Views
4 years ago

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum

MEGHÍVÓ A Waldorf

MEGHÍVÓ A Waldorf Iskola szeretettel vár mindenkit október 20- án, szombaton 15 órakor a Waldorf Iskolába (Szombathely, Sorok u. 44.) a „Felsôtagozatosok (9–12. osztályos) és az anyagok” címû elôadásra. Beszélgetôtárs és a muhelymunka vezetôje: Karl-Heinz Kriegge. A Közgazdasági Számítástechnikai Szakképzési Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Az alapítvány az alapító okiratban megfogalmazottak szerint a 2006. évi közhasznúsági jelentését ezúton teszi közzé: • Összes közhasznú tevékenység bevétele: 30.537 Ft • Közhasznú tevékenység ráfordítása: 28.000 Ft • Bankköltségek: 11.722 Ft • Tárgyévi közhasznú eredmény: - 9.185 Ft • Mérlegfôösszeg: 267.000 Ft Az alapítvány ezúton tisztelettel megköszöni a 2006. évben átutalt szja 1% felajánlást és közzéteszi, hogy a felajánlást teljes egészében felhasználta az alapítvány célja szerint. Connecting The Next Generation !KIRAKODÓVÁSÁR! OKTÓBER 28., VASÁRNAP 7.00–18.00 óra SZOMBATHELY, Borostyánkô Áruház és környéke SZENT MÁRTON U. – SAVARIA TÉR – KIRÁLY U. !WESSELÉNYI U. – SZÉLL KÁLMÁN utcáig! !KISFALUDY utca WÖRÖSMARTY utcáig! Fenti utcákban október 27., szombat 14.30–október 28., vasárnap 21.00 óráig útlezárás lesz, kérjük, szíveskedjenek gépjármûveikkel a szomszédos utcákban parkolni!!! Farmer, divatáru, kabát, sapka, kesztyû, bôrruházat, bôrdíszmûves termékek, csizmák, cipôk, papucsok, fehérnemû, ajándéktárgyak, kerámia, díszgyertyák, mécsesek, koszorúk, kézmûves termékek, szôttesek, rongyszônyeg, édesség, lacikonyha. Angol nyelviskola gyermekeknek 1–14 éves korig. A gyermekek korának és tudásának megfelelô angol nyelvtanfolyamok, egyedülálló, 1985-ben szabadalmaztatott, a világ 25 országában sikeresen mûködô, folyamatosan fejlesztett anyanyelvi módszerrel és speciális tananyaggal. Szombathely, Thököly u. 12. • Tel.: 30/267-9339 E-mail: szombathely@helendoron.com !MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK! Szervezô: Immo Világ Kft. • Tel.: 0620/9347-920, 0620/9428-893 www.helendoron.hu KÉMÉNY és TETÔDOKTOR Bt. Szombathely, Bakó J. u. 14. Tel.: 94/326-690, 30/9278-397 • Kémény-béléscsövezés • Szerelt kéménykészítés • Termoforkémény-kiváltás egyedi kéményekre SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Simon–Németh Adél, Tulok Gabriella • FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Czika László • HIRDETÉSI VEZE- TÔ: Horváth Vilmos • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató • Készül 33.000 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDE- TÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Tel.: 94/505- 894, 94/505-895 • Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.savariaforum.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!

2007. OKTÓBER 20. F Ó R U M B A N A bürokrácia útvesztôjében LEGTÖBBET A JOGOSÍTVÁNYRA KELL VÁRNI AZ OKMÁNYIRODÁBAN Nem ismerek olyan nagykorú szombathelyit, aki még ne tette volna lábát az okmányiroda ovális ügyfélterébe. Hivatalos dolgaink intézését általában nagy sóhajjal indítjuk, majd bevetjük magunkat a bürokrácia útvesztôjébe, vérmérsékletünktôl függôen megadón, lehajtott fejjel vagy büszke rátartisággal. Bármilyenek is vagyunk, elvárjuk a pult túloldalán ülô ügyintézôtôl, hogy problémánkat gyorsan, és nagy szakértelemmel oldja meg. – A múlt hónapban általános ellenôrzést kaptunk a felettes Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától, és nagyon jónak minôsítette az iroda szakmai munkáját – felelte a minôséget firtató kérdésünkre dr. Németh Adrienn, az okmányiroda vezetôje, aki elmondta azt is, hogy munkájuk nagyon sokrétû. Két fô tevékenységi körük a közlekedésigazgatási terület és a személyi okmány ügyintézés. Az útlevél, személyi igazolvány és vezetôi engedély kiadására pedig országos illetékessége van a szombathelyi irodának. Éppen ezért nagyjából minden nyolcadik ügyfél nem is szombathelyi – mondja a nemrég kinevezett vezetô. Ha nem is szakmai szemmel, hanem mint állampolgár, mi is szemügyre vettük az okmányiroda mûködését. Kíváncsiak voltunk, ha ma – vagyis szerdán – szeretnénk elintézni ügyünket, akkor milyen gyorsan kerülünk sorra. A 21. század gyermekeként interneten jelentkeztünk. Klikkelve a www.szombathely.hu oldalra, a közérdekû ikont választva az oldal bal fülére kattintottunk az okmányirodai idôpont részre, és egy rövid regisztráció után máris az okmányiroda virtuális várótermébe képzelhettük magunkat. Ha személyi igazolványt szeretnénk, akkor november 6-án van egy idôpont, ha útlevélre van szükségünk, akár holnap mehetünk, ám ha vezetôi engedélyt szeretnénk, akkor bizony a következô három héten belül nincs foglalható idôpontunk. Tehát, ha lejárt a jogsink, mehetünk busszal, vonattal vagy nagy hévvel, gyalog. A meglehetôsen nagy várakozási idôvel kapcsolatban dr. Németh Adrienn megnyugtatott minket, hogy mivel munkatársaik e területen valóban leterheltek, ezért orvosolják a dolgot azzal, hogy fél napot az egyébként más területen dolgozó ügyintézô a jogosítványok ügymenetével tölt. Talán gyorsul a rendszer, teszem hozzá gondolatban, és rögtön a statisztikát böngészem, amelybôl kiderül, hogy bizony nem csak a jogosítványommal foglalkozók „leterheltek”. Az év elejétôl ugyanis a különbözô jármûvekkel kapcsolatos ügymenetek száma meghaladta a 12 ezret. Lakcímkártyát több mint 14 ezren igényeltek, míg az általam panaszolt jogosítványokkal kapcsolatos ügymenet „csupán” 8 ezer körüli. – Naponta 4-500 ügyfél lépi át az iroda küszöbét, és körülbelül ugyanennyivel postai úton vesszük fel a kapcsolatot, hatósági munkánk miatt – így az irodavezetô, aki szerint a 30 ügyintézô tudja és teszi is a dolgát. De ezt nyilván ön, kedves olvasó is tapasztalja nap mint nap. Akár így van, akár nem, a véleményére kíváncsiak. Most zajlik ugyanis az ügyfélelégedettség-mérés, amely dr. Németh Adrienn szerint nagyon fontos, hiszen mint mondja, az építô kritika eredményezhet csak pozitív változást. Amikor kifelé indulok, az épület üvegajtójánál még megcsapja fülem egy hangosan vitatkozó pár hangja, akik az információs pultnál ülô urat próbálják meggyôzni ügyük fontosságáról. Mikor lecsillapodva elmennek, visszafordulva a pulthoz lépek és érdeklôdök, hogy mi volt a gond. Az úr elmondja, hogy a vidékrôl érkezô pár nem értette meg, hogy már nincs az okmányirodában sorszámhúzás, hanem idôpontot kell kérni. Most személyesen megtették, ám jöhetnek vissza egy hét múlva ismét – mondja a segítôkész információs, aki miután megtudja, hogy újságcikket írok, megkér, fogalmazzam bele, hogy a személyes és az internetes jelentkezésen túl az 520- 361-es telefonszámon is kérhetô idôpont okmányirodai ügyintézésre… MP 3

FESZTIVÁL A VÁROSBAN - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
FELH®VúS - Savaria Fórum
Krónikus vita - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
„amit eszel, azzá leszel” hírhedt magyar konyha - Savaria Fórum
TÁMAD A VÍRUS - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
BELVÁROSI PARKTESZT - Savaria Fórum
mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum
volt egyszer egy rendszerváltás megbízható az ... - Savaria Fórum
KORMÁNYFÔI LÁTOGATÁS - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
SZÉP VOLT, GABI! - Savaria Fórum
Álláshirdetésünk a 11. oldalon. - Savaria Fórum
JÓKOR, JÓ HELYEN - Savaria Fórum