A szimbolizmus - Dr. Fehér Katalin

drfeherkatalin.hu

A szimbolizmus - Dr. Fehér Katalin

o

A szimbolizmus: művészeti irányzat, a 19. század második felében jelent

meg Franciaországban.

o

Az irányzat elnevezése a görög szümbolon szóból ered, jelentése:

ismertetőjel.

o

Először az irodalomban, azon belül a költészetben, majd más művészeti

ágakban jelentkezett.

o

Gyökerei a romantikába nyúlnak vissza – realizmus, impresszionizmus

ellenesség

o

A szimbolisták szerint az érzékelhető világ mellett van egy érzékfölötti is,

a reáliák mellett vannak ideák.

o

A misztika, a spiritualizmus is helyet kap a szimbolisták művészetében.


A szimbolista művészek céljai:

o

o

o

o

Kimondani a kimondhatatlant

Rejtélyes összefüggéseket felismertetni

A tapasztalható világ mögötti valóságot megjeleníteni

A tudatalattiban rejlő érzéseket, szorongásokat ábrázolni

Témáik:

o

o

o

Elvont fogalmak, érzések, gondolatok képi megjelenítése

Álmok, látomások, emlékképek

Ősi mítoszok új köntösben


o

A szimbólumban a kifejezendő gondolati tartalom és kép között nincs pontos

megfelelés. A szimbólum érzékeltet, sejtet, az értelmezés teljesen a

befogadóra hárul.

A legjelentősebb szimbolista költők:

o

Franciák: Charles Baudelaire, Arthur, Rimbaud, Paul Verlaine, Stéphane

Mallarmé.

o

o

o

o

A német költészetben: Rainer Maria Rilke,

Az angol irodalomban: Oscar Wilde

A költőként induló Maurice Maeterlinck a szimbolista drámaírás megteremtője.

Magyarország: Ady Endre


Paul Gauguin (1848-1903)

Tahiti nők


Edward Munch (1863-1944)

Az élet tánca


Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)

A magányos cédrus

More magazines by this user
Similar magazines