Funkcionális tesztelés

rs1.szif.hu

Funkcionális tesztelés

Szoftver tesztelés a

gyakorlatban

Funkcionális tesztelés

2

Hibataxonómiák

! Súlyosság szerint

! Fejlesztési fázis szerint

! Megoldási nehézség szerint

! Megjelenési gyakoriság szerint

! IEEE “Software Anomalies”

! Input/output hibák

! Logikai hibák

! Számítási hibák

! Interfészhibák

! Adathibák


3

Funkcionális tesztelés

! program, mint input-output leképezés

! implementáció nem ismert

! blackbox megközelítés

! implementáció változás esetén is

használható tesztesetek

! implementációval párhuzamos teszteset

fejlesztés

4

Teszteset generálás

! különböz! funkcionális megközelítési

módszerek

Specifikált

m!ködés

Tesztesetek

2

Tesztesetek

1

Program

m!ködése


Funkcionális tesztelési

módszerek

5

! Ekvivalencia-osztály tesztelés

! Határérték analízis

! Ok-hatás analízis (döntési tábla alapú

tesztelés)

! Véletlen tesztgenerálás

6

Ekvivalencia-osztály tesztelés

! Cél

! Komplet tesztelés / redundancia

csökkentése

! Tesztesetek számának csökkentése

! Ekvivalens tesztek meghatározása

! Módszer

! bemeneti ekvivalencia osztályok

meghatározása

! tesztesetek meghatározása


7

Ekvivalencia-osztályok

! Halmaz partícionálás

A 1

" A 2

" ..." A n

= B

i # j $ A i

% A j

= &

!

A 1

A 2

A n

8

Ekvivalencia-osztályok

meghatározása

! heurisztikus folyamat

! két osztálytípus

! érvényes bemenet

! érvénytelen bemenet


Gyenge ekvivalencia-osztály

tesztelés

9

! a"x 1

"d [a,b) [b,c) [c,d]

! e"x 2

"g [e,f) [f,g]

g

f

e

a b c d

Er!s ekvivalencia-osztály

tesztelés

10

! a"x 1

"d [a,b) [b,c) [c,d]

! e"x 2

"g [e,f) [f,g]

g

f

e

a b c d


Gyenge robusztus ekvivalenciaosztály

tesztelés

11

! a"x 1

"d [a,b) [b,c) [c,d]

! e"x 2

"g [e,f) [f,g]

g

f

e

a b c d

Er!s robusztus ekvivalenciaosztály

tesztelés

12

! a"x 1

"d [a,b) [b,c) [c,d]

! e"x 2

"g [e,f) [f,g]

g

f

e

a b c d


13

Tesztesetek meghatározása

! érvényes osztályokhoz: minél több

osztályt képvisel! tesztek

! érvénytelen osztályokhoz: egyedi

tesztek minden osztályhoz

! cél: mindkét esetben az összes osztály

lefedése

14

Határérték analízis

! bemeneti ekvivalencia osztályok

határértékei körüli bemenetek

! kimeneti határértékeket is figyelembe

kell venni


15

Határérték analízis (pl.)

! két változós fv.

! a"x1"b

! c"x2"d

d

c

a

b

16

Robusztusság tesztelés

! Határok átlépése

d

c

a

b


17

Legrosszabb eset tesztelés

! Több változót egyszerre a határra

d

c

a

b

Robusztus legrosszabb eset

tesztelés

18

d

c

a

b


Ok-hatás analízis (döntési

táblák)

19

! bool gráf

! bemeneti feltételek

! kimeneti feltételek

! logikai m#veletek (és, vagy, nem)

! kiegészít! megszorítások

! E, I, O, R, M

! döntési táblázat

! tesztek leszármaztatása

20

Bool gráf (pl.)

C2

OR

E1

C1 excl. C2

~

C1

~

AND

AND

E2

~

C3

OR

E3


21

Döntési táblázat

C2

OR

E1

C1 excl. C2

~

C1

~

AND

AND

E2

~

C3

OR

E3

R 1 2 3 4 5 6 7 8

C1 F F F T T F T T

C2 F F T F F T T T

C3 F T F F T T F T

E1 F F T T T T * *

E2 F T F F F F * *

E3 T T T F T T * *

22

Véletlen tesztgenerálás

! korlátozott hibalefedési képesség

! tesztesetek el!állítása nagy tömegben

! determinisztikus tervezési hibák

felfedése


Valószin#ségi funkcionális

tesztelés

23

! Tesztesetek generálása valószin#ségi

alapon

! bemeneti értékkészlet eloszlása

(m#ködési profilból)

! funkcionalitás

! Kockázat és hiba valószin#ség ->

tesztesetek száma

24

Összehasonlításos tesztelés

! Redundáns rendszerek

! azonos specifikáció alapján fejlesztett

különboz! rendszerek

! Azonos tesztesetek

! más black-box módszerekkel

! kimenetek összehasonlítása


25

Módszerek összehasonlítása

Tesztesetek száma

Tesztesetek megh. költsége

Határérték a. Ekvivalencia p. Ok-hatás a.

Határérték a. Ekvivalencia p. Ok-hatás a.

More magazines by this user
Similar magazines