.

Felvételt hirdet nappali tagozaton

ÉLELMISZERIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA (4+2 ÉV)

TAGOZATKÓD: 10

Megszerezhetô képesítés: sütô- és cukrásztechnikus

OKJ 52 6222 10

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA

(4+1 ÉV)

TAGOZATKÓD: 20

Megszerezhetô képesítés:

földmérô és térinformatikai technikus

OKJ 52 5401 04

ÉLELMISZERIPARI SZAKISKOLA (2+3 ÉV)

TAGOZATKÓD: 50

Megszerezhetô képesítés: pék-cukrász szakmunkás

OKJ 33 5212 02

20


2007. OKTÓBER 20.

NÉGYKERÉKEN MELLÉKLET

A száguldás szerelmeseinek

LUXUSAUTÓ SHOW 2007

Csütörtökön kezdôdött és egészen keddig tart Budapesten,

a Hungexpón a Luxusautó Show 2007, a legnagyobb és a

leglátványosabb autócsodák rendezvénye. A száguldás szerelmeseinek

kerek hat napjuk van arra, hogy végignézzék,

megsimogassák és lefényképezzék azokat az autókat, amelyeket

eddig csak a filmvásznon vagy álmaikban – vagy még

ott sem – láttak.

A kiállításon luxusautók,

sportkocsik, versenyautók,

csúcskategóriás motorkerékpárok,

veterán modellek és

tuning járgányok várják az

érdeklôdôket. Már most tapasztalható,

hogy a legnagyobb

figyelem a sport- és

luxusautók osztályában a

nagy márkák képviselôinek

jut. Úgy mint, az Aston Martin,

a Bentley, a Bugatti, a

Ferrari, a Jaguar, a Lamborghini,

a Lancia, Leblanc, a

Maserati, a Mercedes, a Pagani,

a Porsche, a Wiesmann

és a Yes csodáinak. Természetesen

egy ilyen nagy eseményen

nem maradhatnak

otthon a vezetô autógyárak

tor dolgozik, amely 5,7 másodperc

alatt gyorsítja a

legújabb Rolls-Royce kabriót

100 km/h-ás sebességre. Az

álomautó nettó ára 370 000

euró, amihez persze még különbözô

adók és illetékek járulnak,

azaz csak ez az egy

jármû annyiba kerül, mint

egy jobb budai villa.

A Ferrari – karöltve a Maseratival

– Olaszországból elhozta

a saját gyári standját,

amelynek az ára megközelítôleg

15 millió forint, s kiál-

GUMICSERE ELÔTT

sem, így elhozta legújabb

modelljeit az Alfa Romeo, a

Chrysler, a Honda, a Hummer,

a Land Rover, a Mini, a

Subaru és a Volvo is. A motorok

szerelmesei az Aprilia, a

Bimota, a Ducati, a Harley

Davidson, a Kawasaki, a

Moto Morini és a Suzuki erôgépeit

csodálhatják meg

testközelrôl. A fôszerep

azonban ezúttal is a királykategóriának

jut, mivel Detroit,

Genf és Frankfurt után

Budapesten is kiállította a

legújabb Rolls-Royce büszkeséget.

A kézmûves módszerekkel

gyártott Phantom

Drophead Coupéban 6,75 literes,

460 lóerôs, V12-es molítja

rajta Michael Schumaher

F–1-es Ferrari versenyautóját,

valamint többek

között a szalon legdrágább

kocsiját is. Tulajdonképpen

ez egyben premier

is, mert hazánkban még sohasem

járt olyan személyautó,

amelynek értéke elérte

volna az 550 millió forintot.

A kizárólag versenypályára

gyártott, 29 darabosra limitált

modell, a Ferrari FXX pedig

ilyen.

SaFo

A téli hidegek beállta elôtt érdemes az autót szervizben

átvizsgáltatni, hogy az akkumulátortól a fékrendszeren

keresztül az ablaktörlô lapátok állapotáig minden tél- és

„hóbiztos” legyen. A téligumik felszerelésével ne várjuk

meg az elsô havat. Az abroncsok felszerelése akkor válik

esedékessé, amikor a hômérséklet 7 ˚C alá esik. A téli abroncs

nem csak mintázatában különbözik a nyáritól, hanem

olyan gumikeverékbôl készül, amely hidegben jobban

tapad az útfelülethez. Fontos, hogy mind a négy kerékre

jó minôségû gumi kerüljön. Emellett ne feledkezzünk

meg a fagyálló ablakmosó folyadékról sem! Nagyon

fontos, hogy az autónk ablakain ne csak egy-egy ökölnyi

nagyságú területet tegyünk jég- és hómentessé. Fagypont

körül vagy havas idôben kerüljük a hirtelen irányváltoztatást,

fékezést! Ha van az autóban ABS (blokkolásgátló),

nem kell tartanunk a kerekek csúszásától. Arra azonban

figyeljünk, hogy a fékút ABS-szel is hosszabb! Ha nincs

beépített blokkolásgátlónk, a fékezést pumpáló mozdulatokkal

végezzük, hogy a kerekek csúszását meggátoljuk.

Minden elôkészület ellenére alapvetô télen az óvatosság:

a porhó alatt megbújhatnak jeges felületek, illetve

a hideg szél az esôt egy pillanat alatt tükörjéggé, a latyakot

jégbordává változtathatja.

www.leierandco.hu

Felszereltség: Klímaberendezés, ABS, vezetô- és utasoldali légzsák, szervókormány,

elektromos ablakemelôk, központizár, elektromosan állítható és fûthetô tükrök stb…

Finanszírozási ajánlataink CHF alapú konstrukciók és egyedi hitelbírálatok függvényei. THM: 8.77%. A megadott törlesztôrészletek

10 éves futamidôre vonatkoznak, és a futamidô elsô 30 hónapjára érvényesek. Részletekrôl, feltételekrôl érdeklôdjön márkakereskedéseinkben.

A képek csak illusztrációk és extra felszereltséget tartalmaznak. Kombinált átlagfogyasztás: 5,7–8,3 liter/100 km, CO2-

kibocsátás: 133–199 g/km (modell és típus függvényében).

9700 Szombathely, puskás T. u. 11. Tel.: 94/510-410

Leier Autó Kft. 9500 Celldömölk, Nemesdömölki u. 15. Tel.: 95/525-525

AZ AUTÓS–MOTOROS ISKOLA

SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR- ÉS

MOPEDVEZETÔI tanfolyamot indít:

okt. 24-én és nov. 5-én

9.00 és 16.30 órakor

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI(TIR)

ÁRUFUVAROZÓ ÉS AUTÓBUSZVEZETÔ

szaktanfolyamokat indít:

október 26-án 16.30 órakor Szombathelyen,

a Welther K. u. 17. szám alatt

www.topido.hu • Tel.: 511-951

Ny.sz.:18-0054-04 Alsz.: 0553

21


NÉGYKERÉKEN MELLÉKLET

Pénz, csillogás, nôk..., és autók

FRANKFURTI ÉLETÉRZÉS A JÁRMÛCSODÁK KÖZÖTT

Az idei ôszi frankfurti autókiállításon a pavilonok dizájnosak, a

hostessek szétszórtak voltak, a környezetvédelem meg jobbról

elôzött. Figyelem: a cikk nem csupán az autókról szól! Frankfurt

egyébként a jobbik német gondolkodásból ad át valamit, merthogy

van neki aranyos régi fôtere, ahol lehet idôutazva sörözni

és kolbászolni, miközben a toronyházak csak a háttérben sugallják

a vigyázó kapitalizmus jelenlétét.

Az étel itt hagyományôrzôen

EU-konform – vagy fordítva –,

mindenesetre nagy a véletlen

áthallás a konyhájukra. De hát

minden rendszerben voltak

egyenlôbbek, nyugtatom magam,

és szippantok egyet a vízgôzzel

teli levegôbôl a kiállítás

bejáratánál. Merthogy, amolyan

bele a közepébe – bocsánat

jövôbemutató – módon a

szervezôk üzemanyagcellás buszokat

és autókat üzemeltetnek

a vásár területén, amivel a

katalógus és ajándéktárgy gyûjtögetésben

megfáradt akkreditált

újságíró kényelmesen juthat

el egy újabb csillogó helyre.

Sokat gondolkodtam, egy autókiállítás

mennyire ad valóságos

képet egy-egy modellrôl,

hiszen tesztvezetésre rendkívül

korlátozott a lehetôség, sôt ha

egyszerû látogatóként érkezik

az ember, akkor még bele se ülhet

a csodákba. A válasz persze

egyszerû: a külcsín a fontos,

ami mostanában megszorongatja

a belbecs meg a tartósság

értékét. Márkafüggetlenül. Teljesen

felesleges neked húsz

évig ugyanazt az autót szeretni,

nézz rá a szomszéd új

verdájára, és érezd cikinek a sajátod

vonalait. Ha ez így van,

akkor meg minek olyan kocsit

gyártani, aminek a futómûve

vagy a motorja kibír végtelen

kilométereket, aztán kap egy

dugózást és rajtolhat újra, mert

a mûszerfal meg még mindig

nem zörög, nem kell vele foglalkozni.

Mindez összeesküvéselmélet,

mégis, talán ezért hatnak

karcosnak azok a reklá-

mok, ahol valami „oldszkúl”

alapon indítanak el egy modellt,

bizonygatva a típus kékvérûségét.

Pedig az autóvásárlók

szeretnének új legendákat.

Látszik ez a Fiat 500-as sikerén,

amit nagyon sikerült eltalálni,

kisautóban szerintem verhetetlen

forma, meghozta a kedvem

egy római úthoz. De példálózhatnék

a más célú felhasználásra

gyártott Aston Martin standjával

is, ahol a legtöbbet kellett

várni a szokásos ötperces beülôs

gombtekergetésre, ofkorz gyújtás

nélkül. Apropó a gombtekergetés,

mint sport egyenes

ági leszármazottja a léggitározásnak:

ha nem brümmögtethetjük

a motorokat,

meg dülöngélhetünk a kanyarokban

hosszúcombú szôke...,

azaz életünk párjával,

akkor majd tekergetünk és

A VILÁG NAGY MÁRKÁI

EGY HELYEN!

Szombathely, Kálvária u. 22.

Tel.: 321-577

22

NYITVA:

H–P:

9–12, 13–17

Szo.: 9–13

SZOMBATHELY

Zanati u. 5/A

Tel.: 94/344-254, 30/9366-523

ZALAEGERSZEG

Alsóerdei u. 3/A

Tel.: 92/599-499, 70/9441-944

TÉLI GUMI – AKCIÓ! Áraink az érveink!

Gumi és felni egyidejû vásárlása esetén plussz kedvezményrôl

érdeklôdjön kereskedésünkben.

Márkafüggetlen autóés

motorszerviz

Szombathely, Zanati u. 27/a

Tel.: 94/513-050

A kisfiam igazi matekzseni.

De a tudására most nem volt szükség.

Peugeot Partner már

2.460.000 Ft-tól

a készlet erejéig érvényes.

Autósbolt

Szombathely, Hunyadi u. 30.

Tel.: 94/331-050, 513-133

PEUGEOT.

Remek családi autók, családbarát áron.

VEZETNI MINDIG ÉLVEZET.

Kombinált-átlagfogyasztás: 4,9–8,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 128–199 g/km, modelltípustól függôen. Az ajánlat 2007. október 31-ig érvényes.

CSOMAI AUTÓHÁZ KFT. • 9700 Szombathely, Minerva u. 2. Tel.: 94/512-800 • szalon@peugeotszombathely.hu

Az akció október 18-tól a készlet erejéig

érvényes! Érdeklôdjön üzleteinkben.

A Kép illusztráció, a részletekrôl

érdeklôdjön márkakereskedésünkben!


NÉGYKERÉKEN MELLÉKLET

összehasonlítjuk, melyik belsô

tér mennyit ér. Az eredmény:

közepes alá.

A jóhoz könnyû hozzászokni

Bizony a Ferrarinál is vannak

sorják, erre csücsöríthet Jean

Todt, a Porsche Boxster mûszerfala

is, mintha számítógépes

játék hardveres addonja

lenne. A trükk: rakjunk bele

szépen varrott bôrbelsôt,

nagy felület, majd mindenki

arra figyel. It's a kind of

magic. Természetesen az

ökölszabály, miszerint a jóhoz

könnyû hozzászokni, itt is érvényesül,

így egy fontos tanács

máris adható a kiállításturistáknak.

Elôször az alapmárkákat tessék

megmustrálni, aztán a

prémium kategóriát, mert

fordítva könnyen szavazóversenybe

fulladhat az értékelés,

hiszen árcédula sehol nincs kitéve,

minden autó megtekintése

ugyanannyiba kerül.

Ami miatt az olasz márkáknak

azonban nem kell szégyenkezniük,

az nem csak a

menetteljesítmény, hanem a

hostesscsajok minôsége. Igaz,

itt is a külcsín dominál, az viszont

sem EU-, sem családkonformnak

nem nevezhetô,

az itt is számottevôen nagy,

szabadon hagyott bôrfelület

miatt. A többi ország márkáinak

képviseletében sokkal

visszafogottabb, más marketingelvek

szerint mûködô leányok

szerepeltek. Csak az olaszoknál

burjánzott el alfásan

mondva a Cuore Erotico.

A PSA konszernnél megnéztük

az új Citroen C5 kabrió-tanulmányt,

meg a Peugeot 308-at,

utóbbinál talán tovább növelték

a gyalogosvédelmet, mert

még bumfordibb lett az orra, a

belsô viszont igényes anyagokból

készült. Csak remélhetjük,

hogy nem direkt a kiállításra

turbózták fel.

Ennél a standnál átlagpolgár

lettem kételkedô anarchistából.

Itt is tombolt a környezetvédelem

persze, mint a Lexus

standján, ahol csak hibrid cuccos

volt kiállítva, vagy a Mercedesnél,

ahol – legalábbis plakátokon

– 2010-ig láthattunk

roadmap-et, hogy mivel is bütyköl

a mamutcég Európában és

a tengerentúlon. Az Audinál

volt RS6 Avant az ólomlábú családapáknak,

a Bentley-nél meg

logozott cukorka, csoki és

egyéb kiegészítôk a hezitálóleendô

tulajdonosoknak. Ennél

a standnál azért mégis átlagpolgár

lettem kételkedô anarchistából,

elhittem, hogy nem

avulással akarnak új autóvásárlásra

kényszeríteni a jövôben.

A gyári márkák után a tuning

szekciót látogattunk, ahol bebizonyították,

hogy a prémium

lehet még sokkal jobb is. Itt

minden alapból limited edition,

még a segítôkészség is, a cégeknek

nem kell a hírverés, tessék

azonnal vásárolni, a minôség

és a teljesítmény garantált.

Aláírom.

Nagy Ákos Balázs

Forrás: nyugat.hu

Fotó: Mészáros Zsolt

és Nagy Ákos Balázs

Akkreditált

Felnôttképzési Intézmény

tanfolyamaink:

moped (M),

motorkerékpár (A1, Ak, A),

személygépkocsi (B),

tehergépkocsi (C),

autóbusz (D),

nehéz-pótkocsi (C+E),

belföldi és nemzetközi

(TIR) árufuvarozó és

autóbusz-vezetô

ADR

www.ritmo.hu

Tel.: 94/511-492

Ny. sz.: 18-0061-04, AL-1425

SIMPLE CLEVER. EGYSZERÛEN NAGYSZERÛ

+300 000 FT HASZNÁLTAUTÓ-BESZÁMÍTÁSI KEDVEZMÉNY!

Részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben. • Az ajánlat megjelenésétôl a készlet erejéig tart!

A kép illusztráció! • Kombinált átlagfogyasztás: 6,8–7,4 l/100 km, CO2-kibocsátás: 168–176 g/km.

Végh Autóház 9700 Szombathely, Csaba u. 10. • Telefon: (94) 513-373 • www.veghauto.hu


RUHÁZATI

KERESKEDELEM

Vásároljon nôi-férfi felsôruházatot

közvetlenül a gyártótól!

Ôszi KÍNÁLATUNKBÓL:

• Nôi két-háromrészes kosztümök

• Nôi nadrágok, pulóverek

• Nôi szoknyák, blúzok

• Nôi-férfi átmeneti kabátok, dzsekik

• Férfiöltönyök, zakók, nadrágok

• Férfi ingek, nyakkendôk

• Egyéb

• Ballagó fiú osztályoknak öltönyvarrást vállalunk

Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160

Nyitva tartás: H–P 12–19 Szo 9–13, CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAP

www.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.hu

Az akció 2007. 10. 20-tól

a készlet erejéig érvényes!

Szombathely, Fô tér 30. • Nyitva: H–P 9–17.30, Szo. 9–13

BÉBI

Megérkeztek a legújabb

és

kabátok óriási választékban.

fiú

-kabát

21.990 5.990

lányka

-kabát

19.990 4.990

tini kabátok 5.990 2.990

body 990 490

pufi kétrészes 7.990 3.990

overál 7.990 3.890

sapkák pl.: 2.990 500

kesztyû pl.: 290 190

BELVÁROSI FAISKOLAI ÁRUDA

Ôszi telepítéshere kínál 120 fajta választékban, vírusmentes

• GYÜMÖLCSOLTVÁNYOKAT, MÁLNA-, RIBISZKE-,

SZAMÓCA- ÉS SZEDERTÖVEKET.

• Bor – és csemegefajtájú SZÔLÔOLTVÁNYOKat

• Magastörzsû és bokor RÓZSÁKat

nagy választékban.

Szombathely, Károlyi A. u. (Lidl mögött)

Nyitva: minden munkanapon

A Jövô Mérlege Alapítvány

(adószám: 18881516-1-18) köszöni támogatóinak, hogy

2006-ban is felajánlották személyi jövedelemadójuk 1%-

át: 919.144 Ft-ot az alapítvány javára. Az alapítvány a

felajánlás összegét az elôzô évekhez hasonlóan a szombathelyi

közgazdasági szakközépiskolai tanulók szociális

segélyezésére, táborozási költségeinek fedezésére és tanulmányaik

támogatására fordította.

A kuratórium tisztelettel kéri és elôre is köszöni a jövôbeni

támogatást is.

Tímár és társa Kft.

SZOMBATHELY

Semmelweis u. 28.

Tel.: 94/511-055

Tel./fax: 94/342-456

KÖRMEND

Németh Mária u. 2.

Tel./fax: 94/410-133

e-mail: info@timarestarsa.hu

www.husqvarna.hu

KáPé Hitel

Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Kölcsönt adunk

készpénzben 110.000 Ft-ig.

Fedezet nem kell,

a pénzt házhoz visszük.

Részletfizetés havonta.

Példa:

100.000 Ft hitel törlesztésére:

7 hónap futamidô 21.682 Ft

havi részlet. THM: 179–276%

Helyi tarifával hívja

az alábbi számot:

06/40/200-633

vagy küldje el SMS-ben

a „KP” szót a 0670/388-0448-as

telefonszámra és visszahívjuk!

Hívását hétköznap 8–18 óra

között fogadjuk.

A hirdetés nem minôsül ajánlattételnek.

A KáPé Hitel Zrt. a kölcsönt saját feltételei szerint

bocsájtja rendelkezésre.

More magazines by this user
Similar magazines