Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

A Program gyakorlati működése

számára kirendelt védők 32 százaléka (66-ból 21 ügyvéd), a Vizsgálati Főosztályon 22

százaléka (53-ból 12 ügyvéd) jelent meg a gyanúsított első kihallgatásán. A Program

helyett kirendelt védőt választó terheltek túlnyomó része tehát (legalábbis az eljárás

kulcsfontosságú első szakaszában) nem kapott ügyvédi segítséget.

Elképzelhető, hogy az MHB és a rendőrség együttműködése a Programban

még sokáig vitás kérdés lesz. Tudjuk, hogy a Programban közreműködő szervek munkatársaira

jelentős többletfeladatokat rótt az együttműködési megállapodás. A gyanúsítottak

tájékoztatása, az értesítési nyomtatvány kitöltése és elfaxolása időigényes

feladat, nem beszélve arról, hogy a védő bevárása a megszokottnál nyilván nehezebbé

tette a munkaszervezést, az általános eljárási rendhez képest késedelmet, esetleg túlórát

jelentett (bár zárójelben megjegyzem, hogy minimum 1-2 órát a kirendelések esetén

is kellene várni, hogy az ügyvédnek reálisan ideje lehessen megérkezni a helyszínre,

különben a védelemhez való jog e vonatkozásban formálissá válik – lásd az 1.3.1. rész

idevágó gondolatait). Hálásak vagyunk a rendőri szervek azon munkatársainak, akik

ezeket a többletfeladatokat tisztességgel ellátták.

Nem feltételezzük azt sem, hogy a Program szisztematikus elszabotálásáról

van szó. A Program értékelésének céljából az MHB mind a közreműködő ügyvédek,

mind a résztvevő rendőri szervek, mind pedig a terheltek számára összeállított egy

kérdőívet, amely a programnak a kirendelt védői rendszerhez képest mutatkozó hátrányait

és előnyeit kívánja feltárni, valamint azt, hogy a Programban tesztelt modell

országos szintű bevezetése esetén milyen módosításokra lenne szükség a kirendelési,

adminisztrációs, minőségbiztosítási és díjazási megoldásokban (a kérdőívekre a

továbbiakban ügyvédi, rendőri és terhelti kérdőívként utalunk, részletes elemzésüket

lásd az 5. részben). A közreműködő ügyvédek az ügyvédi kérdőívben a hatóságok

együttműködésével kapcsolatban feltett kérdésre vegyes tapasztalatokról számoltak

be. Húsz válaszadóból 7-en (35%) látták úgy, hogy a hatóságok komolyabban vették

a Program keretében eljáró ügyvédeket, mint a kirendelt védőket, 4-en (20%)

érzékeltek kifejezetten negatív hozzáállást, 5-en (25%) pedig vegyes tapasztalatokról

számoltak be. További 4 személy (20%) úgy látta, a hatóságok magatartását semmilyen

irányban nem befolyásolta az ügyvédnek a Programban való részvétele.

A pozitív hozzáállásról számot adók közül a legtöbben azt emelték ki, hogy a

hatóságok a meghatalmazott védőknél szokásos módon kezelték őket.

„A program keretében ellátott ügyekben az a tapasztalatom, hogy komolyabban

vették a fellépésemet, attól függetlenül, hogy valamennyi általam elvállalt [...]

ügyben minden esetben azonos módon próbálok eljárni.”

47

More magazines by this user
Similar magazines