Views
3 years ago

savaria királynôje lentibe került a korona - Savaria Fórum

savaria királynôje lentibe került a korona - Savaria Fórum

Safo_2008_08_23 8/22/08

Safo_2008_08_23 8/22/08 9:11 AM Page 12 Ö N K O R M Á N Y Z A T K Ö Z L E M É N Y Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata elkészíttette Szombathely Megyei Jogú Város teljes közigazgatási területe településrendezési tervének módosítását. A tervdokumentáció és a kapcsolódó építési szabályzat tervezete augusztus 18. és szeptember 18. között a Városháza aulájában (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) hivatali idôben megtekinthetô. Az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek. Az esetleges észrevételeket az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §. (6) bekezdése alapján az érintettek írásban nyújthatják be a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Fôépítészi Iroda (9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.) címére. A közzététel ideje után érkezett esetleges észrevételek a jóváhagyási eljárásban már nem vehetôk figyelembe. KITÜNTETÉSI JAVASLAT Szombathely közgyûlése a sport területén „Szombathely Sportjáért Életmûdíj”-at alapított 7/1996. (II. 29.) sz. rendeletében. A „Szombathely Sportjáért Életmû-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb idôn keresztül – de minimum 25 éven át – a testnevelés és sport területén kiemelkedô tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja. A fenti díjra: az önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények közalkalmazottai, indokolt esetben az a.) pontba nem tartozó intézmények dolgozói, valamint egyesületek, alapítványok, nonprofit, karitatív szervek dolgozói javasolhatók. A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, képviselôcsoport, a Közgyûlés Sport és Ifjúsági Bizottsága, valamint a sport területén mûködô szakmai szervezetek. A kitüntetés adományozását az erre a célra rendszeresített nyomtatvány pontos kitöltésével lehet kezdeményezni (átvehetô a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály Ifjúsági és Sport Iroda VI. emelet 604. szoba). A felhívás és az adatlap olvasható és letölthetô a www.szombathely.hu oldalon (aktuális – felhívás útvonalon). A kitüntetési javaslatokat 2008. augusztus 31-éig kell elküldeni az Ifjúsági és Sport Iroda címére (Szombathely, Kossuth L. u. 1–3.), de személyesen is leadhatják a csoport VI. emelet 604. sz. irodájában. Varga Tamás, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke ÉLETMÛDÍJAT ADOMÁNYOZNAK Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése a szociális munka területén a „Szociális Munkáért Életmû”-díjat alapította a 7/1996. /II.29./ sz. rendeletében. „Szociális Munkáért Életmû-díj”-at adományozható annak a szociális területen tevékenykedô személynek, aki hosszabb idôn át – de legalább 25 éven keresztül – kiemelkedô szakmai munkájával a város polgárainak körében közmegbecsülést szerzett. A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja. A fenti díjra az Önkormányzat által alapított, illetve fenntartott intézmények közalkalmazottai, indokolt esetben más intézmények dolgozói, valamint az egyesületek, alapítványok, nonprofit, karitatív szervezetek dolgozói javasolhatók. A díj adományozását kezdeményezheti a polgármester, az alpolgármester, a jegyzô, az aljegyzô, képviselô, frakció, a Közgyûlés Szociális és Foglalkoztatási Bizottsága, a városban mûködô szociális intézmények vezetôi, a szociális területen mûködô karitatív szervezetek vezetôi. A kitüntetés adományozását a Szociális és Foglalkoztatási Bizottság útján kell kezdeményezni az erre a célra rendszeresített nyomtatványok pontos kitöltésével (átvehetô a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztályán, III. emelet, 309. szoba, vagy letölthetô a www.szombathely.hu honlap Aktuális/Hírek/Felhívások oldalról). A kitüntetési javaslatoknak szeptember 1-jén (hétfôn) 16.00 óráig kell beérkeznie a Polgármesteri Hivatal III. emelet 309. sz. irodahelyiségébe. Gyebrovszki János, Szombathely Megyei Jogú Város Közgyûlése Szociális Bizottságának elnöke FÓRUM A CSABA UTCAI FELÜLJÁRÓRÓL A GYSEV Sopron–Szombathely–Szentgotthárd vasútvonal korszerûsítése projektje keretében építendô Csaba utcai felüljáró tervezett megvalósításáról tart lakossági fórumot Szombathely önkormányzata augusztus 26-án (kedden) 16.00 órakor a Városháza I. emeleti nagytermében. A fórum vendégei lesznek a Gyôr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zrt. és az UVATERV Zrt. képviselôi is. FOCIKUPA ÉS ASZTALITENISZ VERSENY Hétfôn 10 órától 14.00 óráig nyárzáró focikupát szervez a Pálos Károly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat az Oladi Általános Mûvelôdési Központban. A szolgálat két korcsoportban (9–13 évesek, valamint 13–16 évesek) várja 5+1 fôs focicsapatok jelentkezését a helyszínen 9.45 óráig. A rendezvényen a LOGO Mobil által nyújtott szolgáltatások is igénybe vehetôk. A programokon résztvevôk hozzák magukkal a diák-, illetve személyi igazolványukat! Augusztus 26-án, kedden 9 órától másodjára rendezik meg a Pálos Károly Asztalitenisz Verseny a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyén. A versenyszámok serdülô (10–14 évesek), valamint ifjúsági (15–20 évesek) leány és fiú egyéni kategóriákban zajlanak. Igazolt versenyzôk nem indulhatnak a megmérettetésen! Nevezni hétfôn 16.00 óráig lehet a Domonkos utcai Családsegítô Szolgálatnál, vagy augusztus 26-án 8.30-ig a verseny helyszínén Kincses Ferenc családgondozónál. 12

Safo_2008_08_23 8/22/08 9:11 AM Page 13 2008. AUGUSZTUS 23. P R O G R A M A J Á N L Ó AUGUSZTUS 23–30. július 17–szeptember 7. Szombathelyi Képtár Albert Farkas szobrászmûvész – Munkáiban a különféle anyagok és szobrászati technikák ötvözésének, párosításának problémái foglalkoztatják, és az ebbôl származó tartalmi és formai lehetôségek kibontása. augusztus 7–szeptember 7. Szombathelyi Képtár Emlékkiállítás – A 100 éve született Bartha László életmûvének jelentôs részét ôrzi a Képtár: festményeket, grafikákat, illusztrációkat. augusztus 12–29. MMIK Az olimpia és Vas megye sportolói – kiállítás augusztus 18–30. Berzsenyi Dániel Könyvtár Pilt Béla Falak címû kiállítása augusztus 24., 10.30 Smidt Múzeum Savaria emlékei a Smidt Múzeumban – tematikus tárlatvezetés. Közben gyerekeknek: játék ókori formákkal – kézmûves foglalkozás augusztus 24., 17.00 A szombathelyi Weöres Sándor Színház nyilvános alakuló társulati ülést tart a Megyeháza udvarán. Ingyenes belépôk igényelhetôk a színház jegyirodájában (Király u. 11., telefon: 94/318-738). A férôhelyek korlátozott száma miatt személyenként 4 db belépôt tudunk biztosítani. Az eseményre minden érdeklôdôt szeretettel várunk! augusztus 24., 13.00 Bögöte, Hotel Patyi – Sportpálya „II. Bögöte Kupa” – Díjugrató lovasverseny augusztus 27., 14.00 Herényiek Háza (Szombathely, Béke tér 7.) A Herényi Kulturális és Sportegyesület mozija. Gyerekeknek szól a Mesesziget. Franklin, a teknôs – Színes, magyarul beszélô kanadai–francia animációs film. augusztus 29., 18.00 Herényiek Háza (Szombathely, Béke tér 7.) A Herényi Kulturális és Sportegyesület mozija. Wass Albert nyomában. Adjátok vissza a hegyeimet Színes magyar dokumentum-játékfilm. augusztus 29. esônap: augusztus 30. Belsikátor A Szombathelyi Színházbarátok Egyesületének új, szabadtéren bemutatandó elôadása. Egressy Zoltán: Három koporsó Romantikus abszurd bûnrôl, szerelemrôl, árulásról, becsületrôl, becstelenségrôl. A szerelmi ötszög 1849 augusztusában játszódik egy magyar kisvárosban. Öt tiszta ember tönkremenetele egy realitás és elemeltség határán táncoló elôadásban. Viktor, a döntô ütközetre készülô magyar sereg közkatonája Emmihez, menyasszonyához szökdösik ki a táborból. A lány házába egy ôrnagyot szállásolnak el. Emmi és az ôrnagy harcol saját érzései ellen, nem akarják tudomásul venni, hogy szerelemre lobbantak egymás iránt. Ehhez Viktor viselkedése kell, aki szinte kiprovokálja, hogy egymásra találjanak. Az érzelmek mindhármuk lelkében túl erôsek és szenvedélyesek ahhoz, hogy magától megoldódjon a bonyolult viszonyrendszer. És ôk még csak hárman az öt színre lépôbôl... Helyek elôzetesen foglalhatók a www.kamarasavaria.hu weboldalon! augusztus 30., 14.00 Sitke, Kálvária Domb Rockfesztivál a kápolnáért Fellépôk: Polip Rock Band, B. A. D., Halor, Pokolgép, Kormorán, Lord, Bikini, Republic, Balázs Fecó, Keresztes Ildikó. Mûsorvezetô: Németh Zsolt. Belépôjegyek: felnôtt: 2.500 Ft, gyermek (6–14év): 1.000 Ft. Információ: Kápolnáért Kulturális és Sportegyesület, Sitke. Tel.: 06/20-4981-456, Sitke Község Önkormányzata. Tel.: 06/95-442-018, www.sitkeirockfesztival.hu. SAVARIA MOZI 21–27. 21-én és 23–27-ig 18.00-kor Eszter hagyatéka (90’) 12 Magyar filmdráma Márai Sándor regényébôl 21–27. 19.30-kor és 21.00-kor Az üresfejû (90’) 12 Szinkronizált amerikai sci-fi vígjáték 21–27. 16.00-kor Narnia Krónikái – Caspian herceg (147’) 12 Angol–amerikai fantasztikus film 21–27. 18.30-kor és 20.30-kor Szívritmus (100’) 16 Romantikus filmdráma 28–szept. 3. 15.30-kor és 20.00-kor Vérzô olaj (158’) 16 Amerikai filmdráma A legjobb férfi fôszereplônek és operatôrnek járó Oscar-díj, 2008 28–szept. 3. 18.30-kor Egyszer (85’) 12 A legjobb eredeti filmdalnak járó Oscar-díj (2008), valamint a Sundance Filmfesztivál legjobb filmnek járó díja (2007) 28–szept. 3. 16.00-kor, 17.30-kor és 19.00-kor My Blueberry nights – A távolság íze (90’) Wong Kar-Wai romantikus filmjében Norah Jones, Jude Law és Natalie Portman 28–szept. 3. 20.30-kor X-akták – Hinni akarok (100’) 16 Az amerikai–kanadai sci-fi fôszerepében ismét David Duchovny és Gillian Anderson CINEMA CITY Zsenikém – Az ügynök haláli / Get Smart (f/subtitled) amerikai akció-vígjáték 15:30, 17:45, 20:00, p-szo: 22:15 is szo-v: 10:00 és 12:15 is Hellboy II – Az Aranyhadsereg (mb) (12) amerikai akciófilm 13:00, 17:30, 20:15, p–szo: 22:30 is Lizi & Yeti: Egy király sztori (mb) (KN) német animációs film 14:15, szo–v: 10:15 is A sötét lovag / The Dark Knight (f/subtitled) (16) amerikai akciófilm 14:30, 17:15, p–szo: 22:00 is A Múmia – A Sárkánycsászár sírja (mb) (12) amerikai–kanadai–német kalandfilm 16:00, 19:45, szo–v: 12:00 is Wall-E (mb) (KN) amerikai animációs film 13:30, szo–v: 11:30 is Mamma Mia! (mb) (12) angol–amerikai zenés vígjáték 15:15, 18:15, 20:30, p–szo: 22:30 is szo-v: 10:45 is 13

MASKARÁSOK HÉTVÉGÉJE - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
VÁSÁROLJUNK OKOSAN - Savaria Fórum
SZÉP VOLT, GABI! - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
TÁMAD A VÍRUS - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
NÔSTÉNY ÁLMOK FÜR ANIKÓVAL - Savaria Fórum
mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A DÍSZPOLGÁR - Savaria Fórum
BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum
=C,£~ėus - Savaria Fórum
SZÉPÜL A SZENTÉLY - Savaria Fórum
FELH®VúS - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum