Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

nyomozó hatóság feladata, azonban a kirendelendő védő személyének meghatározása

nem a hatóság diszkrécióján múlik, hanem egy – az előző bekezdésben leírt – előre

meghatározott rend szerint alakul. Az ügyvédeket ebben a rendszerben is a megyei

Igazságügyi Hivatal, vagy esetleg az ügyvédi kamara osztaná be, és a rendszer a fentebb

leírt módon működne. (Hollandiában is hasonló megoldást alkalmaznak. Itt a jogi

segítségnyújtó központok 3 vagy 6 hónapra előre állapítják meg az ügyeleti kötelezettséget.

Az ügyeletes ügyvédnek – attól függően, hogy az öt központ melyikéhez

tartozik – vagy készenlétben kell állnia abból a célból, hogy őt a nyomozó hatóság

telefonon vagy faxon értesíthesse, ha eljárási cselekményre kerül sor, vagy pedig 3

óránként be kell telefonálnia a kapitányságra, hogy megkérdezze, nem szükséges-e

a megjelenése. A holland rendszernek sajátossága az is, hogy a terhelt a jogi segítő

ügyvédek közül maga választhat védőt. Ez azt jelenti, hogy az ügyeletes ügyvédnek

meg kell jelennie a nyomozó hatóságnál, el kell látnia a terhelt védelmét, amennyiben

azonban a terhelt más védőt választ a listából, úgy azt a védőt az ügyeletes ügyvédnek

a lehető leghamarabb értesítenie kell. 92 )

Amint azt dr. Matusik Tamás, fővárosi bírósági fogalmazó a Zárókonferencián

felvetette, a nyomozó hatóság általi kirendeléshez hasonló strukturális problémát vet

fel a felszámoló és a vagyonfelügyelő kijelölése a felszámolási- és a csődeljárásban,

ahol – mivel adott esetben jelentős pénzekről és gazdasági érdekekről lehet szó

rendszerszinten kell biztosítani nem csupán elfogulatlanságot, hanem annak látszatát

is. Ennek érdekében a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)

IM rendelet úgy rendelkezik, 93 hogy a felszámolási és a csődeljárásban az ideiglenes

vagyonfelügyelő, a felszámoló és a vagyonfelügyelő kijelölése számítógépes program

felhasználásával történik. A program véletlenszerűen határozza meg a felszámoló,

illetve vagyonfelügyelő személyét. A kirendelt védő kiválasztása is történhet hasonló

módon, a megfelelő számítógépes program pedig már rendelkezésre áll, némi módosítással

bizonyosan a kirendelésekre is alkalmassá lehetne tenni.

Amint azt az 5.6. részben jeleztük, a kirendelési funkció Igazságügyi Hivatalhoz

telepítésével egyetért a Magyar Ügyvédi Kamara, az Igazságügyi és Rendészeti

Minisztérium és – bizonyos feltételek teljesülése esetén – a Legfelsőbb Bíróság is,

és – bár az ORFK alapvetően nem látja szükségét a rendszer módosításának – egyes

rendőrségi vezetők számára is elfogadható egy ilyen irányú reform. Az Igazságügyi

92

Peter van den Biggelaarnak, a ‚s-Hertogenbosch-i Jogi Segítségnyújtó Szolgálat igazgatójának előadása a

Zárókonferencián.

93

63. § (3) bekezdés.

132

More magazines by this user
Similar magazines