Views
3 years ago

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding

Cyan Magenta Yellow Black 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja ■ LXIII. évfolyam 3. szám ■ 2011. június-július ■ www.raba.hu Új ingatlanfejlesztési koncepció Gyôr városával közösen 2. oldal A RÁBA JÁRMÛIPARI HOL- DING NYRT. GYÔR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL KÖ- ZÖSEN BEMUTATTA A BELVÁ- ROSHOZ SZERVESEN KAPCSO- LÓDÓ INGATLANTERÜLETEK FEJLESZTÉSÉRE VONATKOZÓ ÚJ KONCEPCIÓJÁT. A KOMP- LEX FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉS A VÁROS TERMÉSZETES NÖ- VEKEDÉSI ÜTEMÉVEL LÉPÉST TARTÓ, SOKFUNKCIÓS, A XXI. SZÁZADI ELVÁRÁSOK- NAK MEGFELELÔ, KOMPLE- MENTER VÁROSKÖZPONT KI- ALAKÍTÁSÁT CÉLOZZA. Újabb jelentôs megállapodás az európai haszonjármûpiacon 5. oldal Hosszú távú együttmûködés a BPW-vel 4. oldal A VÁLSÁGUTÁNI IDÔSZAK NÖVEKVÔ PIACI LEHETÔSÉ- GEIRE KÉSZÜLVE 2015 VÉ- GÉIG SZÓLÓ, MINTEGY 30 MILLIÓ EURÓ ÉRTÉKÛ SZÁL- LÍTÁSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A RÁBA FUTÓMÛ KFT. ÉS A BPW HUNGÁRIA KFT. A SZERZÔDÉS EGY STRATÉ- GIAI TERMÉKKÖR TEKINTE- TÉBEN BIZTOSÍT NÖVEKVÔ ÉRTÉKESÍTÉSI POTENCIÁLT ÉS STABIL PIACI POZÍCIÓT A GYÔRI VÁLLALATNAK, TO- VÁBB BÔVÍTVE AZ EURÓPAI ÉRTÉKESÍTÉS VOLUMENÉT.

Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
Magazin letöltése PDF formátumban - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
rába magazin október - RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
A kiadvány letöltése PDF formátumban - halasmedia.hu
A kiadvány letöltése PDF formátumban - halasmedia.hu
A kiadvány letöltése PDF formátumban - halasmedia.hu
A kiadvány letöltése PDF formátumban - Halasmedia.hu
A kiadvány letöltése PDF formátumban - halasmedia.hu
A kiadvány letöltése PDF formátumban - Halasmédia