BOLDOG ÉVEK

savariaforum.hu

BOLDOG ÉVEK

19. ÉVF. 20. SZÁM • SZOMBATHELY, 2009. MÁJUS 30. ÖNKORMÁNYZATI HETILAP

BOLDOG ÉVEK

GYERMEKNAP: AKARSZ-E JÁTSZANI?

KÖZGYÛLÉS: VITA A PÉNZÜGYI HELYZETRÔL

ANNO: A SZOMBATHELYI BESZÉDÍRÓGÉP TERVE


KÉMÉNY és

TETÔDOKTOR Bt.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

• Kémény-béléscsövezés

• Szerelt

kéménykészítés

• Termoforkémény-kiváltás

egyedi kéményekre

ÚSZÓTÁBOR

A VÍZCSEPP ÚSZÓISKOLA

szervezésében

KEZDÔK és HALADÓK részére

JÚNIUS 15-tôl AUGUSZTUS 14-ig,

5 napos (hétfôtôl – péntekig) turnusokban.

Érd.: 30/348-8457,

70/317-9735

Pelikán

NYITVA TARTÁS:

Hétfô–péntek 8.00–20.00

Szombat 8.00–13.00

Szombathely,

Semmelweis Ignác u. 4–6.

Tel.: 500-440, Fax: 500-439

Betegtájékoztató:

www.pelikanszombathely.

novodata.hu/gyogynet2/

Áraink forintban értendôk és

az ÁFÁ-t tartalmazzák!

A változtatás jogát fenntartjuk!

A KOCKÁZATOKRÓL ÉS MELLÉKHATÁSOKRÓL

OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT,

VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELÔORVOSÁT,

GYÓGYSZERÉSZÉT!

A

K

C

I

Ó

!

J

Ú

N

I

U

S

B

A

N

Gyógyszertár

M E G H Í V Ó

Június 3-án az Országos Patika Nap alkalmából

szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt

homeopátiás és kozmetikai tanácsadással, délután

12.30-tól 13.00 óráig vércukorméréssel, 16 órától

hajvizsgálattal és 12.30-tól biorezonancia vizsgálattal!

GYEREKEKNEK MEGLEPETÉS!

A gyereknapra való tekintettel minden

mesefigurás termékre 10% árengedmény.

Ezen a napon 10% engedmény minden

La-Roche Posay és BABE kozmetikumból!

GalaktivBio kullancsriasztó spray 100ml 1.025 Ft 950 Ft

Autan prot. kullancsriasztó spray 100 ml 1.490 Ft 1.335 Ft

Buerlecitin oldat 250 ml 1.997 Ft 1.850 Ft

Curiosa sebkezelô gél 15 g 1.490 Ft 1.305 Ft

Terbisil 1% krém 15 g 1.555 Ft 1.435 Ft

Panthenol spray napégésre 130 g 1.295 Ft 1.175 Ft

Bepanthen plus krém 30 g 930 Ft 855 Ft

Compeed vízhólyagtapasz, közepes 5 db 1.810 Ft 1.600 Ft

Egész hónapban 10% árengedmény a Planter’s napozó termékekbôl!

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Városi Vásárcsarnok pályázatot ír ki az II. csarnokban

lévô 7,4 m 2 alapterületû II./12. számú pavilonjának

öt év határozott idôtartamú bérleti jogviszonyban

történô üzemeltetésére.

A pavilonban kizárólag iparcikk kereskedelmi tevékenység

folytatható.

A bérbeadás kezdete: 2009. július 1.

A bérleti díj alsó határa: 2.400 Ft/m 2 / hó/ + ÁFA.

A pályázatot az a pályázó nyeri meg, aki a legmagasabb

bérleti díj fizetésére tesz ajánlatot.

A pályázatot 2009. június 15-ig zárt borítékban a Városi

Vásárcsarnok (Szombathely, Hunyadi út 5–7.)

címre kell küldeni.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

• a pályázó nevét, címét, tevékenységének megnevezését

• nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket

elfogadja

• az üzlet általa tervezett üzletkörét, az árusítani kívánt

árucsoportok felsorolását. A pályázathoz csatolni

kell az üzlet mûködtetésére jogosító okiratokat

(cégbejegyzésrôl szóló végzés, 15 napnál nem

régebbi cégkivonatot (vállalkozói igazolvány).

SZOMBATHELY

INGYENES HETILAPJA

FÔSZERKESZTÔ: Krilov István • MUNKATÁRSAK: Mayer Rudolf, Tóth Tímea, Tulok Gabriella

• FOTÓ: Czika László, Mészáros Zsolt • CÍMLAPFOTÓ: Czika László • HIRDETÉSI VEZETÔ: Horváth Vilmos (Tel.:

20/9843-025) • IRODAVEZETÔ: Ujhelyi Erika • NYOMDAI ELÔKÉSZÍTÉS: Grafirka Stúdió • NYOMDA: DP-Print

Hungary Kft. • Készül 33.700 példányban • KIADJA: a Promed Média Szolgáltató Kft. • 9700

Szombathely, Kisfaludy S. u. 55. • FELELÔS KIADÓ: Szilágyi Gábor ügyvezetô igazgató • LAPIGAZ-

GATÓ: Roznár Gyöngyi • TERJESZTÉS: Savaria Post Kft. (Tel.: 94/321-441) • SZERKESZTÔSÉG ÉS HIR-

DETÉSFELVÉTEL: 9700 Szombathely, Semmelweis u. 2. (Pelikán Palace Irodaház) 1. em. • Telefon: 94/505-

894 • Fax: 94/505-895E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu, hirdetes@savariaforum.hu, www.safo.hu •

ISSN 1215-993X MINDEN JOG FENNTARTVA!

2


2009. MÁJUS 30.

F Ó R U M B A N

„Akarsz-e játszani?”

GYERMEKNAPI UTAZÁS A JÁTÉKOK BIRODALMÁBAN

Mivel játszottunk mi, felnôttek annak idején, és mivel töltik napjaikat a modern

kor apróságai? Bár a világ sokat változott, a játék ugyanúgy játék, a mese pedig

örök, halhatatlan. A legkisebbek napja alkalmából lencsevégre kaptuk az egyik

szombathelyi óvoda mindennapjait, ahol az ajtók mögött színes mesevilág fogadott

minket. Ez a gyermekek birodalma.

„A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni”

– kérdezi Kosztolányi Dezsô Akarsze

játszani címû versében. És anélkül,

hogy dönthetnénk, felnôtt fejjel is

játszanunk kell: „mindent, mi élet”, de

közben elfelejtettünk „teljes, tiszta

szívvel élni”, és gyermekként, ôszintén

a „semminek örülni”. Elfelejtünk tehát

labda, létra. Na, ki a „napos” ma?

A Margaréta Óvoda Lepke csoportjába

betérve egy zsizsegô-zizegô „zsák

bolha” ricsaja fogad. Tele a terem

szebbnél szebb, kézzel készített kincsekkel,

fotókkal és csecsebecsékkel.

Néhány törp legózik, páran babáznak,

építôkockáznak, van, aki csendben

FOTÓ: Czika László

A LEGKISEBBEK ÜNNEPE

A Nemzetközi Gyermeknapot a világ

számos országában megünneplik,

általában június 1-jén. Az ünnepet

elôször Törökországban tartották

meg 1920-ban. Magyarországon

már a II. világháború elôtt is szerveztek

rendezvényeket a legkisebbeknek:

ilyen volt a gyermekhét, amelyet

elôször 1931 májusában tartottak

meg, elsôsorban jótékonysági

céllal. 1950 óta az ünnep már csak

egynapos, és hazánkban május utolsó

vasárnapjára esik.

gondtalanul, pirospozsgás arccal, felszabadultan

kacagni, és elfelejtünk

boldogok lenni… Van hát mit tanulnunk

a gyermekeinktôl.

Meglehet, a szülôk többsége, mikor

reggelente beviszi az óvodába a szeme

fényét, észre sem veszi, milyen

csodavilágba lép be. Ezen a tájon

minden az apróságokért van, az apróságok

nyelvén, és az ô méretükben.

Térdig érô mosdókagylók, picinyke

székek, falatnyi tarisznyák, és ezer, csodás

színben pompázó díszek mindenütt.

Napocska, házikó, falevél, pöttyös

rajzol, van, aki szövöget. Itt még semmi

sem kötelezô, igazi álomország ez:

mindenki azt játszik, amit szeret. Jutka

nénitôl megtudom hamar, hogy bár

a világ talán sokat változott, azért az

óvodában a játékok még ugyanolyanok:

tanulnak mondókákat, körjátékokat,

népszerûek a fajátékok, nincs

helye videojátéknak, tévét sem néznek,

és még mindig hódít a klasszikus mese.

Játék közben úgy tanulnak a gyerekek,

hogy észre sem veszik, az udvaron

lévô KRESZ-pályán pedig még biciklizni

is lehet.

Talabér Tiborné igazgatónô elmondja,

hogy a Margaréta Óvodában négy

vegyescsoport közül választhatnak a picik.

Gyakran járnak bábszínházba, a

Gyermekek Házába, a szülôkkel közös

szalonnasütést is szerveznek. Arról is

szót ejtünk, hogy a mai gyerkôcök valóban

sokkal mozgékonyabbak, mint

korábban, így sok a szabadtéri mozgásos

program, a tornateremben pedig

szivacskézilabdázhatnak is a gyerekek.

A Csiga csoportban épp játéknap van

ma, tele a terem nagy „szülôóriásokkal”,

akik most összezsugorodva, térdelve

és guggolva játszanak a csemetéikkel.

A folyosón finom ovis kakaószag

terjeng… Igazi nosztalgia!

Olyan jó lenne néha nekünk, „nagyoknak”

is újra óvodásnak lenni, beköltözni

a törpök birodalmába, és

csak játszani. Hallgatni a sok mesét, álmodozni,

délután szundikálni, és nem

tudni semmirôl, ami a világban folyik.

Talán egy-egy ilyen nap után a lelkünk

is megtisztulna kicsit, és talán tudnánk

újra gondtalanul kacagni, ôszintén

akár a „semminek örülni”.

Tóth Tímea

Játék

Múlt heti játékunk helyes megfejtése: a Nádor utcában. Az AGORA–Savaria

Filmszínházba szóló belépôjegyeket Solymosi Zoltán nyerte, a 3000 forint értékû

Vasalás Expressz ajándékutalványt pedig Bokor Bernadett, akik nyereményeiket

a szerkesztôségünkben vehetik át. E heti kérdésünk: Mikor ünneplik

a világ legtöbb országában a Nemzetközi Gyermeknapot? A megfejtéseket a

szerkesztôség címére (Szombathely, Semmelweis u. 2., Palace Irodaház, I. emelet),

vagy az ujsagiro@savariaforum.hu címre várjuk június 4-éig.

FORGATAG SZOMBATHELYEN

A városi gyermeknapi rendezvény

idôpontja: május 30., szombat

13.00–19.00 óra, helyszíne:

Történelmi Témapark (Aréna u.

8.). A program ingyenes!

3


A színház az 1,7 milliárdról

A médiumok segítségét kérte Jordán

Tamás szerdán tartott tájékoztatóján.

A színházigazgató Marton Zsolt (koordinációs

tanácsnok), valamint Molnár

Miklós (a pénzügyi bizottság elnöke)

elôzô héten tett kijelentésére reagált,

miszerint a színház felújítására kapott

1,7 milliárd forintot a város költségvetési

hiányának enyhítésére kellene

fordítani. Jordán Tamás kiemelte: a

baj az, hogy a közvélemény nincs

megfelelôen tájékoztatva arról, hogy

a szóban forgó 1,7 milliárd nem

Szombathely, hanem az állam pénze.

Azért ajánlotta fel a kormány Szombathelynek

az összeget, mert méltatlannak

találta, hogy a vasi megyeszékhelynek

nincs állandó kôszínháza.

Ha a színház építésére kapott pénzt

Szombathely mûködési hiányának

pótlására költenék, akkor joggal kérhetne

a többi, a válság miatt szintén

nehéz anyagi helyzetben lévô megyeszékhely

is támogatást. Arra is felhívta

a figyelmet, hogy a kormányhatározatban

is rögzített, mire költheti a

város a pénzt. Jordán Tamás leszögezte,

nem akar politizálni, de ha a színház

mûködését veszély fenyegeti,

kötelességének érzi, hogy szót emeljen.

Ezt követôen arra tért ki, hogy eddig

a társulatnak esze ágában sem

volt a munkakörülményekre panaszkodni,

zokszó nélkül végezték munkájukat.

Ebben a helyzetben azonban

úgy érzi, nem árt felvilágosítani a közvéleményt,

hogy méltatlan körülmények

között dolgoznak. Mindezek

után helyszíni bejárás következett.

A séta során a sajtómunkások

szemügyre vehették a színfalak mögötti

szûkös tereket, azt, hogy például

a ruhákat a folyosón tudják tárolni,

hogy a fodrászszoba az elôtérbôl

nyílik, ezért lepedôvel választották le

az aulának ezt a részét.

Húsz éve alakult az EKA

„Elég a demagógiából!”

A helyi Ellenzéki Kerekasztal megalakulásának

huszadik évfordulójára

emlékeztek az alapító tagok kedden

a városházán. Dr. Ipkovich György polgármester

köszöntôjében kiemelte,

hogy a kerekasztal a rendszerváltás

utáni idôkben a demokratikussá válás

motorja volt, majd emléklapot

nyújtott át a megjelent egykori alapítóknak:

Hankó Faragó Miklósnak,

Hende Csabának, Kozma Gábornak és

Galavits Ferencnek. Kozma Gábor

visszaemlékezésében elmondta, hogy

ôszinte hittel, naiv lelkesedéssel és sok

humorral vettek részt az ellenzéki

mozgalom munkájában, ami Szombathely

újkori történetének egyik

fontos momentuma. Hankó Faragó

Miklós szerint az elmúlt húsz év szép

idôszaka volt hazánknak, hiszen az ország

gyarapodott, valamint hangsúlyozta,

hogy amit mindenképpen át

kellett volna menteni a két évtizeddel

ezelôtti hangulatból, az a jellemzô

politikai kultúra.

Bronzbuli a Fô téren!

DÁVID IBOLYA, AZ MDF ELNÖKE SZOMBATHELYEN JÁRT

Minden idôk legjobb szezonját tudhatja

maga mögött a Szombathelyi

Haladás élvonalbeli labdarúgócsapata

(jövô héten foglalkozunk részletesen

a parádésan teljesítô gárdával).

Ennek megfelelôen a Halidrukkerek

igazán emlékezetessé kívánják

tenni a szombat estét. Íme a

Bronzbuli tervezett forgatókönyve.

Buli a Rohonci úton: 14.00: a Hali Büfé

nyitása; 16.00–18.00: gulyásfôzés,

szurkolók találkozója; 18.30–18.50:

Majorett-bemutató; 18.55: a csapatok

bevonulása a pályára legiósok kíséretében,

közben: tûzijáték a B-középben;

18.57: a labda érkezése ejtôernyôvel;

18.58: a középen elhelyezett

lufik elengedése; 18.59: kezdôrúgás;

19.45: táncbemutató a szünetben.

A lefújás után az éremátadás

elôkészítése; a csapat bevonulása az

É-i kapu elé; Himnusz; MLSZ-képviselô

és a VIP átadják az érmeket a játékosoknak;

tûzijáték; a tetôrôl konfetti

esô. Ezt követôen fáklyás felvonulás

a Kossuth L. utcán keresztül a

városházához. Érkezés a városházához

22.30-ra. A Fô téren 21.00 órától

nyitva egy sátras büfé. A 22.30-ra érkezô

játékosok felkísérése a városháza

elsô emeletére; a játékosok egyenkénti

szólítása a városháza teraszára;

dr. Ipkovich György polgármester és

Illés Béla köszönti a szurkolókat;

Himnusz; tûzijáték; polgármesteri

fogadás; ünneplés.

4

A demagógiát és a populizmust fel kell

váltania az ôszinteségnek és a szakértelemnek,

szögezte le múlt pénteki sajtóbeszélgetésén

Dávid Ibolya. Az MDF

elnöke az EP-választásokhoz kapcsolódó

kampányút egyik állomásaként látogatott

Szombathelyre.

– Bár túl vagyunk egy kormányváltáson,

a kormányválság még mindig tart –

kezdte Dávid Ibolya, majd hangsúlyozta:

ideje cselekedni, hiszen nyakunkon

az EP-választás, amelynek nem a

pártok hatalomszerzésérôl kell szólnia,

hanem a 22 magyar képviselô alkalmasságáról,

szakmai felkészültségérôl és hitelességérôl.

Dávid Ibolya emlékeztetett:

az MDF korábban kérte a többi

pártot, hogy ne pártpolitikusokból,

hanem szakemberekbôl állítsák össze

a listát, de ezt nem hallgatták meg.

Mint mondta, ôk azért kérték fel listavezetônek

Bokros Lajost, mert elismert

szakember a válságkezelés területén,

és korábban a szlovák gazdasági

sikerek elérésében is aktív szerepet

játszott. Leszögezte: az MDF úgy véli,

Bokros Lajos vissza tudja majd szerezni

az ország hitelességét, továbbá érvényesíteni

majd a magyar érdekeket

Európában. Az elnökasszony azt is elmondta,

hogy a lista második helyén álló

ifjabb Habsburg Györgyöt pedig a

nemzeti érdekérvényesítô képessége

miatt kérték fel, ugyanis a Habsburgcsaládnak

ma is jelentôs befolyása van

Európában. A találkozón Dávid Ibolya

arról is szót ejtett, hogy a Bajnai-kormány

válságkezelési programja csak

tûzoltás, hiányzik belôle a gazdaság

élénkítése és a reformok végigvitele.

Kiemelte: véget kell vetni a mellébeszélésnek,

valós megoldások, törekvô javaslatok

kellenek.


2009. MÁJUS 30.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A beszédírógép terve

Komoly fejtörést okozott, és többszöri

nekibuzdulásra sem sikerült megfejtenünk

a szombathelyi beszédírógép tervét,

pedig nagyon igyekeztünk. Történt

ugyanis, hogy 1911-ben egy szombathelyi

tanár, nevezetesen Pédery Attila felfedezte

a phonotypogramot, vagyis

magyarul a beszédírógépet. Mindkettô

kifejezést keresgettük a hazai szakirodalomban,

de nem találtuk, és azt sem

tudjuk, hogy a terv elkészülte után az

innovatív pedagógusnak sikerült-e legyártatnia

a készüléket. Amiatt is kételkedtünk,

mert ugyanezt a gépet J. B.

Flowers brooklyni mérnöknek csak két

évvel késôbb sikerült kitalálnia, de ebból

sem lett semmi. Az viszont megragadott

bennünket, s errôl a Vasvármegye

részletesen is beszámolt, milyen számításokat

végzett el Pédery. A feltaláló

szerint a lassú, vontatott emberi beszéd

során másodpercenként 12-13-at,

„Visszaadni a baloldal hitét”

GURMAI ZITA A VÁLASZTÁSOK FONTOSSÁGÁRÓL

a közepes, mondjuk normális beszédnél

16-17-et, a gyorsnál pedig 20-21 hangot

ejtünk ki. Míg kézírás esetén másodpercenként

két betû, „egy jó gépírónô kezelésénél

az írógépen másodpercenkint

3-5 betû leírása érhetô el, addig a

phonotypogrammal, minden elôtanulmány

nélkül másodpercenkint 14–20 betû

nyomtatható le”. Mindez „órákban

számítva, emberi kézzel írva 1 óra alatt

7200 betû, írógéppel jó kezelés mellett

írva 1 óra alatt 16000 betû, phonotypogrammal

írva egy óra alatt 64000

betû”. Na most, ha alaposan végiggondoljuk,

akkor nem vitás, egy „szuperszámítógéppel”

van dolgunk, bár mint

már említettük, továbbra sem értjük,

hogy ezt az elképzelt munkatempót milyen

technikai újításokkal sikerült megoldani.

Mindazonáltal a még nem kész beszédírógépen

túl Pédery elkészítette a

phonotypogram telefonközpontos változatát

is, amellyel ki lehetett volna váltani

a telefonos kisasszonyok munkáját.

Ez a következôképpen mûködött volna.

„Minden állomáson lenne egy 10 billentyûvel

ellátott tábla, minden billentyû

az 1–10-ig terjedô számok valamelyikével

jelölve. Tegyük most fel, hogy valaki

beszélni akar pl. a 47–81-es számú állomással,

akkor elôször is a kagylót

emeli le a horogról, azután megnyomja

sorban a 4-es, 7-es, 8-as és 1-es számú

billentyûket, miáltal alközpont automatikusan

elvégzi a 47 81-es számú állomás

rákapcsolását…” Ha jól értjük a Vasvármegyében

leírtakat, akkor Pédery minden

valószínûség szerint 1911-ben feltalálta

a számsorral ellátott telefont. De

hogyan oldotta meg a számok elektronikus

átvitelét? És ha ez egy szenzációs

találmány volt, miért csak 1996-ban állították

le Magyarországon az utolsó kézi

kapcsolású telefont?

SaFó

(A források felkutatásában

a Berzsenyi Dániel Könyvtár

munkatársai segítettek.)

A nôk esélyegyenlôségérôl és az Európai

Unión belüli szociális értékek képviseletérôl

is beszélt Gurmai Zita szocialista

EP-képviselô az MSZP sárvári szervezete

által megrendezett „A mi napunk”

elnevezésû programsorozaton Sárváron

az elmúlt szombaton.

A Magyar Szocialista Párt helyi szervezete

egész délutános programsorozatra

várta az érdeklôdôket az elmúlt szombaton

a Csónakázótóhoz. Ebéd után –

egyebek mellett – kispályás labdarúgóbajnokságra

és fôzôversenyre lehetett jelentkezni,

a legkisebbek pedig kézmûves

foglalkozásokon vehettek részt. Késô

délután Gurmai Zita beszélt a június

7-ei választás fontosságáról, kiemelve a

baloldali értékeket.

– Vissza kell adni a baloldal hitét az országban,

mert igenis van baloldal, van

szilárd értékrendünk, amelyet vállalnunk

kell. Európa, egy szociális Európa csakis a

magyar baloldallal képzelhetô el – fogalmazott

a politikus, majd arról szólt: a

baloldal legyen új iránya Európának,

tudni kell megbecsülni a baloldal erényeit,

éppen ezért az európai parlamenti (EP) választáson

az MSZP minél nagyobb részvételre,

és a baloldal támogatására buzdít.

Késôbb az MSZP-lista második helyére

jelölt politikus a nôk esélyegyenlôségérôl

beszélt. A párt nôtagozatának elnöke

aláhúzta: nôttek az unióban a nemek

közötti bérkülönbségek. Hazánkban

pedig minél több gyermeke van

egy nônek, annál nagyobb az említett

bérhátrány.

A választással kapcsolatban Gurmai Zita

úgy fogalmazott: a konzervatív európai

vezetés válságot hozott a térség számára,

s ezt a válságot csak egy haladó,

baloldali politikával lehet kezelni.

– A szocialistáknak van programja, elképzelése

arról, hogyan lehetne javítani

a jelenlegi helyzeten, milyen intézkedésekre

van szükség a válság leküzdéséhez

– mondta végül a képviselôjelölt.

SaFó

Pintér Bútor

EGYEDI MÉRETÛ BÚTOROK KÉSZÍTÉSE

Bútorszerelvények és ajtók, munkalapok,

bútorlapok széles választéka!

Szombathely, Zanati út 38. • Tel.: 341-543

5


Közgyûlés: vita a pénzügyi helyzetrôl

A „csôd vagy nem csôd-vitával” kezdôdött

a májusi közgyûlés csütörtökön,

a polémiában az önkormányzat pénzügyi

helyzetét értékelték jobbról és

balról. A két és fél órás, napirend

elôtti ügyeket érintô eszmecsere után

a tényleges döntésekre is sort került.

Délelôtt tizenegy órakor nyitotta

meg dr. Ipkovich György (képünkön

balra) a közgyûlés májusi ülését. Marton

Zsolt (Fidesz) koordinációs tanácsnok

elsô hozzászólásában rögtön az

elmúlt idôszak sajtótájékoztatóira

utalt vissza. Kérte a polgármestert,

FOTÓ: Mészáros Zsolt

hogy vonja vissza a levelét, amelyet a

polgármesteri hivatalban a város pénzügyi

helyzetével foglalkozó osztályainak

címzett. Ebben a levélben, amint

azt dr. Ipkovich György elmondta, azt

kérte az osztályvezetôktôl, hogy rajta,

valamint Németh Kálmán alpolgármesteren

keresztül adják ki a gazdasági-pénzügyi

helyzetre vonatkozó információkat.

Marton Zsolt ezt nehezményezte,

nem csak barátságtalan, de

jogszabálysértô lépésnek is nevezte,

hiszen a képviselôknek joguk van

közvetlenül tájékoztatást kérni a

képviselô-testület hivatalától. Kérte a

hivatal dolgozóit, hogy ne teljesítsék

a jogszabályba ütközô polgármesteri

utasítást. A városvezetô felhívta a

figyelmet arra, hogy a hatályban lévô

rendelkezés, vagyis az eljárási

rend betartását kérte a polgármesteri

hivatal dolgozóitól. Feiszt György

(SZDSZ) viszont Marton Zsoltot kérte,

hogy vonja vissza a hivatali munkatársakhoz

intézett kérését, miszerint a

6

dolgozó ne engedelmeskedjen a felettesének.

Okot a vitára az a korábbi sajtótájékoztató

adott, amelynek során Marton

Zsolt és Molnár Miklós (Pro Savaria,

képünkön jobbra) kifejtette, hogy a város

csôd közeli helyzetben van. Az önkormányzat

ugyanis 3,2 milliárd forint

hitelfelvételre írt ki közbeszerzési eljárást

három blokkban: 1,2 milliárd forintot

a tavalyról áthúzódó mûködési

hiány fedezetéül, 1,1 milliárd forintot a

korábbi hitelek törlesztésére, 900 millió

forintot pedig fejlesztésekre, a bankok

utóbbira adtak ajánlatot. A városvezetô

hangsúlyozta, hogy a város hitelképes,

számos fejlesztés valósult

meg, amelyek során a város vagyona

gyarapodott. Molnár Miklós szerint

2010-re csôdbe kerülhet a város, a képviselôknek

már most foglalkozniuk kell

a helyzettel. Szerinte mindegy, hogy hitelképtelennek

nevezik a várost, vagy

azt mondják, hogy nem kapott hitelt, a

hiánnyal foglalkozni kell.

A napirend elôtti ügyek tárgyalása

fél háromkor folytatódott, s még majd

egy órán át tartott. Ez alatt a jobboldal

célkeresztjébe került dr. Kaczmarski

János is. A jegyzônek azt rótták fel,

hogy húsvét elôtt a szociális osztály dolgozóinak

túlórázniuk kellett. A polgármester

védte meg a jegyzôjét, hiszen

ô kérte a hivatal vezetôjét és munkatársait,

hogy húsvét elôtt még intézzék

el a folyamatban lévô szociális segélyezési

ügyeket, hogy az ünnep elôtt a segélyezettek

megkapják a pénzt.

A napirendi pontok tárgyalása az önkormányzat

költségvetési rendeletének

módosításával kezdôdött. A forrást

igénylô átcsoportosítások között vették

sorra a szakbizottságok javaslatait. A 61

millió forintos igénybôl a legtöbb javaslat

megkapta a többséget. A HVSE ötmillió

forintot kapott azzal, hogy a

sportbizottság dönt a felhasználás módjáról.

A Falco 10 millió forintot tartalékba

kapott, ötmillió forint felhasználásáról

szintén a sportbizottság dönt. Júliusban

Szombathelyen rendezik a polgármesterek

országos találkozóját, ehhez

hárommillió forintot; a városrészi rendezvények

megtartásához – a Kulturális

Alapba helyezve az összeget – 4,7 millió

forintot; a szimfonikus zenekar belsô

udvarának átalakításához 1,6 millió

forintot; a tûzoltóság számára vízszállító

gépjármû beszerzéséhez 11 millió forintot

szavaztak meg. Nem kapott támogatást

a köztisztviselôk országos sportrendezvénye,

amihez kétmillió forintot

kért a sportbizottság. Lapunk sem kapta

meg a 22 millió forintot, amely az

egész évben történô megjelenéshez

szükséges. Dr. Nemény András (MSZP) arra

hívta fel a figyelmet, hogy a Savaria

Fórummal élô szerzôdése van az önkormányzatnak,

amelynek nem betartása

egy esetleges per esetén jóval többe kerül

majd a városnak, mint ez az összeg.

A jobboldal is megszavazta ugyanakkor

azt, hogy az MSH-ban kialakítandó

Agora elôkészítési költségeire a

Weöres Sándor Színház HEMO-beli

ideiglenes játszóhelyének kialakítására

szánt összegbôl 75 millió forintot

csoportosítsanak át, természetesen

visszapótlási kötelezettséggel.

Tulok Gabriella


2009. MÁJUS 30.

K Ö Z G Y Û L É S

Járóbeteg-ellátás, Domus,

Szombathelyi Szombat

HUSZONÖT ELSÔ OSZTÁLY INDUL JÖVÔRE A VÁROSBAN

Döntöttek a szeptembertôl indítható

óvodai és iskolai csoportok számáról,

foglalkoztak a településrendezési terv felülvizsgálatához

beérkezett kérelmekkel,

a Szombathelyi Szombattal és a járóbeteg-ellátással

is.

Beíratták a leendô óvodásokat és iskolásokat

a város intézményeibe. A létszám

alakulásával a csoportok száma is változik.

Szeptembertôl a 2013 óvodás mellé

744 új gyermeket írattak be. A kicsik

közül 2522-en kezdenek el óvodába

járni, a többiek elôfelvételt nyertek,

vagy év közben kezdik az ovit. A közgyûlés

úgy döntött, hogy támogatja a Gazdag

Erzsi Óvoda és a Kôrösi Óvoda kérelmét,

így mindkét intézményben egyegy

csoporttal többet indíthatnak. Az engedélyt

egy évre adták meg. Az általános

iskolákba 618 elsô osztályos iratkozott

be. Az évismétlôkkel együtt 626 elsôs

lesz, akik 25 osztályban kezdik meg

tanulmányaikat. Hat osztály esetében az

Oktatási Hivatal engedélyét kell kérni,

mivel a létszám túllépi a törvényben

megengedett maximumot. Ugyanakkor

több osztályban a diákok száma nem

éri el a közgyûlés által meghatározott minimális

létszámot. A beiratkozáskor maximálisan

figyelembe vették a szülôk szabad

iskolaválasztási jogát, amivel a szülôk

éltek is. Nem csak az elsô osztályokkal

foglalkozott a közgyûlés. Engedélyezték,

hogy a Neumann János Általános Iskola

a szeptemberben ötödiket elérô évfolyamán

az eddigi kettô helyett három

osztályt indítson, ugyanis a városkörnyéken

lévô iskolák felsô tagozatainak

megszûnése miatt többen itt tanulnak

tovább.

A településrendezési terv ez évi felülvizsgálatához

negyven kérelem érkezett

be az önkormányzathoz idôben, de

ahogy Lakézi Gábortól, a városfejlesztési

és üzemeltetési osztály vezetôjétôl

megtudtuk, néhányan idôn túl juttatták

be kérelmüket a hivatalba. A városfejlesztési

bizottság által tárgyalt elôterjesztésbôl

hiányzott a Domus bevásárló központra

vonatkozó kérelem, erre dr.

Czeglédy Csaba alpolgármester hívta

fel a figyelmet. A Derkovits-városrész

képviselôje az ott élôk érdekében kérte,

hogy foglalkozzanak a Domus kérelmével

is. Így a szakértôk elé kerülô anyagban

a Derkovitson lévô üzletközpontra

vonatkozó és az elkésett kérelmekkel is

foglalkoznak majd.

A képviselôk továbbra is támogatják a

Szombathelyi Szombat programot azzal,

hogy meghosszabbították a fizetô parkolás

hétvégi díjmentességét az országszerte

elhíresült szombathelyi kezdeményezés

kísérleti idejének idôtartamára,

október végéig.

Ismét napirenden volt a járóbeteg-szakellátás

jövôjére vonatkozó elôterjesztés,

az önálló városi ellátás kialakítása. A tárgyalása

során dr. Prugberger Emil (Pro Savaria),

az egészségügyi bizottság elnöke

és dr. Tarján Jenô (Fidesz) korábbi érveik

megismétlésével fejtették ki, hogy a

jobb ellátás érdekében szükség van a kórháztól

független járóbeteg-ellátásra.

Dr. Nemény András (MSZP) arra hívta fel

a figyelmet, hogy a közgyûlés másnapján

(pénteken délelôtt) ülésezik Vas

Megye Közgyûlése, a megyei grémium

várhatóan a Markusovszky kórházat

érintô – korábban általuk megszüntetett

– konzultatív tanács létrehozását javasolja.

A képviselô kérte, hogy a határozati

javaslatnak megfelelôen dolgozzák ki az

egészségügyi államigazgatási szervhez

benyújtandó, a járóbeteg-ellátás ellátási

területének módosítására vonatkozó

kérelmüket. Frakcióján kívül az ügy mellett

elkötelezett két jobboldali képviselô

is megszavazta ezt.

TG

FEJLESZTÉSEKRE

PÁLYÁZNAK

Kisebb mértékben, mint a nagy

projektek esetében, de további

fejlesztésekre is pályázik a

város. Eszközbeszerzésre, bölcsôdefelújításra,

akadálymentesítésre

és útfelújításra adnak

be pályázatot.

A Nyugat-dunántúli Regionális

Fejlesztési Tanács hazai, decentralizált

keretébôl lehet pályázni

önkormányzati fejlesztésekre.

Szombathely a Savaria

Rehab-Team Kht. közfoglalkoztatási

tevékenységének segítésére

szeretne eszközöket

beszerezni, ezért bruttó tízmillió

forint értékben nyújt be

pályázatot. A kistérségi társulás

keretében 40 településsel

közösen fenntartott Százszorszép

Bölcsôde felújítására, az

intézmény nyílászáróinak cseréjére

is pályázik, 14 millió forintra.

A két pályázathoz

mintegy nyolcmillió forintot

kell önrészként biztosítania az

önkormányzatnak.

Megújulhat a Deák Ferenc utca

Paragvári út és Honvéd tér

közötti szakasza, valamint a

Brenner Tóbiás körút Körmendi

út és Nárai út közötti szakasza.

A két fejlesztésre a szilárd

burkolatú belterületi utak burkolatfelújítására

vonatkozó pályázati

kiíráson a negyvenmillió

forintos összköltség felét szerezheti

meg a város.

Akadálymentessé válhat a városháza

és az okmányiroda,

ehhez európai uniós támogatást

szeretne szerezni az önkormányzat.

A Nyugat-dunántúli

Operatív Program keretében

a fogyatékkal élôk esélyegyenlôségének

javítása érdekében

lehet pályázni a közszolgáltatásokhoz

való egyenlô esélyû

hozzáférésre. Az önkormányzat

az ügyfélszolgálat komplex

akadálymentesítését, a városháza

és az okmányiroda ügyféltereinek

átépítését tervezi.

A megvalósításhoz 15 millió

forint támogatást remélnek.

TG

7


H Á T T É R

Irány Európa! (II)

Ezúttal a parlamenten kívüli, de az EP-választásra listát állító szervezetek helyi

képviselôit kértük arra, hogy osszák meg olvasóinkkal a legfontosabb célkitûzéseiket,

programelemeiket.

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT

MOZGALOM

A Jobbik Magyarországért Mozgalom

célja a magyar érdekek következetes

képviselete az Európai Parlamentben

– a profitközpontú szemlélet helyetti

emberközpontúság jegyében. Kiemelt

feladatnak tekintjük a földkérdés

megoldását. Véleményünk szerint a

magyar mezôgazdaságot nagyüzemi

gazdaságok helyett családi gazdaságokra

kell alapozni. Szükségszerûnek

tartjuk a hazánk számára elônytelen

uniós csatlakozási szerzôdés felülvizsgálatát.

A hazai vállalkozások támogatását,

a multinacionális vállalatok

versenyelônyének megszüntetését

szintén fontos teendônek tartjuk.

Programunk egyik sarkalatos pontja

éppen ezért a kis- és középvállalkozások

segítése, a multik megadóztatása.

Minden erônkkel támogatni kívánjuk

elszakított magyar testvéreink autonómia-törekvéseit.

Az Európai Parlamentbe

az Önök jóvoltából bekerülô

képviselôink fel fogják emelni szavukat

nemcsak a Magyarországon élôket,

hanem a határon túli magyarokat

érô jogsértések ellen is.

Bana Tibor

MCF–ROMA ÖSSZEFOGÁS PÁRT

I. A cigány közösségre szánt források

jussanak el hozzájuk! Az Új Magyarország

Fejlesztési Terv eltûnt milliárdjai

ellenére sem hozott számottevô javulást

a cigányság helyzetében, nincs biztos

munkánk, jövedelmünk, lakásunk.

II. A cigány kultúra megbecsülését! Önálló

cigány mûvészeti, könyvtári, múzeumlátogatási

és iskolai programokat,

falunapokat, mûvészeti táborokat,

könyvtárakat, film- és sportklubokat

kell létrehozni. III. Minôségi oktatást,

közösségi iskolákat, munkahelyeket!

Az EP sürgeti a hátrányos megkülönböztetés

elleni jogi szabályozás

megerôsítését, az elkülönítés megszüntetését

az oktatás területén, továbbá

azon tevékenységek támogatását,

amik a roma gyermekeket már kiskoruktól

integrálják az óvodai és oktatási

rendszerbe. Felnôttképzéseket, új

munkahelyek teremtését, a vállalkozások

támogatását, földprogramok indítását,

értékesítési láncok kialakítását.

Mester Zsuzsa

LEHET MÁS A POLITIKA

Az LMP európai programjának legfontosabb

pontjai: Válságkezelés. Szigorúbban

kell szabályozni a pénzügyi

piacokat. Zöld munkahelyeket kell teremteni

például a közösségi közlekedés,

az energiatakarékos épületfelújítások,

illetve a megújuló energiaforrásokba

történô beruházások által.

A tagállamoknak össze kell fogni a szociális

vívmányaik megvédéséért. Mezôgazdaság.

A Közös Agrárpolitikát úgy

kell átalakítani, hogy döntôen ne a

nagyüzemeket támogassa. A termôföldet

hazai kézben, a helyben gazdálkodóknál

kell tartani. Élelmiszerbiztonság.

Az Uniónak az egészséges és biztonságos

élelmiszereket, a helyi és

ökológiai termelést kell támogatnia.

A genetikailag módosított termékek tilalmát

fenn kell tartani. Határon túli

magyarok: a kulturális autonómia és

regionális önkormányzatiság támogatása,

összhangban az európai zöldekkel

egy frakcióban ülô regionalista pártok

programjával.

Gergácz Ildikó

MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT

1. A magyar gazdaság helyzete nem javult

az uniós csatlakozással. A kormány

nem harcolt ki méltányos feltételeket

Magyarországnak, s a nemzeti

érdekek képviselete azóta is háttérbe

szorult. Számos eszköz korlátozza a

munkaerô szabad bejutását a tagállamok

munkahelyeire. Az EU-s támogatásokból

a részesedésünk 5 év után is

elmarad az ígéretektôl. Agrártermelôink

csak a kétharmadát kapják a „régi”

tagországokénak. Amit kapunk, az

meg nem jut el a magyar termelôkhöz,

jelentôs részét elnyeli a korrupció.

2. A Munkáspárt szerint a gazdasági

válság új helyzetet hozott, ezért újra

kell tárgyalni, s újra kell gondolni a

meglévô EU-szerzôdéseket. Mondjuk

meg az EU-nak: fizessen a rendszerváltásért.

Ôk, a gazdagabb országok jártak

a legjobban, ôk a haszonélvezôk.

3. Új gazdaságpolitikára van szükség itthon

is. A multik helyett a hazai kis- és középvállalkozókat

kell támogatni. Új adópolitikára

van szükség, meg kell szüntetni

a hazai vállalkozók európai normákhoz

képest is bürokratikus üldözését.

Vajda János

MÁRVÁNYSAJTOS

CSIRKEMELL

Hozzávalók: 1 nagyobb csirkemellfilé,

15 dkg márványsajt, 5

dkg dió, 2 dl sör, só, bors, kakukkfû,

olívaolaj, 50 dkg friss spenót,

3 gerezd fokhagyma, friss tészta

2 tojásból, olívaolaj

A csirkemelleket egy éjszakára bepácoljuk

a sör és a fûszerek keverékébe.

Másnap kivesszük a páclébôl,

olajon elôsütjük, majd ráöntjük

a páclevet, és tejesen puhára

pároljuk benne. Eztán felszeleteljük,

és egy tûzálló tálba helyezzük

azokat. Megszórjuk durvára vágott

dióval, és rámorzsoljuk a sajtot.

Elômelegített sütôben pirosra

sütjük. A tésztához összegyúrunk

két tojást annyi liszttel, amennyit

egy kemény tésztához felvesz,

majd egy órát pihentetjük folpackba

csomagolva, hogy a lisztszemek

megduzzadjanak. Sót nem

kell bele tenni, elég, ha a fôzôvíz

sós. Kinyújtjuk jó vékonyra, kicsit

hagyjuk száradni, majd darabokra

tépkedjük. Forró, sós vízben kifôzzük.

Egy nagyobb lábosban olívaolajon

megdinszteltjük az összevágott

fokhagymát, erre tesszük a

spenótot, sózzuk, borsozzuk, fedô

alatt megpároljuk. Ha kész, adunk

hozzá egy kevés olívaolajat, majd

összeforgatjuk a tésztával. Ezzel a

körettel tálaljuk a csirkemellet.

HETI

AKCIÓ!

Friss sertés csont nélküli karaj 1.499 Ft/kg

Friss sertés lapocka

979 Ft/kg

Friss egész csirke(grill) 699 Ft/kg

Friss csontos csirkemell 1.099 Ft/kg

Pápai sertés zsír 0,5 kg-os 249 Ft/db

Pápai Nyári turista

1.499 Ft/kg

Étkezési jegyeket elfogadunk!

Szombathely, Maros u. 2.

Tel.: 94/500-465

AZ AKCIÓ IDÔTARTAMA 06. 02–06. 06-IG

(KEDD–SZOMBAT), ILL. A KÉSZLET EREJÉIG.

8


2009. MÁJUS 30.

P R O G R A M A J Á N L Ó

MÁJUS 30 – JÚNIUS 5.

május 29–június 13.

Berzsenyi Dániel

Könyvtár

„Ecsettel és kalapáccsal”

Németh Pál festômûvész

és Misley László iparmûvész

kiállítása festményekbôl

és rézplasztikákból

június 1–június 30.,

8.00–18.00

„A világ gyermekszemmel”

– Kiállítás az Oladi

Szín-Tér Rajzkör tagjainak

munkáiból

június 4–10.

Fô téri színpad

Könyvvásár a 80. Ünnepi

Könyvhét és a 8. Gyermekkönyvnapok

alkalmából

június 2., 17.00

Szombathelyi Siker

Könyvtár – Találkozó

V. Kulcsár Ildikóval, a

Nôk Lapja újságírójával

június 4.

Nyitra Utcai Általános Mûvelôdési

Központ

Kirándulás a dozmati

Dulfalvy-birtokra

június 4.

Öreg Sam étterem

Szenior Klub tavaszi évadbúcsúztató

találkozója

június 04., 11.00

Berzsenyi Dániel Könyvtár

Az író-olvasó találkozó

vendége: Bálint Ágnes

június 4., 14.00

Oladi Általános Mûvelôdési

Központ – Író-olvasó találkozó

Balázs Ágnessel

június 4., 15.00

Fô téri színpad – A 80. Ünnepi

Könyvhét és a 8. Gyermekkönyvnapok

megnyitója

Június 5. 8.00–18.00

Fô tér – A „Virágos Magyarországért"

program

keretében virágvásár lesz

a Fô téren, jelentôs kedvezményekkel

június 5., 14.00

Oladi Általános Mûvelôdési

Központ – Otthonunk

Európa címû vetélkedôsorozat,

nyugat-dunántúli

régiós döntô

június 5., 17.00

Berzsenyi Dániel

Könyvtár

Molnár Miklós kötetének

bemutatója

június 5., 20.00

AGORA–Terasz

Impressions-jazz-re

hangolva

Müller Péter – zongora,

Cséplô Norbert – gitár,

Sárközi Gábor – bôgô,

Stöckert Ádám – dob

június 7.

SZENT KVIRIN

EMLÉKNAP

10.00 Ünnepi szentmise a

Szent Kvirin-templomban

15.00 Szent Kvirin-emlékhely,

Óperint utca

Beszédet mond Horváth

József pápai prelátus, valamint

közremûködik

Szombathely Város Fúvószenekara

16.00 Búcsúi kerti parti a

Szalézi rendház udvarán.

Közremûködik a szombathelyi

Horvát Önkormányzat

énekkara és a

Szalézi Oratorium tánccsoportja.

AGORA–SAVARIA

FILMSZÍNHÁZ

máj. 28–jún. 3. 16.30-kor

Berlin Calling 100’ (16)

máj. 28–jún. 3. 28–31-ig 20.30-kor;

jún. 1–3-ig 18.30-kor

Kettôs játék 125’ (12)

máj. 28–jún. 3. 28–31-ig 18.30-kor;

jún. 1–3-ig 20.30-kor

Milk 128’ (16)

máj. 30–jún. 1. 15.15-kor; 31-én

13.30-kor és 17.00-kor is

Kutyaszálló 100’ (0)

Május 31-én, gyermeknapon fél

áron!

máj. 28–jún. 3. 28–30-ig és

jún. 1–3-ig 17.00-kor

Szíven szúrt ország 90’ (?)

máj. 28–jún. 3. 19.00-kor

Dragonball: Evolúció 89’ (12)

máj. 28–jún. 3. 20.30-kor

Made in Hungária 100’ (12)

4–10. 13.30-kor és 16.15-kor

Szíven szúrt ország 84’ (12)

4–10. 4-én 20.30-kor; 5–10-ig

17.45-kor és 19.00-kor

Intim fejlövés 73’ (16)

5–10. 20.15-kor

Halálos iram 107’ (16)

4–10. 4-én, 5-én, 9-én és 10-én

17.00-kor; 6–8-ig 15.00-kor

Légy a Holdon 3D 84’ (0)

4–10. 18.30-kor; 4-én, 5-én, 9-én és

10-én 15.00-kor is; 6–8-ig 16.30-kor is

Gettó milliomos 120’ (12)

4–10. 20.30-kor

Angyalok és démonok 140’ (16)

Toyota Yaris

1.0 Linea Sol

Opel Corsa C

1.2 Fantasy

Ford Focus

1.6 Fresh Kombi

Citroen Xsara

Picasso 1.6D Exclusive

2003. januári

klíma, ABS, központizár,

szervokormány,

elektromos ablakok

21.394 Ft/hó*

2005. augusztusi

klíma, ABS, központizár,

szervokormány, el.

ablakok, könnyûfém felni

21.985 Ft/hó*

2004.szeptemberi

klíma, ABS, központizár,

szervokormány,

el. ablakok , 2 légzsák

22.409 Ft/hó*

2006. januári, klíma,

ABS, ESP, központizár,

szervokormány,

el. ablakok, 4 légzsák

41.208 Ft/hó*

1 480 000 Ft

1 520 000 Ft

1 550 000 Ft

2 990 000 Ft

*Ford Credit Finanszírozás 20% önrész (96 havi törlesztés) THM: 15,73–17,44%

9


ÉPÜLETGÉPÉSZETI

ÁRUHÁZ

Energia csomag – a megtérülô családi befektetés.

Cserélje le régi gázkészülékét

és spóroljon akár 25–40% energiát!

D-ÉG Euro Condens

Kondenzációs gázkazán már

Bruttó 219.900 Ft-tól

SZOLÁR – A NAP MINDENKINEK INGYEN SÜT!

AKCIÓ május 30-tól a készlet erejéig!

Komplett

szolár

csomag már

bruttó

545.700

Ft-tól

Napkollektorokkal a melegvízszükséglet

70–100%-a is elôállítható!

Díjtalan mérnöki szaktanácsadás, helyszíni felmérés,

árajánlat adás és referenciákkal rendelkezô kivitelezôk.

AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÔL ÉRDEKLÔDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Szombathely: D-ÉG Thermoset Kft., Puskás T. u. 2. Tel.: 94/513-440

KLASSZIKUSTÓL A MODERNIG

10


2009. MÁJUS 30. H I R D E T É S

Intenzív képzéseinkre

30% kedvezmény

oktatott nyelvek: angol, német, olasz

10% diákkedvezmény

Rugalmas idôbeosztással reggel 8 és este 8 között!

A lehetô legkényelmesebb, nem tudsz nem ráérni…

Szombathely, Hollán E. u. 13. Tel.:94/514-552 • www.pandanyelvstudio.hu

ECL vizsgafelkészítô hely!

Az akció 04.04-tôl 05.31-ig tart!

AL-1157 Nyilv.sz.1B005205

Jön! Jön! Jön!

Orbán Viktor

a Fidesz elnöke

Idôpont:

2009. június 2. kedd

19.00 óra

Fizetett politikai hirdetés

Helyszín:

Szombathely

Fô tér

Jöjjön el

Ön is!

11


C I V I L

A N Y A K Ö N Y V I H Í R E K

FOGADÓÓRÁK

Horváth Csaba, Szombathely 9. sz. választókerületének önkormányzati

képviselôje június 2-án (kedden) 17.00–18.00 óráig a Hefele

Menyhért Szakközép- és Szakmunkásképzô Iskola (Szombathely,

Szent Márton u. 77.) fszt. 1-es tantermében fogadóórát tart.

Sági József, Szombathely 17. sz. választókerületének önkormányzati

képviselôje június 3-án (szerdán) 17.00 órától a

zarkaházi Szily-kastélyban (Szombathely, Gyôzelem u. 1. sz.) fogadóórát

tart.

SZÜLETÉS: Czenki Imre és Kovacsics Mária Beáta leánya: Dorottya, Reczetár Zsolt és Raffai Réka

fia: Áchim, Horváth László és Nagy Adrienn fia: Csanád, Földes Richárd és Komláti Diána leánya:

Júlia Diána, Gáspár Tibor és Pongrácz Ilona leánya: Kata, Bödey Gábor és Németh Ildikó Erzsébet

fia: Barna Gábor, Suha Sándor és Nyári Renáta Mónika leánya: Stella, Szép Szilárd és Markovits

Melinda fia: Olivér, Bakonyi Erik Endre és Gábor Vivien Anikó fia: Dorián Ábel, Tóth Péter és Krancz

Eszter leánya: Kira, Molnár Gábor Andor és Mikula Krisztina leánya: Jázmin és fia: Ákos (ikrek),

Nagy István Attila és Foki Szilvia Katalin fia: Bence, Németh Balázs Zoltán és Kocsis Mária fia:

Marcell Balázs, Zsebe Balázs és Ródler Katalin leánya: Lili, Huber Ferenc és Tar Amanda Judit leánya:

Liliána Petra, Biczó László és Sümegi Nikoletta fia: Benjámin Noel, Dr. Németh Gábor Árpád és

Ekker Andrea Zsuzsanna leánya: Kata, Nagy Szilárd és Csabina Marianna leánya: Gabriella Dóra,

Dömötör József és Lujber Ildikó fia: József Dániel.

HÁZASSÁG: Steindl Péter és Zevallos Campos Maria Constantina, Geröly Zoltán és Márton-

Ferenc Gabriella Zsuzsanna, Szabó Tibor és Vajda Mária Zsuzsánna, Kôhalmi Zoltán és Szabó Judit,

Kondics Imre és Szelestey Nóra, Kiss Tamás és Kiss Zsuzsanna Éva, Berta Barnabás és Paukovics

Zsanett Terézia, Büki László és Lakatos Gabriella.

HALÁLESET: Bohár Lajos, Naisz Ferenc, Harmath Sándorné Burszki Anna, Lovodics Ferenc Józszef,

Bálint Mihály, Lôrincz Ferenc, Alföldy Vidor Péter, Ambrus Jenôné Szabó Mária, Orsós István, Frölich

Jánosné Vertetics Irén Erzsébet, Darics Gyula János, Oláh Gyula, Komáromy Tiborné Máté Piroska

Mária, Szalai László, Kercza Ottó, Szalai János, Ódor Gyuláné Lakatos Magdolna, Mándli Antalné

Kopcsándi Mária, Bodorkós Ernôné Kiss Magdolna, Bukits Viktor, Sütô György, Tóth Tibor László,

Csuka Lajos, Cserkuti Istvánné Horváth Margit, Reicher István, Németh Gyuláné Kálmán Mária,

Teffer János, Domján Tibor Ferenc, Schermann Istvánné Strem Valéria, Mészáros Gyula,

Baranyai Györgyné Gorza Mária, Borsics István, Máté Sándor, Prukner Istvánné Horváth Terézia

Erzsébet, Süle Ferencné Weinelt Anna, Németh János, Tóth Pálné Badics Jolán.

ÜGYELETES PATIKA

Az ügyelet adott nap reggel 8.00-

tól vagy este 20.00-tól másnap

reggel 8.00-ig tart. Az ügyelet

május 30-tôl június 05-ig.

30., Szo – Árkádia, Dolgozók útja

1/A., 508-008, 20.00–08.00; 31., V –

Levendula, Zanati út 70. (Tesco),

501-607, 08.00–08.00; 25., H –

Rókus, Gábor Áron u. 12., 509-411,

20.00–08.00; 26., K – Savaria,

Szelestey u. 62., 505-244,

19.00–08.00; 27., Sz – Stromfeldi

Kamilla, Stromfeld u. 15/A., 505-

298, 20.00–08.00; 28., Cs – Szent

Márton, Szent Márton u. 18., 318-

438, 19.00–08.00; 29., P – Szent Rita,

Vasút u. 3., 318-078, 20.00–08.00.

Külföldi

munkalehetôség

Azonnali közvetlen külföldi

munkalehetôségek

az Európai Unióban (betanított,

segéd- és szakmunkák).

Tel.: 06-20/9454-042

TÁJÉKOZTATÓ INTERNETES EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTFELMÉRÉSRÔL

Május 25. és 2009. június 20. között az ÁNTSZ Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központja

országos reprezentatív adatfelvételt végez a lakosság egészségi állapotára vonatkozóan.

A Központ levélben kereste meg a kiválasztottakat azzal, hogy a kérdôívet töltsék

ki az interneten. A kapott és feldolgozott adatok kistérségenként megtalálhatók lesznek

a www.olef.oszmk.hu honlapon, ahol a kérdôív is található. Minden településrôl csak

néhány fôt választottak ki, így nagyon fontos a reprezentativitás biztosításához, hogy a

levélben megkeresettek együttmûködjenek, és idôt szánjanak a válaszadásra. Segítséget

kívánunk nyújtani azoknak, akik nem rendelkeznek internetes hozzáféréssel, és az alább

megjelölt helyen lehetôséget biztosítunk a válaszadásra, mely 10–15 percet vesz igénybe.

Kérjük a kiválasztottakat, szánjanak idôt a válaszadásra, és amennyiben nem megoldott

az internetes hozzáférésük, akkor a fenti címen és idôpontban ezt biztosítjuk számukra.

Pálos Károly Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat, Szombathely, Domonkos u. 5. Kedd:

08.00–15.00 óráig; Szerda: 08.00–15.00 óráig. Kérjük, szíveskedjenek elôzetesen idôpontot

egyeztetni az 512-790-es telefonszámon.

NONSTOP ÁLLATKÓRHÁZ

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B

Telefon: 94/310-034

Déli városrészen, a belvárostól 10 percre

54 m 2 -es, 3 szobás felújított lakás aknás

garázzsal eladó. Irányár (lakás): 12

M, (garázs): 1,5 M. Érd.: 20/314-7371

MOST 500 000 FORINT ÉRTÉKÛ VÁLASZTHATÓ EXTRÁT ADUNK MINDEN VOLVO S40

ÉS V50 MODELLHEZ, BIZONYOS KIEGÉSZÍTÔKET PEDIG 50% KEDVEZMÉNNYEL KÍNÁLUNK,

CSALÁDOSOKNAK ÉS CSALÁDOT TERVEZÔKNEK EGYARÁNT. WWW.VOLVOCARS.HU

Volvo. for life

ALPOK AUTÓ KFT.

Hivatalos VOLVO márkakereskedés és szerviz

Tel.: 30/416-0707 • Tel./fax: 94/510-950 • E-mail: ertekesites@alpok-service.hu


2009. MÁJUS 30.

T Á M O G A T O T T

O L D A L

13


MAGOLÁS NÉLKÜLI

NYELVTANULÁS

Tanuljon könnyen, gyorsan,

hatékonyan a XXI. század

technológiájával!

Brainturbo Nyelviskola, ahol

• egyéni oktatás keretében az Önnek megfelelô

tempóban halad

• nincs otthoni házi feladat, szótanulás

• Ön dönti el, mikor jön órára

• valóban használható nyelvtudás 40 óra alatt

(20 gépi+20 tanári)

AKCIÓ!

Azoknak, akiknek nincs idejük nyelvet tanulni.

50%-os Diákkedvezmény,

+ májusi akciók

AKCIÓNK MÁJUS 1-TÔL JÚNIUS 15-IG ÉRVÉNYES!

a magolás nélküli

nyelvtanulás

További információ: 06-20-445-6845

www.agyturbo.eu

Ingyenes gépi órára bejelentkezés:

06-20-947-5809

Felnôttképzési nyilvántartási szám:

00470-2008 • MKEH: U-006929

Szombathely, Fraknó u. 13. • Tel.: 06-20-445-6845

www.agyturbo.eu • brainturbo@freemail.hu

Nyári megújulás

A nyári méregtelenítés után az ember szervezete tiszta lappal

indul. A léböjt olyan lelki megerôsítô szereppel is bír, amely

elkíséri az embert egész évben. A szervezetünkben felhalmozódó

salak- és méreganyagokat, a lerakódott savakat érdemes

rendszeresen kiüríteni. Pubertáskor után, amikor már kifejlôdött

a szervezet és nincs növekedésben, bárki nekivághat, aki

szeretné karbantartani a szervezetét, és hosszan megôrizni az

egészségét. Fontos hangsúlyozni, hogy léböjtkúrát csak szakember

felügyeletével szabad végezni. A kúra jótékony hatással

lehet a gyulladásos betegségek, a reumatikus panaszok,

az emésztési problémák, a fejfájás és a krónikus fáradékonyság

miatt szenvedôknek. A méregtelenítés lényege, hogy a szervezet,

mivel nem kap kívülrôl tápanyagot, csak leveket, elkezdi

lebontani a mérgezô, a káros és haszontalan anyagokat.

A számunkra valóban fontos részekhez csak nagyon hosszú

éhezés után nyúlna hozzá. A léböjt felvezetô szakasza az, amikor

leépítjük a táplálkozást. Ilyenkor körülbelül 5 napig érdemes

másképp táplálkoznunk, mint korábban, tehát hagyjuk

el a húst, több zöldséget, gyümölcsöt együnk, felejtsük el a

kávét, a dohányzást. Ez után érdemes csak belekezdeni a böjtbe.

Ekkor a szervezetünk már egyébként is kezdte megszokni,

hogy kevesebb és könnyedebb táplálékhoz jut. Az egyik

legkedveltebb méregtelenítési módszer az ivólé léböjt, amelyet

végezhetünk gyümölcslevekkel, teákkal és tiszta vízzel is.

Célszerû olyan gyümölcsök, illetve zöldségek levét fogyasztani,

amelyek nem növelik meg a gyomorsavszintünket, és így

az éhségérzetünket sem. Ilyen a zellerlé, a céklalé, az almalé,

az ôszibaracklé, a ságrabaracklé és az ananászlé. A kúra befejezésekor

szintén figyelni kell a fokozatosságra, legfontosabb

a mértékletesség!

SaFó

14


2009. MÁJUS 30. K I K A P C S O L Ó D Á S

Pénzre van szüksége a rászorulóknak

A NYÁRI TÁBORT KERESÔ SZÜLÔK IS NEHÉZ HELYZETBEN VANNAK

A pénzügyi válság hatására

nehéz körülmények közé került

családok megsegítéséhez

elsôsorban pénzre van szükség,

hiszen a legtöbb rászoruló,

a megemelkedett hiteltörlesztést

vagy a rezsiköltséget

nem tudja kifizetni, számolt

be lapunknak Tuczainé

Régvári Marietta, a Szombathelyi

Egyházmegyei Karitász

igazgatója.

– Meg kell elôznünk, hogy

ezek az emberek elveszítsék

otthonaikat, hiszen utána még

nehezebb lesz segítenünk ôket.

Külföldi adományokkal, Münchenbôl

és Innsbruckból érkezô

ruhaszállítmányokkal igyekszünk

támogatást adni. Minden

plébániához érkeznek felajánlások,

de valójában most tényleg

a pénz húzza ki a családokat

a bajból – magyarázta az

igazgató, aki kiemelte: azon is

érezhetô a válság, hogy a családok

többsége idén még a

Karitász Tábor árát is nehezen

tudja elôteremteni.

– Nem szabad hagynunk, hogy

a szülôk a gyermekek biztonságos

nyári felügyeletén spóroljanak.

A Szombathelyi Egyházmegyei

Karitász Karitatív Alapítványa

egy nagyobb összeggel

támogatja a tábort, valamint

szponzorokat, támogatókat

is kerestünk, így a válság

miatt nehéz helyzetben lévô

családok méltányossági alapon

támogatást kapnak a tábor térítési

díjához – adott tájékoztatást

Kovács Vincze, az Egyházmegyei

Karitatív Alapítvány

kuratóriumának elnöke.

Tuczainé Régvári Marietta hozzátette:

a legtöbb rászoruló

gyermek számára a Karitász Tábor

a nyár egyik legnagyobb

élménye. Mint mondta: nem

hagyhatják, hogy a fiatalok

az utcán lézengjenek, a 70–80

éves nagyszülôk pedig már

legtöbbször nem tudnak vigyázni

a mai modern, hiperaktív

gyermekekre. Kérdésünkre

az igazgatónô elmondta azt is,

hogy bár a legtöbb rászoruló

családon most a pénz segítene,

mindenféle adománynak hasznát

veszik.

– Egy üveg lekvárnak vagy

méznek, játéknak is nagyon

örülünk, hiszen ebbôl jót falatozhatnak

majd a gyermekek

például a táborban.

T. Tímea

Tábor helye:

Narda, Plébániai Karitasz

A gyermekek számára

a napi háromszori étkezést

és az utaztatást biztosítjuk.

Jelentkezési határidô: 2009. június 13.

Telefonon naponta 8–14 óráig a 94/318-560

vagy személyesen a Szily János u. 20. szám alatt.

A TÁBOR RÉSZVÉTELI DÍJÁNÁL FIGYELEMBE

VESSZÜK A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGOT!

15


Szombathely

Erkel F. u. 60.

Tel.: 327-884

30/607-1411

30/288-4495

30/361-9991

www.farkas-fa.hu

Faszerkezetek,

komplett tetôk gyártása!

• SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉS HOZOTT TERV ALAPJÁN

• 3 dimenziós látványterv

• GYÁRTÁS: CNC-VEZÉRLÉSÛ ÁCS-SZABÁSZ GÉPPEL

• helyszíni kivitelezés

Allergiások figyelem!

• épületfa

• faanyagvédelem

• mûszárított asztalosáru

• lambéria, hajópadló

HOMEOPÁTIA

Szelíd gyógymódok orvosa, homeopátiával gyógyít

gyermekkori visszatérô felsô légúti betegségeket • allergiákat

• más bôrgyógyászati betegségeket • heveny

hasmenést • idült gyomor- és bélpanaszokat • fejfájás

krónikus eseteit • nôgyógyászati betegségeket •

klimax-kori panaszokat , méhfibriómákat • meddôség

bizonyos eseteit • férfiaknál prosztata betegségeket

Jöjjön el hozzánk, szeretettel várjuk:

Dr. Kún Csaba és csapata

Kossuth L. u. 10., I. em. 15. • Telefonos idôpont-egyeztetés: 317-631

Nyitva: H–Sz–P 10.00–16.00

Unatkozol? Mindenki nyaral?

Nem tudsz mit kezdeni szabadidôdben?

Gyere és táborozz velünk!

A Borostyán Környezetvédelmi Oktatóközpont 2009. július 6-tól

több turnusban, 5 napos környezeti nevelési és lovas napközis

táborokat szervez 7–14 éves általános iskolás gyerekeknek.

Mi az, ami vár rád?

Madarászat, botanika, strandolás, biciklitúra, geológia, vizek

élôvilágának megfigyelése, labdajátékok, horgászat.

Heti 3 alkalommal lovaglás

a Szabó Tanyán, Szarvaskenden

Ár: 15.000 Ft / fô

Jelentkezés, illetve részletes információ:

Borostyán Környezetvédelmi

Oktatóközpont

9700 Szombathely, Bem J. u. 9.

Tel.: 70/454-9397

Email: oktatoborostyan@gmail.com

Tíz évet fiatalodhat!

Ráncfeltöltés, ajakfeltöltés

bevezetô áron.

RESTYLAN VITAL

elôször Szombathelyen

a rendelôben!

TERMÉSZETES SZÉPÍTÉSZETI ELJÁRÁS,

HOGY BÔRE EGÉSZSÉGES MARADJON!

Telefonos bejelentkezés: 94/317-631

MAGYAR IPARSZÖVETSÉG

OKTATÁSI ÉS

SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Nyilvántartási szám: 01-0318-04

Akkreditációs szám: 021

SZOMBATHELY

HUNYADI U. 34.

www.mioszk.hu

TEL.: 94/511-417

„Minôség a közös jövônk”

Várjuk Önt is képzéseinken!

• FODRÁSZ

• KOZMETIKUS

• FRISSÍTÔ (KONDÍCIONÁLÓ)

MASSZÔR, TALPMASSZÔR

• KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ,

MÛKÖRÖMÉPíTÔ

• VIRÁGKÖTÔ

www.mioszk.hu

beatrix.nagy@mioktat.hu

More magazines by this user
Similar magazines