Views
3 years ago

PDF 1595 kbyte - MEK - Országos Széchényi Könyvtár

PDF 1595 kbyte - MEK - Országos Széchényi Könyvtár

PDF 1595 kbyte - MEK - Országos Széchényi

Csapodi Csaba - Tóth András - Vértesy Miklós Magyar könyvtártörténet

 • Page 2 and 3: TARTALOM Előszó I. 1000-1711 (Csa
 • Page 4 and 5: Az Egyetemi Könyvtár Felsőoktat
 • Page 6 and 7: I. 1000-1711 (Csapodi Csaba) 6
 • Page 8 and 9: eneszánsz könyvmásoló műhelyek
 • Page 10 and 11: (szentbeszédeket tartalmazó) kön
 • Page 12 and 13: Püspöki múltja azonban ennél t
 • Page 14 and 15: nösnek tűnik, hogy Magyarországo
 • Page 16 and 17: Ezeknél a szórványos könyvekné
 • Page 18 and 19: Sajnos a legtöbb magyar kolostori
 • Page 20 and 21: Az Anjou királyok könyvtára Tár
 • Page 22 and 23: könyvtárban használta, nem pedig
 • Page 24 and 25: volt, aki a prépostságot, illetve
 • Page 26 and 27: megvolt náluk. Ugyanez az adat ter
 • Page 28 and 29: A magyarországi könyvkultúra fé
 • Page 30 and 31: köszönte ezt a nagy megbecsülés
 • Page 32 and 33: lehettek volna, mert kevés kivéte
 • Page 34 and 35: dolgozott számára könyvmásoló,
 • Page 36 and 37: egy kisebb királyi könyvtárt. L
 • Page 38 and 39: A Corvina tartalmi értéke és gaz
 • Page 40 and 41: Ponticus Virunensisnek 1490-ben Tad
 • Page 42 and 43: Oxford, a negyedik Nüsszai Szent G
 • Page 44 and 45: Csak névleg számíthatjuk a magya
 • Page 46 and 47: Az egyházi könyvtárak növekedé
 • Page 48 and 49: Így például a premontrei kolosto
 • Page 50 and 51: Sokkal több könyv ismeretes a sze
 • Page 52 and 53:

  tömeges elterjedését bizonyítja

 • Page 54 and 55:

  Az új fejlődéssel párhuzamosan

 • Page 56 and 57:

  Késő reneszánsz világi könyvt

 • Page 58 and 59:

  Tartalmilag csupán mintegy tizedr

 • Page 60 and 61:

  1614-ből maradt ránk a kőszegi v

 • Page 62 and 63:

  A kisebb falusi helyeken természet

 • Page 64 and 65:

  Nem folytatjuk a most már egyre so

 • Page 66 and 67:

  Fiának, a herceggé lett Esterház

 • Page 68 and 69:

  Az 1580-ban meghalt Henselius Jáno

 • Page 70 and 71:

  Szerencsére a könyvek mégsem pus

 • Page 72 and 73:

  Az újjáépítés kora (1711-1772)

 • Page 74 and 75:

  XVIII. század nagy „forradalmár

 • Page 76 and 77:

  nem engedte meg a kálvinizmus sár

 • Page 78 and 79:

  A felvilágosodás kora (1772-1799)

 • Page 80 and 81:

  Mint említettük, valamennyi katol

 • Page 82 and 83:

  megküldött az érdeklődőknek. A

 • Page 84 and 85:

  kedves látványt nyújtó könyvt

 • Page 86 and 87:

  Kölcsönkönyvtárak, olvasókör

 • Page 88 and 89:

  tatásban csupán részben megjelen

 • Page 90 and 91:

  Az idők változását mutatja Szü

 • Page 92 and 93:

  A XIX. század - a kiegyezésig (18

 • Page 94 and 95:

  1784-ben más, alapvető változás

 • Page 96 and 97:

  Külön gondot jelentett a folyóir

 • Page 98 and 99:

  Tekintettel volt mind a professzoro

 • Page 100 and 101:

  Ebben a küzdelemben - melynek vég

 • Page 102 and 103:

  ajándékozott a könyvtárnak, és

 • Page 104 and 105:

  alapból fedezték, az alapító hu

 • Page 106 and 107:

  Az Akadémia könyvtára A Magyar T

 • Page 108 and 109:

  hogy 1831-ben 7 ilyen folyóirat j

 • Page 110 and 111:

  magyar nemzet igazi állama. Anyagi

 • Page 112 and 113:

  1853-ban nevezték ki: az intézmé

 • Page 114 and 115:

  mely nagy szerepet játszott az erd

 • Page 116 and 117:

  tagjai között. A Nemzeti Kaszinó

 • Page 118 and 119:

  Gyakorlatilag próbálta ezeket az

 • Page 120 and 121:

  nyílt meg az olvasóközönség sz

 • Page 122 and 123:

  A magyar könyvtárak a kapitalizmu

 • Page 124 and 125:

  költségeire (3 millió) kellett.

 • Page 126 and 127:

  Az „országos könyvtár” terve

 • Page 128 and 129:

  Érdekes figyelemmel kísérni, hog

 • Page 130 and 131:

  Nyilvánvaló, hogy ennyi mindenfé

 • Page 132 and 133:

  időben a természettudományi kar

 • Page 134 and 135:

  A kolozsvári kettős könyvtár Vi

 • Page 136 and 137:

  A vidéki tanárok, kutatók rész

 • Page 138 and 139:

  iztosított számára (igazgató, d

 • Page 140 and 141:

  de a megnyitást évről évre hala

 • Page 142 and 143:

  A Pedagógiai Könyvtár az Ország

 • Page 144 and 145:

  Fejlesztésük a dualizmus korában

 • Page 146 and 147:

  Állománya 1914-ben meghaladta a 1

 • Page 148 and 149:

  A könyvtárosok jó munkájukért

 • Page 150 and 151:

  Használatukról alig van adatunk.

 • Page 152 and 153:

  Később az olvasók által fizeten

 • Page 154 and 155:

  felszólításokat küldött fürd

 • Page 156 and 157:

  hívei közé. Tájékoztatásul: a

 • Page 158 and 159:

  Hasonló szellemű az az emlékirat

 • Page 160 and 161:

  A Tanács által szervezett népkö

 • Page 162 and 163:

  iparos olvasókör, iparos ifjúsá

 • Page 164 and 165:

  Nagyon sok körben a falon függöt

 • Page 166 and 167:

  tanuljátok meg azt, amire nem tan

 • Page 168 and 169:

  kezében; terjeszteni akarja a nemz

 • Page 170 and 171:

  Néhány feltűnő adat a szépirod

 • Page 172 and 173:

  Újságkivágatokból és egyéb m

 • Page 174 and 175:

  Ezeknek a gyűjteményeknek igényb

 • Page 176 and 177:

  Megnőtt viszont a könyv iránti

 • Page 178 and 179:

  Mircse János történettudós Olas

 • Page 180 and 181:

  A magyar könyvtárak éppen erről

 • Page 182 and 183:

  Eredményesebbnek bizonyult egy mag

 • Page 184 and 185:

  Az RMK IV. részének, a hungarikum

 • Page 186 and 187:

  Könyvtárosok, könyvtári szakiro

 • Page 188 and 189:

  Jó, de folytatás nélküli kezdem

 • Page 190 and 191:

  értelmiségének, főképp pedig a

 • Page 192 and 193:

  Jól sikerült a Zeneakadémia az 1

 • Page 194 and 195:

  Pedig a bécsi forgalom is messze e

 • Page 196 and 197:

  A kommunista párt nemcsak politika

 • Page 198 and 199:

  művekkel. A Magyarországi Szimbol

 • Page 200 and 201:

  közzé, hogy aki teheti, könyvein

 • Page 202 and 203:

  A Fővárosi Könyvtárban még 191

 • Page 204 and 205:

  aranykorona összegű „jóvátét

 • Page 206 and 207:

  A könyvtárak központi irányít

 • Page 208 and 209:

  átadnak a Könyvforgalmi Központn

 • Page 210 and 211:

  segített az 1929. évi kötelespé

 • Page 212 and 213:

  A céltudatos beszerzés, a tervsze

 • Page 214 and 215:

  A beszerzés világnézeti szempont

 • Page 216 and 217:

  Debrecenben 1930-ig 70.000 és 1940

 • Page 218 and 219:

  Egyházi könyvtárak A könyvtári

 • Page 220 and 221:

  1929-ben, a pillanatnyi fellendül

 • Page 222 and 223:

  iskolai dolgozataikat ott készít

 • Page 224 and 225:

  Szakkönyvtárak A leggyakrabban ha

 • Page 226 and 227:

  irredentizmus leghatékonyabb pedag

 • Page 228 and 229:

  1910-re. Túlnyomórészt falvak ka

 • Page 230 and 231:

  helyett csak 150-be kerülnek - a m

 • Page 232 and 233:

  A régi magyar irodalom jelesei maj

 • Page 234 and 235:

  Elég szép számmal gyűjtötték

 • Page 236 and 237:

  A közkönyvtárakban szigorúan ce

 • Page 238 and 239:

  címfelvételeit, amelyek így sokk

 • Page 240 and 241:

  alapvető fontosságú referáló f

 • Page 242 and 243:

  Jenő, Fodor József, Peterdi Andor

 • Page 244 and 245:

  fő feladatként. A tudományos dol

 • Page 246 and 247:

  Új nagykönyvtárt mindössze kett

 • Page 248 and 249:

  IV. 1945-1984 (Vértesy Miklós) 24

 • Page 250 and 251:

  Grassalkovich-, a pétervásári Ke

 • Page 252 and 253:

  A körzeti könyvtárak által lét

 • Page 254 and 255:

  A tudományos könyvtárakra vonatk

 • Page 256 and 257:

  később összeállított országos

 • Page 258 and 259:

  Ezekkel a problémákkal kis, 5-6 t

 • Page 260 and 261:

  Az országos jellegű tudományos s

 • Page 262 and 263:

  megtalálhatók legyenek. Ezért a

 • Page 264 and 265:

  mindenekelőtt az akadémiai kiadv

 • Page 266 and 267:

  A négy tudományegyetemi könyvtá

 • Page 268 and 269:

  Számos különgyűjteményt őriz

 • Page 270 and 271:

  Az ötvenes évek elejétől rendk

 • Page 272 and 273:

  A koordinációs hálózathoz tarto

 • Page 274 and 275:

  A Magyar Néphadsereg gyűjteménye

 • Page 276 and 277:

  Számukról, nagyságukról, évi g

 • Page 278 and 279:

  Egyes városokban a megyei és jár

 • Page 280 and 281:

  „C” típusú az alsó fokú tel

 • Page 282 and 283:

  és önképzésben, ellátják irod

 • Page 284 and 285:

  A kétféle közművelődési - tan

 • Page 286 and 287:

  Nemzetiségi könyvtárak. A Gorkij

 • Page 288 and 289:

  Különösen jelentős a debreceni

 • Page 290 and 291:

  Néhány találomra kiválasztott n

 • Page 292 and 293:

  sem volt egészen ismeretlen, az E

 • Page 294 and 295:

  A döntő lépés csak 1949-ben tö

 • Page 296 and 297:

  felsőfokú könyvtárosoknak szám

 • Page 298 and 299:

  akiknek száma 1982-ben megközelí

 • Page 300 and 301:

  A legnagyobb szabású átépítés

 • Page 302:

  Azt nem tudhatjuk, hogy milyen lesz

Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Homályzónák Zones d' Ombre - MEK - Országos Széchényi Könyvtár
Korall 7-8. (2002. március) - EPA - Országos Széchényi Könyvtár
Rudabánya ércbányászata. 1957 - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
Untitled - Országos Széchényi Könyvtár
3. fejezet Az elektronikus tanulás - Országos Széchényi Könyvtár
Szegény gazdagok - Országos Széchényi Könyvtár
Debreceni kódex - Országos Széchényi Könyvtár
Berg Pál - Országos Széchényi Könyvtár
Letöltés egy fájlban [14.7 MB - PDF] - EPA - Országos Széchényi ...
11–12. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
Forrás - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
9. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2000/3. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
2000/5. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
10. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
1–2. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
15 - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
7–8. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
5–6. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
az európai unió agrárgazdasága - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár
KÖZTELEK - Országos Mezőgazdasági Könyvtár