Views
4 years ago

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája - Országos Széchényi ...

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája - Országos Széchényi ...

224. SZÍNHÁZI LAPOK

224. SZÍNHÁZI LAPOK Művészeti és irodalmi napilap; 1886. nov. nov. 15.?.- Művészeti és irodalmi közlöny Budapest 1886. szept. 10-dec. 21. Megj. naponként Fel. szerk. Forrai Soma Kiadó: Ráth Gusztáv; 1886. okt. 17.: Forrai Soma Méret: 39 cm 1886. 1. évf. 1-92. sz. szept. lO.-dec. 21. H: 49-50., 52-56. sz. Rovatok: Tárcza; Vegyes hírek; Színházi hírek; Vidéki hírek; Szerkesztői üzenetek; Hirdetések Műsort közöl, szereposztással - Lh. OSZK: 1886, 1. évf. 1-48., 51., 57-92. sz. 225. SZÍNHÁZI LAPOK Budapest 1897. okt. 7.-1901. jan. 13. Megj. naponként Fel. szerk. Forrai Soma Szerk. 1900. szept. 15.-1900. dec. 19-: Liptai Károly Kiadó: 1897. nov. 4.-1898. jan. 21.?: Fodor Kálmán és társa Méret: 42 cm 111. 1900. júl. 7-től Utóbbi cím: SZÖVEGES ÉS KÉPES SZÍNHÁZI LAPOK. 1901. szept. 1.-1914. okt. 31. Rovatok: A Színházi lapok tárcája; Színházi hírek; Színházak műsora; Külföldi hírek; Vegyesek Műsort közöl, szereposztással Megjegyzés: Címváltozat: SZÖVEGES SZÍNLAP - SZÍNHÁZI LAPOK. 1898. dec. 30.?-1901. jan. 13.?. Élőfeje változatlanul Színházi Lapok. 1897. 1. évf. 1-85. sz. okt. 7.-dec. 31. 1898. 2. évf. 1-312. sz. jan. l.-dec. 30. H: 17., 19-, 22-25., 34., 180

37-38., 44., 102., 104., 106-311. sz. 1899. 3. évf. 21-308. sz. jan. 21.-dec. 13. H: 1-20., 22-55., 57-158., 160-227., 229-240., 242-259-, 262-307. sz. 1900. 4. évf. 1-357. sz. jan. l.-dec. 28. H: 93-117., 143., 209., 262., 272-303., 306-307., 310-313., 316-317., 320., 323., 325-327., 330., 333-336., 339-, 341-344., 347., 350-351., 354-356., 358-? 1901. 5. évf. 1-13. sz. jan. l.-jan. 13. H: 3., 5-9-, 11., 14-? Lh. OSZK: 1897. 1. évf. 1-85. sz.; 1898. 2. évf. 1-16., 18., 20-21., 26-33., 35-36., 39-43., 45-101., 103., 105., 312. sz.; 1899- 3. évf. 21., 56., 159., 228., 241., 260-261., 308. sz.; 1900. 4. évf. 1-92., 118-142., 144-208., 210-261., 263-271., 3O4-3O5-, 308-309-, 314-315., 318-319., 321-322., 324., 328-329., 331-332., 337-338., 340., 345-346., 348-349-, 352-353., 357. sz. ; 1901. 5- évf; 1-2., 4., 10., 12-13. sz. MSZI: 1899- 3- évf. 56. sz. 1900. 4. évf. 33. sz. SZÍNHÁZI LAPOK (Bp., 1905^1914.) Lásd SZÖVEGES ÉS KÉPES SZÍNHÁZI LAPOK (Bp., 1905-1914. 10-19- évf.) 226. SZÍNHÁZI LAPOK Szöveges és képes színházi napilap; 1906. okt. 20.: Színházi és művészeti napilap; 1906. dec. 20.?: Színházi és művészeti képes újság; 1908. okt. 1.: Színházi és művészeti napilap Debrecen 1905. szept. 20.-1908. okt. 11. Szünetelt: 1905- nov. 28/30.-1906. okt. 20. Megj. naponként Fel. szerk. 1905. nov. 9/11--1905- nov. 28/30.: ifj. Zathureczky Gyula; 1906. okt. 30.-1908. okt. 11.?: Zathureczky Ödön Szerk. 1905. szept. 20.-1905. nov. 4.: Barabás Ernő; 1906. okt. 20.-okt. 28.: Zathureczky Ödön; 1906. okt. 30.-nov. 24.: Kiss Imre Sándor (K.-I.-S.) Laptulajdonos: 1905- okt. 12.-nov. 28/30.: ifj. Zathureczky Gyula; 1906. okt. 2O.-dec. 31.:' Zathureczky Ödön Kiadó: 1905. szept. 20.-okt. 11.: ifj. Zathureczky Gyula Méret: 35 cm; 1906. okt. 20.: 32 cm; 1906. dec. 20,?: 29 cm 181

 • Page 1:

  LAKATOS ÉVA A MAGYAR SZÍNHÁZI FO

 • Page 5 and 6:

  Lakatos Éva A magyar színházi fo

 • Page 7 and 8:

  Bevezető A magyar színháztörté

 • Page 9 and 10:

  Az egyes lapok leírásában az uto

 • Page 11 and 12:

  A lelőhelyek betűjelének felold

 • Page 13 and 14:

  Kolozsvár Ljubljana Nagyszeben Pr

 • Page 15:

  Jelmagyarázat: ? bizonytalan, felt

 • Page 19 and 20:

  1. ÁLLANDÓ MÚZSA Az aradi nyári

 • Page 21 and 22:

  111. Utóbbi cím: ARADI ÉLET. 191

 • Page 23 and 24:

  tartotta előadásait Szendrey Mih

 • Page 25 and 26:

  Megjegyzés: Csekély színházi ta

 • Page 27 and 28:

  Rovatok: Budapester Fremdenführer;

 • Page 29 and 30:

  20. DEBRECZENI ELLENŐR Blaha Luiza

 • Page 31 and 32:

  1914. 3. évf. 1-45. sz. jan. 4.-de

 • Page 33 and 34:

  Rovatok: Műbírálati rovat; Tarka

 • Page 35 and 36:

  29. EMLÉKFÜZET a Milliárdos kisa

 • Page 37 and 38:

  34. EMLÉK LAPOK Bob 25-ik előadá

 • Page 39 and 40:

  nevét viselő Városi Lendvay-szí

 • Page 41 and 42:

  Lh. OSZK: 1918. Évf. nélk. 1-15.

 • Page 43 and 44:

  Rovatok: Apróságok; Színházi h

 • Page 45 and 46:

  eisende Theater; 1892. ápr. 20.-19

 • Page 47 and 48:

  Szerk. Vécsei Miklós Méret: 28 c

 • Page 49 and 50:

  Rovatok: A törzsasztal mellett; Ke

 • Page 51 and 52:

  Rovatok: Mozi-Élet; Vidéki színp

 • Page 53 and 54:

  1919- 2. évf. 10-35/37. sz. ápr.

 • Page 55 and 56:

  1919- 2. évf. 3-11. sz. jan. 18.-m

 • Page 57 and 58:

  Megjegyzés: Ingyen került forgalo

 • Page 59 and 60:

  Rovatok: Színházi hírek; Szính

 • Page 61 and 62:

  omban. A „Magyar Színház" c. la

 • Page 63 and 64:

  színház hivatalos színlapja; 190

 • Page 65 and 66:

  1911-1929: Hírek; Budapesti színp

 • Page 67 and 68:

  (dec. 250-357. sz. (dec. 26.): A Ma

 • Page 69 and 70:

  1909. 12. évf. 1-362. sz. jan. l.-

 • Page 71 and 72:

  1918. 21. évf. 1-347. sz. jan. l.-

 • Page 73 and 74:

  204-221., 223-352., 354-362. sz.; 1

 • Page 75 and 76:

  328., 333., 347., 352., 358. sz.; 1

 • Page 77 and 78:

  39-41., 46-48., 53-57., 65-69-, 74-

 • Page 79 and 80:

  Naponként Méret: 30 cm 1899- Évf

 • Page 81 and 82:

  1910. Évf. nélk. 1-67. sz. okt. 1

 • Page 83 and 84:

  1903- 1. évf. 1-38. sz. aug. 18.-s

 • Page 85 and 86:

  Megjegyzés: Szöveg-, ill. tartalo

 • Page 87 and 88:

  Rovat: Kritika; Színművészet; M

 • Page 89 and 90:

  1919. jún. 21.-JÚ1. 20. Szerk. Ur

 • Page 91 and 92:

  1910. szept. 22.-okt. 2. Megj. hete

 • Page 93 and 94:

  107. NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI SZEMLE

 • Page 95 and 96:

  110. ŐRÁLLÓ A S2ínész-egyesül

 • Page 97 and 98:

  Méret: 21 cm 111. Címváltozat: P

 • Page 99 and 100:

  Lh. Pécs, BMK: 1919- 1. évf. 10.,

 • Page 101 and 102:

  Méret: 20 cm 1918. 1. évf. 1-11.

 • Page 103 and 104:

  1903. 1. évf. 1. sz. ápr. 26. Rov

 • Page 105 and 106:

  124. SOPRONI HÉTFŐ Politikai lap

 • Page 107 and 108:

  128. SZABADKAI SZÍNPAD (Színházi

 • Page 109 and 110:

  Címváltozat: SZÖVEGES ÉS KÉPES

 • Page 111 and 112:

  1911/1912. 1. évf. 1-124. sz. szep

 • Page 113 and 114:

  1917. 1. évf. 1-11. sz. okt. 2O.-d

 • Page 115 and 116:

  1885. 3. évf. 1-51. sz. jan. 3--de

 • Page 117 and 118:

  1921. 58. évf. 1-5. sz. jari. 15.-

 • Page 119 and 120:

  1897-1914: Nem hivatalos rész; Iro

 • Page 121 and 122:

  142. SZÍNÉSZETI KÖZLÖNY A vidé

 • Page 123 and 124:

  Közreadó: 1895. febr. 1.: Első M

 • Page 125 and 126:

  Megj. hetenként Szerk. Ney Jenő,

 • Page 127 and 128:

  Megj. hetenként Főszerk. Rácz Vi

 • Page 129 and 130:

  1913- júl. 27.-JÖ1. 31. Fel. szer

 • Page 131 and 132: Lh. OSZK.- 1896. 1. évf. 1-4. sz.
 • Page 133 and 134: Rovatok: A mai előadás tartalma;
 • Page 135 and 136: 162. SZÍNHÁZ Miskolc 1898. Társl
 • Page 137 and 138: Megj. hetenként Szerk.-kiadó: Nag
 • Page 139 and 140: Méret: 36 cm 1907. 1. évf. 20-46.
 • Page 141 and 142: Szerk. 1918. dec. 28.: Dénes Gyula
 • Page 143 and 144: 179. SZÍNHÁZ Kalotay László ké
 • Page 145 and 146: 29-34. sz. MSZI: 1916. 1. évf. 4-6
 • Page 147 and 148: Színházi, moziművészeti és sz
 • Page 149 and 150: 186. SZÍNHÁZ ÉS TÁRSASÁG Képe
 • Page 151 and 152: Mire készül a kolozsvári Magyar
 • Page 153 and 154: 1922. 3- évf. 1-7. sz. szept.-dec
 • Page 155 and 156: 192. SZÍNHÁZAK ÉS MULATÓK Napil
 • Page 157 and 158: Béla. Társszerk.: 1913. dec. 14/2
 • Page 159 and 160: Endre konferansza; Emma asszony lev
 • Page 161 and 162: Hangos Heti Híradó (szerk. Pán I
 • Page 163 and 164: Jenő album; 27. sz. „Médi"-sz.;
 • Page 165 and 166: 12. évf. 1-30., 13. évf. 31-53. s
 • Page 167 and 168: 1933. 23. évf. 33-, 52. sz.; 1934.
 • Page 169 and 170: 10/17.-1921. ápr. 14/22.: Pálfy J
 • Page 171 and 172: Fel. szerk.-kiadó: ifj. Kárpáti
 • Page 173 and 174: Főlap: TAVASZ. Bratislava-Pozsony.
 • Page 175 and 176: 1902. márc. 30.-júl. 1. Megj. nap
 • Page 177 and 178: Levéltár 1987/252. lvt. sz. érte
 • Page 179 and 180: Megjegyzés: Szinnyei József: Magy
 • Page 181: 1908/1909- 1. évf. Példánya isme
 • Page 185 and 186: Méret: 29 cm 1904. 1. évf. 1-33-
 • Page 187 and 188: okt. 14.-1927. dec. 28.?: Színház
 • Page 189 and 190: okt. 15-tól 1905. ápr. 18-ig, 190
 • Page 191 and 192: SZÍNHÁZI LAPOK (Pest, 1869) Lásd
 • Page 193 and 194: ' Fel. szerk.-kiadó: Szerdahelyi K
 • Page 195 and 196: Műsort közöl, szereposztással M
 • Page 197 and 198: 244. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti
 • Page 199 and 200: 1913. 10.! évf. 1-14. sz. jűn. 28
 • Page 201 and 202: 249- SZÍNHÁZI ÚJSÁG Csíkszered
 • Page 203 and 204: +dec. 15., 68-70. +dec. 19-, dec. 2
 • Page 205 and 206: febr. 4 p. azonos a DSz 9- sz. febr
 • Page 207 and 208: 256. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Eperjes 191
 • Page 209 and 210: 259. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Gyula 1904.
 • Page 211 and 212: 1906. 4. évf. 2-26. sz. aug. 2.-au
 • Page 213 and 214: Rovatok: Heti műsor; Kulisszák m
 • Page 215 and 216: 1917. mára 10/16.: Krascsenits Jen
 • Page 217 and 218: évf. 1-27. sz.; 1915/1916. 5. évf
 • Page 219 and 220: 1901. 1. évf. 1-107. sz. ápr. 7/8
 • Page 221 and 222: 1920. 12. évf. 1-51. sz. jan. 3/10
 • Page 223 and 224: Szerk.-kiadó: Ligeti Béla; 1921.
 • Page 225 and 226: 278. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Máramaross
 • Page 227 and 228: 282. SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1912. dec.
 • Page 229 and 230: Fel. szerk. Székely Béla Szerk. D
 • Page 231 and 232: Kiadó: 1905. okt. 21.-okt. 31.?: B
 • Page 233 and 234:

  291. SZÍNHÁZI ÚJSÁG New York Sz

 • Page 235 and 236:

  296. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti

 • Page 237 and 238:

  ismertetései alapján Füredi Bél

 • Page 239 and 240:

  Megjegyzés: A „Sümegi Újság"

 • Page 241 and 242:

  Méret: 24 cm 111. 1912. 4. évf. P

 • Page 243 and 244:

  1901. 1. évf. 1-3. sz. okt. 2.-okt

 • Page 245 and 246:

  1910. szept. 1.-1926. jan. 1. Megj.

 • Page 247 and 248:

  18. sz. jan. 27. az évszám téves

 • Page 249 and 250:

  316. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Napilap Sz

 • Page 251 and 252:

  Megjegyzés: A szilágysomlyói Mű

 • Page 253 and 254:

  Megjegyzés: Farkas Ferenc, az Ész

 • Page 255 and 256:

  1921. 4. évf. 1-41. sz. jan. l.-de

 • Page 257 and 258:

  Rovatok: Tárcza; Fővárosi hírek

 • Page 259 and 260:

  334. SZÍNLAPOK Közlöny a szính

 • Page 261 and 262:

  1873. 5. évf. 1-51. sz. jan. 6.-de

 • Page 263 and 264:

  Műsort közöl, szereposztással M

 • Page 265 and 266:

  Megjegyzés: Főmunkatárs: 1914. j

 • Page 267 and 268:

  MSZI: 1901/1902. 6. évf. 133. sz.;

 • Page 269 and 270:

  349- SZÖVEGES SZÍNHÁZI MŰSOR Bu

 • Page 271 and 272:

  353. SZÖVEGES SZÍNLAP Szeged 1920

 • Page 273 and 274:

  és művészeti képeslap. A Ferenc

 • Page 275 and 276:

  1901. okt. 4.-1905- máj. 14. Megj.

 • Page 277 and 278:

  360. THÁLIA Színházi napilap, a

 • Page 279 and 280:

  Rovatok: Pozsonyi színházi króni

 • Page 281 and 282:

  368. THÁLIA BEFOGADÁSA Prológ a

 • Page 283 and 284:

  A Theatral Wochenblatt-ról az elő

 • Page 285 and 286:

  1913. 3. évf. 15-28. sz. jan. 4./j

 • Page 287 and 288:

  111. 1903. 1. évf. 1-23. sz. máj.

 • Page 289 and 290:

  382. VARIETÉ ÚJSÁG Társadalmi

 • Page 291:

  Méret: 22 cm Előbbi cím: SZÍNM

 • Page 295 and 296:

  387. ARADI SZÍNPAD Arad 1925. nov.

 • Page 297 and 298:

  392. CSÖND Irodalmi, művészeti,

 • Page 299 and 300:

  395. DEBRECZENI SZÍNHÁZ Debrecen

 • Page 301 and 302:

  8. évf. 2-17., 22-24., 26-27., 29.

 • Page 303 and 304:

  Dezső); Az én hetem (írja: Kardo

 • Page 305 and 306:

  5. évf. 1-13., 15-16., 18-20., 22-

 • Page 307 and 308:

  Megjegyzés: Szerkesztőhelyettes:

 • Page 309 and 310:

  404. ESTE Színházi, művészeti

 • Page 311 and 312:

  408. FÉNYSZÓRÓ Művészeti hetil

 • Page 313 and 314:

  33, 35. sz.; 1941. 4. évf. 1., 3.,

 • Page 315 and 316:

  Fel. szerk.-kiadó: Hirth Aladár E

 • Page 317 and 318:

  Méret: 22 cm; 1933. okt. 17.: 48 c

 • Page 319 and 320:

  Rovatok: Habitüek egymás között

 • Page 321 and 322:

  Közben: KIS ÚJSÁG (Arad) 1934.

 • Page 323 and 324:

  Műsort közöl, szereposztással L

 • Page 325 and 326:

  432. MAGYAR JÁTÉKSZÍN Irodalmi

 • Page 327 and 328:

  Rovatok 1921-ben: Heti műsor; Maga

 • Page 329 and 330:

  1926. 3. évf. 19-42. sz. máj. 8-o

 • Page 331 and 332:

  Kiad. Miklovicz Lajos Andor Utóbbi

 • Page 333 and 334:

  444. MŰSOROS REVÜ A budapesti sz

 • Page 335 and 336:

  Rovatok: Színházi Szikra távirat

 • Page 337 and 338:

  irodalmi és művészeti hetilap (f

 • Page 339 and 340:

  Fel. szerk. 1936. nov. 26./dec. 3-P

 • Page 341 and 342:

  sz.; 1946/1947. 3. évf. 1-7., 9-14

 • Page 343 and 344:

  1926. febr. 20/27.-1927. máj. 28.

 • Page 345 and 346:

  Közben: SOMOGYORSZAG (Kaposvár) 1

 • Page 347 and 348:

  Rovatok: Társasági élet; Kitört

 • Page 349 and 350:

  Zágráb: 1938. 3. évf. 3. sz.; 19

 • Page 351 and 352:

  1949. Évf. nélk. febr.-jún./júl

 • Page 353 and 354:

  1924. aug. 17/24.?: Színházi, sz

 • Page 355 and 356:

  Fel. kiadó: 1945- aug. 1/15.-1945.

 • Page 357 and 358:

  Kiadó: Kultsár Miklós Méret: 23

 • Page 359 and 360:

  1931. 11. évf. 1-4. sz. jún. 6.-j

 • Page 361 and 362:

  488. SZÍNHÁZ (Művészeti és rip

 • Page 363 and 364:

  493. SZÍNHÁZ ÉS FILM Művészeti

 • Page 365 and 366:

  Méret: 24 cm 1923. 1. évf. 1-9. s

 • Page 367 and 368:

  Rovatok: Heti műsor; Hírek; Szín

 • Page 369 and 370:

  Ili- Utóbbi cím: SZÍNHÁZ (Kosic

 • Page 371 and 372:

  Megjegyzés: a = Somogyi Újság (K

 • Page 373 and 374:

  Megj. hetenként Szünetelt: 1924.

 • Page 375 and 376:

  Főszerk. 1927. márc. 24/31.-máj.

 • Page 377 and 378:

  Újság (Szerk. Kovács István) 19

 • Page 379 and 380:

  514. SZÍNHÁZ, TÁRSASÁG, UTAZÁS

 • Page 381 and 382:

  518. SZÍNHÁZI FIGYELŐ Szöveges

 • Page 383 and 384:

  Folytatás: SZÍNHÁZI ÉLET (Nagys

 • Page 385 and 386:

  Rovatok: Színházi levél; Túli h

 • Page 387 and 388:

  529. SZÍNHÁZI MAGAZIN Színházi,

 • Page 389 and 390:

  jan. 19-től ápr. 9/l6-ig); Halló

 • Page 391 and 392:

  FelelősO): 1945. okt. 13./okt. 29.

 • Page 393 and 394:

  1922. máj. 2O.-jún. 23. Fel. szer

 • Page 395 and 396:

  Kassa 1938. dec. 25.-1939. ápr. 26

 • Page 397 and 398:

  Megjegyzés: Címleírás: Monoki:

 • Page 399 and 400:

  1927. 2. évi 1-6. sz.? Kelt. nélk

 • Page 401 and 402:

  Megj. hetenként; 1938. jűl. havon

 • Page 403 and 404:

  ház műsorlapjai, szereposztással

 • Page 405 and 406:

  555. SZÍNHÁZI VILÁG. MAROSVÁSÁ

 • Page 407 and 408:

  Megjegyzés: Címleírás: Monoki:

 • Page 409 and 410:

  1936. 2. évf. 1/2-7/8. sz, kelt. n

 • Page 411 and 412:

  Kiadó: 1925. aug. 29.?: Guttmann E

 • Page 413 and 414:

  Megjegyzés: főmunkatárs: 1934. f

 • Page 415 and 416:

  Megjegyzés: Nem láttuk. Bibliogr

 • Page 417 and 418:

  Közreadó: Szöveges Színlap kiad

 • Page 419 and 420:

  Nevető rovat; Emberismeret; Női n

 • Page 421 and 422:

  Rovatok: Felvonás közben; Műkedv

 • Page 423:

  Színházi hírek; Olvasó postája

 • Page 427 and 428:

  Mutatónkban az egyes városokon be

 • Page 429 and 430:

  SZÍNÉSZETI KÖZLÖNY 1890-1917. 1

 • Page 431 and 432:

  SZÍNHÁZI FUTÁR 1935-1938. 519 SZ

 • Page 433 and 434:

  DUNASZERDAHELY, DUNAJSKÁ STREDA M

 • Page 435 and 436:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1911-1923. 265 K

 • Page 437 and 438:

  LUGOSI SZÍNPAD 1910. 68 LUGOSI SZ

 • Page 439 and 440:

  NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ 1911. 101

 • Page 441 and 442:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1915-1918. 300 P

 • Page 443 and 444:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1911-1912. 307 S

 • Page 445 and 446:

  SZILÁGYSOMLYÓ, SIMLEU SILVANIEI S

 • Page 447 and 448:

  WIEN INTERNATIONALE ARTISTEN-REVUE

 • Page 449 and 450:

  Bajor Gizi 76 Bakó Lajos 85, 256 B

 • Page 451 and 452:

  Bercsényi Béla 337 Berecz Dezső

 • Page 453 and 454:

  cs Csajaghy Mihály 459 Csáky Anta

 • Page 455 and 456:

  Egyed Zoltán 27, 409 Eissen Gyula

 • Page 457 and 458:

  Fóthy Ernő 354 Fóthy János 529

 • Page 459 and 460:

  Guttmann Ernő 563 GY Gyomlay Lász

 • Page 461 and 462:

  Hofbauer György 347 Hoffmann Géza

 • Page 463 and 464:

  Kainz, Joser Kakas Károly Káldor

 • Page 465 and 466:

  Komor Gyula 54 Koncz Antal 511 .Kon

 • Page 467 and 468:

  Lánczy Ilka 98 Landerer, Michael J

 • Page 469 and 470:

  Mandl Ernő Mandl Teréz Mann Endre

 • Page 471 and 472:

  N Nadányi Emil 269 Nádor Imre 564

 • Page 473 and 474:

  Paál Jób 5, 194 Paál Sándor 461

 • Page 475 and 476:

  Radnai Bernát 338 Radnóti József

 • Page 477 and 478:

  Schwimmer Béla 83 Sebestyén Géza

 • Page 479 and 480:

  Szakács Andor 271 Szalánczy Józs

 • Page 481 and 482:

  Sztojanovits Jenő 191 Szüts Dezs

 • Page 483 and 484:

  Vándor (Breitfeld) Kálmán 354 V

 • Page 485 and 486:

  Zsigrnond. Miklós 5 Zsilip Orbán

 • Page 487:

  19. A Vallás- és Közoktatásügy

Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Letöltés egy fájlban [14.7 MB - PDF] - EPA - Országos Széchényi ...
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája - Országos ...
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1984 - EPA - Országos ...
Magyar sajtóbibliográfia - 1850-1867 II - MEK - Országos Széchényi ...
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1990 - Országos ...
magyar mint idegen nyelv hungarológia - Országos Széchényi ...
AREOPOLISZ - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Erdélyi Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1983 ... - Néprajzi Múzeum
Hídszerepek - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Humanizmus, religio, identitástudat - MEK - Országos Széchényi ...
Meghívó - Magyar - Országos Széchényi Könyvtár
programja - Magyar - Országos Széchényi Könyvtár
Theátrumi könyvecske - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 37. - EPA - Országos Széchényi ...
Tanulmányok Pápa város történetéből 2. - Országos Széchényi ...
PDF 1595 kbyte - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1982 ... - Néprajzi Múzeum
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1975 ... - Néprajzi Múzeum
KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI - Országos Széchényi Könyvtár