Views
4 years ago

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája - Országos Széchényi ...

A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája - Országos Széchényi ...

Megjegyzés:

Megjegyzés: Főmunkatárs: Bossán Dezső. Nem készült színházi szempontú címleírás. Lh. Bukarest: 1923. júl. 9- (1 db!) SZÍNHÁZ ÉS TÁRSASÁG. CSÖND. (Szeged, 1923.) Lásd CSÖND. (Szeged, 1923. jan.-márc.) SZÍNHÁZ ÉS TÁRSASÁG. SPORT-REVÜ (Szeged, 1923- okt. 8/15.-1926. nov. 22.?) Lásd SZÍNHÁZ ÉS TÁRSASÁG. (Szeged) SZÍNHÁZ, MOZI, DIVAT (Arad, 1924. 4. évf. márc. 23/30.-1924. aug. 17/24.) Lásd SZÍNHÁZ (Arad) 510. SZÍNHÁZ, MOZI, MŰVÉSZET Művészeti és társadalmi hetilap Miskolc 1937. nov. 29. Fel. szerk.-kiadó: Fehér József Méret: 28 cm 1937. 1. évf. 1. sz. nov. 29- H: ? Rovatok: Mi történt a héten?; Színház; Film Megjegyzés: A B.A.Z. megyei sajtóbibliográfia jelzése szerint 1938. 1-2. szám is létezett. Lh. OSZK: 1937. 1. évf. 1. sz. 511. SZÍNHÁZ, MOZi; SPORT 1923- nov. 12/13.-1924. jún. 8.: Művészeti és sport újság. A Hódmezővásárhelyi Munkás Testedző Egyesület hivatalos közlönye; 1925. márc. 7.?-1925. ápr. 19-, 1927. máj. 23-1927. júl. 25.: Művészeti és sport hetilap Hódmezővásárhely 1923. nov. 12/13.-1927. júl. 25. 370

Megj. hetenként Szünetelt: 1924. júl. 21.P-1925. márc. 7. 1925. dec. 31.-1927. máj. 23. Fel. szerk. 1923- nov: 12/13--1924. jún. 8.: ifj. Miklovicz Lajos; 1924. júl. 21.?: Koncz Antal; 1925. márc. 7.-1927. júl. 25.: Miklovicz Lajos Andor Kiadó: 1923. nov. 12/13.-1924. jún. 8.:. ifj.. Miklovicz Lajos; 1924. júl. 21.?: Koncz Antal; 1925. márc. 7.-1927. jűl. 25.: Miklovicz Lajos Andor Laptulajdonosok: 1924. júl. 21.?: Miklovicz Lajos; 1925. márc. 7.-1925. dec. 31-: Miklovicz Lajos Andor Méret: ? 1925- márc. 7.-. 44 cm Előbbi cím: MOZI ÉS SZÍNHÁZ (Hódmezővásárhely) 1923- ápr. 29.-máj. 4. Folytatás: RIPORT-ÚJSÁG (Hódmezővásárhely) 1928. jún. 29.- júl. 23. (színházi tartalom nélkül) 1923. 2. évf. 28-34. sz. nov. 12/13.-dec. 25./1924. jan. 6. H: 33- sz. 1924. 3- évf. 1-24. sz. jan. 8.—júl. 21. H: 21-23. sz. 1925. 4. évf. 1-41. sz. márc. 7.-dec. 31. 1927. 5. évf. 1-10. sz. máj. 23.-JÚ1. 25. H: 5-6., 8-9- sz. Rovatok: A szegedi színház heti műsora; Hölgyeknek - divatról; Vidám írások; Szerk. üzenetek Megjegyzés: Társszerk. 1923. nov, 12/13--1924. máj. 11.: Koncz Antal, Körmendy Dezső; 1924. máj. 21.-jún. 8.: Koncz Antal; 1925. okt. 18.-1925. dec. 31.: Privitzer Jenő. Főmunkatárs: 1924. júl. .21.?: Balogh József - Színikritikákkal; 1924. júl. 21-én és 1925. jún. 7-től szept. 27-ig és 1927. júl. 25-én a hódmezővásárhelyi Nyári Színkör műsorával és szereposztásával. Indult: 1923. júl. 8-án, megszűnt: 1927. nov. l-jén. L. irodalom: Kőszegfalvi Ferenc: Újabb pótlások és kiegészítések a megyei sajtóbibliográfiához. = Csongrád Megyei Könyvtáros 1985. 188. p. és Kőszegfalvi Ferenc: Hódmezővásárhelyi pótlások... = Magyar Könyvszemle 1989- 212. p. Lh. OSZK: 1925. 4. évf. 1-41. sz. MSZI: 1923. 2. évf. 28-32., 34. sz.; 1924. 3. évf. 1-20., 24. sz.; v 1927. 5. évf. 1-4., 7., 10. sz. Mikrofilm 371

 • Page 1:

  LAKATOS ÉVA A MAGYAR SZÍNHÁZI FO

 • Page 5 and 6:

  Lakatos Éva A magyar színházi fo

 • Page 7 and 8:

  Bevezető A magyar színháztörté

 • Page 9 and 10:

  Az egyes lapok leírásában az uto

 • Page 11 and 12:

  A lelőhelyek betűjelének felold

 • Page 13 and 14:

  Kolozsvár Ljubljana Nagyszeben Pr

 • Page 15:

  Jelmagyarázat: ? bizonytalan, felt

 • Page 19 and 20:

  1. ÁLLANDÓ MÚZSA Az aradi nyári

 • Page 21 and 22:

  111. Utóbbi cím: ARADI ÉLET. 191

 • Page 23 and 24:

  tartotta előadásait Szendrey Mih

 • Page 25 and 26:

  Megjegyzés: Csekély színházi ta

 • Page 27 and 28:

  Rovatok: Budapester Fremdenführer;

 • Page 29 and 30:

  20. DEBRECZENI ELLENŐR Blaha Luiza

 • Page 31 and 32:

  1914. 3. évf. 1-45. sz. jan. 4.-de

 • Page 33 and 34:

  Rovatok: Műbírálati rovat; Tarka

 • Page 35 and 36:

  29. EMLÉKFÜZET a Milliárdos kisa

 • Page 37 and 38:

  34. EMLÉK LAPOK Bob 25-ik előadá

 • Page 39 and 40:

  nevét viselő Városi Lendvay-szí

 • Page 41 and 42:

  Lh. OSZK: 1918. Évf. nélk. 1-15.

 • Page 43 and 44:

  Rovatok: Apróságok; Színházi h

 • Page 45 and 46:

  eisende Theater; 1892. ápr. 20.-19

 • Page 47 and 48:

  Szerk. Vécsei Miklós Méret: 28 c

 • Page 49 and 50:

  Rovatok: A törzsasztal mellett; Ke

 • Page 51 and 52:

  Rovatok: Mozi-Élet; Vidéki színp

 • Page 53 and 54:

  1919- 2. évf. 10-35/37. sz. ápr.

 • Page 55 and 56:

  1919- 2. évf. 3-11. sz. jan. 18.-m

 • Page 57 and 58:

  Megjegyzés: Ingyen került forgalo

 • Page 59 and 60:

  Rovatok: Színházi hírek; Szính

 • Page 61 and 62:

  omban. A „Magyar Színház" c. la

 • Page 63 and 64:

  színház hivatalos színlapja; 190

 • Page 65 and 66:

  1911-1929: Hírek; Budapesti színp

 • Page 67 and 68:

  (dec. 250-357. sz. (dec. 26.): A Ma

 • Page 69 and 70:

  1909. 12. évf. 1-362. sz. jan. l.-

 • Page 71 and 72:

  1918. 21. évf. 1-347. sz. jan. l.-

 • Page 73 and 74:

  204-221., 223-352., 354-362. sz.; 1

 • Page 75 and 76:

  328., 333., 347., 352., 358. sz.; 1

 • Page 77 and 78:

  39-41., 46-48., 53-57., 65-69-, 74-

 • Page 79 and 80:

  Naponként Méret: 30 cm 1899- Évf

 • Page 81 and 82:

  1910. Évf. nélk. 1-67. sz. okt. 1

 • Page 83 and 84:

  1903- 1. évf. 1-38. sz. aug. 18.-s

 • Page 85 and 86:

  Megjegyzés: Szöveg-, ill. tartalo

 • Page 87 and 88:

  Rovat: Kritika; Színművészet; M

 • Page 89 and 90:

  1919. jún. 21.-JÚ1. 20. Szerk. Ur

 • Page 91 and 92:

  1910. szept. 22.-okt. 2. Megj. hete

 • Page 93 and 94:

  107. NEMZETKÖZI MŰVÉSZETI SZEMLE

 • Page 95 and 96:

  110. ŐRÁLLÓ A S2ínész-egyesül

 • Page 97 and 98:

  Méret: 21 cm 111. Címváltozat: P

 • Page 99 and 100:

  Lh. Pécs, BMK: 1919- 1. évf. 10.,

 • Page 101 and 102:

  Méret: 20 cm 1918. 1. évf. 1-11.

 • Page 103 and 104:

  1903. 1. évf. 1. sz. ápr. 26. Rov

 • Page 105 and 106:

  124. SOPRONI HÉTFŐ Politikai lap

 • Page 107 and 108:

  128. SZABADKAI SZÍNPAD (Színházi

 • Page 109 and 110:

  Címváltozat: SZÖVEGES ÉS KÉPES

 • Page 111 and 112:

  1911/1912. 1. évf. 1-124. sz. szep

 • Page 113 and 114:

  1917. 1. évf. 1-11. sz. okt. 2O.-d

 • Page 115 and 116:

  1885. 3. évf. 1-51. sz. jan. 3--de

 • Page 117 and 118:

  1921. 58. évf. 1-5. sz. jari. 15.-

 • Page 119 and 120:

  1897-1914: Nem hivatalos rész; Iro

 • Page 121 and 122:

  142. SZÍNÉSZETI KÖZLÖNY A vidé

 • Page 123 and 124:

  Közreadó: 1895. febr. 1.: Első M

 • Page 125 and 126:

  Megj. hetenként Szerk. Ney Jenő,

 • Page 127 and 128:

  Megj. hetenként Főszerk. Rácz Vi

 • Page 129 and 130:

  1913- júl. 27.-JÖ1. 31. Fel. szer

 • Page 131 and 132:

  Lh. OSZK.- 1896. 1. évf. 1-4. sz.

 • Page 133 and 134:

  Rovatok: A mai előadás tartalma;

 • Page 135 and 136:

  162. SZÍNHÁZ Miskolc 1898. Társl

 • Page 137 and 138:

  Megj. hetenként Szerk.-kiadó: Nag

 • Page 139 and 140:

  Méret: 36 cm 1907. 1. évf. 20-46.

 • Page 141 and 142:

  Szerk. 1918. dec. 28.: Dénes Gyula

 • Page 143 and 144:

  179. SZÍNHÁZ Kalotay László ké

 • Page 145 and 146:

  29-34. sz. MSZI: 1916. 1. évf. 4-6

 • Page 147 and 148:

  Színházi, moziművészeti és sz

 • Page 149 and 150:

  186. SZÍNHÁZ ÉS TÁRSASÁG Képe

 • Page 151 and 152:

  Mire készül a kolozsvári Magyar

 • Page 153 and 154:

  1922. 3- évf. 1-7. sz. szept.-dec

 • Page 155 and 156:

  192. SZÍNHÁZAK ÉS MULATÓK Napil

 • Page 157 and 158:

  Béla. Társszerk.: 1913. dec. 14/2

 • Page 159 and 160:

  Endre konferansza; Emma asszony lev

 • Page 161 and 162:

  Hangos Heti Híradó (szerk. Pán I

 • Page 163 and 164:

  Jenő album; 27. sz. „Médi"-sz.;

 • Page 165 and 166:

  12. évf. 1-30., 13. évf. 31-53. s

 • Page 167 and 168:

  1933. 23. évf. 33-, 52. sz.; 1934.

 • Page 169 and 170:

  10/17.-1921. ápr. 14/22.: Pálfy J

 • Page 171 and 172:

  Fel. szerk.-kiadó: ifj. Kárpáti

 • Page 173 and 174:

  Főlap: TAVASZ. Bratislava-Pozsony.

 • Page 175 and 176:

  1902. márc. 30.-júl. 1. Megj. nap

 • Page 177 and 178:

  Levéltár 1987/252. lvt. sz. érte

 • Page 179 and 180:

  Megjegyzés: Szinnyei József: Magy

 • Page 181 and 182:

  1908/1909- 1. évf. Példánya isme

 • Page 183 and 184:

  37-38., 44., 102., 104., 106-311. s

 • Page 185 and 186:

  Méret: 29 cm 1904. 1. évf. 1-33-

 • Page 187 and 188:

  okt. 14.-1927. dec. 28.?: Színház

 • Page 189 and 190:

  okt. 15-tól 1905. ápr. 18-ig, 190

 • Page 191 and 192:

  SZÍNHÁZI LAPOK (Pest, 1869) Lásd

 • Page 193 and 194:

  ' Fel. szerk.-kiadó: Szerdahelyi K

 • Page 195 and 196:

  Műsort közöl, szereposztással M

 • Page 197 and 198:

  244. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti

 • Page 199 and 200:

  1913. 10.! évf. 1-14. sz. jűn. 28

 • Page 201 and 202:

  249- SZÍNHÁZI ÚJSÁG Csíkszered

 • Page 203 and 204:

  +dec. 15., 68-70. +dec. 19-, dec. 2

 • Page 205 and 206:

  febr. 4 p. azonos a DSz 9- sz. febr

 • Page 207 and 208:

  256. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Eperjes 191

 • Page 209 and 210:

  259. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Gyula 1904.

 • Page 211 and 212:

  1906. 4. évf. 2-26. sz. aug. 2.-au

 • Page 213 and 214:

  Rovatok: Heti műsor; Kulisszák m

 • Page 215 and 216:

  1917. mára 10/16.: Krascsenits Jen

 • Page 217 and 218:

  évf. 1-27. sz.; 1915/1916. 5. évf

 • Page 219 and 220:

  1901. 1. évf. 1-107. sz. ápr. 7/8

 • Page 221 and 222:

  1920. 12. évf. 1-51. sz. jan. 3/10

 • Page 223 and 224:

  Szerk.-kiadó: Ligeti Béla; 1921.

 • Page 225 and 226:

  278. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Máramaross

 • Page 227 and 228:

  282. SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1912. dec.

 • Page 229 and 230:

  Fel. szerk. Székely Béla Szerk. D

 • Page 231 and 232:

  Kiadó: 1905. okt. 21.-okt. 31.?: B

 • Page 233 and 234:

  291. SZÍNHÁZI ÚJSÁG New York Sz

 • Page 235 and 236:

  296. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Művészeti

 • Page 237 and 238:

  ismertetései alapján Füredi Bél

 • Page 239 and 240:

  Megjegyzés: A „Sümegi Újság"

 • Page 241 and 242:

  Méret: 24 cm 111. 1912. 4. évf. P

 • Page 243 and 244:

  1901. 1. évf. 1-3. sz. okt. 2.-okt

 • Page 245 and 246:

  1910. szept. 1.-1926. jan. 1. Megj.

 • Page 247 and 248:

  18. sz. jan. 27. az évszám téves

 • Page 249 and 250:

  316. SZÍNHÁZI ÚJSÁG Napilap Sz

 • Page 251 and 252:

  Megjegyzés: A szilágysomlyói Mű

 • Page 253 and 254:

  Megjegyzés: Farkas Ferenc, az Ész

 • Page 255 and 256:

  1921. 4. évf. 1-41. sz. jan. l.-de

 • Page 257 and 258:

  Rovatok: Tárcza; Fővárosi hírek

 • Page 259 and 260:

  334. SZÍNLAPOK Közlöny a szính

 • Page 261 and 262:

  1873. 5. évf. 1-51. sz. jan. 6.-de

 • Page 263 and 264:

  Műsort közöl, szereposztással M

 • Page 265 and 266:

  Megjegyzés: Főmunkatárs: 1914. j

 • Page 267 and 268:

  MSZI: 1901/1902. 6. évf. 133. sz.;

 • Page 269 and 270:

  349- SZÖVEGES SZÍNHÁZI MŰSOR Bu

 • Page 271 and 272:

  353. SZÖVEGES SZÍNLAP Szeged 1920

 • Page 273 and 274:

  és művészeti képeslap. A Ferenc

 • Page 275 and 276:

  1901. okt. 4.-1905- máj. 14. Megj.

 • Page 277 and 278:

  360. THÁLIA Színházi napilap, a

 • Page 279 and 280:

  Rovatok: Pozsonyi színházi króni

 • Page 281 and 282:

  368. THÁLIA BEFOGADÁSA Prológ a

 • Page 283 and 284:

  A Theatral Wochenblatt-ról az elő

 • Page 285 and 286:

  1913. 3. évf. 15-28. sz. jan. 4./j

 • Page 287 and 288:

  111. 1903. 1. évf. 1-23. sz. máj.

 • Page 289 and 290:

  382. VARIETÉ ÚJSÁG Társadalmi

 • Page 291:

  Méret: 22 cm Előbbi cím: SZÍNM

 • Page 295 and 296:

  387. ARADI SZÍNPAD Arad 1925. nov.

 • Page 297 and 298:

  392. CSÖND Irodalmi, művészeti,

 • Page 299 and 300:

  395. DEBRECZENI SZÍNHÁZ Debrecen

 • Page 301 and 302:

  8. évf. 2-17., 22-24., 26-27., 29.

 • Page 303 and 304:

  Dezső); Az én hetem (írja: Kardo

 • Page 305 and 306:

  5. évf. 1-13., 15-16., 18-20., 22-

 • Page 307 and 308:

  Megjegyzés: Szerkesztőhelyettes:

 • Page 309 and 310:

  404. ESTE Színházi, művészeti

 • Page 311 and 312:

  408. FÉNYSZÓRÓ Művészeti hetil

 • Page 313 and 314:

  33, 35. sz.; 1941. 4. évf. 1., 3.,

 • Page 315 and 316:

  Fel. szerk.-kiadó: Hirth Aladár E

 • Page 317 and 318:

  Méret: 22 cm; 1933. okt. 17.: 48 c

 • Page 319 and 320:

  Rovatok: Habitüek egymás között

 • Page 321 and 322: Közben: KIS ÚJSÁG (Arad) 1934.
 • Page 323 and 324: Műsort közöl, szereposztással L
 • Page 325 and 326: 432. MAGYAR JÁTÉKSZÍN Irodalmi
 • Page 327 and 328: Rovatok 1921-ben: Heti műsor; Maga
 • Page 329 and 330: 1926. 3. évf. 19-42. sz. máj. 8-o
 • Page 331 and 332: Kiad. Miklovicz Lajos Andor Utóbbi
 • Page 333 and 334: 444. MŰSOROS REVÜ A budapesti sz
 • Page 335 and 336: Rovatok: Színházi Szikra távirat
 • Page 337 and 338: irodalmi és művészeti hetilap (f
 • Page 339 and 340: Fel. szerk. 1936. nov. 26./dec. 3-P
 • Page 341 and 342: sz.; 1946/1947. 3. évf. 1-7., 9-14
 • Page 343 and 344: 1926. febr. 20/27.-1927. máj. 28.
 • Page 345 and 346: Közben: SOMOGYORSZAG (Kaposvár) 1
 • Page 347 and 348: Rovatok: Társasági élet; Kitört
 • Page 349 and 350: Zágráb: 1938. 3. évf. 3. sz.; 19
 • Page 351 and 352: 1949. Évf. nélk. febr.-jún./júl
 • Page 353 and 354: 1924. aug. 17/24.?: Színházi, sz
 • Page 355 and 356: Fel. kiadó: 1945- aug. 1/15.-1945.
 • Page 357 and 358: Kiadó: Kultsár Miklós Méret: 23
 • Page 359 and 360: 1931. 11. évf. 1-4. sz. jún. 6.-j
 • Page 361 and 362: 488. SZÍNHÁZ (Művészeti és rip
 • Page 363 and 364: 493. SZÍNHÁZ ÉS FILM Művészeti
 • Page 365 and 366: Méret: 24 cm 1923. 1. évf. 1-9. s
 • Page 367 and 368: Rovatok: Heti műsor; Hírek; Szín
 • Page 369 and 370: Ili- Utóbbi cím: SZÍNHÁZ (Kosic
 • Page 371: Megjegyzés: a = Somogyi Újság (K
 • Page 375 and 376: Főszerk. 1927. márc. 24/31.-máj.
 • Page 377 and 378: Újság (Szerk. Kovács István) 19
 • Page 379 and 380: 514. SZÍNHÁZ, TÁRSASÁG, UTAZÁS
 • Page 381 and 382: 518. SZÍNHÁZI FIGYELŐ Szöveges
 • Page 383 and 384: Folytatás: SZÍNHÁZI ÉLET (Nagys
 • Page 385 and 386: Rovatok: Színházi levél; Túli h
 • Page 387 and 388: 529. SZÍNHÁZI MAGAZIN Színházi,
 • Page 389 and 390: jan. 19-től ápr. 9/l6-ig); Halló
 • Page 391 and 392: FelelősO): 1945. okt. 13./okt. 29.
 • Page 393 and 394: 1922. máj. 2O.-jún. 23. Fel. szer
 • Page 395 and 396: Kassa 1938. dec. 25.-1939. ápr. 26
 • Page 397 and 398: Megjegyzés: Címleírás: Monoki:
 • Page 399 and 400: 1927. 2. évi 1-6. sz.? Kelt. nélk
 • Page 401 and 402: Megj. hetenként; 1938. jűl. havon
 • Page 403 and 404: ház műsorlapjai, szereposztással
 • Page 405 and 406: 555. SZÍNHÁZI VILÁG. MAROSVÁSÁ
 • Page 407 and 408: Megjegyzés: Címleírás: Monoki:
 • Page 409 and 410: 1936. 2. évf. 1/2-7/8. sz, kelt. n
 • Page 411 and 412: Kiadó: 1925. aug. 29.?: Guttmann E
 • Page 413 and 414: Megjegyzés: főmunkatárs: 1934. f
 • Page 415 and 416: Megjegyzés: Nem láttuk. Bibliogr
 • Page 417 and 418: Közreadó: Szöveges Színlap kiad
 • Page 419 and 420: Nevető rovat; Emberismeret; Női n
 • Page 421 and 422: Rovatok: Felvonás közben; Műkedv
 • Page 423:

  Színházi hírek; Olvasó postája

 • Page 427 and 428:

  Mutatónkban az egyes városokon be

 • Page 429 and 430:

  SZÍNÉSZETI KÖZLÖNY 1890-1917. 1

 • Page 431 and 432:

  SZÍNHÁZI FUTÁR 1935-1938. 519 SZ

 • Page 433 and 434:

  DUNASZERDAHELY, DUNAJSKÁ STREDA M

 • Page 435 and 436:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1911-1923. 265 K

 • Page 437 and 438:

  LUGOSI SZÍNPAD 1910. 68 LUGOSI SZ

 • Page 439 and 440:

  NAGYBECSKEREKI SZÍNHÁZ 1911. 101

 • Page 441 and 442:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1915-1918. 300 P

 • Page 443 and 444:

  SZÍNHÁZI ÚJSÁG 1911-1912. 307 S

 • Page 445 and 446:

  SZILÁGYSOMLYÓ, SIMLEU SILVANIEI S

 • Page 447 and 448:

  WIEN INTERNATIONALE ARTISTEN-REVUE

 • Page 449 and 450:

  Bajor Gizi 76 Bakó Lajos 85, 256 B

 • Page 451 and 452:

  Bercsényi Béla 337 Berecz Dezső

 • Page 453 and 454:

  cs Csajaghy Mihály 459 Csáky Anta

 • Page 455 and 456:

  Egyed Zoltán 27, 409 Eissen Gyula

 • Page 457 and 458:

  Fóthy Ernő 354 Fóthy János 529

 • Page 459 and 460:

  Guttmann Ernő 563 GY Gyomlay Lász

 • Page 461 and 462:

  Hofbauer György 347 Hoffmann Géza

 • Page 463 and 464:

  Kainz, Joser Kakas Károly Káldor

 • Page 465 and 466:

  Komor Gyula 54 Koncz Antal 511 .Kon

 • Page 467 and 468:

  Lánczy Ilka 98 Landerer, Michael J

 • Page 469 and 470:

  Mandl Ernő Mandl Teréz Mann Endre

 • Page 471 and 472:

  N Nadányi Emil 269 Nádor Imre 564

 • Page 473 and 474:

  Paál Jób 5, 194 Paál Sándor 461

 • Page 475 and 476:

  Radnai Bernát 338 Radnóti József

 • Page 477 and 478:

  Schwimmer Béla 83 Sebestyén Géza

 • Page 479 and 480:

  Szakács Andor 271 Szalánczy Józs

 • Page 481 and 482:

  Sztojanovits Jenő 191 Szüts Dezs

 • Page 483 and 484:

  Vándor (Breitfeld) Kálmán 354 V

 • Page 485 and 486:

  Zsigrnond. Miklós 5 Zsilip Orbán

 • Page 487:

  19. A Vallás- és Közoktatásügy

Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Letöltés egy fájlban [14.7 MB - PDF] - EPA - Országos Széchényi ...
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
mezőgazdasági szakfolyóirataink bibliográfiája - Országos ...
A magyar irodalomtudomány bibliográfiája, 1984 - EPA - Országos ...
Magyar sajtóbibliográfia - 1850-1867 II - MEK - Országos Széchényi ...
A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1990 - Országos ...
magyar mint idegen nyelv hungarológia - Országos Széchényi ...
AREOPOLISZ - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Erdélyi Múzeum - Országos Széchényi Könyvtár
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1983 ... - Néprajzi Múzeum
Hídszerepek - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Humanizmus, religio, identitástudat - MEK - Országos Széchényi ...
Meghívó - Magyar - Országos Széchényi Könyvtár
programja - Magyar - Országos Széchényi Könyvtár
Theátrumi könyvecske - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 37. - EPA - Országos Széchényi ...
Tanulmányok Pápa város történetéből 2. - Országos Széchényi ...
PDF 1595 kbyte - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1982 ... - Néprajzi Múzeum
A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1975 ... - Néprajzi Múzeum
KIRÁLYI ÉS CSÁSZÁRI - Országos Széchényi Könyvtár