Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum

savariaforum.hu

Ésszerûsített kiadások - Savaria Fórum

Ésszerûsített

kiadások

A pedagógusoknak és az oktatási

ágazatnak kell a legnagyobb áldozatot

hoznia a gazdasági ésszerûsítések

oltárán. Ez körvonalazódott ki a csütörtöki

városi közgyûlés költségvetési

vitájából. Beszámolóinkat a 4–7.

oldalakon olvashatják!


2

SAVARIA FÓRUM

Szaporodó környezeti

fenyegetettség

Összefogásra kért mindenkit

a Szentgotthárd közelébe

(osztrák oldalra) tervezett

hulladékégetõ megépítése

ellen dr. Ipkovich

György szombathelyi és Viniczay

Tibor szentgotthárdi

polgármester egy városházi

sajtótájékoztatón szerdán.

Dr. Ipkovich György polgármester

hangsúlyozta, hogy

Szombathely szolidaritási nyilatkozatban

tiltakozik az idegenforgalmat

sújtó létesítmény ellen.

Ezt a dokumentumot minden

testvérvárosba eljuttatják, és így

próbálnak „nemzetközi problémát

generálni” az ügybõl. Felkérik

az érintett városokat, hogy

tiltakozásuk kifejezésével járuljanak

hozzá a környezetszennyezés

megakadályozásához, és

egyben kérik õket: szerezzenek

be hasonló nyilatkozatokat más

településektõl is.

Az eseményen Viniczay Tibor,

a leginkább érintett város

polgármestere is részt vett, aki

rendkívül élesen fogalmazott,

egyenesen „õrültségnek” nevezte

a hulladékégetõ „szörnyûség”

megépítését három nemzeti

park határára. Elmondta, az

uralkodó szélirány Magyarország

felé hozná a kibocsátott

gázokat, és meggyõzõdése szerint

ez veszélybe sodorja azoknak

az idegenforgalmi beruházásoknak

a megvalósulását, melyek

az egészséges életmódra

vágyókat céloznák meg. A

szentgotthárdi polgármester

pártpolitikától független összefogásra

kért mindenkit. Úgy látja,

17 éves barátságot gyászolnak

a „sógorokkal”, ugyanis az

osztrákok kitartanak elképzelésük

mellett.

Végül dr. Ipkovich György az

összefogás egyik korábbi hatékony

példájára emlékeztetett,

amelynek eredményeként sikerült

megakadályozni a közeli lignitbánya

megnyitását.

Horváth Katalin

Útlezárások

A Szent László király utca Tompa

Mihály és Gagarin utca közötti

szakaszán aszfaltozási munkálatok

folynak. Március 2-ig az utcát teljesen

lezárják, csak az ott lakók ki- és

beközlekedése biztosított. A munkavégzés

elõreláthatóan hétköznapokon

7 és 17 óra között tart. A kivitelezõ

kéri a lakosságot, hogy az

érintett utcákban gépjármûveikkel

munkakezdés, azaz reggel 7 óra elõtt

hagyják el a munkaterületet, amit 17

óra után újra elfoglalhatnak.

Vigyázat,

csalók!

A Pálos Károly Családsegítõ

és Gyermekjóléti

Szolgálat tudomására jutott,

hogy intézményük nevével

visszaélve szombathelyi

lakásokba idegen

emberek próbálnak bejutni

szociális helyzetfelmérésre

hivatkozva.

Ezúton közlik, hogy

szolgálatuk munkatársai a

családokat arcképes igazolvánnyal

keresik fel, amelyet

minden esetben a lakásba

való belépés elõtt

felmutatnak.

A fentiekre hivatkozva

kéri az intézmény, hogy

ilyen esetekben gyõzõdjenek

meg arról, hogy tényleg

a szolgálat munkatársát

engedik be!

Fogadóóra

Németh Kálmán, Szombathely Megyei Jogú

Város alpolgármestere 2007. február 26-án (hétfõn)

15.30–17 óra között fogadóórát tart hivatali helyiségében

(Polgármesteri Hivatal, Kossuth L. u. 1-3.

I. emelet 106.).

Gyebrovszki János, Szombathely Megyei

Jogú Város 13. sz. választókerületének önkormányzati

képviselõje 2007. február 26-án (hétfõn)

16–18 óráig a Gyermekek Házában (Jászai M. u.

4.) fogadóórát tart.

Megemlékezés

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK

EMLÉKNAPJA

alkalmából a Szombathely, Király u. 14. számú házon lévõ emléktáblánál

február 25-én, vasárnap 18 órakor.

Szervezõk: Honderû Asztaltársaság, Polgári Egyesület Szombathelyért,

Recski Szövetség, 56-os Szövetség.

Gyülekezés a Savaria Nagyszálló elõtti kis téren 17.45-kor.

Onnan égõ mécsesekkel, némán vonulunk át az emléktáblához. Kérjük a

kedves résztvevõket, hogy az alkalomhoz illõ méltósággal vegyenek részt a

megemlékezésen, és mellõzzék pártzászlók és -jelképek használatát.

Szombathely Megyei Jogú Város ingyenes hetilapja • Fõszerkesztõ: Józsa Péter (20/362-4486)• Lapzárta: csütörtök 12.00 óra • Hirdetési vezetõ: Horváth

Vilmos (20/9843-025) • Hirdetésszervezés: Grófsics László (20/455-7721) • Címlap: Tiltakozás a szentkirályi iskola bezárása ellen • Fotó: Czika László, Vass

Szilárd • Nyomdai elõkészítés: Kerényi DTP & Design Stúdió (70/31-55-919) • Nyomda: ORIGO Print Nyomda, Budaörs, tel.: 23/887-544 • Kiadja a Savaria

Médiacentrum Lapkiadó Kht. • Felelõs kiadó: Váradi Gábor ügyvezetõ igazgató • Szerkesztõség: 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 22. • internet:

www.savariaforum.hu • Tel.: 94/506-552, 94/506-557 • Fax: 94/506-551 • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu • Terjesztés: Savaria Post Kft. Tel.: 94/320-757

• Készült 33.000 példányban • ISSN 1215-993X

Szerkesztõség: 94/506-552 • Hirdetésfelvétel: 94/506-557 • Internet: www.savariaforum.hu • E-mail: ujsagiro@savariaforum.hu


SAVARIA FÓRUM

Az élet szombathelyi oldalán

Az IKEA és a Danone marketing-tanácsadója mostantól

Szombathely „eladhatóságán” dolgozik. Egy év múlva kész

stratégiánk lesz rá: hogyan higgyünk saját városunkban, és

miként népszerûsítsük magunkat a külföldieknél.

Vajon mi kerül majd a szombathelyt népszerûsítõ kiadványokra

Hogyan „adjuk el” a várost

Közbeszerzési pályázaton keresett

rátermett marketingest a

szombathelyi önkormányzat, múlt

héten pedig már a szerzõdést is

megkötötték a szakmai körökben

jó hírû Garrison Group ügyvezetõjével.

A cég Közép-Európa több

országában hagyta már ott a névjegyét.

Itthoni eredményességük

jele, hogy olyan márkákat kedveltettek

meg a magyar fogyasztókkal,

mint az IKEA, a Danone vagy

a Coca-Cola. Most városunk „eladhatóságán”

szeretnének javítani.

Újszerû módszerekkel készül a

szombathelyi városmarketing-stratégia

megalkotására a budapesti

székhelyû ügynökség: helyzetelemzés

helyett a célok megfogalmazásával

kezdték a munkát. Mint

mondják, nem akarnak abba a hibába

esni, hogy a város eddigi tapasztalatai,

sikerei és kudarcai automatikusan

kijelöljenek egy utat. Inkább

forradalmian új látásmódra

törekednek, megadva a lehetõséget

rá, hogy az eredmények is forradalmiak

legyenek. Úgy tudjuk, olyan

szombathelyi értékekbõl igyekeznek

majd egy egységes márkát kialakítani,

mint a karnevál, a római

múlt, Szent Márton öröksége, vagy

Paul Garrison hosszú ideig egy reklámügynökséget

vezetett Coloradóban,

ahonnan a Coca-Colához igazolt, mígnem

1994-ben megérkezett Magyarországra.

Hazánkban az üdítõitalokat

gyártó világcég regionális marketingigazgatója

lett (23 országban felügyelte

a kólával kapcsolatos marketingtevékenységet),

késõbb a Coca-Cola

Hungary ügyvezetõ igazgatójává nevezték

ki. 2003-ban alapította meg saját

tanácsadócégét, amely azóta számos jó nevû vállalkozástól, minisztériumtól

kapott megbízást. Több egyetemen tanít, szakkönyveket írt.

Két kisfia van, akik magyar állampolgárok, édesanyjuk szintén

magyar. Paul emiatt nem is tervezi, hogy elhagyja az országot. Azt

vallja: élvezet a világ egyik legdinamikusabban fejlõdõ régiójában

dolgozni. Szereti Budapestet, de Szombathely is elnyerte a tetszését:

állítólag az idei karneválra el is látogat.

éppen a táncos hagyományok és a

sportsikerek. Paul Garrison ügyvezetõ

a nagy múltú autómárkák felépítéséhez

hasonlította a feladatot,

mondván, ahogy például a BMW

öt-tíz különbözõ modellje más-más

embercsoport kedvence, a márkanév

mégis egységes üzenetet közvetít,

úgy Szombathely esetében is

kell egy fõ koncepció, amely öszszefogja,

egy lánccá fûzi a város

„eladásra szánt” értékeit. Megtudtuk

azt is, kik a potenciális vevõk.

A külföldiek, a belföldi látogatók, a

befektetõk és a szombathelyi lakosok

jelentik a négy fõ célcsoportot,

akiknél népszerûbbé kell tenni a

várost. A marketing-tanácsadó cég

vezetése szerint minden csoporton

belül további szegmenseket lehet

és kell elkülöníteni: nyilvánvaló

ugyanis, hogy a külföldieket tekintve

más csatornán és más üzenettel

érdemes megszólítani egy néhány

napra átruccanó burgenlandi fiatal

párt, mint a hosszabb magyarországi

üdülést tervezõ nyugat-európai

nyugdíjasokat. Ugyanígy a belföldi

turisták, sõt a befektetõk különféle

rétegei sem feltétlenül ugyanarra

lesznek fogékonyak. Ami pedig a

szombathelyieket illeti: a Garrison

Group munkatársai az õ megnyerésüket

is feladatuknak tartják. Úgy

vélik, nem mehetünk sokra a város

reklámozásával, ha az abban megfogalmazott

üzenetben magunk

sem hiszünk. Magyarul: hogyan

adhatnánk el bármit is, ha lerí rólunk,

hogy mi sem vennénk meg –

ismerõs lehet a helyzet annak, akinek

kijutott már az ügynökmunkából.

A Szombathely márkanévnek

tehát összességében több tucat kisebb

célcsoportja lehet, az pedig

már a marketingszakemberek dolga,

hogy kiderüljön, hogyan érhetjük

el õket. Kommunikációs stratégiával

zárul egy év múlva a tanácsadó

cég munkája, ez lesz a folyamat

látványos, kézzelfogható szakasza

– ígérik. Az azonban egy

nagy ívû stratégia birtokában már a

saját városvezetésünkön múlik,

hogy mindezt hogyan fordítjuk

Szombathely hasznára, vagyis mikor

és mennyi valósul meg belõle.

hhá

Mi legyen a

csomagolásban

– Jelentõs fejlõdésen ment

keresztül az elmúlt években

Szombathely kulturális kínálati

rendszere – mondta lapunknak

dr. Ipkovich György

a városmarketing-stratégiával

kapcsolatban.


Évente

t ö b b

mint ezer

színvonalas

programot

kínál a város, s bár éri

õket kritika, önmagában ez is

nagy eredmény. Tudatosan

szélesítettük a palettát többek

közt a herényi virágúttal, a világhírû

mûvészek kiállításaival

vagy éppen a Bloomsday

eseményeivel – mondta a polgármester.

Utalt rá, hogy

Szombathely mindezt a tradicionális

rendezvényekkel – a

karnevállal, a táncversennyel

– együtt szeretné „tálalni”,

mégpedig úgy, hogy hatékony

reklámokkal meghatározott

csoportokat érnek el. Leegyszerûsítve:

szépen becsomagolva,

értékes tartalommal

megtöltve el kell tudni adni a

várost. Ehhez kértük profik

segítségét. Szépül a környezet,

megújult a Fõ tér, be is indult

ezen a fórumon a kulturális

élet, de mindez még nem

tudatosult kellõképpen azokban,

akikhez a város szólni

akar. – Õk a turisták, akiknek

nemcsak vonzó, jellegzetességekkel

bíró várost kell kínálnunk,

de ide is kell csábítanunk

õket – fogalmazott dr.

Ipkovich György, s még hozzátette,

hogy a turizmus fejlõdése

következtében egyrészt a

szombathelyiek számára is

jobb hely lesz a város, másrészt

a gazdasági élet is fellendülhet,

s ez már konkrét

anyagi haszonnal jár. Megtudtuk:

egy év múlva, a kész

stratégia elemeit megvizsgálva,

a megvalósításhoz szükséges

anyagi fedezetrõl is dönt

majd a városvezetés.

3


4

SAVARIA FÓRUM

Ésszerûsítések, áldozatokkal

FEBRUÁRI KÖZGYÛLÉS

A pedagógusoknak és az oktatási ágazatnak kell a legnagyobb

áldozatot hoznia a gazdasági ésszerûsítések oltárán.

Ez körvonalazódott ki a csütörtöki városi közgyûlés

költségvetési vitájából.

A költségvetés tervezetérõl

szóló vitát dr. Ipkovich György

(MSZP) polgármester nyitotta

meg, aki növekvõ ipari bevételekrõl,

valamint beruházásélénkítõ

fejlesztésekrõl beszélt bevezetõjében.

Németh Kálmán

(SZDSZ) részletesebben elemezte

az idei büdzsét, és a számok

okait is taglalta. Az alpolgármester

szerint a rendszerváltás óta

tendencia, hogy az önkormányzatok

esetében csökkennek az állami

támogatások, illetve a helyben

maradó bevételek. Ez 2007-

ben fokozottan érvényesül, ezért

szükségesek a gazdasági ésszerûsítést

célzó városi megszorító intézkedések.

Németh Kálmán kihangsúlyozta,

hogy a gondos elõkészítõ

folyamat során kiemelten

törekedtek arra, hogy a tavalyi

mûködési hiány ne gyarapodjon

tovább. A nem kötelezõ feladatok

ellátásában tavalyhoz képest

minden területen visszalépés tapasztalható.

Az alpolgármester

azt is kiemelte, hogy megvonják

a városi képviselõk pénzügyi keretét

(fejenként 1 millió forintot),

ami elsõsorban nem is anyagi,

hanem erkölcsi döntés volt. Ez az

intézkedés nagy vitát keltett a

közgyûlésen. Szakály Gábor (Fidesz-KDNP)

nem értette, miért

veszik el a képviselõi keretet, hiszen

azt nem magukra, hanem

saját választókerületükre költik a

képviselõk. Az ellenzéki politikus

javasolta, hogy a polgármesteri

keretet ne növeljék, hanem

inkább vonják meg azt is. Egyébként

más közgyûlési tagokban

szintén ellenérzést váltott ki a

tervezett intézkedés. Molnár

Miklós (Pro Savaria) pályázati

önrészhez hasonlította a képviselõi

keretet, és úgy találta, hogy

megszüntetésével jelentõs civil

támogatástól is elesnek a városrészek.

A pénzügyi és gazdasági bizottság

elnöke azt emelte ki,

hogy az idei mûködési szerkezeti

átalakítások eredményét jövõre

lehet majd mérni, dr. Nemény

András (MSZP) egyben utalt a

létrehozandó vagyonhasznosítási

zártkörû részvénytársaság hozadékára

is. Horváth Zsolt (Fidesz-KDNP)

saját és frakciója

véleményének adott hangot,

amikor elmondta, a költségvetés-tervezet

pozitívuma, hogy

biztosít forrást a folyamatban lévõ

fejlesztésekre, illetve a jövõbeliek

elõkészítésére. Emellett

azonban romlanak a pénzügyi

mutatók, folytatódik az eladósodás,

amiért a kormányzatot hibáztatja

a Fidesz helyi elnöke.

Szerinte ellentmondásos a büdzsé,

hiszen a megszorításokkal

párhuzamban pazarol is: például

költségvetési tételként szerepel

magas kategóriájú autó vásárlása

és luxusiroda építése polgármesteri

használatra. Horváth Zsolt

szerint – aki a költségvetési bizottság

elnöke is – néhány tervezett

bevétel eltúlzott, megvalósulásuk

nem valószínû. Végezetül

kérte, hogy a pedagógusoktól

ne vegyék el az éves szinten 30

ezer forintos étkezési hozzájárulást.

Rettegi Attila (Fidesz-

KDNP) például kicsinyes megoldásnak

nevezte ezt a közalkalmazottakat

közvetlenül sújtó

megszorítást, amely ellen más

ellenzéki képviselõk is tiltakoztak

(és az oktatási bizottság is).

Molnár Miklós arra hívta fel a figyelmet,

hogy ez egy adómentes

juttatás a nevelési-oktatási intézmények

dolgozói számára, ezért

ésszerûtlen az elvonása. A jobboldal

egyébként azt is felvetette,

hogy nincs betervezve a pedagógusok

túlóradíja, pedig az elõírt

óraszámon felüli teljesítés szükségszerû

az õ részükrõl.

Az Együtt Szombathelyért

Egyesület nevében dr. Gyimesi

József a kormányt hibáztatta a

város nehéz anyagi helyzete miatt,

habár hozzátette, ezen a fórumon

nem ezzel kell foglalkozniuk.

A Fidesz-KDNP frakció

vezetõje, Marton Zsolt többek

között a szociális célú lakástámogatást

hiányolta a kiadási oldalról,

ugyanakkor „szúrta a

szemét” a televíziós fejlesztésekre

szánt majdnem 200 millió

forint. Ebbe a tételbe egyébként

több ellenzéki képviselõ is „belekötött”.

Vigh Gábor (Fidesz-KDNP)

úgy találta, négy évig nem csinált

semmit a szocialista-liberális

városvezetés, most pedig mészáros

módjára csonkítja meg a

városi intézményrendszert. Ágh

Péter (Fidesz-KDNP) „pofátlan

csúsztatásokat” rótt fel a polgármesternek,

aki ezért az erõs kifejezésért

– Németh Kálmán alpolgármesterrel

együtt – megfeddte

az ellenzéki képviselõt.

Molnár Miklós a MÁV-ingatlanok

megszerzéséhez szükséges

forrást, Lazáry Viktor (Fidesz-

KDNP) pedig a létrehozandó

városi kulturális csúcsszerv mûködésének

fedezetét hiányolta a

költségvetésbõl. Dr. Prugberger

Emil (Pro Savaria) megállapodástól

függetlenül hiányolta a

számsorok közül a Markusovszky

kórház támogatási tételét,

ugyanakkor nem tetszett neki,

hogy a megyével közös fenntartású

kulturális intézmények jelentõsen,

75 millió forinttal kerülnének

idén többe Szombathelynek

tavalyhoz képest.

Németh Kálmán azzal zárta a

napirendi pont tárgyalását, hogy

kampány folyt, nem vita. A számos

módosító javaslat közül

csupán a pénzügyi és gazdasági,

valamint a társadalmi bizottság

kezdeményezéseit szavazta meg

a képviselõ-testület. Végül az

MSZP-SZDSZ-MDF-ESZE szavazataival

a közgyûlés elfogadta

a város idei költségvetését.

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


CÍMLAPON

SAVARIA FÓRUM

5

Hiábavaló tiltakozások

Bezár szeptembertõl a Szentkirályi és az Eötvös iskola. Az

oktatási bizottság elnöke, Rettegi Attila (Fidesz-KDNP) még a

grémium szerdai ülésén lemondott tisztségérõl, mert amellett,

hogy az iskolabezárásokkal sem értett egyet, nehezményezte

a Teleki Blanka Szakképzõ Iskola Kollégiumának megszüntetését.

Indoklása szerint szakmailag elfogadhatatlan

döntések születnek. Az óvodavezetõk mindemellett elérték,

hogy intézményeik önállóak maradhassanak.

A nevelési-oktatási intézményrendszer

átalakításáról hozott csütörtöki

döntést több hónapos társadalmi

egyeztetés elõzte meg, ennek

ellenére heves indulatok törtek felszínre

a napirend tárgyalása elõtt és

után. A nézõtéren sok szülõ foglalt

helyet, akik szerették volna, ha a

Szentkirályi és az Eötvös iskolákat

végül nem zárják be. A sokaknak fá-

Újítások a kultúra terén

Döntött a közgyûlés, hogy megköti a megyei önkormányzattal az

újfajta intézményfenntartói társulási megállapodást (habár ellenzéki

részrõl volt olyan vélemény, hogy ez nem a város érdekeit szolgálja).

Ennek lényege, hogy a közös fenntartású szervezeteket fele-fele

arányban támogatja a két önkormányzat, és egy operatív testületben

együttesen irányítják majd a mûködésüket. Ez ugyan 75 millió forinttal

többe kerül majd Szombathelynek, azonban így nagyobb ráhatása

lesz az érintett intézmények mûködésére a városnak.

Határozatot hozott arról is a városi képviselõ-testület, hogy megújítják

a kulturális intézményrendszert. A reformtól megtakarításokat,

valamint a felesleges párhuzamos feladatellátások megszûnését

várják. Az intézkedés nyomán létrejönne egy csúcsszerv, amely irányítaná

a szakmailag önálló intézményeket. Sági József (Fidesz-

KDNP) ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: félelemmel tölti el,

hogy már a kultúra is dr. Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester kezében

összpontosul majd. A képviselõ kifogásolta, hogy nem rendeltek

számokat a tervezethez, így nincs tárgyalási alap (ezt a véleményt

többen osztották a jobboldalon). Lazáry Viktor (Fidesz-KDNP) szakmailag

találta elõkészítetlennek az elsõ olvasatot.

jó döntés meghozatala után sokáig

lehetett kiabálást hallani a tárgyalóterem

elõtti folyosóról.

Dr. Czeglédy Csaba (MSZP) alpolgármester

elmondta, hogy a

szükségesnél 1200 gyermekkel van

kevesebb az általános iskolai rendszerben,

és az óvodások számából

látható, hogy ez a hiány még 500-zal

nõ majd, így elkerülhetetlenek a bezárások.

Az evangélikus egyház

ugyan jelezte korábban, hogy esetleg

átvenné az Eötvös iskola mûködtetését,

de a közgyûlésre érkezett

fax nem nyilvánította ki egyértelmûen

ezt a szándékot. Mindenesetre, ha

az egyház végül az iskola fenntartása

mellett dönt, akkor márciusban

megváltoztatják a döntést. A jobboldal

szerint az oktatási intézményreform

idõpontja és szerkezete is hibás,

az eljárást „polgárellenesnek”

tartják (ezért nem is szavazták meg).

Úgy vélekednek, egyértelmûen politikai

a döntés. Sági József (Fidesz-

KDNP) például úgy fogalmazott:

1800 aláírást és 112 év hagyományát

hagyja figyelmen kívül a városvezetés.

A megszorító intézkedések nem

hagyják érintetlenül a kollégiumokat

sem: a Szilágyi Erzsébet Leánykollégiumot

és a Péterfy Sándor

Középiskolai Kollégiumot jogutóddal

szüntetik meg, míg a Teleki

Blanka Szakképzõ Iskola Kollégiumát

jogutód nélkül. Az ellenzék

úgy érvelt a határozat ellen, hogy

jelenleg sincs kapacitásfelesleg (ezt

alátámasztotta Horváth István, a

Kollégiumok Országos Szövetségének

elnöke), és nem tud majd a

város megfelelni az európai uniós

elõírásoknak. A városvezetés részérõl

dr. Czeglédy Csaba véleménye

szerint ezek az érvek nem felelnek

meg a valóságnak.

Határozat született arról is (szintén

az MSZP, SZDSZ, MDF, ESZE

képviselõinek szavazatával), hogy a

Teleki Blanka Szakképzõ Iskolából,

az Oladi Mûvelõdési Központból és

a Simon István Utcai Általános Iskolából

létrehozzák az Oladi Általános

Mûvelõdési Központot.

Pozitívum, hogy a pedagógusoknak

sikerült elérniük az utolsó napon,

hogy ne szüntessék meg az

egyes óvodák önállóságát (az eredeti

elképzelés szerint egy közös intézmény

alá vonták volna ezeket az intézményeket,

melynek egyetlen vezetõje

lett volna). A városvezetés

azért fogadta el a kezdeményezést,

mert pedagógiai szempontból kezelhetetlen

lett volna az új helyzet, ráadásul

a pedagógusok vállalták,

hogy (saját magukon spórolva) lefaragják

a kiadásokból a fenntartó önkormányzat

által meghatározott öszszeget.

A megye és a város kórházi

vitájáról, valamint a közgyûlés

utáni sajtótájékoztatókról a 6.

oldalon olvashatnak!

SEGÍTSEN ÖN IS!

Egy kezdeményezés, ami a jóindulatra

és segítõ szándékra épült

2006 októberében, kis baráti társaságunk kezdeményezésére

gyûjtés indult a dévai Szent Ferenc Alapítvány

árvái és nehéz sorsú gyermekei számára

Szombathelyen és a környezõ településeken. Ennek

eredményeképpen múlt év novemberében kis csapatunk

kamionnyi ruhával, bútorral, biciklivel, iskolai

eszközökkel elindult, hogy örömet szerezzen a magyar

ajkú kis gyermekeknek.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden

adományozónak: magánszemélynek, iskolának, óvodának,

egyháznak, cégnek, civil szervezetnek a felajánlásokért.

Annyi adomány gyûlt össze, hogy decemberben,

karácsony elõtt ismét sikerült örömet szerezni

egy újabb szállítmánnyal.

Útjaink során betekintést nyertünk a kint élõk hétköznapjaiba,

gondjaiba, mindennapi nehézségeibe és

az Erdély-szerte fellelhetõ nyomorba.

Személyes barátságok születtek, büszkén mondhatjuk,

jóindulattal gondolnak a tõlük igencsak távoli

városra: Szombathelyre.

Szeretnénk ezeket a kapcsolatokat ápolni, fenntartani.

Szándékaink szerint áprilisban újra útrakelünk,

és az utolsó utunk óta összegyûlt ruhákat is szeretnénk

eljuttatni a rászorulóknak.

Ezúton kérünk minden jó szándékú embert, aki

szeretne segíteni, ha van otthon használaton kívüli, de

jó állapotú: ágynemûje, takarója, játéka, sporteszköze,

magyar nyelvû mesekönyve, CD-je, videokazettája, iskolaszere,

akkor juttassa el hozzánk! Nagy szükség lenne

tartós élelmiszerekre, tisztítószerekre is.

Mivel húsvét elõtti héten visszük az adományokat

szívesen fogadunk húsvéti csokit, édességet is!

A gyûjtés március 12–25. között a Hadnagy

utca 9. szám alatt hétköznap 8–16.30-ig lesz.

Érdeklõdni

Keresztesi Szilviánál a 20/261-4734-es,

Horváth Alfrédnál a 20/966-7321-es és

Hodosi Júliánál a 20/445-5486-os

telefonszámon lehet.

KEDVESSÉGÜKET ÉS FELAJÁNLÁSAIKAT

ELÕRE IS KÖSZÖNJÜK!


6

SAVARIA FÓRUM

Kölcsönös vádaskodás

Szombathely kezdeményezi a Markusovszky kórház mûködtetési

jogának átvételét 10 év idõtartamra, azonban emellett

kezet nyújt a megyének és más önkormányzatoknak is az

egészségügyi intézmény közös fenntartása céljából.

Ismét fellángolt a kórház-vita

a közgyûlésen, ahogyan számítani

lehetett rá. Tulajdonképpen a jelenlegi

fenntartó megyei önkormányzat

alelnöke, Marton Ferenc

(Fidesz-MPSZ) azzal vádolta

meg a várost, hogy Szombathely

akarja magánosítani a kórházat, a

városvezetés pedig éppen ellenkezõleg,

azt rótta fel a megyének,

hogy egyedül õk akarnak hasznot

húzni a privatizációból (miközben

a város is sokat áldozott az

intézményre).

Dr. Ipkovich György (MSZP)

elmondta, hogy a megyei önkormányzat

minden megkeresésüket

elhárította, ezzel hozta a város tudomására,

hogy nem kíván

együttmûködni a kórház fenntartásában.

A polgármester értesülésekre

hivatkozva úgy fogalmazott:

pártpolitikai döntés volt az

intézmény székhelyének áthelyezése

Szentgotthárdra. Molnár

Miklós (Pro Savaria) vélekedése

az, hogy éppen a városvezetés

próbál politikai kérdést kreálni a

megye döntésébõl.

Dr. Czeglédy Csaba (MSZP)

alpolgármester szerint, ha a megye

szándékának megfelelõen

részvénytársaságot hozna létre a

kórházból, akkor a város végképp

kiszolgáltatott helyzetbe

kerülne, így indokolt a mûködtetés

átvétele. Marton Ferenc meglepõdött

a bejelentésen, hiszen

korábban ígérte a város, nem

akarja majd magának a fenntartás

jogát. Hozzátette: szerinte jogilag

nem lesz megalapozott a

szombathelyi önkormányzat kezdeményezése,

ugyanis a statisztikai

adatok alapján a kórházi beteg-

és esetszámot tekintve sem

éri el a szombathelyiek aránya az

50 százalékot. A város az Országos

Egészségbiztosítási Pénztár

adataira hivatkozva másképpen

látja a helyzetet. A számokat tekintve

tehát nem volt egyetértés,

azonban abban igen, hogy a bizonytalan

helyzet mindenképpen

káros a regionális szerepet is betöltõ

egészségügyi intézmény

számára.

A közgyûlés egyébként rögzítette

azt is, hogy ha megkapja a

mûködtetést, akkor nem von be

külsõ felet a fenntartásba, emellett

megvizsgáltatják, hogy korábban

milyen mértékû támogatást nyújtott

Szombathely az egészségügyi

intézménynek, és ezzel mekkora

érték keletkezett.

A közgyûlési anyagokat

összeállította: JÓPÉ

Vélemények

a közgyûlésrõl

A legfontosabb kérdésekben nem születtek konszenzusos

döntések a közgyûlésen. Hogy mennyire másképp látják a

büdzsé, az iskolabezárások és a kórház ügyét a frakciók – a

sajtótájékoztatókon is kiderült.

A legfontosabb döntésnek a

2007. évi költségvetés elfogadását

nevezte a polgármester. Ezzel kapcsolatban

Németh Kálmán alpolgármester

elmondta, hogy egyszerre érvényesül

a költségracionalizálás és a

bevételnövelés szándéka. Megjegyezte,

hogy amíg korábban a hitelfelvételi

keret háromnegyedét kihasználta

a város, idén önmegtartóztatással

alig több mint felével él.

Fontosnak tartotta elmondani még,

hogy a közalkalmazottaktól megvont

kedvezményeket jövõre felerészben,

két év múlva teljes egészében

visszaadják. Dr. Ipkovich

György kiemelte a kórház átvételére

irányuló határozatot: „ellentétben a

megyével, mi a szakma véleményének

kikérése után hoztunk döntést”.

Dr. Czeglédy Csaba az iskolabezárásokról

beszélt. Szerinte az evangélikus

egyház nehéz helyzetbe hozta a

várost, amikor „nesze semmi, fogd

meg jól” tartalmú faxot küldött csütörtökön.

Bár szkeptikus, azért a

március végi ülésen még módosíthatnak

az Eötvös iskolával kapcsolatos

döntésen – mondta. A Szentkirályiról

szólva kiemelte, hogy forgatókönyv

készül a szülõkkel arra, hogyan

tarthatóak egyben az osztályok

szeptembertõl.

A szocialisták részérõl dr.

Nemény András a vagyonhasznosító

zrt. jövõbeni irányításáról beszélt.

Mint mondta, fenntartották a

lehetõségét egy igazgatótanácsnak,

de jobb megoldásnak látná, ha egy

vezérigazgató és egy széles jogkörrel

rendelkezõ felügyelõbizottság

állna a cég élén.

A jobboldali frakciók együtt érkeztek

a sajtótájékoztatóra. Horváth

Zsolt (Fidesz) szerint Czeglédy nem

tartotta a szavát, hiszen bár érkezett

szándéknyilatkozat az egyháztól az

Eötvös iskola átvételére, ez mégsem

volt elég. A kórházügyrõl szólva elmondta,

a „puccsszerû megszerzést”

nem támogatták, már csak azért

sem, mert a város saját intézményeire

alig jut pénz. Ebben a helyzetben

felelõtlen a kórház átvétele – jegyezte

meg. Molnár Miklós (Pro Savaria)

a szakmai érveket, az egyeztetési

szándékot hiányolta a döntések

elõkészítésébõl. A kórház-privatizációs

híresztelésekkel kapcsolatban

úgy vélekedik: elég megnézni, kinek

a választási programjában szerepelt

az egészségügy magánosítása.

2007. FEBRUÁRBAN INDULÓ

TANFOLYAMAINK:

• mérlegképes könyvelõ

(vállalkozási és

államháztartási szak)

• pénzügyi-számviteli

ügyintézõ

• tb-ügyintézõ

• ingatlanközvetítõ

• személyügyi ügyintézõ

• számítástechnikai

szoftverüzemeltetõ

• közbeszerzési referens

• biztosításközvetítõ

• valutapénztáros és

valuta-ügyintézõ

BEIRATKOZÁSI LEHETÕSÉG!

2007. március 1-jéig:

• kereskedõ vállalkozó

• vendéglátó vállalkozó

JELENTKEZNI LEHET: PERFEKT ZRT.

Szombathely, Petõfi S. u. 1/b. www.perfekt.hu

Tel./Fax: 94/345-220

E-mail: szombathely@perfekt.hu


SAVARIA FÓRUM

7

Gazdálkodj okosan!

Évek óta dédelgeti a szombathelyi

önkormányzat azt a

tervet, hogy létrehoz egy részvénytársaságot,

amely a város

ingatlanvagyonát kezeli és

hasznosítja. Jelentõs bevételeket

remélnek a felállítandó

cégtõl.

Több ciklusnak kellett eltelnie

ahhoz, hogy a februári közgyûlésen

végre elõterjesztés formájában

is megnyilvánuljon a vagyonhasznosító

rt. létrehozásának szándéka.

Testületi vita is folyt már korábban

a témáról, tanulmány is készült 17

millióért az új gazdasági társaság

felállításának elõnyeirõl, de konkrét

lépést ez idáig még nem tettek

a politikusok. Csütörtökön errõl is

szavaztak, és úgy döntöttek, megalapítják

a céget.

– Egy jelentõs törzstõkéjû részvénytársaságot

hozunk létre,

amely képes lesz új és nagy mértékû

bevételi forráshoz juttatni a várost

– fogalmazott a döntés hátterével

kapcsolatban dr. Nemény

András, a gazdasági és pénzügyi

bizottság elnöke. – Az önkormányzat

két kizárólagos tulajdonú

cége, a Házkezelési Kft., illetve a

Városgazdálkodási Kft. egyesül,

és zártkörû részvénytársaságként

mûködik tovább július elsejétõl. A

kérdést két lépésben tárgyaljuk, hiszen

az egyesülésrõl szóló szerzõdést

még csak ezután dolgozzuk

ki: ez, valamint a részletes szakmai

érvek az áprilisi közgyûlés elé

kerülnek majd – mondta a képviselõ.

Az összeolvadással kapcsolatban

megtudtuk, hogy a folyamat

átmenetileg sem okozhat problémát

a lakosság körében, hiszen a

jelenlegi önálló jogi személyiségû

cégek – az optimális mûködés eléréséig

– külön divízióban, változatlan

struktúrában mûködnek tovább.

A város jelentõs profit termelését

várja majd a társaságtól, méghozzá

úgy, hogy közben javul a

szolgáltatások minõsége, és egyre

bõvül a cég tevékenysége. Mindezzel

a lakosság számára is elõnyös

változásokat helyeztek kilátásba.

Megkérdeztük a szakbizottság elnökét,

milyen feladatai lesznek a

részvénytársaságnak. Kifejtette,

hogy az önkormányzat tulajdonában

lévõ ingatlanvagyon fejlesztését,

piaci alapú hasznosítását, új

források felkutatását és újfajta finanszírozási

lehetõségek megteremtését

szánják feladatul. Mûködik

majd egy „belsõ bank” is a cégben,

amely a rendelkezésre álló

forrásokat azokra a helyekre tudja

irányítani, ahol azok a legkedvezõbb

módon hasznosulnak. A központosított

vagyonhasznosítással

leegyszerûsödõ gazdasági folyamatokat,

a feladatkörökben eddig

tapasztalt átfedések megszûnését

és költségmegtakarítást ígér dr.

Nemény András. – Egységes lehet

végre a kintlévõségek kezelése, a

kontrolling, és hatékonyabban érvényesítheti

az érdekeit a város.

Nagyon gyorsan lehet majd döntéseket

hozni, ami az üzleti életben

elengedhetetlen – tette hozzá. Az

önkormányzat azt tervezi: késõbb

más olyan cégek integrálása is

megtörténhet, amelyekben a város

a többségi tulajdonos.

Célegyenesben

az útfejlesztések

Nagy esély van arra, hogy

a brüsszeli Európa Bizottság

elfogadja a Nemzeti Fejlesztési

Tervben szereplõ közlekedéspolitikai

elképzeléseket.

Ha ez megtörténik, akkor

minden akadály elhárul a 86-

os fõút négysávosítása elõl, és

2010-ig uniós forrásból befejezõdhet

a Gyõr-Csorna-

Szombathely szakaszok korszerûsítése

is. A brüsszeli bizottság

a közelmúltban nevesítette

a Baltikumot és az Adriai-tengert

összekötõ páneurópai

útvonalat. Dr. Ipkovich

György polgármester úgy véli,

hogy az ország 2004-es

csatlakozása óta ezen útfejlesztések

megvalósulása az elsõ

igazán pozitív fejlemény a

város szempontjából. A témában

egyébként a város elsõ

embere Kóka János gazdasági

és közlekedési miniszterrel

többször (legutóbb hétfõn)

egyeztetett.

TÍZ HÉT ALATT KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGA

Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával

– Kedves Gina, sokan nem hiszik el,

hogy lehetséges ilyen gyorsan állami nyelvvizsgát

tenni, méghozzá elõtanulmányok

nélkül. Kérem, mondja el, hogy sikerült elérnie

ezt a nem mindennapi eredményt!

– Valójában én sem gondoltam, hogy képes

leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s

ahhoz bizony hosszú évekig gyûjtögettem a

tudást s a bátorságot, mielõtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidõszak

után, július elején egy egészen új

nyelvet kezdett tanulni, s szeptemberben sikeres

középfokú C nyelvvizsgát tett, ráadásul

egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz

– Valóban így történt. Egy ismerõsöm javasolta,

hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási

módszert, amelynek segítségével õ néhány

hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette

az érdeklõdésemet, és vásároltam egy

tananyagot. A módszer a Kreatív Nyelvtanulás,

melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27

középfokú állami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás

egyéni bajnoka Magyarországon.

– Mitõl más és mitõl ilyen sikeres ez a

módszer Tudtommal ugyanis megtalálható

a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi

Fõiskolán, a világbajnoki és olimpiai

ezüstérmes nõi kézilabda-válogatottnál, az

úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon,

de olyan kiváló emberek könyvespolcain is,

mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus

vagy Szakcsi Lakatos Béla.

– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal

célnyelven kellett megszólalnom, miközben a

kétnyelvû tananyag segítségével folyamatosan

ellenõrizni tudtam magamat. A gyakorlatok

csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra

épülnek, így minden külsõ segítség nélkül

megoldottam õket. Az anyanyelvi lektorok

által készített hanganyag a kiejtés tökéletes

elsajátításában segített. Nem volt stressz, de

volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire

végigértem az anyagon, mintegy kettõszáz

órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul

a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hibáktól

mentesen! Az oktatócsomag és a CD

minõségû hanganyagok a középfokú nyelvvizsga

követelményeit veszik célba. Én szeretnék

további nyelveket is ezzel a módszerrel

elsajátítani – és belõlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekbõl hozzáférhetõ a Kreatív

Nyelvtanulási Módszer

– Eddig angol, német, francia, olasz, spanyol,

svéd és norvég nyelvre készült tananyag.

Sõt a szerzõ gondolt azokra is, akik már megtanultak

angolul, németül vagy franciául,

ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdezõ

CD-Tár ezen a három nyelven. Ez az anyag a

tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tartalmazza

írásban és 15 CD-n, a könnyebb mondatoktól

haladva a nehéz, összetett mondatokig.

Nagyon jól használható a megszerzett tudás

szinten tartásában és a reakcióidõ csökkentésében,

de ez nem része a tananyagnak.

– Ön szerint mennyi idõ szükséges a

tananyag elvégzéséhez

– Nekem a nyári szünetben sok idõm

volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók

többsége egy tanév alatt elvégzi. Én

Gaál Ottó nagy sikerû tankönyvének bemutatója Szombathelyen!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN! Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

• ANGOL • NÉMET • FRANCIA • OLASZ • SPANYOL • SVÉD • NORVÉG

Tananyagok megtekinthetõk és megvásárolhatók: Szombathelyen, a Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központban (Ady tér 5.)

2007. február 28-án, szerdán és március 5-én, hétfõn 17 és 19 óra között.

nem találtam drágának, az oktatócsomag ára

hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy

tucat magánóra költségeinek felel meg.

– Kedves Gina, sok sikert a további tanulásához,

s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres Georgina

a cikk elkészülte után pár nappal újabb

sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív

Nyelvtanulási Módszerrel, ezúttal angolból.)

Tóth László

20/996-5533, www.kreativnyelvtan.hu


8 SAVARIA FÓRUM

MESÉLÕ MÚLT

„Hitbõl nehéz építeni, de nem lehetetlen”

A szombathelyi református templom

története nem is olyan régre nyúlik viszsza,

hiszen városunkban csak a huszadik

század elején épülhetett meg e protestáns

felekezet saját gyülekezési helye.

Ez azonban nem véletlen…

Éhen Gyula, a gyülekezet presbitere

Történt ugyanis, hogy az egykori katolikus

püspök nem engedélyezte a protestáns vallásúak

Szombathelyre települését. Így volt ez egészen

1848-ig, a Kossuth-törvényekben kihirdetett vallásszabadságig.

Ez az oka annak, hogy Szombathelyen

ma is viszonylag kevés református család

él. Jakab Bálint református lelkésztõl tudjuk,

hogy a legutóbbi népszámlálás eredményei szerint

az önmagukat valamelyik felekezethez tartozónak

vallók közül 12% protestáns, és ennek kicsivel

kevesebb mint a fele református.

A vallásszabadság kihirdetését követõen a

megye északi területeirõl és Kemenesaljáról elkezdtek

beszivárogni protestáns vallású mesteremberek.

A reformátusok nagy része az Õrségbõl

és Egyházasrádóc környékérõl vándorolt

városunkba. Kevesen tudják, hogy Szombathely

egyik legnevesebb polgármestere,

Éhen Gyula is református, sõt a gyülekezet

presbitere is volt, aki a pápai református kollégiumban

tanult, majd a jogi egyetem elvégzése

után lett a város elsõ embere.

Az 1860-as évekre olyannyira megszaporodtak

a protestáns családok, hogy egy idõs

asszony pénzt hagyott egy közös templom

megépítésére. Így épült meg az 1890-es években

a mai evangélikus templom, mely több

mint hatvan éven át az evangélikusok és reformátusok

közös gyülekezési helye volt. Ezt mi

sem bizonyítja jobban, mint a templom tetején

ma is látható kereszt feletti csillag (mely a reformátusok

jelképe), továbbá az a két belsõ

festmény, melyek Luther Márton evangélikus

és Kálvin János református vezetõt ábrázolják.

Torony nélkül

A trianoni békeszerzõdést követõen egyre

több református telepedett le Szombathelyen.

Idõs emberek visszaemlékezései is bizonyítják,

hogy a mai Berzsenyi Dániel Fõiskola épületében

mûködõ egykori Faludi Ferenc Gimnázium

tanárainak többsége Erdélybõl menekült református

volt. A 20-as években elindult az önálló

gyülekezeti szervezkedés, sõt 1928 januárjára

kettévált az evangélikus és református gyülekezet.

Ekkor a reformátusok megkapták azt a telket

a várostól, melyen a templom ma is áll. A

lelkészi hivatal építése Földes Gyula tervei alapján

már 1928-ban megkezdõdött, a templomé

azonban csak késõbb, ugyanis az ehhez szükséges

pénzt nem volt egyszerû elõteremteni. A két

felekezet különválásánál a reformátusok kérték

az evangélikusoktól arányos vagyonukat, azonban

ellenállásba ütköztek, így aztán hatalmas per

kerekedett. Az ügy egészen a királyi kúriáig, a

mai legfelsõbb bíróságnak megfelelõ jogi szervig

terjedt, de a város akkori fõbírója, dr. Kovács

Gyula a gyülekezet presbitere volt, aki ismerte a

jogi utat, és végigvitte az ügyet. Végül az evangélikus

egyház a püspökön keresztül 20 ezer koronát

adott a reformátusok szombathelyi gyülekezetének,

mely elég volt az elinduláshoz és a

templom megépítéséhez.

A templom Vécsey Barnabás tervei alapján

1934 és 38 között épült, 1939-ben szentelték

fel. Stílusában nem hasonlít a „klasszikus” református

templomokra. Kívülrõl a környék

meghatározó épületéhez, a fõiskolához illeszkedik,

belül pedig a fehér falon a magyar népi

és bibliai motívumok keverednek. A festés Fábián

Gyuláné Biczó Ilona festõmûvésznõ munkáját

dicséri. A templomberendezések közül

említésre érdemes a különlegesen szép fényû,

gazdag hímzéssel díszített fehér, úrasztali

terítõ, mely Tasnádiné

Redeczky Anna munkája. A kétmanuálos,

28 regiszteres modern orgona

1988-ban készült Albert Péter

tervezésében és kivitelezésében. A

megépítés óta az 1989-ben Fábián

Dénes festõmûvész vezetésével

folytatott restauráláson és felújításon

kívül semmilyen változtatás

nem történt az épületen. A templom

megépülésekor is modernnek számított,

hiszen az épület kétszintes,

az alsó részében olyan helyszínek

vannak, melyek ma is kiváló lehetõséget

adnak közösségi összejövetelekre. Eredetileg

egy torony megépítése is szerepelt a tervek

között, azonban a második világháború és

annak következményei miatt ez máig nem készült

el. A gyülekezet még mindig nem adta fel

a reményt, sõt 2005-ben egy hívõ félmillió forinttal

létrehozott egy pénzgyûjtõ alapítványt a

torony megépítésére. A lelkész bízik benne,

hogy belátható idõn belül végre megépülhet a

torony, azt mondja, hitbõl nehéz építeni, de

nem lehetetlen.

Zsebõk Györgyi

Püspöki látogatás a reformátusoknál

Generalis Visitatio, azaz általános

vizsgálattal egybekötött püspöki látogatás

volt múlt hétvégén a szombathelyi

református gyülekezetben. A két

nap során kiderült: a hívek komolyan

adakoznak és aktív önkéntes munkát

végeznek.

A reformátusok mindig nagy hangsúlyt

fektettek az örökség megóvására és továbbadására,

ugyanakkor az idõszerû kihívásokra

is szolgál lelki támasszal, eligazítással a felsõbb

egyházvezetés. A Generalis Visitatio

több évszázadra tekint vissza, egy-egy gyülekezet

életében negyed, olykor fél évszázadonként

került rá sor, nagy ünnepségek közepette.

A látogatás ma már egyszerûbb, de

még mindig õrzi a hagyományokat.

A püspöki látogatás Szombathelyen idén

február 17–18-ra esett. Elsõ napon a gyülekezet

gazdasági, mûködési dokumentumait

vette számba a püspök elõtt érkezõ bizottság.

Vasárnap délelõtt dr. Márkus Mihály püspök

prédikált, és a helyi lelkész, Jakab Bálint számolt

be az elmúlt öt évrõl. Délután a gyülekezet

hittanos kisdiákjai mutatkoztak be vidám,

zenés mûsorukkal, színdarabbal.

A beszámolóból kiderült, az utóbbi öt évben

a szombathelyi reformátusoknál az egyházfenntartás

számára történõ adományozás

63%-kal nõtt. A perselypénz, vagyis a hívek

önkéntes adománya megduplázódott.

– Engem is nagyon meglepett az a lelkesedés,

ami az anyagiakban megjelent. Ez

számunkra azt jelzi, hogy akik templomba

járnak, nagyon komolyan adakoznak. Örülök

annak is, hogy nem csökkent gyülekezetünk

létszáma, annak ellenére, hogy a város

lakossága igen. Szerencsére egyre több

jó kezdeményezés van a gyülekezetben, sokan

beálltak önkéntes segítõnek – mondta

Jakab Bálint.


A múlt mesél tovább…

Múlt heti számunkban riportot közöltünk Mesélõ múlt címmel

egy 1978-ban lebontott Tolbuchin utcai (mai Szent Márton

utca) társasházról. Az írás hatására sokakban elevenedtek

meg régi emlékek. Dr. Rõthy István például ebben a házban

született, és a ’45-ös bombázásig itt is élt. Tõle megtudtuk, miért

érte légitámadás az épületet.

A régi történetekben az a jó, hogy

mindig van, aki emlékszik rájuk. Felelevenítésükhöz

elég egy illat, egy régi

fénykép vagy (például ez esetben)

egy újságcikk. Rõthy István a

Tolbuchin 19-ben született 1932

szeptemberében. Neki is csak mesélték

szülei, hogy édesanyját zavarta

vajúdás közben az akkori szõlõsi mulatság

hangja. A családdal élt egyébként

Rõthy István nagynénje is. Akkoriban

Moulin Rouge-nak hívták a

házat, mert vöröses színe volt. Ez

utalt arra, hogy egykor malom állott a

helyén. Gruber István – így hívták a

családfõt magyarosítás elõtt – doktor

az 1945-ben lebombázott épületrészben

lakott famíliájával, és itt kapott

helyet az orvosi rendelõje is. Rõthy

István édesapja egyébként nemcsak

mások életének megmentését köszönheti

hivatásának, hanem sajátját

is. A légitámadások idején kitelepítette

családját falura, õ maga azonban

a városban maradt. Egy bombariadó

alkalmával beteghez hívták, és amikor

hazaindult, az ismerõs vendéglõs

azzal fogadta, hogy megsemmisült a

lakása. Valószínûleg a támadás eredeti

célpontja a mai Claudia Cukrászda

helyén állt épület volt, ugyanis akkor

katonatisztek, minisztériumi emberek

szálltak meg benne. Mivel a

Gruber családnak nem maradt semmije,

Ausztriába költöztek,

majd honvágyuk haza hívta

õket. Rõthy István

így emlékszik a háborús

idõkre:

– Sok zsidó

gyermek élt a

házban,

akiket

késõbb elvittek. Csillagot kellett hordaniuk

a ruhájukon. Bunzlauer Edit,

aki nagyon jó barátom volt, egyszercsak

nem jött le játszani. Becsöngettem,

és õ azt mondta, szégyelli a csillagot.

Erre én: „vágd le édesapád kabátjáról,

azt felteszem én” – idézi fel

mosolyogva. – Természetesen szörnyû

dolgok is voltak. A közelünkben

lévõ szálló romjai alatt ragadtak emberek.

Napokig lehetett hallani a kiáltásokat,

de nem tudták õket kiszabadítani.

Borzalmas volt az is, amikor a ravatalozóban

tíz-húsz ember feküdt kiterítve,

koporsó nélkül… Nem gyereknek

való! – merengett el.

Habár az egykori szomszédok közül

majdnem mindenki meghalt, az

életben maradtak tartják egymással a

kapcsolatot.

– Jó érzés volt olvasni a cikket, és

ép állapotában látni a házat a fényképen.

Nekem nincs felvételem róla. Nagyon

örültem neki, hogy eltehetem az

újságot – mondta végezetül dr. Rõthy

István, akinek emlékeit szintén lejegyeztük

az utókor számára. Valahogy

így íródik a történelem is.

Guttmann Enikõ

* * *

Szombathely bombázásának 62.

évfordulóján a város kegyeleti megemlékezést

tart március 4-én (vasárnap)

18.30 órától a ferences templom

kollégiumánál (Thököly

út).

SAVARIA FÓRUM

Így fûtünk mi...

· Mit tartalmaz a távhõszolgáltatási díj

· Hogyan takarékoskodjunk a távfûtéssel

· Milyen elõnye van a költségelosztó készüléknek

· Milyen támogatást kaphatunk a távfûtésre

· Milyen lehetõségeink vannak

hátralék felhalmozása esetén

Ha a fenti vagy ehhez hasonló kérdések foglalkoztatják,

és nem tudja a választ,

JÖJJÖN EL

a Pálos Károly Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat

által szervezett interaktív lakossági fórumra,

ahol a meghívott elõadók

a Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. szakemberei!

Idõpont: 2007. február 28. 17.00 óra

Helyszín: Szombathely, Domonkos u. 5.

A fórum nem ad lehetõséget egyéni problémák megvitatására.

9

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


10

SAVARIA FÓRUM

Érzelmes humorista

FÓKUSZBAN

Fotó: Vass Szilárd

A közönség az õ számára szent, ezért

meg is szakította egy este erejéig szombathelyi

próbáit Gerendás Péter, aki hétfõn

Pesten koncertezett. Másnap reggel újra itt

volt, és bár kicsit fáradtan ült le beszélgetni

a HEMO nézõterére, azért az amúgy elmaradhatatlan

mosoly most sem hiányzott

az arcáról. A Humorterápia címû kabaré jeleneteit

gyakorolta a helyi színinövendékekkel,

hozzá kevéssé illõen, gondolhatnánk.

Mert bár minden fellépésén, ahol

csak õ van és a gitár, na jó, talán még egy

zenekar, rendre megnevettet, de az más.

Hanggal, mimikával játszik csak.

Gerendás Péter szombathelyi fõiskolások körében

– A lírai alkatú Gerendás egy

kabaréban…!

– Nem az elsõ prózai szerepem ez: legalább

ugyanakkora élvezet, mint a zenélés. Szeretek

más dimenzióban lenni, ilyen ez is, és Szombathely

is, ahol mindenki alacsonyabb fordulatszámon

pörög, mint amihez Pesten hozzászoktam. A

mûfaj sem idegen: fogékony vagyok a humorra,

és ennek a gyönyörûségével élek is a hétköznapokban.

A régi kabaréjelenetek jól meg voltak

írva, a mai poénosnak szánt filmekkel viszont az

a bajom, hogy nem tudok rajtuk nevetni. A Humorterápiában

az én karakterem a vicces figura,

aki nem érti a helyzetet, és ebbõl félreértések fakadnak.

Ebben a szerepben is magamat tudom adni,

mert bár valóban érzelmes, romantikus alkat

vagyok, és nagyon meg tudok hatódni, de közben

egyfolytában bolondozáson töröm a fejem. A líraiság

és a humor jól megfér bennem egymással.

– Ez kiderül a koncertjein is…

– Egyik pillanatban könnyeznek, a másikban

kacagnak, és a közönség szereti ezt az élményt.

Amúgy „konstans” vidám és optimista vagyok, és

ezért sokat mosolygok. El is neveztek egyszer

mosolygó Antalnak.


– Presser Gábor nevezett így el. Egy Vígszínházbeli

LGT-s koncertsorozaton játszottam, ahová

mindenkinek fekete zokniban kellett mennie,

már csak az elegáns szmoking miatt is. Én ezt persze

nem vettem komolyan, így a folyosón utánam

kiáltott Presser, hogy „mosolygó Antal, mondtam,

hogy fekete zokni kell!” Erre kipattant egy ajtó

mögül az öltöztetõ, hogy „parancsol, mûvész

úr”. Tudniillik õt tényleg Mosolygó Antalnak

hívták, csak senki nem tudta róla, pedig harminc

éve ott dolgozott. Óriási jelenet volt. A név meg

rám ragadt.

– Az elmúlt néhány évben kifejezetten

szomorú dalokat írt.

– Ha én lemezt készítek, szeretnék fontos dolgokról

szólni rajta, mert az maradandó, és mindig

jelenteni fog valamit az embereknek. Számomra

nem téma a napsütés, a bikini és a tengerpart, és

az sem jut eszembe, hogy hány példányban fog elkelni

a lemez. Egy

igazi mûvész szerintem

belülrõl

motivált, és az jelenik

meg lenyomatban,

ami valójában

õt foglalkoztatja.

Ha nem így

tesz, hanem csak

szórakoztatni akar,

akkor õ szakmunkás

vagy üzletember.

A mûvészt

nem a sikítozó

tinilányok hada érdekli,

inkább annak

örül, ha a dalai

tíz emberben tízféle

érzelmi és intellektuális

élményt

váltanak ki. Nem

vagyok depreszsziós,

csak az életrõl írok, akár az õseim ötszáz

évvel ezelõtti életérõl.

– Az milyen volt

– Az 1400-as években egy pogrom során a

spanyolországi zsidókkal szörnyû dolgok történtek,

ezért hajókra szálltak, és idõvel mindannyian

elmenekültek. 1495 körül már egyetlen zsidó ember

sem volt Spanyolországban. A fennmaradt

adatok szerint a török hódoltság területén, éppen a

magyarországi részen telepedtek le. Ebben találok

magyarázatot arra, hogy miért kerültem gyerekkoromban

mindig elvarázsolt állapotba, ha spanyol

zenét hallottam. Olyankor valami átfutott

rajtam, és valószínûleg a gitár is emiatt lett a

hangszerem. Külföldön meg is kérdezik, hogy

melyik dél-amerikai országból jöttem, és elõfordult,

hogy valaki Peruban vélte azt látni, hogy az

ottani emberek képében én jövök állandóan szembe

vele az Andok lankáin. Ez azonban már csak a

népek keveredése, a hasonlóság miatt van.

– A gyerekei mennyire hasonlítanak önre

érdeklõdésüket, habitusukat tekintve

– Nehéz dolog egy ismert ember gyerekének

lenni, a nagyobbakat, fõleg az elsõszülött fiamat

nyomasztja is ez. Eltúlzott elvárás fogalmazódik

meg vele szemben. Énekel, gitározik, a nyomdokaimba

akar lépni, bár az az intellektuális érdeklõdés

a költészet, a könyvek iránt, ami bennem

megvolt, belõle egyelõre hiányzik. Kicsit fáj,

hogy nem tudom átadni neki azokat az értékeket,

amelyek számomra fontosak, persze ez még változhat.

Én mindig azt mondom neki, hogy középszerûnek

nem érdemes lenni, az egyetlen megoldás:

sokat kell dolgozni. Csak így tud figyelemreméltó

eredményt elérni ezzel a névvel, mert mindig

hozzám fogják hasonlítani.

– Dani fia is zenél, nem akárhogyan. Õ

más

– A most kilencéves fiam fejlõdési rendellenességgel

született, de a sors úgy egyenlítette ki a

számlát, hogy extrém tehetséget adott a kezébe.

Egyelõre dobos, de ügyes a zongoránál is, tehát

még nem lehet tudni, mi lesz belõle. Nem is ez a

fontos, inkább az, hogy amit csinál, szeresse, leljen

benne boldogságra, és soha ne tegye alacsonyra

a mércét.

– Nyolcan vannak, mint az orgonasípok.

A legkisebb másfél éves, lesz még

nála is kisebb

– Hogy úgy mondjam, még nyitott vagyok…

Nagyon szeretem a gyerekeket. Sokan mondják:

erre a világra gyereket szülni! Erre azt szoktam

felelni, hogy volt ennél rosszabb is, és akkor is

születtek gyerekek. Úgy gondolom, ha valaminek

érdemes az ember anyagi helyzetét alárendelni, az

a gyerek. Ennek van értelme. Olyan, mint amikor

kinõ egy fa, amit locsolgatunk, és az fejlõdik, terebélyesedik.

Ez hálás dolog, de nem minden területen

érzem, hogy a befektetett energia, a tudás

arányban áll a fogadtatással. Bosszant az a fajta

értékválság, amely ma jellemzi a világot.

– Kemény munka megtartani ebben a

válságban a közönséget

– Állandó kihívás. A mûvészetben hosszú távra

gondolkodom, apránként kapom csak vissza,

amit a zenével adok, de kitartok az értékeim mellett.

Ezért nem maradtam kint ’87-ben Norvégiában

sem. Mert mûvésznek születtem. Négy évig

zenéltem ott, anyagi biztonságban voltam, de nem

ez motivált, valami hiányzott, és hazajöttem. Azóta

eltelt húsz év.

– Születése óta pedig ötven. Hogyan élte

meg a tavalyi kerek évfordulót

– Trauma volt, errõl szól az Ötvenes kõ záródala

is. Tényleg elszomorít, hogy bár jó lenne lelassítani,

nem lehet, és a kilométerórát hiába próbálom

visszatekerni, ennyi van benne. Bosszant

az idõ rohanása, akkor is, ha kapok még harminc

évet. Kikérem magamnak! Még egyszer ennyi is

kevés lenne! Próbálok a Mindenhatóval tárgyalni

ez ügyben!

Haitzmann Ágnes


KULTÚRA

SAVARIA FÓRUM

A Pittmann-jelenség

11

A Pittmann-gyûjtemény legszebb

grafikai lapjai láthatóak a Szombathelyi

Képtárban március 4-ig.

A grafikai nyomtatás országosan elismert

mesterének barátságát a legjelesebb hazai grafikusok

keresték. Pittmann László mûhelyében

(szakmai útmutatásait követve) születtek a kiváló

minõségû nyomatok. A Képtárban most látható

tárlat a ’60-as, ’70-es évek legszebb magyar darabjait

vonultatja fel. A névsor egyszerûen zavarba

ejtõ: Borsos Miklós, Gácsy Mihály, Kass János,

Kondor Béla, Lenkei Zoltán, Martyn Ferenc,

Rékassy Csaba, Reich Károly, Szabó Vladimir,

Szász Endre, Stettner Béla, Varga Nándor Lajos.

Õk nemcsak témájában, hanem mûfajában is

megújították a hazai grafikát. 27 grafikusmûvésztõl

több mint 100 nyomatot láthatunk, köztük rézkarcokat,

réz- és linómetszeteket, szitanyomatokat,

lytográfiai eljárással és szitanyomat technikával

készült alkotásokat.

A kiállítás egyben tisztelgés is a 2006-ban elhunyt

Pittmann László elõtt. Miért és honnan

volt ez a megszállottság, amely a tanárt és mûgyûjtõt

inspirálta – errõl Kamper Lajos, Szombathelyen

élõ grafikusmûvész (akit Pittmann

Lászlóhoz több évtizedes emberi és szakmai barátság

fûzött) így vallott lapunknak:

– Sok-sok embernek adott kellõ szakmai indíttatást,

erkölcsi irányt érzékenységével, nyitottságával.

A gyûjtõ és a grafikai nyomtatás megszállottja

a képzõmûvészek között olyan volt, mint a

Pittmann Lászlóról készült grafika

színészeknél egy jó öltöztetõ. A mûvészek elképzeléseit

nemcsak le tudta nyomtatni, de képileg is

úgy jelenítette meg, ahogyan azt a mûvészek

megálmodták. Soha nem volt fáradt, ezért mindannyian

külön bámultuk. Én személy szerint is

sokat köszönhetek neki. Indulásomban sok szakmai

segítséget kaptam tõle – mondta Kamper Lajos,

majd így folytatta:

– A Pittmann Laci holdudvarához tartozó

értelmiségiek köre nagyon sokféle volt. Így alakult

ki az a bizonyos VAOSZ-kör mint asztaltársaság,

amelynek tagjai minden kedden öszszejöttek.

Részvételével létrejött a Kisgrafika

Barátok Köre is az MMIK-ban. Kezét a grafikai

élet ütõerén tartotta, és ez magában foglalta

a nemzetközi áramlatokat is. Az õ agya úgy

mûködött, mint a mûvészeké. De soha nem

akart mûvész lenni.

Pittmann László hitte és vallotta, hogy a következõ

generáció olyan lesz, amilyenné mi neveljük

õket (és ezért sokat is tett). Ezért hozta

létre a Hefelében az iskolagalériát, valamint

ezért igyekezett átadni a grafikai nyomtatás

szakmai fogásait a Berzsenyi Dániel Fõiskolán

a tanárjelölteknek.

– Mi maradt ebbõl mára Nos, azt hiszem,

bõven van restanciája a ma élõ fiatalabb generációknak.

Az õ egyetemességébe sok minden

belefért, így az is, hogy a diaszpórából,

Erdélybõl, Felvidékrõl hazánkba érkezõ vagy

átutazó magyar grafikusokat felkarolja. Kisgrafikában,

nyugodt szívvel mondhatom, európai,

sõt világkapcsolatokat tartott fenn. Általa

juthattunk el mi, grafikusok vagy mûveink

sok távoli országba, még Japánba is, a

hetvenes, nyolcvanas években. Ugyanolyan

hírnök volt õ, mint az alkotók közül Gácsy

Misi, aki évtizedekkel ezelõtt látta azt a környezeti

átalakulást, azokat a globális gondokat,

azt a szennyezett természeti világot, amiben

ma él az emberiség – méltatta Pittmann

László munkásságát Kamper Lajos.

– bodorkós –

A kiállítás képeibõl válogatott

galériánk megtekinthetõ honlapunkon:

www.safo.hu!

Közösségteremtõ hagyományõrzés

Összefogás és együttmûködés szükséges

a hagyományápolásban – erre

hívta fel a figyelmet az I. Nyugat-dunántúli

Regionális Népmûvészeti Kiállítás

megnyitóján Beszprémy Katalin, a Hagyományok

Háza fõtanácsosa.

Pályázati kiírással gyûjtötték össze 96 alkotó

és alkotómûhely munkáit. A beérkezett,

megközelítõleg 400 pályamûnek 90%-át találta

megfelelõnek a szakértõ zsûri. A nem

funkcionális tárgyak (mint például a naiv fafaragások

és hímes tojások) mellett különféle

hímzések, népviseleti ruhák, terítõk, fazekak,

pipák, mézeskalács-figurák is láthatóak

március 14-ig az MMIK-ban. Elõször Zalaegerszegen,

majd Gyõrben és (egy válogatás

keretében) Budapesten mutatták be eddig a

tárlat anyagát.

Keddi nyitóbeszédében a népmûvészet

megõrzésének fontosságát hangsúlyozta

Beszprémy Katalin. Szerinte tudnunk kell,

hogy „mit csinálunk és miért, kik vagyunk,

honnan jöttünk és hová tartunk”. Rávilágított

arra is, hogy az alkotóknak „ez nemcsak egy

kiteljesedés, hanem megélhetési forma”, ehhez

viszont elengedhetetlen a népmûvészeti

termékek jobb eladhatósága. Véleménye szerint

egy tradicionális arculat megvalósítása

lenne a cél, valamint a falusi turizmus fejlesztése.

A „megélhetõ hagyomány-utak” megteremtését

is indokoltnak tartja a Hagyományok

Házának fõtanácsosa.

Rasperger József grafikus is kifejtette véleményét

a nép- és képzõmûvészet kapcsolatáról, kiemelte,

hogy „míg korábban a közösség teremtett

kultúrát, ma a kultúra teremt közösséget”. A megnyitó

után a Boglya Együttes tette még élményszerûbbé

a népmûvészet befogadását.

Horváth Katalin – Guttmann Enikõ

Fotó: Vass Szilárd


12

SAVARIA FÓRUM

KÖZLEMÉNYEK

Ingyenes ruhaosztás

Eladó-kiadó ingatlanok

Kardos György

(1953-2007)

Szombathely Megyei Jogú Város Egészségügyi

Bizottsága ülésén üresen maradt egy

hely. Hiába vártuk Kardos Györgyöt, a bizottság

tagját, hisz ígérte, hogy jönni fog, üzent a

kórházból is, hogy a bizottsági ülésig biztosan

felépül – nem jött. Hiányozni fog lelkesedése,

harcos hozzáállása, az örökös korholás, hogy

még keveset tettünk a daganatos betegekért:

„még mindig nincsen PET-CT, bár vannak eredmények, de ez még kevés”.

„Együtt Egymásért, Eséllyel az Életért” – ez volt ars poeticája. Kardos

György alapította az egyesületet, amely olyan sok rászorulónak nemcsak vigaszt,

hanem valódi esélyt nyújtott. Az utolsó percig betegen küzdött, és vállalta mások

gondját, panaszát, lelki bánatát. Valóban együtt küzdöttek és harcoltak, de most

Õ, az alapító csatát vesztett.

1953. március 31-én született Szombathelyen. A Szombathelyi Szakmunkásképzõben

szerzett szakmát, majd munka mellett tette le az érettségi vizsgákat. Elsõ

munkahelyén, a Dália Bútoripari Rt. jogelõdjében vállalt munkát. Aktívan

részt vett az érdekképviseletekben, ahol rövidesen titkár, elnökségi tag és az üzemi

tanács elnöke lett. Késõbb az érdekvédelmi szervezet városi és megyei elnökségi

tagja. Szállítási és raktárvezetõként dolgozott, amíg betegsége nem akadályozta

meg további munkavégzését. Egész életét mások segítése, jogos érdekeinek

kiharcolása vezérelte, amiben nem ismert megalkuvást. Súlyos betegségében

nem adta fel a harcot, és ez a betegség döbbentette rá, együtt kell küzdeni, meggyõzõdéssel

a jobb betegellátásért, a legújabb gyógyszerekért és a legmodernebb

mûszeres kezelésért. Tudta, hogy csak ez jelenthet esélyt a daganatos betegségben

szenvedõknek az ÉLETHEZ.

Számtalan megelõzõ és felvilágosító rendezvényt szervezett a civil egyesület

tagjainak. A legképzettebb elõadókat nyerte meg az Országos Intézetbõl és egyetemi

klinikákról, és a legmagasabb politikai körökben tárgyalt az onkoradiológiai

osztály felemelkedéséért. Õszintén hitt a Gondviselésben, és ezt a hitét soha nem

tagadta meg. Biztatta betegtársait, hogy vegyenek részt azokon a rendszeres fohászkodásokon,

amelyeket az Egyesület tagjai számára a Szent Márton-templomban

rendeztek.

Hiányozni fog az „Együtt Egymásért, Eséllyel az Életért” Egyesület tagjai és

betegtársai körébõl. Hiányozni fog szakmai berkekbõl, nem fog már megjelenni

az Egészségügyi Szakmai Bizottság ülésein és Szombathely Város Közgyûlésein.

Nem hallhatjuk többé lelkesítõ, idõnként szemrehányó és korholó észrevételeit.

Nehéz elhinni, hogy nincs többé.

Valamennyien gyászoljuk feleségével és leányával együtt, ígérve, hogy azt a

harcot, amelyet elkezdett, azzal a meggyõzõdéssel folytatjuk, hogy a daganatkutatás

és a folyamatosan születõ új eredmények sikerre vezetnek.

Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Bizottság elnöke

A Máltai Szeretetszolgálat Szombathelyi Csoportja 2007. március 1-

jén de. 10 órától du. 14 óráig a Máltai Házban ingyenes ruhaosztást tart.

Cím: Szombathely, Margaréta u. 1.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában

álló alábbi ingatlanokra vonatkozóan:

Eladás: Balatonfenyves: Alkotmány u. 3. (nyaraló) • Szombathely: Kassák L.

u. 5. (üzlet), Kertész u. 8. (lakóház, udvar), Nádasdy F. u. 29. (alagsori lakás),

Rumi u. 92. – alagsor (mûhely, raktár), Szelestey L. u. 12. (cukrászüzem).

Bérbeadás: Üzlet, mûhely: Brenner T. krt. 12., fszt. 1. (40 m²); Brenner T.

krt. 12., fszt. 2. (40 m²); Kassák L. u. 9. (31 m²); Széll K. u. 35. (24 m² mûhely);

Váci M. u. 68. (34 m²) • Személygépkocsi-tároló: Petõfi S. u. 9; Petõfi S. u. 31.

A pályázati ajánlatok beadási határideje: 2007. március 5., 12 óra.

További információ: Polgármesteri Hivatal, Szombathely, Kossuth L. u.

1-3.; tel.: 94/520-204, www.szombathely.hu (e-ügyfélszolgálat-közgyûléspályázatok

útvonal).

Ügyeletes patika

Febr. 24-én Fagyöngy (Szûrcsapó u. 23.; 508-110) • febr. 25-én Gondviselés

(Vasút u. 17.; 331-294) • febr. 26-án Margaréta (Margaréta u. 3.;

500-222) • febr. 27-én Panacea (Dolgozók útja 35.; 324-500) • febr. 28-

án Rókus (Gábor Áron u. 12.; 510-312) • márc. 1-jén Szent Márton

(Szent Márton u. 18.; 318-438) • márc. 2-án Szent Rita (Vasút u. 3.; 318-

078) • márc. 3-án Calendula (Szelestey L. u. 4–6.; 509-405) • márc. 4-

én Elefánt (Zanati u. 20; 508-553)

ORVOSI ÜGYELET: Szombathely, Sugár út 1. Tel.: 311-100. Gyermek és felnõtt

orvosi ügyelet hétköznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint hétvégén

és ünnepnapokon egész nap.

NONSTOP Állatkórház

Szombathely, Bartók Béla krt. 9./B.

Telefon: 94/310-034

Önkormányzati támogatás

távhõs háztartásoknak

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a távhõszolgáltatási

díjak emelkedésének kompenzálására – a központi támogatáson túl – új

támogatási rendszert vezetett be. A támogatás az áremelkedés terheit legnagyobb

mértékben viselõ szombathelyi távfûtéses lakásban élõ fogyasztók

részére nyújt segítséget.

Jogosultak azok a fogyasztók, akik lakásuk fûtésére távhõszolgáltatást

vesznek igénybe, nevükre szól a távfûtési számla, vagyonuk nem haladja

meg a szociális törvény 4. § (1) bekezdés b./ pontjában írt határt, és a háztartásukban

az egy fogyasztási egységre esõ jövedelem: egyedül élõ esetén

meghaladja a 67.075 Ft-ot, de nem haladja meg a 107.320 Ft-ot • kettõ vagy

több személy együttélése esetén meghaladja a 67.075 Ft-ot, de nem haladja

meg a 93.905 Ft-ot.

A támogatás 2007. évre szól. A kérelmeket Szombathely Megyei Jogú

Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Irodáján 2007. február 1. és

március 31. között lehet benyújtani.

Nyílt napok

az önkormányzati általános iskolákban

a leendõ elsõ osztályosok számára

• Bercsényi Miklós Általános Iskola március 13-án 8-tól 12-ig

• Derkovits Gyula Általános Iskola március 7-én 7.45-tõl és

8.40-tõl bemutató órák, 9.40-tõl beszélgetés (a Bem J. 9. sz.

alatti Kisiskolában), 17 órától szülõi tájékoztató a fõépületben

(Bem J. u. 7.)

• Dési Huber István Általános Iskola március 10-én 8-tól

10-ig és 14-tõl 16-ig

• Gothard Jenõ Általános Iskola március 7-én 7.30-tól 9.30-ig

• Neumann János Általános Iskola március 20-án 8-tól 12-ig

• Nyitra Utcai ÁMK Általános Iskolája március 1-jén 7.45-

tõl 12.30-ig

• Paragvári Utcai Általános Iskola március 21-én 8-tól 12-ig

• Reguly Antal Általános Iskola március 7-én 7.30-tól 12-ig

• Simon István Utcai Általános Iskola (Oladi ÁMK Általános

Iskolája) március 19-én 8-tól 16-ig

• Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény március 3-én 9-tõl 11-ig

• Zrínyi Ilona Általános Iskola március 13-án 7.45-tõl 10-ig


SPORT

Norvégia ellen kézilabdázunk

A férfi kézilabda-válogatott szombathelyi vendégszereplése

után a sportág nõi sztárjait köszönthetjük városunkban:

február 28-án Magyarország és Norvégia mérkõzik

meg egy felkészülési találkozón. Az összecsapásnak az

Arena Savaria ad otthont.

A tavalyi Európa-bajnokságon

(az olimpiai kvalifikációt is érõ)

kontinensbajnoki címet százszázalékos

teljesítménnyel Norvégia

szerezte meg, a magyarok az ötödik

helyen végeztek.

A nemzeti csapatot a civilben

nyugodtságáról, a pálya mellett viszont

heves indulatairól ismert,

maximális teljesítményt elváró

szakember, Németh András irányítja.

Ide érkezik Görbicz Anita,

akit tavaly a világ legjobb nõi kézilabdázójának

választottak. A

gyõriek büszkesége elsõ felnõtt világbajnokságán

2003-ban vett

részt, egy évvel késõbb már olimpiai

éremért versenyzett Athénban.

Érdekesség, hogy éppen az

akkori világbajnoki ezüstérmes

Norvégia ellen lépett pályára elõször

felnõtt válogatottként.

28-án a nagyok elõtt (fél 5-tõl) a

Rajczy Imre Sportiskola Szombathely

és a Körmendi Dózsa MTE

1992-ben és 1993-ban született ifjú

lányai játszanak. Belépõ az IBUSZirodában

kapható. A felnõtt jegy ára

a mobil lelátóra 1500, a fixre 1000

forintba kerül. A 14 év alatti gyereknek

szóló tikett 500 forint, és a fix

lelátóra szól. A mérkõzés napján 14

órától az Arena Savaria pénztáraiban

is beszerezhetõ még a jegy.

Helyfoglalás: érkezési sorrendben.

Kezdés 18 órakor.

Fogyatékosok szövetsége

szombathelyi alelnökkel

Néhány nappal ezelõtt megalakult a Fogyatékosok Országos

Diák- és Szabadidõsport Szövetsége. Az ötfõs vezetõség

egyik alelnökének a Vas Megyei Sportigazgatóság munkatársát,

Kiss Zoltánt választották.

SAVARIA FÓRUM

Újra élet a kertekben

KISKERT

13

Márciusban eljön az ideje, hogy cserjéinket

és rózsáinkat kitakarjuk és megmetszszük

(a csonthájasokkal együtt). Díszcserjék

ültetését, sövények telepítését már akkor elkezdhetjük,

amikor a talaj felengedett. Az Molnár Attila

öreg, megritkult sövényeket erõteljes visszavágással tehetjük ismét

sûrûvé. A hónap közepéig fejezzük be a szõlõ metszését is!

Most kell az ágyásokat is elõkészítenünk, melyekbe késõbb

zöldséggyökeret, spenótot, salátát és hagymát ültethetünk. Apró

magvak vásárlásakor mindig nézzük meg a forgalmazó ültetésre

vonatkozó ajánlását! Ha a föld fagya kiengedett, a felszín megszikkadt,

nem érdemes késlekedni a korai zöldségek vetésével.

Ezek magvai alacsony hõmérsékleten is csíráznak, és az átmeneti

talajmenti fagyoktól sem károsodnak. Sekélyen, mindössze 2-3

centiméter mélyre kell vetni a szemeket. Gyakori, hogy a gondos

vetés ellenére is túl sûrûn kelnek a növények. Ezt késõbb meg kell

ritkítani, ami fáradságos, hosszadalmas és keserves mûvelet. Ha

viszont sûrûn hagyjuk a sárgarépát, petrezselymet, retket, akkor a

gyökerek nem fejlõdnek ki egyenletesen, hitványak lesznek.

Egyesek össze szokták keverni az elvetendõ magot homokkal

vagy hamuval. Ennél jobb módszer a szalagvetés, amikor a sorhúzó

kapával széles, U-keresztmetszetû barázdát húzunk, és ebbe

vetjük el a magot.

Vásárláskor a mûtrágyáknak és tápoldatoknak mindig nézze

meg az összetételét, általában az ár tükrözi a tápanyagtartalmat!

Ha udvarunkat gyepszõnyeg fedi, végezzük el annak szellõztetését

és trágyázását is! Ebben a hónapban kerítsünk sort a szobanövényeink

ápolására, átültetésére is, így intenzívebb növekedéssel hálálják

meg a nagyobb cserepet, a friss földet!

Fotó: Vass Szilárd

Tizenkilenc megye és Budapest

megyei szakszövetségei a közös

érdekvédelem miatt hozták

Kiss Zoltán

létre az országos szervezetet. A

Fogyatékkal Élõk Országos Diákés

Szabadidõsport Szövetsége egy

elnökkel, két alelnökkel és két elnökségi

taggal kezdte meg a négyéves

ciklusra szóló munkát. Az

egyik alelnöknek a Vas Megyei

Speciális Sport Szakszövetség fõtitkárát,

Kiss Zoltánt választotta a

társulás. A szakember elmondta,

hogy fõ feladata a diák-szabadidõsport

fejlesztése, a regionális versenyek

szervezése, és nem utolsósorban

a pénzek összeszedése,

elosztása. A fogyatékkal élõk

sportját a Vas Megyei Sportigazgatóság

is támogatja. Dr. Varga

Zoltán igazgató tájékoztatott,

hogy három forrásból segítik a 36

sportági szakszövetséget, ebbõl

félmillió forint jut a fogyatékosok

speciális szövetségének.

Magyarországon elsõként alakult

meg annak idején a szombathelyi

Vasakarat SC, de helyi csapat

a Sprint Lux-Tex SC ülõröplabda

együttese is. A megyei

sportigazgatóság hozzájárulásából,

a csaknem 2,5 millió forintos

központi összegbõl és a frissen

megválasztott alelnök közremûködésével

megszerzett szponzori segítségbõl

juthatnak pénzhez a fogyatékosoknak

mozgáslehetõséget

adó sportegyesületek.

g

KÉMÉNY ÉS TETÕ

DOKTOR BT.

Szombathely, Bakó J. u. 14.

Tel.: 94/326-690, 30/9278-397

Kémény-béléscsövezés

Szerelt kéménykészítés

Termoforkémény kiváltás

egyedi kéményekre


14

SAVARIA FÓRUM

PROGRAMAJÁNLÓ

KIÁLLÍTÁS

Március 2. (P) 18 óra: Enigma –

Katja Vassilieva és Ewald Walser

kiállítása (Linz). Megtekinthetõ:

március 28-ig. Helyszín: Mûvészetek

Háza, Pincegaléria.

KOMOLYZENE

Február 25. (V) 16 óra: Délutáni

muzsika – hangversenysorozat

nagymamáknak, unokáknak: az

Ómuzsika Együttes. A koncerten

kiderül: miért nevezik a viola da

gambát térdhegedûnek, a rebeket

tökhegedûnek, milyen idõs hangszer

a hárfa vagy a gitár, illetve mi

is a különbség a lant és annak nagyobb

testvére, a chitarrone között.

Helyszín: Mûvészetek Háza,

Szalon.

JUNIOR

Február 25. (V) 15 órától: Farsangi

mulatság és jelmezverseny

a Savaria Plazában. Program: arcfestés,

„Zsebtévé turné” gyermekkoncert

és jelmezverseny.

Erdélyiek városunkban

Négyfõs küldöttség érkezett Szombathelyre Sepsiszentgyörgyrõl

és Brassóból a Halmay Zoltán Olimpiai Hagyományõrzõ

Egyesület meghívására múlt héten. A vendégek találkoztak

városi és megyei sportvezetõkkel, jártak edzésen, valamint

bemutatták saját tevékenységüket a házigazdáknak.

Február 27. (K) 10 és 14 óra,

február 28. (SZ) 10 óra: A

Napraforgó – „Mesék határon

innen és túl” kamaraszínházi

bérletsorozat 3. elõadása: Hétszín

búzaszem – báb- és mesejáték,

Écsi Gyöngyi (Árgyélus

Színház – Szlovákia). Jegyeladás:

telefonos elõjegyzés után.

Helyszín: Gyermekek Háza.

Február 28. (SZ) 15.30 óra:

Városunk diákszemmel – Jósa

Judit és Kukor Ferenc napjainkban

megjelent, Színtiszta Szombathely

címû könyvének bemutatója:

író-olvasó találkozó és

kötetlen beszélgetés Jósa Judittal,

a könyv egyik szerzõjével. A

Diáktanya programja. Helyszín:

Nyitra u. ÁMK.

Február 28. (SZ) 15 óra: Korok,

stílusok – mûvészettörténeti séták

szakvezetéssel és vetélkedõvel, 2.

séta: ferences templom. A Gyermekek

Háza programja.

SZÍNHÁZ

Február 25. (V) 19 óra és február

26. (H) 18 óra: post

mortem K. D. – tárgyszimfónia.

A szokatlan megjelölésû mûfaj a

tárgyak és az emberi lét kapcsolatának

különös zenei kompozíciójára

utal, amely Kosztolányi

sajátos hangulatú, lírai töltésû riportjaiból

íródott. A Mesebolt

Bábszínház és a Kamara Savaria

közös produkciója. Helyszín:

Kamara Savaria.

MINDENFÉLE

Február 27. (K) 16 óra:

Ország-Világjárók Klubja:

Trió – jazzkoncert a sárvári Nádasdy-vár

folyosóján.

Február 27. (K) 18 óra: Hogyan

gyõzhetünk a csüggedésen

címmel elõadás lesz az

Oltalom Alapítvány szervezésében.

Elõadó: Fürj György

bibliaoktató. Helyszín: Szabó

M. utca 14.

Február 28. (SZ) 18 óra: Szibériai

sámánok között – elõadás

és filmvetítés, elõadó: dr. Hoppál

Mihály, az MTA Néprajzi Kutató

Intézetének igazgatója. „A tudat

határain túl …” – Hoppál Mihály

dokumentumfilmje egy kínai–mongol

daur sámán asszony

révülésérõl. Helyszín: Mûvészetek

Háza, Szalon.

Február 28. (SZ) 15.30 óra:

Ringató – énekes, mondókás, játékos

foglalkozás várandós mamáknak,

anyukáknak és három

év alatti gyermekeiknek minden

szerdán az MMIK-ban. Info:

30/632-44-82.

Március 1. (CS) 17 óra: „COD

TM Tea – Extrakt – additív

Bioterápia: rák, influenza A,

hepatitis C és immungyengeség

esetén, valamint a rákkezelés

legújabb lehetõségei, elõadó:

prof h.c. mag. dr. Dávid Tamás

tudományos fõigazgató.

Helyszín: MMIK.

Március 1. (CS) 18 óra: Egészségünk

2007 címmel dr. Mikola

István elõadása és fórum a Premontrei

Gimnáziumban.

SPORT, TÚRA

Az erdélyi küldöttség: Radu Fruntes egyetemi tanár, Révész

Katalin, a Kovászna megyei Olimpiai Akadémia elnöke,

Áros Károly újságíró és Sántha Károly atléta-mesteredzõ

A hagyományõrzõk kapcsolata

nem új az erdélyiekkel: a Közép-

Európai Sportakadémia keretei között

Horváth Vilmos egyesületi elnök

évek óta rendszeresen tart

olimpiai témájú elõadásokat a Kárpát-medencében.

A küldöttség ellátogatott

a Szombathelyi Sportigazgatóságra,

ahol Varga Tamás sportbizottsági

elnöktõl és Kovács Frigyes

sportreferenstõl elsõ kézbõl

kaptak tájékoztatást Szombathely

sportéletérõl. A tapasztalatcsere dr.

Varga Zoltán megyei sportigazgatónál

folytatódott, aki széles körû

ismertetõt adott Vas megye sokszínû

sportjáról. A vendégek megtekintették

Németh Pál mesteredzõ

tréningjét a dobóatlétáknál, valamint

a várossal ismerkedtek. Telt

ház elõtt mutatták be az Abbázia

Klubban az erdélyi olimpiai hagyományõrzés

lehetõségeit. Különösen

érdekes volt Radu Fruntes egyetemi

tanár képes beszámolója a Brassó

melletti Sirneában 25. alkalommal

megrendezendõ Olimpiai Napokról.

Az erdélyi hegyek közt valóságos

miniolimpiát rendeznek

sok száz résztvevõvel június 23-án,

ahová meghívták a szombathelyi és

Vas megyei fiatalokat is.

Vietnámi emlékeim – elõadó:

dr. Déri Miklós. Helyszín:

MMIK.

Február 27. (K) 18 óra: Piero

delle Monache „Retour”, Váczi

Március 3. (SZO) 7.15 óra: Barangolás

Pornóapáti, Németlövõ

(Deutsch Schützen) – Csatár-hegy

(Tschaterberg) környékén.

Táv: kb. 20 km. Találkozás

Szombathelyen, az Ady térrõl

7.15-kor induló autóbusznál.

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


SAVARIA FÓRUM

15

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem szülõhazám…”

Meghívó

(Radnóti Miklós)

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Berzsenyi

Dániel Fõiskola és a Szent Erzsébet Plébánia tisztelettel meghívja

Önt 2007. március 4-én (vasárnap) 18.30 órára a ferences templom

kollégiumához (Thököly út)

Szombathely bombázásának 62. évfordulóján

megrendezendõ kegyeleti megemlékezésre

Program:

• 18.30: Ünnepi megemlékezés az Assisi Szent Ferenc Kollégium

épületén elhelyezett „A bombatámadás áldozatainak” dombormûnél.

Ökumenikus szertartás (vezeti dr. Sill Aba Ferenc), koszorúk és

a megemlékezés gyertyáinak elhelyezése a dombormûnél, majd

átvonulás a Berzsenyi Dániel Fõiskolához (Berzsenyi tér 2.).

• 19 óra: Ünnepi megemlékezés a Berzsenyi Dániel Fõiskola D

épületén elhelyezett emléktáblánál.

Emlékbeszédet mond dr. Ipkovich György polgármester, majd

koszorúk és a megemlékezés gyertyáinak elhelyezése az emléktáblánál.

A megemlékezés ideje alatt, a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítása

érdekében, a Thököly utat 18.25 és 18.50 között lezárják,

a Szily János és a Széchenyi utcákban 19.00 és 19.20 óra között a

forgalom lassítására számíthatnak a közlekedõk.

TAMÁSI ÁRON

KÖNYVESBOLT

9700 Szombathely, Nárai út 3.

Február 26-án, hétfõn valamint március hónapban minden hétfõn

14 órától folytatódik a teljes árukészletre vonatkozó végkiárusítás!

KEDVEZMÉNY: 20–50%

Csak az ár csökken, az érték maradandó!

Kedves Olvasóink! Február 27-én este 7 órakor az MMIK-ban lép fel a népszerû

Cotton Club Singers együttes. Most – lapunk jóvoltából – belépõt nyerhetnek a

koncertre. Csupán annyi a teendõ, hogy az alábbi kérdésekre helyest választ adnak,

s hétfõn 17 óráig e-mail-ben elküldik a hirdetes@savariaforum.hu címre. A

nyerteseket kedden reggel szintén e-mailben értesítjük. Jó játékot kívánunk!

1. Milyen stílusban énekel

a Cotton Club Singers

1. Szving

2. House

3. Rap

2. Mi a keddi koncert címe

1. Premier

2. Leánybúcsú

3. Szabad a szving

3. Hány éves a zenekar

1. 13

2. 6

3. 20

www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu • www.safo.hu


16

SAVARIA FÓRUM

Építési telek teljes közmûvel,

lakó-pihenõ övezetben,

kiépített parkolókkal, játszótérrel

Gencsapáti Község Önkormányzata (9721 Gencsapáti, Hunyadi u. 229.,

telefon: 94/510-225, fax: 94/511-542) értékesítésre meghirdeti az alábbi

tehermentes építési területeket:

• Gencsapáti belterület 692/71, 692/72, 692/73 hrsz-ú teljes közmûvel,

helyi közúttal, beállóval ellátott 3 db 1000–1151 m 2 alapterületû

építési telek, lakó-pihenõ övezetben, kiépített parkolókkal, játszótérrel,

szép környezetben.

Az ingatlan vételára: bruttó 7.400 Ft/m 2 . A vételár kifizetése a szerzõdés

aláírásától számított 6 hónapon belül megoldható.

Érdeklõdni lehet a fenti telefonszámon:

Bodorkós Ferenc polgármester, dr. Hosszú Károly jegyzõ

A Savaria Közlekedési Szakképzõ Iskola

(9700 Szombathely, Hadnagy u. 1.)

AutoCAd 2 D

tanfolyamot indít kezdõknek.

· A tanfolyam idõtartama: 30 óra

· Tanfolyamkezdés: február 27-én 15 órakor az iskolában

· Ára: 1.250 Ft/óra

Jelentkezni a 94/331-053-as telefonszámon vagy a helyszínen lehet.

OKÉV-regisztráció: 01-0098-03

Fõzzünk együtt!

SAJTOS BÉLES

Hozzávalók: 30 dkg

fagyasztott leveles tészta,

5 dkg fenyõmag, 30

dkg tejszínes krémsajt, 5

dkg parmezán, 1 csokor

vegyes zöldfûszer (kapor,

petrezselyem, tárkony),

1 gerezd fokhagyma,

õrölt bors, só,

15 dkg fõtt sonka, 1 db

tojássárgája

Az elkészítés módja:

A leveles tésztát kiolvasztjuk,

a fenyõmagot

szárazon megpirítjuk, kicsit összeaprítjuk,

és a sajtokkal, tejszínnel,

borssal elkeverjük. A sütõt 200

fokra elõmelegítjük.

A zöldfûszereket apróra vágjuk,

a fokhagymát összezúzzuk,

és a sóval együtt, a fûszerekkel

elkeverjük. A tésztalapot kb.

20x20 cm-esre kinyújtjuk. A

szélébõl egy kb. 3 cm-es csíkot

levágunk és félreteszünk. A lapot

a vékonyra szelt sonkával

beborítjuk, erre tesszük a zöldfûszereket,

majd a sajtos krémet. A

tészta széleit ecsettel megvizezzük.

Ezután a tésztát feltekerjük,

a végeit összenyomjuk, és vízzel

kiöblített tepsibe rakjuk. A félretett

tésztacsíkot kisebb darabokra

vágjuk, és rács alakban a feltekert

tésztára helyezzük, majd

az egészet tojássárgájával megkenjük.

Kb. 50–60 percig 200

fokon sütjük.

More magazines by this user
Similar magazines