Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

45 százaléka, a kirendelt védővel rendelkezőknek csupán 15 százaléka tudott még

az első kihallgatás előtt kapcsolatba lépni a védőjével. A megkérdezés időpontjában

a kirendelt védővel rendelkezők 43,7 százaléka még nem találkozott a védőjével. A

meghatalmazott védővel rendelkezők között ez az arány csupán 8,1 százalék volt. 31

Fenyvesi Csaba 1998–99-ben folytatott empirikus kutatást a védők tevékenységével

kapcsolatban. A vizsgálat 1.273 akta elemzésén és bírákkal, ügyészekkel,

ügyvédekkel, rendőrökkel, előzetes letartóztatottakkal valamint elítéltekkel felvett

interjúkon alapult. Az alábbiakban idézzük a különböző csoportok véleményét a

kirendelt védői rendszerrel kapcsolatban:

Bírák: „Javarészük lényeges különbséget lát a két védőforma [azaz a meghatalmazott

és kirendelt védő] tevékenysége között a meghatalmazottak

javára.” 32

Ügyészek: „Határozottan a meghatalmazott védőket tartják jobbnak, aktívabbnak,

felkészültebbnek. [...A] kirendelt védői intézményt egyharmaduk

[tartja] megfelelőnek.” 33

Ügyvédek: „Abban teljesen egyetértenek […], hogy a meghatalmazott védők

munkája jobb minőségű, mint a kirendelt védőké. […] Ebből következően a

többség nem tartja jónak magát a kirendelt védő intézményét sem.” 34

Rendőrök: „A rendőrök úgyszintén (85%) különbséget látnak a meghatalmazott

és kirendelt védők munkája között, előbbiek lényegesen aktívabban,

jobban képviselik ügyfelük érdekeit.” 35

Az MHB Fogda- és Börtönmegfigyelő Programjának keretében, 2003 folyamán

500 előzetes letartóztatottal készült kérdőíves kutatás azt mutatta, hogy míg

a meghatalmazott védők 40 százaléka kapcsolatba lép védencével legkésőbb az első

kihallgatás megkezdéséig, addig a kirendelt védők esetében ez az arány csupán 24

százalék. Mivel ennek a védőn kívül álló okai is lehetnek (például a hatóság által meg-

31

Előrehozott büntetés: rendőrségi fogdák – fogvatartottak a rendőrségen. Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet – Magyar

Helsinki Bizottság, Budapest, 1997. 86. o.

32

Fenyvesi, Csaba: A védőügyvéd: a védő büntetőeljárási szerepéről és jogállásáról. Dialóg Campus Kiadó, 2002,

Budapest–Pécs, (továbbiakban: Fenyvesi). 118. o.

33

Fenyvesi, 120. o.

34

Fenyvesi, 122. o.

35

Fenyvesi, 126. o.

14

More magazines by this user
Similar magazines