letöltés

szolnok.ped.sulinet.hu

letöltés

Jogszerűen, szakszerűen,

következetesen, emberségesen!

Szolnok

2012. december 04.

Harhai Zsolt igazgató


Előzmények

• Hazánk 1989-ben területi korlátozással csatlakozik a a menekültek

helyzetéről szóló 1951. évi Genfi Egyezményhez;

kiadásra kerül a Minisztertanács 1989. évi 15. tvr. és a 101/1989. számú Mt.

Rendelete a menekültügyi eljárás részletes szabályairól;

megalakul a Belügyminisztérium Menekültügyi Hivatala (eddig az időpontig

kizárólag a rendőrség látott el migrációs feladatokat)

• 1987. romániai események, tömeges migráció

• 1991. „délszláv válság”, újabb migrációs hullám;

• 1993. A Kormány létrehozza a Menekültügyi és Migrációs Hivatalt;


Előzmények

• Tovább nő az igény a migrációs feladatok egy hatóságnál történő

kezelésére és egy egységes migrációval foglalkozó szervezet

létrehozására

• Egységes migrációs szervezet kialakításának első fázisa

2000. január 1-jei hatállyal BÁH, mint önálló központi hivatal

• Második fázis 2002. január 1-jei hatállyal, BÁH területi szervei,

regionális igazgatóságok

• 162/1999. (XI.19.) Kormányrendelet


Jogszabályok

2007.évi I. tv.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával

rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról

2007. évi II. tv. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról

és tartózkodásáról

2007. évi LXXX.

törvény

A menedékjogról

1993. évi LV.

törvény

A magyar állampolgárságról

2004. évi CXL.

törvény (Ket.)

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól


A Hivatal területi tagozódása és szervezeti

egységeinek elhelyezkedése


Idegenrendészeti hatósági tevékenység

1. Tartózkodásra jogosító engedélyek kiállítása

2. Letelepedési engedélyek kiadása

3. Vízumkiadás

4. Jogsértő külföldiekkel kapcsolatos eljárások lefolytatása

(ŐRIZET!!)

5. Menekült státusz iránti kérelmek elbírálása, ellátás, integráció

6. Állampolgársági kérelmek

7. Adatkezelés, idegenrendészeti nyilvántartások kezelése


Bevándorolt, letelepedett és 3

hónapot meghaladó tartózkodók

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

2010.12.31-i állapot

Bevándorlási engedély

Letelepedési engedély*

Tartózkodási engedély

EGT tartózkodási engedély

Regisztrációs igazolás

Állandó tartózkodási kártya

2011.12.31-i állapot

Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja


A Harmtv. alapján tartózkodási jogosultságot kérelmezők

számának alakulása célok szerint

2010 - 2011. országosan

40 000

35 000

37 032

30 000

33 465

25 000

20 000

16 060

15 000

11 179

13 187

10 236

10 000

5 000

4 678

2 685 1646

784

4 452

2 465 2218

907

0

2010. 2011.

keresőtevékenység tanulmányok folytatása családi együttélés egyéb cél

hivatalos egyéb tartózkodási célok összesen


8. sz. melléklet

Megjelent ügyfelek száma kirendeltségenként

17325

18000

16000

14000

13687

12989

12000

10000

8000

8320

2010.

2011.

6000

4000

1815 2003

2000

0

Debreceni kirendeltség Nyíregyházi kirendeltség Szolnoki kirendeltség


11. sz. melléklet

Meghívólevél ill. regisztrációs igazolás kérelmek átvétele megyénként

1600

1400

169

1200

120

104

394

127

1000

438

800

389

323

Szolnok

Nyíregyháza

Debrecen

600

904

400

601

687

654

200

0

2010. év 2011. év 2010. év 2011. év

Meghívólevél

Regisztrációs igazolás


A BÁH Észak-alföldi RIG-on

elbírált tartózkodási

engedélyek 2011. 01-12. hó

390

126

Hajdú-Bihar

Szabolcs-Szatmár-

Bereg

2170

Jász-Nagykun-

Szolnok


7. sz. melléklet

Tartózkodási engedélyek célok szerint

3000

2500

2000

1500

1727

1839

tanulmányi

önkéntes tevékenység

nemzeti

látogatás

kutatás

keresőtevékenység

hivatalos

1000

11

127

gyógykezelés

egyéb

családi együttélés

500

400

354

0

150

98

172

37 83

engedélyezés elutasítás megszüntetés engedélyezés elutasítás megszüntetés

46

59

22

2010. év 2011. év


2011. 01-12. hó időszakban elbírált tartózkodási

engedély ügyek (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

3

17 3

14

9 1

79

családi együttélés egyéb hivatalos

keresőtevékenység látogatás tanulmányi

nemzeti


Együttműködés

BÍRÓSÁG,

ÜGYÉSZSÉG

KÜLKÉPVISELETEK

HELYI

ÖNKORMÁNY-

ZATOK

OKTATÁSI

INTÉZMÉNYE

K

MUNKAÜGYI

SZERVEK

BÁH

CIVIL

SZERVEZETE

K

(NGO-k)

AH

RENDŐRSÉG

NAV

NEMZETKÖZI

SZERVEZETE

K


Együttműködés NGO-kkal

• Fontos! A jogszabályok meghatározzák feladataink határait,

azokon túl az NGO-k közreműködése meghatározó

• Szakmai iránymutatások figyelembe vételével a befektetett

munka extrakamattal térül meg (profit összeadódás)

• Közös célok, ezek elérése érdekében valós érdemi

együttműködés az igény (nem a problémákra rávilágító,

felügyeleti jellegű egymás mellett működés)

• Még sok a kiaknázatlan lehetőség


Köszönöm a megtisztelő

figyelmet!

Kérdések

???

More magazines by this user
Similar magazines