Views
3 years ago

savaria királynôje lentibe került a korona - Savaria Fórum

savaria királynôje lentibe került a korona - Savaria Fórum

Safo_2008_08_23 8/22/08

Safo_2008_08_23 8/22/08 9:11 AM Page 2 KÁPÉ HITEL ZRT. HAVI TÖRLESZTÉSÛ GYORSKÖLCSÖN TÖBBMILLIÓS HITELEK 30.000 Ft-tól 06/40/200-633 Küldjön sms-t és visszahívjuk: 06/70/388-0448 JELZÁLOGHITEL, HITELKIVÁLTÁS, SZEMÉLYI KÖLCSÖN, LAKÁSHITEL, BARLISTÁSOKNAK IS OTTHONÁBAN KISZOLGÁLJUK! Magolás nélküli nyelvtanulás Szakál Gabriella Lilla fôiskolás hallgató vagyok. Diplomám megszerzéséhez nyelvvizsgára is szükségem van. Sokfelé érdeklôdtem, végül rátaláltam Szombathelyen a Brainturbo Nyelviskolára. A próbaóra után rögtön eldöntöttem, ezt a képzést épp nekem találták ki, mert • 40 óra alatt alap-, közép- vagy felsôfokú szintû beszédkészséget szerezhetek. • a képzés elôtt szintfelmérést végeznek. • otthon nem kell szavakat magolnom, házi feladatot írnom, helyette a barátaimmal, családommal tölthetem a szabadidômet. • az alfa állapotban történô nyelvtanulás egyáltalán nem fáraszt, sôt, ellazít, miközben észrevétlenül megtanulom a gép segítségével a tananyagot. • egyszerre látom és hallom az idegen nyelvû szöveget, s hihetetlen, de a tanári órákon valóban kommunikálni tudok ezek segítségével. Nemcsak a szavakra emlékszem, hanem a nyelvtant is észrevétlenül sajátítom el. • akkor és olyan gyakran jövök, amikor én szeretnék. • a tanárnôm nagyon kedves, empatikus, az órák baráti légkörben telnek és sok a sikerélményem. Tetszik, hogy csak velem foglalkozik egész órán. Én teljesen kezdôként álltam neki júliusban angolt tanulni. Most, a képzés felén büszkén mondhatom, már nem tudnának eladni Londonban. Megszerettem ezt a nyelvet, mert könnyen tanulom. Neked is jó szívvel ajánlom a Brainturbo Nyelviskolát! Szakál Lilla Gabriella: lullabilin@freemail.hu a magolás nélküli nyelvtanulás MKEH: U-006929 Szombathely, Fraknó u. 13. Tel.: 06-20-445-6845 www.agyturbo.eu brainturbo@freemail.hu SZOMBATHELY INGYENES HETILAPJA FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella • FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Mészáros Zsolt • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.: 20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Kriston Barbara • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: Komárnói Nyomda Kft., Szlovákia • FELELÔS VEZETÔ: Meszlényi István igazgató • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZGATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZ- TÔSÉG ÉS HIRDETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Tel.: 94/505-894, 94/505-895 • Fax: 94/788-028 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.savariaforum.hu • ISSN 1215-993X • MINDEN JOG FENNTARTVA! 2

Safo_2008_08_23 8/22/08 9:11 AM Page 3 2008. AUGUSZTUS 23. F Ó R U M B A N Szent Istvánra emlékeztek A KIRÁLY SZOBRA ELÔTT HAJTOTTAK FEJET AZ ÜNNEPLÔK Szombathelyen a Szent István-szobor körül fúvószenekar és népzene is várta az ünneplôket szerdán délelôtt. Az államalapítóra prof. dr. Gadányi Károly (képünkön), a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának elnök-rektorhelyettese emlékezett meg beszédében. – Hazát adott nekünk a magyarság nagy királya, Szent István, aki kiváló példakép lehet napjainkban is. Rá emlékezünk ezen a napon – hangoztak a haza ünnepén prof. dr. Gadányi Károly elnök-rektorhelyettes szavai a király szobra elôtt. A Savaria Egyetemi Központ vezetôje beszédében arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy annyi tiszteletet várhatunk el másoktól, mint amennyit mi magunk is megadunk, és így van ez a népek esetében is. – Annak idején az emberek felnéztek azokra a szomszédokra, akik rendben tartották a portáikat, és az egymás mellett élôk segítettek társaiknak. Legyen ez példaértékû a nemzetek, nemzetiségek számára is. Ha ezt szem elôtt tartjuk, Szombathely a jövôben a népek találkozásának helyszíne lehet – mondta Gadányi Károly. A Szent István-szobor köré gyûlt ünneplôk a nap elôl elbújva az árnyékból követték a mûsort. Programokból akadt bôven: legelôször a Hermann Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképzô Iskola és Kollégium, valamint a Mûvészeti Szakközépiskola diákjainak zenés-verses összeállítása következett, majd a Boglya Népzenei Együttes muzsikájára az Ungaresca Táncegyüttes tagjai ropták. Az ünnepi mûsorból Szombathely Város Fúvószenekara, a honvédség 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrede és a Vasi Lovasturisztikai és Hagyományôrzô Egyesület is kivette a részét. A rendezvény koszorúzással zárult. Miután lecsengtek a Szózat utolsó hangjai is, díszes huszármenet indult a városon át a Fô térre, ahol bemutatót is láthattak az érdeklôdôk. Aki pedig nem elégedett meg a délelôtti programokkal, este tovább ünnepelhetett: az egyházmegyei kollégium udvarán a Julius Caesar Egyiptomban címû operát hallgathatta meg a nagyérdemû. Tóth T. FOTÓ: Mészáros Zsolt KITÜNTETETTEK Több kitüntetést is átadtak tegnap Budapesten az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. Íme a város kitüntetettjei: • Gyuk Mihály, a szombathelyi Horváth Boldizsár Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója – Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, • Keszeiné Barki Katalin, a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtár igazgatója – Szinnyei József-díj, • Kovács Péter, a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ fôigazgató-helyettese – Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, • Németh Róbert rendôr alezredes, a Vas Megyei Rendôr-fôkapitányság osztályvezetôje – Ezüst Érdemkereszt (katonai tagozat), • Padányi János, a Markusovszky-kórház Onkoradiológiai Osztályának nyugalmazott fôorvosa – Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje, • Pataki Kornélné, a Vas Megyei Önkormányzat titkárságvezetôje – Köz Szolgálatáért Érdemjel Arany Fokozata, • Simon Krisztina, a szombathelyi Polgármesteri Hivatal, nemzetközi ügyek referense – Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) • Szalay László, nyugalmazott fôiskolai fôigazgató – Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje. • Dr. Szabó Gyôzô, a Legfelsôbb Bíróság Tanácselnöke – Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje • Dr. Szele Györgyi, a szombathelyi Polgármesteri Hivatalának igazgatási osztályvezetôje – A Köz Szolgálatáért Érdemjel ezüst fokozata • Göncz Szabolcs tûzoltó százados, a szombathelyi Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság tûzoltási és mûszaki mentési osztályának vezetôjét ôrnaggyá léptették elô • Dr. Seregi János Vas megyei nyugalmazott körzeti állatorvos – Tolnay Sándor díj • Avas Zoltán, a Vas Megyei Mezôgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának falugazdásza Kovács Béla díj • Bonczó Kálmán, a Vas Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságának nyugalmazott hatósági igazgatóhelyettese – miniszteri elismerô oklevél • Talasz Csilla Katalin, a Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Vas Megyei Kirendeltsége kérelmezési osztályának vezetôje – miniszteri elismerô oklevél • Derdák Ferencné, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség fôkönyvi könyvelôje – miniszteri ollevél • Peresznyák Péterné, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság ügyintézôje – miniszteri oklevél 3

MASKARÁSOK HÉTVÉGÉJE - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
VÁSÁROLJUNK OKOSAN - Savaria Fórum
SZÉP VOLT, GABI! - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
TÁMAD A VÍRUS - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
NÔSTÉNY ÁLMOK FÜR ANIKÓVAL - Savaria Fórum
mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum
A DÍSZPOLGÁR - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum
=C,£~ėus - Savaria Fórum
SZÉPÜL A SZENTÉLY - Savaria Fórum
FELH®VúS - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum