Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

A Program a költségvetési funkcióval kapcsolatban is hozott érdekes tapasztalatokat.

E funkció széttagoltságából adódik, hogy a kirendelt védői rendszer szereplői

néha maguk sem tudják pontosan, melyik szervtől mennyi jár a kirendelt védőnek. A

Program keretében 2004 szeptemberében a VI–VII. kerületi kapitányságtól értesítés

érkezett a diszpécserszolgálathoz, hogy éjfélkor kihallgatnak egy angol állampolgárságú,

magyarul nem beszélő terheltet. Az értesítésre megjelent a programban részt vevő

egyik ügyvéd, akit – mivel számottevő jövedelme miatt a terhelt a programba nem

volt felvehető – a nyomozó hatóság kirendelt. Az eljárási cselekmény végeztével az

ügyvéd kirendelt védői díját a hatóság óránként 1.300,– Ft + Áfában állapította meg,

noha ez az összeg nem felelt meg sem a hatályos jogszabályok előírásainak, amelyek

szerint a védőt megkezdett óránként a rendőrség által megállapított díj több mint

duplája, 3.000,– Ft + Áfa illette volna meg. (Egyébként a korábban hatályban volt

jogszabályok sem tartalmaztak soha ilyen összeget, nem világos tehát, hogy miért

pont ennyit állapított meg a hatóság.)

Az ügyvéd figyelmeztette a díjjegyzéket kiállító nyomozót, de az közölte,

hogy az óradíj megállapítása kapitányi utasításon alapul. Tekintve, hogy ekkor már

hajnalodott, az ügyvéd úgy döntött, nem próbálja a helyszínen meggyőzni a nyomozót,

de az esetet, mint általános jellegű problémát jelezte a Bizottságnak, amely

2004 novemberének elején levélben fordult a program illetékes VI–VII. kerületi

kapcsolattartójához az egyedi jogsértés és az esetleges jogsértő gyakorlat orvoslása

érdekében. Válasz mind a mai napig nem érkezett.

A Program tapasztalatait e téren maximálisan megerősítették az ORFK

vizsgálat eredményei. „Általánosságban elmondható, hogy a hatóságok túlnyomó

többsége betartja a vonatkozó előírásokat, a kirendelt védő óradíját a szabályoknak

megfelelően szerepelteti a díjjegyzéken és határozattal állapítja meg. Fejér megye

ugyanakkor azt írja: »A nyomozási cselekményeken megjelent védők 2.000,– Ft.

és 3.000,– Ft. bruttó óradíjakat számoltak fel.« Sajátosan értelmezik a jogszabályi

rendelkezéseket Komárom megyében is: »A kirendelt védők számára az első óráért

3.000,– Ft., minden további óráért 1.500,- Ft.+Áfa díj került elszámolásra«. [...]

A Szekszárdi Rendőrkapitányság az óradíjra vonatkozó kérdésre azt a választ adta,

hogy »1.000- és 9.000,- Ft. közötti összegek.« Az Autópálya Rendőrség ugyanerre

a kérdésre az közölte: »Változó, átlagosan 3–4.000,– Ft.«. A felsorolt példákból is

látható, néhol tapasztalhatók hiányosságok ezen a területen.” 61

61

Fegyveregyenlőség, 38. o.

62

More magazines by this user
Similar magazines