I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő ... - Eti

mediatar.eti.hu

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő ... - Eti

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

1. Szakképesítés azonosító száma: 60 2 3249 03 4 0 24

2. Szakképesítés megnevezése: ortopédiai cipész

II. A szakképesítés munkaterülete

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

-----------------------

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma, megnevezése

-----------------------

3249 Humán egészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások

2. A szakképesítéssel betölthető további és rokon munkakörök, foglalkozások

-----------------------

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma, megnevezése

-----------------------

7335 Cipész, cipőkészítő, -javító

7339 Egyéb bőripari foglalkozások

3. A munkaterület rövid, jellemző leírása

Az ortopédiai cipész alapvetően kézi műveletekkel végzi a következő feladatokat:

– Méretes cipő készítése egészséges lábra.

– Méretes cipő készítése deformált lábra, erősen deformált lábra és lábrövidülésre.

– Deformált lábra készülő cipők kaptáinak készítése.

– Méretvétel a lábról.

– Egészséges és deformált lábra készülő cipő felső- és alsórész alkatrész mintáinak készítése.

– Ortopédiai tartozékok beépítése a lábbelibe.

– Lábágyak készítése ortopédiai lábbelibe.

– Különböző típusú betétek készítése ortopédiai és utcai cipőbe.

– Egészséges, illetve deformált lábra készült cipők javítása.

III. A szakképesítés szakmai követelményei

III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok

A munkafolyamat tervezése, előkészítése

– Méretvétel egészséges lábról.

– Méretvétel egyszerűbb lábelváltozás esetén.

– Méretvétel nagy mértékben deformált lábról.

– Méretlap kitöltés, vényolvasás.

– Ortopédiai kapta készítés különböző módszerekkel.


– A munkavégzés feltételeinek biztosítása, szerszámok, eszközök, gépek, berendezések

kiválasztása, beállítása.

– A szükséges alap-, kellék-, segédanyagok, félkész termékek kiválasztása.

– A szükséges alap-, kellék-, segédanyagok, félkész termékek kiválasztása.

– A munkafolyamat sorrendjének meghatározása.

Alapműveletek végzése

– Az anyagok darabolása, pl. puha- és keménybőrök, textilanyagok.

– Hasítás, egyenlítés.

– Élezés, vékonyítás.

– Csiszolás.

– Áztatás, nedvesítés.

– Tömörítés.

– Szegezés.

– Ragasztás.

– Varrás.

A lábbelikészítés általános műveleteinek végzése

– Fárafoglalás előkészítése.

– Fárafoglalás különböző módszerekkel (orr-, oldal-, sarokfoglalás).

– Formarögzítés.

– Rámázás.

– Talpkitöltés, lágyékerősítés.

– Talpalás előkészítése.

– Különböző anyagú talpak felerősítése ragasztással, szegezéssel, varrással.

– Sarkalás, saroképítés.

– Talpszél, sarokszél kialakítás.

– Kikészítés (felsőrész-alsóalkatrészek).

Ortopédiai cipő készítés sajátos műveleteinek végzése

Méretvétellel megállapított deformításnak megfelelően a különböző módosítások elvégzése.

Külső módosítások

Az egyensúly helyreállításához szükséges tartozékok méretezése, formázása

– ütközéscsillapító anyagok beépítése,

– külső és belső oldalra helyezett talpemelések elvégzése,

– talp és sarok kiszélesítésének elvégzése,

– talpi részre gördülő felszerelése,

– lábhosszrövidülés korrigálása különböző emelőfajtákkal.

Belső módosítások

A cipőfelsőrész alkatrészeire szerelhető ortopédiai tartozékok készítése

– speciális merevítők (fém, kifli),

– speciális kérgek (asszimetrikus, magasított),


– felsőbőr és bélés közé szerelt sínek, bokapárnák,

– protézisek, pótlások készítése,

– peroneus emelők (külső-belső) cipőbe szerelése,

– lábágyak különböző változatainak készítése,

– betétek különböző fajtáinak készítése,

– boltozati párnák készítése,

– különböző ékek alkalmazása.

Javítások végzése

A nehezített járás nagyobb igénybevétellel jár, ezért a hamarabb, gyakrabban megrongálódott,

megkopott cipők javítása is feladat

– felsőrészek javítása,

– sarokjavítások,

– talpjavítások,

– tágítások,

– ortopédiai szerelvények hibáinak javítása, cseréje,

– belső és közbenső lábbeli alkatrészek javítása.

Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek alkalmazása

– A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása: a munkahely megfelelő kialakítása,

helyes anyagtárolása, közlekedési utak biztosítása.

– A saját és a környezetben dolgozók baleset-elhárításának biztosítása: a különböző technológiák,

munkafolyamatok elvégzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása, és a

védőfelszerelések használata; a munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a

balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat

haladéktalan értesítése.

– A baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében közreműködés.

– A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások betartása.

– A tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírások betartása.

– A tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírások alkalmazása.

– Az anyagok tárolására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, a megfelelő védő- és

egyéb eszközök használata.

– Áramütéses balesetnél a további sérülések elkerülése érdekében az áramtalanítás, a sérültnek az

áramkörből való kiszabadítása.

– A környezetvédelem területeinek, céljainak ismeretében az előírások betartása.

– A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása: az alkatrészek

megmunkálása során felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok kezelésére, tárolására

vonatkozó előírások betartása.

– A levegőszennyeződés csökkenése érdekében elszívóberendezések alkalmazása.

Munkajogi és gazdálkodási ismeretek alkalmazása

– A munkahelyre vonatkozó szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre,

munkarendre vonatkozó szabályozások) betartása és alkalmazása.

– A munkahelyen működő szakmai képviseletek, érdekképviseletekben, a közreműködésre való

készség, illetve segítségük igénybevétele.


– Az államszervezet felépítésének ismerete, a polgárjog alapfogalmainak, jogrendszerének

megismerése.

– A gazdasági társaságok megkülönböztetése.

– A munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos alapfogalmak, a próbaidő és a

szabadság fogalmainak megértése.

– A tanulószerződés tartalmának megismerése, különös tekintettel a szerződő felek jogaira és

kötelességeire.

– A kollektív szerződéssel kapcsolatos alapfogalmak definiálása.

– A dolgozóknak adott bizonylatokon szereplő adatok és összegek magyarázata.

– Személyi jövedelemadó-előleg számítása.

– Az adózási mulasztások jogkövetkezményeinek felsorolása, adózási morál lényegének

megértése.

– A társadalombiztosítási járulékra vonatkozó legfontosabb előírások megfogalmazása.

– Költség és kiadás kategóriák megkülönböztetése, költségszámítás egyszerű példák alapján.

– Az álláskeresés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak alkalmazása. Önéletrajz, pályázat,

munkaszerződés fogalmának meghatározása. Önéletrajz készítése.

– A kommunikáció megfelelő formáinak alkalmazása felettesekkel és munkatársakkal szemben

(bemutatkozás, megszólítás).

– Az adott időszakban használatos kommunikációs technikai eszközök használata, gyakorlati

alkalmazása.

– Vállalkozói tulajdonságok megismerése, vállalkozói szemlélet megalapozása. A termékek

forgalomba hozatalához szükséges ORKI engedélyeztetés.

III/2. Követelmények

A hallgató (tanuló) legyen képes a szakmai ismereteket alkalmazni, ezen belül:

– A munkafolyamat tervezése, előkészítése során

= a különböző lábdeformációkat, lábbetegségeket – jellegzetességük alapján – felismerni,

= a lábfej jellemző pontjait és a méretvétel helyeit meghatározni,

= a méretvételhez szükséges eszközöket kiválasztani, kezelni, a méretvételt elkészíteni,

= a felvett adatokat megfelelően rögzíteni, a rögzített adatokat olvasni,

= a kaptafák fajtáinak, anyagainak ismeretében, a rendeltetéshez a legmegfelelőbbeket

kiválasztani,

= a kaptafák jellemző pontjait, méreteit megállapítani, ellenőrizni,

= a felvett méretek alapján a kapta korrekcióját elvégezni, a kisebb lábdeformációk helyeit

kiépíteni,

= az erősen deformált lábra kaptafát készíteni különböző módszerekkel (gipszöntés után,

rátétezéssel, öntéssel stb.),

= kiválasztani a műveletek végzéséhez szükséges gépeket, a berendezéseket kezelni, beállítani,

= kiválasztani a készítendő lábbeli fajtájához, méretéhez, rendeltetéséhez szükséges

alapanyagokat a gyártásuk, tulajdonságuk alapján (puhabőrök, keménybőrök, gumi, műanyag),

= kellékeket (cérnák, fonalak, szegek, kitöltőanyagok stb.) kiválasztani tulajdonságaik

(anyaguk, gyártásuk) alapján,

= segédanyagokat (oldószer, ragasztó, kikészítőszer) kiválasztani a tulajdonságaik (anyaguk,

gyártásuk) alapján,

= tartozékok (lábágyak, betétek, emelők, kengyel, Bayer-sín stb.) fajtáit kiválasztani

tulajdonságaik (anyaguk, gyártásuk) alapján,


= az adott deformításnak megfelelő cipőkészítés műveleti sorrendjét megtervezni az adott

gyártási eljárásnak megfelelően.

– Alapműveletek végzése során

= a cipőkészítés alapanyagával, a bőrrel kapcsolatos ismereteket felhasználni; a bőr

tulajdonságai (nyúlás, vastagság, barkakép) alapján a bőr topográfiai felépítését, egyes részeit

felismerni, érzékszervi vizsgálattal,

= felismerni a bőr cserzésének, kikészítésének, a nyersbőr eredetének hibáit, ismerni a

bőrgyártás folyamatát,

= a felismert és tapintással, szemrevételezéssel ellenőrzött bőrt darabolni (kézi szabással, minta

alapján tiszta vágott széllel, mintahűen, megfelelő részből, megfelelő nyúlásiránnyal,

gazdaságosan),

= a bőrt darabolni kiütőgéppel, kiütőkés segítségével, a bőr helyenként eltérő tulajdonságainak

és az alkatrész rendeltetésének megfelelő módon,

= a hasítás szükségességét felismerni és elvégezni az előírt vastagságnak megfelelő mértékben,

= egyenlítést elvégezni a bőranyag húsoldaláról a vastagságeltéréseknek megfelelően az előírt

mértékben,

= elvégezni az élezést, vékonyítást a puhabőr és keményáru alkatrészeknél a műveletet a

technológiai utasításnak megfelelően kézzel, élezőkéssel vagy harangkéses felsőbőr, illetve

kéregélező géppel,

= meghatározni az élezés szélességét, maradék élvastagságot, az anyag vastagságát az alkatrész

alapján,

= a csiszolást végezni (a csiszolást a ragasztás előkészítéseként, vagy a felület finomítása miatt

kell elvégezni kézi művelettel, vagy csiszológép segítségével),

= áztatást, nedvesítést végezni a foglalótalpbélés, kéreg, orrmerevítő alkatrészeknél, az anyag

tömöttségétől, vastagságától függően,

= tömörítést elvégezni kézi művelettel, kalapálással a szükséges mértékig,

= alkalmazni a szegezést, ragasztást, varrást; helyesen elvégezni a szükséges összeerősítő

műveleteket az előírt módon (szegtávolság-szegsűrűség, öltés-méret-öltéstávolság, ragasztási

felület előkészítés-ragasztófelhordás-illesztés),

= kiválasztani az anyagvastagsághoz a megfelelő árat-szeget, tűt-fonalat, az összeragasztandó

anyagokhoz a ragasztót-oldószerét.

– A lábbelikészítés általános műveleteinek elvégzése során

= a lábbeli felsőrészének alaptechnológiáit felismerni, azoknak megfelelően a felsőrészkészítés

műveleti sorrendjét meghatározni,

= az ortopédiai cipők készítése előtt meghatározni az egészséges lábra készülő cipők

gyártásának folyamatát, műveleteit,

= meghatározni az egyszerű (sima-rámás) faszeges cipő készítésének, a ragasztott cipő

készítésének és varrott eljárásoknak a műveleteit és a műveletek helyes sorrendjét.

– Végezni gyakorlás után önállóan a ragasztott, faszeges és varrott eljárással készülő cipők

műveleteit a cipőkészítés általános gyakorlatának megfelelően.

– Szakszerűen elvégezni

= a fárafoglalást előkészítő műveleteket (orrmerevítő, kéreg, beragasztást, foglaló talpbélés

felerősítést, felsőrész gőzölést),

= a fárafoglalás kézi műveleteit (orrfoglalást, oldalfoglalást, sarokfoglalást a rögzítést

bekötéssel, a rámázás műveletét, a ráma felvezetését, rögzítését, faszeggel, illetve rámavarrással),

= a talphely előkészítését (a talpköz és lágyék kitöltést),

= a talpillesztés, rögzítés műveletét,


= a talperősítés műveletét (faszegezéssel, ragasztással, varrással),

= a sarkalás műveletét (a rakott bőrsarok építését, sarokráma szegezését, járófolt rögzítését),

= a talp és sarokszél kialakító műveleteit (faragást, reszelést, csiszolást),

= a kikészítés műveleteit (felsőrész tisztítását, javítását, vasalását, fényezését, a szegvégek

kireszelését, a fedőtalpbélés beragasztását, a talp és sarokszél festését, hideg és meleg vasalását, a

talp és sarokfelület kikészítését) bőrtalp alkalmazása esetén.

– A műveletek elvégzése után önállóan ellenőrizni a munkavégzés szakszerűségét, pontosságát,

mérethűségét, az előírások betartását.

– Ortopédiai cipő készítésének sajátos műveleteinek végzése során

= az egészséges lábra való cipők készítésén keresztül elsajátított műveleteket alkalmazni az

ortopédiai lábbeli készítésénél,

= a különbségeket figyelembe véve önállóan alkalmazni a cipőkészítés műveleteinél

begyakorolt módszereket, fogásokat,

= végezni a méretre kialakított kaptán a fárafoglalás műveleteit, a merevítő alkatrészek

beragasztását, a talpalás, sarkalás műveleteit a beteg láb helyzetének ismeretében.

– Külső módosítások

= meghatározni a láb egyensúlyának helyreállításához szükséges módosítások fajtáit,

lehetőségeit, a tartozékok méretezési, formázási, cipőre építési módszereit; a deformitás

mértékének megállapítása után a szükséges módosításokat pontosan elvégezni,

= a kiválasztott ütközéscsillapító anyagokat rendeltetésszerűen beépíteni,

= a szükséges talpemeléseket megvalósítani,

= a szükségnek megfelelően a pes varus emelő, mediális lábujj emelő, külső perem emelő, külső

perem emelő + erősített kéreg, belső perem emelő beépítését önállóan elkészíteni,

= a talp és sarok kiszélesítésének helyes módszereit meghatározni, és elvégezni a külső vagy

belső oldalra helyezés műveletét,

= a különböző típusú külső talptámasztékokat méretezni,

= a talptámasztékokat felszerelni az ortopédiai lábbelire,

= a talpi részre a lépéshossz ismeretében felszerelni a megfelelő gördülőt,

= megszerkeszteni a lábhosszrövidülések korrigálására készülő cipők emelési fajtáit, és az

emelés műveletét pontosan elvégezni,

= az elvégzett műveleteket önállóan ellenőrizni, érzékelni az eltéréseket, megfelelően korrigálni

a hibás megoldást.

– Belső módosítások

= meghatározni a felsőrész alkatrészekre szerelhető tartozékok fajtáit, elhelyezésének,

rögzítésének módszereit,

= kialakítani a speciális orrmerevítőket, pl. kifli kaplit,

= megszerkeszteni és beépíteni az asszimetrikus és magasított kérgeket,

= kialakítani a felsőbőr és bélés közé szerelhető bokapárnák alakját, a szükséges helyre

beilleszteni a különböző síneket,

= választani a különböző anyagú, változatú lábágyak közül,

= elkészíteni a kapta és a láb viszonyának megfelelő lábágyakat,

= választani a különböző betétfajták közül, a betétek anyagainak figyelembevételével (fém,

kemény műanyag, szivacs, filc, gumi, elasztikus polimerek),

= alkalmazni a boltozati párnákat, külső-belső ékeket készíteni,

= a teljes felületen érintkező belső talpakat, a különböző saroktányérokat elkészíteni.

– Választani a láb kényelmét szolgáló eszközök közül, figyelembe véve a beépítés lehetőségeit és

alkalmazásuk szükségességét.


– Javítások elvégzése során

= a meghibásodást (roncsolódást, kopást) felismerni, észrevenni a rejtett hibákat,

= felismerni a javítás kockázatát, lehetőségeit,

= meghatározni a javítás módját, kiválasztani a javítás módszerét,

= elvégezni a felsőrészeken a javításokat (öltésszakadás, pántcsere, húzózár csere, harisnyafogó

csere, bélés szakadás, fűzőszem-kapocs pótlás, csere); a javítást kézi öltéssel vagy javító

tűzőgéppel elvégezni,

= elvégezni a különböző sarok javításokat (sarokvasak felszerelése, tömbsarok javítása, járófolt

csere, sarokmagasság korrigálása, sarokcsere, bevonó csere),

= elvégezni a cipők tágítását [tágítás hagyományos módon (kaptafán, sámfán), tágítás tágítógép

segítségével],

= elvégezni a speciális ortopédiai lábbeliken keletkezett javításokat (lábágyak, betétek javítása,

cseréje, tartozékok javítása, cseréje),

= elvégezni a talpak javítását, talptörés esetén is, és formatalp cseréjével is (talpmegnyílás

javítása, féltalpalás ragasztással, szegezéssel, varrással, kopásgátló, csúszásgátló felerősítése),

= a javítások után törekedni kell arra, hogy a cipő eredeti állapota helyreálljon, a javítás ne

legyen szembetűnő.

2. A hallgató (tanuló) legyen képes a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi,

biztonságtechnikai előírásokat betartani, alkalmazni, ezen belül:

– a szakmára és a munkahelyre érvényes általános munkavédelmi előírásokat alkalmazni; a

munkahelyet megfelelő módon kialakítani az előírások szerint a termékek gyártásának, a belső

anyagmozgatásnak és a közlekedésnek megfelelően,

– a szakmára vonatkozó speciális biztonsági előírásokat alkalmazni a munkafolyamatokban, a

biztonsági berendezések és felszerelések használata útján,

– a baleseteknél és tűzeseteknél szükséges intézkedéseket szakszerűen végrehajtani (szabályszerű

elsősegélynyújtás, az illetékesek haladéktalan értesítése, a baleset kivizsgálásához információk

szolgáltatása),

– a tűz megelőzésére vonatkozó intézkedéseket megérteni, a szabályokat betartani, szükség

esetén a tűzoltó készüléket szakszerűen kezelni,

– a mérgező, gyúlékony anyagokat kezelni, a vonatkozó előírásokat értelemszerűen alkalmazni.

– az elektromos áram élettani hatásainak ismerete alapján az elektromos áram által (további

balesetet nem okozó) okozott balesetnél szükséges intézkedéseket szakszerűen végrehajtani; a

sérültet kiszabadítani az áramkörből, a lehetőségektől, a sérült helyzetétől függően,

– ismerje a szakmára, a munkahelyre jellemző környezetkárosító hatásokat; tudja hatékonyan

alkalmazni, a környezetkárosítást megelőző, illetve csökkentő eljárásokat, módszereket.

3. A hallgató (tanuló) legyen képes a munkajogi és gazdálkodási ismereteket alkalmazni, ezen

belül:

– a munkahelyre vonatkozó szabályokat megérteni, adott helyzetben értelemszerűen alkalmazni,

– a munkahelyeken működő szakmai képviseletekkel – az esetleges problémák megoldásában –

együttműködni,

– az adott témára vonatkozó szabályok segítségével a szükséges információkat megszerezni,

– a jogi és gazdasági kritériumok alapján a gazdasági társaságokat megkülönböztetni,

– a munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos fogalmakat megfelelően használni, a

társadalombiztosítási járulékra vonatkozó előírásokat betartani,

– a tanulószerződéssel és a kollektív szerződéssel kapcsolatos fogalmakat megérteni és használni,


– a dolgozókat érintő bizonylatokon szereplő adatokat értelmezni,

– a hatályos jogszabályok szerint a személyi jövedelemadót (előleg) kiszámítani példák alapján,

– költségeket és kiadásokat vezetni, összesíteni,

– az álláskereséssel kapcsolatos teendőket végrehajtani, az egyes anyagokat a tartalmi

különbségek alapján megkülönböztetni,

– az útmutató és a tapasztalatok alapján a kommunikációs technikai eszközöket használni,

– önképzést végezni, továbbképzésben részt venni, azt megszervezni és végrehajtani,

– a vállalkozói szemlélet kialakításához információt gyűjteni, szervezni,

– a hivatalos ügyrendnek megfelelő módon az ortopédiai lábbeli forgalomba hozatalához

szükséges ORKI engedélyeket megszerezni.

1. A szakmai vizsgára jelentkezés feltételei:

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

Iskolai rendszerű képzésben:

– a szakmunkásképző iskola utolsó évfolyamának sikeres elvégzése.

Egyéni vizsgázó (iskolarendszeren kívüli képzés) esetén:

– az alapvizsga letételének igazolása,

– legalább két év szakmában eltöltött igazolt gyakorlat, vagy

– 100 elméleti és 200 óra gyakorlati irányított képzés; az irányított szakmai gyakorlat célja: a

szakma alapvető – valamennyi munkáltatónál nem gyakorolható – munkafogásainak

megismertetése, felkészülés az egységes követelmények alapján szervezett szakmai vizsgára,

– tantárgyi vizsga letételének igazolása.

2. A szakmai vizsga részei:

A szakmai vizsga írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészekből áll.

a) Az írásbeli vizsga tantárgyai is időtartama:

– szakmai ismeretek 180 perc

Az írásbeli vizsga feladatsorát a szakképesítésért felelős Népjóléti Minisztérium központilag adja

ki.

b) szóbeli vizsga tantárgyai:

– szakmai ismeretek,

– munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi biztonságtechnikai ismeretek,

– munkajogi és gazdálkodási ismeretek.

A szóbeli vizsga tételsorát a szakképesítésért felelős Népjóléti Minisztérium központilag adja ki.

c) A gyakorlati vizsga részei, időtartama:

– előkészítés (1 nap) 360 perc

– vizsgamunka elkészítése (2 nap) 480 perc

– összesen: 840 perc

A gyakorlati vizsga feladatsorát a szakmai vizsga szervezője állítja össze és azt a vizsga elnöke és

a kamarai képviselő hagyja jóvá

3. A szakmai vizsgán számon kérhető feladatok a szint megjelölésével:


3.1. Az írásbeli vizsga tartalma

– a mozgás szervrendszere,

– a láb anatómiája; csontok, izmok, izületek,

– a láb és cipő kapcsolata,

– a láb boltozatai,

– a járás,

– szerzett statikai elváltozások,

– veleszületett lábbetegségek, fejlődési rendellenességek,

– a láb gyulladásos megbetegedései,

– a láb csonkolásai,

– a ragasztott-varrott-szeges eljárással készített lábbeli műveletei,

– a szabás és a felsőrészkészítés műveletei,

– az ortopédiai cipőkészítésnél alkalmazott gépek működési elve,

– az alap-, kellék- és segédanyagok tulajdonságai, előállításuk, felhasználásuk, vizsgálatuk,

– egészséges és deformált lábra készülő cipő felsőrész alapmintájának, alkatrészmintáinak

szerkesztése, kialakítása,

– méretszámítások, anyag-előirányzatok megállapítása.

3.2. A szóbeli vizsga tartalma

A szóbeli vizsga során a jelöltnek

– a szakmai ismeretek tantárgyon belül az alábbi témakörökből kell kérdéseket megválaszolni:

= a mozgás szervei, a láb anatómiája, lábelváltozások, lábbetegségek,

= lábbelifajták és gyártásuk,

= bőrismeret, kellék- és segédanyag-ismeret;

– a munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai ismeretek tantárgyon belül:

= munkahelyre vonatkozó előírások,

= baleset, tűz, robbanás, áramütés megelőzése,

= az anyagok tárolásának szabályai;

– a munkajogi és gazdálkodási ismeretek tantárgyon belül:

= adózási és vállalkozási ismeretek,

= a munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei.

3.3. A gyakorlati vizsga tartalma

a) Az előkészítés tartalma:

– méretvétel,

– kaptakialakítás,

– mintakészítés,

– alkatrészek előkészítése.

b) A vizsgamunka elkészítése:

Az előkészített kaptára a cipő elkészítése faszeges, ragasztott, varrott vagy kombinált gyártási

eljárással.

A cipőt olyan készültségi fokig kell elkészíteni, hogy értékelhető legyen. Az értékelés fő

szempontja a szakszerű megmunkálás.


4. A vizsga értékelése

a) Szakmai elméleti vizsga:

A szakmai vizsga értékelését a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben foglaltak alapján kell

végezni.

– Az írásbeli vizsga értékelését a feladatokhoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni.

– A szóbeli vizsgát egyetlen (1–5-ig terjedő) érdemjeggyel kell minősíteni a három tantárgyból

kapott érdemjegyek átlagából, kerekítő tényező a szakmai ismeretek tantárgy.

A szakmai elméleti vizsga osztályzatát az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye alapján

kell meghatározni az alábbiak szerint:

– az írásbeli vizsga és szóbeli vizsga átlageredményét az írásbeli vizsga eredménye felé kerekítve

kell megállapítani,

– eredménytelennek kell tekinteni a szakmai elméleti vizsgát, ha a jelölt az írásbeli vagy szóbeli

vizsgán bármely tárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.

b) Szakmai gyakorlati vizsga:

– Az előkészítés eredményét egyetlen érdemjeggyel (több feladat esetén ezek kerekített átlagával)

kell értékelni. A részérdemjegyek között elégtelen nem lehet. Ha egy vagy több érdemjegy

elégtelen, a gyakorlati vizsgát eredménytelennek kell minősíteni.

– A vizsgamunka elkészítését a szakszerűség, pontosság, alkalmasság, esztétikusság

szempontjainak figyelembevételével egyetlen (1–5-ig terjedő) érdemjeggyel kell értékelni. Ha a

vizsgamunka érdemjegye elégtelen, akkor a gyakorlati vizsgát eredménytelennek kell minősíteni.

– A gyakorlati vizsga osztályzatát az előkészítés és a vizsgamunka érdemjegyének átlaga alapján

kell megállapítani úgy, hogy a vizsgamunka érdemjegye felé kerekített értéket határozzuk meg.

c) A szakmai vizsga megszervezése:

A szakmai vizsgát a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján kell megszervezni.

A népjóléti miniszter a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ának (1)

bekezdésében felsorolt szakképzési intézményeken túl a szakmai vizsga megszervezésére más

intézményt nem jogosít fel.

V. Egyéb tudnivalók

Az eredményes szakmai vizsgát és az ortopédiai cipész szakképesítést a vizsgázó nevére kiállított

,,Bizonyítvány'' tanúsítja.

A bizonyítványt az ETI országos nyilvántartásba veszi.

* * *

More magazines by this user
Similar magazines