V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

fakertesz.hu

V and T napta´r szerel - Nyugat-Dunántúli Díszfaiskolások Egyesülete

Hírek a szakmából

Két nagy holland faiskolai termékeket forgalmazó

cég egyesült Eurogreen Hulden

B.V. néven. Több mint 15 miliió növényt

forgalmaznak több mint 15 országba. Lengyelországban,

Romániában, Bulgáriában is

vannak partnereik. Rózsát, gyümölcsöt és

egyéb faiskolai termékeket szállítanak

kertészeti áruházakba, áruház láncokba,

nagykereskedôknek, termelô faiskoláknak

és csomagküldô hálózatuk is van. A két

cég erôi egyesítésével kínálatuk

szélesítését tervezik. A két cég teljes

munkaerô létszámát átvették.

Két nagy ismert kereskedelmi egység

egyesülésével ( Alsmeeri virág-Veilingt és

Flora Holland) egy 4 milliárd EU forgalmú

(több mint 1000 milliárd Ft, a

hazai díszfaiskolai termelés kb. 6-10 milliárd

Ft! termelôi áron) cég jön létre

Flora Holand néven. A méretre jellemzô,

hogy a holland kartell hatóság engedélye

még hiányzik.

Az egyik legismertebb faiskolai termesztô táj

–Schleswig-Holstein- faiskoláinak száma 6 év

alatt 12 %-al (58 faiskolával) csökkent. A

csökkenés elsôsorban a „másodállású” és a

kisebb üzemek körébôl került ki. Egyidejûleg

nôtt az átlagos üzemméret, a 2000 évi több

mint 7 ha-ról ( a hazai 2 ha alatt van!) majdnem

10 ha-ra. Figyelemre méltó, hogy a 10

ha alatti üzemek az összes faiskolai területnek

csak 36%-át képviselik, 57 üzem (13%)

átlagosan több mint 20 ha- termesztô felülettel

az összes felület felén (!) gazdálkodik, a

két üzemnagyság közötti felületen termelôk

száma érdemben nem változott.

Az ismert holland Beterams faiskola (120

Ha) teljes növényállományát átvette

(árverésen) a 65 km távolságra lévô Van

den Berk faiskola. Ezzel összesen 400 Haon

a sorfák, parkfák, szoliter- és formára

nyírt, valamint nagyméretû bonsai

növények még szélesebb választékát kínálja

és Európa legnagyobb faiskolái közé

került!

2006 elsô negyedévében a termékpálya

1000 német cége eredményei alapján pozitív

jövôkép rajzolódik a cégek több mint

80%-ban! A cégek kb. 40%-a az elôzô

idôszaknál kedvezôbb szerzôdésekrôl,

rendelésekrôl, 46%-a változatlan

helyzetrôl számol be. A cégek 21%-a kedvezôbb,

a többiek változatlan árakról számolnak

be még az erôsen nyomott privát

szféra árai esetén is. Összességében a termékpálya

üzemeinek 60%-a kielégítônek,

24%-a jónak, 1,23%-a nagyon jónak látja a

szakma kilátásait. A saját üzemeik kilátásait

4%-uk nagyon jónak, 43%-uk

kielégítônek, 42%-uk jónak látja. Ezzel a

megkérdezettek majdnem 90%-a a saját

cégeik 2006 évi kilátásait pozitívnak tartja

(emlékezzünk a 2006 februári bükki konferencián

indokolatlanul kialakult pesszimista

hangulatra, melyet most az évi végi

eredmények is cáfolnak).

A Zalai Agrárkamara vezetôi az EU

fôvárosában, Brüsszelben jártak szakmai

tanulmányúton. A tucatnyi elôadáson túl

egy gazdához, egy „mintagazdaságba” is

eljutottak. Innen azzal az érzéssel távoztak,

mintha a nemzeti szabályozásunk túltenne

az EU alapító tag belga szabályozáson

ezzel jelentôs versenyhátrányba

4

More magazines by this user
Similar magazines