Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

kirendelés struktúrájának megváltoztatását. Az egyébként is bővülő feladatkörű

Igazságügyi Hivatalt alkalmasnak látja a funkcióra, és így nem kellene új szervezetet

létrehozni a kirendelések ellátására.

A konferencián részt vevő ügyvédek is támogatták az elképzelést. Fő érvük

az volt, hogy ilyen módon biztosítani lehetne a kirendelések egyenletes eloszlását.

A nyomozó hatóságok és egyes ügyvédek szoros együttműködésére vonatkozó

megfigyeléseket megerősítve, ketten is elmondták: noha tapasztalt büntető védők,

nyomozati szakban szinte soha nem kapnak kirendelést.

A Magyar Ügyvédi Kamara képviseletében dr. Bánáti János is felhívta a figyelmet

a kirendelések eloszlásának – és az erre vonatkozó adatok hiányának – problémájára,

valamint a kirendelési rendszer reformjának szükségességére. „A kirendelések

(igazságos) elosztása mind fontosabb kérdéssé válik. A kirendelések elosztása [...]

garanciális jellegű [...]. [Akik a kirendeléseket önként vállalják, azok] a kirendelések

igazságos elosztásában érdekeltek. A remélhetően bekövetkező díjemelés ugyanis

az akkor még mindig nem magas, de biztos bevételt jelentő ügyeket a kar jelentős

része előtt »kívánatossá« teszi, azokat tehát úgy kell elosztani, hogy ne a személyes

(esetleg volt munkatársi) kapcsolat legyen a meghatározó. A kirendelő hatóság és

az ügyvéd kapcsolatát adott esetben egyébként is megterhelheti a büntetőeljárástól

idegen elemekkel az, hogy a védőt személy szerint jelöli ki a hatóság eljáró tagja, ezért

kiemelkedően fontos a kirendelések szervezett elosztása.” 88

A feladat megoldására a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke is az Igazságügyi

Hivatalt tartja alkalmasnak.

Egyetértek mindazokkal, akik szerint el kell különülnie a kirendelés szükségességéről

döntő hatóságnak a kirendelt védő személyét kijelölő szervezettől. E

vonatkozásban szóba jöhetne az ügyvédi kamara, amelynek szerepétől azonban

idegen ez a fajta, részben hatósági tevékenység, másrészt pedig az ügyvédi

kamarák ezzel állami feladatot vennének át, melyhez nyilvánvalóan költségvetési

forrást kellene átcsoportosítani, ami feleslegesen bonyolítaná az állami

szervek és a köztestület kapcsolatát. Úgy vélem, sem a kamarát nem kell átalakítani

erre a feladatra, sem új szervezetet nem kell létrehozni, hiszen az elmúlt

évben megszületett és folyamatosan erősödik az Igazságügyi Minisztérium jogi

segítségnyújtó szolgálata. Véleményem szerint ez a szervezet alkalmas az eddigi

tevékenységéhez közel álló új feladatra, a védői kirendelések elosztására. Az

elképzelt és általam is javasolt megoldás lényege tehát az, hogy a kirendelési

óradíj 5.000 forintra való felemelését követően a kamarák által összeállított

88

Szabadságkorlátozások, 52. o.

112

More magazines by this user
Similar magazines