Views
4 years ago

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája - Országos Széchényi ...

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája - Országos Széchényi ...

264. SZÍNHÁZI ÚJSÁG

264. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti napilap Kassa 1902. okt. 26.-nov. 21. Fel. szerk. Murányi József , Kiadó: László Béla Méret: 32 cm 1902. 1. évf. 1-25- sz. okt. l6.-nov. 21. Rovatok: Kassai Nemzeti Színház; Heti műsor; Színházi Hírek; Színházi kritikusok; Magyar színpad; Művészet, zene; Bohémiából Műsort közöl, szereposztással Megjegyzés: A „Felsőmagyarország" (Kassa) színházi ismertetései alapján Komjáthy János társulata 1902. szept, 27-től 1903. ápr. 28?-ig tartotta előadásait a kassai Nemzeti Színházban. Lh. OSZK: 1902. 1. évf. 1-25. sz. 265. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Illusztrált színházi és művészeti hetilap. [Borítón]: Színházi és művészeti hetilap; 1912. dec. 21/29.: Színházi és művészeti hetilap; 1913. okt. 1/10.: Illusztrált színházi és művészeti hetilap; 1915. okt. 2/7.: Illusztrált színházi és társadalmi hetilap; 1920. jan. 16.?: Képes színházi és művészeti hetilap; 1920. nov. 1/10.?: Színházi, irodalmi, művészeti és társadalmi hetilap; 1921. nov. 19/26.?: Színházi és művészeti hetilap Kassa 1911. nov. 5/H.-I923. márc. 24. Megj. hetenként Főszerk. 1914. okt. 31./nov. 6.-1915. febr. 13/19; 1915. márc. 6/12.-1915. máj. 22/26.; 1915. dec. 17/23.-1916. máj. 24./jún 1.; 1916. okt. 21/27.-1918. dec. 28.?: Kemenczky Kalmár Fel. szerk. 1914. okt. 31./nov. 6.-1915- febr. 13/19-: Kolo; Ernő; 1915- febr. 20/26: Dzurányi László; 1915. márc. 6/12. Kolos Ernő, Dzurányi László; 1915. okt. 2/7.: Köves Illés 1916. szept. 16/22.: Dzurányi László; 1916. okt. 21/27 Kolos Ernő, Szalay Lajos; 1917. jan. 20/26.: Szalay Lajo; 212

1917. mára 10/16.: Krascsenits Jenő; 1917. okt. 6/12.: Kolos Ernő; 1920. jan. 16.?: Kemenczky Kálmán; 1921. nov. 19/26.?: Szepessi Miksa Szerk. Szepessi Miksa; 1913- okt. 1/10.: Kolos Ernő, Kemenczky Kálmán; 1914. jan. 3/9--1914. máj. 2/13.: Kolos Ernő; 1920. nov. 1/10.-1920. dec. 25/31.: Kemenczky Kálmán; 1921. jan. 22/28.: Ruttkay László Kiadó: Szepessi Miksa; 1913- okt. 1/10.-1918. dec. 21/28.?: Kemenczky Kálmán; 1921. nov. 19/26.?: Szepessi Miksa Méret: 22 cm; 1918. dec. 14/21.?: 20 cm 111. Címváltozat a borítón: 1915. okt. 2.-1923. márc. 24.: A KASSAI SZÍNHÁZI ÚJSÁG I91I/I912. 1. évf. 1-28. sz. nov. 5/ll.-máj. 11/13- 1912/1913. 2. évf. 1-33. sz. okt. l/5.-máj. 10/15. H: 27. sz. 1913/1914. 3. évf. 1-31/32. sz. okt. l/lO.-máj. 2/13- H: 28-30. sz. Rendkívüli kiad. szám nélk. máj. 14-17. 4 p. 8. sz. „Mozikirály"-sz.; 10. sz. „Budagyöngye"-sz.; 14. sz. „Katonadolog"-sz.; 16. sz. „A nevető férj"-sz.; 19- sz. „A tökéletes asszony"-sz.; 21. sz. „A diákhercegnő"-sz.; 23. sz. „A kiskirály"-sz.; 26. sz. „Psilander"-sz.; 31/32. sz. „Szibill"-sz. 1914/1915. 4. évf. 1-27. sz. okt. 31./nov. 6.-máj. 22/26. 4. sz. nov. 28./dec. 4. [5!]. sz.; 7. sz. jan. 6/15. [8!]. sz.; 9- sz. „Cserebogár"-sz.; 12. sz. „Lengyelvér"-sz. 1915/1916. 5. évf. 1-34. sz. okt. 2/7.-máj. 24./jún. 1. 32-33- sz. tartalma az 1-22. oldalig azonos Mell. 32. sz. máj. 6/16.: Nyilatkozatok a jubileumról és Faragóról. IV p. Levelezőlap-melléklet: 13- sz. Biller Irén; 14. sz. Szentgyörgyi Márta; 16. sz. Bérezi Ernő; 17. sz. D. Bánhidy Ilona; 20. sz. Szalay Gyula; 22. sz. Somló József; 23. sz. Doktor János; 24. sz. Schmidt Konstanzia; 26. sz. Szentgyörgyi Márta; 27. sz. Biller Irén; 28. sz. Vida Ilus; 29- sz. H. Lévai Berta; 31- sz. Mezei Andor 18. sz. „Császárné"-sz.; 21. sz. „B. Sándor Erzsi"-sz.; 22. sz. „Vagy ő vagy senki"-sz.; 25. sz. „Tűzimádók"-sz.; 28. 213

 • Page 1:

  LAKATOS ÉVA A MAGYAR SZÍNHÁZI FO

 • Page 5 and 6:

  Lakatos Éva A magyar színházi fo

 • Page 7 and 8:

  Bevezető A magyar színháztörté

 • Page 9 and 10:

  Az egyes lapok leírásában az uto

 • Page 11 and 12:

  A lelőhelyek betűjelének felold

 • Page 13 and 14:

  Kolozsvár Ljubljana Nagyszeben Pr

 • Page 15:

  Jelmagyarázat: ? bizonytalan, felt

 • Page 19 and 20:

  1. ÁLLANDÓ MÚZSA Az aradi nyári

 • Page 21 and 22:

  111. Utóbbi cím: ARADI ÉLET. 191

 • Page 23 and 24:

  tartotta előadásait Szendrey Mih

 • Page 25 and 26:

  Megjegyzés: Csekély színházi ta

 • Page 27 and 28:

  Rovatok: Budapester Fremdenführer;

 • Page 29 and 30:

  20. DEBRECZENI ELLENŐR Blaha Luiza

 • Page 31 and 32:

  1914. 3. évf. 1-45. sz. jan. 4.-de

 • Page 33 and 34:

  Rovatok: Műbírálati rovat; Tarka

 • Page 35 and 36:

  29. EMLÉKFÜZET a Milliárdos kisa

 • Page 37 and 38:

  34. EMLÉK LAPOK Bob 25-ik előadá

 • Page 39 and 40:

  nevét viselő Városi Lendvay-szí

 • Page 41 and 42:

  Lh. OSZK: 1918. Évf. nélk. 1-15.

 • Page 43 and 44:

  Rovatok: Apróságok; Színházi h

 • Page 45 and 46:

  eisende Theater; 1892. ápr. 20.-19

 • Page 47 and 48:

  Szerk. Vécsei Miklós Méret: 28 c

 • Page 49 and 50:

  Rovatok: A törzsasztal mellett; Ke

 • Page 51 and 52:

  Rovatok: Mozi-Élet; Vidéki színp

 • Page 53 and 54:

  1919- 2. évf. 10-35/37. sz. ápr.

 • Page 55 and 56:

  1919- 2. évf. 3-11. sz. jan. 18.-m

 • Page 57 and 58:

  Megjegyzés: Ingyen került forgalo

 • Page 59 and 60:

  Rovatok: Színházi hírek; Szính

 • Page 61 and 62:

  omban. A „Magyar Színház" c. la

 • Page 63 and 64:

  színház hivatalos színlapja; 190

 • Page 65 and 66:

  1911-1929: Hírek; Budapesti színp

 • Page 67 and 68:

  (dec. 250-357. sz. (dec. 26.): A Ma

 • Page 69 and 70:

  1909. 12. évf. 1-362. sz. jan. l.-

 • Page 71 and 72:

  1918. 21. évf. 1-347. sz. jan. l.-

 • Page 73 and 74:

  204-221., 223-352., 354-362. sz.; 1

 • Page 75 and 76:

  328., 333., 347., 352., 358. sz.; 1

 • Page 77 and 78:

  39-41., 46-48., 53-57., 65-69-, 74-

 • Page 79 and 80:

  Naponként Méret: 30 cm 1899- Évf

 • Page 81 and 82:

  1910. Évf. nélk. 1-67. sz. okt. 1

 • Page 83 and 84:

  1903- 1. évf. 1-38. sz. aug. 18.-s

 • Page 85 and 86:

  Megjegyzés: Szöveg-, ill. tartalo

 • Page 87 and 88:

  Rovat: Kritika; Színművészet; M

 • Page 89 and 90:

  1919. jún. 21.-JÚ1. 20. Szerk. Ur

 • Page 91 and 92:

  1910. szept. 22.-okt. 2. Megj. hete

 • Page 93 and 94:

  107. NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI SZEMLE

 • Page 95 and 96:

  110. ŐRÁLLÓ A S2ínész-egyesül

 • Page 97 and 98:

  Méret: 21 cm 111. Címváltozat: P

 • Page 99 and 100:

  Lh. Pécs, BMK: 1919- 1. évf. 10.,

 • Page 101 and 102:

  Méret: 20 cm 1918. 1. évf. 1-11.

 • Page 103 and 104:

  1903. 1. évf. 1. sz. ápr. 26. Rov

 • Page 105 and 106:

  124. SOPRONI HÉTFŐ Politikai lap

 • Page 107 and 108:

  128. SZABADKAI SZÍNPAD (Színházi

 • Page 109 and 110:

  Címváltozat: SZÖVEGES ÉS KÉPES

 • Page 111 and 112:

  1911/1912. 1. évf. 1-124. sz. szep

 • Page 113 and 114:

  1917. 1. évf. 1-11. sz. okt. 2O.-d

 • Page 115 and 116:

  1885. 3. évf. 1-51. sz. jan. 3--de

 • Page 117 and 118:

  1921. 58. évf. 1-5. sz. jari. 15.-

 • Page 119 and 120:

  1897-1914: Nem hivatalos rész; Iro

 • Page 121 and 122:

  142. SZÍNÉSZETI KÖZLÖNY A vidé

 • Page 123 and 124:

  Közreadó: 1895. febr. 1.: Első M

 • Page 125 and 126:

  Megj. hetenként Szerk. Ney Jenő,

 • Page 127 and 128:

  Megj. hetenként Főszerk. Rácz Vi

 • Page 129 and 130:

  1913- júl. 27.-JÖ1. 31. Fel. szer

 • Page 131 and 132:

  Lh. OSZK.- 1896. 1. évf. 1-4. sz.

 • Page 133 and 134:

  Rovatok: A mai előadás tartalma;

 • Page 135 and 136:

  162. SZÍNHÁZ Miskolc 1898. Társl

 • Page 137 and 138:

  Megj. hetenként Szerk.-kiadó: Nag

 • Page 139 and 140:

  Méret: 36 cm 1907. 1. évf. 20-46.

 • Page 141 and 142:

  Szerk. 1918. dec. 28.: Dénes Gyula

 • Page 143 and 144:

  179. SZÍNHÁZ Kalotay László ké

 • Page 145 and 146:

  29-34. sz. MSZI: 1916. 1. évf. 4-6

 • Page 147 and 148:

  Színházi, moziművészeti és sz

 • Page 149 and 150:

  186. SZÍNHÁZ ÉS TÁRSASÁG Képe

 • Page 151 and 152:

  Mire készül a kolozsvári Magyar

 • Page 153 and 154:

  1922. 3- évf. 1-7. sz. szept.-dec

 • Page 155 and 156:

  192. SZÍNHÁZAK ÉS MULATÓK Napil

 • Page 157 and 158:

  Béla. Társszerk.: 1913. dec. 14/2

 • Page 159 and 160:

  Endre konferansza; Emma asszony lev

 • Page 161 and 162:

  Hangos Heti Híradó (szerk. Pán I

 • Page 163 and 164: Jenő album; 27. sz. „Médi"-sz.;
 • Page 165 and 166: 12. évf. 1-30., 13. évf. 31-53. s
 • Page 167 and 168: 1933. 23. évf. 33-, 52. sz.; 1934.
 • Page 169 and 170: 10/17.-1921. ápr. 14/22.: Pálfy J
 • Page 171 and 172: Fel. szerk.-kiadó: ifj. Kárpáti
 • Page 173 and 174: Főlap: TAVASZ. Bratislava-Pozsony.
 • Page 175 and 176: 1902. márc. 30.-júl. 1. Megj. nap
 • Page 177 and 178: Levéltár 1987/252. lvt. sz. érte
 • Page 179 and 180: Megjegyzés: Szinnyei József: Magy
 • Page 181 and 182: 1908/1909- 1. évf. Példánya isme
 • Page 183 and 184: 37-38., 44., 102., 104., 106-311. s
 • Page 185 and 186: Méret: 29 cm 1904. 1. évf. 1-33-
 • Page 187 and 188: okt. 14.-1927. dec. 28.?: Színház
 • Page 189 and 190: okt. 15-tól 1905. ápr. 18-ig, 190
 • Page 191 and 192: SZÍNHÁZI LAPOK (Pest, 1869) Lásd
 • Page 193 and 194: ' Fel. szerk.-kiadó: Szerdahelyi K
 • Page 195 and 196: Műsort közöl, szereposztással M
 • Page 197 and 198: 244. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti
 • Page 199 and 200: 1913. 10.! évf. 1-14. sz. jűn. 28
 • Page 201 and 202: 249- SZÍNHÁZI ÚJSÁG Csíkszered
 • Page 203 and 204: +dec. 15., 68-70. +dec. 19-, dec. 2
 • Page 205 and 206: febr. 4 p. azonos a DSz 9- sz. febr
 • Page 207 and 208: 256. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Eperjes 191
 • Page 209 and 210: 259. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Gyula 1904.
 • Page 211 and 212: 1906. 4. évf. 2-26. sz. aug. 2.-au
 • Page 213: Rovatok: Heti műsor; Kulisszák m
 • Page 217 and 218: évf. 1-27. sz.; 1915/1916. 5. évf
 • Page 219 and 220: 1901. 1. évf. 1-107. sz. ápr. 7/8
 • Page 221 and 222: 1920. 12. évf. 1-51. sz. jan. 3/10
 • Page 223 and 224: Szerk.-kiadó: Ligeti Béla; 1921.
 • Page 225 and 226: 278. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Máramaross
 • Page 227 and 228: 282. SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1912. dec.
 • Page 229 and 230: Fel. szerk. Székely Béla Szerk. D
 • Page 231 and 232: Kiadó: 1905. okt. 21.-okt. 31.?: B
 • Page 233 and 234: 291. SZÍNHÁZI ÚJSÁG New York Sz
 • Page 235 and 236: 296. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti
 • Page 237 and 238: ismertetései alapján Füredi Bél
 • Page 239 and 240: Megjegyzés: A „Sümegi Újság"
 • Page 241 and 242: Méret: 24 cm 111. 1912. 4. évf. P
 • Page 243 and 244: 1901. 1. évf. 1-3. sz. okt. 2.-okt
 • Page 245 and 246: 1910. szept. 1.-1926. jan. 1. Megj.
 • Page 247 and 248: 18. sz. jan. 27. az évszám téves
 • Page 249 and 250: 316. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Napilap Sz
 • Page 251 and 252: Megjegyzés: A szilágysomlyói Mű
 • Page 253 and 254: Megjegyzés: Farkas Ferenc, az Ész
 • Page 255 and 256: 1921. 4. évf. 1-41. sz. jan. l.-de
 • Page 257 and 258: Rovatok: Tárcza; Fővárosi hírek
 • Page 259 and 260: 334. SZÍNLAPOK Közlöny a szính
 • Page 261 and 262: 1873. 5. évf. 1-51. sz. jan. 6.-de
 • Page 263 and 264: Műsort közöl, szereposztással M
 • Page 265 and 266:

  Megjegyzés: Főmunkatárs: 1914. j

 • Page 267 and 268:

  MSZI: 1901/1902. 6. évf. 133. sz.;

 • Page 269 and 270:

  349- SZÖVEGES SZÍNHÁZI MŰSOR Bu

 • Page 271 and 272:

  353. SZÖVEGES SZÍNLAP Szeged 1920

 • Page 273 and 274:

  és művészeti képeslap. A Ferenc

 • Page 275 and 276:

  1901. okt. 4.-1905- máj. 14. Megj.

 • Page 277 and 278:

  360. THÁLIA Színházi napilap, a

 • Page 279 and 280:

  Rovatok: Pozsonyi színházi króni

 • Page 281 and 282:

  368. THÁLIA BEFOGADÁSA Prológ a

 • Page 283 and 284:

  A Theatral Wochenblatt-ról az elő

 • Page 285 and 286:

  1913. 3. évf. 15-28. sz. jan. 4./j

 • Page 287 and 288:

  111. 1903. 1. évf. 1-23. sz. máj.

 • Page 289 and 290:

  382. VARIETÉ ÚJSÁG Társadalmi

 • Page 291:

  Méret: 22 cm Előbbi cím: SZÍNM

 • Page 295 and 296:

  387. ARADI SZÍNPAD Arad 1925. nov.

 • Page 297 and 298:

  392. CSÖND Irodalmi, művészeti,

 • Page 299 and 300:

  395. DEBRECZENI SZÍNHÁZ Debrecen

 • Page 301 and 302:

  8. évf. 2-17., 22-24., 26-27., 29.

 • Page 303 and 304:

  Dezső); Az én hetem (írja: Kardo

 • Page 305 and 306:

  5. évf. 1-13., 15-16., 18-20., 22-

 • Page 307 and 308:

  Megjegyzés: Szerkesztőhelyettes:

 • Page 309 and 310:

  404. ESTE Színházi, művészeti

 • Page 311 and 312:

  408. FÉNYSZÓRÓ Művészeti hetil

 • Page 313 and 314:

  33, 35. sz.; 1941. 4. évf. 1., 3.,

 • Page 315 and 316:

  Fel. szerk.-kiadó: Hirth Aladár E

 • Page 317 and 318:

  Méret: 22 cm; 1933. okt. 17.: 48 c

 • Page 319 and 320:

  Rovatok: Habitüek egymás között

 • Page 321 and 322:

  Közben: KIS ÚJSÁG (Arad) 1934.

 • Page 323 and 324:

  Műsort közöl, szereposztással L

 • Page 325 and 326:

  432. MAGYAR JÁTÉKSZÍN Irodalmi

 • Page 327 and 328:

  Rovatok 1921-ben: Heti műsor; Maga

 • Page 329 and 330:

  1926. 3. évf. 19-42. sz. máj. 8-o

 • Page 331 and 332:

  Kiad. Miklovicz Lajos Andor Utóbbi

 • Page 333 and 334:

  444. MŰSOROS REVÜ A budapesti sz

 • Page 335 and 336:

  Rovatok: Színházi Szikra távirat

 • Page 337 and 338:

  irodalmi és művészeti hetilap (f

 • Page 339 and 340:

  Fel. szerk. 1936. nov. 26./dec. 3-P

 • Page 341 and 342:

  sz.; 1946/1947. 3. évf. 1-7., 9-14

 • Page 343 and 344:

  1926. febr. 20/27.-1927. máj. 28.

 • Page 345 and 346:

  Közben: SOMOGYORSZAG (Kaposvár) 1

 • Page 347 and 348:

  Rovatok: Társasági élet; Kitört

 • Page 349 and 350:

  Zágráb: 1938. 3. évf. 3. sz.; 19

 • Page 351 and 352:

  1949. Évf. nélk. febr.-jún./júl

 • Page 353 and 354:

  1924. aug. 17/24.?: Színházi, sz

 • Page 355 and 356:

  Fel. kiadó: 1945- aug. 1/15.-1945.

 • Page 357 and 358:

  Kiadó: Kultsár Miklós Méret: 23

 • Page 359 and 360:

  1931. 11. évf. 1-4. sz. jún. 6.-j

 • Page 361 and 362:

  488. SZÍNHÁZ (Művészeti és rip

 • Page 363 and 364:

  493. SZÍNHÁZ ÉS FILM Művészeti

 • Page 365 and 366:

  Méret: 24 cm 1923. 1. évf. 1-9. s

 • Page 367 and 368:

  Rovatok: Heti műsor; Hírek; Szín

 • Page 369 and 370:

  Ili- Utóbbi cím: SZÍNHÁZ (Kosic

 • Page 371 and 372:

  Megjegyzés: a = Somogyi Újság (K

 • Page 373 and 374:

  Megj. hetenként Szünetelt: 1924.

 • Page 375 and 376:

  Főszerk. 1927. márc. 24/31.-máj.

 • Page 377 and 378:

  Újság (Szerk. Kovács István) 19

 • Page 379 and 380:

  514. SZÍNHÁZ, TÁRSASÁG, UTAZÁS

 • Page 381 and 382:

  518. SZÍNHÁZI FIGYELŐ Szöveges

 • Page 383 and 384:

  Folytatás: SZÍNHÁZI ÉLET (Nagys

 • Page 385 and 386:

  Rovatok: Színházi levél; Túli h

 • Page 387 and 388:

  529. SZÍNHÁZI MAGAZIN Színházi,

 • Page 389 and 390:

  jan. 19-től ápr. 9/l6-ig); Halló

 • Page 391 and 392:

  FelelősO): 1945. okt. 13./okt. 29.

 • Page 393 and 394:

  1922. máj. 2O.-jún. 23. Fel. szer

 • Page 395 and 396:

  Kassa 1938. dec. 25.-1939. ápr. 26

 • Page 397 and 398:

  Megjegyzés: Címleírás: Monoki:

 • Page 399 and 400:

  1927. 2. évi 1-6. sz.? Kelt. nélk

 • Page 401 and 402:

  Megj. hetenként; 1938. jűl. havon

 • Page 403 and 404:

  ház műsorlapjai, szereposztással

 • Page 405 and 406:

  555. SZÍNHÁZI VILÁG. MAROSVÁSÁ

 • Page 407 and 408:

  Megjegyzés: Címleírás: Monoki:

 • Page 409 and 410:

  1936. 2. évf. 1/2-7/8. sz, kelt. n

 • Page 411 and 412:

  Kiadó: 1925. aug. 29.?: Guttmann E

 • Page 413 and 414:

  Megjegyzés: főmunkatárs: 1934. f

 • Page 415 and 416:

  Megjegyzés: Nem láttuk. Bibliogr

 • Page 417 and 418:

  Közreadó: Szöveges Színlap kiad

 • Page 419 and 420:

  Nevető rovat; Emberismeret; Női n

 • Page 421 and 422:

  Rovatok: Felvonás közben; Műkedv

 • Page 423:

  Színházi hírek; Olvasó postája

 • Page 427 and 428:

  Mutatónkban az egyes városokon be

 • Page 429 and 430:

  SZÍNÉSZETI KÖZLÖNY 1890-1917. 1

 • Page 431 and 432:

  SZÍNHÁZI FUTÁR 1935-1938. 519 SZ

 • Page 433 and 434:

  DUNASZERDAHELY, DUNAJSKÁ STREDA M

 • Page 435 and 436:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1911-1923. 265 K

 • Page 437 and 438:

  LUGOSI SZÍNPAD 1910. 68 LUGOSI SZ

 • Page 439 and 440:

  NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ 1911. 101

 • Page 441 and 442:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1915-1918. 300 P

 • Page 443 and 444:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1911-1912. 307 S

 • Page 445 and 446:

  SZILÁGYSOMLYÓ, SIMLEU SILVANIEI S

 • Page 447 and 448:

  WIEN INTERNATIONALE ARTISTEN-REVUE

 • Page 449 and 450:

  Bajor Gizi 76 Bakó Lajos 85, 256 B

 • Page 451 and 452:

  Bercsényi Béla 337 Berecz Dezső

 • Page 453 and 454:

  cs Csajaghy Mihály 459 Csáky Anta

 • Page 455 and 456:

  Egyed Zoltán 27, 409 Eissen Gyula

 • Page 457 and 458:

  Fóthy Ernő 354 Fóthy János 529

 • Page 459 and 460:

  Guttmann Ernő 563 GY Gyomlay Lász

 • Page 461 and 462:

  Hofbauer György 347 Hoffmann Géza

 • Page 463 and 464:

  Kainz, Joser Kakas Károly Káldor

 • Page 465 and 466:

  Komor Gyula 54 Koncz Antal 511 .Kon

 • Page 467 and 468:

  Lánczy Ilka 98 Landerer, Michael J

 • Page 469 and 470:

  Mandl Ernő Mandl Teréz Mann Endre

 • Page 471 and 472:

  N Nadányi Emil 269 Nádor Imre 564

 • Page 473 and 474:

  Paál Jób 5, 194 Paál Sándor 461

 • Page 475 and 476:

  Radnai Bernát 338 Radnóti József

 • Page 477 and 478:

  Schwimmer Béla 83 Sebestyén Géza

 • Page 479 and 480:

  Szakács Andor 271 Szalánczy Józs

 • Page 481 and 482:

  Sztojanovits Jenő 191 Szüts Dezs

 • Page 483 and 484:

  Vándor (Breitfeld) Kálmán 354 V

 • Page 485 and 486:

  Zsigrnond. Miklós 5 Zsilip Orbán

 • Page 487:

  19. A Vallás- és Közoktatásügy

Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Letöltés egy fájlban [14.7 MB - PDF] - EPA - Országos Széchényi ...
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája - Országos ...
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1984 - EPA - Országos ...
Magyar sajtóbibliográfia - 1850-1867 II - MEK - Országos Széchényi ...
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1990 - Országos ...
magyar mint idegen nyelv hungarológia - Országos Széchényi ...
AREOPOLISZ - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Erdélyi Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1983 ... - Néprajzi Múzeum
Hídszerepek - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Humanizmus, religio, identitástudat - MEK - Országos Széchényi ...
Meghívó - Magyar - Országos Széchényi Könyvtár
programja - Magyar - Országos Széchényi Könyvtár
Theátrumi könyvecske - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 37. - EPA - Országos Széchényi ...
Tanulmányok Pápa város történetéből 2. - Országos Széchényi ...
PDF 1595 kbyte - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1982 ... - Néprajzi Múzeum
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1975 ... - Néprajzi Múzeum
KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI - Országos Széchényi Könyvtár