Balánbányai útvonalak - Hargita Megye Tanácsa

hargitamegye.ro

Balánbányai útvonalak - Hargita Megye Tanácsa

Balánbányai útvonalak

25-ös útvonal: Balánbánya (róm. kat. templom) (865) - Kovács-patak völgye - Nyíres-sarok - Egyeskő menedékház

(1504)

Jelzése: kék sáv Menetidő: 1 1/2 óra Az út hossza: 4,5 km Maximális szintkülönbség: 639 m, minden

évszakban járható.

Kiindulópontunk Balánbánya, Hargita megye egyik legfiatalabb települése, az Olt felső folyásánál fekszik,

Csíkszeredától 38, és Csíkszentdomokos vasúti állomásától (statia CFR Izvorul Olt) 11 km távolságra.

Csíkszereda és Balánbánya között naponta többször is közlekedik menetrend szerinti autóbuszjárat.

Gyalogtúránkat a település római katolikus templomától, a Kovács-patak szádától kezdjük. Útvonalunk első,

800 méteres szakasza a Kovács-patakot követő Kovács pataka utcán (str Pârâul Fierarilor) halad végig.

Elérve az utolsó házhoz, a jelzés felkapaszkodik a Kovács-patak egyik mellékága és a Szoros-patak által

közrezárt hegylábra. A beerdősödött, meredek ösvényen az első nagyobb nyílt területtel a Kovács-patak

völgyétől számítva 45 perc múlva találkozunk. A nyílt szakaszon a gerinc keleti oldalán vonul végig,

ahonnan pillantást vethetünk a Csíki-medencére, illetve a Nagy-Somlyó hegyére. Nemsokára átvág a jelzés

a Nyíres-sarok gerincének másik oldalára, egy megtépázott, kiszáradt fákkal teletűzdelt erdőrészt érint,

majd a Szép-patak egyik mellékágacskáját harántolja. Itt ajánlatos a vízszükségletet pótoljuk. A kis patakon

átkelve egy sziklatömb mellett haladunk el, pár perc után elérjük a tisztás alját, ahol a Szép-patak mentén

felívelő piros háromszög jelzés csatlakozik hozzánk. Meredek kaptatón az egykori sívontatóval is ellátott

sípálya mentén haladva kb. 300 méter után elérjük a csapos kerítéssel bekerített, Egyes-kő lábánál fekvő

menedékházat. A füves menedékház udvaráról pompás kilátás nyílik a Csíki-medence falvaira.

26-os útvonal: Balánbánya (865) - Szép-patak torkolata (885) - Szép-patak völgye - Egyeskő menedékház (1504)

Jelzése: piros háromszög Menetidő: 2 óra Az út hossza: 5,5 km Maximális szintkülönbség: 639 m, minden

évszakban járható.

Kiindulópontunk a város római katolikus templománál van, a Kovács-patak torkolatánál. A túraútvonal első,

közel két kilométeres szakasza egybeesik a 27-es útvonallal. A Szép-patak torkolatánál levő erdészlak

mellett elhagyjuk a 125-ös számú megyei utat, keleti irányba fakitermelő úton haladunk tovább. Pár percig

tartó, fakitermelő úton való gyaloglásunk alatt jobbról néhány ház sorakozik fel, majd elhagyva őket, egy

száraz, csonka fán jelzést és irányjelző nyilat pillanthatunk meg. Itt elhagyjuk a fakitermelő utat, átugrunk a

tanyakerítésen és felkapaszkodunk a Szép- és Nagy-patakok közé zárt füves hegylábra. Nemsokára

megjelenik a füves szekérút is, mely a hosszú, keskeny, kevésbé meredek tisztáson vonul végig és

irányadónk lesz további utunk nagy részén. Nyílt terepen kb. 1,6 kilométert kell, hogy gyalogoljunk, utunkat

számos bádog- és zsindelyfedelű kaszásház övezi. Az utolsó, jobbról levő bádogfedelű épületnél, jobbról

szekérút, balról pedig traktorút csatlakozik hozzánk. Itt az egyre keskenyedo tisztás és a rajta haladó jelzés

egy fiatal erdőt szel át, kisvártatva a szekérutunk egyre kövesebb és meredekebb lesz. Innen gyalogtúránk

legnehezebb szakasza következik, a meredeken felkapaszkodó út fokozatosan vékonyodik, majd egy


száraz völgy érintésével a sípálya alsó végéhez kanyarodik fel. A meredek sípálya alsó végénél találkozunk

a szintén Balánbányáról érkezo kék sáv jelzéssel, majd a pálya mentén együtt ível fel a két turistajelzés a

menedékház tágas udvarára. A kirándulást a 2-es, valamint a 25-ös túraútvonalakon folytathatjuk tovább.

27-es útvonal: Balánbánya (római katolikus templom) (865) - Balánbányai-víztároló felett (950) - Olt-Bükk-patak

torkolata (940) - Meggyes-patak torkolata (995) - Vas-patak völgye - Fehér-mezoo (1490)

Jelzése: kék sáv, a Meggyes patak torkolatától kék kereszt Menetidő: 4 1/2 óra Az út hossza: 12,5 km

Maximális szintkülönbség: 625 m, télen nehezen járható

Gyalogtúránkat Balánbánya római katolikus templomától, a Kovács-patak torkolatától kezdjük. Útvonalunk

első hatszáz méteres szakasza a település December 1 utcáján (str. 1 Decembrie 1918) halad végig. előbb

tömbházak, majd magánházak kísérnek az utca végéig. Itt érintjük a város legfelső autóbuszmegállóját, ahol

a Csíkszeredából érkezo menetrend szerinti járatok fordulnak. Átmegyünk az Olt hídján, és macskaköves

úton a város ipari zónája mellett haladunk kb. egy kilométert az Olt vizének földrajzi bal oldalán. A

macskaköves utat talajút váltja fel és nemsokára az út mentén néhány magánház sorakozik fel, az utolsó

háztól és az erdészlaktól ível fel keleti irányba a piros háromszög jelzés az Egyeskő menedékház felé.

Továbbra is, akárcsak Balánbánya végétől szintén a 125-ös számú megyei utat fogjuk követni, amely

nemsokára a balánbányai víztároló földrajzi jobb oldalán kapaszkodik fel. Ereszkedni kezdünk elhagyva a tó

feletti ponkot. A tó farkától mintegy hatszáz méterre szakad bele menetirányhoz viszonyítva bal felőlrol az

Oltba a Sípos-patak, mely mentén a Súgó-barlanghoz lehet eljutni, majd további nyolcszáz méter megtétele

után az Olt-Bükk-patak torkolatához érünk. Innen északi irányba az Olt-Bükk vize mentén folytatódik a 125-

ös számú elhanyagolt megyei út (személygépkocsival nem járható) a Pongrác-tető felé. Útvonalunk tovább

beerdősödött területen, kevés emelkedovel az Olt völgyét követi, a 125/A jelzésu megyei úton, 2,7 km után

elérünk a Meggyes-patak torkolatáig, ahol néhány házat pillantunk meg. Az eddig megtett szakaszon a kék

sáv jelzés teljesen lekopott, innen azonban már jól látható kék kereszt jelzés lesz az irányadó. A 125/A

megyei át tovább követi az Olt völgyét, a Kovács Péter-tető érintésével a kb. 10 kilométerre levő Négyes

motelhez vezet. Jobbra fordulva, a Meggyes-patak mentén a fakitermelő úton, néhány felsőrakozó lakó- és

hétvégi ház mellett haladunk el, majd kisvártatva a Vas-patak torkolatát érintjük. Itt a VIII/50-es erdészeti

határkőnél újból a jobbra felívelő vas-pataki fakitermelő utat fogjuk követni. A bal felőli erdei autóutat a

Meggyes völgyében villanydrót nélküli betonoszlopok kísérik a patak feje felé. A Vas-patak két kilométeren

lesz útitársunk; előbb a VIII/75-ös erdészeti határkőhöz érünk, majd további tíz perc kényelmes gyaloglás

után a kék kereszt jelzés elhagyja az egyre rosszabbodó utat. Itt egy deszkabódé fogad, mellette faasztal és

padok kínálnak esélyt egy civilizált étkezéshez. A kék kereszt jelzés egy begyepesedett szélesebb ösvényre

tevodik át, majd hirtelen jobbra fordulva egy záporpatak mentén folytatódik. Alig öt perces jelentos emelkedo

után, találkozunk a 125-ös megyei úttal, mi azonban nem követjük, hanem gyér erdőben, széles ösvényen

haladunk tovább. Miközben feltűnnek szemben az első mészkősziklák, utunk a Vas-patak egyik

mellékágacskáját harántolja, majd a széles gyepes ösvény (szekérútnak is nevezhető) balra fordul. Gyér

erdőben a pataktól 200 méter megtétele után újabb nagy kanyar következik, utunk ezúttal jobbra fordul és

egy mély völgyperemen jelentos emelkedon felfelé tart. Végezetül a völgybeli patak egyik


mellékágacskájának érintésével, a Veres-kő és a Kicsi-Bitka közötti Likon, néhány kanyar után a meredek

oldalban fekvő gyér erdőt átszelve kiérünk a Fehér-mezore. Egy időszakos tavacska közelében a piros sáv

jelzéssel. A csomóponttól jobbra tartva az Egyeskő menedékházhoz lehet eljutni, míg balra a Fehér-mezo

turisztikai gócpontja kínál három lehetséges irányt a kirándulás további folytatásához.

28-as útvonal: Balánbánya (Gálkút-patak torkolata) (825) - Ördög-hágó - Terkő-nyereg (1297)

Jelzése: jelzés nélkül Menetidő: 1 1/2 óra Az út hossza: 5 km Maximális szintkülönbség: 472 m, télennyáron

járható

Ez az útvonal a 127/B jelzésu megyei utat követi, nagyjából a Csíki-havasok északi hegycsoportja a

Naskalat, és a Hagymás-hegység határán húzódik végig. Gyalogtúránkat a Gálkút-patak szádától kezdjük,

különösképpen a Csíki-medence felől érkezőknek ajánlott a Hagymás vagy Naskalat főgerincének

megközelítésében. A gálkúti bejáró Csíkszentdomokos központjától 8, míg Balánbánya központjától 2,5 km

távolságra található. Száraz időben gépjármuvel is megközelíthető itt a főgerinc. Kiinduló pontunknál

feltételes autóbuszmegálló is van, itt átmegyünk az Olt hídján, nemsokára jobbról egy ülepíto állomás meg

egy erdészlak fogad, míg balról néhány Balánbányához tartozó magánház sorakozik fel. Az út egy

nagyméretű székely kapu utánzat alatt bújik át, és fokozatosan emelkedni kezd. Kisvártatva jobb felől a

naskalati fakitermelő út bejáratát láthatjuk. Mindössze négyszáz méterre újabb út válik le az általunk követett

megyei útról, és a Tibék patakán ível fel. Két élesebb kanyar után bemegyünk az erdőbe és a Bálintok

pataka meg a Tibék-patak közötti meredek hegylábon emelkedünk felfelé. Másfél kilométeres emelkedő

után, újabb kihangsúlyozott kanyart ír le az út, majd kisvártatva az Ördög-hágó szerpentinei következnek. Itt

forrik a Bálintok pataka és nagyjából a Terkő-nyereg tisztása. Felérve a nyeregbe, néhány nyári szállást

találunk, távolabb délkelet fele esztenát is. Dél felé menet kb. 500 méterre a Ködlátó 1361 méteres csúcsa

tűnik fel. Ez egy fontos csomópont: északnyugati irányba a 2-es útvonal az Egyes-kő lábánál levő

menedékházhoz vezet, menetidő kb. 2 óra, keleti irányba a Jávárdi-patakot követve a Hidegség illetve

Gyimesközéplok érhető el, míg délkeleti irányba a piros sáv jelzésen a Naskalat-hegycsoport főgerincén a

Dánfalvi-Naskalat, Szalomás-tető, Kondra-kereszt érintésével a lóvészi (Livezi Ciuc) vasútállomásig

juthatunk el. A negyedik lehetőség a nyeregből a Háromkútra való leereszkedés a Rejtek-patakot követő

fakitermelő úton, amely tovább a Hagymás főgerincének kikerülésével Gyilkostó üdülőtelepre vezet.

More magazines by this user
Similar magazines