A tartalomból: - Savaria Fórum

savariaforum.hu

A tartalomból: - Savaria Fórum

A tartalomból:

• Eladja a város a régi

strandfürdõt

• Ókori sírok a Mûvészeti alatt

• Nyárra témapark épül a

Ferences-kertben

• Mesélõ múlt: A Hali-pályától

az olimpiai dobogóig


2

SAVARIA FÓRUM

NYÍLT NAPOK

az önkormányzati általános

iskolákban a leendõ elsõ

osztályosok számára

• Bercsényi Miklós Általános

Iskola: február 16-

án elsõ, második, harmadik

óra

• Derkovits Gyula Általános

Iskola: március 2-án

7.45-tõl, 8.40-tõl bemutatóórák,

9.40-tõl beszélgetés

(a Bem J. u. 9. sz. alatti

Kisiskolában); 17 órától

szülõi tájékoztató a fõépületben

(Bem J. u. 7.)

• Dési Huber István Általános

Iskola: február 21-

én 8-tól 11 óráig, ill.

14.30-tól; 16 órakor szülõi

tájékoztató

• Eötvös József Általános

Iskola: március 7-én 8-

tól 11-ig

• Gothard Jenõ Általános

Iskola: március 2-án

elsõ és második óra

• Neumann János Általános

Iskola: március 1-

jén 8-tól 12-ig

• Nyitra Utcai Általános

Mûvelõdési Központ:

február 11-én 9-kor

• Paragvári Utcai Általános

Iskola: március 8-án

8-tól 13-ig

• Reguly Antal Általános

Iskola: március 16-án 8-

tól 12-ig

• Simon István Utcai Általános

Iskola: február

24-én 8-tól 12-ig

• Szentkirályi Általános

Iskola: március 6-án

7.30-tól 12.30-ig

• Váci Mihály Általános

Iskola és Alapfokú

Mûvészetokt. Int.: március

4-én 9-tõl 11-ig

• Zrínyi Ilona Általános

Iskola: február 23-án

7.45-tõl 10-ig

17 választókerület

lesz õsszel

Nyolcvanezer fõ fölött volt a város

lakosságszáma idén január elsején,

ezért az õszi helyhatósági választásokon

2006-ban is 17 egyéni

választókerületet alakítanak ki.

Nemrégiben még vitatott volt, hogy

a 79 919 szombathelyi lakoshoz

hozzá kell-e adni azt a 271 fõt, akik

itt élnek ugyan, de nincs lakcímük.

Szerdán eldõlt: a Belügyminisztérium

állásfoglalása szerint a két szám

összeadandó, így a lakosságszám átlépi

az e szempontból lényeges

nyolcvanezres határt. Pontosan

80 190-en laktuk a várost év elején.

Munkásokat jelölnek

Megkezdte a kampányt Vas megyében

is a Magyar Kommunista

Párt (Munkáspárt), szerdán bemutatkozó

sajtótájékoztatót tartottak a

pártelnök, Thürmer Gyula részvételével.

Megismertették a sajtóval a

párt választási programját, valamint

megyei jelöltjeiket, akik a következõk:

az 1-es körzetben Kalocsai

Máté, a 2-esben Triffné Bodzsár

Erzsébet, Kõszegen Herceg Károly,

Sárváron Karvalics Imre, Körmenden

pedig Bereczki Gyula. Az országgyûlési

képviselõi posztért a

párt munkásembereket indít, akik

közül négyen megyén kívüliek.

Céljuk többek közt, hogy mindenki

dolgozhasson, az oktatás és az

egészségügyi ellátás legyen ingyenes,

a gyógyszerek pedig olcsóak, a

parasztoknak pedig nyújtson megélhetést

a mezõgazdaság.

Ifjú vöröskeresztesek:

85 év munka

Jubileumot ünnepel a Magyar Ifjúsági

Vöröskereszt, idén 85 éve

mûködik a szervezet. Ebbõl az alkalomból

megemlékezést és fáklyás

felvonulást tartottak csütörtökön

Szombathely több pontján, az

MMIK elõtt pedig délután rendeztek

ünnepséget.

Rangos kiállítások a Vitalitas-ban

Az öt éve megnyílt Vitalitas Galériát mûködtetõ alapítvány vezetése csütörtökön

sajtótájékoztatón ismertette 2006-os terveit. Dr. Patai Árpád alapító

tulajdonos úgy vélte, hogy a közönség teheti igazán naggyá a mûvészt, s

ebbõl a folyamatból a média

sem maradhat ki. Várnai

Valéria, a kuratórium

elnöke – aki januárban 70.

születésnapja alkalmából

mutatta be alkotásait – elmondta:

idén fõként jubiláló

képzõmûvészek munkáiból

rendeznek kiállítást.

Májusban Horváth János

festõmûvész, júliusban Németh Mihály sárvári szobrászmûvész, novemberben

Geszler Mária keramikusmûvész mutatkozik be önálló tárlattal. A Pannon

Õsz keretében Hatos Csabának, a Vépen élõ festõmûvésznek rendeznek

kiállítást. Nem hiányozhatnak a múlt század nagy alkotói sem, a 100 éve

született Borsos Miklós szobrászmûvész emléke elõtt a Tavaszi Fesztiválhoz

kapcsolódó tárlattal tisztelegnek. – sok –

Élõlánc: szemléleti fordulat kell

Három vasi választókerületben indít képviselõjelöltet az Élõlánc Magyarországért,

melynek mottója: „Politizálni csak végsõ esetben szabad.

Most végsõ eset van.” Az 1-es körzetben Gyõrffy Ágnes közgazdász-tanár,

a 2-esben Boda Kristóf Péter, az európai uniós politikák szakértõje,

Kõszegen pedig Szárnyas János építési vállalkozó a szervezet jelöltje.

Céljuk az ökopolitika magyarországi meghonosítása, egy szemléleti fordulat

elõkészítése. A jelöltek egyebek mellett az élõmunka terheinek

csökkentéséért, a megújuló energiák hasznosításáért, a közlekedés fejlesztéséért

(pl. egy kõszegi HÉV-vonalért), városunk fejlesztési stratégiájának

kidolgozásáért, a lignitügy kapcsán a környezeti szabályozás átgondolásáért

küzdenének.

DR. HANKÓ

FARAGÓ MIKLÓS

az SZDSZ–MSZP

közös jelöltje, 1. sz. vk.

részére a tisztelt szombathelyi polgárok

ajánlószelvényüket eljuttathatják:

Szombathely, Karinthy F. u. 2.

(megyei könyvtár mögött) címre.

Telefon: 341-271, 30/637-3896

E-mail: hankofarago@hankofarago.hu

Web: www.hankofarago.hu

Kérésre szelvényéért házhoz megyünk!

HITELES POLITIKUS REÁLIS PROGRAMMAL

A SIKERES SZOMBATHELYÉRT

Fizetett politikai hirdetés

Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth Vilmos

(20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Békés Péterné (30/855-2565), Grófsics László (20/455-7721), Pozsgai József (20/424-0006) • Címlap: A Savaria Mozi felújított

nagyterme (Czika László) • Fotó: Czika László, Vass Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda,

Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin

Gy. u. 22. • internet: www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/509-687 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.:

94/320-757 • Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993X

Szerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


SAVARIA FÓRUM

Élet költözik a strandfürdõbe

Eladásra kínálja a régi, Markusovszky utcai strandot a város. A leromlott állapotú

ingatlanra csak olyanok tehetnek vételi ajánlatot, akik vállalják, hogy három

éven belül modern sport- és szabadidõközpontot alakítanak ki. Úgy tûnik tehát,

ha nem is saját erõbõl, de a magánszféra segítségével újra életet lehel Szombathely

a csúfos sorsú strandfürdõbe.

Pályázatot hirdetett az önkormányzat a régi

városi strand értékesítésére: március közepéig

várják az ajánlatokat az 1,7 hektár alapterületû telek

megvételére. Szombathely az idei költségvetés

bevételi oldalán legalább 312 millió forintot

remél az ügylettõl, nagyságrendileg ennyi ugyanis

a nettó kikiáltási ára az ingatlannak. Az önkormányzat

kikötötte, hogy a területen (ahol most

használaton kívüli medencék és testedzésre alkalmatlan

sportpályák éktelenkednek) három éven

belül a szabadidõ hasznos eltöltését, rekreációt

szolgáló építményeknek kell állniuk.

– A telek harminc százalékának ugyanakkor

zöldterületnek kell maradnia, ehhez ragaszkodunk.

Az ingatlan megõrzi a korábbi jellegét – mondta lapunknak

Csermelyi András alpolgármester, aki

hozzáfûzte, hogy a végleges kialakítás természetesen

a pályázók elképzeléseitõl is függ. Bár az ajánlatokat

az árra kell megtenni, a vevõjelölteknek

már az elsõ fordulóban beépítési tervekkel is rendelkezniük

kell, amire az alpolgármester szerint

azért van szükség, hogy kiszûrjék a város szándékainak

ellentmondó ötleteket. A második körbe jutók

esetében az összeg számít majd, a város annak

adja el a telket, aki a legtöbbet kínálja érte – tudtuk

meg. Az eladásra szánt ingatlan (volt városi strand)

melletti területek – a városligeti sportpálya és a teniszpálya

– egyelõre az önkormányzat tulajdonában

maradnak, de a három egység kiegészíti egymást,

és összefüggõ szabadidõs, wellness-fitnesz

komplexumként funkcionálhat majd.

A terület eladása ellen már tavaly év végén tiltakoztak

a Fidesz helyi politikusai. Akkor azért tartottak

sajtótájékoztatót, mert a gazdasági és pénzügyi

bizottság határozata ellenére a közgyûlés napirendre

tûzte és kormánypárti többségével meg is

szavazta az értékesítést. Horváth Zsolt, az illetékes

bizottság fideszes tagja szerint „a város elkótyavetyéli

az értékes ingatlant”. – Úgy árulja az önkormányzat

a telket, hogy közben nem tudja, mit

akar – fogalmazott a politikus, aki sérelmezi, hogy

még hatástanulmány sem készült a hasznosításra.

„Elõre lehet látni, hogy botrányos, korrupciógyanús

üggyé fog válni” – szögezte le Horváth Zsolt,

hozzátéve: az azonnali pénzszerzés a város célja.

Az említett tavaly év végi bizottsági ülésen még

csak az értékbecslést, nem pedig az eladásra vonatkozó

elõterjesztést tárgyalta a grémium – tudtuk

meg Szücs Gábortól, a gazdasági és pénzügyi bizottság

elnökétõl. – Akkor az a határozat született,

köszönhetõen a jelenlévõ ellenzéki többségnek,

hogy „nem aktuális a terület eladása”. Késõbb, amikor

már az értékesítésrõl szóló elõterjesztés került a

bizottság elé, több kormánypárti képviselõ ült a teremben,

mint ellenzéki, ezért, látva a szavazás várható

kimenetelét, az ellenzék politikusai kivonultak,

és a testület határozatképtelenné vált. Ez az oka annak,

hogy végül bizottsági határozat nélkül került az

ügy a közgyûlés asztalára – világította meg az elnök,

miért szavazta meg a képviselõ-testület az eladást

„a bizottságtól visszavont hatáskörében”.

Szücs Gábor kihangsúlyozta, hogy az értékesítésnek

városképi és anyagi okai egyaránt vannak: egyrészt

túl régóta csúfítja Szombathelyt a hasznosítatlan

strandterület, másrészt szükség van a bevételre

is. – Az új rendezési terv kidolgozásakor fontos

szempont volt, hogy szigorúan szabályozzuk: városképileg

elfogadhatatlan létesítmény – mint például

bevásárlóközpont – ezután se épülhessen az

eredetileg is ligetes jellegû ingatlanon. „Különleges,

szabadidõközpont” terület-felhasználási kategóriába

tartozik a telek, az önkormányzat tehát csak

ennek megfelelõ hasznosítást támogat – nyugtatta

meg a bizottsági elnök a zöldfelületért aggódókat.

Ha a pályázat sikeres lesz, és ez év nyarára

eredményt is hirdetnek, legkésõbb három éven

belül, azaz 2009 nyarára már egy új, testedzést,

felfrissülést és kikapcsolódást szolgáló szombathelyi

létesítménnyel lehet gazdagabb a város.

hhá

Egy évvel a ’34-es megnyitó után. Újra hasznosítják.

Forrás: Szombathely régi képes levelezõlapokon

Gúnyrajz,

Európáról

JEGYZET

Nem állítom, hogy

értem a muzulmán

mentalitást, de értem

az embert. A mély sértést,

ami képes gyûlöletet

ébreszteni, és

egyszerre mindennél fontosabbá tenni az

elégtételt, ami hite szerint jár. Azt sem

merném kijelenteni, hogy értem a világ

történéseit, egyre inkább nem, viszont értem,

hogy miért az a válasz, ami. A feleletadás

okát már megint nem értem.

Egy távoli, muzulmánok lakta országban

járva megtapasztaltam, igaz, ennek

már néhány éve, hogy milyen arrafelé a

közvélekedés a sajtóval, az újságíróval

kapcsolatban, pláne, ha európai. A repülõtéren,

mint sok más helyen, kitölti az ember

lánya a kérdõívet, ami, bevallom, a cipõméretemet

végül is tényleg nem firtatja,

és gyanútlanul biggyesztem oda foglalkozásomat,

miért is ne, a megfelelõ rubrikába.

Nem akarok én se hazudni, se elhallgatni,

csak haladni, elõször a sorban, utána

keresztül a tájon, míg le nem jár a szabadság.

De szándékaim ellenére megakad

miattam a sor, mert az összecsõdült

határõr urak – angoljuk döcög, jobban,

mint az enyém, az arab meg még ennyire

sem erõsségem – feldúltan igyekeznek kideríteni,

hová készítem a cikket. Sehova,

mondom, nyaralok, de azzal papírt és tollat

dugnak újra az orrom elé, hogy jegyezzem

le, kinek dolgozom. Magamban

ijedten-mosolyogva – igaziból nem merek

– odafirkantom a Savaria Fórum nevet, és

két mondatban még lapunk világpolitikai

erõviszonyokra és globális gazdasági folyamatokra

gyakorolt hatását is ecsetelem,

hogy képbe hozzam õket. Mereven

néznek, látom, hogy a gyanakvás nem

múlik könnyen, majd továbbengednek.

Utóbb az idegenvezetõ javasolja, hogy

ottlétem alatt legyek óvatosabb. Ne töltögessek

csak úgy, gondolkodás nélkül mindenféle

ûrlapokat.

Jelentéktelen történetem, minden bizonnyal,

sokakkal megesett. Az iszlám országok

sajátosan vélekednek a sajtó szerepérõl,

de ebben akár megértõek is lehetünk.

Hogy mit okoz egy gúnyrajz közlése

Mohamed prófétáról, fején bombával, ha

hozzátesszük, hogy az iszlámban ez

bomba nélkül is istengyalázás, ma már

tudjuk. Hogy még mit okozhat, azt

egyelõre nem. Európa mûvelt földrész. Ismeri

a várható reakciókat, a mégoly helyteleneket,

gonoszakat, erõszakosakat is.

És tessék, mégis. Pedig mindig akad valami,

amit tisztelni lehet. Lehetne.

Haitzmann Ágnes

3


4

SAVARIA FÓRUM

Üzletközpont épülhet az Ipari út mellett

Belterületbe vonta a szombathelyi

önkormányzat az Ipari

út melletti, mintegy másfél

hektáros földterületet, ahol a

tulajdonos egy üzletközpont

felépítését tervezi.

Belterületbe vonták a másfél hektáros területet

Egy nagynyomású gázvezeték

gátolta éveken keresztül a nemrég

belterületbe vont, háromszög alakú

telek hasznosítását. Éppen a

közepén futott a vezeték, amit tavaly

áthelyeztek egy másik nyomvonalra.

A magántulajdonban lévõ

terület beépítése elõl mára minden

akadály elhárult, az utolsó a januári

közgyûlésen. A városfejlesztési

bizottság döntésével egyezõen a

képviselõ-testület megszavazta az

Ipari úttól keletre, a Szombathely-

Székesfehérvár vasútvonaltól délre

esõ ingatlan belterületbe vonását,

amellyel kapcsolatban egyébként

már a rendezési terv is ugyanígy

rendelkezett. Soós József bizottsági

elnök lapunknak elmondta:

a tulajdonos üzletközpontot tervez

a telekre, ami nemcsak a keleti

városrész, hanem egész Szombathely

fejlõdését szolgálja.

A tervezett beruházással természetesen

nõ a környék infrastrukturális

terhelése, nagyobb lesz a gépjármûforgalom,

ami feladattöbbletet

is jelent. A Zanati úton, és más,

városi kezelésû útvonalakon nõ a

terhelés, tehát útfenntartásra is többet

kell majd költeni. A képviselõk

szerint ezért az is elvárható volt,

hogy a tulajdonos, aki így már egy

megnövekedett értékû ingatlant birtokol,

több tíz millió forinttal támogassa

a Szombathelyért Alapítványt.

A pénz bekerül a nagy kalapba.

– Célszerû lenne infrastrukturális

fejlesztésekre fordítani ezt

az összeget, de nem címkézett támogatásról

van szó, így több célra

használható – mondta Soós József.

Megtudtuk: a város azt is elõírta,

hogy az épülõ üzletközpont

környékén kialakítandó (a gépjármû-,

a kerékpáros és a gyalogos

forgalmat biztosító) utak és közmûvek

költségei a tulajdonost terhelik.

A bizottsági elnök elmondta

még, hogy az Ipari út és a Selyemrét

út közötti kavicsos út is megújulhat

a jövõben, az érdekelt cégek

és az önkormányzat egyeztettek

a nevezett útszakasz tervezési

és finanszírozási feladatairól. Ezzel

egy újabb útvonalon válhat

majd megközelíthetõvé az üzletközpontnak

szánt terület.

hhá

Fotó: Czika László


CÍMLAPON

Tizenkilenc másik magyar mozi

mellett a szombathelyi is elnyerte

tavaly a kulturális tárca támogatását,

mégpedig mind közül a legtöbbet,

24 millió forintot. Ezt hozzácsapva

az önrészhez, több mint 30

millió forintja volt a Belvárosi

Savaria Filmszínháznak, hogy folytassa

évekkel ezelõtt megkezdett

felújítási programját, s íme: a kamaraterem,

a mûvészkávézó, az aula

és más helyiségek után most újra

pompázik a nagyterem is. Azon

filmimádók örömére, akik nem

vágynak a multiplex-hangulatra, és

szeretnek a város szívében maradni,

végre befellegzett az ütött-kopott

széksoroknak, és kicserélték a

SAVARIA FÓRUM

Kényelem a mûvészfilmek imádóinak

A belvárosi mozi behozta a lemaradást. Filmkínálatában már

régóta új koncepciót követ, a társasági életnek is központi helyszíne

lett, most pedig már kényelemben sem marad el erõs versenytársától,

a multiplextõl. Nemrég befejezõdött az emeleti

nagyterem felújítása, komfortos és mutatós nézõtér váltotta fel a

színét vesztett, rágógumikkal kirakott „fapados” lelátót. Jövõ

szerdán ünnepélyesen is megnyitják a nézõk elõl sokáig elzárt

részt, s ez jó alkalom egy díszbemutatóra is.

Fotó: Vass Szilárd

Ötletes megoldás

a gyakorlat megszerzésére

Nemrég mutatták be Szombathelyen a fiatalok munkahelyi tapasztalatszerzésének

más országokban már bevált formáját, az önkéntességre

épülõ Ötlet-programot. A cégeket, amelyek segítenek a

pályakezdõknek a gyakorlati tudás elsajátításában, támogatják is.

Díszbemutatóval ünnepel a mozi

vetítõvásznat. Merthogy a filmválasztékra,

a pörgõs programcserére

eddig sem volt panasz, azok viszont,

akik a másfél-két órát nehezen

viselték a kényelmesnek éppenséggel

nem mondható székekben,

õk kénytelenek voltak elkerülni

a belvárosi mozit.

5

A legyezõ alakú teremben a korábbinál

több vízszintes és függõleges

közlekedõfolyosót alakítottak ki,

újraosztották a széksorokat, az ülések

pedig (az átrendezésbõl adódóan

az eddigieknél kevesebb, 360) kényelmesek

és mutatósak lettek. A vadonatúj

filmvászon már csak ráadás,

ahogy az a lehetõség is, amit az elsõ

sorok elõtt kialakított pódiumtér

nyújt egy-egy elõadós-beszélgetõs

programra. Volt már ilyen itt bõven,

és lesz is, miután mind több rendezvényszervezõ

érez rá a lelátós terem

elõnyeire. Multikultúra: így emlegetik

a mozi néhány éve bevezetett

koncepciójának lényegét, és valóban:

verses, zenés programok, neves

meghívottak elõadásai, s egy ideje

koncertek, könyvbemutatók helyszíne

az egyre tetszetõsebb filmszínház.

Elsõsorban persze továbbra is mozi

marad, olyannyira, hogy a szerdai

ünnepséget egy új film díszbemutatójával

is összekötik: Dömötör Tamás

alkotását, a Premiert ajánlják a

közönség figyelmébe. hhá

Az Ötlet-program a 18 és 26 év közötti

pályakezdõ munkanélkülieknek

segít abban, hogy az elmélet után szakmai

tapasztalatokra, gyakorlatra is

szert tegyenek. Ez azért fontos, mert a

cégek legtöbbször azért nem alkalmazzák

a munkaerõpiacra kikerülõ fiatalokat,

mert nincs gyakorlatuk. Összesen

35 embert vonnak be a programba

régiószerte, azaz Gyõr-Moson-Sopron,

Zala és Vas megyében, számukra biztosítanak

tíz hónapon keresztül munkalehetõséget.

A szervezõk 25 céget,

vállalatot keresnek majd meg (illetve

várják képviselõik jelentkezését), hogy

vállaljanak szerepet a fiatalok tapasztalatszerzésében.

Ez a cégeknek semmibe

sem kerül, hiszen az Országos Foglalkoztatási

Közalapítvány személyenként

200 ezer forinttal támogatja a képzést,

csak egy munkahelyi mentort kell

biztosítani. A régióban a koordinációs

feladatokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

vállalta. A fiatalok pedig, ha

fizetést nem is, de utazási hozzájárulást,

étkezési támogatást, baleseti és felelõsségbiztosítást,

a képzések folyamatos

költségeit megkapják, és természetesen

nem kell lemondaniuk a nekik járó álláskeresési

támogatásról sem. A tíz hónapos

program része az álláskeresési

tanácsadás is, amelynek igénybevételére

a befejezést követõen még két hónapig

lesz lehetõség. A szakemberek azt

remélik, hogy a program végére legalább

15 embernek, köztük 5 megváltozott

munkaképességû személynek

tudnak majd végleg állást találni. Akik

bevonnák cégüket, vagy önkéntes fiatalként

részt vennének a programban,

március 30-ig jelentkezhetnek a

www.otletprogram.hu internetes címen,

vagy telefonon érdeklõdhetnek a

06-30/633-52-21-es számon. mp

Fizetett politikai hirdetés


6

Szegénységet

láttak, de gazdagabbak

lettek

Kárpátaljai barangolások

címmel nemrégiben úti

élménybeszámolóval egybekötött

istentiszteletet

tartottak a református parókián.

Jakab Bálint református

lelkész szerint egyre

többen éreznek igényt arra,

hogy kapcsolatokat keressenek

a határon túli magyarokkal.

Minden hónap elsõ vasárnap

délutánján családi összejöveteleket

rendeznek a református templomban,

ahol szabadabb keretek

között (kötött liturgia nélkül) gitár-

és énekkísérettel zajlanak az

istentiszteletek. A vidám, zenés

alkalmakba olyan csemegéket is

belecsempésznek, amelyek talán

azokat is megmozgatják, akik

nem csupán a hit iránt érdeklõdnek.

Ilyen volt a múlt vasárnapi

úti élménybeszámoló is, amikor

dia-, illetve filmvetítéssel idézték

fel legutóbbi útjukat – meséli Jakab

Bálint. Az esemény elõzményéül

az a tavalyi kárpátaljai kirándulás

szolgált, amelyen közel

ötven szombathelyi vett részt –

hívõk és nem hívõk egyaránt. A

délutáni találkozón felelevenítették

azokat az emlékeiket, melyeket

Kárpátalja bebarangolása során

szereztek. A beszélgetés azok

számára is élményt jelentett, akik

nem járták be a beregi térséget,

Szojvát és Vereckét, hiszen a fotók

és hanganyagok alapján õk is

rácsodálkoztak mindarra a lelki

gazdagságra, ami a magyarlakta

területeken máig tapasztalható.

A lelkész szerint útjaik alkalmával

csodálatos dolgokat élnek

át, ezért sokakban egyre nagyobb

az igény rá, hogy kapcsolatokat

keressenek a határon túli

magyarokkal mind Kárpátalján,

mind pedig Erdélyben. Tapasztalataik

szerint egy-egy ilyen útról

hazatérve mindenki nyugtázza

magában, hogy érdemes megismerni

egy másik magyar világot,

ahol anyagilag sokkal rosszabb

körülmények között élnek az

emberek, mégis derûsebbek és

bizakodóbbak.

Zs. Gy.

SAVARIA FÓRUM

A minõségi szolgáltatást díjazták

Jelentõs elismerés, ha egy cég

olyan minõsítést kap, mint amilyet

a szombathelyi székhelyû vízi-közmû

szolgáltató nyert el a közelmúltban,

különösen azután, hogy a

regionális pólusközpont címet nem

a vasi megyeszékhely kapta.

– A Regionális Minõségi Díj

Pályázatot öt nyugat-dunántúli

Kereskedelmi és Iparkamara írta

ki még tavaly májusban, melyen

vasi, zalai és Gyõr-Moson-Sopron

megyei cégek vehettek részt – tájékoztatta

lapunkat Wagner József,

a társaság vezérigazgatója.

Az elbírálásnál döntõ fontosságú

volt a pályamunka szakmai színvonala,

melyet egy meghatározott

pontrendszer alapján értékeltek,

de a szakértõk egy egész napon át

tartó helyszíni szemle során is

meggyõzõdtek a leírt adatok valódiságáról.

A VASIVÍZ ZRt. az értékelés

során 350–400 közötti

pontszámot ért el, mellyel megelõzte

a hasonló tevékenységet

végzõ cégeket.

A VASIVÍZ ZRt. régiós elismerést nyert

Február elején vette át Gyõrben Wagner József, a VASIVÍZ

ZRt. vezérigazgatója azt a minõségi díjat, melyet az általa vezetett

társaság nyert a Kereskedelmi és Iparkamarák által kiírt regionális

pályázaton. A több mint százéves szakmai tapasztalattal

rendelkezõ vízi-közmû szolgáltató társaság vasi, zalai és

Gyõr-Moson-Sopron megyei cégeket elõzött meg.

A pályázat kiírásával a kamarák

szándéka a nyugat-dunántúli

minõségügy népszerûsítése volt,

célul tûzték ki az üzleti kiválóságban

kiemelkedõ eredményt

felmutató gazdálkodó szervezetek

tevékenységének bemutatá-

sát, példaképül állítását. A díjnyertes

cégnek azonban nem ez

az elsõ, minõségi szolgáltatásért

járó elismerése, hiszen az elõzõ

évben a megyei díjat szerezték

meg. A minõségi díjakon kívül a

társaság által nyújtott víz- és csatornaszolgáltatás

színvonalára

garanciát jelent még a több mint

két éve elnyert ISO 9001:2000,

illetve 14001:2004 tanúsítvány

is. A cég fontosnak tarja, hogy

meggyõzõdjenek a fogyasztói

igényekrõl, ezért évente ismétlõdõ

elégedettségi vizsgálatokat

végeznek. Rendszeresen megkérdezik

a gazdálkodó szervezetek

és a tulajdonosi kört alkotó

települési önkormányzatok véleményét

is. Wagner József szerint

a fogyasztók érdekeit maximálisan

szem elõtt kell tartani, ezért

a rekonstrukciós munkák során –

új technológiákat alkalmazva –

ügyelnek arra, hogy azok a közlekedõknek,

illetve a lakosságnak

minél kevesebb problémát

okozzanak.

A vezérigazgató elmondta, ebben

az évben indulni kívánnak a

nemzeti minõségi díj pályázaton,

és hozzátette: bízik benne, hogy a

szolgáltatás minõségi javulását a

fogyasztók is érzékelik.

Pályázat középiskolásoknak – a téma: '56

Az 1956-os forradalom és szabadságharc

félszáz éves évfordulója alkalmából a Savaria

Múzeum az ausztriai Burgenlandisches

Landesmuseummal közösen, Álomból rémálomba

címmel emlékkiállítást rendez, melyet

2006 májusától Eisenstadtban, októbertõl pedig

Szombathelyen tekinthet meg a közönség.

Ehhez kapcsolódóan a Vas Megyei Múzeumok

Igazgatósága pályázatot hirdet az 1956-os forradalom

és szabadságharc ötvenedik évfordulója

alkalmából középiskolai tanulók számára a

nyugat-magyarországi régió 1956-os helyi történéseit

feltáró pályamunkák elkészítésére.

Néhány javasolt témakör: A Rákosi-korszak és a

forradalom eseményei; az 1956-os események és a

megtorlás résztvevõinek, áldozatainak visszaemlékezései;

„vasfüggöny” és a forradalom; rákosista és

kádárista erõszakszervezetek Nyugat-Dunántúlon; kivándorlás

és annak hatásai egyes közösségekre.

Elõnyt élveznek azok a pályamunkák, amelyek

korabeli fényképeket, tárgyi emlékeket dolgoznak

fel vagy tartalmaznak. Pályázni lehet minden történelmi

és tényirodalmi mûfajjal, illetve hanganyaggal,

dokumentumfilmmel, multimédiás CD-ROMmal.

Jelentkezési határidõ: 2006. február 28. A

pályamunkák beküldési határideje: 2006. június 30.

A legjobbnak ítélt pályamunkák alkotói tárgyjutalomban

részesülnek. A pályamunkák számára a helyezéstõl

függetlenül, részben vagy egészben megjelenési

lehetõséget biztosítanak a Savaria Múzeumban

2006. október 23-án megnyíló kiállításban

és egy tervezett önálló kiadványban.

Beküldési cím és információ: Vas Megyei Múzeumok

Igazgatósága Közönségkapcsolati Osztály, Tóth Kálmán,

9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 9. Telefon: 94/501-948,

e-mail: kozmuvelodes@savariamuzeum.hu.

A programleírás, a pályázati felhívás és a jelentkezési

lap letölthetõ a Savaria Múzeum honlapjáról:

www.savariamuseum.hu.


SAVARIA FÓRUM

7

Ókori temetõ – újkori építkezés

Az 1997. évi építési törvény szerint az engedélyt

annak idején csak úgy adhatták volna ki,

hogy örökségvédelmi szempontból is megvizsgálják

az ügyet. Ez 2004-ben sajnálatosan nem

történt meg. Az építkezés határideje augusztus

15-e, ennek betartása pedig nem csupán a tanévkezdés

miatt fontos, hanem amiatt is, mert a

beruházás jórészt állami címzett támogatásból

valósul meg.

Leállították a munkát

Leállították a munkát a Mûvészeti Szakközépiskola

és Gimnázium beruházásán, mert kiderült,

hogy régészeti kutatásokra van szükség

– tudtuk meg a kivitelezõ cég képviselõjétõl.

Horváth Tamás, a Vétem

Rt. igazgatója az alábbiakról

tájékoztatott. – Szóban jelezték a

múzeum illetékesei, hogy fel kell

függesztenünk a munkálatokat, ezt

meg is tettük, de a pontos indokokról

és más információkról nem érkezett

hozzánk írásos megkeresés –

mondta lapunknak a cég mûszaki

igazgatója.

A kutatások során elõreláthatólag

lesz is mit feltárni, hiszen már az iskola

’50-es évekbeli építésekor kiderült,

hogy a telek alatt egy római kori

temetõ maradványait rejti a föld.

– Kényszerpályára kerültünk, mert bár cégünk

vállalta a beruházás augusztus 15-i teljesítését, jelenleg

saját hibánkon kívüli okokból gátolva van

az építés. Ha a régészeti kutatások hosszú ideig

elhúzódnak, biztosan nem tartható a határidõ – fogalmazott

Horváth Tamás, aki várja a hivatalos

értesítést a kutatás szükségességérõl. Még hozzátette:

a helyszínen felvonult régészek azt kérték,

hogy egy 3 méteres sávban távolítsák el a földfeltöltést,

a nem kalkulált felkérés azonban természetesen

pluszköltséget jelent a cégnek.

Késõn jött információ

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési

Osztály vezetõje elmondta, hogy épp

a napokban folytattak háromoldalú egyeztetést

az ügyben, ahol a Vétem Rt. egyik képviselõje

is jelen volt. – Az önkormányzat is csak a közelmúltban

értesült a Kulturális Örökségvédelmi

Hivataltól (KÖH) arról, hogy szükség van a

feltárásokra. Errõl nem is tudhattunk korábban,

Csúszhat a Mûvészeti iskola beruházásának határideje

Lakossági bejelentés nyomán derült ki a napokban, hogy régészeti ásatás nélkül

nem lett volna szabad megkezdeni a Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium bõvítési

beruházását. Az építési munkák most állnak, részben a hideg idõ miatt is, a régészek

viszont hétfõ óta teszik a dolgukat. Eddig kilenc ép sír került elõ.

hiszen 2004-ben, amikor az engedélyezési eljárás

folyt, még nem voltak kijelölve azok a területek

a városban, amelyek ilyen szempontból

kiemelt figyelmet érdemelnek – tájékoztatta lapunkat

az osztályvezetõ. Hozzátette: a törvény

ugyan már élt, amely errõl rendelkezik, de a

múzeum munkatársai csak ez idõ tájt készítették

el a szükséges dokumentumot. Az illetékes

építésügyi hatóságnak tehát nem volt a birtokában

olyan információ, amely alapján a szakhatóságot

be kellett volna vonnia – mondta. A kivitelezõ

részvételével nemrég lefolytatták a

szükséges tárgyalásokat, az önkormányzat pedig

szerzõdést kötött a kutatásra a Vas Megyei

Múzeumok Igazgatóságával. Lakézi Gábor

Már kilenc sír került elõ

A Mûvészeti Szakközépiskola és Gimnázium

alatti talaj mélyén (pontosabban a Paragvári utca

és a kórház térsége alatt) egy nagy kiterjedésû

ókori sírkert húzódik, ahol közel kétezer évvel ezelõtt

urnás, kõurnás és hamvasztásos temetkezést

is folytattak, de csontvázak is elõkerültek. Savaria

északi temetõje volt ez, amely – reméli a szakember

– az ügy kapcsán most újra a kutatók figyelmének

középpontjába kerülhet, ami azért is lényeges

lenne, mert az ’50-es évekbeli ásatás eredményeit

sem dolgozták fel és mutatták be még

kellõképpen. A hétfõ óta tartó munkák során már

kilenc, láthatóan bolygatatlan sír került elõ, pedig

még csak a terület egyharmadát nyitották meg, és

mindössze 60–80 centiméter mélységben kutatnak.

A fél évszázaddal ezelõtti ásatás során ennél

jóval mélyebben is leletekre bukkantak. A régészek

dokumentálják, fotózzák és feltérképezik a

megtalált sírokat, amelyekbõl valószínûleg késõbb

az emberi maradványok, ékszerek, edények

is elõkerülnek.

megjegyezte: a munkálatok most nem is csak

emiatt, hanem a hideg idõ okán is állnak. Arra

reagálva, hogy a kivitelezõnek nem várt többletköltségei

merülnek fel az említett 3 méteres

sáv földmunkái miatt, a hivatal munkatársa elmondta:

az ilyen munkálatokat építési naplóbejegyzéssel

szokás rögzíteni, a költségek megtérítése

pedig a szerzõdésben is lefektetett tartalékkeret

terhére, tételes elszámolás alapján történik

majd. Az osztályvezetõ megerõsítette: valóban

csúszhat a határidõ, annak ellenére is,

hogy mindhárom fél rugalmasan együttmûködik

annak érdekében, hogy a régészeti feltárások

az építési munkákat a lehetõ legkisebb

mértékben akadályozzák.

A régészek ismerték a temetõt

Az építéshatósági eljárás során mindennek ki

kellett volna derülnie, a ’97-es törvény ugyanis

errõl egyértelmûen rendelkezik –

szögezte le megkeresésünkre Ilon

Gábor régész, a Vas Megyei Múzeumok

Igazgatóságának igazgatóhelyettese,

aki szerint már akkor kötelezõ

lett volna megkeresni a Kulturális

Örökségvédelmi Hivatalt. – Ha

ezt megtette volna a szombathelyi

önkormányzat, a KÖH közölte volna

velük, hogy az érintett terület

volt Savaria északi temetõje –

Fotó: Czika László

mondta. Ilon Gábor cáfolta, hogy az

eljárás idõszakában még nem állt

rendelkezésre a Lakézi Gábor által

hiányolt dokumentum, mint megtudtuk:

a szakember nevével fémjelzett

régészeti hatástanulmány ekkor már elkészült,

amit akár póteljárás keretében is benyújthattak

volna, hogy vegyék figyelembe. – Szombathely

monográfiája is említi már a területet,

csak le kellett volna venni a könyvespolcról –

fûzte hozzá. Az ásatásvezetõ azt is elmondta: a

mulasztás miatt most a régészek kénytelenek

voltak fagyos idõben (mínusz 7 Celsius-fokban)

nekiállni a munkának, miközben ideális esetben

ezzel meg kellene várni a melegedést. Ha Kiss

Péter ásatásvezetõ irányításával nem láttak volna

hozzá azonnal, õket tették volna felelõssé a csúszás

miatt – fogalmazott.

Ha nem érkezett volna lakossági bejelentés,

amely felhívja a szakemberek figyelmét az

ügyre, a gépek talán felbecsülhetetlen értékû leleteket

is megsemmisíthettek volna. Az iskola

1950-es építésekor 72 ókori sír került elõ, a második

épületszárny kialakításakor azonban elmaradt

az ásatás, így akkor is odaveszhettek értékes

információk és leletek.

hhá


8

SAVARIA FÓRUM

MESÉLÕ MÚLT

A Hali-pályától az olimpiai dobogóig

A Nagy testvérpár a Hollán utcából

Február 10-én Torinóban, az ünnepélyes megnyitóval elkezdõdtek a XX. Téli

Olimpiai Játékok. Tán kevesen tudják, hogy a havas-jeges versenyek 1924 óta íródó

történetében egy szombathelyi testvérpár, Nagy Mariann és Nagy László mûkorcsolyázók

alkották magyar színekben a legmaradandóbbat. Rajtuk kívül legutóbb

Salt Lake Cityben , Szántó Kornél rövidpályás gyorskorcsolyában képviselte

városunkat a játékokon.

Ifjúkori évek

A gyerekek tizenévesek voltak, amikor

apjukat áthelyezték Nagyszalontára, hogy

szervezze meg az ottani kórházat. Élelmes

anyjuk itt is feltalálta magát, a kórház udvarából

varázsolt jégpályát. Kis idõ múlva

a kárpátaljai Nagyszõlõsre költöztek, majd

ismét Szombathely, utána pedig Budapest

lett lakhelyük.

vonatra. Nem volt vezetõnk, bírónk, de még

szállásunk sem. A cseh csapatnál maradt egy

üres padlásszoba pótággyal, legalább volt

hol aludnunk. Hibátlanul, nagyon jól futottunk.

Ha lett volna magyar bíró, mi nyerjük

az olimpiát. Így azonban megint harmadikok

lettünk.” A pártatlan szakértõk szerint is

megfosztották õket az olimpiai gyõzelemtõl,

ami pontozásos sportág esetében sajnos máskor

is elõfordul(t). Az elmondottakat tovább

árnyékolja, hogy 1956 után nem mehettek a

vb-re. Pályafutásukat a pozsonyi Eb-n fejezték

be egy negyedik helyezéssel.

Sikerek civilként is

Egy eredeti Nagy-elem

A Hollán Ernõ utcai családi fészekben

1927. augusztus 13-án született meg a Nagy

család elsõ gyermeke, László. Rá két évre,

január 19-én a kórházi gondnok apa és felesége

egy kislánynak örülhetett, aki a keresztségben

a Mariann nevet kapta. A két gyerek

alig múlt 5-6 éves, mikor anyjuk, aki igencsak

rámenõs asszonyság hírében állt, kivitte

õket a vízzel felöntött Haladás-pálya jegére.

Akkoriban ugyanis ez volt a „mûjég”

Szombathelyen. Mariann és Laci hamar

megtanult korcsolyázni, s amikor 1934-ben

az említett pályán jégrevüt rendeztek, a két

fiatal minden új elemet ellesett a sztároktól.

Anyjuk kijelentését, miszerint világbajnokokat

farag belõlük, bizony ekkor még sokan

megmosolyogták…

Hamarosan azonban a két Nagy bizonyított.

1941-ben már versenyt nyertek, ráadásul úgy,

hogy a páros mûkorcsolyázásban addig alig látott

elemeket mutattak be. Fõ erõsségük az ún.

emelés lett, amit saját ötleteik alapján fejlesztettek

tovább egész pályafutásuk során. Edzõjük

ekkor Dillinger Rudi bácsi volt.

Eb-gyõzelem Budapesten

A fõvárosban végre méltó körülmények

között edzhettek, s mindketten beíratkoztak

az egyetemre is. Mariann a TF-et, míg Laci

az orvosi egyetemet választotta. 1946-tól állandó

résztvevõi lettek a magyar bajnokságoknak.

Ezeken olyan jól szerepeltek, hogy

az 1948-as St. Moritz-i olimpiára delegálták

õket. Elsõ olimpiai szereplésük sikeresnek

mondható, hiszen az elõkelõ 7. helyen végeztek.

A következõ évben Milánóban az

Európa-bajnokságon már ezüstérmet akasztottak

a nyakukba. 1950-ben az oslói

Eb-n pedig a Nagy testvérpár –

mindenki elismerését kivívva – elnyerte

a bajnoki címet. Mariann

éppen ezen a napon ünnepelte 21.

születésnapját. Szintén a norvég

fõvárosban, de már az 1952-es

olimpián Mariann és Laci megszerezték

elsõ olimpiai érmüket, egy

bronzot. Az ötkarikás sikert egy

davosi vb-bronz és egy dortmundi

Eb-ezüst követte. A legnagyobb sikert

azonban az 1955-ös hazai budapesti

Európa-bajnokságon aratták.

A közönség óriási örömére,

szenzációs korcsolyázással felállhattak

a bajnoki dobogó legmagasabb

fokára. Kevés sportembernek adatik

meg, hogy hazájában hallgathassa a bajnoknak

szóló nemzeti himnuszt.

Olimpiai bronz – kis csalódással

Az 1956-os Cortina d’Ampezzó-i olimpiára

a magyar sportvezetés csak az éremesélyeseket

küldte ki. Természetesen a szombathelyi

testvérpár is az indulók között volt.

Mariann így emlékszik vissza: „Adtak egy

kis elemózsiát, és kettõnket felültettek egy

Harmónia a jégen, és az életben is

A sportkarrier lezárása után Mariann tovább

kamatoztatta tudását. Két filmben, a

„Téli rege” és a „Napfény a jégen” címû alkotásokban

korcsolyázott, ezután pedig szakedzõi

diplomával a kezében edzõsködött.

Legeredményesebb tanítványa a ma Szombathelyen

élõ Vajda László lett. Nagy Laci bácsi

sem szakadt el a sporttól. Edzõként Almássy

Zsuzsával ért el szép sikereket, majd orvosként

dolgozott a mûkorcsolya- és a síválogatott

mellett is. Érdekesség, hogy õ volt a sportorvosa

az 1984-ben ifjúsági Európa-bajnokságot

nyert labdarúgócsapatnak, de az õ nevéhez

fûzõdik az elsõ magyarországi doppinglaboratórium

megalapítása is. Laci bácsi tavaly

április 11-én, 78 éves korában hunyt el. Testvére,

Mariann néni Budapesten él, szülõvárosába

is gyakran ellátogat régi barátaihoz.

A Nagy testvérpár egész pályafutása, sõt

élete példaértékû. Az állandó fejlõdni akarás,

az ellenfelek és a sport tiszteletének szép bizonyítéka.

Szülõföldhöz való ragaszkodásukra

pedig minden szombathelyi büszke lehet.

mc

Forrás: Vasi olimpikonok, Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ Egyesület, 2001.


Karneválra elkészül

Történeti témapark épül

SAVARIA FÓRUM 9

Megkötötte a szerzõdést az önkormányzat

és a kivitelezõ: nyárra megvalósul

a Történelmi-régészeti városrész

elnevezésû nagyszabású projekt elsõ

üteme, azaz kiépül a Ferences-kertben a

történeti témapark, és megújul az Aréna

u. 8. szám alatti mûemlék épület.

Lassan már két éve, hogy Szombathely elnyerte

ötletére az uniós és kormányzati támogatást:

1,6 millió eurót, vagyis több mint 420

millió forintot. Az önkormányzat ezt az öszszeget

egészítette ki az önrésszel, hogy meglegyen

a fedezete a nagy ívû, Történelmi-régészeti

városrész címû projekt elsõ üteme

költségeinek. Szerdán írta alá a kivitelezésrõl

szóló szerzõdést dr. Ipkovich György polgármester

és Péntek Tibor mûszaki igazgató, a

munkát közbeszerzési pályázaton elnyert Reneszánsz

Kõfaragó Rt. képviselõje.

Július végére építik

át a kedvelt karneváli

helyszínt, a Ferenceskertet.

Egy hatalmas

díszletet húznak itt fel:

a Thököly utca felõl

háromméteres városfal

határolja majd a területet, amelyet egyébként

bástyák is védenek. Megépül egy vizesblokk és

különbözõ mûhelyek, melyekben az ókori mesterségeket

lehet majd megismerni. A késõbbi tervekben

szerepel a római kaszárnya, ahol a

legiósokról szóló kiállításokat lehet berendezni (a

hagyományõrzõ civil szervezetek is tarthatnak itt

programokat), valamint színpad, lelátó és a római

kort idézõ térplasztikák is helyet kapnak. Egyelõre

tavasztól õszig lehet nyitva ezután a Ferenceskert,

ami nemcsak szórakoztató, kulturális jellege

miatt fontos, hanem idegenforgalmi szempontból

is. Augusztus közepéig megújul az Aréna u. 8.

A témapark látványterve a Thököly utca felõl

szám alatti, közel kétszáz éves épület is. Eredeti

állapotában állítják helyre, az egykori serfõzde

szervesen kapcsolódik majd a témaparkhoz. A

földszintre vendéglátóhely, üzlet, valamint a Karneváliroda

költözik, az emeleten pedig kiállító- és

bemutatótermeket alakítanak ki. A projekt keretében

folytatódik a tervek kidolgozása, így idén egy

kis lépéssel közelebb kerülhet Szombathely a második

és harmadik ütem megvalósításához is,

amely az Iseum rekonstrukcióját, illetve innen a

Ferences-kertig húzódó történelmi sétaút kialakítását

foglalja magában.

hhá

Fizetett politikai hirdetés


10

SAVARIA FÓRUM

Képes történelem

A Valentin-nap legendája

Ház állott, most városháza… Barna Tamás olvasónk 1969-

es felvételén a Kossuth utca keleti vége látható.

Február 14-én tartották a

férfiak „avatását” az ókorban:

ez alkalomból Jupiter hitvese,

Júnó tiszteletére párválasztó

szokás alakult ki. Innen a Valentin-nap

legendája, bár az elnevezés

késõbbi.

Ezen a napon cédulákra írták

a római nõk nevét, az urak pedig

húztak egy papírdarabot, s már

célba is ért a „jó tanács”: mindenkinek

azt a hölgyet volt érdemes

ostromolnia szerelmével,

aki a cetlire fel volt írva. Ehhez a

szertartásos ünnephez úgy kapcsolódik

a mai elnevezés, hogy

késõbb Valentinus püspök is hasonló,

tanácsadó feladatot vállalt

magára. A III. században szívesen

osztotta szívügyekben a bölcsességeit

a késõbb vértanúhalált

halt püspök, mégpedig

úgy, hogy kertjében sétálva

beszélgetett a szerelmes ifjakkal,

és búcsúzásképpen virágot

adott nekik. Miután a

XIV. században szentté avatták,

névnapja, február 14-e

jeles ünnep lett.

* * *

A római eredetû, de angolszász

szokás fénykora a XIX.

századra tehetõ, bár már az

1700-as években megjelentek

a Valentin verseskötetek. A

szerelmesek jó száz-kétszáz

évvel ezelõtt üdvözlõkártyákat

küldtek egymásnak, és apró ajándékokkal,

romantikus költeményekkel

igyekeztek meglepetést és

örömöt okozni kedvesüknek.


SPORT

– Májusban, amikor elvállalta

a Haladás VSE ügyvezetõ

elnöki posztját, hatvanötmillió

forint adósága volt a klubnak,

melyhez idõközben hozzájött

egy három és fél milliós

APEH-büntetés. Mára a hetvenmillióból

tizennégy lett. Jó

tündér járt a Rohonci úton?

– Racionalizáltuk a gazdálkodást,

új alapokra helyeztük az egyesület

mûködését. Átütemeztük a tartozások

törlesztését, és jelentõs, eddig

közel 15 millió forintnyi áfavisszaigénylést

eszközöltünk. Új

bérleti és reklámszerzõdéseket kötöttünk,

így növelni tudtuk a bevételeinket:

csak ezekbõl 11 millió forinthoz

jutottunk. Mindezek együtt

vezettek ahhoz, hogy jelentõsen sikerült

csökkenteni adóságainkat.

Nehéz volt, mert közben végig fi-

SAVARIA FÓRUM

Visszaköltözik a sport a Rohonci útra

Nem irigyelték, amikor elvállalta

az ügyvezetõ elnöki

posztot, Kovács Elõd azonban

mindvégig hitt benne,

hogy kiegyensúlyozott, anyagi

biztonságban mûködõ klubot

csinál a Haladás VSE-bõl.

Havonta jöttek a hírek, hogy

egyre kisebb az adósság. Az

új „seprût” sikeres sportvezetõként

kezdték emlegetni a

szurkolók, bár májusi debütálása

elõtt nem volt részese

a sportéletnek.

Kovács Elõd sikeres évet remél

Fotók: Vass Szilárd

NYELVVIZSGÁZZON

A TIT-BEN!

11

gyelni kellett arra, hogy ne legyenek

vezéráldozataink.

– A vezéráldozat elmaradt

ugyan, mégis sok embernek

kellett más munka után

nézni…

– Igaz, a személyzet egy részének

távoznia kellett. Ez rövid távon

költségeket jelentett a klubnak, hiszen

végkielégítéseket kellett fizetni,

de már közép távon megtérült.

– A sport mennyire sínylette

meg az átalakulást?

– Sikeres év van mögöttünk.

Elég, ha csak a súlyemelõk, a birkózók,

az ökölvívók, az utánpótlás

teniszezõk és atléták eredményeire

gondolok. A bajban összekovácsolódott

a csapat. Mindenki megértette,

hogy csak akkor sikerülhet

megmentenünk a Haladást, ha

mindannyian áldozatokat hozunk.

Köszönettel tartozom az edzõknek,

a sportolóknak, hogy kibírták

ezt a nehéz idõszakot, és a problémák

ellenére igyekeztek

magas színvonalon

teljesíteni.

– Mikor lesz vége

a szigorításoknak?

Mikor juthat

egy kis levegõhöz

a Haladás?

– Úgy gondolom, a

tavasz végére rendbe

tesszük az egyesület

anyagi helyzetét. A szigorú

gazdálkodást azonban folytatnunk

kell, hogy még egyszer ne alakuljon

ki olyan állapot, mint amilyen

akkor volt, amikor májusban

átvettem a klub irányítását. Tény viszont,

hogy ennek az évnek már a sikerekrõl,

és nem a szigorításokról

kell szólnia. Jó lenne, ha az önkormányzat

megközelítõleg húszmillió

forinttal emelné azt az összeget,

amelyet a klubnak szánt a költségvetésbõl.

Mára a politikusok is átérzik,

hogy ez az egyesület szerves része a

város életének, és nem szabad veszni

hagyni. Ebben az évben közel kilencvenmillió

forintból gazdálkodhatunk,

ami a MÁV-, az önkormányzati

támogatásból, a szponzori bevételekbõl

és a bérleti díjakból tevõdik

össze.

– Örök téma a létesítmény

helyzete?

– Meggyõzõdésem, hogy ez a

kulcsa mindennek. Az jelentene

tiszta viszonyokat, ha MÁV-tól az

önkormányzat vásárolná meg a területet,

és nem egy magánvállalkozó

kezébe kerülne az ingatlan. Remélem,

rövidesen ez is megoldódik,

mert addig meglehetõsen szûk

a mozgásterünk.

– Mikor lenne elégedett az

idei esztendõvel?

– Fel kell töltenünk a sportolói

létszámot. Rövidesen közel kétszázzal

nõhet a taglétszám: nyílt napokat

szervezünk, tömegsportrendezvényekkel

csábítjuk hozzánk a sportolni

vágyókat. Azt hiszem, akkor lennék

maradéktalanul elégedett, ha a

Haladás VSE ismét úgy élne a köztudatban,

mint a klub, amely nagyszerû

sikereket ér el különbözõ

sportágakban, ahol jó utánpótlás-nevelés

folyik, sportolói pedig nemzetközi

színtéren öregbítik Szombathely

hírnevét.

Pál T. Gábor

Államilag elismert nyelvvizsgára jelentkezési határidõk:

Márciusi Origó (Rigó utcai) nyelvvizsgára: 2006. február 20.

Áprilisi TELC nemzetközi és államilag elismert nyelvvizsgára:

2006. február 17.

Jelentkezni a Vas Megyei TIT-ben

(Szombathely, Kõszegi u. 2., tel.: 94/509-500) lehet.


12 SAVARIA FÓRUM

KÖZLEMÉNYEK

Dr. Hankó Faragó Miklós február 24-én (pénteken)

ismét komplex fogadóórán várja a szombathelyieket.

A hagyományos, személyes találkozóra alkalmat adó,

8 órától 9 óráig a Megyeházán megrendezésre kerülõ

fogadóóra után 9.30–10.30 között a honlapon keresztül

is kapcsolatba léphetnek a képviselõvel az érdeklõdõk.

Kérjük, hogy amennyiben a Fórum segítségével szeretné elmondani

véleményét, feltenni kérdését, regisztráljon. 9.30 és 10.30

között az érdeklõdõk a 30/292-1903-as telefonszámon is elérhetik dr.

Hankó Faragó Miklóst.

Közszemlén a névjegyzék

Fogadóóra

Szombathely Megyei Jogú Város Választási Irodája tájékoztatja a választópolgárokat,

hogy a 2006. évi országgyûlési képviselõválasztáson

választási joggal rendelkezõ személyek névjegyzékét 2006. február 8. és

február 15. között közszemlére teszi.

A névjegyzék Szombathely, Bejczy u. 1–3. földszint 14. sz. ablaknál

tekinthetõ meg. A névjegyzékbõl való kihagyás, törlés, illetõleg a névjegyzékbe

való felvétel miatt 2006. február 15-én 16.00 óráig lehet kifogást

benyújtani.

Városi Választási Iroda, Szombathely

Képviselõjelöltek, figyelem!

Lapunk – a Szombathely minden háztartásába eljuttatott

Savaria Fórum – hirdetési lehetõséget kínál a 2006. évi parlamenti

választásokon induló egyéni jelölteknek, politikai pártoknak

és szervezeteknek arra, hogy üzeneteiket eljuttassák a

választópolgárokhoz. A politikai hirdetésekkel kapcsolatban a

hatályos törvényi elõírások szerint az alábbiakat kell figyelembe

venni:

1. Politikai hirdetést cím- és hátoldalon nem jelentetünk meg.

2. Minden ilyen jellegû hirdetésnél kötelezõen feltüntetjük a

„Fizetett politikai hirdetés” megjegyzést.

A kampányidõszakban az elsõ fordulóig az alábbi idõpontokban

jelenik meg lapunk: február 11., 18., 25., március 4., 11.,

18., 25., április 1. A lapzárta minden esetben a szombati megjelenést

megelõzõ csütörtök 12 óra.

Az április 8-i lapszámba a kampánycsend miatt nem fogadunk

hirdetést.

Minden egyéb kérdésre szívesen válaszolunk a 20/9843-025-ös

telefonszámon vagy a hirdetes@savariaforum.hu e-mail címen.

Álláslehetõség

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzõje állást hirdet kiemelt építésügyi

hatósági ügyintézõi munkakör betöltésére.

Jelentkezési feltételek:

– Egyetemi vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki (szerkezetépítõ,

magasépítõ üzemmérnök) szakképzettség.

– Legalább egyéves szakmai (tervezõi, kivitelezõi) és kétéves közigazgatási

gyakorlat, vagy legalább hároméves közigazgatási gyakorlat.

A jelentkezéshez csatolni kell: a képesítést tanúsító okirat másolatát.

A munkakör betöltése erkölcsi bizonyítványhoz kötött. Bérezés: a köztisztviselõk

jogállásáról szóló törvény szerint.

A jelentkezések beérkezési határideje: 2006. február 15-én 17

óráig, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztályra (Kossuth L. u.

1-3., földszint 13. szoba). A munkakörrel kapcsolatban felvilágosítást a

94/520-190-es telefonszámon Krencsey Igor irodavezetõ ad.

Ügyeletes patika

Febr. 12-én Ezerjófû (Wesselényi u. 16/a; 509-410) • febr. 13-án

Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.; 508-110) • febr. 14-én Gondviselés (Vasút

u. 17.; 331-294) • febr. 15-én Szent Márton (Szent Márton u. 18., 318-

438) • febr. 16-án Calendula (Szelestey u. 4–6.; 509-405) • febr. 17-én

Ezerjófû • febr. 18-án Fagyöngy • febr. 19-én Gondviselés

ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek és

felnõtt orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint

hétvégén és ünnepnapokon egész nap.

NONSTOP Állatkórház

Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B.

Telefon: 94/310-034

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot

hirdet Szombathely, Markusovszky L. u. 8. szám alatt található,

1 ha 7346 m² alapterületû ingatlan (használaton kívüli

strandfürdõ) beépítési kötelezettséggel történõ eladására.

Kikiáltási ár: 312.228.000 Ft+áfa, azaz bruttó 374.673.600 Ft

Benyújtási határidõ: 2006. március 13. 12 óra

Bõvebb információ: Polgármesteri Hivatal Szombathely, Kossuth

L. u. 1–3.; tel: 94/520-202; www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat-közgyûlés-pályázatok

útvonalon).

Horvát nyelv a Váciban!

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat felhívja a 2006/07. tanévben 1.

osztályba beíratkozó gyermekek szüleinek figyelmét arra, hogy a Váci

Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény immár

4. éve indítja el a felmenõ rendszerû horvát nyelv és népismeret tanítását.

Szaktanteremben heti 4 órában történik a játékos, kommunikatív

nyelvoktatás. Az angol és német nyelvek tanítása mellett az intézmény

kiemelt fontosságot tulajdonít a gazdaság, a kereskedelem és az idegenforgalom

területén is hangsúlyozott horvát nyelv ismeretének.

Bõvebb felvilágosítást kaphatnak a Váci iskola nyílt napján: 2006.

március 4-én (szombaton) 9.00 órától, valamint Henrikné Haklits Zsuzsannától,

a Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettesétõl, oktatási

felelõstõl a 06-30/685-0838-as mobilszámon és munkaidõben a

94/510-066-os telefonon.

A Szombathelyi Televízió hétköznapokon este 6 órától magazinmûsoraival

várja Önöket a képernyõk elé!

Hétfõn friss sporthírekkel jelentkezik a Térfélidõ. Keddi, Mûhely

címû mûsorunk a tudomány, a mûvészet, az oktatás területérõl

válogatja témáit. Szerdán a Bioritmusban a lelket, az egészséget

és az ezotériát érintõ kérdésekre keressük a választ. Csütörtökön

közéleti események, politikai törekvések mélyebb, átfogóbb

elemzésére törekszünk. Pénteken szórakoztató, programajánló

mûsorunkat kísérhetik figyelemmel.


CIVIL TÉR

Fürkész

Új játék a Savaria Fórumban!

Múlt héten feladványsorozatot indítottunk, amelynek már az elsõ

alkalommal nagy sikere volt. Új játékunk folytatódik: kérjük, írják

meg nekünk, hogy a képen

látható emléktábla

hol található a városban

(utca, házszám)! A tábla

betûi kicsit már megkoptak,

most igazán

szemfülesnek kell lenni!

A beküldõk között szabadon

felhasználható

mozijegyeket sorsolunk

ki! Címünk: Fürkész, Savaria Fórum, 9700 Szombathely,

Géfin Gyula utca 22., e-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, SMS:

06/20-362-44-86. Határidõ: február 16.

Az elõzõ számunkban a Csónakázó tó szigetén álló szoborról közöltünk

fotót. 2 db mozijegyet nyert Dúlfalvy Zsuzsanna

(dulzsuzsa@citromail.hu) olvasónk. Nyereményét szerkesztõségünk

portáján veheti át.

Bemutatkozik a 15 éves

Vas Megyei Honismereti Egyesület

A 70-es években megerõsödõ honismereti, helytörténeti munkálkodásnak

jelentõs elõzményei és szellemi produktumai vannak megyénkben

is. Az elhivatott kutató-író emberek fontos feladatuknak

tartották és tartják a szûkebb haza történéseinek feldolgozását, és

másoknak is ösztönzést adnak a szülõföldszeretet bátor vállalásához

és az aktív cselekvéshez. Ezen a sikeres szakmai bázison jött létre

1991. január 26-án a Vas Megyei Honismereti Egyesület, mely azóta

a tudatos szervezetépítés és a szakmai munka eredményeként

cselekvési készségében megerõsödött. Tagjai, közösségei szívósan

munkálkodnak azon, hogy feltárják és megismertessék környezetük

értékeit, megóvják a múlt már-már veszendõbe menõ hagyományait,

féltendõ kulturális és természeti kincseit.

Alapító elnöke dr. Szabó László volt, hat éve Zsámboki Árpád elnök

fogja össze a megyei szakmai kezdeményezéseket, melyek közül

kiemelendõ az eltûnt vasi falvak nevének felderítése, helyének

megjelölése, a megye jeles személyiségeinek emlékápolása, örökségvédelmi

kezdeményezések elindítása (Hollán Ernõ házának felújítása,

dr. Horváth Boldizsár budapesti sírjának rendbetétele). Elsõként

állította fel a magyar Nobel-díjasok emléktábláját Kõszegen,

folyamatosan részt vesz a történelmi évfordulók, jeles személyiségek

tiszteletére tartott megemlékezéseken. Minden évben megrendezi

a Megyei Pátria Napot, részese a helyi emlékezet életben tartását

szolgáló programoknak (pl. „Legbátrabb község”, „A hûség falvai”

emlékezések), társrendezõje volt az I. Hazahívó találkozónak, a

millenáris programoknak. Szerény kiadványozási munkájával az értékõrzõ

munkát segíti, részt vesz a Vas Megyei Honismereti és Helytörténeti

Közlemények szerkesztésében. Felelõs közremûködõje

gyûjtõakcióknak, pályázatoknak, táboroknak, jeles eseményeknek.

Az európai egységesülési folyamatban – a szellemi önvédelem érdekében

– a megye helytörténeti és kulturális értékeinek, sajátosságainak

megõrzését szolgálja. Vallja: Múltunk ismerete nélkül nem

épülhet jövõ!

Elérhetõség: Szombathely, Ady tér 5., telefon: 94/312-535.

SAVARIA FÓRUM

Kontaktlencsékrõl röviden

Hogy mi is az a kontaktlencse?

Egy olyan, mûanyagból készült

lencse, mely egy vékony könnyfilmen

úszik. Kezdetben szilikátüvegbõl

készítették, ám ennek különbözõ

hátrányai miatt ma már

mûanyagokat használnak. Milyen

fajta kontaktlencsék vannak?

A lencséket három szisztéma

szerint csoportosítjuk.

Anyaguk szerint léteznek kemény

(PMMA), félkemény (gázáteresztõ)

és lágy lencsék. A kemény

lencse (PMMA) kemény anyagú, a

lágy lencséhez viszonyítva kisebb

átmérõjû (a szaruhártya a könnyben

oldott oxigénhez jut, mely pislogás

hatására a szem és a lencse

között folyamatosan cserélõdik). A

félkemény lencse igazából ugyanolyan

kemény, mint a PMMA lencse,

csakhogy már maga az anyag

is átengedi az éltetõ oxigént. A

lágy lencsék a legelterjedtebbek:

kényelmesebbek, könnyebben

megszokhatóak. Rendkívül puha

anyagból készülnek, de vigyázni

kell velük, mert egy pici bevágás

hatására elszakadhatnak (odafigyeléssel

megelõzhetõ). A lencse, ami

SZAK-SZEMMEL

kézbe véve

homogénnek

tûnik, porózus

anyag.

Nagy menynyiségû

vi-

Somkuthy Balázs

optometrista

látszerészmester

13

zet tartalmaz,

melyen

keresztül a szem oxigénhez juthat.

Élettartam szerint rövid és

hosszú élettartamú lencsékrõl beszélhetünk.

A rövid élettartamúak

manapság a legnépszerûbbek,

használatuk, tisztításuk egyszerû,

és nagyon biztonságosak. Van 3

hónapos, 1 hónapos, kéthetes,

egyhetes, sõt kezd elterjedni az

egynapos lencse is. Minél rövidebb

a lencse élettartama, annál

biztonságosabb, hisz rövid idõközönként

rakunk a szemre teljesen

tiszta, steril lencsét. A hosszú

élettartamú lencsék közé tartoznak

a 6, 9, 12 hónapos lencsék, de

egy év viselés után a leghosszabb

élettartamút is ki kell dobni. Tisztítása

körülményesebb, elõnye viszont

az ára, hiszen éves szinten a

költség kisebb.

folytatjuk


14

SAVARIA FÓRUM

PROGRAMAJÁNLÓ

Örökmozgó Mûvészmozi

A vetítések hétfõn és kedden 19 órakor, szerdán 18.30-kor és 20.30-kor

kezdõdnek a belvárosi Savaria Filmszínház kamaratermében.

Febr. 13. (H): Lucas: Star Wars III. rész – A Sith-ek bosszúja (2005.

amerikai, 140’) * febr. 14. (K): Jarmusch: Hervadó virágok (2005. amerikai)

* febr. 15. (SZ): Jannings: Galaxis útikalauz stopposoknak (2005.

amerikai–angol, 110’) és Oliver Hirschbiegel: Kísérlet (2001. német, 120’)

KONYHATIPP

HAJDÚSÁGI TÖLTÖTT KÁPOSZTA

Hozzávalók: 30 dkg sertés darálthús, 20 dkg kockára vágott füstölt tarja, 20 dkg

rizs, só, bors, 3 ek. pirospaprika, 2 fej vöröshagyma, 3-4 gerezd fokhagyma, 2 tk.

majoránna, 1 nagy fej édes- vagy savanyúkáposzta (külsõ levélbe töltjük, belsõk szálasnak),

1 cs. friss kapor, 1 szál füstölt lángolt kolbász, tejföl a tálaláshoz

Az elkészítés módja: A darált húsból és a kockára vágott füstölt tarjából húsos tölteléket

készítünk úgy, hogy hozzáadjuk a nyers rizst, a fûszereket, majd jól összedolgozzuk

kevés langyos vízzel. A káposzta leveleit leforrázzuk sóval, borssal, babérlevéllel, ecettel

ízesített vízben. A leforrázott édeskáposztát betöltjük a töltelékkel. Cserépedény aljára szálas

káposztát teszünk, sorba rakjuk rá a töltelékeket. Tetejére tesszük a maradék káposztát,

majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Fûszerezzük még törött borssal, piros paprikával,

sóval, füstölt lángolt kolbászt teszünk rá, és néhány szál kaprot. Elõmelegített sütõben

készre fõzzük. (Ha elfõtte a levét, kevés vízzel felengedjük.) Tejföllel leöntve tálaljuk.

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

A

KIÁLLÍTÁS

Február 13. (H) 10 órától: „Japán

kaleidoszkóp” – kiállítás az

ázsiai ország néhány jellemzõ értékszegmensének

felvillantásával:

kalligráfia, fotók az országról és a

küzdõsportok történetérõl; zárónap

február 26-án sportbemutatóval,

zenével, verssel, papírhajtogatással.

Helyszín: MMIK.

Február 13-tól (H): Télbúcsúztató

tájfotó-kiállítás. Nyitva: márc. 3-

ig. Helyszín: Nyitra u. ÁMK.

Február 14. (K) 17 óra: A nõ három

életkora és Camera obscura

– Tömõ Ilona Ágnes és Szekér Ernõ

kiállításának megnyitója. Nyitva:

márc. 18-ig. Helyszín: Mûvészetek

Háza, Pincegaléria.

KOMOLYZENE

Február 13. (H) 19.30 óra: Szombathelyi

Szimfonikus Zenekar:

Beethoven–Brahms-bérlet 2. Helyszín:

Bartók Terem.

Február 18. (SZO) 16 óra:

Szombathelyi Szimfonikus Zenekar:

Családi hangverseny.

Mûsoron: Saint-Saëns: Az állatok

farsangja. Helyszín: Bartók

Terem.

JUNIOR

Február 15. (SZ) és 16. (CS) 14.30

óra: Mesemozi. Helyszín: OMK.

Február 17. (P) 15–18 óráig:

Diákfarsang. Helyszín: Nyitra u.

ÁMK.

Február 18. (SZO) 9–12 óráig:

Gipszálarc készítése a Kézmûves

Kuckóban. Helyszín: Gyermekek

Háza.

TÁMOGATÁSÁVAL

Február 18. (SZO) 17 óra:

LOGO Ifjúsági Szolgálat: „A kitartás

tesztje” – maratoni filmvetítés.

(Csillagok Háborúja-öszszes!)

Helyszín: MMIK.

MINDENFÉLE

Február 12. (V) 15 óra: Nyugdíjasok

Batyus Bálja – vidám zenés

mûsor, fellép a Tromff együttes.

Helyszín: MMIK.

Február 15.

(SZ) 18 óra: Békesség!

– elõadás

a következõ

témákról: Mi a

különbség a hamis

és a valódi

béke között?

Várható-e béke a

földön? Biztosan

igazat mond-e

az, aki békességet

hirdet? Helyszín:

Berzsenyi

D. Könyvtár.

Február 15. (SZ) 18 óra: Találjuk

meg Savariát… az

Iseumban! – Beszélgetõtársak: dr.

Mezõs Tamás egyetemi tanár, az

Iseum-helyreállítás tervezõje, dr.

Újvári Jenõ, a Pécs Örökség Kht.

ügyvezetõ igazgatója és Sosztarits

Ottó régész, az Iseum régészeti kutatásának

vezetõje. Helyszín: Mûvészetek

Háza, Szalon.

Február 16. (CS) 15.30 óra: Szenior

Klub: Nemzeti jelképeink –

elõadó: dr. Sárközy Csaba tanár, a

Magyar Alkotók és Gondolkdók

(MAG) tagja. Helyszín: TIT.

Február 18. (SZO) 19 óra: Homo

Ludens Zenés Színpad: VILLONgás

– „... ki szégyenét fenékig itta...”

a Francois Villon életét bemutató zenés

színmû elõadása. Helyszín: a

volt HEMO színházterme.


SAVARIA FÓRUM

15

KÖNNYÛ

Február 16. (CS) 19 óra: A

Carlos Martins–Peltzer Ferenc

gitárduó koncertje – közismert

portugál és brazil zenék. Helyszín:

Mûvészetek Háza, Szalon.

Február 18. (SZO) 20 óra:

SZIÁMI-koncert. Vendég: PRA-

HA zenekar. Helyszín: OMK.

SPORT, TÚRA

Február 12. (V) 7.15 óra: Túra

Vasvár környékén. Útvonal: Pácsony–Vasvári

sánc–Vaskapu–Vasvár,

táv: kb. 17 km. Találkozás

a szombathelyi vasútállomásról

7.15-kor induló nagykanizsai

vonatnál.

M O Z I

TIBOR VAGYOK, DE HÓDÍTANI AKA-

ROK febr. 12-én 14.15 és 19.15-kor, 13-14-ig

17.45-kor, 15-én 17.15-kor

ZATHURA – AZ ÛRFOGÓCSKA febr. 12-

én 15.15 és 17.15-kor, 13–14-én 14.30 és

16.30-kor, 15-én 13.00-kor

ÜVEGTIGRIS 2. febr. 12-én 21.00-kor, 13–14-

én 19.15-kor, 14-én 20.45-kor is, 15-én 18.45-kor

ROKONOK febr. 12-én 17.00 és 19.00-kor,

13–14-én 21.00-kor, 15-én 16.30 és 20.30-kor

A RASHEVSKI TANGÓ febr. 12-én 20.45-

kor, 13–14-én 17.30-kor, 15-én 15.00-kor

A HALOTT MENYASSZONY febr. 12-én

Február 18. (SZO) 7.40 óra: Túra

a Vas-hegyen és környékén.

Útvonal: Vaskeresztes–Felsõcsatár–Kisnarda–Nagynarda,

táv: kb.

16 km. Találkozás a szombathelyi

buszállomáson, indulás: 7.40-kor.

M Û S O R

SAVARIA MÛVÉSZMOZI

14.00 és 15.45-kor, 13–14-én 14.15 és 16.30-

kor, 13-én 21.30-kor is, 15-én 13.30-kor

AZ ELSZÁNT DIPLOMATA febr. 16–18-ig

16.00 és 20.30-kor

DURR, DURR ÉS CSÓK febr. 16–18-ig

18.15-kor

A HERCEG HALADÉKA febr. 16–18-ig

16.30 és 20.15-kor

MENNYORSZÁG MOST febr. 16–18-ig

18.30-kor

PINGVINEK VÁNDORLÁSA febr. 16–18-ig

15.00-kor

CSODACSIBE febr. 17–18-án 14.30-kor

KÖNYVAJÁNLÓ

Kristin Gore:

Kampányszerelem

Kristin Gore, Al Gore amerikai exelnök és elnökjelölt leánya, tövirõl

hegyire ismeri Washington kulisszatitkait. Kampányszerelem címû elsõ regénye

izgalmas és mulatságos olvasmány, amely éles kritikával és remek

humorral ábrázolja az amerikai politikai élet visszáságait egy fiatal lány

mindennapjainak tükrében.

Hõsnõje, az idealista, ügybuzgó és kissé hipochonder

Samantha Joyce öntörvényû személyiség, hihetetlenül

mulatságos jellemhibákkal. Nagy hajtásban él, heti hetven

órát dolgozik azon, hogy a legnagyobb társadalombiztosítási

reformtörvény legkisebb részlete is a helyére

kerüljön. Nem csoda, hogy a szerelemre már alig jut

ideje. Mivel képtelen lakatot tenni a szájára, mindig kimondja,

ami eszébe jut, akaratlanul is újabb és újabb

zûrökbe keveredik. Megismerkedik Aaron Driverrel,

az egyik rivális szenátor jóképû beszédírójával, s pillanatokon

belül egy szövevényes szerelmi és politikai

ügybe bonyolódik.

A magyar olvasó Kristin Gore és hõsnõje segítségével bepillantást nyerhet

az amerikai legfelsõbb politika kulisszái mögé. A könyv azt az érzést ébresztheti

bennünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok demokráciája sem mentes

a bõszítõ és nevetséges anomáliáktól, s az is nyilvánvalóvá válik, hogy egy

egyedülálló, boldogságra és sikerre áhítozó fiatal nõ élete ott sem fenékig tejfel.

Kristin Gore 1977-ben született, a Harvardon szerzett diplomát. Az elmúlt

öt évben számos sikeres tévésorozat forgatókönyvének szerzõje volt.

dr. Köbölkuti Katalin, a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa


16

SAVARIA FÓRUM

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu

More magazines by this user
Similar magazines