csúcsra értek sárga arany! - Savaria Fórum

savariaforum.hu

csúcsra értek sárga arany! - Savaria Fórum

18. ÉVF. 22. SZÁM • SZOMBATHELY, 2008. JÚNIUS 7. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

CSÚCSRA ÉRTEK

SÁRGA ARANY!

ANNO: QUIRINUS

SZENVEDÉSTÖRTÉNETE

SZOMBATHELY,

A PARKOK VÁROSA

CO2: 118–205 g/km, fogyasztás: 4,4–7,7 l/km


Élelmiszeripari és Földmérési

Szakképzô Iskola és Kollégium

Szombathely

Szent László király u. 10.

Telefon: 94/513-500

E-mail: efsz@efsz.sulinet.hu

Honlap: www.efsz.sulinet.hu

Az Élelmiszeripari és Földmérési

Szakképzô Iskola és Kollégium Szombathely

felvételt hirdet az alábbi

ÉRETTSÉGIT

adó képzésekre:

FELNÔTTEK KÖZÉPISKOLÁJA

nappali és esti tagozatára

Képzési idô:

Nappali tagozaton: 2 év

Esti tagozaton: 3 év

Résztvevôk: a szombathelyi és környékbeli általános iskolák tanulói

I. csoport: 95–96–97-ben születettek,

II. csoport: 98–99-ben születettek

Turnusok: hetente, hétfôtôl péntekig, naponta 8–16 óra között.

I. turnus: június 30. – július 4.

II. turnus: július 7. – július 11.

III. turnus: július 14. – július 18.

IV. turnus: július 21. – július 25.

V. turnus: július 28. – augusztus 1.

Igény és jelentkezôk szerint a tábori turnusok augusztusban is folytatódnak!

Programok: Rendszeres, szervezett sportprogramok: labdajátékok (foci,

röplabda, kosárlabda, tenisz), játékos vetélkedôk (ügyességi, szellemi),

olimpiai és sporttörténeti tájékoztatók, filmvetítések. Két alkalommal

strand és szabadidô program, egy alkalommal mozilátogatás

Rossz idô esetén tornatermi foglalkozások.

Ellátás: Délben meleg ebéd, sportpályák használata, rossz idô esetén

foglalkozások

Felügyelet: Szakképzett animátor, táborvezetô szakmai vezetésével,

programirányításával, felügyeletével.

A gyermekek fogadása 8–8.30 óra között, átadása szülôknek:

16–16.30 óra között.

Részvételi díj: heti 15.000 Ft

Jelentkezés: A Szombathelyi Sportszolgáltató Kht. irodájában,

Szombathely, Markusovszky u. 8. Tel.: 94/513-760, fax: 94/513-769

Érdeklôdni az iskola titkárságán:

Szombathely, Szent László király u. 10. alatt lehet.

Telefon: 513-510

Várjuk jelentkezésedet, ha most vagy 6–7. osztályos,

ha szeretnéd jól tölteni a nyár elsô heteit!

Egy kis ízelítô a programokból:

• megismerkedhetsz a legnépszerûbb szakmákkal, amelyek segítenek majd a továbbtanulásban dönteni

• ellátogatunk az LUK Savaria gyárába, illetve partneriskoláink gépész és kereskedelmi laborjaiba

• kirándulás a gyöngyösfalui Holdfényligetbe, ahol igazi kalandban lehet részed

• különbözô foglakozásokon keresztül feltérképezheted képességeidet, készségeidet, ügyességedet

(kézmûves foglalkozások, informatikai foglalkozások, fotózás, személyiségfejlesztô foglalkozások,

sportprogramok)

Részvételi díj: 6.000 Ft/fô, amely tartalmazza az étkezés (ebéd, uzsonna) és a programok költségeit

Turnusok: I. június 16–20., II. június 23–27., III. június 30–júl. 4., hétfôtôl péntekig, naponta 8.00-tól 17.00 óráig

Jelentkezési lap letölthetô: www.savariatiszk.hu

A tábor helyszíne:

Savaria TISZK Térségi

Integrált Szakképzô

Központ

9700 Szombathely

Selyemrét u. 2.

J E L E N T K E Z Z M É G M A , É S G Y E R E A T I S Z K - B E !

SZOMBATHELY

INGYENES HETILAPJA

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella

• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Czika László • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth

Vilmos • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA:

Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató • Készül

33.650 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy

S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi

• TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700

Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Tel.: 94/505-894, 94/505-895 •

Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.savariaforum.hu

• ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA!


2008. JÚNIUS 7.

F Ó R U M B A N

Sárga arany!

BAJNOK LETT A FALCO–SZOVA KC SZOMBATHELY

Története során elôször lett magyar bajnok a Falco–SZOVA KC Szombathely. A finálé

negyedik összecsapásán, csütörtökön este a megyei rivális otthonában arattak 80–71-

es gyôzelmet a sárga-feketék, 3–1-re alakítva a döntô végeredményét. A Körmendre

ellátogató szombathelyi szurkolók a lefújás után a pályára tódultak, az ünneplés aztán

a megyeszékhelyen hajnalig tartott…

Ott folytatódott a negyedik mérkôzés,

ahol a harmadik befejezôdött: magabiztos

sárga-fekete játékosok és megilletôdött,

fáradtnak tûnô körmendi kosarasok

pattogtatták a labdát a zsúfolásig

megtelt csarnokban. Az elsô negyedben

alaposan elhúztak Kálmánék (19–30), ám

a második negyedben megtáltosodtak a

hazaiak, így a szünetre mindössze két

pontra olvadt a szombathelyi elôny

(42–44). A harmadik felvonásban mindkét

fél rengeteget hibázott, így nem csoda,

hogy alig látott pontokat a publikum

(56–57). A mindent eldöntô negyedben

aztán egy ideig fej-fej mellett haladtak a

csapatok, ám a hajrát a Falco bírta jobban

(71–80).

A lefújás után – lapzártánkkal egy idôben

– óriási fiesztába kezdtek a szombathelyi

szurkolók és játékosok. Íme, egy rövid

összeállítás az aranyérmes gárda tagjainak

és vezetôinek örömittas nyilatkozataiból…

Gráczer György, a Falco SZOVA KC Szombathely

ügyvezetôje: A végsô gyôzelmünk

egyrészt annak köszönhetô, hogy

a bajnokság elôtt már egy hónappal

összeállt a keret. Aztán rengeteget számított,

hogy sikerült posztokra olyan légiósokat

igazolnunk, akik mindvégig igazi

csapatot alkottak. Már az alapszakaszban

is remekeltünk, hiszen egy hónappal

a play-off elôtt bebiztosítottuk az elsô

helyet, a rájátszásban pedig hoztuk a hazai

mérkôzéseket. Ma a harcosságunknak,

a higgadtságunknak és a csapategységünknek

köszönhettük a gyôzelmet, és

egyben az aranyérmet.

Szrecsko Szekulovics: Nagyon nehéz sorozaton

vagyunk túl, de talán mi mégis

FOTÓ: Czika László

Krivacsevics Dragoljub, a körmendiek trénere

így kommentálta a mérkôzést:

Gratulálok a csapatomnak, a fiúk ma, tizennégy pontos hátrányban is bebizonyították,

hogy a körmendi együttest soha nem szabad leírni. A találkozót

kissé megilletôdötten kezdtünk, de felálltunk, és ha egy kicsit több

szerencsénk van, talán máshogy is alakulhatott volna az eredmény. Köszönjük

a fantasztikus közönségünknek a bíztatást, mindent megtettünk

a sikerért. Végezetül gratulálok a Falconak a bajnoki címhez.

jobban bírtuk a terhelést, mint a Körmend.

Itt nemcsak a fizikai, hanem a

mentális fáradtságra is gondolok. És

hogy mi volt a Falco-siker titka? A koncentráció.

Ha akadtak is hullámvölgyek –

mint ma, amikor Doyne-t kiállították –,

mindig sikerült rendet rakni a fejekben.

Roppant boldog vagyok, nagyszerû érzés

bajnoknak lenni, köszönjük a szurkolóink

egész éves buzdítását.

Kálmán László, a sárga-feketék csapatkapitánya:

Tizenhat esztendeje játszom

Szombathelyen, azóta várom a bajnoki

aranyat. Különösen nagy jelentôségû

számomra, hogy Körmenden nyertük

meg a sorsdöntô összecsapást. Akkor

mutatkozott meg a csapat ereje, amikor

a piros-feketék feljöttek, és szorossá tették

az eredményt. Okosan, taktikusan

játszottunk, a hazaiak pedig elbizonytalanodtak.

Mikor éreztem, hogy meglesz

az arany? A vége elôtt három perccel,

amikor is stabilizáltuk a négypontos elônyünket.

Az elkövetkezendô napok az

ünneplés jegyében telnek, hosszú volt a

szezon, ki kell engedi a gôzt.

Váradi Kornél, a szombathelyiek 10-ese:

Nehéz helyzetekben is igazi csapatként

mûködtünk, ennek tudható be a bajnoki

arany. Köszönettel tartozunk mindenkinek,

aki segítette a gárdát. A közönségünk

egész egyszerûen fantasztikus volt

egész évben. A drukkerek mindvégig

nagy lelki erôt adtak.

Mikalai Alekseyeu, a mérkôzés legjobbja:

Igazi presztízsmeccset vívtunk a Körmenddel.

A mai találkozón valóban jól ment a

játék, de a siker közös: igazi csapatot alkottunk

egész évben. Nagyszerûen érzem

magam, köszönjük Szombathely!

Tóth T.

3


In memoriam Csinger Péter

(1949–2008)

Mély megrendüléssel érintette Szombathely

Megyei Jogú Város Önkormányzatát

a hír, hogy Csinger Péter, volt önkormányzati

képviselô június 5-én örökre

távozott közülünk. Váratlanul ragadta

el a halál, a sokak által tisztelt és elismert

kôfaragómestert, a mindig terveket

szövô, a választókerületében és tágabb

környezetében is nagy tiszteletnek

és szeretetnek örvendô déli városrész

egykori képviselôjét.

Csinger Péter Szombathelyen született

1949. július 22-én. A középiskola elvégzése

után szakmunkásképzôben sajátította

el a mûkô-, betonáru-készítô, kôfaragó

mesterséget. 1970 óta Szombathely egyik

legjelentôsebb és szakmájában elismert

vállalkozója, aki több embernek biztosított

folyamatosan munkát.

Elismerésként 2003. évben megkapta a

kôfaragó szakma kitüntetését, s tagja

volt az Országos Kôfaragó Szakosztály elnökségének.

Csinger Péter mestersége mellett a

közélet kiválósága volt. Az önkormányzatok

megalakulásától, 1990–2006 között

képviselte Szombathely Megyei Jogú

Város Közgyûlésében a déli városrészen

található, egykor önálló településeket

(Szôlôs, Gyöngyöshermán, Szentkirály,

Zarkaháza, Bádonfa, Bogát). Törôdött

választóival, szívvel-lélekkel segítette

a lakókörzetében élôket gondjaik

megoldásában.

Kitartó munkája nyomán ebben a városrészben

pezsgô kulturális életet

szervezett. Nevéhez fûzôdik a Gyöngyöshermán

– Szentkirályi Polgári Kör

létrehozása, a múzsák találkozóhelyének

is nevezett egykori Szily-kúria

felújítása, valamint a Szedreskert, a városrész

szabadidôközpontjának kialakítása,

a szabadtéri színpad felépítése.

Rendszeresen bemutatkozási lehetôséget

kínált a vasi képzômûvészek számára,

kiállítások létrehozásával a közösségi

házban kialakított STEPHANUS REX

Galériában.

Komolyzenei rendezvénysorozatok, koncertek

megszervezésével sok felejthetetlen

estét, zenei élményt nyújtott az érdeklôdôknek.

Irodalmi esteket és könyvbemutatókat

rendezett országos és megyei

hírû alkotókkal.

Mecénási tevékenysége széles körben ismert,

hiszen több évtizedes munkásságának

konkrét nyomai megtalálhatók városunkban

és a megyében egyaránt. Nagylelkû

adományaival, kulturális alapítványok

létrehozásában is részt vett. Segítette,

anyagilag támogatta a festôket,

zenészeket, írókat, költôket.

Több intézménynek adományozott

szobrot – pl. szôlösi templom –, illetve

köztéri szobrot állíttatott a déli városrészen:

Szent István és Gizella szobrát.

Három évtizede tagja a Szombathelyi

Szépítô Egyesületnek, melynek nemcsak

szellemi munkájából vette ki a részét,

hanem tevôlegesen is hozzájárult,

ezáltal számtalan emlékmû jött létre és

újult meg.

Alapító tagja és elsô elnöke volt

1999–2005 között a Gyöngyöshermáni

Szentkirályi Polgárôrségnek.

2007-ben több évtizedes közéleti munkásságának

elismeréseként megkapta

a Közszolgálatért Érdemrend ezüst fokozatát.

Csinger Péter élete során fontosnak tartotta

az emberi tisztességet, megbízhatóságot,

s ezt személyes példájával is igazolta.

Kedves, szókimondó egyéniségét, töretlen

munkakedvét emlékünkben örökre

megôrizzük.

Csinger Pétert Szombathely Megyei Jogú

Város Önkormányzata saját halottjának

tekinti, temetésérôl késôbb történik intézkedés.

Szombathely Megyei Jogú

Város Önkormányzata

FOTÓ: Mészáros Zsolt

4

Trianonra emlékezve

A trianoni békediktátum megkötésének

88. évfordulója alkalmából tartott

megemlékezést az Éhen Gyula

Kör múlt szerdán a Kálvária téren lévô

I. világháborús Honvéd-szobornál.

Kozma Gábor (képünkön), az Éhen

Gyula Kör elnöke beszédében rámutatott:

ezen a napon, az akkoriban

országhatáron kívül rekedt honfitársaink

elôtt hajtunk fejet, akik kénytelenek

voltak új életet kezdeni egy

nem mindig barátságos közegben.

Az ország addigi területének 65 százalékát

csatolták el. Napjainkban

nincs realitása a régi határok visszaállításán

gondolkodni, ugyanakkor az

Európai Uniónak köszönhetôen a

magyar kisebbségek jóval nagyobb

autonómiát kaphatnak, mondta az

elnök.

A feketemunka ellen

A feketegazdaság visszaszorítása érdekében

írt alá tizenkét államigazgatási

szerv együttmûködési megállapodást

a Nyugat-dunántúli Regionális

Államigazgatási Kollégium múlt

keddi ülésén. Tizenkét helyi szervezet

köztük a munkaügyi és munkavédelmi

felügyelet, a Vám és Pénzügyôrség,

az ÁNTSZ, az APEH és a

fogyasztóvédelmi hatóság kötelezte

el magát a közös munka mellett. Néhány

héten belül megkezdôdik a

strandok és a szezonálisan nyitva tartó

vendéglátóhelyek ellenôrzése.

A hatóságok ezúttal is közösen vizsgálódnak.

Víz lepte el a várost

Özönvízszerû esô zúdult Szombathelyre

kedden. A városban több helyen

voltak áramkimaradások, akadozott

az internet- és a kábeltévészolgáltatás.

A szombathelyi tûzoltóság

összesen tizenhat bejelentést kapott:

a legtöbb gondot a csatornarendszerbôl

az alacsonyabb pontokon

visszaáramló csatornalé okozta,

emellett egy fa is kidôlt az Ifjúság utcában.

A Zanati úti aluljáróban egy

személygépkocsit kellett kivontatniuk

a vízbôl.


2008. JÚNIUS 7.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

Szobrok a téren

Magyar és osztrák szobrászmûvészek

alkotásaiból nyílt kiállítás a Fô téren

kedden este. Ipkovich György polgármester

megnyitóbeszédében elmondta:

a kiállítás célja, hogy a mûalkotások

kilépjenek a kiállítótermek

hûvösébôl az emberek közé. A kilenc

szobrász fôtéren kiállított munkáival

párhuzamosan a mûvészek kisplasztikáiból

a Szombathelyi Képtárban is

megtekinthetô egy összeállítás.

Cukrászok vizsgáztak

Az Élelmiszeripari és Földmérési

Szakképzô Iskola sütô–cukrász technikusai

adtak számot gyakorlati tudásukról

múlt héten. A harmincegy

vizsgázók mindegyike egy tortát és

egy darabos süteményt elkészítésével

bizonyíthatta szakmai tudását.

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quirinus szenvedéstörténete

„Azon a helyen, ahol testét a víz partra

vetette, imádkozóhelyet létesítettek”,

áll azon az emléktáblán, amelyet

2003. június 4-én Ágh Péter és Marton

Zsolt önkormányzati képviselôk kezdeményezésére

az Óperint utcai

Perint-híd mellett avattak fel Szent

Kvirin (latinul Quirinus) mártír püspök

halálának 1700. évfordulója alkalmából.

Azóta a város minden évben

megemlékezik a horvátországi Sisak

(Siscia) szentté avatott püspökérôl,

bár a korábbi években mintha Szent

Márton szülôvárosában Quirinusra kevesebb

figyelem irányult volna. Ennek

nyilván oka volt az is, hogy a mai napig

sem sikerült megtalálni a Scarbantiai-

(Soproni) kapu mellett eltemetett

sírját, s meglehetôsen a homályba vész

az is, vajon hol lehetett a már említett

imádkozóhely. Ezzel szemben a római

történetíróknak köszönhetôen pontos

leírás készült a püspök koncepciós perérôl

és meggyilkolásáról. Quirinus

szenvedéstörténetét az ismeretlen

szerzôjû Passio-Quirinibôl ismerjük.

Quirinus a dél-pannóniai Siscia püspöke

volt, amikor Kr. u. 303-ban a

Diocletianus-féle keresztényüldözések

következtében menekülni kényszerült.

A felkutatására kiküldött római

katonák elfogták, és a helytartó elé

vitték, aki megpróbálta az agg püspököt

rábírni arra, hogy a császárnak és a

római isteneknek áldozzon. Miután

Quirinus minden rábeszélés, fenyegetés

ellenére is kitartott keresztény hite

mellett, Maximus Praeses helytartó

Pannónia Prima helytartójához,

Amantiushoz Savariába vitette. Más

vélemények szerint Quirinust elrettentô

példaként végighurcolták Pannóniának

azon a részein, ahol jelentôs

ókeresztény közösségek éltek.

Közben többször is megpróbálták rávenni

tanai visszavonására, de hajthatatlan

maradt. A már említett

Passio szerint végül Savaria színházába

vitték. (A római színház a Kálváriától

északra helyezkedett el, a

domboldal kiképzése a mai napig

árulkodik a teátrum helyérôl.) A koncepciós

per anyaga Sulpicius Severus

történetíró jóvoltából az úgynevezett

mártírakták között teljes egészében

fennmaradt, ebbôl ismerjük a

per és a mártírhalál pontos idôpontját

is (Kr. u. 303. június 4.).

A római színházból Quirinust a mai

Óperint utcai Perint-hídhoz vitték, majd

Amantius parancsára nyakára kézi malomkövet

kötöttek, és a Sibarisba

(Perint) vetették. A már említett passio

elbeszélése szerint, amikor Quirinust a

folyóba lökték „még nagyon sokáig lebegett

a víz színén és a körülállókkal beszélgetett”.

Mások szerint utolsó szavaival

imádságot mormogott: „Atyám, bocsásd

meg nékik…”, majd elnyelte a széles

és mély víz. A püspök holttestét az éjszaka

leple alatt néhány száz méterrel

lejjebb emelték ki a keresztények, és a

már említett Scarbantiai-kapuhoz közeli

bazilikában temették el, de végsô nyugalmát

csak 130 évvel késôbb Rómában

találta meg. Quirinust a mai napig a

„hithûség, az állhatatosság, a Krisztusszeretet,

az aszketizmus hôseként ünneplik”,

amely nagyban hozzájárult a

szent kultuszának megerôsödéséhez.

(A források felkutatásában

a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár

munkatársa segített)

SaFó

FIX ÁR:

620 Ft

750 Ft

A körgyûrûn belül az elsô címig

06 80 620 620 • 312-222

Nálunk a nap 5.00-kor indul!

5


FOTÓ: Czika László

Szombathely, a parkok városa

SOKAT KÖLT A VÁROS A ZÖLDTERÜLETEK GONDOZÁSÁRA

Nincs is annál jobb, mint egy fa árnyékát élvezve olvasgatni a Csónakázótó

partján, vagy a Fô téri szökôkútnál megpihenni a virágok színkavalkádja mellett.

Persze akadnak hatalmas, fûvel borított rendezetlen területek is a város

szélén, de parkjaink többsége szép, gondozott. Joggal lehetnek büszkék az itt

lakók Szombathelyre: Magyarország egyik legvirágosabb városa az otthonuk.

és Területfejlesztési Minisztérium különdíját

érdemelte ki. Szombathely

idén is nevezett a versenyre, és ha

nyer, akár az országot is képviselheti

majd az európai virágos városok és

falvak versenyén.

– A zöldfelületek fenntartása és gondozása

csaknem kétszáz különbözô

munkát foglal magába. Ezek közül

Múlt heti játékunk helyes megfejtése Tihany-kút. A Savaria moziba szóló belépôjegyeket

Czenki Barbara nyerte, a Malom Sörözô 2.500 forintos utalványát pedig

Janzsó Éva, akik a nyereményeiket a szerkesztôségünkben vehetik át. E heti kérdésünk:

Hogy hívták korábban a Szent István parkot? A megfejtéseket a szerkesztôség

címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet), vagy az

ujsagiro@savariaforum.hu e-mail címre várjuk június 12-éig. (A sörözô utalványát,

kérjük, két héten belül használják fel!)

Játék

FOTÓ: Mészáros Zsolt

Ellentmondásos kép: Gondozott virágágyás, térdig érô gaz

Az, hogy a vasi megyeszékhely zöldben

és színes virágokban pompázzon,

nincs ingyen a városnak. Évente

több száz ember munkálkodik napi

rendszerességgel annak érdekében,

hogy az itt lakók kellemes környezetben

éljék mindennapjaikat.

Szombathely 2008-ban 224 millió forintot

költ parkfenntartásra, tudtuk

meg Németh Kálmán városüzemeltetésért

felelôs alpolgármestertôl, aki

elárulta, hogy bár érkeznek panaszok,

az utóbbi idôben azért a dicséretek

kerültek túlsúlyba. A város

zöldterületeinek gondozását évek

óta két cég végzi: a Bokor Park Kft. és

a Prenor Kft. Szombathely Magyarország

parkokban egyik leggazdagabb

városa. Ezt bizonyítja az is, hogy a tavalyi

Virágos Magyarországért elnevezésû

megmérettetésen kiválóan

szerepelt a város: az Önkormányzati

amit a lakosság leginkább tapasztal, az

a fák, fasorok metszése, nyesése, a fûnyírás,

a sétányok gondozása, a játszó-

INGATLANKÖZVETÍTÔ

Szombathely, Mártírok tere

üzletsor (Menza mellett)

MOBIL: 30/9370-429

www.pressinvest.hu

(R-0462/92/99)

GRAND TOURS 10 ÉVE SZOMBATHELYEN!

JUBILEUMI HÉT HORVÁTORSZÁGBAN!

KRK-SZIGET/ OMISALJ – 2008. 07. 26–08. 02.

hotel**, félpanzió, üdülôhelyi díj, egyéni utazással 49.900 Ft/fô

GRAND TOURS Utazási Iroda

ELKÖLTÖZTÜNK!

9700 Szombathely, Király u. 35.

Tel.: 343-413,510-480

6


2008. JÚNIUS 7.

U T Á N A J Á R T U N K

terek környezetének karbantartása, virágágyások

gondozása, gyomlálása.

A várost szépítô munkálatokat szakképzett

munkások végzik – magyarázta

az alpolgármester.

– Igyekszünk egyre igényesebben dolgozni,

új technológiákat alkalmazni. Például

a Fô tér felújítása során csupán azokat

a fákat vágtuk ki, melyeket feltétlenül

szükséges volt. Több 30-60 éves fát

át lehetett ültetni, de ehhez olyan gépeket

kellett szereznünk, melyeket elsôként

használtak Magyarországon. Úgy

vélem, hogy a parkfenntartás kiemelt

színvonalú a városban még akkor is, ha

akadnak olyan területek, amelyek elhanyagolt

gondozása szemet szúr a polgároknak

– mondta Németh Kálmán, aki

korábban Szombathely zöldterületeinek

gondozását végzô egyik cég (Prenor

Kft.) igazgatója volt.

Ha pedig a panaszoknál tartunk: a májusi

közgyûlésen több képviselô is felvetette

a problémát, hogy a város déli

részén, a bejövô utak mellett hatalmas

a fû, és ez egyrészt akadályozza a közlekedést,

másrészt nem vet jó fényt a

városra. Erre válaszul Tubolyné Balázs

Nóra, a város fôkertésze a grémium

elôtt elmondta: a munkát végzô cégekkel

kötött megállapodás több részbôl

áll. Vannak bizonyos területek,

ahol azt határozták meg, hogy milyen

magasra nôhet a fû, de a város egyes

részein a kaszálás gyakoriságát rögzítették.

Elmondta, hogy betartják a szabályokat,

de a városlakók ígéretet kaptak

arra, hogy a jövôben jobban odafigyelnek

majd a fûnyírás minôségére és

gyakoriságára ezeken a területeken.

A vasi megyeszékhely nagyon szerencsés

helyzetben van, hiszen a városban

több történelmi park található: ilyen a

Brenner park, a Gayer park, a Szent István

park (régen Jókai park) és a Pelikán

park. Igazi ôsparkok ezek, amelyek

már 80-100 éve frissítik a város levegôjét,

és pótolhatatlan méretû és

korú fáknak adnak otthont. Gondoljunk

csak a Pelikán park hatalmas, tekintélyt

parancsoló platánjaira.

Sipôtz István, a Bokor Park Kft. parkfenntartási

részlegvezetôje szerint

Szombathely parkjainak szépsége a város

sokéves kertészeti hagyományainak

is köszönhetô.

– Hogy hova, milyen és mennyi virágot

ültetünk, azt a város írja elô, és ez sajnos

általában pénz kérdése, hiszen az

ültetendô virág nagyon drága, ráadásul

rengeteg munkával jár a gondozása:

a kapálás, az öntözés, a tápanyagutánpótlás

– részletezte a szakértô, aki

az összes teendô közül kiemelte a

gyakran kifogásolt fûnyírást, mint legfontosabb,

s gyakran „legnehezebb”

feladatot. Az utóbbi évtizedben sokkal

korábban, már áprilisban nekiláttak a

munkának, bár így is alig tudják utolérni

magukat.

A szombathelyi parkok, játszóterek

szépségéért azonban nem csak a szakemberek

tehetnek. Szomorú, hogy

egyre több a szemét a városban, hiába

szedik azt folyamatosan a munkások,

emellett mind gyakoribbak a rongálások

is. Egy lerúgott pad pótlása akár

60-80 ezer forintba is belekerülhet. Pedig

ha odafigyelünk a környezetünkre,

nem dobáljuk el a szemetet, vigyázunk

a közterületen lévô padok és szemétgyûjtôk

épségére, akkor már mi is tettünk

valamit azért, hogy a város,

amelyben élünk, még kellemesebb

hely legyen.

Tóth T.

CSIRKEMELL

RIZOTTÓ SONKÁVAL

ÉS BROKKOLIVAL

Hozzávalók 4 személyre:

1 kg rizottó rizs, 15 dkg zeller

reszelve, 15 dkg vöröshagyma

finomra vágva, olívaolaj, alaplé,

vaj, 40 dkg csirkemell, 15 dkg

sonka, 15 dkg brokkoli, 2 gerezd

zúzott fokhagyma, 1 dl fehérbor

A vöröshagymát és a zellert olívaolajon

megpirítjuk, hozzáadjuk a

rizst, azt is megpirítjuk, majd annyi

alaplével engedjük fel, hogy ellepje.

Addig ismételjük, míg a rizs

meg nem fô. Miután elkészült, egy

evôkanál vajjal és reszelt parmezán

sajttal dúsítjuk. Fedôvel lefedve

melegen tartjuk. Serpenyôben olajat

hevítünk, hozzáadjuk a kockára

vágott csirkemellet és a kockára

vágott sonkát, sózzuk, borsozzuk,

zúzott fokhagymával ízesítjük, és

felöntjük fehérborral. Végül beletesszük

a forrázott brokkolit, hozzákeverjük

a rizst, majd reszelt parmezánnal

tálaljuk.

Gellérfi Tamás – séf

P

R

O

G

R

A

M

O

K

Június 7. szombat

Japán gasztroest

Videodisco

Június 13. péntek

Palace electro- party

www.palacecafe.hu

Tel.: 94/501-401 • Szhely., Semmelweis u. 2.

www.cekkerbolt.hu

Bevásárolunk

Ön helyett!

7


C I V I L

ÚJ IDÔPONT

A LAKOSSÁGI FÓRUM – melyet

a Mátyás király utca – Sorok utca

– Felsôôr út – Bürü utca által

határolt terület közlekedési

rendjének megváltoztatásáról,

és az elôzetesen elvégzett forgalomtechnikai

felülvizsgálat

eredményérôl Németh Kálmán

alpolgármester tart – idôpontja

megváltozott. Az új idôpont:

június 16. (hétfô) 18.00 óra, Városháza

I. emeleti nagyterem

(Szombathely, Kossuth L. u.

1–3.).

EMLÉKEZÉS A MÁRTÍROKRA

Szombathely önkormányzata Nagy Imre egykori miniszterelnök és mártírtársai halálának

50. évfordulója alkalmából június 15-én (vasárnap) 20.00 órai kezdettel, az 56-

osok terén megemlékezést tart. Az ünnepi mûsorban közremûködnek a polgármesteri

hivatal versmondói, majd a megemlékezôk elhelyezik az emlékezés virágait, és

gyertyát gyújtanak. FORGALOMKORLÁTOZÁS: Június 15-én a megemlékezés zavartalan

lebonyolítása érdekében az alábbi idôpontban és helyen forgalomkorlátozás

lesz. 19.50–kb. 20.20-ig Nemzetôrök Emléktáblája (56-osok tere): Széll K. u. – Wesselényi

M. u., Vörösmarty M. u. – Szelestey L. u., Kisfaludy S. u. – Vörösmarty M. u.

keresztezôdései. A rendôrség ezen idô alatt mindennemû gépjármûforgalmat elterel.

A fenti helyszíneken az ünnepségek befejezését követôen áll vissza az eredeti

forgalmi rend. Változások a buszközlekedésben 19.50–20.20 óra között: valamennyi

vasútállomást érintô járatnál az 56-osok tere elnevezésû megállóhelyek kimaradnak.

Az ünnepség befejezése után áll vissza az eredeti forgalmi rend. A rendezôk a lakosság

és az utazóközönség türelmét és megértését kérik.

A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K

SZÜLETÉS: Szilvágyi Zoltán és Orosz Krisztina fia: Levente, Kemény Csaba Lajos

és Pintér Éva fia: Dávid, Závecz Sándor és Tóth Judit leánya: Dóra, Takács Gyula

és Szabó Krisztina fia: Benedek Sándor, Kanics Mihály és Sömenek Szilvia leánya:

Boglárka, Szijártó Gábor és Gaál Viktória fia: Levente, Sali István és Hajgató

Andrea fia: Dávid, Szabó Attila és Baumgartner Terézia Beatrix leánya: Noémi

Zsóka, Máté Ferenc Tibor és Joó Ágnes leánya: Hanna, Patyi Gábor és Stummer

Renáta fia: Ágoston, leánya: Regina (ikrek), Németh László és Ágfalvi Bernadett

Judit leánya: Liliána, Vörös Andor és Horváth Enikô Magdolna fia: Ármin, Borsits

András Ferenc és Kiss Adrienn fia: Domonkos András, Kovács Zoltán József és

Valacsayová Kinga leánya: Kyra Kinga, Kovács Szabolcs Ferenc és Varga Tímea

Edina fia: Levente József.

HÁZASSÁG: Dr. Bierer Gábor és Dr. Fehér Zsuzsanna, Nógrádi László és Király

Kornélia, Szabó Péter és Schweiger Anita, Horváth Péter és Németh Bernadett,

Hegedüs Ramón és Nagy-Tóth Adél, Kiss Balázs Szabolcs és Benke Viktória, Simon

Zoltán János és Kapolcsi Mária, Szakály Tamás és Tölgyesi Erika, Balogh

László és Kiss Hajnalka, Varga Péter és Kapui Nikoletta, Halász András és Király

Zsanett Zsuzsanna, Kovács Gábor István és Szabó Eszter, Koós Krisztián és Köntés

Vera, Tasnádi Zoltán és Major Marietta, Simon Roland és Lôrincz Anikó.

HALÁLESET: Németh Ferencné sz. Gyöngyösi Teréz, Mesics Imréné sz. Strini Ildikó,

Lajtavári Lászlóné sz. Benke Anna, Kiss Jenôné sz. Katona Erzsébet, Szele

Imréné sz. Neválovits Irma, Horváth István, Gärtner Elemér Ferenc, Somogyi Rezsô,

Nagy Zoltánné sz. Menyhárt Ilona, Pándics Gyula, Asbóth Lászlóné sz. Biró

Erzsébet, Halász István, Vida Jánosné sz. Gárdonyi Mária, Gergócs Gyuláné sz. Biczó

Elvira, Tóth József, Stampf Attila László, Lipi János, Géczi Tiborné sz. Vörös

Erzsébet, Macoun József Ottokár, Nemes Ferenc, Bán Attila Sándor, Kovács Alajos,

Horváth Józsefné sz. Csihar Magdolna.

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap 20.00-tól

másnap 8.00-ig tart. Az ügyelet

június 7-tôl június 14-ig.

7., Szo – Szentlélek, Fô tér 9., 312-

466, 18h-18h • 8., V – Szentlélek,

Fô tér 9., 312-466, 18h-18h • 9., H

– Szentlélek, Fô tér 9., 312-466,

18h-18h • 10., K – Szentlélek, Fô

tér 9., 312-466, 18h-18h • 11., Sze

– Szentlélek, Fô tér 9., 312-466,

18h-18h • 12., Cs – Szentlélek, Fô

tér 9., 312-466, 18h-18h • 13., P –

Isis, Rákóczi F. u. 1., 322-123, 18h-

18h • 14., Szo – Isis, Rákóczi F. u.

1., 322-123, 18h-18h

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

K Ö N Y V A J Á N L Ó

TOLVALY FERENC:

TIBETBEN A LÉLEK

KELET KIADÓ, 2006. 208 PERC

HANGOSKÖNYV GALKÓ BALÁZS

ELÔADÁSÁBAN

Két, a világ különbözô kultúráiból érkezô, sebzett lelkû ember találkozik a

mindkettôjük számára titokzatos Tibetben. Veszélyekkel teli zarándokútjukon

egy fiatal buddhista szerzetes kíséri a férfit és a nôt, miközben beavatja ôket Tibet

vallási, kulturális és társadalmi titkaiba. Az olvasó szinte útitársként tanúja

lehet, hogy a regény fôszereplôi hogyan merülnek el a misztikus világ varázslatában,

és végül hogyan találnak vissza önmagukhoz.

Tolvaly Ferenc az egyik legfontosabb keresztény zarándokút, a spanyolországi

Santiago de Compostelába vezetô El Camino bejárása után most egy másik vallás,

a buddhizmus szakrális útján gyalogolt végig. Célja csakúgy, mint elôzô alkalommal,

hogy a gyönyörû helyszínekre kalauzoló, különleges embereket és életmódokat

felvillantó vándorlás mellett megmutassa a térben megtett út hatására a lélekben

lezajlódó, belsô utazást is. A szerzô öt hetet töltött Tibetben; az utazás során

szerzett élményei adták a regény alapját, NONSTOP melyet most ÁLLATKÓRHÁZ

hangoskönyv, azaz

felolvasás formájában is élvezhetnek az érdeklôdôk. Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B

Sisak Edit – Berzsenyi Dániel Könyvtár, Zenemû- és videotár

Telefon: 94/310-034

8


2008. JÚNIUS 7.

C I V I L

FOGADÓÓRÁK

Dr. Hankó Faragó Miklós országgyûlési képviselô június 13-án

(pénteken) 8.00–10.00 óráig a Városháza földszinti helyiségében

fogadóórát tart.

JÁTÉKFESZTIVÁL – INGYENES BUSZJÁRATTAL

Immár harmadik alkalommal rendezik meg a szombathelyi játékfesztivált

és kiállítást. A sportligetben (Dolgozók útja) június 11–14-e között

rendezendô programsorozatra ingyenes buszjárat indul június 11-én és

12-én: Indulás – Vasútállomás, Ady tér: 9.00, 9.30, 13.30 Visszaút – Sportliget:

11.30 és 15.15. A pontos program a következô. Színpadi programok:

június 11. (szerda) 9.30: Megnyitó, 10.00: Fakutya Együttes – gyermekmûsor

és táncház Babraszínház: Csicseri történet 17.00:

Babraszínház: Pulchinella – aki másnak vermet ás, 18.00: Fakutya Együttes

– koncert és táncház. Június 12. (csütörtök) 10.00: Vaskakas Bábszínház:

Brémai muzsikusok, 15.00: Szivárvány AMI évzáró mûsora: Kele,

kele fûzfa…, 16.00: Vaskakas Bábszínház: Kakasviadal, 17.30: Kereplô

Színház: A Nap, a Hold, a Csillag megszabadítása, június 13. (péntek)

10.00: Róka Szabolcs: Szent György és a sárkány, 16.00: Mesebolt Bábszínház:

Meseláda, 17.00: Majoros Ági Bábszínháza: Százszorszép

Bóbiska, 18.00: Gyöngyhalász koncert. Június 14. (szombat) 10.00: Holló

Együttes: Micimackó és barátai, 15.00: BÁBAKALÁCS Bábszínház:

Jambóza Bábcirkusz, 16.00: Holló Együttes: Vásárfia, 17.00: Márkus Színház:

A Jánosvitéz, 18.00: Bran Zenekar ír koncertje. Egész napos játszóprogramok:

pontgyûjtô asztali játékok – trambulin – mászófal – mobil

kötélpálya – Kölyökpark játszó – óriás társasjáték – Extrém sportok – játékos

tudomány, elmés játékok, interaktív játékok – szabadtéri játszóeszközök.

A rendezvény minden programja ingyenes!

BLOOMSDAY SZOMBATHELYEN

Ismét megrendezik Szombathelyen a Bloomsdayt. A részletes program a

következô: JÚNIUS 14. SZOMBAT 17.00: Szombathelyi Képtár ELMÚLT 10

ÉV - a Dáblin alkotóinak kiállítása,közremûködik: az FM Zéro, 19.00: Savaria

Zöld Szigete (Savaria Filmszínház mellett), 19.30: Ágoston Béla és a

Mezôn Túró Rév Szarvas, 21.00: Ferenczy György és a Rackajam,

22.00–24.00: A James Joyce által létrehozott dublini VOLTA Filmszínház

reinkarnációja. JÚNIUS 15. VASÁRNAP 19.00: Irokéz Galéria St.Auby Tamás,

Najmányi László, Major János és a Szájjal és Aggyal Festôk Világszövetsége

kiállítása, 20.00: Savaria Zöld Szigete (Savaria Filmszínház mellett)

A James Joyce által létrehozott dublini VOLTA Filmszínház reinkarnációja.

JÚNIUS 16. HÉTFÔ: Helyszín: Fô tér 40–41. a Bloom-ház elôtt és annak emeletén

11.00: Virágözön és VOLER MOUCHE – akció, „a Bloom-ház – a

VIRÁGÖRÖKSÉG része!” Avatóbeszédet mond: dr. Ipkovich György polgármester

és H. E. Martin Greene az Ír Köztársaság nagykövete. A Bloom

Misztérium – Toldy Csilla filmje 17’ (2007) Készült a Duna Mûhely és Virág

Productions együttmûködésében. Nyitott kapu – vendégségben Virág Lipótnál

– zenél: a Tapolczai Bluegrass Band, 15.00: „Joyce nyomában

Triesztben” - Umberto Vittori fotókiállítása, 16.00: „Szombathelytelenségek”

– Jónás Tamás szövegkollázsai a szerzô elôadásában, 17.00: Útvonal

pecsételés az Irokéz Galériába – a Képtárba – majd vissza. Itt fû terem! – a

füvet nyírja és öntözi Zöld Márton úr, az Ír Köztársaság nagykövete valamint

Németh Kálmán Szombathely város alpolgármestere,18.00: Terítéken:

a Joyce-fordítás, Vendégek: Kappanyos András, Szolláth Dávid, 20.00:

AMA – Grencsó István neobeat zenekara, 21.30: Hálószoba Mozi Pat

Murphy: Nora (2000), A joyce-i érzékiség forrása: Nora Barnacle – a test

„megtestesülése”. További részletek: www.bloomsday.hu.

79. ÜNNEPI

KÖNYVHÉT

Június 7. szombat 10.00–12.00

óra a Líra Könyváruház Könyvtéri

pavilonjánál. Dedikál

Devecsery László 14.00–17.00

óra a Bibliaiskolák Közössége

Könyvtéri pavilonjánál. Dedikál

és könyveket ajánl Dr. Reisinger

János irodalomtörténész: Józan,

okos mérték – Arany János

füveskönyve. Török Endre: Átragyogás.

Június 9. hétfô –

11.00–15.00 óra a Bibliaiskolák

Közössége Könyvtéri pavilonjánál.

Dedikál és könyveket ajánl

Dr. Reisinger János irodalomtörténész:

Józan, okos mérték –

Arany János füveskönyve. Török

Endre: Átragyogás. A Líra

Könyváruház Könyvtéri pavilonjánál

dedikál. 10.00–11.00 Békés

Márton 14.00–15.00 Stekovics

Baráth Irén 15.00–16.00

Pogátsa Zoltán 16.00–18.00 Szabó

T. Anna és Dragomán György

17.00 óra Szombathelyi Siker

Könyvtár Alapítvány. Könyvbemutó:

Lôrincz Zoltán Jézus példázatai

a magyar festészetben

18.00 óra Agora-Savaria Filmszínház.

Nosztalgia és bezártság

– Filmek a Kádár-korszakról:

Papp Gábor Zsigmond Balaton

retró címû dokumentumfilmje.

Beszélgetés Murai András ISES

füzetek sorozatban megjelent

tanulmányáról. Meghívott vendégek:

Katona Attila (történész),

Török Gábor (fôiskolai

docens), Vágvölgyi András

(mozgókép-pedagógus) 18.00

óra Faludi Ferenc Könyvtár. Dedikál

és könyveket ajánl Dr.

Reisinger János irodalomtörténész:

Józan, okos mérték –

Arany János füveskönyve. Török

Endre: Átragyogás Június 10.

kedd Író-olvasó találkozó Lackfi

János költôvel. 10.00 óra Berzsenyi

Dániel Könyvtár 14.00

óra Oladi Általános Mûvelôdési

Központ Mûvelôdési Háza és

Könyvtára 17.00 óra Szombathelyi

Siker Könyvtár Alapítvány.

Író-olvasó találkozó Szabó T.

Annával és Dragomán Györgygyel.

A beszélgetést vezeti Fûzfa

Balázs 18.00 óra Berzsenyi

Dániel Könyvtár Szerzôi est a

József Attila-díjjal kitüntetett

Alexa Károllyal. Beszélgetôtárs

Dr. Bokányi Péter irodalom-történész

9


KÉMÉNY és

TETÔDOKTOR Bt.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

• Kémény-béléscsövezés

• Szerelt

kéménykészítés

• Termoforkémény-kiváltás

egyedi kéményekre

A szombathelyi

Shell töltôállomásra

kútkezelôket

és shop eladókat

felveszünk.

Jelentkezés rövid életrajzzal

bármelyik állomásunkon.

Kereskedelmi végzettség

elônyt jelent!

SZOMBATHELY, HOLLÁN E. U. 21.

(Gödör Étteremmel szemben) Tel.: 316-387

FÜGGÖNYÖK, SÖTÉTÍTÔ FÜGGÖNYÖK

KARNISOK • SZALAGFÜGGÖNYÖK

FÜGGÖNYMOSÁS – ABLAKTISZTÍTÁS

Készletbôl dolgozunk, rövid határidôvel!

Várjuk kedves vásárlóinkat

a Haladás-pályán megrendezendô VÁSÁRON

április 24–25–26-án Klára és Béla

A Zsírégetô fellendíti az anyagcserét és elôsegíti a szénhidrátok

és a zsírok égetését. Testsúlycsökkentô diétába illesztve

javítja a hatékonyságot, felgyorsítja a kívánt folyamatokat,

segíti az eredményességet.

A fogyást az egészséghez nélkülözhetetlen zsiradékok

egyensúlyának biztosításával segíti elô.

Ára: 5.495 Ft (21 csomag/doboz)

Szombathely, Király u.12. • Tel.: 788-748, 06/70 269-3132

Nyitva: H –P. 9.00-18.00, Szo.: 9.000- 13.00

www.drlenkei.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A SAVARIA TISZK Térségi Integrált Szakképzô Központ

Kiemelkedôen Közhasznú Társaság

(cégjegyzék száma: 18-14-000054) • (9700 Szombathely, Selyemrét u. 2)

ügyvezetôi feladatainak ellátására.

A tisztség a 2006. évi IV. törvény (Gt.) alapján határozott idôre szól, határozott ideje 3-5 év. A vezetôi munkakört megbízási/munkajogviszonyban

2008. szeptember 1 napjától kell betölteni.

A társaság tevékenységét kiemelkedôen közhasznú szervezetként végzi, tekintettel arra, hogy olyan közfeladatot lát el, amelyrôl

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a szakképzésrôl szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján a tulajdonos

önkormányzatoknak kell gondoskodniuk.

A társaság ellátja a Kszt. 26. § c.) pont 4. bekezdése szerinti nevelés, oktatás, képességfejlesztés, továbbá ismeretterjesztés tevékenységeit.

Fô tevékenysége: Szakmai középfokú oktatás

A vezetô tisztségviselô felett a munkáltatói jogokat a taggyûlés gyakorolja.

Az ügyvezetô: A társaság tevékenységét a jogszabályok és a taggyûlés döntése, határozatai alapján irányítja és szervezi.

Feladatai:

A Gt-ben, valamint a társasági szerzôdésben és a szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak végrehajtása. Ilyenek

különösen:

• a társaság gazdálkodásának irányítása, könyvvitelének megszervezése;

• az éves üzleti terv elkészítése

• az éves mérlegbeszámoló elkészítése

• beszámoló készítése a gazdálkodásról;

• a munkáltató jogkör gyakorlása

• a felügyelô bizottság, a könyvvizsgáló és a tulajdonosok kérésére a társaság könyveibe, irataiba a betekintés biztosítása és a

társaság ügyeirôl felvilágosítás adása;

A munkakör betöltésének feltételei:

• felsôfokú iskolai végzettség

• legalább 3 év vezetôi gyakorlat

• széleskörû szakmai kapcsolatrendszer, vezetôi és kommunikációs készség

• számítógépes felhasználói ismeretek, jártasság az internet-kommunikációban

• büntetlen elôélet

• szakképzésben, illetve felnôttképzésben szerzett gyakorlat

A pályázat bírálata során az angol vagy német nyelv ismerete elônyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó:

• fontosabb személyi adatait

• a pályázó jelenlegi munkájáról szóló tájékoztatást (tevékenységének rövid ismertetését, munkahely, beosztás megjelölésével)

• részletes szakmai önéletrajzát

• diplomáinak hiteles másolatát

• minimális bér- és jövedelemigényét

• nyilatkozatát a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi kérdésekben

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát

A pályázat benyújtásának helye:

Polgármesteri Hivatal, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3., aljegyzôi titkárság, I. emelet 113. szoba.

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. június 13-a 12 óra. A pályázatot 2 (kettô) példányban, a borítékon „SAVARIA TISZK

Kht. ügyvezetôi pályázat” megjelöléssel kell benyújtani. A vezetô kinevezésérôl a társaság taggyûlése dönt.

A pályázók részére – a nyertes kivételével – a pályázati dokumentációt postai úton visszaküldjük.

A pályázattal kapcsolatos minden adatot bizalmasan kezelünk.


2008. JÚNIUS 7.

P R O G R A M A J Á N L Ó

JÚNIUS 7–14.

június 7., 19.30

Szimfónia kávézó teraszán (zeneiskola

elôtt) Blues Jam-koncert

Vendég: Zsoldos Báró Zoltán

június 8., 10.00–12.00

Agora–Mûvelôdési és Sportház

Az Energy-Dabaston Dance Team évzáró

gálamûsora

június 8., 10.00-12.00

MMIK – LEGO BÁR

június 8.

Szent Kvirin-templom – Szent Kvirinünnep

10.00 Ünnepi szentmise a Szent

Kvirin-templomban 15.00 Megemlékezés

és koszorúzás az Óperint utcai emlékhelyen

16.00 Kerti búcsú a rendház udvarán.

június 9., 17.00

TIT nagyterem (Kôszegi u. 2. II. em.)

Együttélés az unióval, joggal, jogtalanságokkal.

Vendégünk: Dr. Szabó Sándor, a

Szombathelyi Városi Bíróság elnöke. Az

est házigazdája: Dr. Banga Lajos, a Vas

Megyei TIT Egyesület elnöke.

június 9., 17.00

Szombathelyi Siker Könyvtár – Jézus példázatai

a magyar festészetben. Lôrincz

Zoltán könyvbemutatója. A példázatokat

felolvassa: dr. Lazáry Györgyné.

június 9., 15.30

MMIK – Kertbarát Kör – Záró foglalkozás

a Feketefenyves-dûlôben

június 10., 17.00

Szombathelyi Siker Könyvtár

Ünnepi könyvheti beszélgetés. Vendégek:

Dragomán György író és Szabó T. Anna

költô. A beszélgetést vezeti: Fûzfa Balázs

irodalomtörténész.

június 11., 9.30

A Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézmény

(Kôszeg, Kiss János u. 31.) 50

éves jubileumi ünnepsége 9.30 Koszorúzás

Dr. Nagy László sírjánál a kôszegi temetôben

10.30 Köszöntô, gálamûsor

12.00 Jubileumi rendezvénysorozat zárása:

megemlékezés, koszorúzás, díjátadás

(I. ép. elôtti tér).

június 12., 14.00

éVADzáró LOGOzás – az „Aki bújt, aki

nem…” III. Játékfesztivál keretében.

A kispályás focira minimum 5+1 fôs csapatok

jelentkezését várjuk.

június 12., 17.00

MMIK, Médium Galéria

Németh Mihály szobrász kiállítása

június 12., 18.00

Martineum Felnôttképzô Akadémia –

Szerelem és házasság (elôadás) Elôadó: dr.

Pálhegyi Ferenc pszichológus

Június 12–15.

Magyar Ünnep

Kulturális hagyományôrzô rendezvény

Június 12 . csütörtök

Rába-parti Fábry Show – 19.00 Körmend

Színház

Június 13. péntek

Waslavik Gazi, Kárpátia, Ferenczy

RackaJam – Zsoldos Báró Zoltán

Június 14. szombat

Tritonus, Korál, Romantikus Erôszak,

Vesztergám Miklós és zenekara

Június 15. vasárnap

Titánok és az Ayers, Deák Bill Blues Band,

Ismerôs Arcok

június 13., 18.00

Martineum Felnôttképzô Akadémia

A szülô is ember (elôadás) Elôadó: Varga

Péter (háromgyermekes édesapa)

június 13., 16.00

OÁMK – Juniális – Római délután az Oladi

ÁMK és a Nyugat Rádió szervezésében

június 13–18.

Református templom

A református templomban felolvassuk a

teljes Bibliát, napi tizennégy órában (8–22

óra között). Ez nyitott alkalom szeretne

lenni a város számára, hallgatóknak és

résztvevôknek is.

június 14., 19.00

Székesegyház – Püspöki szentmise a Székesegyház

felszentelésének 194. évfordulóján

június 14., 9.00-tól

június 15., 12.00-ig

Martineum Felnôttképzô

Akadémia – Spielhózni, avagy gondolatok

a férfi-nôi kapcsolatról, szerelemrôl, szexualitásról

fiataloknak. A program felelôse,

kapcsolattartó: B. Markovits Eszter, Pados

Katalin – Telefon: 94/514-355. Elôadó: Varga

Péter (háromgyermekes édesapa, a

Zászlónk címû katolikus diáklap fôszerkesztôje,

a Hajszoló országos vezetôje).

június 14., 22.00

OÁMK

Depeche Mode Klub

június 14.

Gyalogtúra 18 km-en a Szent Imre Vándorúton

– Útvonal: Rátót – Szent Imretemplom

– Janzsó tanya – Felsô-Csóka –

Rábafüzes. Találkozás: a szombathelyi vasútállomáson

a 7.13-kor induló szentgotthárdi

vonatnál. Túravezetô: Rábai Péter

június 14., 10.00 és 15.00

LEGOLAND, a meseváros

Építési lehetôség kicsiknek

SAVARIA MOZI

5–11. 14.00-kor és 16.00-kor

Elah völgyében (124’) 12

5–11. 5-én 19.15-kor; 6–8-ig, valamint

10-én és 11-én 18.15-kor

Goya kísértetei (114’) 12

5–11. 5-én és 9-én 21.15-kor; 6–8-ig,

valamint 10-én és 11-én 20.15-kor

Vasember (126’) 12

Fôszerepben Robert Downey Jr.,

5–11. 14.30-kor Kis Vuk (80’)

Magyar animációs film

5–11. 16.00-kor és 17.30-kor

Eszter hagyatéka (90’) 12 Sipos József

filmje Márai Sándor regényébôl.

5–11. 19.00-kor

Míg a Jackpot el nem választ (100’) 12

5–11. 20.45-kor

Streetdance – Step Up 2. (98’) 12

Amerikai zenés film

12–18. 14.15-kor Casting minden

(107’) 12 Tímár Péter zenés vígjátéka

Oláh Ibolya életérôl

12–18. 16.15-kor és 18.15-kor

Katyn (120’) 12

Andrzej Wajda filmdrámája

12–18. 20.15-kor

Superhero Movie (85’) 12

5–11. 14.30-kor Fehér tenyér (97’) 12

Hajdu Szabolcs hatszoros Magyar

Filmszemle-díjas életrajzi filmdrámája

12–18. 16.30-kor és 18.00-kor

Eszter hagyatéka (90’) 12 Magyar

filmdráma Márai Sándor regényébôl

12–18. 19.30-kor és 21.30-kor Indiana

Jones és a kristálykoponya királysága

(124’) 12 Steven Spielberg szinkronizált

kalandfilmje

CINEMA CITY

Sex és New York (mb) (12)

cs és h-sze: 14:30, 17:15, 20:00

p: 13:45, 16:30, 19:15, 22:00

szo: 11:00, 13:45, 16:30, 19:15, 22:00

v: 11:45, 14:30, 17:15, 20:00

Shine a Light (f/subtitled) (12)

amerikai – angol koncertfilm

13:45, p-szo: 22:15 is

Indiana Jones és a Kristálykoponya

Királysága (mb) (12)

13:00, 15:20, 17:40, 20:00

p-szo: 22:20 is, szo-v: 10:40 is

Míg a jackpot el nem választ

(mb) (12)

cs-h: 16:30, 18:30, 20:30

k: 16:30, 20:30, p-szo: 22:30 is

szo-v: 11:30 is

Csak a testeden át (mb) (12)

cs-h: 16:00, 18:00, 20:15

k: 16:00, 18:00

Kis Vuk (mb) (KN)

14:15, szo-v: 10:00 és 12:00 is

11


P R O G R A M A J Á N L Ó

HÚSZÉVES AZ ÉHEN GYULA KÖR

Június 7-én, megalakulásának 20. évfordulóján jubileumi

megemlékezést tart az Éhen Gyula Kör az Savaria

moziban. A rendezvény 9.30-kor kezdôdik kulturális

mûsorral, az ünnepség levezetô elnöke Wiktora

Antal, a vasi TIT igazgatója. Dr. Ipkovich György

polgármester köszöntôje után az ünnepi megemlékezést

Kozma Gábor, az Éhen Gyula Kör elnöke tartja.

Ezt követôen 10.15-kor a Városformálók címû dokumentumfilmet

vetítik le, melyet beszélgetés követ.

Dr. Kalocsai Péter fôiskolai adjunktus: Szombathely

Éhen Gyula korában, Ádám Károly: Egyesületalapítás,

rendszerváltás, Kozma Gábor: Az Éhen Gyula Kör

szerepe a helyi civil társadalomban címmel tart

elôadást 11.45-tôl.

Filmek a Kádár-korszakról

A Kádár-rendszer a magyar közelmúlt egyik legtöbbet vitatott

korszaka, a közvéleményt lényegesen megosztó, eltérô emlékeket

kiváltó idôszaka. Az 1956-tól 1989-ig tartó idôszaknak a filmes ábrázolásában

az elmúlt két és fél évtizedben érdekes változások

FORRÁS: www.port.hu

„Kezdôdjön jövôje a SCHOTT-nál ma“

16 700 dolgozó világszerte *** 41 országban *** speciális üveggyártás ***

korszerû anyagok *** újító ötletek *** a holnap világának

A SCHOTT forma vitrum Kft. lukácsházi gyára a SCHOTT Gyógyszeripari

Csomagolóanyaggyártás (PP-Pharmaceutical Packaging) részeként, elsôdleges

csomagolóanyag beszállítója a gyógyszeriparnak szerte a világon.

Bôvülô piaci tevékenység miatt foglalkoztatna, Kôszeg–Szombathely

vonzáskörzetében élô munkatársakat az alábbi munkakörökben:

MECHANIKUS KARBANTARTÓ

Feltételek:

• mûszaki végzettség (autószerelô, mezôgazdasági gépszerelô,

géplakatos)

• gépjavításban való jártasság

• megbízható munkavégzés

• hegesztôi vizsga elônyt jelent

Feladatok:

• termelôgépek és kiszolgáló berendezések gépészeti részének folyamatos

és biztonságos üzemmenetének biztosítása

• a gyártó berendezések karbantartási utasításának megfelelô

megelôzô karbantartások, javítások elvégzése

• részvétel a berendezések telepítésében

4 mûszakos munkarendben

GYÁRTÁS ELÔKÉSZÍTÔ

Feltételek:

• középfokú mûszaki végzettség

• angol nyelvtudás társalgási szinten

• érdeklôdés szitanyomtatás, nyomdatechnika iránt

• felhasználói szintû számítógépes ismeretek

• nyomdatechnikai ismeretek elônyt jelent

• szakmai betanulás cégen belül

Feladat:

• szitanyomtatás eljárás felügyelete, szakmai irányítása, folyamatos

fejlesztése

• jelölô, feliratozó festékek kezelése, elôkészítése, folyamat optimalizálása

• termékek kozmetikai eljárásainak standardizálása

1 mûszakos munkarendben

Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Ha Ön motívált, szívesen dolgozik csapatban, és szeretne egy dinamikus

kihívásokkal teli környezetben dolgozni, akkor küldje el

önéletrajzát 2008. június 20-ig az alábbi címre:

SCHOTT forma vitrum Kft.

Személyügyi osztály

9724 Lukácsháza, Páskert

viktoria.takacs@schott.com

következtek be, a demitizálástól a nosztalgikus megjelenítésen át a

keményebb társadalomkritikáig, írja dr. Murai András, a Nyugatmagyarországi

Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi

Tanszékének vezetôje a napokban megjelent Nosztalgia és bezártság

– Filmek a Kádár-korszakról címû kötetének bevezetôjében. Az

egyetem ISES-sorozatában elkészült könyv a magyar filmeken

keresztül mutatja be a rendszerváltás elôtti idôszakot. A kötet nyilvános

bemutatóját hétfôn este hat órakor tartják az Agora–Savaria

Filmszínházban, ahol levetítik Papp Gábor Zsigmond 2007-ben

készített Balaton retró címû dokumentumfilmjét is. A filmvetítés

után vita és beszélgetés lesz.

www.rpf.hu

KULTURÁLIS

HAGYOMÁNYÔRZÔ

RENDEZVÉNY

június 12–15.

Körmend, Rába-part

JUNIUS 15. VASÁRNAP 14.00

CSÁKÁNY–KÖRMEND

KAJAK-KENU

FUTAM

WWW.WEKING.HU

KÁPÉ HITEL ZRT.

HAVI TÖRLESZTÉSÛ

GYORSKÖLCSÖN

TÖBBMILLIÓS HITELEK

30.000 Ft-tól

06/40/200-633

Küldjön sms-t és visszahívjuk:

06/70/388-0448

JELZÁLOGHITEL,

HITELKIVÁLTÁS, SZEMÉLYI

KÖLCSÖN, LAKÁSHITEL,

BAR-LISTÁSOKNAK IS,

VÉGREHAJTÁS ALATT IS

OTTHONÁBAN

KISZOLGÁLJUK!

12


2008. JÚNIUS 7. N É G Y K E R É K E N

Rekordokat döntöget a benzinár

A SZAKEMBEREK SZERINT TOVÁBBI DRÁGULÁS VÁRHATÓ

Az elmúlt egy esztendôben

mintegy hatvan forinttal drágult

Magyarországon az

üzemanyag ára. A vasi kutak

többségében már csak háromszáz

forintnál drágábban lehet

hozzájutni a 95-ös benzin literjéhez.

A dízelautó-tulajdonosok

még nehezebb helyzetben

vannak, ôk ugyanis még többet

kénytelenek fizetni az

üzemanyagért.

Egyes piackutatási adatok

alapján egyelôre nem autóznak

kevesebben a drágulás

miatt, azonban több felmérés

szerint ha a benzin literenkénti

ára eléri a lélektani 400 forintot,

úgy többen ülnek biciklire,

vagy használják majd a tömegközlekedési

eszközöket.

A szakemberek szerint ugyanakkor

tovább emelkedhet az

üzemanyag ára, és még a nyáron

elérheti a 350-370 forintot.

SaFó

GÁZOLAJÁRAK SZOMBATHELYEN (WWW.HOLTANKOLJAK.HU)

Cím Kút Ár

1. Szombathely, Lovas u. 23. MAGÁN 319.00

2. Szombathely, Kôszegi út METRO 321.00

3. Szombathely, Söptei út 78. MAGÁN 321.00

4. Szombathely, Körmendi u. 92. AVIA 322.60

5. Szombathely, Zanati út 70. TESCO 325.90

6. Szombathely, Márkus Emília u. 10. ESSO 325.90

7. Szombathely, Csabai út 15. OMV 325.90

8. Szombathely, Kiskar u. 6. SHELL 326.90

9. Szombathely, Ady Endre tér MOL 326.90

10. Szombathely, Zanati út (1) MOL 326.90

11. Szombathely, Zanati út (2) MOL 326.90

12. Szombathely, Rumi út OMV 326.90

13. Szombathely, Körmendi út 92. OMV 326.90

14. Szombathely, Vízöntô u. 7. MAGÁN 327.00

15. Szombathely, Oladi ltp. SHELL 328.90

16. Szombathely, Kôszegi út SHELL 329.90

BENZINÁRAK SZOMBATHELYEN (WWW.HOLTANKOLJAK.HU)

Cím Kút Ár

1. Szombathely, Söptei út 78. MAGÁN 298.00

2. Szombathely, Lovas u. 23. MAGÁN 299.00

3. Szombathely, Kôszegi út METRO 300.80

4. Szombathely, Körmendi u. 92. AVIA 301.90

5. Szombathely, Vízöntô u. 7. MAGÁN 305.00

6. Szombathely, Zanati út 70. TESCO 305.90

7. Szombathely, Márkus Emília u. 10. ESSO 305.90

8. Szombathely, Kiskar u. 6. SHELL 306.90

9. Szombathely, Ady Endre tér MOL 306.90

10. Szombathely, Zanati út (1) MOL 306.90

11. Szombathely, Zanati út (2) MOL 306.90

12. Szombathely, Csabai út 15. OMV 306.90

13. Szombathely, Rumi út OMV 306.90

14. Szombathely, Körmendi út 92. OMV 306.90

15. Szombathely, Oladi ltp. SHELL 308.90

16. Szombathely, Kôszegi út SHELL 309.90

13


N É G Y K E R É K E N

FELBÔGTEK A MOTOROK

Az Országos Roncsderbi Bajnokság elsô futamát Szombathelyen rendezték

meg pünkösdhétfôn. A szabadidôközpontban szép számmal gyülekeztek

a versenyzôk, és egy idô után a nézôk is ellepték a területet. A verôfényes

napsütésben mintegy háromezren figyelték a versenyt. Ez az

adat egyben látogatószám-rekordot is jelentett, ennyien ugyanis korábban

még nem voltak kíváncsiak a roncsautók küzdelmére. Az országos

bajnokság elsô fordulójára csaknem száz autós nevezett. A pálya kiváló

állapotban fogadta a sofôröket, volt olyan kanyar, amelyben akár 150-

nel is száguldhattak a legmerészebb pilóták. A megmérettetésen remekül

szerepeltek a vasi csapatok: jó néhány szombathelyi és rumi sofôr is

dobogóra állhatott. A legelégedettebb minden bizonnyal az Auto-Cras

pilótája volt, ô ugyanis a V8-as Audi Quattrójával a szuperfutamban és

széria nagy kategóriában is elsô lett.

Itt a boxer diesel!

Világújdonság az új boxer diesel! A világtrendeknek megfelelôen

a boxermotorjairól és rendkívüli futómûveirôl is híres

Subaru is elkészítette a technikai újdonságnak számító boxer

diesel motorját, mely 2008 tavaszán került a magyar piacra.

WWW.LINEAMOTOR.HU

SPEEDY

VIPER

INTEGRA

50 cm 3 négyütemû

174.900 Ft

*Ajándék bukósisak

minden robogóhoz!

Az Ön

50 cm 3 kétütemû

234.900 Ft

kereskedôje:

50 cm 3 négyütemû

235.900 Ft

Szombathely, el Mundo Kft., Körmendi u. 100. Tel.: 94/512-290

14


2008. JÚNIUS 7. N É G Y K E R É K E N

Tippek használt autó vásárlásához

Nem mindenki engedheti meg magának, hogy vadonatúj

gépjármûre cserélje régi kocsiját, a használt autó vásárlásakor

azonban érdemes odafigyelni néhány apróságra.

Mielôtt fejest ugranánk a vásárlásba,

tájékozódjunk az

aktuális akciókról, esetleg

kérjünk több kereskedôtôl is

ajánlatot ugyanolyan autóra,

hitelkonstrukcióra. Ne

szalasszuk el a tesztvezetés

lehetôségét, próbáljuk ki a

gépkocsit, és szánjunk a döntésre

elég idôt, hiszen egy

gyors ki-beszállás alatt nem

derül ki, hogy mennyire kényelmes

például az ülés, és a

hibák is rejtve maradhatnak.

Esetleg vigyünk magukkal

egy szakembert vagy tapasztalt

autóst. Igaz a mondás:

több szem többet lát.

Legyünk talpraesettek és határozottak:

ne hagyjuk magunkat

rábeszélni olyan extra

tartozékokra, amelyekre

nincs szükségünk vagy teljesen

feleslegesek, és csupán

az autó vételárát drágítják.

Hogy lehet-e alkudni a kereskedésben,

és hogy kinek

mekkora, milyen mozgástere

van, az a kereskedôtôl és

az autó márkájától függ.

A hatalmas készpénzengedményeket

gyakran egy drága

hitelkonstrukció megkötésével

igyekszenek kompenzálni

az eladók.

Használtautó-vásárlásnál

gyôzôdjünk meg az autó és

az eladó papírjainak valódiságáról,

azok tartalmának és

az autó azonosítóinak (alvázszám,

motorszám stb.)

egyezôségérôl.

Kérjünk állapotfelmérési jegyzôkönyvet

a kocsi mûszaki

állapotáról, ha mód van rá,

ellenôriztessük azt egy semleges

szervizben. Egy-egy eltitkolt

hiba utólagos kijavítása

sok bosszúságba és

pénzbe kerülhet.

Kérdezzünk rá a sérülésekre,

korábbi karambolokra, nagyjavításokra,

sôt kérjük, hogy

mindezeket vezessék fel az

állapotlapra, valamint az

adásvételi szerzôdésre. Nem

árt ellenôrizni a szervizkönyvet

sem, hiszen egy folyamatosan

vezetett szervizkönyves,

rendszeresen karbantartott

gépkocsinál kisebb az

esélye annak, hogy mûszakilag

rossz autót vásárolunk, illetve

annak is, hogy esetleg

visszatekerték a kiszemelt

jármû kilométeróráját.

Még a szerzôdés megkötése

elôtt kérdezzünk rá minden

fizetendô költségre

(átírás, biztosítások, hitelszerzôdés,

eredetvizsgálat,

esetleges szükséges szerviz

vagy javítás). Ha nem értünk

valamit a szerzôdésben,

ne szégyelljük megkérdezni.

Kérjük meg a kereskedôt,

magyarázza el,

hogy mi mit jelent, és csak

akkor írjuk alá a papírokat,

ha már minden feltételt

tiszta. Ha így járunk el, valószínûleg

nem ér bennünket

csalódás.

SaFó

NYÁRI INTENZÍV

személygépkocsi-, motorkerékpár-

és mopedvezetôi

tanfolyamot indít:

• június 16-án,

• június 30-án,

• július 14-én,

• július 28-án,

• augusztus 18-án

9 órakor, 13.30 és 16 órakor

SZOMBATHELYEN

a Wesselényi u. 2/a sz. alatt.

(a Borostyánkô

parkolójával szemben)

www.ritmo.hu

Tel.: 94/511-492

Ny. sz.: 18-0061-04, AL: 1425, PLH-001

15


RUHÁZATI

KERESKEDELEM

Vásároljon nôi-férfi felsôruházatot közvetlenül a gyártótól!

Nyári kínálatunkból:

• nôi rövid ujjú két- és háromrészes kosztümök

• nôi ruhák, szoknyák, blúzok

• nôi térdnadrágok, topok

• férfi öltönyök, zakók, nadrágok

• férfi ingek, nyakkendôk

…és még sok egyéb

Szombathely, Ernuszt K. u. 38. • Tel.: 94/322-048 • Fax: 94/310-160

Nyitva tartás: H – P 12 – 19 Szo 9 – 13, CSÜTÖRTÖK, VASÁRNAP SZÜNNAP

www.gotthardbt.hu • gotthardbt@gotthardbt.hu

A magolás nélküli

nyelvtanulás!

Pintérné

Bujtás Tímea

Tel.: 06 20/445-6845 Szombathely, Fraknó u. 13. www.agyturbo.eu

More magazines by this user
Similar magazines