Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

A Program tapasztalatainak értékelése

névjegyzék a jogi segítségnyújtók megyei hivatalához kerülne. Ide futnának

be – a mindenkori technikai feltételek szerinti legrövidebb úton – a kirendelő

hatóságnak a kirendelés szükségességéről szóló határozatai. A hivatal az arányos

elosztás szempontjaira tekintettel választaná ki a kirendelt védőt, mely tényről a

védő minden elérhetőségi adatával együtt tájékoztatná a terheltet és a hatóságot.

Természetesen mind a kirendelt védő kijelölése, mind a terhelt és a hatóságok

értesítése szintén a már elmondottak szerinti rövid úton történne. A központosított

kirendelt védői jegyzéket vezető hivatal működtetné a védői ügyeleti

rendszert is, és ezzel – kellő jogszabályi pontosítás után – talán a gyanúsított

első kihallgatásán való védői jelenlét hosszú ideje megoldatlan problémájára is

találnánk gyógyírt.

A hivatal a fentieken túl a) döntene a terhelt személyes költségmentességre való

jogosultságáról, és ezzel a büntető hatóságot tehermentesítené a számára idegen

feladatoktól; b) a védő részére megelőlegezné a szükségszerű költségeket, például

a védő által választott tolmács díját a letartóztatottal folytatott megbeszélések

esetén [...]. 89

E megoldás hosszú távú bevezetését az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

is megfontolásra alkalmasnak tartja. Dr. Petrétei József igazságügyi miniszter a 2006

áprilisában tartott Szakmai vitán a következőket mondta.

Tavaly októberben fogadta el egyébként a Kormány a jogi segítségnyújtás egy

éves működésének tapasztalatait összegző hatástanulmányt, illetve azt az ütemtervet,

amelyet a jogi szolgáltatások bővítésével kapcsolatban fogalmaztunk meg.

Ebben az előterjesztésben akként foglalt állást a tárca, hogy a jogvédelemhez,

a jogok érvényesítéséhez adott állami segítség egyik legjelentősebb területe a

védelemhez való jog biztosítása, ezért hosszabb távon a kirendelt védői szolgáltatások

nyújtását is indokolt a jogi segítségnyújtás támogatási rendszerébe

illeszteni. Az ugyanis megfelelő alapot jelenthet a védői feladatok ellátásának

modern, színvonalasabb szolgáltatást biztosító megszervezésére – természetesen

a szükséges speciális előírások megalkotása mellett.

Nem titkolt célunk ugyanis az, hogy a jogi segítségnyújtás hosszabb távú

továbbfejlesztésére irányuló munkánkhoz felhasználjuk a Program tapasztalatait.

Meg kívánjuk vizsgálni azt, hogy a Program eredményeként megfogalmazott

követelményeket a már működő és a következő két évben kiteljesedő jogi segítségnyújtó

rendszer mennyiben tudná teljesíteni, a feltárt problémákat hogyan

tudná kezelni, illetve általában milyen irányú továbbfejlesztése szükséges a

jogintézménynek ahhoz, hogy a büntető védelmet is elláthassanak a jövőben

a jogi segítők.

89

Szabadságkorlátozások, 52–53. o.

113

More magazines by this user
Similar magazines