Views
3 years ago

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló ...

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló ...

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2012. (VIII.1.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, B-A-Z Megyei Építész Kamara, B-A-Z Megyei Mérnök Kamara, B-A-Z Megyei Kézműves és Ipar Kamara és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Miskolc Megyei Jogú Város Helytörténeti Oktatási Koncepciója 2012.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ...
A városfejlesztés aktuális kérdései, különös tekintettel a megyei jogú ...
12/2011 - a Miskolc Megyei Jogú Város Építési - Miskolc.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a kéményseprő ...
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti ...
békéscsaba megyei jogú város helyi építési szabályzata
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2012. (II. 27 ...
nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatala városi főépítész
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2012.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2012. (III.29 ...
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2011. (X ...
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ...
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 91/2012. (XII. 17 ...
J a v a s l a t Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város ...
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
MISKOLC VÁROS NAPJA 2012. május 11. - Programok
RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM - Szeged Megyei Jogú Város ...
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyz ő jét ő l 3100 Salgótarján ...
székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011.
békéscsaba megyei jogú város önkormányzat közgyűlésének ...
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mint ...
1. melléklet tata város építési szabályzatának módosítása ...
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17 ...
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 ...
Értékelés Szeged Megyei Jogú Város zajtérképéről