A fizika története az ókortól a mechanika kialakulásáig

hps.elte.hu

A fizika története az ókortól a mechanika kialakulásáig

Isaac Newton

(1643-1727)

1727)

• Newton elődei:

– René Descartes (1596-1650)

1650) – mozgó anyag,

mechanikai kölcsk

lcsönhatás, a matematika

alkalmazása

– Pierre Gassendi (1592-1655)

1655) – atomizmus

– Robert Boyle (1627-1691)

1691) – kémia

– Henry More (1614-1687)

1687) – cambridge-i

platonizmus


• élete

és s munkáss

ssága


• Philosophiae Naturalis

Principia Mathematica

(1687)

– Newton

természetfiloz

szetfilozófiai fiai

módszere

• a matematika igénye

az indukció

az erő

az alkalmazás


az axiomatikus felépítés

• definíci

ciók

• a Newton-törv

rvények

• a megjegyzések jelentősége

• a világ g rendszere

– bolygómozg

mozgás

– általános tömegvonzt

megvonzás

– a műm

hatása

• a szintézis zis ereje

– a mechanikai részeredmr

szeredmények

az égi

és s földi f

fizika

• a módszer m

példp

ldája

– modellalkotás

– matematika

– axiomatizmus


• a műm

és s a társadalomt

• a természetfiloz

szetfilozófiai fiai forradalom

– végső szakítás s Arisztotelésszel

sszel

– a mechanikus világk

gkép p (az óramű metafóra

ra)

– eltávolod

volodás s az okkult minőségekt

gektől

• filozófiai fiai következmk

vetkezmények

az angol empirizmus (Locke)

– a francia felvilágosod

gosodás s (Voltaire és s az

enciklopédist

disták)

– Kant

• teológiai következmk

vetkezmények

– Newton teológiai nézetein

– a deizmus, ateizmus elterjedése

az ellenzék: Gottfried Wilhelm Leibniz

(1646-1716)

1716)

More magazines by this user
Similar magazines