01.01.2015 Views

Magyar Nemzeti Technológiai Platform

Magyar Nemzeti Technológiai Platform

Magyar Nemzeti Technológiai Platform

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

A magyar élelmiszeripar

prioritások és kihívások: az

„Élelmiszer az életért” Magyar

Nemzeti Technológiai Platform

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht.

1


A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai

Platform

Célja

ipar igényeinek

Rendszeres párbeszéd

Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének

tekintélyét, kapcsolatrendszerét

párbeszédhez

innovációs stratégia

elismertetése

nemzeti élelmiszeripar

élelmiszeripari innováció

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

2


Versenyképességi kihívások

Az összes EU szintű

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

3


A magyar élelmiszeripar egyeztetett

innovációs stratégiája – MNÉTP -

Fő kihívások

Olcsó

importja

fogyasztásra ösztönző

szemlélet

gyenge minőségű

igénytelen

minőséget leértékelő

növekvő igény az egészségben

életszakasz

elöregedése

A szabadidő és kényelem felértékelődése

csökkenő vásárlóerő

A fogyasztói bizalom megrendülése

korlátozott erőforrásai

kapacitása

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

4


A magyar élelmiszeripar egyeztetett

innovációs stratégiája (2) – MNÉTP –

javasolt megoldások

A K+F ráfordítás növelése

tudás és technológia transzfer

Fő irányok

Támogató területek

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

5


A magyar élelmiszeripar egyeztetett

innovációs stratégiája (3) - MNÉTP –

javasolt megoldások

Együttműködés

határterületekkel

ágazatokkal

beszállító

innovációs

erősítése

innováció és projekt

menedzsment szolgáltatások

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

6


1. Élelmiszer-minőség és feldolgozás

(1)

hozzáadott értékének növelése

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

7


1. Élelmiszer-minőség és feldolgozás

(2)

A termelési költségek csökkentésének és a

hatékonyság növelésének új módszerei

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

8


2. Fenntartható élelmiszer termelés

erőforrások

környezetkímélő technológiák

termékpályák

fenntarthatóságát segítő módszerek

integrált és ökogazdálkodás

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

9


3. Az élelmiszer és a fogyasztó

fogyasztók választását

megértése magatartásának

megváltoztatására

hagyományos

hagyományos élelmiszerek ízlés

élelmiszer választásban

szerepe

egészségtudatos étrendet

előnyök ár

választásban

befolyásoló tényezők

fogyasztói elfogadását

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

10


4. Élelmiszer-biztonság – a teljes

élelmiszerláncban

kvantitatív kockázatbecslés és a prediktív

mikrobiológiai modellezés

biztonságos minőség-megőrzési

Nyomonkövetési

validálása

fogyasztói érzékelése

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

11


5. A táplálkozás és az egészség

népegészségügyi vonatkozásai

életmód és az étrend hatása

megőrzésére és javítására

egészség

élelmiszer és az elhízás

nevelő programok

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

12


6. Élelmiszerlánc menedzsment

ICT

Ellátási lánc menedzsment

alkalmazásai

Rendszer szemléletű szervezési módszerek az

élelmiszer-láncban

Új, üzleti problémamegoldó módszerek

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

13


7. Tudás és technológia transzfer,

oktatás

innováció

módszerek

fejlesztése

eredmények rendszerezésére és átadására

szolgáló módszerek

K+F hálózatok

módszereinek

fejlesztése

Legjobb gyakorlat útmutatók

határterületekkel

beszállítókkal együttműködés

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

14


A Campden & Chorleywood

Magyarország Kht. tevékenysége (1)

Témák

Élelmiszer minőség és feldolgozás

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

15


A Campden & Chorleywood

Magyarország Kht. tevékenysége (2)

A fogyasztó és az élelmiszer

Élelmiszer-biztonság

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

16


A Campden & Chorleywood

Magyarország Kht. tevékenysége (3)

Élelmiszer-lánc menedzsment

Tudás és technológia transzfer

2008.12.12 Olasz Nagykövetség

© Campden & Chorleywood Kht

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!