Menekülés a homofóbia elől - Magyar Helsinki Bizottság

helsinki.hu

Menekülés a homofóbia elől - Magyar Helsinki Bizottság

Ö s s z e f o g l a l ó

Ö s s z e f o g l a l ó

Évente több ezer leszbikus, meleg, biszexuális, transz (transznemű,

transzszexuális) és interszexuális (LMBTI) menedékkérő kér

nemzetközi védelmet Európában. Az Európai Unió és az európai

országok már több konkrét és pozitív lépést tettek e téren, így

például a Kvalifikációs irányelv 10(d) cikkében az üldözés okaként

elismerték a szexuális irányultságot is. Néhány európai uniós

tagállam az üldözés okai között kifejezetten szerepelteti a nemi

identitást a nemzeti jogszabályokban (pl. Portugália, Spanyolország)

vagy iránymutató szakpolitikai dokumentumokban (pl. Ausztria,

Egyesült Királyság). Sőt, az is elképzelhető, hogy maga a Kvalifikációs

irányelv módosítása a nemi identitást is magába foglalja majd. Egyes

esetekben az üldözött LMBTI menedékkérőket az EU tagállamaiban

menekültként ismerik el, kiegészítő vagy más típusú védelemben

részesülnek.

Á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s o k

A jelen tanulmány rámutat arra, hogy jelentős különbségek

mutatkoznak az LMBTI menedékkérelmek elbírálásában az Európai

Unió tagállamaiban. Ez komoly problémákat okoz annak fényében,

hogy az Európai Unió éppen az egységes menekültstátusszal bíró

közös menekültügyi rendszer kialakítására törekszik. A dublini

rendszer – miszerint egy menedékkérelmet csak egyetlen EUtagállamban

vizsgálnak – a menedékjog alkalmazásának egy

illuzórikus közös sztenderdjét feltételezi, amely fájdalmasan

hiányzik a valóságban. A menedékjogi kérelmek elbírálása

eltéréseinek ellensúlyozására az Európai Menekültügyi Támogatási

Hivatalnak (European Asylum Support Office, EASO) előnyben

kellene részesítenie a leszbikus, meleg, biszexuális, transz és

interszexuális menedékkérelmekkel kapcsolatos jó gyakorlatok

azonosításának és összegyűjtésének ösztönzését és szervezését. A

jelen összehasonlító tanulmányból következő második általános

következtetés az, hogy számos kérdésben az európai tagállami

gyakorlat nem felel meg a nemzetközi és európai emberi jogi és

menekültjogi szabályoknak.

Az európai gyakorlat egyértelműen azt mutatja, hogy a nemzeti

hatóságok sokszor sztereotípiákra hagyatkoznak az LMBTI

menedékkérelmek vizsgálata során. Például a határozatok

még mindig gyakorta azon az elgondoláson alapulnak, hogy a

menedékkérő szexuális irányultságát csak akkor kell komolyan venni,

ha a kérelmezőnek „ellenállhatatlan és visszafordíthatatlan” belső

késztetése van arra, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen egy azonos

nemű személlyel. E sztereotípiák kizárják a nemzetközi védelemből

az üldözött biszexuálisokat és más olyan LMBTI embereket, akik nem

a döntéshozók sztereotípiáinak megfelelően viselkednek. Ugyancsak

kizárják a nem férfias módon viselkedő leszbikus nőket, a nem nőies

melegeket és azokat az LMBTI kérelmezőket, akik házasok vagy

gyermekeik vannak.

Az LMBTI kérelmezők emberi jogainak alapvető jellegét is gyakran

megtagadják az európai országok menedékjogi jogalkalmazásuk

során. Az LMBTI menedékkérőket rendszeresen visszaküldik a

származási országukba, mivel állítólag elkerülhetik az üldözést,

ha a szexuális irányultságukat eltitkolják. Ez azonban megfosztja

az LMBTI kérelmezőket a menedékjog lényegi alapvetésétől:

amennyiben valaki megalapozottan fél attól, hogy egy emberi

jogának legitim gyakorlása miatt üldözik, nemzetközi védelemre

válik jogosulttá. Az pontosan e jogok funkciójának tagadása volna,

ha előírnánk, hogy valaki a „védelem” érdekében ne éljen emberi

jogaival. Hasonlóképpen visszaküldik az LMBTI kérelmezőket olyan

országokba, ahol megalapozottan tarthatnak attól, hogy börtönbe

vetik vagy halálra ítélik őket amiatt, mert egy azonos nemű személlyel

szexuális kapcsolatra léptek. További példa, hogy igen gyakran nem

jutnak védelemhez a transz emberek, akik ellen a világ számos részén

emberi jogi jogsértéseket követnek el.

E g y e s k é r d é s e k

Tanulmányunkban nyolc konkrét kérdést vizsgálunk.

1. Kriminalizáció

Sok LMBTI menedékkérő olyan országból származik, ahol szexuális

irányultságát vagy nemi identitását büntetik. Ennek különböző

formái lehetnek. Az azonos nemű, beleegyező felnőttek közötti

szexuális tevékenység bűncselekmény lehet, továbbá a jog

büntetni rendelheti a „természetellenes” cselekményeket, ez a transz

személyeket vagy az azonos nemű személlyel szexuális kapcsolatot

létesítő embereket fenyegetheti.

Öt európai országban a fenti országokból származó LMBTI

menedékkérőktől megtagadják a védelmet még abban az esetben

is, amikor a büntetőjogi szabályokat ténylegesen alkalmazzák is

a hatóságok velük szemben. A legtöbb országban a tényleges

kriminalizáció (büntetőeljárás lefolytatása) elvben elegendő a

menekültstátusz elismeréséhez. A gyakorlatban azonban gyakran

megtagadják az elismerést, mivel az LMBTI embereket fenyegető

büntetőjogi szabályok tényleges érvényesítéséről szóló információk

hiányát az érvényesítés elmaradásával azonosítják. Olaszországban a

kriminalizáció puszta ténye elégséges a menekültstátusz megadásához.

7

More magazines by this user
Similar magazines