legendás épület ausztria: nem tartanak a magyar inváziótól ...

savariaforum.hu

legendás épület ausztria: nem tartanak a magyar inváziótól ...

2010. DECEMBER 11.

V I S S Z A P I L L A N T Ó

A N N O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Szervezkednek a szombathelyi nôk

„A szépnem foglalta le a vasárnap érdeklôdését.

Színház, kávéház, mozi s minden

más vasárnapi szórakozás elvesztette a becsét

arra a hírre, hogy szervezkednek a

nôk, a feministák apostola, Schwimmer

Róza Szombathelyen van, és elôadást tart

a vármegyeház nagytermében. Boldogboldogtalan

tódult a megyeházára. Urak,

fiatalemberek, asszonyok, lányok. Rogyásig

megtelt a nagyterem. És délczegen

kihúzta magát a falon függô sok nemes

ôs: ennyi szép asszony, szép leány régóta

nem gyûlt össze az ô színük elôtt a vármegye

zöld asztala körül.” Meglehetôsen

ironikus stílusban számolt be a Vasvármegye

újságírója 1907 novemberében

a nôtisztviselôk napjáról Szervezkednek

a szombathelyi nôk címmel megjelent tudósításában

(ebbôl idéztünk). Pedig derék

kollégánk ekkor már tudott arról,

hogy három évvel korábban Budapesten

200 nôi és 50 férfitaggal megalakult a Magyarországi

Feministák Egyesülete, és

mindjárt rendeztek is egy konferenciát,

amelyen a feminizmus hazai térhódításának

ügyét tárgyalták meg. Egyszóval némi

budapesti fuvallat hatására a szombathelyi

nôk is szervezkedni kezdtek, ráadásul

a megyeháza nagytermében az egyesület

egyik vezetôje, Bédy-Schwimmer

Róza tartott elôadást. De térjünk csak

vissza a korabeli, csipkelôdô tudósításra,

hiszen a gyûlés elôtt a napilap beszámolója

szerint az urak csak nem fogytak ki

a tréfákból. Egyikük például azt mondta,

milyen jó lesz, ha „szervezve lesznek az

asszonyok, minden gyûlés szépségkiállítás

lesz és költséges bál helyett a zöld asztal

mellôl milyen jó lesz kiszemelni a

menyasszonyt”. A férjek viszont sopánkodtak:

„Új gyûlés, új kalap”. Ám a csengôhang

után elhalt a tréfa. Trombitás Erzsi

kezdte a beszédek sorát, aki nagy hévvel

beszélt arról, hogy a gazdasági élet

ezer küzdelme a nôt is a kenyérkeresôk

táborába utalta. Nekik is biztosítani kell

a megélhetést, és hogy kiállják a versenyt

a férfiakkal, tanulniuk és szervezkedniük

kell, hangoztatta. Ez utóbbival

Szombathelyen sem volt gond, mert a beszédet

követôen megalapították a Nôtisztviselôk

Egyesületét. A civilszervezet elnökének

Greisinger Ottónét választották

meg, akirôl tudósítónk is elismerôen nyilatkozott,

mint ahogy Schwimmer Rózáról

is. Róla az alábbiakat írta: „Mikor az

erôsebb és gyengébb nemrôl beszélt, bizony

föltámadt a kérdés, hát melyik a

gyöngébb és melyik az erôsebb”.

SaFó

(A források felkutatásában

a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár

munkatársai segítettek.)

S A F Ó A N N O

Millenniumi tervek

„Kizárólag a millenniumi pályázatokat

tárgyalta az április 15-ei rendkívüli közgyûlés,

ahol a legtöbb vitát a Fô téri

várostorony terve váltotta ki. A Nemzeti

Kulturális Örökségek Minisztériumához

április 19-éig benyújtandó beruházási

programban a Szent Márton

úti temetô kegyeleti parkká alakításához

45 millió forinttal, a Brenner park

felújításához 38 millió forinttal, a

Kossuth Lajos utca 7. számú lakóház

átépítéséhez 25 millió forinttal, a Pelikán

parki szovjet sírok hôsi temetôben

való elhelyezéséhez 6 millió forinttal,

a Fô tér átalakításához – ezen belül

a várostoronnyal – 250 millió forinttal

pályázik a városi önkormányzat.”

Mindezeken felül a Székesegyház kereszthajójának

rekonstrukciójára, a

ferences kolostor és a zanati templom

teljes felújítására, az evangélikus

templom tornyának helyreállítására, a

templompark átépítésére, valamint

az Óperint–Körmendi úti keresztezôdés

körforgalmi csomóponttá alakítására

is pályázott a város 1999-ben.

Mindezek közül egyetlenegy „verte ki

a biztosítékot” a városi közgyûlésben,

az új várostorony terve. Ahogy a képviselôk

a testületi ülésen, úgy a Savaria

Fórum is erre helyezte a hangsúlyt

korabeli tudósításában. A városvezetés

lényegében az 1837-ben lebontott

Fô téri torony modernizált tervét tette

le az asztalra. Mindezzel a város kétezer

éves római múltja mellett Szombathely

középkori történelmét szerette

volna ismét hangsúlyossá tenni.

A tornyot egyébként nem az eredetiben,

hanem egy 1.342-es szorzóval szá-

molva lényegesen nagyobb méretben

képzelték el. Ennek egyik oka az

emeletes épületek szomszédságán túl

az volt, hogy Szombathely eddig ismert

legrégebbi oklevele 1342-bôl

származik. Az Anjou-kori pecséten

látható elôször ugyanis az a középkori

torony, amely Szombathely ma is

használatos címerének a része. A 34,5

méter magas, hatszintes torony kilátóként

és helytörténeti bemutatóhelyként

a város turisztikai centruma

lehetett volna. A beruházás a tervek

szerint 70 millióba került, de végül ebbôl

az elképzelésbôl sem lett semmi.

Végignéztük a pályázati listát, és számunkra

úgy tûnik, 10 évvel ezelôtt

nem csak a torony terve maradt az asztalfiókban.

SaFó

5

More magazines by this user
Similar magazines