Views
4 years ago

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

A nagy testvérnél

A nagy testvérnél SZOMBATHELY ÉS A KÍNAI YANTAI KAPCSOLATA A kínai yantai-i hírek angol nyelvû portálján is feltüntették a szombathelyi, városi delegáció kinti látogatását, amelynek eredményeként testvérvárosi kapcsolat jött létre a hat és félmillió ember lakta tengerparti város és a 80 ezer lakosú vasi megyeszékhely között. A három és félnapos látogatás részleteirôl a város vezetôit, képviselôit kérdeztük. Beszámolójukból az is kiderül, vajon közelebb kerültünk-e a Távol-Kelethez? lentôsebb városában gyökeret vert a General Motors, a Henkel, emellett az idegenforgalmilag meghatározó településen tíz (!) ötcsillagos szálloda mûködik, jelentôs a borkultúra, amelynek alapjait még az Osztrák–Magyar Monarchia fennállása idején magyar szakemberek teremtettek meg. Dr. Ipkovich György kiemelte: Yantai egy évet várt arra, hogy engedélyt kapjon a testvérvárosi szerzôdéskötésre. Megjegyezte, hogy a kapcsolat egy Szombathelyen dolgozó yantai-i férfi révén jött létre. A konkrét kapocs része a diákok cserekapcsolata, amely már a jövô tanévtôl elindulhat. Tíz szombathelyi diák mehet ki a Távol-Keletre, s ugyanennyi jöhet Szombathelyre, a Berzsenyi fôiskola Európa- tanulmányok Intézetébe tanulni. Emellett igazán fontosnak tartják a késôbbi, helyi tôkebefektetéseket, a közös vállalkozásokat. A polgármester nagy lehetôségeket lát a 13. testvérvárosi, s eddig várhatóan legjelentôsebb kapcsolatban. Szombathely felszállna a robogó vonatra egészségügyi szakmai bizottság elnöke. Elmondta, hogy kinti állomásaikon több négyzetméteres maketteken mutatták be az eddig elkészült beruházásokat, s a jövô terveit. Véleménye szerint ez a koncepciózus gondolkodás nálunk teljesen hiányzik. Mint azt egy nyolcemeletes kórházi épületben látta, a szolgáltatások színvonala kiváló, emellett betekintést kapott a járóbeteg-ellátásra is. Elmondása szerint bizonyára a legkiválóbb helyekre vitték ôket, de a plakátoktól elbarikádozott területek, a reklámok mögött még fel lehet fedezni, honnan is indult a yantai-i fejlôdés. A kínai puha diktatúrában az ipari parkokban a munkások 25 ezer forintért dolgoznak havonta, miközben az államnak érezhetôen hatalmas tartalékai vannak. „Világtörténelmi kísérlet, ami most Kínában történik”, állítja dr. Gyimesi József (ESZE) képviselô. Közéleti személyként arra volt kíváncsi, hogy a belülrôl politikailag vezérelt, de a világ gazdaságai felé nyitott, tôkeorientál ország ebben a kettôsségében miként tud ilyen döbbenetes mértékben fejlôdni. Igazi kísérletnek nevezte az ottani folyamatot. A városatya ízelítôt kapott a barátságos kínai ember mentalitásából, hagyománytiszteletébôl, Yantai „Ha Európa nem veszi fel a Távol-Kelet által diktált ritmust, tíz év múlva Kína teljesen lekörözi az öreg kontinenst. Éppen emiatt is fel kell szállnunk a robogó vonatra. Ennek az elsô lépése a testvérvárosi kapcsolat”, mondta dr. Ipkovich György polgármester látogatásáról hazatérve, az élmények hatása alatt. A város vezetôjének van összehasonlítási alapja, mivel folyamatos a rálátása az uniós helyzetre, ugyanis tagja a Brüsszeli Régiók Bizottságának. Kína 35. legnagyobb városában járva, tapasztalata szerint az európai fejlôdés lendülete elmarad a keletihez képest, ahol rövid idô alatt óriás toronyházakat húznak fel, nyolcsávos – köztük van 45 kilométer hosszú is – sugárutakat építenek. Az ország hetedik legje- 10 „A látogatás óta másként gondolok Kínára”, jegyezte meg Németh Kálmán alpolgármester, aki elmondta, hogy ebben az országban nemcsak az olcsó termékek gyártása óriási mértékû, hanem a fejlôdés is, mivel a yantai-i gazdasági növekedés 10–12 százalékos. „Lenyûgözô a 220 négyzetkilométeres ipari parkjuk, ahol 200 ezer ember dolgozik. Repülôterük háromszor nagyobb, mint a budapesti, Ferihegyi reptér. A gyerekekben érzôdik a tanulni akarás, az oktatásban nagy figyelmet kap Európa történelme is. A városban meghatározó a környezetvédelem szerepe és a zöld területek tisztán tartása”, vélekedett az alpolgármester, aki a kapcsolatot szintén kitörési pontnak tartja, s kiemelte: egyáltalán nem kell attól tartani, hogy a jövôben több kínai érkezne Szombathelyre. „Érezni, hogy Yantai-nak van jövôre vonatkozó konkrét elképzelése, átfogó koncepciója”, emelte ki dr. Prugberger Emil képviselô (Pro Savaria), az valamint látta, hogyan védik, óvják az utókor számára a több ezer éves kultúrájukat. Dr. Gyimesi József szerint ôszinte az érdeklôdésük Európa iránt. Úgy véli, Szombathely éppen elhelyezkedésébôl adódóan egy bázisállomása lehet Yantai-nak, amelynek egyben ablakot nyithat Nyugat-Európa felé. Természetesen kíváncsiak lettünk volna Rettegi Attila és Sági József fideszes képviselôk tapasztalataira is, ám ôk nem osztották meg élményeiket lapunkkal. VT

2007. OKTÓBER 20. H Á T T É R Családostul az Egészség héten TÖBB EZREN AZ INGYENES SZÛRÉSEKEN Idén a város 23 helyszínén, 139 rendezvénnyel tartották meg a XII. Szombathelyi Egészség hét programsorozatát, amelyre az elôzetes elképzelések szerint is 10-12 ezer embert vártak. A rendkívül népszerû sorozat múlt szombaton kezdôdött és csütörtökön ért véget. Az érdeklôdôk ingyenes tájékoztatásokon, elôadásokon és szûrôvizsgálatokon is részt vehettek. Idén elôször sokan családostul érkeztek a programokra. A moziban megtartott megnyitón dr. Prugberger Emil, az egészségügyi és szakmai bizottság elnöke hangsúlyozta: azért is tartja fontosnak a nagyszabású programsorozatot, mert ha az elôadásokat, tájékoztatókat látva csak 20-an, 25-en változtatnak életvitelükön, s tesznek egészségük érdekében, már jelentôs változás következhet be életükben. A sorozat díszvendége a Béres Egészség Hungarikum Program volt, amelynek alapítója, dr. Béres József elmondta: céljuk, hogy Magyarország Európa egyik legegészségesebb nemzetévé váljon, ehhez pedig az kell, hogy hazánkban ne az egészségtelenség legyen a hungarikum. Dr. Nagy Lajos megyei kardiológus szakfôorvos emlékeztetett arra, hogy régebben az volt a jó orvos, akinek kevés volt a munkája. Majd hangsúlyozta a szív központi szerepét és a betegségek megelôzésének fontosságát. A csütörtökig tartott sorozaton több helyszínen mérték az érdeklôdôk koleszterin- és vércukorszintjét, súlyát és vérnyomását is. A résztvevôk tájékoztatást kaphattak csontsûrûségükrôl, s a rákszûrés fontosságáról. Gyarmati Norbert, a rendezvény megálmodója, fôszervezôje érdeklôdésünkre elmondta, hogy idén az egészségügyet támogató civil szervezetek is bemutatták áldozatos munkájukat. Majd kiemelte a védônôi szolgálat munkáját, amelynek eredményeként az óvodásoktól a 18 évesekig tájékoztatták a fiata- lokat a rájuk leselkedô veszélyekrôl. Mint mondta, immár nemcsak a testhigiénia fontosságára kell felhívni a figyelmet, hanem a nagyobbaknál példaként a drogok káros hatásaira, s a szexuális élet veszélyeire is. Az idén magánszemélyek, vállalkozások jelezték, hogy a jövôben támogatnák az egészség hét programsorozatát. Újdonság volt, hogy az érdeklôdôk gyakran családtagjaikkal együtt érkeztek a rendezvényekre. A Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. munkatársat keres az alábbi pozícióba: Jogász (Jogi elôadó) A pozíció betöltésével járó fôbb szakterületek: általános polgári jog, gazdasági jog, közigazgatási jog, munkajog Fôbb feladatok: • Szerzôdések, szabályzatok elôkészítése, megírása, véleményezése • Jogi állásfoglalások, háttéranyagok elôkészítése • Hatósági megkeresések intézése • Társosztályok jogi támogatása • Szakmai munkához kapcsolódó dokumentációs, adminisztrációs feladatok ellátása • Jogszabályi változások nyomon követése, jogi folyamatok koordinálása Elvárások: • Jogtudományi egyetemi végzettség, legalább cum laude fokozattal • Legalább 2 éves szakmai tapasztalat • Önkormányzati tapasztalat és jogi szakvizsga elôny A FÉNYKÉPES PÁLYÁZATI ANYAGOKAT AZ ALÁBBI CÍMRE VÁRJUK: Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási ZRt. Gazdasági Igazgatói Titkárság 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. 11

FESZTIVÁL A VÁROSBAN - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
FELH®VúS - Savaria Fórum
Krónikus vita - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
„amit eszel, azzá leszel” hírhedt magyar konyha - Savaria Fórum
TÁMAD A VÍRUS - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
BELVÁROSI PARKTESZT - Savaria Fórum
mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum
volt egyszer egy rendszerváltás megbízható az ... - Savaria Fórum
KORMÁNYFÔI LÁTOGATÁS - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
SZÉP VOLT, GABI! - Savaria Fórum
Álláshirdetésünk a 11. oldalon. - Savaria Fórum
JÓKOR, JÓ HELYEN - Savaria Fórum