Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

ságok, a Nemzeti Nyomozó Iroda, az Autópálya Rendőrség és a Repülőtéri Biztonsági

Szolgálat – által két hónapra (2006 júniusára és júliusára) vonatkozóan elvégzett

célzott adatgyűjtés eredményeit dolgozta fel (továbbiakban: ORFK vizsgálat). 40

Az ORFK vizsgálat szerint a fogvatartás miatt foganatosított kirendelések

vonatkozásában „országosan jóval több azoknak az ügyeknek a száma, amelyeknél

a kirendelt védő nem jelenik meg a védence első kihallgatásán, mint amelyeknél

jelen van. Azt is kijelenthetjük azonban, hogy az értékek 4,54% (Komárom) és 77%

(Csongrád) között szóródnak, így az adatokból tendenciaszerű megállapításokat tenni

nem lehetséges. Az mindenesetre leszögezhető, hogy a területi nyomozó hatóságok

közül 14-ben 50% alatti a kirendelt védő részvétele a fogvatartott gyanúsított első

kihallgatásán, míg 9-ben 50%, vagy afölötti.” 41 A vizsgálat eredményeit az alábbi

táblázat szemlélteti.

1. Tábla: A kirendelt védő részvétele a fogvatartott gyanúsított első kihallgatásán,

a fogvatartás miatti kirendelések %-ában 42

Területi nyomozó hatóság

Részvétel a fogvatartás miatti

kirendelések %-ában

Budapesti Rendőr-főkapitányság 7,45%

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság 25%

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 16,36%

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság 44%

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 50%

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság 77%

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 29,29%

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság 70%

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 11,42%

Heves Megyei Rendőr-főkapitányság 23%

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság 11,76%

40

A vizsgálat eredményeit bemutatja: Szabó Zsolt–Szomor Sándor: Fegyveregyenlőség. In: Rendészeti szemle,

2007/3. szám, 19–41. o. (továbbiakban: Fegyveregyenlőség).

41

Fegyveregyenlőség, 35. o.

42

Fegyveregyenlőség, 36. o.

16