Views
3 years ago

savaria királynôje lentibe került a korona - Savaria Fórum

savaria királynôje lentibe került a korona - Savaria Fórum

Safo_2008_08_23 8/22/08

Safo_2008_08_23 8/22/08 9:11 AM Page 8 K U L T Ú R A Könnyed karneváli komédia SZERELMES FÉRFIAK ÉS FÉLTÉKENY ASSZONYOK CSELSZÖVÉSEI Egy titokzatos szépség után sóhajtoznak a férfiak Savariában. Clizia mindent a feje tetejére állít. Családi viszályok robbannak ki, féltékeny asszonyok állnak bosszút férjeiken, és hogy ne unatkozzunk, bugyuta szolgák kuszálják tovább a szálakat. Idén Niccoló Machiavelli Clizia, a titokzatos szépség címû komédiáját állították színpadra a Megyeháza udvarán. A titokzatos szépség, akiért minden férfi szereplônek dobog a szíve, nem más, mint Clizia, a család nevelt leánya, akibe beleszeret apa (Jordán Tamás) és fia (Horgas Ádám) egyaránt. Mivel kész a bonyodalom, jöhet a cselszövés. A terv nagyon egyszerû: a ház ura szolgálójához (Szabó Gyôzô) nôtt ki a hasából”... A furmányos feleség Clizia helyett az egyik férfi szolgálót öltöztette fehér ruhába. A buzogánnyal szembetalálkozva pedig akkora trauma érte a feleségét megcsalni készülô Nicomacót, hogy jó útra tért, és mindent megbánt. Persze minden jó, ha a vége jó. Mint a mesében, itt is helyére kerültek a dolgok, Clizia is elkelt végül: a szerelmes ifjúé lett a keze, de talán nem is ez a lényeg, hiszen a történetnél érdekesebb a játék, a beszédes mimika, a humor, a viccelôdés. NICCOLÓ MACHIAVELLI: CLIZIA, A TITOKZATOS SZÉPSÉG Játszó személyek: NICOMACO, szerelmes természetû öreg – Jordán Tamás (Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes Mûvész) SOFRONIA, a felesége – Molnár Piroska (Kossuth- és Jászai-díjas, Érdemes és Kiváló Mûvész) CLEANDRO, a fiuk – Horgas Ádám DAMONE, a szomszédjuk – Hollósi Frigyes (Jászai-díjas, Érdemes Mûvész) PIRRO, a szolgájuk – Szabó Gyôzô EUSTACHIO, az intézôjük – Greifenstein János DORIA, a szolgálólányuk – Rezes Judit CLIZIA, a titokzatos szépség – * * * PALAMEDE, Cleandro barátja – Vass Szilárd SOSTRATA, Damone felesége – Németh Gyöngyi RAMONDO, Clizia apja – W. Farkas László BARBERA, énekesnô – Botos Éva PROLÓGUS – Bezerédi Zoltán (Jászai-díjas) Léhûtôk, fehércselédek – a Homo Ludens Zenés Színpad tagjai FOTÓ: Czika László Épp hogy helyet foglalt a publikum a már jól ismert padsorok között, fel is csendült Botos Éva hangja a színpadon. „Óh nyári est, mely forrón fûti vérünk” – kezdte a hangulatteremtést a nôi Harlequin háta mögött a Homo Ludens Színpad táncosaival. Idén ugyanis efféle zenéstáncos betétekkel fûszerezték meg a karneválszínháztól elvárható szokásos komédiázást, de még mielôtt elkezdôdött volna a történet, Bezerédi Zoltán rendezô szólt a nagyérdemûhöz. A darab „ostoba vagy szerelmes embereket ábrázol” – mondta a prológusban Bezerédi Zoltán, miközben apró mosollyal az arcán nyugtázta a közönség, hogy a kettô között bizony gyakran van átfedés… Ezt támasztotta alá a darab kis cselekménye is: egy szerelmes férfi szinte bármeddig képes elmenni, hogy vágya beteljesedjen. 8 adja a kedvest, aki a nászéjszakán majd készségesen átadja a helyét a szerelmes öregnek. Igen ám, de nem hagyhatta szó nélkül a férj hûtlenségét a ház asszonya (Molnár Piroska) sem, így ô is cselszövésbe kezdett, hogy móresre tanítsa az urát. Az eddig szobájában bujkáló szépség végre színre lépett, megmutatta magát a kíváncsi közönségnek, de arcát fátyol fedte, mozgása kicsit fura volt, tartása kicsit kajla… Szép lassan kiderült a turpisság. Ez a menyasszony nem akármilyen példány ám: a nászágyba bújó hölgynek bizony „buzogány A karneváli darab mûfaja adott: mindenképp vígjátékot vár a közönség, könnyed nyáresti szórakozás a cél. Aki nem számított másra, az idén sem csalódott, hiszen komédiázásban nem volt hiány, valamint nem akárkik álltak a színpadra. És ugyebár az is fontos egy ilyen vidéki színházi produkciónál. Mármint hogy milyen nevek kacsintanak ránk a plakátokról. Idén Jordán Tamás, Molnár Piroska, Hollósi Frigyes, Szabó Gyôzô, Greifenstein János, Rezes Judit és Horgas Ádám neveivel csalogatták színházba a nézôket, nem hiába. Tóth T.

Safo_2008_08_23 8/22/08 9:11 AM Page 9 2008. AUGUSZTUS 23. 9

MASKARÁSOK HÉTVÉGÉJE - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
Meglepetés ár! - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
VÁSÁROLJUNK OKOSAN - Savaria Fórum
SZÉP VOLT, GABI! - Savaria Fórum
[~Å{|öpuwÇÄ - Savaria Fórum
TÁMAD A VÍRUS - Savaria Fórum
Apáczai iskola - Savaria Fórum
Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
NÔSTÉNY ÁLMOK FÜR ANIKÓVAL - Savaria Fórum
mindenki jutka nénije közgyûlés - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A DÍSZPOLGÁR - Savaria Fórum
BAJNOKPÁROS - Savaria Fórum
=C,£~ėus - Savaria Fórum
SZÉPÜL A SZENTÉLY - Savaria Fórum
FELH®VúS - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum
A tartalomból: - Savaria Fórum