Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

3. A Program gyakorlati működése

3.1. Együttműködés a rendőrséggel

A Büntetőjogi Segítségnyújtási Program célja az volt, hogy olyan modellt hozzon létre,

amely a büntetőjog területén is elősegíti az esélyegyenlőség megteremtését, és képes

rá, hogy kiküszöbölje a kirendelt védői rendszer hibáit. Amikor az ügyek felvételének

lehetséges módszereit latolgattuk, felmerült az az elképzelés, hogy kirendelt ügyvédeket

hívjunk fel a Programba való bekapcsolódásra, és velük állapodjunk meg, hogy jobb

anyagi feltételekkel, a program keretében, immár meghatalmazott védőként lássák

el feladatukat. Ez azonban nem lehetett volna modell-értékű, hiszen az ügyeknek

a Programba való bekerülése számos vonatkozásban igen esetleges lett volna (pl.

tudomást szerez-e a kirendelt védő erről a lehetőségről), és azt eredményezte volna,

hogy majd minden ügy csak a gyakran sorsdöntő első kihallgatást követően kerülhetett

volna a Programba. Ezért esett a választásunk (minden előre látható nehézsége

ellenére) arra a megoldásra, hogy igyekszünk valamennyi olyan „kirendeléses” ügyet

bevonni a Programba, amely egy adott időszakban adott rendőri szervek előtt indul.

Ez valamelyest reprezentatív mintát jelenthetett volna, amennyiben a Programban

részt vevő rendőri szerveknél az ügyvállalás szakaszában a Programban közreműködő

ügyvédek jártak volna el minden (vagy közel minden) olyan esetben, amikor a terhelt

védelmét egyébként kirendelt védő látta volna el.

A program előkészítése során – még 2003-ban – tájékozódtunk, hogy néhány

budapesti rendőri szervnél hány kirendelésre kerül sor évente. A rendőri szervek válaszából

kiderült, hogy a VI–VII. és a VIII. kerületi kapitányságon, továbbá a BRFK

Vizsgálati Főosztályán 2002-ben összesen 905 esetben rendeltek ki védőt. Ez havi

átlagban 75 kirendelést jelent. Úgy véltük, ha a kísérletben a fenti három rendőri

szerv vesz részt, az elvállalni tervezett 120 ügy két hónap alatt biztosan összegyűlik,

37

More magazines by this user
Similar magazines