Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

„Tapasztalatom szerint erkölcsi súlya volt a programnak abban a vonatkozásban,

hogy a Helsinki Bizottság ernyője alatt dolgozott. Bizonyos fegyelmezettséget

váltott ki ez a tény a nyomozó hatóságokban és a gyanúsítottakban is.”

„A rendőrség, ügyészség, bíróság magatartása és attitűdje olyan, mintha a védő

meghatalmazottként járna el.”

„Én kirendelt ügyvédként is mindent megteszek a védencem érdekében, ellenben

az eljáró hatóságok már másként állnak az ügyhöz, ha meghatalmazott védő

jár el, okát talán a felkészültségben, tudásban, pontosságban, rátermettségben

keresném.”

„Szerintem a rendőrség inkább a meghatalmazott védőkkel szembeni hozzáállást

tanúsítja.”

„A rendőrség, ügyészség hozzáállása más az ilyen ügyekben, nagyobb felelősséggel

járnak el [...].”

„[A]zt tapasztaltam, hogy mind az ügyfelek, mind a rendőrség és bíróság

körében komoly presztízse van a Magyar Helsinki Bizottságnak. Összefoglalva,

úgy látom, hogy a program keretében mind a rendőrség, mind pedig az abban

részt vevő ügyvédek munkája gyors, szakszerű és alapos volt.”

Voltak olyanok, akik kifejezetten rossz tapasztalatokról számoltak be.

„A rendőrségen tapasztaltam panaszt arról, hogy a program a védő megérkezéséig,

az első eljárási cselekménynél hátráltatja, lassítja munkájukat.”

„A rendőrségen nem szívesen fogadták a programban résztvevő ügyvédeket, előfordult,

hogy szándékosan az első kihallgatást az éjszakai órákra tették, aminek

semmi értelme, hiszen a rendőr is, a gyanúsított is és az ügyvéd is fáradt, s tekintettel

arra, hogy a Be. szerint a gyanúsítottat az őrizetbe vételtől számított 24

órán belül kell kihallgatni, ezért nem feltétlenül kell éjszaka több órán keresztül

»nyúzni« a gyanúsítottat. [...] A rendőrség hozzáállása volt más, ugyanis ha

tehették, akkor az értesítést a kihallgatás időpontjáról általában úgy határozták

meg, hogy az mindenképpen kedvezőtlen legyen. Kirendelt védőként viszont a

kihallgatás időpontját szinte mindig lehet egyeztetni a rendőrrel.”

„Sajnos a Rendőrség részéről éreztem fenntartást, illetve megkülönböztetést a

kirendeléses rendszerhez képest: a rendőrség a szófogadó, a bizonyítási indítványokkal

az eljáró vizsgálót nem terhelő ügyvédet rendeli ki szívesebben. Mi

viszont abban vagyunk érdekeltek, hogy már a nyomozati szakban megalapozódjon

a védelem, mert a bírósági tárgyaláson visszavont vallomások már

hiteltelenek.”

„Kifejezett ellenérzést tapasztaltam [...] a rendőrségi nyomozóknál a helsinkis

ügyvédekkel kapcsolatosan. Különféle megjegyzéseket tettek arra vonatkozóan,

hogy az ügyféllel előzetesen el kellett beszélgetni, és csak azután lehetett eldön-

48

More magazines by this user
Similar magazines