10.11.2014 Views

Június

Június

Június

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

posta-

galamb

sp LVI. évfolyam, 6. szám, 2010. június rt

A Magyar Postagalamb Sportszövetség lapja


A Magyar Postagalamb Sportszövetség felhívása

Az ítéletidő és árvíz károsultjairól nem lehet eleget beszélni.

Nem pénzt kérünk, nem segélyakciókat szervezünk,

mindezekre már vannak kezdeményezések:

- 1752-es telefonszám hívója egyszeri 250 forintnyi pénzadományt

juttat a jótékonykodó az ár- és belvízkárosultakhoz

(T-mobile és vezetékes hálózatról hívható)

- 1749-es telefonszám hívója egyszeri 200 forintnyi pénzadományt

juttat a jótékonykodó az ár- és belvízkárosultakhoz

(bármely hálózatról hívható)

- 1749-es telefonszámra SMS üzenetet is lehet küldeni:

az “ARVIZ” vagy “ÁRVÍZ” szót szöveges üzenetben küldő

ügyfelek 200 forintot adományoznak

- A Duna televízió adományvonala (normál tarifás): 06-

1/489-18-88; +36-30/7060-888; E-mail: arviz@dunatv.hu

- „Duna Tv az árvízkárosultakért”

MKB Bank Zrt. 10300002-20383170-49020078

- Magyar Vöröskereszt Számlaszáma:

K&H Bank 10405004-00026547-00000000

- Nemzeti Összefogás Alapítvány számlaszáma:

OTP 11742001-20063982

130. éves jubileumi verseny – 2012.

Mottó: „Az esélyegyenlőség jegyében! -

ha élünk vele”

A Magyar Postagalamb Sportszövetség

2009. évi Küldöttgyűlése felhívta

a figyelmet – 130 éves lesz a Magyar

Postagalamb Sportszövetség 2012-ben.

Csodálatos jubileum – kiváltképpen annak

tükrében, hogy Magyarország egyik

legrégebbi Szövetsége vagyunk, de világ

viszonylatban is élen járunk hiszen

például a Német Szövetség is fiatalabb

mint mi!

Az ünnepségre való felkészülést azzal

kezdtük, hogy megpályáztuk és megkaptuk

a Közép Európai Postagalambász Szövetségek

3. Nemzetközi kiállítását – 2012. Budapest!

Folytattuk azzal, hogy az elnökség a Küldöttgyűlésnek

javasolta, amely el is fogadta

– készítsünk nemzetiszínű postagalamb

lábgyűrűt szabványos, hivatalos versenyen

használható formában – 2010. – 2011. –

2012. évben.

A Nemzeti színű lábgyűrű az esélyegyenlőség

jegyében készüljön el. Ezen nemzeti

színű gyűrű ára 1000 Ft/db egy tagnak egy

db lábgyűrűt készítettünk, elvileg mindenki

egy db-ot vásárolhat!

A tapasztalatokat most összegezzük, de

már leírhatjuk – nem vásárolta meg minden

tagunk a jubileumi gyűrűket!

Az indokokkal nem tudok azonosulni –

mindenkinek magánügye az 1000 Ft elköltése,

csak a 2012-es évi nagyszerű pillanatok

elszalasztását sajnálom.

A gyűrűk árát elkülönített számlán kezeljük

a 2012-ben megrendezett versenyekig –

Berlin, Poznan és valószínű 5-7 zóna szintű

fiatal verseny.

Javaslatokat, ötleteket várunk: sporttársak!

1. A fiatalok versenyének megrendezésére

2. A versenyek díjazására, ahol az évenkénti

gyűrű árát kell figyelembe venni versenyenként!

3. A 3 verseny legjobb magyar postagalambásza

nyerjen egy autót!??

A jubileumi gyűrűk nyilvántartása a Szövetségben

megtalálható.

Jelenleg még 150 db gyűrűt kínálunk

fel tagjainknak. Ezeket közvetlenül a Szövetségben

lehet megvásárolni jelentkezési

sorrendben!

Javaslat: 2010.

évbeli gyűrűs galambok

versenye – Berlin

(reggeli feleresztés)

2011. évbeli gyűrűs

galambok versenye –

Poznan (reggeli feleresztés)

2012. évbeli gyűrűs

galambok versenye

5-7 zónában

Valamennyi nemzeti

színű lábgyűrűt

el fogjuk adni! A

versenyeket a Magyar

Postagalamb

Sportszövetség szabályoknak

megfelelően

rendezzük, s a

befolyt összeg felhasználása:

- Máltai Szeretetszolgálat számlaszáma:

OTP Bank 11784009-20200673

A postagalambászok figyelmét szeretném felhívni, hogy

vannak postagalambászaink is a károsultak között

- Tatabányán a C-02 egyesület tagjai

- Szikszón, Ónodon, Felsőzsolcán

sporttársaink kerültek nehéz helyzetbe.

A tatabányai elnök: Hágen Tibor 06-34/339-455

A szikszói elnök: Lipták Ferenc 06-30/697-2541

Az ónodi elnök: Moszkál Gyula 06-20/292-8912

A felsőzsolcai elnök: Simárszki István 06-30/869-0152

A zempléni VB elnök: Orosz Miklós 06-20/583-7419

A Magyar Postagalamb Sportszövetség közreműködik

minden a bajba jutott sporttársaink megsegítésében. Takarmányt

szállítunk sporttársainknak, pénzbeli segítséget is

adunk, illetve eljuttatunk sporttársainktól.

Olyan szolidaritásra és összefogásra van szükség, amelyből

a Magyar Postagalamb Sport nem maradhat ki.

„Kétszer ad aki gyorsan ad!”

Bárdos István

- szállítás

- oklevelek, serlegek

- pénzdíjak, autó

A nemzeti színű lábgyűrűkről pontos nyilvántartást

vezetünk.

A 130. évfordulót 3 évjárat nemzeti színű

gyűrűjével rendezett versenyeken tudjuk maradandóvá,

csodálatossá és felejthetetlenné tenni.

Bárdos István

Csoportos Biztosítás a

Magyar Postagalamb

Sportszövetség tagjainak

Egyesületeink, elnökeink komolyan vették és nagyon sokan

válaszoltak a Biztosítás ajánlatra!

Tájékoztatok mindenkit, hogy folyik a jelentkezők adatainak

összesítése, a Biztosítók által kért információk kigyűjtése.

Ezeket átadjuk a Biztosítónak és várjuk az ajánlatukat – hiszen

nem az 5500 fős tagságunk kíván biztosítást kötni.

Annyit azért szomorúan jegyzek meg, hogy az első 5 hónapban

23 sporttársunk hunyt el.

Úgy gondolom, nem lehet lezárni ezt a kérdést! Aktuális marad

örökké!

Aki még nem küldte el a kérdőívüket és van jelentkezője az

még feladhatja.

Bárdos István

2010. június 1


Magdeburg Nemzeti csapatbajnoka 2009-ben

Ács András Dunakeszi

Szép rendezett családi házban él

Dunakeszin Bocskai u. 22. szám alatt. Családja,

munkája, galambjai karnyújtásnyira

vannak.

Tisztességes foglalkozást űz: FAZEKAS

MESTER, no nem a korongozós fajtából. A

műhely, a ház hatalmas pincéjében nyert elhelyezést,

itt mindent kézzel gyártanak. Így

ezután, nincs azon semmi csodálkoznivaló,

hogy akkor ér haza a munkából, amikor

akarja. Jelentősége mindenkor abban rejlik

példának okán, ha úgy gondolja, hogy a nyári

melegben mégis adna egy itatásra friss vizet,

vagy netán fürdővizet, néhány perc mindöszsze

és a galambok ki lettek szolgálva. Ettől ő

maga is megnyugszik.

Több mint 30 esztendeje ismerem mivel

a kezdeteknél én is bábáskodtam, így hát elmondhatom,

a galambászat terén nagyon hasonló

elveket vallunk.

Én magam régen tudom, ő viszont megtanulta

mindig AZ ELSŐ GONDOLAT A LEG-

JOBB „még akkor is, ha netán pofon egyszerűnek

tűnik”. Mint valamennyien, ő is megjárta

a szamárlétrát alulról föl, majd föntről le és

most a jelen helyzet arra mutat rá, hogy újra

fent, a tagszövetség listájának legelején találkozhat

az érdeklődő a nevével ami nem másra

hívja fel az olvasó figyelmét: GALAMBÁSZ

MUNKÁSSÁGA EREDMÉNYES!

Nem kérkedett csak titkon remélte egyszer

talán felállhat az országos díjkiosztón

a dobogó legmagasabb fokára: Mint azt valamennyien

tapasztaltuk, tudjuk a 2009-es

év versenyei KŐKEMÉNYEN KISZELEK-

TÁLTÁK AZ ÁLLOMÁNYOKAT.

Ismerve az okság fogalmát: Ok nélkül

nincs okozat. Mint azt valamennyien tudjuk,

tapasztaltuk a 2009-es év versenyei az időjárás

szélsőségei és a STARTOT elrendelők hiányos

ítélőképességének tudható be. Nagyon

sok galambházból kitakarították az eddig kitűnő

versenyző galambok kétharmadát.

Magától értetődően nem minden galambász

szenvedett el ilyen, vagy hasonló érvágást.

Hogyan állt össze a 2009-es éved?

Gondolom az ország túlnyomó többségéhez

közelítve 03.15.-én lettek párosítva, öszszeengedve

a galambok. Sok jel árulkodott

arról, hogy a galambjaim kitűnő egészségben

és kondícióban jutottak túl a tél megpróbáltatásain.

Ennek tudom be a párosítás „gyorsan és

eseménytelenül sikerült” valamennyi fészekben

egyszerre jelentek meg az első tojások.

Ez önmagában egy reményre okot adó jel,

ha nem húzódik szét néhány napra míg az

összes tojó megtojja az első tojását. Ellenkező

esetben keresni kell az okát, miért is?

A galambpárok, amíg felnevelik az első pár

fiatalt, bőven elegendő idő áll rendelkezésre

hogy KERESZTBE FERTŐZZÉK EGY-

MÁST ÉS AZ UTÓDAIKAT. És ha ez bekövetkezik,

akkor nem vezet egyenes út a

győzelemhez.

Az első tojásokon 8-10 napot ülhetnek a

párok, majd a tojások eltávolítását követően

az újrapárosítás következik. Ekkor beleavatkozunk

a természetes kotlás pépelés nevelés

évszázados rendjébe. Elég, ha csak arra gondolunk,

hogy a postagalamb 37-39 naponta

tojik újra. Úgy tűnik a galambok ezt a beavatkozást

minden további nélkül elviselik, nagy

valószínűséggel ennek tudható be mindez.

A 8 hónapig tartó pihenőidő segíti a galambokat

a tökéletes tollváltáson és regenerálódáson

át.

Bizonyos tartalékokat melyeket a versenyek

alatt a galambok teljesen felélnek újra

megfelelő szintre kell hozni majd újra tartalékokat

képezhetnek, legalábbis ez nagyon

fontos lehet. Vélhetően van miből meríteni

az előre hozott második tojásoknak.

A galambok május 10-16-ig természetes

körülmények között sok szabadságot élvezve

élnek. Ez az időpont a tagszövetség első versenyeivel

esik egybe. Ekkor következik el az

ideje az özvegy versenyzésre való átállásnak.

Csak hímekkel versenyzek. Az özvegy

hímek a versenyek időtartama alatt minden

reggel 05-08 óráig nyitott galambház mellett

szabadon jöhetnek, mehetnek.

Az esti tréning irányított, megfigyelt körülmények

között zajlik, felülök a ház emeleti

teraszára és figyelem őket. Kb. 19. óra után

kezdődik a tréning és 1 órát vagy többet vannak

kint a levegőben.

Az avatott szemnek bizony sokat elárul a

galambok pillanatnyi erőnlétéről hangulatáról,

az egészséges természetes forma jelenléte

sok mindenre enged következtetni. Amikor

a hímek MAGASAN ÉS HATALMAS

KÖRÖKET REPÜLNEK közben játszanak

a levegőben, és egyszercsak bombaként érkeznek

vissza. Kisvártatva nekilendülnek és

kezdődik minden elölről. A hímek kimennek

az esti tréningre az addig egész nap fészekbe

zárt tojókat kiengedem a saját padlásterükbe

hogy élvezzék a szabadságot.

Mielőtt a hímeket beengedem a tojókat a

galambház oldalán külön erre a célra készített

volierbe tessékelem. A hímek ezt azonnal

észreveszik a levegőben, megszállják a tojók

volierjének tetejét és vad udvarlásba kezdenek.

Ez a rituálé naponta megismétlődik kb.

15-20 perc időtartamig.

Majd a tojók betessékelése következik.

Ezen módszer sok minden mellett arra is kitűnően

alkalmas, hogy a hímek ne savanyodjanak

idő előtt bele az özvegységbe. Nem

sokat olvastam hasonló módszert az özvegy

versenyzők riportjaiban.

Hogy is van a hímekkel a galambházban?

Hogy minek okán azt ne firtasd, de a verseny

szezont beleértve a hímek hét közben

ki vannak ZÁRVA A FÉSZKEIKBŐL. Van

minden fészek előtt egy kényelmes ülőke

ezen pihennek néha verekednek. Elérkezik a

gyűjtés napja ekkor kinyitom a fészkeket és

megfordítom a tojótányérokat. A hímek beleülnek

boldogan, nagy az öröm, hogy visszakapták

a szeretett birodalmukat. Ez minden

motiváció így kerülnek utazó kosárba.

Az érkezés pillanatai?

A tojó mindig a fészkében várja a hímet

versenyről. Az nem fordulhat elő, hogy a tojó

nincs a fészekben, amikor beszáll a hím a helyére.

A tojóknak az egész napos bokszban töltött

idő után estétől szabadság reggelig, közben

az említett rendszerben naponta örömmel

fogadják a hímek udvarlását. Eszük ágában

nem jut, hogy összepárosodjanak, viszont az

érkező hímet fergeteges fogadtatásban részesítik.

A versenytáv és annak nehézségi foka

határozza meg, hogy meddig élhet ilyen önfeledt

szerelemben a pár. Rövid versenyeknél

20 perc, nehéz vagy hosszú táv után akár 2

óra is rendelkezésükre áll.

Fogadás a versenyről?

Mindig langyos vízzel fogadom a galambokat,

citrom-méz kerül a vízbe ekkor. A következő

három napban citrom - méz - béres

csepp - propolisz. Ezt az eljárást azután vezettem

be, amikor megjelent a szaklapban és

elolvastam a méz virágpor propoliszról szóló

cikked. (Megtisztelsz vele.)

Rövid távú utaknál idáig gallimicyn hosszú

távról tylozin került a vízbe megelőzés okán.

Az etetés a következőképpen realizálódik

A verseny napján diétás majd ezt követően

ha rövid távú verseny van akkor Dankó „kanalas”

keverék hosszú távon megváltoztatom

Dankó „hódi-kovács” keverékre, és még

kiegészítem különböző magvakkal megérzés

szerint.

A gyűjtés napján könnyű magkeveréket

2 2010. június


kapnak délelőtt. Mindkét keverék más energiákat

tartalmaz de hiszen ez magától értetődik

3-5 órás repülés is no meg a 8-10 órás

repülés is más-más üzemanyagot éget el átalakítva

energiára.

De nem oda BUDA, az említett rövid-hosszú

távú élelmezés úgy komplett ha rendszeresen

egy plusz energia forrást keverek rá

az élelemre. Íme: almaecet - olíva - kukorica

- oregano olajat - fokhagymát - trikogót

- entrobakot is keverek szükség szerint az

élelemre. Hogy maximálisan felszívódjon

az estit reggel, a reggelit este készítem el.

A galambok nem lelkesednek a nedves-olajos

élelemért az általam alkalmazott eljárás

után minden különösebb ellenérzés nélkül jó

kedvvel fogyasszák el.

Több kitűnő segítőtársam is van a galambászatomban

Horváth János Tatabányáról,

Hétvári József Újpest, Dankóék az élelem

beszerzésében segítenek.

A 2009-es év kerület legjobb galambja

több kategóriában is Horváth János barátomnak

köszönhető.

Hétvári József is egy olyan forrás, akihez

bármikor bármilyen galambért fordultam azt

és csakis azt kaptam, amire elgondolásom

szerint szükségem lehetett vagy volt.

A tenyésztés, jó versenyzés?

Mármint azt sokan leírták a versenyzés minősége

a kitűnő versenygalambok tenyésztésével

kezdődik és ér véget is egyben. Nagyszerű

barátom Hétvári József, róla dióhéjban

csak annyit, hogy egy kivételes érzékkel

megáldott tenyésztő és versenyző.

Mondhatjuk minden kategóriába mindent

megnyert a galambjaival. Említettem minden

elképzelésem támogatta, mi több még azon

túl is. A galambok

származását többször

átrágva megtanultam

a tenyésztés

eredményes alapjait.

Ez két kitűnő

Meulemans-nak és

egy pár nagyon jó

genetikai értékű galambra

bázis tenyésztést

folytatott 25 éven

át kitartva az Ankeri

elmélet alapján. Az

egész állomány erre

a pár galambra épül

generációk óta.

2009 Magdeburg

nemzeti verseny

Feltételezem valamennyi

ezen a

versenyen résztvevő

ellenfelem minden

ver-

LEMATIKUS

seny volt.

tudását mozgósítva

készült galambjaival.

M A G D E B U R G

MINDIG IS EMB-

A galambjaim noha benne jártunk a versenyszezon

végjátékába fergeteges formát

mutattak a gyűjtést megelőző néhány napban.

Mindezek ellenére nem tápláltam nagy

vérmes reményeket, hiszen az évad folyamán

nem először mutattak ilyen féktelen jó kedvet,

egészséget.

A tagszövetség bajnokság elhódítása kisujjnyira

volt. Életem párjával kiültünk a teraszra,

hiszen őt is fellelkesítette a lehetőség

és vártuk a galambokat.

Az időjárásnak megfelelően a normálisnak

vélt berepülési irányból vártam őket.

Egyszercsak megszólalt Marikám itt az első

galamb és 3 perc alatt érkezett 3 galamb de

ellenkező irányból.

Szinte biztosra vettem, hogy túlrepültek.

Akkor lepődtem meg, amikor bejelentettem

az érkezésüket.

Szlovik Györgyöt felhívtam, hogy ő hogyan

áll, mivel ő sok galambásszal tartja a kapcsolatot

a versenyek alatt. Eredményeimet meghallva

rögtön gratulált, hisz máshol még alig

volt galamb. A 3 galamb közül az egyik sajnos

csapaton kívüli volt, de így is nagyon rövid idő

alatt meg lett az 5 befutós csapat. Mint kiderült

Magdeburg nemzeti bajnokságának első csapatdíját

megnyerték a galambjaim.

És ekkor?

Végig zongoráztam minden eddig megnyert

díjat ehhez fogható csodálatos érzés

nem volt még, megjegyzem 2009-ben

Mlada Boleslav I-ből 6833 galamb közül

a 08-06-84253 KK hímemmel országos

első díjat is nyertem. Boldogságomat fokozta,

hogy megnyertem a tagszövetség

középtávú bajnokságát és az általános

bajnokság második helyét. A Totál befutó

bajnoka lettem, és a leggyorsabb dúc is

az enyém.

Horváth Jani barátom galambjától tenyésztett

07-06-77848 KK hímem rövidtávon első,

középtávon harmadik, hosszú táv tízedik, általános

champion első díját is elnyerte. Szerencsémre

több nagyon jó galambom is díjat

nyert. Nem szeretném mindegyiket felsorolni,

de szép fényesre csiszolták a 2009-es évet.

Van egy specialitásod méghozzá saját

készítésű emésztőd?!

Két éve arra a következtetésre jutottam,

hogy az emésztők nagy része nem szívódik

fel a szervezetbe és így nem is tud beépülni,

pedig ez volna a lényege, hogy ellássa a galambjainkat

ásványokkal és nyomelemekkel.

Így kezdtem el barátaimnak és saját magamnak

egy újfajta keveréket gyártani, amit

ma már egyre többen használnak eredményesen.

Mottónak tűztem ki az „EMÉSZTHETŐ

EMÉSZTŐT” és ezt további kísérletekkel is

igyekszek tökéletesíteni.

Galambjaim állóképességének és fiataljaimnak

jelentős növekedését is ennek az ásványi

anyag keveréknek köszönhetem.

Az eredményes versenyzéshez több dolog

is szükségeltetik, hiszen erről szól az egész

riport.

Az egyesületemben az A-33-ban Fóton

egymást megbecsülve és elismerve nagyon jó

szellemben tudunk egész évben versenyezni

és ez is nagyon fontos!

Megköszönném mindenkinek az egész

éves munkáját, és családom türelmét, hogy

lehetővé teszik számunkra a nyugodt versenyzést.

Mindenkinek jó egészséget és eredményes

2010-es évet kívánok!

Száraz György

2010. június 3


2009. évi Díjkiosztó Ajka Y-04

Az évek pörögnek és szinte tradícióvá vált, hogy az ajkai díjkiosztó

állandó meghívottjának tekinthetem magamat, melyet kiemelkedő

megtiszteltetésként értékelek.

Több éven keresztül tájékoztattam cikkeimben az ország postagalambász

társadalmát az ajkai díjkiosztókról, arról az összetartó

és egymást segítő galambász társaságról, mely ritka, de itt a Bakony

térségében fellelhető.

A 2009-es díjkiosztót az Y-04 ajkai egyesület szervezte meg

összevontan a Pápai röpcsoporttal.

A díjkiosztót 2010. január 30-án rendezték Ajkán a TÓVEN-

DÉGLŐ impozáns külön termében a festői környezetben. Ez a

díjkiosztó sokak emlékezetében megmarad, hiszen a szélsőségesen

zord időjárás miatt a meghívottak közül sokan nem tudtak

megbirkózni a hófúvásos időjárással, a vonatok is 30-40 perces

késésekkel közlekedtek. Ennélfogva szerénységem is több órás

késéssel érkezett meg a díjkiosztóra. A korábbi utazási elképzelésemet

a zord időjárás átprogramozta, a közlekedési eszközömül

szolgáló gépkocsimat is a következő napon tudtam kimenteni a

hó fogságából.

A díjkiosztót végül is megrendezték, de ezen díjkiosztón a

meghívottak közül nem tudott megjelenni több prominens személy,

mint pl.: Vincz István kerületi elnök és Reichard Balázs

Székesfehérvárról, valamint az oly annyira várt FURUC ZOL-

TÁN Váchartyánból. Szappanos István országos hírű tenyésztő

Bakonyjákóról, aki állandó tagként van nyilvántartva az ajkai

díjkiosztókon, és kiállításokon.

A szakmai előadásokat tartó VÉTEK JÁNOS a Kaposvári

Egyetem Virológusa végezetül, de nem utolsó sorban a D-5 egyesület

tagjai Nagylókról.

Részt vettek azonban a Politzer testvérek, valamint Maródi

László, Gulyás János és Molnár Sándor Pápáról. Megérkeztek

időben a zalaegerszegi vendégek Madzag József és Batha Miklós.

Sass László Jánosházáról és az egyesület elnöke által meghívott

vendég Szlovákiából nevezetesen ROHACEK József.

Mintha ünnepelni készült volna ezen impozáns díjkiosztót a

természet is. A Tóvendéglőt körülövező tavat jégpáncél borította,

de a vadkacsák népes serege, valamint a hattyúk is megjelentek,

felvonulásukkal akarták demonstrálni, hogy bizony ezen rideg

telet az elmúlt év szélsőséges időjárása előzte meg és a galambászok

valamennyi kedvencét megerőltető próbának tette ki az

időjárás. Így próbáltak ünnepelni ők is és

köszönteni a megjelent galambászok ünnepélyes

seregét.

A díjkiosztót a finom ízletes ebéd követte,

melyben a Tóvendéglő szakácsai jeleskedtek,

mindenki megelégedésére.

Végezetül a tombolahúzás következett,

melyet nagy izgalom előzött meg, vajon

ki fogja megnyerni a fődíjat, a felajánlott

2010-es kelésű fiatalokat, amelyek talán

egyes szerencsés tenyésztők állományát

fogják erősíteni.

Külön nem kellene bemutatni az Y-04

egyesület 2009. évi bajnokát BURUCS

JÓZSEFET, de megteszem, hiszen ez az

őszinte, szerény ember eredményeire méltán

büszke lehetne, de mégsem az. Ő egy

szerény ember bár 2005.07.03.-án Szczecinből

rendezett országos versenyen ahol indult

1312 versenyző 14631 galambbal ott az első

díjat Burucs József Hu 03-14-51025 kék hímje nyerte.

Ide tartozik még az a ténybeli eredmény is, hogy 2009-es versenyszezonban

az ország leggyorsabb galambja a HU-04-13-

34757 kk. hím Burucs József versenyző, tenyésztőé. Ez a galamb

2148,25 m/p sebességgel érte el a kimagasló eredményt.

Megnyerte 2005-évben a Vértes–Bakony versenykerület fiatalok

bajnokságát, majd 2006-ban Tagszövetségi 21-ik lett általános

távon és 17-ik középtávon. Ezek az eredmények megismétlődtek,

majd még tovább öregbítették eme szerény de kiváló ember eredményeit,

hiszen 2007-ben tagszövetségi 19-ik általános távon és

5-ik középtávon.

A Bakony Versenykerületben a fiatalok bajnoka lett, melynek

eredményei 2008-ban:

4 2010. június


Tagszövetségi:

(1) első, általános távon

(1) első, hosszú távon

(5) ötödik, középtávon.

A fiatalok bajnokságában ismét első lett a Bakony Versenykerületben.

További eredményei:

2009-es versenyszezonban: az Y-04 egyesületben szinte verhetetlen.

Bakony röpcsoport általános távú bajnoka 5-1 út alapján

Burucs József (1) első az egyes csapatával (Y-04) 20. helyezés

260,70 pont

Nagy Miklós (2) második az egyes csapata (Y-04) 20. helyezés

240,69 pont

(Nagy Miklós kora ellenére méltó vetélytársa immár évek óta a

környék galambászainak, aki a korábbi évtizedekben Kanadában

versenyzett, de ott is kiemelkedő eredményeket ért el. Von Gárdonyi

mellett versenyzett, eredményeikkel hírét vitték a Magyar

galambászoknak a világban.)

Közép Dunántúli tagszövetség általános távú csapatbajnokságban

8-1 út alapján szintén dobogós helyet foglalt el Burucs József

hiszen az alábbi eredményt érte el kemény versenyzőtársak

mellett.

1,/ Tóth Imre 4-es csapat 594,27 pont

2,/ Burucs József 1-es csapata 567,27 pont

Versenykerület championbajnokság (3) harmadik helyezettje lett

a Hu-09-13-32949 galambja 5. helyezéssel.

Az igazi örömöt azonban számára a tenyésztés jelenti. Jelenlegi

állománya 1995-96-ra vezethető vissza.

Mint tenyésztőt a szobrászművészhez tudnám igazán hasonlítani,

aki gondolatban megalkotja maradandó művét, az összegyúrt

műalkotást csodálnak. Hát ilyen Burucs József is, hiszen jelenlegi

állományát a Csordás Károlytól származó 1190-es hím egy

fiából a Hermes x Hoffkens galambokból a Tóth Imrétől 5401

kkcs. Tojóból a Németországból származó Grondelaers és végül

a Hartogs galambokból gyúrta össze. Galambjai egységes képet

mutatnak, hiszen mindenki, mindenkivel rokonságban áll. Ezek

a madarak minden távon kiválóan produkálnak (melyet eredményeik

igazolnak) igazi all round madarak. József elmondása szerint

alkalmanként behoz vérfrissítésre egy-egy madarat, melyet

alaposan átgondol és elő tanulmányoz.

Művészek itt ebben a festőien szép környezetben Ajkán többen

is vannak, hiszen TAKÁCS JÓZSEF (aki fiával közösen versenyzik

Márkkal) igazi művész, a maga szakterületén is. Ajka hírnevét

tovább öregbíti a világban alkotásaival.

A felajánlott díjak nagy részének megmunkálásában részt vesz,

mint üvegcsiszoló, mely műalkotások eljutottak Európa jelentős

galambászaihoz, azok vezetőihez, Szlovákiától-Lengyelországig

és nem utolsó sorban Németország galambász prominens vezetőihez

is.

Végezetül úgy gondolom, hogy ezen eredmények kapcsán

Burucs Józsefnek őszinte tisztelettel gratulálni kell és családjának

akik Józsefnek minden segítséget megad az eredmények eléréséhez.

Erzsébet asszony férje oldalán a kiállításokon, a díjkiosztókon

a tombolák megszervezésében fáradhatatlanul részt vesz, a

lakásukon több esetben a Mekkához hasonló búcsújárások nem

zavarják, sőt kedvességével olyan miliőt teremt, hogy az odalátogató

galambászok (még külföldről is: Szlovákia, Németország)

nosztalgiával gondolnak a kedves fogadtatásra.

Végezetül kívánok Józsefnek és családjának jó egészséget, családja

részéről ilyen önzetlen segítségnyújtást és következő versenyévekben

ismételje meg eredményeit.

Szabó Ferenc

Fotókat készítette: Szabó Ferenc

Fiatal galambok bajnoksága:

Tagszövetség általános távú csapatbajnokság 5-1 út alapján:

1,/ Tóth Imre 2-es csapat (Y-16) 293,38 pont

2,/ Burucs József 1-es csapat (Y-04) 274,35 pont

3,/ Nagy Miklós 1-es csapat (Y-04) 256,13 pont

Championok általános táv tagszövetségi szinten:

Burucs Józsefet Tóth Imre és a pápai Politzer testvérek előzték

meg, így József az ötödik helyen végzett 5. helyezéssel lett

champion a Hu-09-13-32949 galambja. Végezetül az Északi–

2010. június 5


Bakonyalja-Maroshegy versenykerület díjkiosztó 2009.

Visszatekintve az utóbbi évekre, ugrásszerűen

megnőtt a díjkiosztó és egyéb ünnepi eseményekre

invitáló meghívások száma. Mindezen

felkérések szinte megoldhatatlan feladat elé állítja

esetenként a riportert.

Bátor Antal sportbarátom színes, díszes

meghívóval erősítette meg a hetekkel azt megelőző

szóbeli invitálását, amelyben a Bakonyalja-Maroshegy

versenykerület, ezen belül a

D-17 Maroshegyi Klub Kertész István elnök

vezetésével rendezendő díjkiosztó gálára. Szavamra

némi izgalommal keltem útra a jelzett

nap kora délutánján. Minekután ősz elején

Fehérvárott a „FAKÓ TANYA” újraavatásán

akaratlanul volt lehetőség tájékozódni némi

ok-okozat szülte nézetkülönbségekről. Amely

okszerűen a Nagy Fehérvár Tagszövetség erővonalainak

megváltozásához vezetett.

Fehérvárra érkezvén Bátor Antal nagyvonalúan

felajánlotta a taxis szerepét. Fogadott

és elkalauzolt a VOLÁN ÉTTEREMBEN

megrendezendő díjkiosztó helyszínére. Megérkezvén

egy hatalmas, tágas világos terem

és az ünnepi asztalok látványa fogadott. Elsők

között Kertész István főrendező sporttárssal

ismerkedhettem meg. Az ekkor még

foghíjas asztalok kisvártatva benépesültek.

A megjelent hölgyek, urak ruházata elárulta

a szemlélőnek, hogy valamennyien egymást

megtisztelni, ünnepelni érkeztek.

A 16 főre terített asztaltársaság egyik tagja

lehettem. Országosan ismert, elismert versenyzők

és egy kezdő galambász társaságában indult

útjára a társalgás. Megjegyezni kívánom, egy

percre se hagyták, hogy unatkozzam. A forgatókönyv

azt diktálta, hogy az asztaltársaságok

összemelegedése után következzék a vacsora,

majd a díjkiosztó gála.

Szemben az asztalnál egy kezdő galambász

Jelencsics Kálmán és felesége Erzsébet

asszony ültek. Igazi társasági emberek. Kálmán

kezdő létére 63-ik életévét ünnepelhette

a közelmúltban. Az élet, gyerekek, unokák,

no meg a találkozó kis hősei a postagalambok

bőven szolgáltattak át, meg átbeszélni valót.

Jelzem, sok-sok érdekes nem egyszer humoros

történetekkel derítettük jókedvre egymást

valamennyien. Mígnem arra is fény derült,

hogy a tőlünk nem messze, katonás rendben

felsorakoztatott díjakat nem a mikulás hozta.

Bátor Antal, mint ahogy a szaklapban is

megjelent hirdetésben tájékozódhattunk, jó néhány

galambot ajánlott fel. Melyeket a versenykerület

vezetői váltottak készpénzre. A befolyó

összeget, maradéktalanul a díjak vásárlására

fordították. Kertész István is szerzett szponzort,

így azután, némi versenykerületi hozzájárulással,

sok-sok szép díj találhatott gazdára.

Mire a vacsorát szervírozták a hangulat valamennyi

asztaltársaságnál a megfelelő szintre

emelkedett. Mindeközben az apró évődések

csak emelték a hangulatot. Nekem másutt, de

itt is az volt a benyomásom, hogy az ember

éljen bárhol, bármilyen anyagi körülmények

között veleszületett hajlammal rendelkezik a

barátkozásra, jó hangulatú szórakozásra. Megesik,

míg néhányan szórakoztatnak, eközben a

többiek is kedvet kapnak, hasonló erényeket

felvillantva. Mint mindennek, a díjkiosztó gálának

is elérkezett az ideje. Kertész István végigzongorázta

mindazt, ami a 2009. évben történt.

Mondandója végére érvén felkérte Bátor

Antal és Kertész sporttársakat, hogy tevőlegesen

legyenek a segítségére a díjak átadásában.

Volt egy valami amely az ország bármely

szegletében tartott díjkiosztó képzeletbeli

forgatókönyvében azonosságot mutat. Jelesül,

néhány ember sok egyéni, champion

és csapatdíjat nyer galambjaival. Mindezek

ellenére, viszonylag sokan kevesebbel is beérik.

Majd jön egy következő versenyszezon,

megesik, hogy a névsor átrendeződik némileg

az új bajnokok is hasonló eredményeket könyvelhetnek

el. Nem tagadom, többször végiggondolva

arra a következtetésre jutottam, A

NAGY NYERŐKET NAGYSÁGRENDI-

LEG UGYANOLYAN, VAGY VALAMIVEL

TÖBB DÍJJAL LEHET LEGYŐZNI. Elég, ha

csak egy-egy versenyen tévesztenek, jó esélylyel

más fejére kerül a képzeletbeli korona.

DE HISZEN EZ ÍGY VAN RENDJÉN.

Mint fentebb említem népes asztaltársaságban

foglalhattam helyet Bátor Antal,

Héninger Tibor, Kertész István, Jelencsics

Kálmán... Rogyásig megtöltötték az asztalokat

a szebbnél szebb trófeákkal.

Több emberrel sikerült rövid eszmecserébe

bonyolódnom. Nem fogják elhinni, ezek közül

senki nem panaszkodott. A Nagy Fehérvár

tagszövetség osztódására utalok ekkor.

Ha jól számoltam 5 különböző röpcsoportra

tagolódott. Mint érdekesség ide kívánkozik

† KOMLÓDY FERENC néhai elnök össze

tudta tartani a Nagy Fehérvár kerületet. Lehet,

hogy vannak az életben megismételhetetlen

főszereplő egyéniségek? Én személy

szerint nem hiszek ebben, ámbár az élet mást

mutat pillanatnyilag. Hogy minek okán?

Engedjenek meg egy a hazánktól 1200-

1300 km-re történt beszélgetés eszenciáját

továbbadjam. Pro és kontra terítékre került,

ki milyen rendszerben, tagoltan versenyez.

Könnyed eleganciával elmondtuk, 29 tagszövetségre

osztódott Magyarország postagalambász

társadalma.

Jött a kérdés, tokkal vonóval mennyi a versenyzők

lélekszáma? 5360 körül mozgott anno.

Területenként? Nem. Magyarországon

5360 a bejegyzett postagalambászok lélekszáma.

NO AZT AZ ARCOT LÁTNI KELLENE

MINDENKINEK.

Csak egy összehasonlítási alapként. Németországban

40-45000 között mozog a

taglétszám 67 Régió szövetségben ami a mi

tagszövetségeinkhez hasonló egységekben

versenyeznek.

Ittunk koccintottuk, majd újfent ittunk,

koccintottunk a győztesek és galambjaik

egészségére, hiszen per pillanat ennek volt itt

az ideje. Ígéretet tettem Jelencsics Kálmánnak,

ha és amennyiben nyerek a tombolán galambot,

légyen az akár magyar ég alatt repült

galamb, neki ajándékozom. Zene, tánc, önfeledt

jókedv uralkodott a teremben. Az órák

6 2010. június


túlhaladták az éjfélt még egy mindent lefojtó meleg ételre volt kilátás.

Amikor az élet ismételten bebizonyította, ő a legnagyobb rendező.

Éjfél után 20-25 perccel Varga Ferenc (D-17) sporttárs érdeklődött

Bátor Antalnál, mikor lesz a tombola? Nem érzi túl jól magát, mire

befejezte kérdését elájult. Rögtön lefektették a földre és olybá tűnt,

hozzáértő kezek próbálták megoldani a nem várt helyzetet. Azonnal

mentőt hívtak, amely jó 20-25 perc múltán megérkezett. Állítólag közel

van a mentőállomás! Szomorú tény, Varga Ferenc sporttársunk az

est csúcspontján életét vesztette. Vele volt a szűk családja és a 16 éves

unokája akivel közösen galambásztak egy ideje. Szomorú véget ért

egy embertársunk, sporttársunk élete. Ezúton is részvétemet fejezem

ki a hozzátartozóknak, valamennyi akkoron ott résztvevő nevében is.

Ezen a ponton megszakadt az ünnepség. Mindenkinek a Bakonyalja-Maroshegy

versenykerületben kitűnő egészséget, sikereket kívánok

az elkövetkezőkben.

Általános távú csapatbajnokság 8-1 út

1. Héninger Tibor Y-03

2. Bátor Antal Y-03

3. Izer László Y-01

4. Kertész István D-17

5. Hohl József Y-03

Középtávú csapatbajnokság 4-1 út

1. Bátor Antal Y-03

2. Héninger Tibor Y-03

3. Izer László Y-01

4. Hanák István Y-03

5. Kővári József Y-01

Hosszú távú csapatbajnokság 4-1 út

1. Bátor Antal Y-03

2. Héninger Tibor Y-03

3. Kertész István D-17

4. Hanák István Y-03

5. Hohl József Y-03

Tisztelt Sporttársak!

A Maraton klub a Magyar Postagalambsport Szövetség összes tagjának

lehetőséget ad arra, hogy a 2010-es évben az általa szervezett

utakon részt vegyen. Feltétel, hogy versenyengedéllyel rendelkezzen

2010-ben a tenyésztő és a galambjai. Az utakról két értékelést készítünk,

csak maraton tagok és összevont lista. A maraton értékelés minden

formája csak a maraton tagok listája alapján készül. Az összevont

listán szereplő nem maraton tagok galambjaik helyezéseit minden országos

értékelésen és kiállításon fel tudjuk használni, természetesen a

megfelelő kategóriában.

- útjaink: gyűjtés feleresztés

Aachen 06.23. 06.25

Liege 07.07. 07.09.

Kiel 07.28. 07.30.

- gyűjtés:

Miskolc Petró fatelep 6h- 8h-ig

Hatvan Kiss József 8h-10h-ig

Budapest Népstadion 11h-13h-ig

Esztergom C-06 gyűjtőhely 12h-14h-ig

Sz.fehérvár D-01 gyűjtőhely 14h-16h-ig

Tatabánya Galambfalu 15h-16h-ig

Győrszentiván F-02 gyűjtőhely 17h-20h-ig

Az Oostende és Brüsszel-i versenyre névszerinti jelentkezés Pintér

Lászlónál (Oostende 06.20-ig, Brüsszel 07.20-ig) ha minimum 50 db

galambra van jelentkezés akkor a szlovák sporttársakkal közösen elszállítjuk.

Költséget csak a jelentkezés után személyes egyeztetéssel

tudunk közölni!

Tatabányán a galambok küldését Hegedűs Istvánnak jelezzék!

Általános távú röpcsoporti champion bajnokság, hímek

1. Héninger Tibor Y-03 HU 05-13-55674

2. Héninger Tibor Y-03 HU 05-M-111729

3. Hohl József Y-03 HU 04-50-41572

Általános távú röpcsoportri champion bajnokság, tojók

1. Bátor Antal Y-03 HU 06-13-75935

2. Bátor Antal Y-03 HU 07-13-93429

3. Bátor Antal Y-03 HU 07-13-93412

Általános távú röpcsoporti champion bajnokság egyéves

galambokkal, tojók

1. Burján János Y-03 HU 08-13-13199

Középtávú röpcsoporti champion bajnokság, hímek

1. Héninger Tibor Y-03 HU 05-13-55674

2. Izer László Y-01 HU 07-13-93008

3. Héninger Tibor Y-03 HU 05-M-111729

Középtávú röpcsoporti champion bajnokság, tojók

1. Sallai László Y-03 HU 07-13-93767

2. Bátor Antal Y-03 HU 06-13-75935

3. Bátor Antal Y-03 HU 07-13-93412

Hosszú távú röpcsoporti champion bajnokság, hímek

1. Héninger Tibor Y-03 HU 05-13-55674

2. Bátor Antal Y-03 HU 07-13-93900

3. Héninger Tibor Y-03 HU 05-M-111729

Hosszú távú röpcsoporti champion bajnokság, tojók

1. Bátor Antal Y-03 HU 06-13-75935

2. Sztankovics Mátyás Y-03 HU 07-13-95437

3. Bátor Antal Y-03 HU 07-13-93429

Száraz György

Galambok jelentése a verseny alkalmával kötelező, a galamb érkezése

után minél előbb, de legkésőbb 1 órán belül. A nem jelentett vagy

későn jelentett első galamb eredményét töröljük!

Minden tenyésztőnek csak az elsőnek érkező galambját kell jelenteni.

Az érkezett galambokat az alábbi sporttársaknál lehet jelenteni.

Kiss József 06-37-342-466 +3620-2795-222

Pintér László +3630-6675-542

Markó Dezső +3630-6455-808 +3620-9045-570

Nagy Gábor +3620-3408-758

Nickl András +3630-6422-092 +3630-4179-969

Bartoli Rudolf +3620-5523-121

Belák Ottó 06-35-372-391 +3630-9354-580

A versenyekkel kapcsolatosan bővebb információ a májusi szaklapban

a Maraton közgyűlés cikkben található.

Belák Ottó

A Katowicei Emlékverseny

2010. július 24. gyűjtési

helyei közül kimaradt

2010. július 22-én csütörtökön:

Tiszafüred Szőlősi út 14.

9-10 óráig

2010. június 7


Jack Barkel:

Kondíció és forma a versenygalamboknál (második rész)

Az első részben említést tettünk a formáról,

bár abban elsősorban a kondícióra koncentráltunk.

Azért választottam szét két részre ezt a

témát, hogy nagyobb hangsúlyt tudjunk adni

mind a kettőnek külön-külön és a saját céljainkra

a legjobban tudjuk felhasználni őket. Az

előző cikkben már említettem, hogy amikor

a kondícióról beszélünk akkor azt szoktam

mondani, hogy a KONDÍCIÓ LÁTHATÓ.

Amikor arra kérnek az előadásokon, hogy mutassam

be a galambok formáját, azt kell erre

mondanom, hogy a FORMA NEM LÁTHA-

TÓ. Egyes tenyésztők elfogadják ezt a megállapításomat

és hasznosítani tudják mind a

kondíciót, mind a formát saját előnyükre. A

tisztelt olvasónak meg kell érteni, hogy sokan

vannak, akik elfogadják azt, amiről beszélek,

sokan vannak, akik nem, de meg vagyok

győződve arról, hogy ők soha nem lesznek

mesterei a galambversenyzés művészetének.

Gyorsan rövidre zárják a felvetődő kérdéseket

és azt mondják, hogy a galambjaik még el fogják

érni a csúcsformájukat, vagy azt, hogy ők

özvegységben röptetnek, sőt még hozzáteszik,

hogy félözvegységben versenyeznek. Mielőtt

folytatnánk, engedjék meg nekem, hogy elmondjam

nincs félözvegység vagy valaki végig

követi az özvegymódszert, vagy nem fog

működni a dolog. Mindegy, hogy az ellenlábasok

mit mondanak.

Megismertük, hogy a kondíció többé-kevésbé

havi ciklus szerint alakul, ezzel szemben

a forma éves ciklus szerinti és van az évnek

egy bizonyos időszaka, amikor magától

természetes módon megjelenik, de ezt a megjelenést

is lehet úgy befolyásolni, hogy az a

tenyésztő szempontjából a lehető legelőnyösebb

legyen. A forma átlagosan hét héten át

van jelen, ami megfelelő körülmények mellett

tíz hétre növelhető. Amennyiben egyszer

eltűnik, akkor viszont egy egész évre tűnik

el, és semmi nem tudja azt már visszahozni

abban a szezonban. Amikor egy galamb elérte

a csúcsformáját, az rendszerint észrevehető,

mert attól a pillanattól kezdve hanyatlani

kezd az eredménye. Minél többet tudsz

meg erről, minél gyakorlottabb vagy ebben

a művészetben, fel fogod ismerni, hogy ez

mikor következik be és mikor kezd el majd

hanyatlani a galambod formája. A galamb

csúcsformája idején van a legjobb egészségi

állapotban és ez az életének természetes velejárója.

Ezután küldeni megerőltető versenyre

tönkreteszi a galambunk veséit, a máját, sőt

még a szívét is akár egy egész életre. Gyakran

elcsodálkozom, hogy milyen sokan lemészárolják

a legjobb galambjaikat azzal, hogy

még egy extra díjat akarnak nyerni velük.

Az északi féltekén a versenyek rendszerint

tavasszal kezdődnek és az öreg galambok

versenye többé-kevésbé nyolc hétig tart. Ez

lehetőséget ad az itteni versenyzőknek arra,

hogy egy csapattal versenyezzenek és hagyják

a forma kialakulását a maga természetes

módján az összes galambjuknál közel azonos

időben megjelenni, hacsak nem valaki

hosszú távú versenyekre készül, mert akkor

kicsit később kell őket formába hozni, mint

a rövid és középtávú versenyzőket. A galambász,

aki azt gondolja, hogy ő képes egy

dúcon belül különböző időpontban a galambjait

formába hozni az becsapja saját magát és

legfeljebb nem a forma szerint versenyez, hanem

a kondíció alapján. Többször előfordult,

hogy egy galamb, amely véletlenszerűen a

megfelelő időpontban került csúcsformába

megnyert egy versenyt és a tenyésztője

a következő éveket azzal töltötte el, hogy

megpróbálta kitalálni, hogy vajon mit csinált

jól. Számomra az előkészítés a meghatározó

és a legfontosabb a kiemelkedő sikerekhez.

Megfigyelték-e, hogy egy jó dúc klasszisai

mindig ugyanazok a galambok az évnek

ugyanabban az időpontjában több éven keresztül?

Mutass nekem egy ilyen galambászt

és én megmutatom neked, hogy ő mestere a

galambversenyzés művészetének. Amikor

egy ilyen versenyzőt azzal vádolnak meg,

hogy galambtömeget röptet, akkor ő egyetlen

galambot küld a nagy nemzeti versenyre és

megveri az összes kritikusát. Ez megtörtént,

több ilyen bizonyított eset került publikálásra.

Minden elismerésem azoké a versenyzőké,

akik a nemzeti versenyeken győznek,

vagy jó helyezést érnek el, de aki ezt csak

úgy megszokásból teszi, annak a könyvéből

kell kölcsönkérnünk néhány lapot. Sajnos nagyon

kevés van közöttük olyan, aki ezt a tudást

hajlandó megosztani másokkal. Egyszer

megkérdeztem egy ilyen szintű versenyzőt

Sporttársiasságból kitűnőre vizsgázni

2010.05.01. KUTY I-ből versenyeztünk

3 db galambom nem érkezett haza.

17940 KKH másnap haza jött.

17947 KH galambomról értesítést kaptam.

Budapesten fogta meg az udvarán Bodi

Gábor Nemesbükki út 54 alatt, ő magasröptűekkel

versenyez. A galamb nagyon le

volt repülve, az állapota nem engedte, hogy

szabadon engedje. 4 héten keresztül gondozta,

gyógyszerezte, etette míg a széklet és az

állapota megfelelő lett, és értesített hogy a

galambot útnak engedi. Irány haza.

36188 KCSH galambom Kolumbia kerület

Kakucsi elnök Úrhoz – Kucsera János

a hallgatás okáról és ő azt válaszolta, hogy

amíg nem osztja meg másokkal a tudását, addig

mindenki respektálja, amikor megpróbált

segíteni másoknak, hogy mit és hogyan kell

csinálni, akkor kigúnyolták, sértegették és

egyéb más módon is inzultálták.

Nos, én nem vagyok egyike a legjobb

versenyzőknek, de birtokomban van néhány

olyan titok a galambversenyzésről, amit szeretnék

majd a cikksorozatomban megosztani

a tisztelt olvasókkal.

A déli féltekén a versenyzés teljesen eltér

az európaitól a június, a július és az augusztus

az ottani időszak szerint a téli hónapok,

de annak ellenére ez a versenyzés kezdete

ott is. Mivel nagyon hideg az idő, a galamboknak

nem akarnak párba állni és néhány

közülük még nem is vedlett ki teljesen, így

a versenyzők nem tudják követni az európai

módszer szerinti fiatalnevelést, majd azután a

versenyzést az öreg galambokkal és ráadásul

több mint húsz versenyt rendeznek számukra

évente. Ezért az ottani tenyésztőknek három

különböző, elkülönített csapattal kell versenyezni,

amelyek különböző időpontban, egy

kis átlapolással érik el a csúcsformájukat és a

versenyek során ezek a csapatok és galambok

váltják egymást. A déli féltekén a versenyzők

egyetlen csapattal nem tudnának versenyezni,

aki egy kategóriában versenyez, az kilencven

nappal a versenyek előtt párosítja a

galambjait és a célja elsősorban a standard

követelmények szerinti versenyzés és annak

való megfelelés. Megítélésem szerint ezt a

formát követi a versenyzők 40-60 %-a.

A most leírtakkal is próbálom az olvasókat

meggyőzni arról, hogy az a tudás, amit jelenleg

mi használunk az csak a jéghegy csúcsa,

és amire valóban szükségünk van az a jéghegy

nagyobbik része. A következő cikkben

világossá válik mindenki számára, hogyan

tudjuk mindezt a tudást hasznosítani és hogyan

tudjuk a folyamatokat úgy kontrol alatt

tartani, hogy képesek legyünk uralni melyik

versenyen melyik galamb fogja a legjobb

eredményt hozni nekünk, megszüntetve ezzel

azt a találgatást, ami arról szólt, hogy mikor

is kerül a galambunk csúcsformába.

Fordította: Simon Béla

Dunaújváros

sporihoz – berepült, ő a fiataljaihoz betette

a galambot és másnap reggel kiengedte

őket. Dél körül érdeklődtem a galamb felől,

a galamb már nem volt nála. Másnap reggel

fél 8-kor leszállt a volierre.

Köszönöm nektek a sporttársiasságot.

Sokan tanulhatnánk Tőletek.

2010.05.26 D12 Bodajk

Horváth László

8 2010. június


Az előző cikkekben értelmeztük a kondíciót

és a formát. Megpróbáltam bemutatni,

hogy mi a különbség a kettő között, hogyan

lehet a kondíciót, ami egy átlagos galambász

módszere a postagalambsportban, felismerni

és azt saját hasznunkra felhasználni. Amit

a kondíció és a forma eltéréséről közreadtam

előttem még senki nem írta le ilyen

módon, ezért ezt a saját megállapításomként

kezelem addig, amíg ennek az ellenkezőjéről

valaki meg nem győz. Az elmúlt ötven

év során a mit és miért úgy kell tenni folyamatos

változása, mindenkit emlékeztethet a

természet és a tudomány rejtett titkaira. Én

most ki fogom nyitni azokat az ajtókat, amelyek

segítségével megismerhetjük ezeket a

titkokat.

Egyetlen galamb sem tud formába kerülni,

ezt hangsúlyozottan kijelenhetem (akár

köbe is vésheted), amíg az első evezőjét

el nem dobta. Sok rosszul informált, vagy

egyes Géniuszok, akik azt gondolják, hogy

ők meg tudják változtatni a természet törvényeit,

vitatkoznak ezzel a kijelentésemmel.

Minden galamb a saját biológiai órája szerint

kerül formába, és ha te ezt a biológiai

órát kezedben tartod, és mérnökként tudod

irányítani, akkor a saját igényeid szerint

tudod befolyásolni a galambod formáját. A

természet tavasszal azt üzeni a galamboknak,

itt az idő, hogy párba álljatok és szaporodjatok,

és ez minden élőlény esetén így

működik, kivéve minket, embereket, akik

elveszítettük ezt az adottságot. Csak mi emberek,

akik az örömszerzésre is használjuk

a párkapcsolatot veszítettük el a természetnek

ezt a különleges csodáját, hogy felismerjük

a szaporodásra alkalmas időpont

elérkezését. Az ember kivételével minden

más élőlény agyába a szaporodásuk pontos

biológiai időpontja került beprogramozásra.

Amennyiben egy galamb agya genetikailag

úgy került kódolásra, hogy pl. júliusban kerüljön

formába, akkor ezt fogja majd tovább

örökíteni az utódaira, és azok minden év júliusában

kerülnek formába. Ilyen módon elvileg

tudunk olyan galambokat tenyészteni,

amelyek formája akkor alakul ki, amikor azt

mi szeretnénk.

A módszer, amellyel a galambokat az általunk

kívánt időben tudjuk formába hozni,

a következőképpen néz ki:

Az első versenyt megelőzően, amelyen

szeretnénk galambjainkkal majd részt venni,

kb. 90 nappal korábban kell párosítani. A letojáshoz

10-12 nap szükséges, 18 nap, amíg

a tojások kikelnek, és újabb kb. 26 napra

van szükséges ahhoz, hogy a tojó ismét letojjon.

Megjegyzem, hogy amennyiben a

tojóval neveltetjük fel a két fiatalt, akkor ez

Jack Barkel:

Hogyan kell a formát időzíteni?

1. kép A galamb farktollainak illusztrációja,

a két sötétszínű az 1. számú farktoll

2. kép Ez az illusztráció azt mutatja, hogy

ezt a két farktollat kell eltávolítani a vedlés

megindulásához

az idő kicsit hosszabb. Az új tojásokon 10

napig hagyjuk a párt ülni, és akkor elveszszük

a tojót. A hím egy napig még tovább

fogja ülni a tojásokat, és amikor elveszíti az

érdeklődését és elhagyja a fészket, azt eltávolítjuk,

ettől az időponttól számítva a pár

mindkét tagja 21 nap múlva eldobja az első

evezőjét. Ne engedjék magukat meggyőzni

arról, hogy a galambok képesek formába

kerülni mielőtt ezeket az elsőrendű evezőket

eldobnák. Ami korábban látszik rajtuk

az csak a kondíció, és a fiatalok nevelése

okozta öröm, amely megtévesztő információt

ad a forma megjelenéséről. Amennyiben

nem követed ezt a 90 napos folyamatot

a galamb tud versenyezni, de késni fog az

első evezőtollak eldobásával. Ez előny lehet

az északi féltekén, amennyiben nem csak

a rövidtávokat szeretnéd röptetni, hanem a

szezon végén a klasszikus hosszú távú versenyeket

is. A lehetőségek száma végtelen

és amennyiben te MESTERE vagy ennek a

MŰVÉSZETNEK, akkor te saját magad is

kitalálhatsz sikeres variációkat.

A déli féltekén, ahogy azt már az előző

cikkben leírtam, 21 héten keresztül versenyzünk

az öreg galambokkal. A galambokat

a közép és a hosszú távú versenyekre 90

nappal az első közép-, és hosszú távú versenyek

előtt párosítjuk. Ennek végrehajtása,

mivel ez a második és a harmadik szakasza

a versenynek viszonylag egyszerű, ha kidolgoztál

rá egy megfelelő módszert, ahogy ezt

megismertük.

Az igazi problémát számodra a tél közepén

a galambok formába hozásánál az első

versenyciklus 7 hete jelenti. 90 nappal az

első verseny előtt a galambok még a nagyvedlés

kellős közepén tartanak, nem tudod

őket párosítani, fiatalt neveltetni, mert ez

megállítja a nagyvedlésüket. Még abban az

esetben is, ha sikerül valahogy kezelned ezt

a helyzetet az első versenyek a tél közepére

esnek, és a természet azt mondja a galambnak,

hogy télen ne kezdje el a vedlést, és

nem fogja eldobni az első evezőit. Ilyenkor

neked magadnak kell megtréfálni a természet

rendjét.

Ez a cikk most megtanít bennünket arra,

hogy „Hogyan csapjuk be a természetet?”

Amikor a galamb elkezdi a vedlést, akkor

dobja el az 1. számú farktollát. Az 1. képen

megmutatom, hogy melyik a galamb 1. számú

farktolla a 12 tollból, ez az 5. a széléktől

számítva, ezt dobja el a galamb vedléskor

először.

A következőt kell tenned, körülbelül 3

héttel az első verseny előtt becsukod a galambjaidat,

téli kondícióban vannak, bőségesen

adsz nekik fehérjét és olajos magvakat,

és nem tréningezteted őket túl. Ekkor

te magad kihúzod azt a két farktollat, amit

megjelöltem a képen és kb. 3 héttel később,

a galambjaidnál beindul a forma.

Kedves barátaim az északi féltekén számotokra

is előnyös lehet ez a kis trükk a

természettel szemben. Habár sokkal előnyösebb

végigvinni a 90 napos folyamatot

és hagyni a galambok vedlését a maga természetes

módján megindulni, mégis fontos

lehet, hiszen nagyon sok minden leállíthatja

a galambok vedlését. Az egyik ilyen ok lehet

pl. a sólyomtámadás okozta stressz, a

macskák okozta riadalom, vagy a sokféle

fertőzés, amely a galambokat éri, ezek mind

megállhatják a vedlést, ilyenkor előnyös kihúzni

a farokból a jelölt tollakat és ez helyreállítja

a galambok normális állapotát. Egy

híres dél afrikai galambász az egyik utamon

azt mondta nekem, hogy ha van egy galambod,

amely nem hoz helyezést, és nem tudod

gyógyszerrel helyrehozni, akkor húzd ki ezt

a tollat a farkából és három héten belül helyre

fog állítani a galamb egészségi állapota.

Igaza volt, de ehhez neki mind a két tollat ki

kellett húzni, ahogy azt a 2. kép mutatja.

Az általános egészségi állapot javulása

így elérhető egy stressz vagy betegség után,

amely megállította a galamb vedlését, de

ezzel valójában a galamb csak visszatért a

természetes állapotába.

Fordította: Simon Béla

Dunaújváros

2010. június 9


Olimpikonok sorozat (11. rész) – Szőke Tibor

Pestszentlőrincen lakott és postagalambászkodott

2000 óta. A B-05 egyesületben

kezdte amelynek azóta is tagja. Egy nagyon

szerény, szolgálatkész fiatalember, akinek az

alap állományával nem sikerült eredményeket

elérni, mindig jóval a lista lezárása után

érkeztek haza a galambjai. Egyesületi sporttársai

hétről-hétre ugratták is ez miatt.

Horváth Károly (B-06) aki akkoriban

szintén ott versenyzett, látta a többiek viselkedését,

és nem bírta elviselni, hogy így viselkednek

egy társukkal. Leült Szőke Tiborral

beszélgetni, egy értelmes embert talált a

szerénység rejtekében, aki szereti galambjait,

csinálná is, csak nem tudja hogyan.

Építettek egy kerti dúcot, mert addig a

galambok a padláson voltak, amit Károly

nem talált jó megoldásnak. Egy olyan dúcot

építettek, amiből mindjárt a totál özvegység

módszerével lehet versenyezni. Így a galambok

lejöttek a padlásról.

Mindezek után egy állománycserét is végrehajtottak,

Horváth Károly galambokra cserélődött

le. Károly a galambok mellé megtanította

Tibort minden olyan módszerre, ami

lényeges az eredményes versenyzés terén.

A rendszer, a módszer, és a legfontosabb az

egészség karbantartás. Olyan gyógyszerekkel

ismertette meg, amelyeket azelőtt nem is

ismert. Tibor lelkiismeretesen betartott mindent,

és az eredmény nem is váratott magára

sokáig.

2004-ben az egyesületi bajnokságban Horváth

Károly 1., Szőke Tibor 2. helyen végzett.

Aztán évről évre jobb eredmények születtek.

Horváth Károly 2-3 év után miután bajnokká

vált elengedte a kezét, mert úgy gondolta,

tudja csinálni, de mind a mai napig jó

kapcsolatban vannak, amikor szükség volt

Karcsi segítségére ő azonnal ment és segített.

Tibor szorgalmas ember, aki megfogatta a tanácsokat.

40 hímmel és 40 tojóval versenyzett. Hétről

hétre majdnem minden galamb kosárba került,

csak azok maradtak otthon, amelyek fizikailag,

lelkileg nem voltak rendben azokat nem

kockáztatta, inkább várt 1-2 hetet, és aztán tette

kosárba. így hetente 50-70 galamb repült.

Nem a mindenáron nyerni akarás űzte, hanem

a galambászkodás, a galambok szeretete.

Azon sporttársak amelyek addig ugratták,

miután elkezdett listára kerülni, és nyerni,

elhallgattak. A tanulság mindenki számára,

hogy azok az emberek akik szerény eredményeket

érnek el, egyesületen belül azok is

hasznos tagjai az egyesületnek és nem szükséges

ezeket az embereket frusztrálni, mert ők

a saját képességeiknek, saját állományuknak

és saját lehetőségeiknek megfelelően próbálnak

eredményt csinálni. Ha valaki gyenge,

akkor az mellé oda kell állni, nem pedig még

gyengíteni ezt kellene tenni mindenütt. Ha

valaki szegény, akkor segítsük. Szőke Tibor

esete jó példa arra, hogy nem mindig az embertől

függ, hogy mit ér el. Ő miután elkezdett

eredményesen szerepelni, akkor se vágta

senki fejéhez, hogy „mögöttem vagy”, ő nem

szólt semmit, csak tette a dolgát.

Miután sikeressé vált, a sporttársai azonnal

más szemmel fordultak felé, kérték, hogy

adjon tojást, fiatalt. Tibor eredményeiben viszont

nem csak a galambok voltak az egyedüli

szereplők, ehhez ember is kell. Hiába adott

volna galambot azoknak, akiknek nincs meg

hozzá az eszük, szívük, kezük, hogy kihozhassák

a legjobbat belőle. Mindenki a saját

kezére, eszére, szívére hagyatkozhat és ez az

ami kihozhatja a jó galambból a legjobbat.

Miután eredményessé vált, természetes,

hogy kapott ellenőrzéseket is. Azon néhány

ember aki először megjelent, azt mondta,

hogy nem tudja elhinni, hogy ilyen jól jönnek

a galambok. Nem sokkal később meg is jelent

6 madár, akik azonnal, gondolkodás nélkül

be is mentek a dúcba. A körtelefonokból

kiderült, hogy sehol nincs még galamb… A

versenyzés nem hit kérdése, mert akkor nem

kellene jegyzőkönyv, óra, elég lenne bemondani

az időt. Az ellenőrzésre pedig szükség

van. Fontos, hogy minél több versenyzőt ellenőrizzenek

évente, mert akkor nem érheti

támadás őket, se hitetlenkedés.

Az olimpiai tojó, 2009-ben is repült pár

első díjat, mielőtt Tibor helyzete meg nem

változott. Sajnos az élet közbeszólt, és a

XVIII. kerületből kénytelen volt Dabas-

Sárira költözni. Egyelőre maradt a B-05

egyesületben. Az idősebbekből alig 40 galambot

tartott meg, akik dúclakókká váltak.

A fiatalokat sikerült átszoktatnia, de egyelőre

a versenyzéssel még várnia kell, helyzete sajnos

nem engedi meg, hogy versenyezhessen.

Nagyon szerencsésnek tartja magát, hogy

részt vehetett az olimpián, hiszen ez keveseknek

sikerül. Érdekesség, hogy a B-05 egyesület

közel 80 éves fennállása alatt Horváth

Károly és Szőke Tibor galambjainak sikerült

egyedül kijutni az olimpiára.

2006 egyesületi

Rövidtávú csapatbajnokság 2. hely

Általános távú csapatbajnokság 3. hely

Általános távú sprintverseny 2. hely

2006 egyesületi champion bajnokság

rövid táv hímek 1 hely

rövid táv tojók 2. hely

2007 tagszövetségi általános távú sprintverseny

csapatbajnokság 3 hely

2008 tagszövetségi non stop champion

bajnokság tojók 1. hely

non stop champion bajnokság 1. hely

Kakas Tímea

10 2010. június


A táplálkozás és sport kapcsolata (2.)

A vitaminok az élet fenntartásához elengedhetetlenül

szükséges szerves, nitrogéntartalmú

(amino) vegyületek. Ez a vitamin

definíciója, és egyben nevének eredete

is. Hozzánk, magyarokhoz a C-vitamin

felfedezéséért Nobel-díjat kapott Szent-

Györgyi Albert révén különös közelségbe

kerültek ezek a „titokzatos” tápanyagok.

A vitaminokról sokat és sokfélét írtak.

Ezért csak azokra a jellegzetességekre

kívánok rámutatni, amelyek a sportolók

szempontjából haszonnal járnak: növeli a

terhelhetőséget, lerövidíti a regenerációhoz

szükséges időt, összességében reális

közelségbe hozza a nagyobb teljesítmény

elérésének lehetőségét.

Az A-vitamin fontos szerepet tölt be a

fertőzések elleni védelemben és a látás

biokémiai mechanizmusában. Fokozott

bevitele — kedvezőtlen hatásként — fokozza

a B-vitaminok, elsősorban a B1-vitamin

ürülését. A megállapítás megfordítva

is igaz, nevezetesen nagymennyiségű B1-

vitamin az előző mechanizmus alapján az

A-vitamin hiányát okozhatja. A D-vitamin

fontosságát a csontosodásban játszott szerepe

mellett a kalcium és foszfor megfelelő

arányának kialakítása hangsúlyozza. Az

E-vitamin jelentőségét a sportolók szempontjából

annak izomteljesítményt fokozó

és az izomfáradást gátló hatása emeli ki. A

K-vitamint (legismertebb a véralvadás mechanizmusában

játszott szerepe) normális

körülmények között a bélbaktériumok a

szervezet számára megfelelő mennyiségben

termelik. A zsírban oldódó vitaminok

legnagyobb mennyiségben a növényi eredetű

olajokban, főzelékfélékben, májban

és húsban fordulnak elő.

A vízben oldódó vitaminok közül a

B1 fontos szerepet játszik a szénhidrátanyagcserében.

A sportolók szempontjából

kézzelfoghatóbb, hogy bevitelére

javul a fizikai és szellemi teljesítőképesség.

B2-vitamin hiánya esetén fáradtság,

izomgyengeség alakul ki. Nem szabad

elfelejteni, hogy a szervezet B2-vitaminszükséglete

a fizikai megterhelés fokozódásakor,

továbbá a bevitt fehérje (különböző

proteinkészítmények!) növelésekor

azokkal arányosan emelkedik.

A para-amino-benzoesav a vasanyagcserében

tölt be fontos szerepet. A B15-vitamin

javítja az oxigénfelvételt és az oxidációs

folyamatok hatékonyságát növeli.

Javítja a regenerálódást

Jelentőségénél fogva szükséges kiemelni

a C-vitamin fontosságát a sportolók felkészítésében.

Ez a vitamin javítja az izom

teljesítményét, növeli a szervezet ellenálló-képességét

a hűléses megbetegedésekkel

szemben és javítja a regenerálódást.

Hiánya esetén gyengeség, fáradékonyság

jelentkezik. A terhelés növekedésével párhuzamosan

növekszik a szervezet C-vitamin

igénye. Egyes szerzők kutatásai

alapján a versenyek előtt nagy dózisban

bevitt C-vitamin javítja a fizikai teljesítőképességet.

Vízben oldódó vitaminokban gazdag

tápanyagaink: gabona- és zöldségfélék,

tej, tojás, hús, máj, hal és gyümölcsök.

Alapszabályként fogadhatjuk el, hogy a

szervezet vitaminszükségletét elsősorban

természetes formában, azaz élelmiszerekben

lévő vitaminokkal kell biztosítani.

Szükséges azonban felhívni a figyelmet

arra, hogy az egyes gyümölcsféleségek,

illetve haszonnövények vitamintartalma

az állás során fokozatosan csökken. A

gyógyszer alakban történő alkalmazásukra

csak körültekintő tervezés után kerülhet

sor. Egyesek túladagolása — kedvezőtlen

mellékhatásokat eredményezve — ugyanis

megbontja az egyes vitaminok között

fennálló egyensúlyt. Ezért szeretném külön

kiemelni, hogy vitaminkészítményeket

hatékonyan csak orvossal történt előzetes

megbeszélés után lehet alkalmazni.

A szervezet normális működéséhez, az

energiát szolgáltató anyagcsere-folyamatok

lezajlásához fehérjéken, szénhidrátokon,

zsírokon és vitaminokon kívül még

egyéb meghatározott elemekre is szükség

van. Ezen a sókat alkotó ásványi anyagok

közül a szervezet számára elengedhetetlenül

fontos a kalcium, foszfor, kálium, kén,

nátrium, klór, magnézium, vas, mangán,

arzén, kobalt, jód és molibdén. Hiányuk

vagy éppen csökkent mennyiségük (de a

normálisnál magasabb szintjük is) csökkentik

a szervezet teljesítőképességét és

az anyagcsere-folyamatok befolyásolása

révén kóros tünetek megjelenését eredményezik.

A kalcium a csontok szilárddá tételében,

a vegetatív idegrendszer működésében fejti

ki hatását. Hiányában csökken a szervezet

gyulladásos megbetegedésekkel szembeni

ellenálló-képessége, és növekszik az

idegrendszer fokozott ingerlékenysége

következtében a görcskészség. Elengedhetetlenül

fontos az idegvégkészülékek

normális működéséhez is.

A foszfor fontosságát a sport szempontjából

az izomanyagcserében elfoglalt helye

hangsúlyozza. Bevitele emeli az izommunkához

szükséges magas energiakötésű

foszfát vegyületek keletkezését. Bizonyított

tény, hogy relatív hiány pótlásakor is

növekszik a fizikai teljesítőképesség. Fontos

azt is tudni, hogy fokozott izommunka

növeli a szervezet foszforigényét.

Kálium központi helyen

Hasonlóképpen központi helyet foglal el

az elemek között a kálium. Meghatározó

szerepe van az izom és ideg ingerlékenységében.

Hatására csökken az izom oxigénigénye,

és ennek megfelelően csökken

a keletkező szén-dioxid mennyisége is. Ez

pedig azt jelenti, hogy az izom terhelhetősége

és az aktuálisan leadott teljesítmény

egyaránt növekszik. Az elvégzett vizsgálatok

eredményei alapján megállapítható,

hogy az edzett izom káliumtartalma mérhetően

magasabb a nem edzettnél.

Konyhasó (nátrium-klorid) nélkül az élet

fenntartása nem lehetséges. Hiányában fogyás,

fáradékonyság és gyengeség alakul

ki. Rendkívül fontos, hogy fokozott fizikai

munka hatására a keletkező izzadsággal

a szervezett sóvesztése jelentős szintet is

elérhet. Ezért főleg nyári időszakban a folyadékpótlás

mellett feltétlenül gondolni

kell az elveszett só pótlására is.

A vasnak a szervezet működésében betöltött

fontos szerepe a sportolók által is

jól ismert. Ugyanis az oxigén szállítását

biztosító hemoglobinnak és az azt izomhoz

kötő mioglobinnak meghatározó alkotóeleme.

A sportolók, főleg az élsportolók

esetében sajnos igen gyakran lehet találkozni

laborvizsgálatok alkalmával alacsony

vasértékekkel. Ilyen körülmények

között pedig mindenképpen csökken a terhelhetőség,

megnyúlik a regenerálódáshoz

szükséges idő.

Tudós „étekmester” kellene

A leírtak alapján igen nehéz helyzetbe

kerül az, aki a sportolók felkészítésében,

annak rendszerében a korszerű táplálkozást

kéri számon. Mert ugye akkor az

évszaktól, a sportágak jellegétől, a terhelés

intenzitásától (és még sok más egyéb

dologtól) függően kellene szabályozni a

sportolók étkezését úgy a minőség, mint a

mennyiség oldaláról. Jelen körülményeink

között az étkezésben a kialakult szokások

dominálnak, amelyek jószerével teljesen

figyelmen kívül hagyják a korszerű táplálkozás

követelményeit. A konyhák, melyek

sportolóink táplálkozását vannak hivatva

biztosítani — tisztelet a kivételnek — sem

a pontos összetételét, sem a felszolgált

ételek kalóriatartalmát megadni nem tudják.

Enélkül pedig elképzelhetetlen, hogy

a sportot támogató, korszerű és egészséges

táplálkozási szokások elfoglalják az őket

megillető helyüket.

DR. LÁSZLÓ IMRE

2010. június 11


Ismerjük meg Magyarország 2009. évi fiatalok Nemzeti Bajnokát

Régi kötelességemnek teszek eleget hisz

nem mindenkinek adatik meg, hogy egy kategória

Nemzeti Bajnoka legyen. A másik ok,

hogy a Hírös Tagszövetség tagjai vagyunk. E

sikereket elért sporttársunk Kotrebai János aki

Soltvadkerten él családjával, akiktől sok segítséget

kap hobbijának eredményességéhez.

A galambászat mellett a családnak nem kis

szőlő ültetvényei vannak Jánosnak a borászatban

is nagy tapasztalata és elismertsége van.

Felesége is az ország egyik legnagyobb forgalmú

borkereskedő házának szakmai vezetője.

Fia is ebben a szakmában tanult és dolgozik.

A galambászatban lánya az önzetlen segítő,

aki örökölte az állatok szeretetét, de munkája

mellett kevés szabadidővel rendelkezik.

Beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy mikor

kötelezted el magad a postagalambok

szeretetével.

Kovács Lajos bácsi segítségével indult a

postagalambok iránti vonzódásom ő indított

el e rögös úton. El kell mondanom, hogy hatszor

nyertem bajnokságot a nagy Dél-Duna

Kerületben. Lajos bácsi után én lehettem Magyar

Mesterversenyző ezen a környéken. Meg

kell még említenem Martin József sportbarátomat

akivel a mai napig tartó jó kapcsolatot

tartok, nagyon sok segítséget kaptam tőle, ő

segített az első versenyóra beszerzésben, ő is

postagalambászkodott.

János elmondása szerint 20 év munkájának

eredménye ez a szép siker. Mindig a legjobb

és legeredményesebb galamb bekerült

a tenyésztésbe, jelenleg nyolc ilyen galamb

van a tenyészdúcban, ezen galambok ereiben

Delbar és Wiemels vér csörgedez. Ezek

a galambok számtalan champion gyereket és

unokát hagytak maguk után és hozták a győzelmeket,

segítették gazdájukat a csúcsra.

De mindig törekszem a tenyésztésben keresni

ezekhez a galambjaimhoz jól keresztezhető

minőséget javító egyedeket így hoztuk össze

a szombathelyi Horváth Zoltán sporttárssal a

közös tenyésztést. Én adtam a 23870 SK tojómat

melyet a Milakira

rokontenyésztett

11111 KK hímmel

tenyésztettünk. Ebből

a párosításból két

tojó galamb került

hozzám a 70420 és

70421 melyek meghatározó

galambok

lettek a tenyésztésben

az állományomban.

Csernák József

siófoki sportbarátomtól

három galamb

érkezett ezeket is galambjaimmal

keresztezem

és elmondhatom

ezek gyerekei

díjnyerők és évek óta

adják a champion és

Tagszövetségi első

díjasokat. Egyévesen is képesek díjakat repülni

ilyen galambok 83711 hím és 83743 hím.

Kétévesen is van belőlük eredményes sok örömet

szerző és díjnyerő galamb, ilyenek 72198

hím és 72199 hím.

Jellemzi ragaszkodását a jól bevált galambokhoz,

hogy Pálovics István zalaegerszegi sporttársunk

halála után rendezett árverésen Horváth

Zoltán segítségével megvásárolta Csernák Józsitól

származó két Bosua galambot.

Még egy nagyon eredményes tenyésztési

próbálkozás, Nádas Pál mosonmagyaróvári

sporttárs nálam tett látogatása alkalmával

megajándékozott három galambbal és az

egyik tojó galamb gyereke Brno-ból rendezett

fiatal galambok versenyén II. díjat repült.

A dúclátogatásról el kell mondanom, hogy

a szó nemes értelmében a dúcok egyszerűek

és több részből állnak nem zsúfoltak. Galamb

létszám nem több mint a fészkek száma. A

dúcrészek szárazak és megfelelő friss levegőt

kapnak a galambok.

Ezek után beszéljünk az elért eredményekről

melyek a csúcsra segítettek. Ötvenhat fiatalt

kezdtem el mozgatni az edző utakon. A

Hírös Tagszövetség öt verseny utat rendezett

a fiatal galambok bajnokságában. Jellemzi a

galambok eredményességét, egészségét, minőségét,

hogy az ötödik útra is negyvenegy

galambot tudtam bekosarazni.

Szeretném kérdezni mit tettél a galambok

egészségének megőrzésért.

Szeretném elmondani ebben a kérdésben

nagyon nagy segítőm Dr. Rohonczy Gyula

főállatorvos az ő útmutatásai alapján történik

a galambok egészségének megőrzése és a különböző

megelőző kúrák elvégzése. Ő szerzi

be az oltó anyagokat és más szükséges készítményeket.

A galambokat beoltom paramixo

vírus és paratífusz ellen is. Ezek után természetesen

alkalmazom a megelőző kúrákat is

trichomonas, cocidiózis és légúti betegségek

ellen ezt a versenyek közben is alkalmazom.

Beszéljünk a takarmányozásról mit etetsz

galambjaiddal?

Nyitrai Ferenc tiszakécskei keverő üzemében

készült bázis és diétás takarmányt etetem,

ez mellett használom még Beyers cég

versenykeverékét. Ráetetésnek kukoricát és

napraforgót etetek.

Tréningezteted a galambokat hét közben?

Igen hetente egyszer mindig elviszem galambjaimat

egy körülbelül negyven kilométeres

tréningre hisz úgy érzem ennek nagy

jelentősége van az izmok átmozgatásában és

következő versenyre való felkészülésében.

Ezek után jöjjenek az eredmények először

a Tagszövetségben elért eredmények:

Gönyű: ind. 2705 galamb, dúctáv 172,853

km, küldött csapat három, összesen negyvenhat

galamb. Helyezések: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 34, 35, 36, 43.

Mosonmagyaróvár: ind. 2247 galamb,

dúctáv 212,620 km, küldött csapat három,

összesen 48 galamb. Helyezések: 9, 10, 1, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 29, 30, 32, 35, 47.

Rajka: ind. 2379 galamb, dúctáv 227,302

km, küldött csapat három, összesen 47 galamb.

Helyezések: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12,

13, 14, 17, 19, 26, 27, 32.

Breclav: ind. 2218 galamb, dúctáv

304,905 km, küldött csapat három, összesen

42 galamb. Helyezések: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 14, 18, 24, 32, 33.

Brno: ind. 1923 galamb, dúctáv 355,655

km, küldött csapat három, összesen 41 galamb.

Helyezések: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19,

20, 21, 37, 39, 40.

Tagszövetségi csapatbajnokság 20 galambból

ötös befutóval: 1. az I. csapat 25 helyezés

372,44 pont, 2. a II. csapat 25 helyezés 365,84

ponttal. Totál befutóval rendezett bajnokság:

1. az I. csapat 65 helyezéssel 895,12 ponttal

és az övé 2. a II. csapat 60 helyezéssel 805,85

ponttal. 1 nevezett + 1 befutós bajnokság: 1.

az I. csapat 8 helyezés 115,81 ponttal.

Champion galambok versenyében elért helyezések:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18,

19 helyezés.

Ezek után nézzük meg Nemzeti Bajnokságba

vitt eredményeket:

Gönyű: ind. 2705 galamb, 1. a II. csapat

3 helyezés 5,5453 coeff., 3. az I. csapat 3 helyezés

12,1996 coeff. Az egyéni helyezések:

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Mosonmagyaróvár: ind.2247 galamb, 1.

az I. csapat 3 helyezés 15,5763 coeff., 2. a II.

csapat 3 helyezés 17,8015 coeff. Az egyéni helyezések:

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 47.

Rajka: ind. összesen 4146 galamb, 1. az I.

csapat 3 helyezés 1,4472 coeff., 3. a II. csapat

3 helyezés 17,3661 coeff. Az egyéni helyezések:

1,2,3,4,5,6,7,9,12,13,14,19,26,27,32.

12 2010. június


Breclav: ind. összesen 3939 galamb, 1.

a II. csapat 3 helyezés 1,5232coeff., 2. az

I. csapat 3 helyezés 6,0929coeff. Az egyéni

helyezések: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,23,32,47,48.

Ezek után az összesített csapatverseny

eredménye: 1. az I. csapat 9 helyezéssel

19,7397 coeff. 2. a II. csapat 9 helyezéssel

24,4347 coeff.

Összesített champion verseny 4 helyezéssel

az övé: 1,2,3,4,5,6 galamb.

Magyarország Nemzeti Bajnokság eredménye:

1. I. csapata 9 helyezéssel 19,73973

coefficienssel.

Az egyéni galambok eredményei alapján:

1. 09-21-95408 galamb 597.47888 ászpont,

4. 09-21-95331 galamb 596,0993 ászpont, 5.

09-21-95414 galamb 595.49323 ászpont, 6.

09-21-95382 galamb 595.00342 ászpont, 7.

09-21-95357 galamb 593.71228 ászponttal,

és még hét galamb a huszonöt legeredményesebb

galamb között.

Az Országos Kiállításon is képviselte két

galambja a Hírös Tagszövetséget a 09-21-

95408 galamb az F kategória 1. helyezettje

lett. A 09-21-95403 galamb a standard kategóriában

5. helyezést ért el. Péntek este az

ünnepélyes Országos díjátadó ünnepségen

vette át János az Nemzeti Bajnokság győztesének

járó gyönyörű serlegeket és ezzel járó

pénzjutalmakat.

Egy kis postagalamb történet

És hab a tortán szoktuk mondani 95408

fakó galambja a magyar csapat tagjaként

részt vett a II. Közép-Európai Postagalamb

Kiállításon január 29-31. között Lengyelországban

Sosnowiecben. Sport F. kat. 14.

helyezést érte el 6,745 coefficienssel, amiről

már korábban beszámoltam.

2010. évi fiatal galambok Világbajnokságára

Lengyelországba én is küldhettem egy

1. A Magyar Postagalamb Szövetség megalakulásának pontos

dátuma:

1 1882. január 7.

x 1882. január 10.

2 1882. január 17.

2. A XX. századi békemozgalom ismert jelképét a galambot ki

festette:

1 Amerigo Tot

x Picasso

2 Munkácsy Mihály

3. A keresztény vallásban a galamb mit jelképez?

1 Szentlelket

x Szentháromságot

2 Szeretetet

4. Milyen legmagasabb katonai rendfokozatot ért el Angliában

egy postagalamb?

1 őrnagy

x alezredes

2 ezredes

5. A galambok hírvivésre felhasználásának legrégebbi bizonyítékai

mikorra tehetők?

1 ie. 3000

x ie. 2500

2 ie. 2000

6. Először Magyarországon melyik királyunk idejében használtak

galambot hírvivésre:

1 l. István

x Nagy Lajos

2 Mátyás király

7. Mikor volt az első postagalamb-olimpia?

1 1938

x 1939

2 1940

fiatalt a Magyar Postagalamb Sportszövetség

válogatottjába.

Mit is mondhatnák zárszóként, minthogy

szép volt János, hasonló győzelmeket postagalambász

sikereket és ehhez jó erőt egészséget.

E sorokat lejegyezte:

Molnár Mihály

alelnök

8. Az 1975-ös Budapesten megrendezett postagalamb-olimpián

hány ország vett részt?

1 17

x 19

2 21

9. A Galambsport című, a Magyar Galambsport Szövetség hivatalos

lapja mikor Jelent meg először?

1 1948.04.01

x 1949.05.01

2 1950.01.01

10. A Budapest Bajnokság létrehozása melyik évhez köthető?

1 1990

x 1991

2 1992

11. A „Kék Csoda” szállítóautó megépítéséhez hány Ft-os részjegyeket

bocsátottak ki?

1 50 Ft-os

x 75 Ft-os

2 100 Ft-os

12. Hol rendezik a világ leghosszabb távú postagalamb versenyeit?

1 USA

x Kína

2 Ausztrália

13. Anker Alfonz a „Mester” hány évet élt?

1 50

x 52

2 54

A megfejtéseket Erős István 1076 Budapest, Verseny u. 14. címre

kérjük megküldeni.

Beküldési határidő: 2010. 07.23.

Sorsolás időpontja: 2010.07.29.

Helyes megfejtők között egy 5000 Ft-os vásárlási utalványt sorsolunk

ki mely a Galamb Hungária Centrumban levásárolható.

Az első helyezettet az újságban leközöljük.

2010. június 13


Fiatal galambjaink vakcinázásának aktuális kérdései

I. rész

A cikksorozat e havi számában a vakcinázással

kapcsolatos legfontosabb gyakorlati

tudnivalókat igyekszem összefoglalni.

Részlet az országos verseny, ill. kiállítási

szabályzatból:

„A versenyeken indított galambok egészségesek

és élősködőktől mentesek legyenek,

az előírt állategészségügyi előírásoknak

megfeleljenek. Csak a hatályos állategészségügyi

rendeletek szerinti védőoltással ellátott

galambok vehetnek részt versenyen.

Ezért az előírt időpontban minden tartott

galamb védőoltását el kell végezni vagy

végeztetni, és ezt igazolni kell”.

2007-ban született egy vakcinázási

ajánlás, amely nem szerepel a szabályzatban:

„A galambok paramyxovírus-fertőzése

ellen (PMV-1) a preventív vakcinázás

minden évben kötelező az egyszeri

vakcinációval 12 hónapos védettséget adó,

galambra magyarországi törzskönyvvel

rendelkező ínaktivált vakcinákkal. Ennek

igazolása minden versenyszezon és országos

kiállítás előtt kötelező!

E feltételeknek a következő vakcinák

felelnek meg 2007-11-03-án:

1. Columba – tkvi szám: 2232/1/07

MgSzH ÁTI

2. Nobilis Paramyxo P201 - tkvi szám:

352 / 1995 FVM

3. Colombovac PMV – tkvi szám: 418 /

1998. FVM”

A két idevonatkozó szabályzati pont

kiadása óta sok idő eltelt, pár információ

kiegészítésre, átgondolásra szorul.

Colombovac PMV vakcinát ma Magyarországon

nem lehet legálisan beszerezni,

ugyanis a törzskönyvi engedélyét törölték.

Ennek ellenére mégis találkozom olyan

vakcinázási naplókkal, melyben evvel a

vakcinával oltott madarak szerepelnek!

Hogyan lehetséges ez? Hogyan kerül az

országba a vakcina? Természetesen a galambászok

által, ”zsebimporttal”. Ezzel az

úgynevezett zsebimporttal azonban súlyos

gondok vannak. Sokan nem tudják, vagy

nem veszik figyelembe, hogy a vakcinák

szállítása közben is biztosítani kell a +4 C

körüli hőmérsékletet, a vakcinák ugyanis

nagyon hamar megromlanak melegben és

elvesztik a hatékonyságukat. Az állatpatika

vagy állatorvos, aki engedéllyel rendelkezik

az ilyen termékek forgalmazásához

természetesen felelősséget vállal a szakszerű

szállításért és tárolásért. Ha legális

forgalmazónál vásároljuk a vakcinát, biztosak

lehetünk abban, hogy megfelelő hatékonyságú

terméket viszünk haza madarainknak.

De vajon elmondható-e ugyanez

a bizonytalan eredetű, autók csomagtartóiban

az országba kerülő, börzéken árult

vagy „ jó barátokon” keresztül beszerzett

vakcinákról is? Mi a garancia arra, hogy

valóban betartották a hűtési láncot a számla

nélküli csempészárunál? Az ilyen vakcina

nem más, mint zsákbamacska.

Gyakori gond az is, hogy általában kevesebb

az oltandó madár, mint a felhasznált

vakcina adagja.

Mi lenne a jó megoldás erre az esetre?

Egyetlen ésszerű megoldás a vakcinák

gazdaságos felhasználására a galambászok

közötti összefogás lehetne, így a nagyobb

kiszerelésű vakcinákat is fel lehetne használni.

Tapasztalatom szerint a galambászok

nem szeretnek közösködni egymással,

bár ezzel sok időt és pénzt meg tudnának

takarítani. Véleményem szerint a jövő az

összevezetéses oltások megszervezése lehetne,

ahol az állatorvos végzi az állatorvosi

tevékenységet, amiért később aláírásával

felel. Több egyesületben jól működik

ez a megoldás!

Nem elfogadható az a megoldás sem,

hogy a vakcinát félretesszük későbbi felhasználásra,

különböző technikákkal próbáljuk

megőrizni a sterilitását. Ha egy tűt

beleszúrunk a vakcina üvegébe, az abban a

pillanatban elveszti sterilitását! A használati

utasításokban nem véletlenül szerepel

az a mondat, hogy a vakcinát 4 órán belül

fel kell használni, ugyanis elveszíti hatékonyságát.

Nem lehet elrakni későbbre!

Sokan azzal próbálnak spórolni, hogy az

előírt adagnál kevesebbel oltanak. Ez sem

jó megoldás!

Az előírtnál kevesebb védőoltás beadásakor

nem alakul ki kellő védettség a

madaraknál. Ezt a gyenge védettséget egy

erős fertőzés áttörheti. Fiatal madaraknál

elengedhetetlen az erős immunválasz kialakítása!

Miért is fontos leírni ezeket a gondolatokat?

Az elmúlt évben jelentősen megnőtt a

paramyxovírusos esetek száma, az előző

évekhez képest.

A nem vakcinázott állományokban évek

óta jelen van a vírus, jelentős károkat

okozva azokban.

Tavaly azonban olyan állományokban

is előfordult a paramyxovírusos betegség,

ahol a madarak vakcinázva voltak.

A fertőzés elsősorban a fiatal galamboknál

fordult elő. És ami döbbenetes, hogy a

versenyszezon alatt ezek a madarak versenyeztek,

veszélyeztetve a velük együtt

szállított többi madarat!

A tavalyi szezonban, több állományban,

kezdetekben szórványos, tünetek nélküli

hirtelen elhullással járó betegséget észleltünk.

Először „a fiatalok betegsége” néven

illetett kórkép jutott eszembe. Az alkalmazott

antibiotikumos és immunrendszert

erősítő kezelés azonban sikertelennek bizonyult.

Némely madárnál hasmenést is tapasztaltunk.

A kórbonctani kép jellegtelen volt,

a bélsár mikrobiológiai vizsgálata negatív

eredményre vezetett.

Az Országos Állategészségügyi Intézetben

elvégzett kórszövettani vizsgálat

vírusos betegségre utalt, a molekuláris

biológiai és virológiai vizsgálattal a

paramyxovírus 1-es törzsét mutatták

ki! A labor elvégezte a vírus kórokozó képességének

a meghatározását is. Ez azért

fontos, mivel ez a betegség bejelentési kötelezettség

alá tartozó fertőző állatbetegség,

amely megállapítása hatósági intézkedéseket

von(hat) maga után.

Összegezve, ha nem kellő körültekintéssel

járunk el fiatal galambjaink

vakcinázása során, az súlyos következményekkel

járhat, tönkreteheti egész évi

tenyésztői munkánkat, a versenyeredményekről

nem is szólva.

A témával kapcsolatos kérdéseiket és

tapasztalataikat a www.galambpatika.hu

oldalon várja és eredményes versenyzést

kíván:

dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara

galambspecialista állatorvosa,

galambász

14 2010. június


Az egyesület taglétszáma 2009-ben 21 fő

volt, ebből 17-en 36 csapattal vettek részt a

versenyeken.

A versenyzői létszámból 4 tenyésztő nem tudott

eljönni az évzáró díjkiosztó ünnepségre.

De az idei év átigazolási időszakában felvételt

nyert 5 új tagból 2 eljött és gratulált a leendő

ellenfeleinek! Köszönjük nekik, reméljük

jövőre Ők is a nyertesek között lesznek.

A C-12 Tát-i egyesület elődje a C-12 Tokod

1960-tól vannak bizonyítékok a működésére,

tehát jövőre ünnepeljük az 50. évfordulóját

az egyesület alakulásának! A hivatalos

adataink szerint 2010-ben 26 taggal működünk,

saját gyűjtőhellyel rendelkezünk, kétféle

elektromos rögzítő rendszert használnak

tagjaink. (14 fő)

2009. 12. 12-én 18 órára beszéltük meg

a gyülekezést, fél hatkor már jelen volt 16

postagalambász és a hozzájuk tartozó családtagok,

akik megértése és segítsége nélkül

C-12 TÁT-i egyesület

2009-es évzáró ünnepsége.

lehetetlen lenne a versenyeken

való sikeres indulás! EZ-

ÚTON IS KÖSZÖNJÜK!!!

Bajna községben található

Vadász étterem volt az ünnepség

helyszíne, Kata Sándor

bajnai egyesületi tagunk szervezésében,

a díjak külön asztalon

kaptak helyet, s mindenki

megtekinthette a serlegeket.

A nagyon finom és bőséges

vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a

díjak átadása.

Siklósi László VB elnök és Konrád János elnök

szólította a serlegek büszke tulajdonosait, a

jelenlévők hangos ovációja közepette. Ez az év

Kata Sándor évének bizonyult az egyesületben,

mert szinte újonc postagalambászként, (2006-

ban lett az egyesület tagja), nincs olyan kategória

ahol ne a képzeletbeli dobogón végezne, nem

ritkán annak a legfelső fokán! Az elért eredményeivel

bebizonyítja, hogy a befektetett munka

a postagalambászatban is megtérül. Amit az is

bizonyít, hogy az egyesület tagjai közül többen

a röpcsoporti és tagszövetségi, Nemzeti és a

Maraton klub versenyein is sikeresen szerepelnek.

A díjak átadása után, a jelenlévők a jövő

évi versenyekről, leendő nemes versengésekről

beszélgettek, a községi polgármester által

felajánlott aranyérmes fehér és vörös bor kortyolgatása

közben.

22 óra tájban indultak az első távozók,

másnap kora reggeli találkozót megbeszélve,

mivel a díjkiosztót követő vasárnap volt a 16.

Tagszövetség kiállítása Esztergomban, ahol

nem vallottak szégyent a C-12-es galambok,

mert 8 db bekerült a Tagszövetséget az Országos

kiállításon képviselő 25-ös keretbe!

Rövidtávú csapat:

1. Kata Sándor 1 cs

2. Kata Sándor 5 cs

3. Pap István 1 cs

4. Poszpisek L. 1 cs

5. Szakmáry A. 1 cs

Középtávú csapat

1. Szakmáry Alfonz 1.cs

2. Pap István 1 cs

3. Kata Sándor 1 cs

4. Börcsök Ferenc 1 cs

5. Poszpisek Lajos 1 cs

Hosszú távú csapat

1. Kata Sándor 5 cs.

2. Siklósi László 1 cs

3. Kata Sándor 1 cs

4. Börcsök Ferenc 1 cs

5. Pap István 1 cs

Konrád János

Délnyugati Maraton Club Dombóvár - Díjlista

2009. június 19-20.

ACHEN Indult: 27 tenyésztő 108 db galamb

20% = 22 db Indítás: 2009. június 18. 14:00:00

1. Gál László N-11 12. Farkas József M-09

2. Zsolnai Sándor L-08 13. Tóth Lajos K-01

3. Nickl András K-01 14. Horváth István L-03

4. Mancsi István M-09 15. Lukács Gyula K-01

5. Farkas József M-09 16. Sági György M-09

6. Perák József K-04 17. Mancsi István M-09

7. Perák József K-04 18. Hermann János K-01

8. Zsolnai Sándor L-08 19. Kőhalmi András K-01

9. Sági György M-09 20. Kőhalmi András K-01

10. Gál László N-11 21. Zsolnai Sándor L-08

11. Farkas József M-09 22. Kőhalmi András K-01

2009. július 17.

KIEL Indult: 15 tenyésztő 56 db galamb

20%=11 db Indítás: 2009. július 17. 12:00:00

1. Katus Zolnás K-04 5. Hermann János K-01

2. Sági György M-09 6. Strágli Tibor K-04

3. Kőhalmi András K-01 7. Zsolnai Sándor L-08

4. Katus Zoltán K-04

Ismét egy jó hangulatú egyesületi összejövetelen

vagyunk túl, gratulálunk a nyerteseknek!

Összesített helyezések és pontok

Sorrend

Név Egyesület Helyezések

száma

Összes

pont

1. Farkas József M-09 3 81.575

2. Zsolnai Sándor L-08 3 79.798

3. Kőhalmi András K-01 3 62.949

4. Gál László N-11 2 59.625

5. Perák József K-04 2 54.238

6. Mancsi István M-09 2 53.038

7. Sági György M-09 2 51.286

8. Nickl András K-01 1 29.368

9. Horváth István L-03 1 25.249

10. Tóth Lajos K-01 1 24.322

11. Lukacs Gyula K-01 1 23.431

12. Hermann János K-01 1 22.089

Az Achen és Kiel-i eredményekhez gratulálok.

Liege feleresztési helyre röpcsoportunk nem küldött galambot az

alacsony számú érdeklődés miatt. A Kiel-i verseny a rossz időjárási

viszonyok miatt 90%-os veszteséget okozott.

A jövőt illetően, hogy ezt elkerüljük, különösen nagy erőfeszítéseket

teszek ennek érdekében. Remélem, hogy sikerülni fog.

Valamennyi sporttársnak köszönöm a részvételt. Nickl András

2010. június 15


Az Izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörései

és ennek következményei

Földünk természetes folyamatához tartozik

egy vulkánkitörés, ami katasztrófa a

környező életnek.

Április hónapban a figyelem középpontjába

került az izlandi vulkán és hamufelhője,

illetve a civilizációnkra, élőlényekre gyakorolt

hatása. De egyáltalán miről is van szó…

Az interneten több írást átnézve próbáltam

egy összetett képet alkotni az alábbi

cikkel, nem írtam, inkább ollóztam, hiszen

sok helyen szakemberek tollából származó

írásokat találtam és ezeket próbáltam időrendbe

tenni

(A szerkesztő)

Izlandról

Izlandot nem véletlenül nevezik a jég és

a tűz otthonának: területének jelentős részét

jégtakaró borítja, ugyanakkor sok aktív tűzhányója

van. A vulkáni tevékenység intenzitása

változó a szigeten, de tulajdonképpen

folyamatosnak tekinthető. Izland ugyanis az

Eurázsiai- és az Észak-Amerikai-kőzetlemez

határán fekszik, területe az Atlanti-hátság

víz fölé emelkedő része. A kőzetburok nagy

darabjai itt távolodnak egymástól, és a földköpeny

felső részéből izzó kőzetolvadék,

magma emelkedik a felszín felé. A folyamat

során a hátság két oldalán lévő területek távolodnak

egymástól, azaz az Atlanti-óceán

tágul (évente kb. 10 centimétert).

Az Eyjafjöll vulkán egy jégtakaróval fedett

területen lévő, bazaltos-andezites anyagú, 1,6

kilométer magas rétegvulkán. Tetején egy 2,5

kilométer átmérőjű kaldera tanúskodik arról,

hogy a tűzhányó korábban is produkált már

heves aktivitást. Utolsó kitöréseit 1821-ben és

1823-ban jegyezték fel. Jelenleg főleg keleti és

nyugati lejtőjén figyeltek meg lávafolyásokat.

Vulkántörténelem Izlandon

1783. június 8-i Laki-kitörés (az úgynevezett

Laki-vulkánrendszer ugyanazon a délkeleti

partszakaszon húzódik, ahol a héten kitört

Eyjafjallajokull vulkán fekszik, ám ezenkívül

nincs más egyezés a két esemény között) az,

ami Európa történelmében mint a mai napig

élénken él.

Izlandon a gyerekek tanulnak a Laki kitörésről,

sőt a geológiai ismeretek és a lávával

kapcsolatos tudnivalók kötelező részét képezik

a tananyagnak.

Az 1783-as kitörés a most levegőbe jutott

kéngáz sokszorosát produkálta. A gyilkos

köd végigment Norvégián, Franciaországon,

a Német-Római Császárságon és persze Anglián.

A paraszti gazdaságokban az emberek

hullottak, mint a legyek, pánik tört ki. Nem

tudták, honnan jön a sárga felhő, s azt sem,

hogy a belélegzett kéndioxid okozza végzetüket,

mely a tüdőben a levegő páratartalma

következtében reakcióba lép és az így bekövetkezett

sokk okoz akár hirtelen halált. Az

izlandi 10 ezer áldozaton felül több mint 20

ezer brit is életét veszítette 1783 nyarán. A

köd hatását csak fokozta a nyár rendkívüli

hősége, mely nem állt összefüggésben a vulkánkitöréssel

1783 júliusa hőmérsékleti rekordokat döntött

az Egyesült Királyságban. A tiszta, fehér

égen csillogó hamu (a vulkáni üvegdarabok

miatt a villogás) egyfajta apokalipszis képét

kelthette. Az őszi köd végre felemelte a gyilkos

gázokat, viszont ezután példátlanul kemény

tél következett, ugyanis a sztratoszféra

megkötődő, kénes gázai elnyelték a meleget.

A vulkáni hamu

Az izlandi Eyjafjöll vulkán hamujának

részecskéi nagyító alatt olyanok, mint a ripityára

tört üveg: a szilánkos, éles, sarkos tört

hamuszemcsék veszélyesnek tűnnek. Viszont

kizárólag nagy koncentrációban, közvetlenül

a kitörés helyszíne mellett veszélyesek.

Mi is egy vulkánkitörés

A kezdeti működés során a magmában

gázbuborékok alakulnak ki, ezek túlnyomása

robbantja ki a magmát. Miközben a bazaltos

magmában levő gázbuborékok hirtelen távoznak,

lávafüggöny keletkezik. A jelenséget

a hétköznapokban is megfigyelhetjük. Amikor

a felrázott szénsavas ásványvizes palackot

kinyitva az üvegben csökken a nyomás,

az oldott állapotban levő szén-dioxid hirtelen

távozik. Ilyen játszódott le a vulkáni működés

kezdeti szakaszában: a csökkenő nyomás

hatására kiválnak a gázbuborékok a magmában,

felhabzik és kispriccel.

Amikor mintegy két hét elteltével megváltozott

az izlandi vulkán működése, csökkent a

lávafüggöny-kitörés. Egy nyugodtabb nap után

pedig robbant a vulkán közepén a magma. A

robbanást más okozta: a forró magma a jégből

kiolvadó hideg vízzel érintkezett. Ennek az lett

az eredménye, hogy a vulkáni hamuszemcsék

nem lukacsosak, hanem tört szemcsék. Nincsenek

benne üregek, inkább olyanok, mint amikor

az ablaküveg szilánkjai törnek szét.

Ha nagy mennyiség ebből a tüdőbe kerül,

a légutakat és a tüdőt is roncsolja, asztmát,

bőrirritációt, szembántalmakat okozhat. „Ez

a veszély azonban, alapvetően a vulkáni kitörés

közvetlen környezetében jelentkezik.

A Magyarországon ma lebegő vulkáni hamu

valószínűleg nem okoz komoly egészségkárosodást,

mivel mennyisége nagyon csekély”

- teszi hozzá Harangi Szabolcs, az ELTE tanszékvezető

egyetemi tanára, az MTA doktora,

vulkanológus kutató, a tuzhanyo.blogspot.com

vezető szerzője. „Hat-nyolc kilométer magasságból

mikronnyi szemcsék nem zuhannak le

szuperszonikus sebességgel. Ehhez idő kell,

mert a szemcsék lebegnek” – magyarázza.

Az események dióhéjban

2010.04.14.

Ismét kitört az Eyjafjallajökull (rövidebb

nevén Eyjafjöll) tűzhányó Izland déli részén.

A vulkán közel két évszázados szunnyadás

után idén március 21-én aktivizálódott. Míg

az akkori kitörés kevés füstöt és látványos

tűzfüggönyt produkált, addig az április 14-i

aktivitás rengeteg vulkáni hamut lövellt a

légkörbe. Emiatt jelentős korlátozásokat vezettek

be a légiforgalomban, a hamufelhő pedig

Magyarországig is elérhet.

A tűzhányó általában nyugodt, lávaömléses

kitöréseket produkál – azonban ahol a

felszíni jégből és hóból származó olvadék

a kőzetek repedéseiben a mélybe szivárog,

az izzó magmával találkozik. A forró kőzetanyagtól

nagy nyomású vízgőz keletkezik,

amely gyorsan kitágul – és a felszínen robbanásos

kitörés figyelhető meg. Utóbbiak során

porfelhő és törmelék emelkedik a magasba,

a szelek révén pedig nagy távolságra jut. A

tapasztalat az, hogy az ilyen típusú vulkánkitörések

nem tartanak nagyon hosszú ideig,

feltehetően néhány napig.

Az izlandi vulkánok a történelem során

sokszor produkáltak a mostaninál is sűrűbb

és messzebb jutó hamufelhőt. 1783-ban a

Laki vulkán kitörési felhőjét még Budán is

észlelték.

Nagyobb kitörések is lehetnek

Egyelőre nem lehet tudni, hogyan folytatódik

a vulkáni aktivitás Dél-Izlandon. A korábbi

feljegyzések alapján az Eyjafallajokull

aktivizálódását egy nagyobb vulkán, a Katla

kitörése szokta követni. Ez már komolyabb

következményekkel járna: sok jég olvadna

el, ami áradásokat okozna.

Az ilyen vulkáni felhők összetett módon

befolyásolják az éghajlatot. Egyrészt kondenzációs

magvakként működhetnek, segítve a

csapadékhullást. Még általánosabb következmény,

hogy csökkentik a felszínre jutó napsugárzás

mennyiségét, tehát gyengítik a felszín

felmelegedését. Érdekes elgondolni, hogy

mekkora változást okozhattak a földtörténet

nagyobb, a mostaninál nagyságrendekkel

energikusabb kitörései, amikor sokszorta több

por jutott az atmoszférába. Ha a finom törmelék

a heves feláramlás nyomán a felsőlégkörbe

kerül, onnan viszonylag lassan ülepszik ki,

ezért hosszú időn keresztül okozhat lehűlést.

Az izlandihoz hasonló, de sokkal nagyobb

kitörés történt Észak-Amerikában 1980. május

18-án. Ekkor a Mount St. Helens nevű

vulkán egy része robbant fel, amelynek eredményeként

a hegy közel 400 métert veszített

magasságából. A légkörbe jutott közel 1 köbkilométernyi

por pedig 25 kilométeres magasságot

ért el, látványos vörös és bíborszínű

naplementéket okozva.

16 2010. június


Még nagyobb volt a Luzon-szigeten lévő

Pinatubo 1991-es kitörése, hatalmas porfelhőt

lövellve az atmoszférába. Ekkor közel 10 köbkilométer

por jutott a légkörbe, a fentinél is

erősebb hatásokat kiváltva. A becslések alapján

bolygónk globális átlaghőmérséklete egy

időre közel fél fokkal esett emiatt, és a légköri

ózonkoncentráció is kimutathatóan csökkent.

Ahhoz, hogy előre lehessen jelezni a történéseket,

ahhoz folyamatosan gyűjteni kell

az adatokat. Mint például azt, hogy milyen

magma tör a felszínre. Ez talán sokakat nem

annyira érdekel, úgy mint a repülőjáratokat

megbénító vulkáni hamufelhő terjedése, a

vulkáni hamu egészségkárosító hatása stb.,

azonban sok minden ettől függ.

Megvannak az első kémiai összetétel eredmények,

amit az izlandi Institute of Earth

Sciences kutatói határoztak meg. A vulkáni

hamu összetétele andezites, ami azt jelenti, hogy

megváltozott a felszínre kerülő magma kémiai

összetétele, a kezdeti bazaltosról nagyobb szilícium-dioxid

tartalmú lett. Ennek is fontos következménye

van, mert az ilyen magma – kissé

pongyolán fogalmazva – robbanékonyabb, azaz

hajlamosabb a hevesebb robbanásos kitörésre!

Ez fontos adat a továbbiakra nézve is.

Fontos kérdés még a légtérbe kerülő gázok

koncentrációja is. Előzetes adatok szerint (április

1-2-i adatok) napi 3000 tonna kén-dioxid

került a levegőbe, a HF mennyisége pedig naponta

30 tonna volt. Ezek az értékek azonban

bizonyosan változtak a vulkáni működés jellegének

megváltozásával (ezek az adatok még

a bazaltos lávaszökőkút kitöréshez tartoztak).

Sokszor felmerül az esetleg klimatikus hatás

kérdése. Ehhez SEMMI köze nincs a levegőbe

kerülő vulkáni hamunak!

A többször emlegetett hőmérsékletcsökkenést

alapvetően a sztratoszférába jutó kén-dioxid

mennyisége határozza meg. Ehhez tehát két dolog

kell: a kitörési felhő a sztratoszférába jusson

fel (ez ismereteim szerint még nem történt meg)

és jelentős mennyiségű kén-dioxidot juttasson

oda (ahogy tudom egyelőre ez a veszély sem áll

fenn). A sztratoszférába jutó kén-dioxid (a kén

oxidjai) a vízgőzzel reagálva kénsav aeroszolokká,

azaz nagyon-nagyon pici szemcsékké alakul.

Ez az, ami – többek között – visszaveri a napsugarakat

és okozhat néhány éven át tartó akár

globális hőmérséklet-csökkenést.

2010.04.15.

A kitörési felhő 6-11 kilométer magasságban

terjed az uralkodó széliránynak megfelelően

kelet felé.

A tegnapi Eyjafjallajökull-Fimmvörduháls

kitörés által a légkörbe lövellt vulkáni hamu

Nagy-Britannia fölé sodródott és nagy gondokat

okoz a légi közlekedésben.

Előbb az Izlandhoz közelebbi Feröerszigeteket

(Dánia) érte el a felhő, majd skót

városok fölé érve (Aberdeen, Glasgow, Edinburgh)

azok reptereit lezárták, ezután Manchester,

Liverpool, Newcastle és Birmingham

következtek. A felhő Londont is elérte, a lezárt

Gatwick reptéren 108, a Heathrow-n pedig

150 járatot töröltek. A kitörési felhő eljutott

Norvégiába és Észak-Svédországba is, ahol

szintén repülőtereket kellett lezárni miatta.

Törölni kellett többek közt két London-

Budapest, Budapest-London és egy Budapest-Oslo

járatot is.

2010.04.16.

Az izlandi vulkánkitörés keltette hamufelhő

az éjszakai órákban, várhatóan éjfél és hajnali

négy között érheti el Magyarország északi

részét – mondta Bozó János, az Országos Meteorológiai

Szolgálat (OMSZ) repülésmeteorológusa.

Pénteken este 19 órától szombaton

19 óráig légtérzárat rendelt el a teljes magyar

légtérre a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

A felhő Magyarország felett 10,5 kilométer

magasságig terjedhet fel, várhatóan 6-7 kilométeres

magasságban lesz a legsűrűbb. Szombaton

tovább haladva várhatóan eléri a déli országrészeket

is. A meteorológusok várakozása szerint

vasárnapra változik az áramlás iránya, a felhő

valószínűleg akkorra elhagyhatja az országot.

Péntek reggel Ausztria is bejelentette, hogy

délutántól fokozatosan lezárja légterét a forgalom

elől. Több európai légteret is lezártak:

nem közlekedhetnek repülők egyebek között

a lengyel, a belga, a német és a brit légtérben

sem, továbbá a skandináv országokban.

A London VAAC által 11.29 UTC-kor kiadott

előrejelzés szerint a hamufelhő az eddig

vártnál valamivel gyorsabban közeledik Magyarország

felé, így a felhő déli pereme 21-22

óra tájban már érintheti északi határainkat. A felhő

nagy része nem emelkedik 7500 méter fölé,

10500 méter felett pedig várhatóan nem jelent a

repülés számára szignifikáns veszélyt. Éjszaka

és holnap a felhő tovább terjed dél felé, majd

vasárnap – a jelentősen megváltozó áramlási viszonyok

következtében – észak, északkelet felé

mozog, és fokozatosan elhagyja az országot.

2010.04.17.

Változások a vulkánnál.

A szélesen elterülő barna füstlepel teteje 2-3

kilométer alatt marad, a lepel közepén délre távozó

füstzászló magassága pedig – a helyszíni

mérések és beszámolók szerint is – 5-6 kilométer,

jelentősen elmarad tehát a hét közepi 11

kilométeres csúcsértéktől. Amíg a vulkáni hamu

csak az alacsonyabb és közepes légrétegekbe jut,

addig nem is tud olyan messzire eljutni, mint pár

napja, így a szennyezés már kisebb gondot okoz

a repülés számára. A tűzhányók működése mindazonáltal

eléggé kiszámíthatatlan – az, hogy alacsonyabban

eregeti a vulkán a füstöt és a hamut,

az nem jelenti azt, hogy a kitörésnek vége, vagy

hogy a légitársaságok fellélegezhetnek.

2010.04.19.

Nem tudni, meddig működik

Sally Kuhn Sennert (Smithsonian Intézet)

vulkanológus szerint az első, március 21-i

erupció (kitörés) óta változó aktivitással történtek

további kitörések, és a tevékenység fokozatosan

északra vándorol. A kitöréssorozat

elején még vízgőzben gazdag, fehéres volt a

kitörési felhő, ez később porban gazdagabb

sötétes színre váltott.

Az Eyjafjöll aktivitása azért nagyon veszélyes,

mert egy gleccsernél található. A forró

láva és a visszahulló por pedig megolvasztja

a jeget, és hatalmas áradásokat, az izlandiak

által jökulhlaups nevű eseményeket okozhat.

A vulkáni működést nem lehet előre jelezni,

de ha a továbbiakban is lesznek hasonló

kitörések, megismétlődhet a légizár.

Az utolsó hasonló kitörés alkalmával 1821.

decemberétől 1823. januárjáig zajlott a vulkáni

tevékenység – most sem kizárt, hogy

hosszú aktív periódussal van dolgunk. Az

OzoneNetwork szerint a hét közepén újra

vulkáni hamu érkezhet Magyarország fölé.

12 órától feloldották a teljes légtérzárat Magyarország

felett, ami pénteken 19 órától volt

érvényes - közölte a HungaroControl Magyar

Légiforgalmi Szolgálat Zrt. A ferihegyi forgalom

a légtérzár feloldásával egyből megindulhat.

A magyar hatóságok pénteken 19 órától

hétfőn 12 óráig teljes légtérzárat rendeltek el

a magyar légtérben, mert az izlandi vulkánkitörés

miatt Európát elborító hamufelhő veszélyezteti

a repülőgépek biztonságos repülését.

Emellett feltételezhető, hogy a mostani

kitörés hasonló lehet az 1921-eshez, amikor

is másfél éven keresztül volt aktív az

Eyjafjallajökull. Ahogyan a mostani legyengülésből

is látható, ezt nem egyforma intenzitással

kell elképzelni. A pulzáló működés

során lehetnek olyan hónapok, amikor szinte

semmilyen hatással nem lesz a környezetére

a vulkán, máskor pedig a legutóbb tapasztalt

hamufelhőre számíthatunk.

Az eset tanulsága az lehet, hogy a történelmi

léptékkel mérve egy ilyen kisebb kitörés

is milyen súlyos helyzetet okozhat a modern

civilizációnkban, amikor is megbénította a

légi közlekedést. Pedig fel kell készülnünk ennél

jelentősebb hatásokra is. Évszázadonként

ugyanis várható egy-két olyan nagyobb vulkánkitörés,

amelynek globális hatásai vannak.

2010.04.20.

A szigetország meteorológiai intézetének

jelentése szerint a vulkáni tevékenység folyamatos,

de a kiáramló hamu már alacsonyabban

lebegő felhőt képez. Sigtrudur Arnsdottir

földrajztudós a brit hírügynökségnek elmondta:

a legfrissebb felmérések szerint a

korábbinál nagyobb mennyiségű láva képződött.

Björn Einarsson meteorológus ehhez

hozzáfűzte: a láva mennyiségének a növekedése

azt jelenti, hogy a tűzhányó kevesebb

hamut lövell ki magából. A földlökések ereje

a vulkán belsejében valamelyest erősödött,

de nincs jele annak, hogy ez a hamu mennyiségének

növekedését idézné elő, hanem inkább

a tűzhányó lávatermelő kapacitását fokozza.

Egy pilóta jelentésében arról számolt

be, hogy a hamu 5 ezer méter magasságig

áramlik fel. Korábban a vulkáni anyag elérte

a 6 ezer méteres magasságot – emlékeztetett

az izlandi meteorológus.

Az origo.hu, www.mno.hu, hvg.hu,

tuzhanyo.blogspot.com híreiből

összeálltotta: Kakas Tímea

2010. június 17


Megjelent!!!

Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent az összeállítás leveleiből.

Címe:

„Anker Alfonz a zseniális

postagalamb tenyésztő

levelei tükrében”

Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz magánéletébe enged bepillantást.

A levelekben megismerhetjük Anker Alfonz életét, emberiségét.

Közel kerülhetünk hozzá.

A könyv olyan sosem látott leveleket tartalmaz, amelyeket Prof. Anker írt

galambászoknak melyekben tanít, oktat, mesél. Ezeken kívül előadás anyagok,

jegyzetek is megtalálhatók, melyekből megismerhetjük Anker alaposságát.

Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja ismerni e kivételes embert.

Kitűnő ajándék postagalambászoknak, fiúknak, férjeknek, apáknak

névnapra, születésnapra!

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 számozott. Megvásárolható

vagy megrendelhető a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Cím: 1076 Budapest,Verseny u. 14

E-mail: info@postagalamb.hu

Tel: 06-1/3424-522

A számozott példány ára: 3500.-

A nem számozott ára: 3000.-

18 2010. június


Keresem!

Újházy Péter:

Özvegy versenyzési módszerek III.

című könyvét keresem.

Aki eladná kérem az alábbi e-mail címen

értesítsen ár megjelöléssel:

zepmar@t-online.hu

„Minőség, megfizethető áron!”

ÚJRA MAGYARORSZÁGON A

PALOMA!

Extra minőségű versenykeverékek, diétás keverékek,

grittek, vitaminok és

táplálékkiegészítők, neves belga és

holland bajnokok ajánlásával.

A MÁR ISMERT MULTI-POWER

MIX, SUPER ELEXIR, MAXI-

RECUP, LECITHIN-PLUS ÉS TOVÁBBI

TERMÉKEK.

Várjuk vásárlóinkat:

„PALOMAGIC” TAKARMÁNYBOLT

6044 KECSKEMÉT-HETÉNYEGYHÁZA,

DARÁNYI IGNÁC U. 1.

Tel.: +36-30-228-5053 ; +36-76-472-525

Nyitva: Hétfő-Péntek : 8-17h

Szombat: 8-12h

(Előzetes egyeztetés alapján

nyitvatartási időn kívül is.)

MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK

Meteor mix

Az emészthető emésztő!

Galamboknak kifejlesztett nyomelemekben és ásványi

anyagokban gazdag takarmány kiegészítő Pékagyagos és

kaolinos valamint

+ Faszenes változatban is kapható.

Kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:

Ács András

Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094

ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

Lakossági Hírdetés

SZUPER MINŐSÉG! Chipgyűrűre és Jelzőgyűrűre telefonszám

készítés rövid határidőre! Időjárásálló, vízálló, uv szűrős

fóliával bevont öntapadós matrica. Postai úton.

Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514

http://www.fodordekor.com

***

Megint Tagszövetségi Bajnok lett a csapat!!! Jól szerepelt a

Nemzeti Bajnokságban, jól a Szuper Kupában, jól a Póker Trófea

versenyein! Ebből a remek állományból fiatalok gyűrűzését

vállalom 2010-ben is. Ugyanitt újszerű állapotú 24 lyukas

műanyagtokos Benzing versenyóra eladó. Kajli István 2200

Monor, Széchenyi u. 16. Tel: 06-29/410-316

***

Nyitrai F-től az eredeti Janssen galambokból közvetlen 8 db

utód, 4 db eredeti Lotterman galamb, valamint ezen galambok

tisztavérű utódai eladók. Tel: 06-30/9650-497

***

Tisztelt sporttársak! Fiatal galambok gyűrűzését vállalom sporttársi

áron. 3000 Ft/db neves hazai galambászok galambjaiból

(Márkus István, Kecse András, Makkos Tamás, Varga Antal, Varga

Károly, Látár Tibor) Várom hívásukat. Tel: 06-70/534-0906

***

30 ÉVE AZ ÉLVONALBAN !

Kimondottan tenyésztési célra, tisztavérben tenyésztett, ill. kiemelkedő

galambokra rokontenyésztett fiatalok júliustól kiadók.

Referenciák megtekinthetők a www.jakabgalambok.neobase.hu

weboldalamon.

Vérvonalak: „Rambó-Mambó”, D.Matthijs, Gyerkó, Houben,

Vandenabeele, v.de Merwe, Koopman, Sangers, Hermes,

Aarden, v.d. Wegen, Stichelbaut.

Jakab Sándor T: 06-20-4589 563

***

Postagalamb sok van. De egyre kevesebb van az ANKER galambokból

30 éve tenyésztett és versenyeztetett utódokból. Állományomat

egészségügyi állapotom miatt felszámolom.

Sümegi József Kaposvár Tel.: 06-20/387-2592.

***

Nem sikerült még eredményt elérnie, én segítek a tenyésztésben

és a versenyzésben. Többszörös bajnok állományomból az

összes idei fiatal eladó és előjegyezhető. 50 db tenyészgalamb

olcsón eladó.

***

Halottaink

A D-1 Székesfehérvári postagalambsport

egyesület mély megrendüléssel

tudatja, hogy Ruman

László sporttársunk türelemmel

viselt hosszantartó betegség után ,

59 éves korában, 2010. március

29.-én örökre megpihent.

Temetésén a kegyelet virágaival

vettünk tőle végső búcsút.

Emlékét örökké megőrzi a

D-01 egyesület

2010. június 19


Köszöntjük

a június

hónapban született

sporttársainkat

C02 Natovicz László 86

Z10 Daku Bertalan 82

K01 Vajda Gyula 80

A43 Medovárszky András 79

K01 Tóth József 79

C01 Hegedűs István 77

N13 Lovász László 77

E01 Mede József 77

D06 Takács Sándor 77

S01 Béke József 76

U01 Csuka Pál 76

B09 Hoffmann Mihály 76

P06 Mózer Mihály 76

Z06 Szabadka Zoltán 75

A07 Berényi Albert 73

A15 Farkas Sándor 73

C18 Keszán József 73

B07 Babiák Pál 72

V19 Benkocs István 72

F01 Bukta Ferenc 72

A36 Jezerniczky Ferenc 72

A42 Kurucz Attila 72

D01 Otter Ferenc 72

E04 Ruskó Sándor 72

A31 Batár Gábor 71

C06 Nádasi József 71

Z13 Szekeres Ferenc 71

A39 Árvai István 70

A35 Deák Ferenc 70

D01 Fellner József 70

A55 Halasi Zoltán 70

A03 Hunyadi László 70

Y14 Keresztes József 70

U16 Kun Miklós 70

B07 id. Novák Károly 70

A10 Rózsahegyi János 70

C02 Szabó János 70

S02 Balogh István 65

Z06 Békési Pál 65

Z14 Birkás Sándor 65

Z03 Böszörményi József 65

Z37 Gyulai József 65

T05 Jármezei Károly 65

Z34 Kiss László 65

A66 Törtei Imre 65

R32 Balogh Sándor 60

Z30 Bartók Gyula 60

Z10 Bencze István 60

Y03 Burján János 60

D01 Fejes Imre 60

B19 Gemela Elvira 60

B19 Gemela István 60

A15 Király Zoltán 60

A29 Kocsicska József 60

F12 Kovacsics Imre 60

U01 Palócz Imre 60

N10 Paul Imre 60

Z13 Simonyi István 60

SZÜLETÉSNAPODRA

Amikor gyerekek voltunk, együtt

kergetőztünk a levélbe borult nyári fák

alatt, pitypangot szedegettünk a mezőn

és egész nap vidáman futkároztunk a

poros utcákon, amíg a lopakodó este

puha szárnyaival véget nem vetett a játéknak!

Az üdítő nyári záporok után önfeledten

dagasztottuk a puha sarat és később

nagy lelkesen gyűjtöttük a hulló leveleket

a gondtalan gyermekkor feledhetetlen

késő őszi délutánjain.

A rohanó napok nem aggasztottak

akkor még senkit, mert az évszakok

rendre elhozták ajándékaikat és nem

A02 Szabó Péter 60

Z03 Tóth András 60

Z20 Vasas József 60

D01 Vincz István 60

N02 Willi Rezső 60

Z41 Ördögh Ferenc 60

C17 Albert Mihály 55

T14 Demeter Elemér 55

R04 Fuder István 55

F12 Göndöcs György 55

Y03 Héninger Tibor 55

A02 Józsa János 55

F30 Kollár Péter 55

F18 Nádas Pál 55

C05 Narancsik Károly 55

F19 Szórádi Imre 55

V12 Csala Pál 50

T17 Farkas Sándor 50

A21 Hincsics László 50

F29 Káldi Imre 50

B03 Király Ferenc 50

D12 Kollár Ilona 50

A49 Kovács Mihály 50

A43 Lévai Antal 50

A04 Magyar József 50

F02 Süveges András 50

A03 Tóth Mihály 50

A81 Vezsenyi Sándor 50

éreztették velünk, hogy az idő soha nem

múlik el nyomtalanul! Időközben a régi

fák kidőltek, a mezők és a poros utcák

nyomtalanul eltűntek és a volt játszótársak

közül már sokan eltávoztak!

A régi gyerek csapatból kevesen maradtak,

alig vannak akik még emlékezhetnek

azokra az időkre! Ezért van az,

hogy ritka találkozásaink alkalmával

olyan szívesen beszélgetünk a gyerekkori

barátainkkal az egyre távolodó

fiatalságról és a felejthetetlen időkről,

melyek emlék foszlányai még most is

olyan frissen jönnek elő, mint ha csak

erre az alkalomra a szívünk mélyén

Tartalom

Felhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

130. éves jub. verseny . . . . . . 1

Csoportos biztosítás . . . . . . . . 1

Ács András Dunakeszi . . . . . . 2

Díjkiosztó Ajka Y-04. . . . . . . . 4

Bakonyalja-Maroshegy. . . . . . . 6

Tisztelt Sporttársak! . . . . . . . . 7

Jack Barkel: II. rész . . . . . . . . . 8

Kitűnőre vizsgázni . . . . . . . . . 8

Jack Barkel: Hogyan... . . . . . . 9

Szőke Tibor . . . . . . . . . . . . . 10

A táplálkozás és sport . . . . . . 11

Kotrebai János . . . . . . . . . . . 12

Rejtvény. . . . . . . . . . . . . . . . 13

Vakcinázás I. rész . . . . . . . . . 14

C-12 TÁT, díjkiosztó. . . . . . . 15

Délnyugati Maraton Club . . . 15

Eyjafjallajökull vulkán . . . . . . 16

Halottaink . . . . . . . . . . . . . . 19

Születésnaposok. . . . . . . . . . 20

Születésnapodra. . . . . . . . . . 20

őrizgettük volna! Igaz, hogy az élet még

így is nagyon szép, csak most egy kicsit

másképpen éljük, hiszen minden nappal

egyre idősebbek leszünk, mert sajnos

az a könyörtelen idő nem állt meg és

az évek észrevétlenül átsuhantak felettünk!

A régi történetek mesélése közben

most is látom megcsillani vidáman nevető

szemedben a még mindig benned

lakozó egykori gyermeket és örülök az

elégedett mosolyodnak, mert tudjuk

mind a ketten, hogy amit régen gyerekként

megálmodtál, jó feleség, szép család,

boldog, gondtalan élet, mind valóra

vált! Én azt kívánom születésnapodra,

hogy még sok szépet kapjál az Istentől

és semmi fontosat ne veszíts el a további

életed hosszú útja során!

Gáspár István

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.

1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu

Honlap: http:/www.postagalamb.hu. Főszerkesztő: Kakas Tímea. Tel.: 06-70/321-6431,

email: szaklap@postagalamb.hu A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea

Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. Felelős vezető: Hajdú József.

Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987

20 2010. június

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!