Bevezetés - Dr. Fehér Katalin

drfeherkatalin.hu

Bevezetés - Dr. Fehér Katalin

Dr. habil. Fehér Katalin CSc


o Zrinszky László: Neveléselmélet.

Pedagógus Könyvek. Műszaki

Könyvkiadó, Bp., 2002.

o

Bábosik István – Mezei Gyula:

Neveléstan. Telosz Kiadó, Bp., 1994.

Ajánlott irodalom:

o

o

Németh András: Nevelés, gyermek,

iskola; Boreczky Ágnes: A gyermekkor

változó színterei. Eötvös József Kiadó, Bp.,

1997.

Vastagh Zoltán (szerk.): A nevelés

szociális alapjai. Kaposvár – Pécs, 1997.


o

Az órák látogatása

o

A kurzus során összesen

100 pont szerezhető

o Prezentáció készítése /

Önálló

feladatmegoldások az

órán

o

o

Vizsga

Pontok –jegyek

100- 90 = 5

89-80 =4

79-65 =3

64-50 =2

50 alatt=1

o

Prezentációk készítésével,

önálló

feladatmegoldásokkal

kiváltható a vizsga

o Megajánlott jegy 80

ponttól = (4 jó) érdemjegy

o Aki nem érte el a 80

pontot a tanórákon

szerezhető

feladatmegoldásokkal,

vizsgáznia kell a teljes

anyagból.


o A neveléstudomány: az ember

céltudatos

alakításának

tevékenységét tanulmányozó

tudomány, mely feltárja az alakító

és fejlesztő tevékenység alapvető

összefüggéseit.

o A pedagógia: szélesebb körű

fogalom. Magába foglalja a

nevelés elméletét és gyakorlatát.


o

Általános

pedagógia

o

Összehasonlító

pedagógia

o

Neveléstörténet

o

Gyógypedagógia

o

o

o

Neveléselmélet

Didaktika

Tantárgyi

módszertanok

o

o

o

Iskola-szervezettan

Életkorok

pedagógiája

Nevelési színterek

pedagógiája


o

o

o

o

o

o

o

Filozófia - Nevelésfilozófia

Orvostudomány - Egészségnevelés

Pszichológia - Neveléslélektan

Szociológia - Nevelésszociológia

Közgazdaságtan – Oktatás-gazdaságtan

Információelmélet - Oktatástechnológia

Kommunikációelmélet - Pedagógiai

kommunikáció

More magazines by this user
Similar magazines