Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

A védelmi okok megoszlása azt mutatja, hogy a legjelentősebb arányt a

fogvatartás képviseli, ezt követi a fiatalkorú állapot, majd a magyar nyelv ismeretének

hiánya. Ez az adat egybeesik az ORFK területi szerveinek kéthavi tevékenységét

összegző vizsgálat megállapításával, miszerint „a legtöbb esetben a terhelt fiatalkorúsága,

illetve fogva tartásának ténye alapozta meg a védő kirendelését az eljárásban.

Az összes védőkirendelés 65%-a ezen két törvényi ok miatt történt. A fogva tartás

[3.582-ből] 1.059 esettel önmagában is jelentős arányt képvisel.” 90

A Program-beli arányokat értelemszerűen a férfiak megoszlása határozza meg.

Esetükben egyébként, minthogy számuk 100, az abszolút számok szerinti megoszlás

egyúttal %-os megoszlást is jelent. Nők esetében a sajátos kormegoszlás következtében

(21-ből 17 fiatalkorú) statisztikailag értékelhető megoszlásról nem beszélhetünk,

csupán annyit jegyezhetünk meg, hogy a felnőttek közül ketten a magyar nyelv

ismeretének hiánya, ketten pedig fogvatartásuk miatt szorultak segítségre.

12. Tábla: A Programban védett terheltek megoszlása a gyanúsításban szereplő

bűncselekmény szerint a védelmi okkal összefüggésben

Bűncselekmény Fogvatartott Egyéb Összes

Vagyon elleni Lopás 16 25 41

Rablás 12 4 16

Rongálás — 4 4

Egyéb 4 5 9

Közrend elleni Okirathamisítás 1 4 5

Kábítószerrel visszaélés 3 5 8

Garázdaság 2 9 11

Személy elleni Testi sértés 7 2 9

Emberölés 1 — 1

Házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni 1 5 6

Egyéb 5 6 11

Összes 52 69 121

90

Fegyveregyenlőség, 29. o.

118

More magazines by this user
Similar magazines