Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

helsinki.hu

Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Magyar Helsinki Bizottság Védtelenül

lésére.« Lényegében ugyanerről számolt be Baranya, Bács, Békés, Borsod, Csongrád,

Győr, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs, Veszprém

egyes kapitányságait illetően, továbbá Zala megye és az Autópálya Rendőrség.

Ezzel ellentétes a gyakorlat azonban Komárom megyében, ahol az előállítás

ideje alatt megtörténik a gyanúsítotti kihallgatás, ezt követően döntenek az őrizetbe

vétel felől, és ekkor rendelik ki a védőt is. Előállításkori védőkirendelést csak akkor

alkalmaznak, ha a bűncselekményre a törvény ötévi, vagy annál súlyosabb szabadságvesztés

büntetést rendel.” 65

Más eljárási rendet követ Vas és Békés megye. Vas megyében „az első

kihallgatást megelőzően megtörténik a védő kirendelése és értesítése, s azokban az

esetekben, amelyekben a kihallgatás után szükséges az őrizetbe vétel elrendelése, de

előtte nem történt meg a védő kirendelése és értesítése, úgy ezeket a kihallgatásokat a

védő kirendelését követően meg kell ismételni”. 66 Békés megyében azt a gyakorlatot

követik, hogy „amennyiben a gyanúsított kihallgatását követően merül fel az őrizetbe

vétel szükségessége és nem történt védőkirendelés, az őrizetbe vételt követő 24 órán

belül, a védő kirendelését és értesítését követően ismételten megtörténik a gyanúsított

kihallgatása.” 67

Létezik egy negyedik típusú gyakorlat is, amelyet a Nemzeti Nyomozó Iroda

alakított ki: „ha előállítás során történik a gyanúsított kihallgatása, akkor védő kirendelésére

nem kerül sor, mivel a jogszabály ezt nem teszi kötelezővé. Abban az esetben,

ha a kihallgatás során kerülnek olyan adatok a birtokunkba, ami alapján az őrizetbe

vétel szükséges, a gyakorlat az, hogy a kihallgatási jegyzőkönyvet lezárjuk. Ezt követően

a terheltet őrizetbe vesszük, és részére védőt rendelünk ki. A védő kirendelése és

értesítése után a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyv felvételére kerül

sor, melyen a védő részvétele kötelező.” 68

A tanulmány szerzői ezt tekintik követendőnek, ez azonban éppen azt a

garanciális elemet iktatja ki a rendszerből, amelynek a biztosítását a védő kirendelését

a kihallgatás előtt kötelezővé tevő Be. rendelkezés célozza. Az előállítás alatt tett

nyilatkozat után már bizonyosan nincs olyan helyzetben a terhelt, mintha vallomástételében

védő segítette volna.

65

Fegyveregyenlőség, 33. o.

66

Fegyveregyenlőség, 34. o.

67

Fegyveregyenlőség, 34. o.

68

Fegyveregyenlőség, 33. o.

66

More magazines by this user
Similar magazines