A drilling dinasztia - Krieghoff

krieghoff

A drilling dinasztia - Krieghoff

A drilling dinasztia

Ludwig Krieghoff örökérvényű mondása: „A cső lő, de a tus talál!”

Családregényünk a XIX. század közepén kezdődik a németországi

Thüringiában, amikor a Suhlhoz közeli Kleinwertherben Fridrich Wilhelm

August Krieghoff , a sokgyerekes kántortanító egyik fi a, a keresztségben

a Berthold Selmar Ludwig nevet kapja. Az értelmes fi úcska

felcseperedvén, apja mesterségét folytatja és a tanítóképző elvégzése

után a közeli Nordhausenben telepedik le. A városka „krémje” – jobb

szórakozás híján – furcsa fogadást ajánl vállalkozó szelleműeknek; száz

birodalmi márka üti annak a legénynek a markát, aki fényes nappal

egy szál gatyában körbekerget a piacon egy kifejlett disznót. Hősünk

a fogadást megnyeri és ezért főnökei azonnal lapátra teszik. Szerencséjére

a közeli Suhl tanügyi hatóságai a „példátlan gyalázatot” másként

ítélik meg és szívesen alkalmazzák Krieghoff tanár urat. Az ifj ú tanár

Suhlban, a német fegyverművesség szellemi központjában olyannyira

„megfertőződik”, hogy a puskamívességet kitanulva, végül szegre

akasztja a korabeli pedagógia fontos segédeszközét, a nádpálcát, és

1886. december elsején önálló céget alapít.

Ehhez a céghez csatlakozik később Sempert, az amerikai feltaláló,

aki Thomas A. Edison munkatársa. Az újdonsült cég kezdetben fegyver-

és elektronikai alkatrészek gyártásával keresi kenyerét, majd

Sempert kiválása után inkább visszatér a „kaptafához” és a két segéddel

a vadászfegyverek gyártására koncentrál. A Sempert & Krieghoff

a korabeli kedvező gazdasági helyzetben, az akkor korszerűnek számító

angol és belga gyártási eljárások átvételével maradéktalanul kielé-

A K-80-as kinyitva, jól látszik a sajátos zárómechanizmus

gíti a vadászok igényeit. A törekvő vállalkozó az értékesítésbe is új színt

visz és köszönhetően a vasút gyors terjedésének, személyesen keresi

fel ügyfeleit. A számtalan vizit és a vadászokkal folytatott beszélgetések

olyan új felismeréseket szülnek, mint: „A cső lő, de a tus talál®”.

Ma ezt szinte unalomig hangoztatják szerte Európában, de kevesen

tudják, hogy ez a felismerés és mondás Ludwig Krieghoff nevéhez fűződik,

aki 1900-ban egy tizenöt testméreten alapuló számítási eljárást

szabadalmaztatott a sörétes puskás lövész számára optimális méretű

tus kiszámításához! A vadászfegyverek

királynőjével, a drillinggel

vadászókra is gondolva,

1905-ben szabadalmaztatják

a sörétes csőbe szerelhető, állítható

betétcsövet.

A cégalapító Ludwig Krieghoff

A gyermekáldás is megadatik

Ludwig Krieghoff nak, két fi a születik. Az idősebb fi ú Ludwig, a korabeli

szokások szerint elsőszülöttként tanult emberré válhat, de az első

világháború poklában szerzett gégelövése véget vet ügyvédi karrierjének

és gyógyulása után a családi cégben dolgozik egészen 80 éves

koráig. Öccse, Heinrich érdeklődése már gyermekkorban a mechanika

felé fordul és ügyes kezű ifj ú lévén, először Suhlban szerez mesterlevelet,

majd szintén az akkori szokásoknak megfelelően, tudása tökéletesítésére

„valcolásra” indul Európa fegyvergyártó központjaiba.

A vadászok többségének a puska csak a vad elejtésének szerszáma,

így az különösebb díszítést – véleményük szerint – nem igényel.

Krieghoff ék azonban mindig csekély felárral igyekeztek vevőiket egy

szépen vésett fegyverrel elcsábítani. Ez a hagyomány napjainkig fennmaradt

és időnként egyes ügyfelek elképesztő igényekkel jelentkeznek,

mint nemrégiben az az amerikai sportlövész, aki a markológépét

akarta a baszkülön megörökíttetni. Az első világháborút követő összeomlást,

forradalmakat és infl ációt átvészelve, már újabb fejlesztéseken

töri a fejét a cég koronahercege, Heinrich

és a múlt század húszas-harmincas éveiben

– először a vadászfegyvergyártás történetében

– acél helyett duralumíniumból gyárt

zártesteket. Ezekben az időkben szabadalmaztatják

a biztosítótolókával megfeszített

ütőszegrugójú bockbüchsöt is. Ma már ezeket

a szinte szabványnak számító műszaki

megoldásokat az összes fegyvergyártó alkalmazza,

a vadászok nagy megelégedésére.

Valamikor a harmincas években, Heinrich

Krieghoff a vadászok igényeinek megfelelő

öntöltő golyós puskával is eredményesen

kísérletezett. Az újrafegyverkezés lázában

égő Wehrmacht beszerzési hivatala is

szemet vetett az új fegyverre, amelyeket

Heinrich Krieghoff személyesen szállított le

Berlinbe. Az új fegyvert a náci vezetők személyesen

próbálták ki és emlékül a lőlapot

is aláírták. Később, az amerikai megszállás

zűrzavarában Suhlból a lőlapnak lába kelt,

hogy azután hosszú évtizedekkel később az ismeretlen enyveskezű

amerikai katona utódai csinos összegért az interneten elárverezzék.

A gyári legendárium szerint – az egyes beszerzési hivatalnokok is szerettek

vadászni, lehetőleg ajándékba kapott puskával, de Herr Krieghoff

éppen nem volt adakozó kedvében, a katonai megrendelés így meghiúsult.

A második világháború alatt az üzem beszállítóként a Mauser

98 alkatrészeit gyártja felpuff adt kapacitással egészen az amerikai csapatok

megérkezéséig. A háború alatt – a szűkös kapacitások ellenére –

436 Magyar VADÁSZLAP � 2011. július


Krieghoff néhány barátja kérésére „fusiban”

vadászpuskákat készíttet, de a „fusi” kitudódik

és az egyik ügybuzgó náci vezér kemény

pénzbüntetéssel sújtja a tulajt.

A teheráni egyezmény értelmében az

amerikaiak megszállta Thüringiát át kellett

engedni a Vörös Hadseregnek. Az amerikaiak

az átadás előtt Heinrich Krieghoff ot, családját

és néhány fontosabb vezető beosztású

munkatársat a nyugati megszállási zónába,

Heidenheimbe szállítják. Heinrich fi a, Heinz-

Ulrich a háború végén Olaszországban az angol

hadsereg „vendégszeretét” élvezi és várja

sorsa jobbra fordulását. Hazatérése után géplakatosnak

tanul, majd miután felszabadul,

apjával közös vállalkozásba fognak és az amerikai

katonák által elhajigált konzervdobozokból

a Heidenheim Ipariskola pincéjében

primitív körülmények közepette, tizenhárom

alkalmazottal zsanérokat gyártanak.

Ezután megpróbálkoznak még a Thüringiá- Variációk baszkülre

ból menekült Ruhla gyár főmérnökének segítségével

karórákat összeszerelni, amikor a véletlen közbeavatkozik.

Egy napon felkeresi a szerény körülmények között működő céget az

amerikai városparancsnok, aki civilben vadász, és megbízza őket a vadászni

szerető katonái részére a Wehrmachttól zsákmányolt puskák átalakításával.

A szerényen fejlődő cég később az ulmi városvezetés szíves invitálásának

engedve, az Anschütz és Walther fegyvergyárakat követve,

a Duna mellékére költözik. Heinrich Krieghoff levonva a történelmi tanul-

Még mindig az emberi szem és tapasztalat a legtökéletesebb.

Csövek ellenörzése és egyengetése

Magyar VADÁSZLAP � 2011. július

VADÁSZFEGYVER

ságokat, az üzemi legendárium szerint megesküszik, hogy inkább saját

kezűleg gyújtja fel vállalkozását, semmint hogy ismét katonai fegyvereket

gyártson. Az ötvenes-hatvanas évek német gazdasági csodája kedvező

feltételeket teremt a további gyors fejlődésnek, és a piacon megjelenik

a „Waldschütz” névre keresztelt drilling. Ennek továbbfejlesztése

a hatvanas években a „Trumpf” névre hallgató drilling, a lengő, szabadon

táguló golyós csővel. Ez a szabadalom a kombinált csövű fegyverek

egyik rákfenéjét küszöbölte ki, ugyanis a golyós csőből leadott lövés

után a melegedés miatt a sörétes csövekhez hozzáforrasztott golyós

cső nem tudott szabadon tágulni és így a találati pont minden egyes

lövéssel feljebb kúszott.

Azonban a „mindent a vevőért” jelszó jegyében a Krieghoff továbbra

is gyártja a jó öreg, a csőköteg teljes hosszában összeforrasztott drillinget

az obligát „gyárilag kalibrált” kúszó találati ponttal – csak a fundamentalistáknak.

Az éves gyártás közel 40 százalékát még mindig

a drillingek és egyéb kombinált csövű puskák jelentik. A drillingek jelentős

piaca Ausztrián és Németországon kívül Svájc és Svédország, ahol az

utóbbi kettőben – horribile dictu – az őzet söréttel is szabad lőni. A termelés

másik 40 százalékát a régi Remington 32-es ősmodellen alapuló,

csőkampó nélküli, felülről záró K-80-as Bock-puskák teszik ki.

A gyár jelenlegi vezetőinek és Dieter Krieghoff úrnak már régóta forgott

a fejében a gondolat; egy ismétlőpuska gyártásának a kérdése.

Az elhatározás annál is nehezebb volt, mivel számos igen jó műszaki

megoldású golyós ismétlő kapható a boltokban, viszont annak sem

látták sok értelmét, hogy ugyanerre a témára vezessenek be egy sokadik

variációt az amúgy is kemény piacra. Ekkor jelentkezett a Krieghoff -

nál egy fegyvertechnikában jártas mérnök a szokatlan ötletével, az

„In-Line” rendszerű ismétlő ősével. Az első találkozást egy több tagú

csapat négy évi munkája követette és 2007-ben elkészült a Semprio,

amelynek a névadása is egy nyílt pályázat eredménye volt, ahol a boldog

nyertes egy vadonatúj Sempriot vihetett haza.

Változnak az idők, a Krieghoff idén ünnepli 125 éves jubileumát. Eddig

a hagyományosan csak billenő csövű puskákat gyártó cég elkezdett

szokatlan konstrukciójú ismétlőket gyártani, miközben egy másik,

eddig az ismétlők gyártásában kitűnt gyártó bockbüchsökkel próbálja

a piacot meghódítani.

Ilyenkor merül fel a kérdés

a külső szemlélőben,

vajon mi jöhet még...?

BÁLINT ELEMÉR

balint-elemer@t-online.de

437

More magazines by this user
Similar magazines