Views
4 years ago

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló ...

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló ...

27/2012. - Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 27/2012. (VIII.1.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (továbbiakban: OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatal Állami Főépítész, Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Vezetője, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Igazgatósága, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész, az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, B-A-Z Megyei Építész Kamara, B-A-Z Megyei Mérnök Kamara, B-A-Z Megyei Kézműves és Ipar Kamara és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. § (2) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

Miskolc Megyei Jogú Város Helytörténeti Oktatási Koncepciója 2012.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a ...
A városfejlesztés aktuális kérdései, különös tekintettel a megyei jogú ...
12/2011 - a Miskolc Megyei Jogú Város Építési - Miskolc.hu
Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Javaslat a kéményseprő ...
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti ...
békéscsaba megyei jogú város helyi építési szabályzata
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 11/2012. (II. 27 ...
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
nyíregyháza megyei jogú város polgármesteri hivatala városi főépítész
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2012.
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 15/2012. (III.29 ...
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 29/2011. (X ...
Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ...
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 91/2012. (XII. 17 ...
J a v a s l a t Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város ...
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
MISKOLC VÁROS NAPJA 2012. május 11. - Programok
RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM - Szeged Megyei Jogú Város ...
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyz ő jét ő l 3100 Salgótarján ...
székesfehérvár megyei jogú város önkormányzat közgyűlése
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2011.
békéscsaba megyei jogú város önkormányzat közgyűlésének ...
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mint ...
1. melléklet tata város építési szabályzatának módosítása ...
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2011. (II.17 ...
Értékelés Szeged Megyei Jogú Város zajtérképéről